سرنگونی هواپیما در ایران چه مفهومی دارد؟ ۰

اکنون دیگر ما هرساعت و هر لحظه در انتظار آنیم که در گوشه ای از کشور سر و صدای برخورد هواپیمایی به زمین شنیده شود، و فضای تاریک و پر از سکوت را در هم بشکند و نورانی کند. به بیانی دیگر این گونه رویدادها، دست کم یک سرگرمی است برای کودکان، و یا نقل محفل شبانه مردم.

راستش بخواهید، ما که سال هاست خبر و رویداد خوب نشنیده ایم، گوشمان به خبرهای بد و نا هنجار چنان عادت کرده، که به دنبال شنیدن آنیم و اگر نشنویم احساس کمبود می کنیم. درست مانند کسی که هر روز از جای گندیده و فاضل آب گذر کند، رفته رفته به آن بوی بد چنان عادت نموده، که بعدها برایش بوئیدن آن لجن زار، مصیبت زا و چندش آور نخواهد بود.

در این تصویر، لاشه هواپیمای سرنگون شده در نزدیک ارومیه دیده می شود. این تصویر برای مردم ایران تازگی ندارد، و تاکنون مرتباً هرچند مدت تکرار شده است.

در این تصویر، لاشه هواپیمای سرنگون شده در نزدیک ارومیه دیده می شود. این تصویر برای مردم ایران تازگی ندارد، و تاکنون مرتباً هرچند مدت تکرار شده است.

در شرایط کنونی، با تکرار سرنگونی هواپیماها، چنانچه هواپیمایی به مقصد برسد، جای شگفتی و درنگ است. بی تردید مسئولین هواپیمایی ایران باید به مطالعه و تحقیق پردازند که چرا چنین هواپیمایی به طور نا خواسته به مقصد رسیده است؟

روز گذشته اتل متل گزارش گر ما در سخنرانی آقای انگلی نژاد رئیس جمبول ممبول ایران شرکت کرد تا با دیدگاه این شخص دانشمند کشورمان در باره سرنگونی هواپیماها آشنا شود.
آقای انگلی نژاد چنین فرمودند: دلیل سرنگونی این هواپیماها، به دنبال و بر اساس سیاست های انقلاب کبیر اسلامی است. حضرت امام خمینی امام سیزدهم دستور فرمودند تا ارتش ۲۰ میلیونی تشکیل شود تا از رژیم پربرکت و زمینی آسمانی ایشان در برابر خس و خاشاک ها در امان باشد.

از آن جا که جمعیت ایران در آن زمان نزدیک به ۳۰ میلیون بود، و امکان نداشت ما یک ارتش فداکار و باگذشت ۲۰ میلیونی از سپاه و بسیجی، فرزندان راستین انقلاب داشته باشیم، از این روی، امام امت، خمینی مردم شکن بنا به فرموده؛ « هر آن کس که دندان دهد، نان دهد»، دستور دادند تا هرچه زودتر، و هرچه بیشتر جمعیت ایران افزایش یابد.
بر این اساس، امت مسلمان همیشه در رختخواب، شباروز به فعالیت خستگی ناپذیری در تولید مثل پرداختند، و با چند حرکت انقلابی و اسلامی، جمعیت کشور را به ۷۴ میلیون رساندند.

گزارشی از نحوه سرنگونی هواپیما نزدیک ارومیه که انتظار آن می رفت، و جای شگفتی نبود.


اکنون حضرت امام خامنه ای، امام چهاردهم، و جانشین بر حق امام زمان متوجه شدند که همین ۲-۳ میلیون بسیجی و پاسداران که به نام سربازان امام زمان نامیده می شوند، برای حفظ و حراست عبا و عمامه و خلافت ایشان کافی است. وانگهی ما آنقدر پول مفت نداریم که به صورت یارانه به ملت گدا و گرسنه که همیشه دستشان دراز است، بدهیم. از این روی، ایشان دستور فرمودند که به روش های گوناگون جمعیت پرمدعا و خس و خاشاک کشور که نان خور زیادی اند، کم، و کمتر شود.

اتل متل (خطاب به انگلی نژاد) آقای رئیس جمبول ممبول، بفرمایید تا کنون چه فعالیت اساسی در راه کاهش جمعیت انجام شده است؟.
انگلی نژاد- فعالیت، همه جانبه بوده، و به شرح زیر انجام گرفته است:

مرگ انسان ها در نتیجه تصادف در جاده ها، شب و روز در سراسر ایران ادامه دارد، و به دنبال سرنگونی هواپیماهها، عامل دیگری است از کاهش جمعیت و کمترشدن تقاضای یارانه ها که مورد خواست احمدی نژاد است.

مرگ انسان ها در نتیجه تصادف در جاده ها، شب و روز در سراسر ایران ادامه دارد، و به دنبال سرنگونی هواپیماهها، عامل دیگری است از کاهش جمعیت و کمترشدن تقاضای یارانه ها که مورد خواست احمدی نژاد است.

۱- ملا مجتبی فرزند گران وزن امام خامنه ای مأموریت یافتند تا با به کارگماردن بسیجی و پاسدارها، هرگونه تظاهرات و خودنمایی را سرکوب کنند، و یکایک آنان را به ضرب گلوله از راه دور از پای در آورند.
۲- با ریاست و همکاری ملامجتبی، کسانی که دستگیر می شوند، باید غزل خداحافظی را بخوانند، چون راه بازگشت ندارند.
۳- به ملت خس و خاشاک دستور داده شده، با مراجعه به رساله های آیت الله ها، شب هایی را برای شیطانی کردن خود با والده آقا مجتبی انتخاب کنند، که دارای شگون و ثواب است، و بی جهت در جاده ممنوع رانندگی نکنند.

۳- جاده ها را آن چنان نا امن و ناجور بسازند، تا شانس تصادف و برخورد خودروها در آن ها زیاد شود.
۴- بیمارستان ها آن چنان در برابر بیماران بی تفاوت باشند، که امیدی به بهبود بیماران، به ویژه پیرها، و افراد سیاسی از امت خس و خاشاک در آن نباشد.
۵- هواپیماها نیز بدون کمترین بازرسی و بررسی فنی به پرواز آیند تا بلکه بتوانند اندکی از جمعیت روز افزون کنونی کاهش دهند.

آقای انگلی نژاد دستور دادند تا مسافران پیش از پرواز کفن پوش باشند تا در صورت سرنگونی هواپیما که پیش بینی آن زیاد می شود، دیگر پیکر پاره پاره و پخش شده اشان را نمی توان جمع آوری، و بر آن کفن پوشاند.

آقای انگلی نژاد دستور دادند تا مسافران پیش از پرواز کفن پوش باشند تا در صورت سرنگونی هواپیما که پیش بینی آن زیاد می شود، دیگر پیکر پاره پاره و پخش شده اشان را نمی توان جمع آوری، و بر آن کفن پوشاند.

آقای انگلی نژاد به مسافران توصیه کردند، تا حتماً پیش از پرواز وصیت نموده، و با خانوده و بستگان خود خدا حافظی کنند.
ایشان اظهار امید واری نمودند که مسافرین اگر ممکن است کفن پوشیده مسافرت کنند، زیرا امکان پیداکردن پیکر آش و لاش شده اشان پس از سرنگونی هواپیما نیست.

البته تولید زاد و ولد برای روحانیان ریز و درشت، چاق و چله، پیش نمازها، امامان جمعه، و سربازان امام زمان، کماکان با هرچند زن و صیغه، آزاد و نا محدود است.
برای حفظ جان این عزیزان انقلاب، همه گونه پیش بینی و کوشش خواهد شد. برای نمونه هواپیمای ۱۰۰ میلیون دلاری ولی وقیح دارای همه گونه وسائل و امکانات امنیتی است، تا خدای ناخواسته خسارتی به عبای پر گرد و بودار ایشان وارد نشود.
هواپیمای ویژه دردانه چاق و چله ولی وقیح، مجتبی قلچماق که باید اسب های ایشان را به سلامت جا به جا کند نیز دارای همه گونه وسائل حفاظی و ضروری است.