بایگانی

سیمین بهبهانی، بزرگ بانوی چالشگر نستوه و برنده جایزه بین المللی قلم مجارستان۰

با کمال خرسندی دریافتیم که سیمین بهبهانی شاهبانوی شعر و مبارز نستوه و انقلابی کشورمان در هفتم شهریور سال ۱۳۹۲ جایزه یانوش پانونیوش (Janus Pannonius) از سوی انجمن قلم مجارستان، در شهر پچ کشور مجارستان با حضور سیمین به وی اهدا شد. این جایزه شامل تندیس و پنجاه هزار پوند بود.