بیست و پنج (۲۵) بهمن، روز به خاک سپاری ولایت وقیح را به هم میهنان شادباش می گوییم ۴

ملت مهربان، باگذشت، و بزرگوار ایران پس از۳۰ سال تحمل زجر و شکنجه و جنایات یک مشت گدایان دوره گرد تازی نژاد به نام آخوند، سر انجام کاسه صبرش به لب آمد، و برای کسب آزادی و دموکراسی در برابر سپاه جهل و جنایت ولی وقیح به پا خاست. ولی وقیح با دزدیدن و هزینه کردن میلیون ها دلار از بیت المال مزدوران، دزدان، فرصت طلبان، و ساندنیست خورها، و خردباختگانی را از گوشه و کنار ایران گرد آورده، به جان مردم بیگناه انداخت.

این دو تصویر از دو صحنه هم زمان و با شرایط یکسان انقلاب مصر و ایران را نشان می دهد.

این دو تصویر از دو صحنه هم زمان و با شرایط یکسان انقلاب مصر و ایران را نشان می دهد.

پاسداران وطن فروش، و بسیجی های بی فرهنگ، و نادان، همراه با مزدوران عرب لبنان و سوریه، به جان و ناموس مردم افتادند، و جنایاتی برگرفته از اسلام ناب محمدی اشان به وجود آوردند.
بدبختانه، مردم در پایان روز همایش، با نداشتن راهنما، نا آگاهانه صحنه را ترک کردند، و به خانه های خود بازگشتند. نتیجه این که رژیم کشتارگر، شبانگاه به تجهیز و گردآوری مزدوران و آدم کشان بیشتر پرداخت، و توانست در روز دیگر بر روی انقلاب مردم ایران به طور موقت، سرپوش گذارد.

مردم مصر و تونس که دلاوری و ایستادگی را از جنبش سبز فرا گرفتند، کمبود و کوتاهی انقلاب ایران را جبران نمودند. بدین ترتیب که از همان روز نخست در برابر هجوم و خشونت سیاه جامگان و ارتشی ها ایستادگی کردند، با آنان به مبارزه پرداختند، و از سوی دیگرشبانگاه میدان آزادی و صحنه های انقلاب خود را ترک نکردند.
همان گونه که می دانیم، این استقامت و پشتکار را برای ۱۸ شبانروز به طور مدام و پیوسته ادامه دادند، و سرانجام دیکتاتور را به پایین آوردند.

در این ویدیو قدم به قدم انقلاب مصر و ایران را بایکدیگر مقایسه میکند. ملاحظه می کنیم که چگونه مصری ها از روی جنبش سبز کپی کردند، و در برابر اشتباهات انقلاب ما کوتاه نیامده و جبران نمودند.


از آنچه در مورد انقلاب مردمی فردا، ۲۵ بهمن، پیش بینی می شود آنست که با وجود همه محدودیت و تنگناها، مردم به ویژه جوانان سلحشور کشوربه شمار صدها هزار به خیابان ها خواهند آمد، و از همان لحظه ورود به صحنه، هرگونه برخورد نامناسبی را دسته جمعی و باهم به شدت پاسخ خواهند داد. تا آن جا که بسیجی و پاسدار تا به امروز ضربت نخورده و آسیب ندیده، با وحشت و ترس انقلاب مردمی، و با دست وپای شکسته، فراری شوند و جرأت بازگشت به میان مردم را نداشته باشند.

  • khoda hefz kone melat Iran ro va be omid azady harche zodtar Iran!

  • khoda hefz kone melat Iran ro va be omid azady harche zodtar Iran!

  • باسپاس از شما گرامی

  • باسپاس از شما گرامی