بایگانی

اگر امروز بر نخیزیم و نظام استبدادی را سرنگون نکنیم، شاید هرگز فردایی وجود نداشته باشد۵

چنانچه ملت ایران بخواهد به اینگونه زندگی خفت بار زیر سایه ولایت فقیه ادامه دهد و با این همه فشار و مصیبتی که بر او وارد شده تکانی به خود ندهد و اعتراضی نکند؛ باید منتظر حضور نظامیان خارجی برای دست کم چندین سال در مملکت خود باشند و به بی ارزش خوانده شدن و کاپیتولاسیون نیز عادت نمایند.