بایگانی

بازمانده سانحه مرگبار تصادف رانندگی در ایران، یکی از ۱۰ ذهن برتر آمریکاست!۱

فاجعه تصادف اتوبوس راهیان نور و کشته شدن ۲۶ دانش آموز دختر بروجنی در بازگشت از سفر کاروانی مناطق جنگی، بار دیگر نگاه هر انسان خردگرایی را به سیاست های غلط حکومت اسلامی در مدارس و دانشگاهای کشور جلب کرد. و صدای اعتراض هر انسانی را در پایان دادن به طرح های مذهبی اجباری دانشجویان بلند کرد.