بایگانی

۲۹ اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت کشورمان بر هر ایرانی میهن پرست گرامی باد۱۸

استثمار انگلیس تاریخ غم انگیز کشورمان نشان می دهد که چگونه دولت انگلیس سالیان متمادی بر صنعت نفت ایران سایه افکنده بود و بیشتر درآمد های ایران را به یغما می برد. در این میان، خائنان و مزدوران داخلی چون شیخ خزئل و فدائیان اسلام نیز به همکاری با دولت بیگانگان پرداخته و از هیچ خیانتی فروگزار نمی کردند.