بایگانی

سخنرانی ملاله دختر دلاور و بی باک پاکستانی در سازمان ملل۰

طالبان از چندسال پیش منطقه سوات پاکستان را به اشغال خود در آورده، زندگی را برای زنان به جهنمی تبدیل، و مانع تحصیل دختران آن منطقه شده است. به طوری که نزدیک به ۵/۴ میلیون دختران پاکستان به دلیل حملات مکرر مزدوران اسلام زده طالبان، از رفتن به مدرسه و فرا گیری خواندن و نوشتن زبان مادری خود محرومند.