بایگانی

گردانندگان فیسبوک بیست و پنجم بهمن؛ تا به کی می خواهید به شعور مردم ایران توهین کنید؟۸

بیست و پنجم بهمن ماه نیز، با آن همه سر و صدا و جار و جنجال، پر صدا آمد و توخالی و بی صدا، به پایان رسید، اما در این میان برخی گروه هایی که این راهپیمایی مضحک را برنامه ریزی کرده بودند، از چهره راستین ضد مردمی خویش پرده برداشته و ماهیت واقعی خود را، به ملت بزرگوار ایران نشان دادند.

شورای هماهنگی راه سبز امید؛ مایه سر افکندگی و شرمساری ملّت ایران۱۷

تجاوزات دسته جمعی به زنان در گرگان و شهر های دیگر همچنان ادامه دارد. عضو هیأت مصری به دختر ایرانی تجاوز می کند، و رژیم تازی نژاد او را آزاد می سازد، اما زن مستمندی که بسته گوشتی برای خوراک کودکان یتیم خود می دزدد، روانه زندان می شود. و گروه سبز تنها با شعار الله اکبر به حل مشکلات می پردازد.

بیانیه گروه فضول محلّه; آقایان اصلاح طلب، پرهیز از خشونت و مسالمت تا به کی؟ بی غیرتی هم حدی دارد۱۰

از اصلاح طلبان حکومتی درخواست می شود که دست از بازی کردن با جان مردم بردارند و به دنبال اندیشه اتحاد و همبستگی کلیه ی ارگان و گروه ها ی سیاسی باشند. زیرا اگر میان خود و دیگر گروه های مبارز، اتحاد به عمل نیاورند و تنها به قاضی بروند، پیامد تصمیم های اشتباهشان، جز کشتار، و سرکوبی مردم نخواهد بود.

پشتیبانی اوباما و جامعه جهانی، پیشامد و سرآغاز پیروزی انقلاب مردم ایران است۴

آقای اوباما در پیام نوروزی، پشتیبانی بیدریغ خود را از رستاخیز مردم، و جوانان اعلام داشت. رستاخیز مردمی ایران هنگامی می تواند سودمند و اثربخش باشد که نخست، ناگهانی و بدون از پیش گفتن، و پیش آگاهی دادن باشد تا رژیم غافلگیر شده، و نتواند هرگونه پیشگیری کند.

آقای موسوی، راهی که شما می روید به ترکستان است، شما به یک خانه تکانی نیاز دارید۳۳

برای هم آهنگی و قیام سرتاسری در ایران، لازمست جنبش سبز باید خانه تکانی کند: هدف باید سرنگونی رژیم و برقراری حکومت سکولار دموکرات باشد و تمامی مردم از همه اقشار و با هر باور و عقیده ای، حق آزادی بیان و اظهار دیدگاه های خویش را داشته باشند و مردم را به دو دسته خودی و غیر خودی، تقسیم نکنند.

مردم آزاده و خردمند کشورمان، هرگز اجازه نخواهند داد که رژیم, به پیشوایان انقلاب آسیبی رسانده و آتش آن را خاموش کنند۱۶

روز اول اسفند از هم میهنان ترک، کرد، بلوچ، فارس، و لر، با هر قومیت و هرباور سیاسی دعوت می شود تا درهمایش ملی برای چالش با رژیم، و بزرگداشت ۲ جوان به خاک خون افتاده صانح ژاله، و محمد مختاری شرکت فرمایند.

نمایندگان مجلس، بسیجی، پاسدار، نوکران ولی وقیح، و مزدور و خیانتکار به ملت ایران۱

دزدان و غارتگران ایران به نام نمایندگان مردم که از گوشت وخون ملت فربه شده اند، با پذیرش نوکری ولی وقیح، علیه پیشگامان خروش مردمی عربده می کشند، و درخواست ادامه جنایت رژیم دارند. زهی بی شرمی، زهی گستاخی، و نمک نشناسی.

هزاران آفرین برشیر زنان و دلاور مردان قهرمان، و غرور آفرین در روز ۲۵ بهمن۷

از بامداد امروز ۲۵ بهمن تا کنون، هزاران جوان پاکباخته و دلاور ایران، خیابان های تهران و شهرستان ها را با فریاد و خروش خود به لرزه درآوردند. آنان از خرد و کلان، پیر و جوان، زن و مرد با دست خالی و با نداشتن هرگونه وسائل دفاع از خود، به جنگ گرگان، کفتارها، و شغال های رژیم جهل و جنایت پرداختند.