بایگانی

شاپور بختیار؛ مردی که سراسر زندگانی پربارش را صرف آزادی انسان و انسانیت کرد‎۰

بختیار در سال ۱۲۹۳ در شهرکرد دیده به جهان گشود. هنگامی که هنوز کودک بود مادرش را از دست داد. پدر او سردار فاتح، شیفته تاریخ و فرهنگ ایران بود. به گفته بختیار؛ در پایان هر روز با از بر خواندن سی بیت شعر از سوی پدرم پاداش سوارکاری دریافت می کردم و این گونه تشویق به مطالعه بیشتر می شدم.

فیلسوف های شومن یا شومن های فیلسوف نما؟۸۹

پنج مسلمان نواندیش فیلسوف نما؛ سروش، گنجی، کدیور، مهاجرانی، و عبدالعلی بازرگان که نخستین آموزش های خود را از شریعتی فراگرفتند،در هفته آخر فوریه ۲۰۱۱ در لندن “اتاق فکر جنبش سبز″ را راه اندازی کردند.به راستی این مدعیان خرد گرا و علاقمندان به اسلام را چه بخوانیم: فیلسوفان شومن یا شومن های فیلسوف؟

ملایان: کدیور، اشکوری، و دیگر آخوندهای دست دوم رژیم، در انتظار پست و مقامی دیگر۶

مهدی بازرگان، انسان فرهیخته و بزرگواری بود که در تاریکی دین و دیانت قدم بر می داشت. سال ها تجربه علمی خود در رشته ترمودینامیک را به یک باره با یک آفتابه و طهارت ملاها سودا و آلش کرد، و از قله خردمندی، به دره بی خردی سرنگون شد.