بایگانی

مبارزات مردمی برای رسیدن به آزادی، از وسط خیابان ها، به پشت رایانه ها کشانده شده است۲۲

اکنون به مدّت دو سال است که هر روز، سخنانی از قبیل اندکی صبر، سحر نزدیک است یا سال صبر و شکیبایی را، روزانه هزاران بار شنیده ایم. امّا حقیقت این است که مردم سوریه، توهمات و رویاها یشان را در اینترنت جستجو نمی کنند و بدون داشتن رهبر، با دادن صدها کشته و اسیر، قصد ترک کردن خیابان ها را ندارند.

آقای موسوی، راهی که شما می روید به ترکستان است، شما به یک خانه تکانی نیاز دارید۳۳

برای هم آهنگی و قیام سرتاسری در ایران، لازمست جنبش سبز باید خانه تکانی کند: هدف باید سرنگونی رژیم و برقراری حکومت سکولار دموکرات باشد و تمامی مردم از همه اقشار و با هر باور و عقیده ای، حق آزادی بیان و اظهار دیدگاه های خویش را داشته باشند و مردم را به دو دسته خودی و غیر خودی، تقسیم نکنند.

هزاران آفرین برشیر زنان و دلاور مردان قهرمان، و غرور آفرین در روز ۲۵ بهمن۷

از بامداد امروز ۲۵ بهمن تا کنون، هزاران جوان پاکباخته و دلاور ایران، خیابان های تهران و شهرستان ها را با فریاد و خروش خود به لرزه درآوردند. آنان از خرد و کلان، پیر و جوان، زن و مرد با دست خالی و با نداشتن هرگونه وسائل دفاع از خود، به جنگ گرگان، کفتارها، و شغال های رژیم جهل و جنایت پرداختند.

ترمز گذاشتن سید خندان بر روی تظاهرات ۲۵ بهمن۰

۲۵ بهمن روز رستاخیز ملت ایران را به همه شادباش می گوییم. آقای خاتمی شکر افشانی فرمودند: «نظام که مجوز نخواهد داد، طرفداران ما نمی آیند. فقط عده ای تندرو و اغتشاشگر به صحنه می آیند که هزینه اش به پای ما نوشته می شود و ...». چرا این آقای خندان آیه یأس می خواند، و در ساعات پیش ازحضور مردم، آنان را دچار تردید و دو دلی می نماید؟.

خاتمی، موسوی، کروبی خیانت کار، و یا خادم به مردم ایران؟۱۸

بی تردید، همه جنایات رژیم در چندین ماه گذشته اعم از دستگیری، شکنجه، تجاوز، و کشتن انسان های باشرف و بزرگوار ایرانی، نتیجه مستقیم سیاست غلط آقای موسوی و همکرانش است که مردم سلحشور و خروشان ایران را مانند گوسفند، بی اراده، بی اختیار، بی تحرک، زبون، و بدبخت در اختیار جنایتکاران ولی وقیح گذاشت.

هم میهنان، چرا رستاخیز مردم ما به جاده خاکی کشانده شد؟ چرا از تظاهرات تونس تجربه نیآموزیم؟۳

در تونس انقلاب شد، و دیکتاتور فرار کرد. واما در ایران؛ پس از ۱۰۴ سال پشت سر گذاشتن دیکتاتوری و خودکامگی، ما همچنان درون تار وبند هیولای اسلام دست و پا می زنیم.

هم میهن، فکری به حال خود کن، گروهی دراندیشه نگهداری رژیمند۰

خاتمی، موسوی، کروبی، عبدی، کدیور، سروش، گنجی، سروش،معصومه قمی، بنی صدر، شماری در گروه سبز و یا بست نشسته در غرب، تنها هدفشان بودن رژیم اسلامی با تغییر نفرات و سمت هاست. اینها جایی نرفتند و زیر پرچم بریتانیا آماده اند که آرایش و بزک رژیم را کمی تغییر داده، ۳۰ سال دیگر کلاه سر ملت گذارند.