بایگانی

آیا اعضای شورای ملی، آنقدر بلوغ سیاسی ندارند تا بدانند که آقای فخرآور شیاد است؟۳

نگارنده وقتی مشاهده می کند که هنوز اپوزسیون خارج نشین، آنقدر آگاه نیست تا بتواند شیادی به نام فخرآور را از جمع خود بیرون کند، از شدت افسردگی، به مرز جنون می رسد! چرا که می بیند، نه تنها یک شیخ، کشور باستانی ما را به یغما می برد، بلکه می بیند به اپوزسیون ایرانی نیز نمی توان امید چندانی داشت.

شاهزاده گرامی، اسبی که بر آن می تازید راهی ترکستان است و نه ایران – بخش چهارم۵۸

شاهزاده درگفتگو با مجله فوکوس مطالب نادرستی بیان داشت که مورد انتقاد گروهی از هم میهنان چون محمد امینی و بهرام مشیری قرار گرفت. نگارنده زندگی سیاسی دودمان پهلوی را زیر ذره بین گذاشته، تا چیزی از مردم ایران پنهان نماند. در بخش های ۱-۳ به چند گفتار نادرست شاهزاده پاسخ داده شد. دنباله در بخش های دیگر

شاهزاده گرامی اسبی که بر آن می تازید راهی ترکستان است و نه ایران ‪-‬ بخش دوم۱۶

شاهزاده در گفتگوی خود با مجله فوکوس مطالبی را بیان داشته که نادرست و دور از حقیقت بود. کسی که نتواند اشتباهات و عملکرد نادرست پدرش که زیرپاگذاشتن قوانین مشروطیت و ایجاد فضای خفقان آوردیکتاتوری بود ببیند و بخواهد روی این کجروی ها ماله کشی کند، بی تردید نمی تواند فردی آزادی خواه و میهن دوست باشد.