بایگانی

شادباش های فراوان ما به هم میهنان به مناسبت فرارسیدن کریسمس و سال نو میلادی۸

فرارسیدن کریسمس و سال نو میلادی کریسمس یادآوری روزهای جشن و شادی در بیشتر کشورهای جهان، باردیگر فرارسید. جشنی که از چند ماه پیش از آن، همگان خود را برای آن آماده کرده، و لحظه شماری می کنند تا فرا رسد. جشنی که در آن از کوچک و بزرگ به یکدیگر هدیه و عیدی می دهند و برای همدیگربهترین ها را آرزوی دارند.