بایگانی

چرا باید اسلام را نقد کرد و مورد پرسش و کنکاش قرار داد؟۴

هم وطن ایرانی که پس افکند هزار و چهارصد سال حضور آیین و مسلک پلشت و انسان ستیزی به نام اسلام در جامعه میهن است، امروز منتظر خردورزی من و شماست تا با پا نهادن در راه بزرگان این مرز و و بوم، به منظور گشودن پنجره های حققیت بر روی مردمان ایران زمین از افتادن آنان به دام این مکتب آلوده جلوگیری کنیم.

هاشمی رفسنجانی ولی وقیح آینده، به مناسبت ۱۶ آذر شکر افشانی فرمودند۸

این مقاله پیش از ۱۶ آذر نوشته شده، ولی به دلیل بسته شدن سایت ما پخش نشد. رژیم جهل و جنایت با تاراج مملکت و دربند کشیدن مردم آن، حتی در فیس بوک هم یارانی دارد، که به بهانه های گوناگون صفحه فرهنگیان و مخالفین رژیم را می بندند، تا یاران، و دوستان آن سایت، دلسرد و پراکنده شوند.