بایگانی

جوانان ما در برزیل از خود مایه گذشتند ولی به دلیل کینه توزی رژیم به دور دوم راه نیافتند۴

شوربختانه از چند سده پیش تا کنون مردم و کشورمان در طلسم آخوند، تعزیه خوانی و مصیبت زدگی گرفتارند. نشاط و شادمانی، خنده و تفریح و سرگرمی های روزانه جای خود را به عزاداری و زانوی غم در بغل گرفتن داد. به جای توسعه کانون های پرورش تن و روان،کشورمان در محاصره دهها هزار آخوند بی سواد و بی فرهنگ قرار دارد.

استیو جابز: اندیشیدن به مرگ سبب تغییر در رفتارتان خواهد شد۵

اگر همه مردم ایران باور کنند که هر دم امکان مرگ هست و با این تصور که امروز آخرین روز زندگی اشان است قدم در خیابان ها بگذارند، آن ها دلاورانه مبارزه خواهند کرد و اهریمن را بیرون خواهند راند چرا که هر انسانی در مقابل مرگ کاملن بی دفاع است و چیزی برای از دست دادن ندارد.

این مقاله به پیشگاه همه دوستان گرانمایه و بزرگواری که تا به امروز ما را همراهی کرده اند، تقدیم می گردد۲

دوستان، پشتیبانی شما گرامیان، پنجاه هزار شمع روشن شده است در تاریکی مطلق و خفقان زده ی آسمان گرفته ی "ایرانمان" و هر روز که بر تعداد شما این شمع های فروزان، افزوده تر می گردد، پرتو امید به آینده و نوید آزادی بیشتر در دل مردمان شرافتمند کشورمان درخشندگی می یابد، و آرزوها به حقیقت نزدیک تر می شود.

در ذهـن یک بمب گذار انتحاری چه میگذرد؟ روانشناسی و روانکاوی یک بمب گذار – بخش دوم۲

بخش دوم- به بررسی انواع خودکشی انتحاری و استشهادی می پردازد. محمد علی صمدی سخنگوی ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام از ثبت نام چهل هزار داوطلب عملیات استشهادی خبر می دهد.

نقدی چند، بر مصاحبه خانم عبادی با شورای ملی ایرانیان آمریکا – NIAC۱۱

خانم عبادی با الهام از دستورات دینی علی شریعتی، با تریتا پارسی و دیگر ایران فروشان نشستند، گفتند، و برخاستند، و به نتیجه رسیدند که بهترین روش( نمی دانیم برای کی؟) اصلاح طلبی و روش مماشات با استفاده از قانون اساسی رژیم اسلامی است.