بایگانی

زیان های ناشی از اعتیاد به نوشیدن چای، قهوه، و کوکا۱

مطالعات پزشکی و روانشناسی پروفسور لورا ژولیانو در دانشگاه آمریکایی واشنگتن نشان می دهد که گروه زیادی از مردم آنچنان معتاد و وابسته به کافئین (چای، قهوه، کوکا) هستند که ترک کردن و یا کاهش آن برایشان دشوار و با عوارض و پیامدهایی همراه است.