بایگانی

نمایندگان فاسد و بیمار جنسی مجلس اسلامی، تجاوز و همخوابگی با فرزند خواندگان را قانونی دانستند!۲۵

روز یکشنبه هفته پیش در مجلس اسلامی ایران لایحه‌ ننگین و شرم آور دیگری به تصویب رسید. بر اساس این لایحه‌ ازدواج فرزندخوانده با سرپرست و یا به گفته دیگر، اجازه زنای با محارم بنا به رای دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود!