بایگانی

آشی که رژیم برای زنان ایران پخته، روی آن یک وجب روغن است۰

به تازگی آقای حسن روحانی نماینده برگزیده ملای مشهدی با توصیه سرآشپز خود آشی را برای بانوان ایران پخته که یک وجب روغن روی آنست. از این ببعد زنان خیالشان از پخت و پز راحت بوده زیرا می توانند از بام تاشام از آش نذری مقام ولایت نوش جان کرده، و در آشپزخانه و اتاق خواب به مأموریت های اسلامی خود پردازند.