بایگانی

گزارشی از ۳۲ سال برنامه های کمدی – تراژدی تئاتر ولی فقیه۵

خمینی سناریو نویس و هنرپیشه هفت ختم روزگار پس از بازگشت از خاکروبه و آشغال دانی های نجف نخستین نمایشنامه تراژدی جنگی میان ایران -عراق را نوشت که در تئاتر ولی وقیح برای ۸ سال اجراء گردید. نمایش دوم، بالا رفتن از دیوار خانه مردم «سفارت آمریکا»، غارت کردن و گروگان گرفتن ۵۴ نفر برای مدت ۴۴۴ روز بود...

نخست فروش دختران، سپس ایجاد فحشاء، اکنون قانون صیغه، وبعد چی؟۱۱

آخرین سمت زن، یا کالای دست دوم در رژیم ولایت وقیح، صیغه شدن است که قانون آن نیزبه تصویب رسید. از این روی، به آخوندهای زن ستیز، مزدوران، شارلاتان ها، و هوسرانان تبریک و شادباش می گوییم. رژیم اسلامی، برای ساختن یک اجتماع بی طبقه، طبقه متوسط را از میان برد و همه را به طبقه خاکستر نشین تبدیل نمود.