بایگانی

امروز مردم لیبی در جشن و سرورند، باید دید آن ها کجا هستند، و ما کجاییم!؟۲

امروز روز سرور و شادمانی مردم لیبی است. روزی که مردم توانستد شاخ دیو و اهریمن زمان را بشکنند، و قذافی این دیوانه زنجیری را به سزای ۴۱ سال جنایت و چپاول و غارت گری اش به سزای اعمالش برسانند. آزادی و دموکراسی کشور ما نیز بستگی به همت و دلاوری جوانانمان دارد که نباید متکی به هیچ فرد و گروهی باشند.

رویارویی با گرگ های درنده، آنهم با دست خالی، این مبارزه است، یا تسلیم و خفت پذیری؟۱۵

در طی دو سال گذشته تا به امروز با آن که تظاهرات میلیونی هم میهنانمان، چشم جهانی را خیره کرد، و آنان را شگفت زده نمود، با این حال، ما به نقطه اول باز گشتیم. گویا ما به دور دایره می چرخیم. در هر چرخش، جوانان ما همچنان به قربانگاه می روند، دشمن، قوی و قوی تر، و ما پژمرده و لاغر تر می شویم. راه حل چیست؟

هم میهنان، چرا رستاخیز مردم ما به جاده خاکی کشانده شد؟ چرا از تظاهرات تونس تجربه نیآموزیم؟۳

در تونس انقلاب شد، و دیکتاتور فرار کرد. واما در ایران؛ پس از ۱۰۴ سال پشت سر گذاشتن دیکتاتوری و خودکامگی، ما همچنان درون تار وبند هیولای اسلام دست و پا می زنیم.