بایگانی

بزرگداشت و سپاسی بیکران از سیمین بهبهانی، ستاره درخشان و بزرگ بانوی فرهنگ کشورمان۲

با اندوه بی پایان باید گفت که سیمین بهبهانی این بزرگ بانوی شعر و آواز و فرهنگ و سیاست از شب ۱۶ امرداد ۹۳ به کما فرو رفته است. سیمین ستاره درخشان فرهنگ و ادب میهنمان است و یاد او چون پروین اعتصامی، فروغ فرخ زاد، میزاده عشقی و صدها فرهیختگان ادب و فرهنگ کشورمان هرگز از دلها بیرون نخواهد رفت.