بایگانی

افشین اسانلوها باید قربانی شوند تا جلاد جنایتکار، مجتبی خامنه ای زنده و در قدرت بماند۱

خامنه ای با همکاری فرزند ابر جنایتکار خود مجتبی، به کمک عده ای آدم کش و جانی ایرانی نما و یا عرب، و با به کار گماردن چندین هزار جوان بیکاره و فاقد هرگونه انسانیتی به عنوان بسیج، و یا سربازان امام زمان، مال، جان، و ناموس مردم و درآمد و سرمایه کشور را خود و خانواده اش در اختیار گرفته است.

خواهران، و برادران در بند، نوروزتان پیروز، سال نو اتان فرخنده باد۲

در لحظات حلول سال نو، در کنار سفره هفت سین، به یاد عزیزان پرپر شده و به زیر خاک فرو رفته در این ۳۳ سال به سوگ نشسته و برای رهایی و آزادی دیگر دلاور زنان و مردانی که در زندان های سرد رژیم به سر می برند، تلاش مان را چند برابر می نماییم.

فردا اول اسفند، روز گذشتن و عبور بر اجساد پوسیده آخوندها و مزدوران رژیم است۱

فردا اول اسفند روز خروش و قیام ملی است. فراموش نشود تا پوتین و کفش های محکم پوشیده که بتوانید به آسانی بر روی اجساد پوسیده و متعفن رژیم جنایتکار عبور نمایید. برنامه رژیم، به جای تیر اندازی، دستگیری و نابودی در زندان ها، و شناسایی از روی عکس و فیلم های تظاهرات است. برما است که بایورش همگانی از دستگیری هم میهنان خود جلوگیری نماییم.

مردم آزاده و خردمند کشورمان، هرگز اجازه نخواهند داد که رژیم, به پیشوایان انقلاب آسیبی رسانده و آتش آن را خاموش کنند۱۶

روز اول اسفند از هم میهنان ترک، کرد، بلوچ، فارس، و لر، با هر قومیت و هرباور سیاسی دعوت می شود تا درهمایش ملی برای چالش با رژیم، و بزرگداشت ۲ جوان به خاک خون افتاده صانح ژاله، و محمد مختاری شرکت فرمایند.

نمایندگان مجلس، بسیجی، پاسدار، نوکران ولی وقیح، و مزدور و خیانتکار به ملت ایران۱

دزدان و غارتگران ایران به نام نمایندگان مردم که از گوشت وخون ملت فربه شده اند، با پذیرش نوکری ولی وقیح، علیه پیشگامان خروش مردمی عربده می کشند، و درخواست ادامه جنایت رژیم دارند. زهی بی شرمی، زهی گستاخی، و نمک نشناسی.