بایگانی

وزیر به اصطلاح علوم، فرصت طلب و مزدوری که برنامه اش به لجن کشیدن دانشگاه است۳

کامران دانشجو خود را فارغ التحصیل انستیتو سلطنتی علوم و تکنولوژی منچستر دانسته که وجود خارجی ندرد. این آقا با فرصت طلبی و شارلاتانی دستور کشتن سلمان رشدی به وسیله خمینی را بهانه قرار داده به ایران می آید و شروع به دزدی و غارتگری می کند و پست هایی را می گیرد که کمترین شایستگی آن ها را نداشته است.

رژیم اسلامی به هستی و نیستی ایرانیان چوب حراج زده است۴

رژیم برای فرار از این همه بحران های خودساخته ناشی از بی خردی حاکمانی خودفروحته، به فروش ارزان و نسیه ای نفت روی آورده اند تا از خالی شدن جیب هایشان جلوگیری کنند و گرنه مردم برای آنان هیچ وقت ارزش و ارج نداشته اند. اما این اخرین مرحله غارت سرزمینی که با اعتماد به این جلادان، باید چنین تاوان بدهند؟

از ناگفتنی ها در مورد اشغال سفارت انگلیس، تا بد نام کردن دانشجویان دانشگاهها۶

اگر رابطه آخوند و انگلیس را حتی از یک کشاورز ایرانی پرسش کنید، خواهد گفت که؛«آخوند ساخت انگلیس است». ولی به تازگی به دلیل مسدود کردن پول های دزدی رژیم در بانک انگلیس، و برای بدنام کردن دانشجو، رژیم یک گله بسیجی جنایتکار را به نام دانشجو به اشغال سفارت انگلیس وا می دارد.

کرکری امام شیره ای در کرمانشاه: «رژیم اسلامی ما تا ۲۰۰ سال دیگر تداوم پیدا می کند»!۲۴

با برملا شدن دزدی کلان میلیاردی محمد رضا خاوری هم بافوری و رفیق گرمابه وگلستان ولی وقیح، ایشان تصمیم گرفت برای خواباندن سر و صدا روضه دیگر بخواند. در اجتماع امت خردباخته و مزدوران ساندنیست خور در کرمانشاه، به مردم وعده رژیم پارلمانی البته نوع اسلامی آن داد و گفت رژیم اسلامی تا ۲۰۰ سال ادامه می یابد.

سفر پرهزینه خامنه ای به کرمانشاهان برای چه؟، و چرا در این زمان؟۱۷

روضه خوان مشهدی هرگاه می بیند که کثافت کاری خود و اطرافیانش زبانزد عام و خاص است، گروهی خردباخته و مزدور را جمع کرده، و برایشان روضه خوانی می کند. اگر هوا خیلی پس باشد مانند دزدی چند میلیاردی خاوری هم بافوری او، و یا برملا شدن نقشه کشتن سفیر عربستان، آنگاه دست به یک مسافرت جنجالی و پرهزینه می زند.