تحلیلی بر مضرات روزه گرفتن و بیماری های ناشی از روزه داری ۳۴۱

نخور، نیاشام،دود مکن، از مجاورت همسرت دوری کن، ووووو. باید به این حزب سیاسی جنایتکار اسلام گفت، به توچه؟. به توچه مربوط است که من چکار می کنم؟. امروزه هیچ دستگاه و مقامی حتی به گماشتگان، و نوکران خود چنین امر و نهی نمی کند. مرده شور بهشت شما آخوندهای فاسد و هرجایی ببرد که زندگی مردم خردباخته را این چنین جهنم کرده اید.

نخور، نیاشام،دود مکن، از مجاورت همسرت دوری کن، ووووو. باید به این حزب سیاسی جنایتکار اسلام گفت، به توچه؟. به توچه مربوط است که من چکار می کنم؟. امروزه هیچ دستگاه و مقامی حتی به گماشتگان، و نوکران خود چنین امر و نهی نمی کند. مرده شور بهشت شما آخوندهای فاسد و هرجایی ببرد که زندگی مردم خردباخته را این چنین جهنم کرده اید.

ماه رمضان نزدیک است و ایران بینوای ما، در زیر سایه ی شوم اسلام و اعمال مشمئز کننده ی مسلمین، به تنگ آمده است و رمضان تیری دیگر است بر قلب فسرده ی ایران زمین. نگارنده براین باورم که از نظر مزاحمت ها و محدودیت های اجتماعی و زیر پا گذاشتن حقوق انسانی هر فرد، پس از ماه محرّم، ماه رمضان رتبه ی دوم را دارا می باشد.
آن هم به دلیل اینکه یک مشت انسان خرد باخته ی غرق در خرافات، دوست دارند به خودشان گرسنگی دهند و دچار ده ها درد و مرض شوند، هیچ کسی، حق ندارد در کوچه و خیابان چیزی بخورد و یا بیاشامد.

کودکان و خرسالان و پیران، باید از گرسنگی و تشنگی زجر بکشند ولی لب به آب و غذا نزنند چرا که جمعیت مسلمان  خردباخته روزه دار مملکت، ناراحت و عصبانی می شوند.
اگر کسی را در حین خوردن و یا آشامیدن، دستگیر کنند، آن شخص مجبور به پرداخت جریمه ی نقدی و همچنین تحمّل هشتاد ضربه شلاق است و یا حبس در زندان به مدّت  ده روز تا دو ماه و یا بیشتر است. همواره از بچگی در گوش ما خوانده شده که جلوی چشم آدم روزه دار، چیزی نخورید، چرا که ممکن است فرد روزه دار، وسوسه شود و گناه دارد!.

باید جواب اینگونه مغلطه ها را به این صورت داد که:
اگر شخص با ایمان قوی روزه گرفته و برای دریافت پاداش الله مدینه و همبستر شدن با حوریان و غلامان، حاضر به تحمّل این زجر و شکنجه شده است، پس چرا با دیدن کسی که در حال غذا خوردن است، دست و پایش شل می شود و دلش می خواهد روزه اش را بشکند؟.  این چه ایمان و اعتقاد سست و شکننده ایست؟.

و دیگر اینکه اگر شخصی روزه دار است و دیدن غذا خوردن دیگران، او را عذاب می دهد، مشکل اوست و آن شخص می تواند خود را در اتاقی زندانی کند و بیرون نیاید چرا که خوردن و آشامیدن، از حقوق ابتدایی اجتماعی و سلب نشدنی یک فرد هستند و اگر فرد و یا افرادی، به هر دلیلی نمی خواهند غذا بخورند، نباید مزاحم و سوهان روح دیگر افراد حاضر در اجتماع شوند و خود باید فکری به حال خودشان بکنند.

محدود کردن، شکنجه کردن و برخورد قانونی کردن با کسانی که نمی خواهند گرسنگی بکشند، پاک کردن صورت مسئله است و نه پاسخ روشن به پرسش موجود. یکی از مسائل آزار دهنده به دلیل وجود شخص روزه دار در سطح اجتماع، فارغ از مسئله ی محدود کردن دیگران از حق خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن و غیره، ” بوی بد دهان ” شخص روزه دار است که هنگام صحبت کردن و ارتباط کلامی برقرار کردن، بسیار مشمئز کننده است.

این مسئله نه تنها در هنگام صحبت کردن، بلکه حتی زمانی که کنار ایشان در صف نانوایی، در اتوبوس و مترو و مکان های دیگری ایستاده ایم، موجب آزار و ناراحتی همه ی کسانی می شود که روزه نمی گیرند. در رابطه با این امر، آخوند ها و امامان شیاد شیعه، دروغ های شاخداری گفته اند و نگارنده، نمونه ای از این مغلطه های شیطانی را برایتان می آورم.

در کدام دینی، در کدام مرامی، در کدام جامعه ای، و در کدام طریقتی انسان ناچار می شود که برای یک ماه بدن خود را از غذا و آب دوربدارد، و به دهها بیماری مبتلا شود؟. آخوندهای شکمباره و زنباره که همه جهان را در شکم و زیر شکم خو د می بینند، به چه جرأتی، به خود اجازه می دهند که انسان ها را از مواد غذایی محروم سازبد؟ و با چه خیره سری انسان را این چنین مورد شکجنه و آزار قرار ممی دهند؟. امروزه در جهان بافرهنگ هرگز با حیوانات هم چنین روشی اجراء نمی شود.

در کدام دینی، در کدام مرامی، در کدام جامعه ای، و در کدام طریقتی انسان ناچار می شود که برای یک ماه بدن خود را از غذا و آب دوربدارد، و به دهها بیماری مبتلا شود؟. آخوندهای شکمباره و زنباره که همه جهان را در شکم و زیر شکم خو د می بینند، به چه جرأتی، به خود اجازه می دهند که انسان ها را از مواد غذایی محروم سازبد؟ و با چه خیره سری انسان را این چنین مورد شکجنه و آزار قرار ممی دهند؟. امروزه در جهان بافرهنگ هرگز با حیوانات هم چنین روشی اجراء نمی شود.

پیامبر اسلام در رابطه با بوی بد دهان روزه داران فرموده اند:
” ولخلوف فم الصائم أطیب عند الله من ریح المسک: بوی بد دهان روزه دار در نزد الله، خوشبو تر است از بوی مشک.!”
به راستی که باید گفت عجب الله بد سلیقه و نادانی است که بوی گند دهان روزه دار را که حال هر جانوری را ( چه برسد به انسان) به هم میزند، به بوی مشک ترجیح می دهد. شاید این الله همیشه در کنار منجلاب زندگی کرده، که چنین خوش سلیقه شده است.

حال تصور کنید بهشتی را که این الله کج سلیقه برای روزه دارانش ساخته است، وقتی که ایشان بوی گند را به عطرهای خوشبو ترجیح می دهند، پس یقیناً از لجن و کثافت نیز برای ساختن در و دیوار کاخ های بهشتی استفاده کرده است.!
به طور کلّی الله، بیمار روان پریش خطرناکی است که اینگونه اشتباهات و کم فهمی ها از ایشان سر می زند. شاید بهتر باشد که این الله مریض معلوم الحال، خود را به روان پزشک نشان دهد.

حال از تمامی این مسائل که بگذریم، نیک می دانم که دوستان مسلمان روزه دار را، از درد ها و امراضی که ماه رمضان برایشان به ارمغان خواهد آورد، آگاه کنم. با امید به اینکه این اطّلاعات پزشکی، عزیزان مسلمان اسیر چنگال خرافات را از زندگی پر از بیماری و درد، نجات دهد.

مطالب آموزنده ی پزشکی پیرامون روزه گرفتن:
– روزه و مرگ سلولهای مغز: زمانی که بدنی گرسنه میماند، ابتدا به پلی ساکاریدی بنام گلیکوژن در کبد دست میاندازد اما میزان گلیکوژن در کبد به آنقدر نیست که پاسخگوی چند ساعت گرسنگی را بدهد. پس بدن شروع به استفاده از چربیها می کند، و چربیهای ذخیره شده را به نوعی کتون (cetone) تبدیل میکند. ( بوی بدی که از دهان روزه دار میآید، از همین کتون است)
بیشتر سلولهای بدن این کتون را بعنوان ماده مغذی بکار میبرند به غیر از مغز!. مغز تنها از گلوکز برای تهیه انرژی جهت فعالیتهای خود بهره میبرد.

گاهی اسلامگراها در باره تعداد سلولهایی سخن میگویند که در اثر استفاده از الکل از بین میرود. آیا تا بحال کسی در باره میزان مرگ سلولهای مغزی که در یک ماه رمضان از کف مسلمانان میرود، تحقیق کرده است؟.

و نکته ای از این اسف بارتر اینکه:
دختر بچه ای را در نظر بگیرید که علیرغم سن رشد خود و فعالیت بیشتر بدنی از بزرگسالان، مجبور است ۱۶ ساعت گرسنگی بکشد؛ چه بلایی بر سر مغز او میآید؟. آیا کسی تحقیق کرده است؟.

دستگاه گوارش انسان دارای هورمونهای بخصوصی است که بشکل سیستم پیچیده و بسیار دقیقی دستورات لازمه را برای کل بدن صادر میکند.
وقتی بدنی گرسنه میماند، بدن خود را به حالت شبیه کشوری( البته با مدیریت خردمندانه ) در معرض قحطی میبیند. به همه سلولهای بدن دستور میرسد که کمتر مصرف کنند، میزان انتقال مواد مغذی به سلولها هم کاهش مییابد ، یعنی متابولیسم بدن کند میگردد.

حالا تصور کنید که معده فردی با خوردن سحری تا خرخره پر شود. دستور هورمونها بر متابولیسم چه خواهد بود؟. بعد این بدن بدبخت ۱۶ ساعت گرسنگی بکشد و سپس سر افطار تا خرخره پر شود. رسماً هورمونها به حالتی مانند دیوانگی خواهند رسید. نهایتاً در آخر چند روز متابولیسم بدن فلج میشود.

این امت فلک زده و خردباخته اسلام است. هنگام سحر تا مرز ترکیدن می خورند، اگر مجبور به کاری نباشند، تا بعد از ظهر روز بعد به خواب دیو فرو می روند، سپس خود را برای افطار آماده می کنند، تاشکم بی هنر خود را انباشته به مواد دیگر غذایی کنند. از خود باید پرسید؛ آیا این عبادت است؟. این تن پروری و شکمبارگی را چه نوع عبادت می توان تعبیر کرد؟. هرچه هست و نیست، بی خردی مردم، کلاهبرداری، و شیادی آخوند است. 

این امت فلک زده و خردباخته اسلام است. هنگام سحر تا مرز ترکیدن می خورند، اگر مجبور به کاری نباشند، تا بعد از ظهر روز بعد به خواب دیو فرو می روند، سپس خود را برای افطار آماده می کنند، تاشکم بی هنر خود را انباشته به مواد دیگر غذایی کنند. از خود باید پرسید؛ آیا این عبادت است؟. این تن پروری و شکمبارگی را چه نوع عبادت می توان تعبیر کرد؟. هرچه هست و نیست، بی خردی مردم، کلاهبرداری، و شیادی آخوند است.

در طب, بهترین نوع غذا خوردن اینست که “بمقدار کم” و به “فواصل کم” خورده شود. هر کس خلاف این مسئله را بگوید یا از متابولیسم بدن زنده خبر ندارد یا انگیزه های دیگری دارد. تصفیه خون و پاکسازی بدن و… حرف های نادرستی ست که پایه ی علمی ندارد و یا از جانب پزشکان بی مسئولیت و احیاناً مزدور رژیم گفته میشود که به مصلحت را به حقیقت می فروشند.

در کنار آن ما به بعضی از مواد برای کارکرد صحیح بدن خود نیاز داریم: مثلاً به اسیدهای چرب اشباع نشده، به مقداری کلسترول، بعضی از اسیدهای آمینه، برخی از ویتامینها و مینرال ها که به عنوان کاتالیزور فرآیندهای متابولیسم بکار میآیند. از این روست که آدمی نیاز به خوردن غذاهای متنوع دارد تا بتواند این موادی را که کبد خود قادر به تهیه آنان نیست را تهیه کند.

حالا, نگاهی به لیست سحری و افطاری ملت بیاندازیم ، بعضیها که لطف میکنند و سحری هم میل نمیکنند.
نتیجه:
۱- موجود باد کرده و پف آلود
۲- تنی چون پنبه و بی شکل و ضعیف!
۳- زخم معده و زخم دوازدهه (اثنی العشر) :

از هورمون های گوارشی گفتیم:
یکی از کارهای قسمتی از این هورمونها، تنظیم میزان ترشح اسید معده، همچنین باز و بسته کردن دروازه خروجی معده است ، حال که این هورمونها را با روزه گرفتن دیوانه کرده ایم چه اتفاقی میافتد؟. میزان ترشح اسید معده از کنترل خارج میشود، مخاط دوازدهه حساس میگردد و دروازه خروجی معده گاهی محتویات اسیدی را بداخل دوازدهه میریزد.

نتیجه:
هفته اول رمضان، مراجعات نسبتاً کم است. اما در هفته های بعدی استفراغهای جهنده خونی کف و دیوارهای سفید اورژانش را رنگین میکند.
آیا کسی از آمار دقیق آن مطلع است؟. قطعاً خیر!

۴- آغاز دیابت:
یکی از هورمونهایی که ستون فقرات تنظیم متابولیسم است، انسولین میباشد. انسولین میزان قند خون را تنظیم میکند. اگر قند زیاد در دست و بال باشد، انسولین به داخل خون ترشح شده، میزان مصرف قند توسط سلولها را افزایش میدهد، از طرفی دیگر به کبد دستور میدهد که قند را گرفته و به چربی تبدیل سازد. برعکس همین مسائل در هنگام گرسنگی پدید میآید. حالا سی روز، به تواتر چند ساعت، تا خرخره بخوریم و بعد گرسنه بمانیم. چه بلایی بر سر تنظیم انسولین میآید؟.

برخی از لوزالمعده ها به شکلی در ساختن انسولین تنبلند (حالا بعلت ژنتیکی و یا چیز دیگر) ، تا بحال بشکل کجدار مریضی، میزان انسولین بدن را تأمین میکردند (این را هم در نظر داشته باشید که پیدا کردن screening چنین انسانهایی borderliners در جامعه هزینه  “غیر عملی”  دارد ). اما در برخورد با این فراز و نشیب های ناگهانی در ماه رمضان به ورشکستگی خواهند رسید.
آیا کسی خبر دارد که یک ماه رمضان چند بیمار دیابتی به جامعه هدیه میدهد؟. آیا عوارض نهایی دیابت را میدانید؟ (کوری، از دست دادن کلیه ها، التیام نیافتن زخمها، که حتی گاهی به قطع اندامها میانجامد و ….). آیا میدانید که هزینه یک بیمار دیابتی برای جامعه چقدر است؟

۵- سنگ کیسه صفرا:
صفرا ماده ایست که برای هضم غذا از طرف کبد تولید و در کیسه ای به همین نام ذخیره میگردد. وقتی که یکباره غذای چربی میخوریم، به این کیسه دستوری صادر میشود که محتویات خود را در داخل دوازدهه خالی کند. البته بیشتر اوقات صفرا در درون کیسه میماند و ته نشین شده و تشکیل سنگهای ریز و درشتی را میدهد.

حالا باز تصور کنید که سر افطار، فرد روزه دار غذای چرب و نرمی را بعد از مدت مدیدی روزه داری خورد. این سنگها راه میافتند و چون اغلب از ضخامت مجراها بزرگترند، در وسط آنان گیر میکنند. فقط محض امتحان بروید و نگاهی به لیست عمل بخش جراحی عمومی در هفته های پایانی رمضان بیاندازید.
فقط همین را برایتان بگویم که درد سنگ صفرا (کولیت) یکی از وحشتناکترین دردهای روی جهان است که فرد از روی درد خود را از زمین به سقف و از این دیوار تا به آن دیوار میزند.

و یکی از وحشتناکترین امراض رمضانی:
۶- پانکراتیت حاد :
بدن برای هضم پروتئینها از آنزیمهایی بسیار قوی استفاده میبرد، این آنزیمها بشکلی است که در خارج از دوازدهه بی اثرند اما زمانی که با صفرا مخلوط شدند، صفرا چون چاشنی عمل کرده و به آنان قدرت میبخشد. عموماً مجرای این آنزیمهای لوزالمعده با صفرا جداگانه بوده اما هنگام نزدیک شدن به دوازدهه بهم ارتباط مییابند. این ورودی که میگویم بسیار ظریف و کوچک است، حالا تصور بفرمائید که مخاط دوازدهه ملتهب باشد و یا اینکه سنگی که از کیسه صفرا براه افتاده و اتفاقاً سر دوراهی این دو مجرا گیر کند. این آنزیمی قوی در جایی خارج از دوازدهه (دوازدهه دارای روکش مخاطی خاصی است که آن آنزیم بدان بی اثر است) به چاشنی خود میرسد و متاسفانه  بدن شروع به هضم کردن خود میکند.!!

علیرغم پیشرفت دانش پزشکی هنوز هم شانس مرگ برای پانکراتیت حاد بسیار بالاست. آیا کسی حق یا بهتر بگویم  “جرأت”  آمار گیری تعداد پانکراتیتهای حاد ماه رمضان را دارد؟ (توضیح دهم که از علل پانکراتیت حاد یکی fasting و دیگری مصرف بالای الکل است که عمدتاً در کتب پزشکی ایران، از مهمترین مورد چشم پوشی میگردد ولی به مورد دوم شدیداً اشاره میشود.)

۷- ضرر زدن به کلیه ها . امساک آب:
میدانیم که بیشتر بدن انسان را آب تشکیل میدهد، آب حلّال و محیط واسط فعالیتهای شیمیایی بدن است. انتقال مواد به سلول و همچنین بعکس، توسط آب صورت میگیرد. حال واقعاً مانده ایم که فردی که متأسفانه از عنوان مقدس پزشک هم سوءاستفاده میکند، به چه منطق و چه آگاهی پیش زمینه ای، ادعا میکند که روزه یکماهه برای تصفیه بدن مناسب است؟. آیا این یک شارلاتانی و کلاهبرداری نیست؟.

موضوع مهمتر، و بالاتر این که بدن انسان روزانه به دو و نیم لیتر آب نیاز دارد، البته این میزان بدون در نظر گرفتن تب و میزان تعرق کردن بدن (کلاً دفع آب) در نظر گرفته میشود. بدبختانه بدن آدمی هم بگونه ای نیست که این میزان آب را به یکباره نوشیده و برای تمام روزش ذخیره کند.  دو عضو کوچک و نازنین بنام کلّیه هستند که علاوه بر دفع برخی از سموم از بدن، میزان آب بدن را هم تنظیم مینمایند.
این تنظیمات هم مانند آنچه در باره گوارش گفتم، به یک سیستم دقیق نوروهورمونال (عصبی-غددی) تکیه دارد.

حالا در نظر بگیرید که فردی در وسط تابستان، آنهم در منطقه ای بیابانی از بدن خود آب را مضایقه نماید، جدا از جریان سحری و افطار و سپس تشنگی طولانی که باز سیستم نوروهورمونال را بحالت سردرگمی درمیآورد، ساده ترین حالت اینست که کلیه ها میزان کمتری آب ترشح خواهند کرد. اما کلیه ها تا یک حدی میتوانند با خساست آب از دست رفته بدن را جبران کنند.

بعد از آن چه میشود؟.
میزان آب موجود در رگها کاسته میگردد و به حالتی منجر میشود که به آن نام  “شوک هیپو ولمی”  یا شوک در اثر کمبود حجم میگوئیم. اگر این شوک درمان نشود  باعث خطرات شدید جسمی، نهایتاً مرگ میگردد.(مثلاً در وبا، انسانها از کمبود آب و شوک است که تلف میشوند و نه از میکروب.)

حالا نگاهی به فجایع امساک آب بیاندازیم:
۱- کلیه ای با عملکرد مرزی (borderline)شبیه به مطالبی که درباره ی انسولین گفتم در اینجا هم صدق میکند. علل مختلفی باعث میشود که برخی از انسانها کلیه حساسی داشته باشند. اینها در حالت عادی هیچ مشکلی از بابت تصفیه خون ندارند ولی سیستم تنظیم کلیوی آنها قادر به تحمل نوسانات بالا نیست و در صورت مواجهه با چنین حالتی امکان ایستایی کارکرد کلیه ها موجود میباشد.
باز هم یادآور شویم که مثلاً نمیتوانیم ادرار ۲۴ ساعته یک میلیاردمسلمان را جمع کرده و به آزمایشگاه فرستاده تا کلیه های borderline را جداسازی کنیم یا ملیونها انسان را اولتراسونوگرافی کنیم تا ببینیم کلیه مولتی کیستیک (نوعی بیماری خانوادگی که در درون کلیه کیستهایی تشکیل میگردد) دارند یا نه.

روزه گرفتن و نرسیدن آب برای مدت چند ساعت به بدن، بیماری های گوناگونی پدید می آورد، که یکی از آن ها از کارافتادن کلیه ها، و نیاز به بکار بردن روش مرگبار دیالیز است.

روزه گرفتن و نرسیدن آب برای مدت چند ساعت به بدن، بیماری های گوناگونی پدید می آورد، که یکی از آن ها از کارافتادن کلیه ها، و نیاز به بکار بردن روش مرگبار دیالیز است.

۲- ATN) Acute Tubular Necrosis):
هنگامی که فردی، بهردلیلی مایع از دست دهد و دچار شوک شود، اگر این شوک بلافاصله درمان نگردد، سلولهای موجود در مجراهای ظریفی که در درون کلیه ادرار را جمع میکنند، میمیرند. جسد این سلولها بداخل این مجراهای ظریف میریزد و نهایتا باعث بسته شدن آنها میگردد.
اگر به چنین بیماری بلافاصله (منظورم از رگ) مایع نرسانیم، کلیه های خود را بشکل غیر قابل برگشتی از دست خواهد داد.

آیا کسی تا به حال خبر از تعداد افرادی که با یک روزه، برای تمامی عمر با کلیه خود وداع میکند، دارد؟. میدانید زندگی یک فرد دیالیزی چگونه است؟. آیا اطلاع از مخارج تعویض کلیه دارید؟. شانس باز پس زنی کلیه میهمان را میدانید؟. آیا میدانید که فردی که کلیه خود را تعویض کرده، باید سیستم ایمنی خود را تا ابد با انواع داروها مهار کند؟. جدا از زجری که به دوش آن انسان میافتد، یک بیمار کلیوی چه هزینه ای برای جامعه اش خواهد داشت؟.

چرا پیامبر اسلام ماه رمضان و روزه گرفتن را متداول ساخته است؟.
پیامبر زنباره و شکم باره اسلام، با گرد آوری لات ها، چاقو کشها، و بیکاره  های صحرای عربستان، هرماه و هر روز سال شروع به حمله به قافله های تجارتی، چپاول، و غارت  اموال، و تصرف و تجاوز به زنان آن می پرداخت.در ماههای گرم تابستان،  دزدان همکار او،  میل به تن پروری و استراحت داشتند. در نتیجه چند ماه سال برنامه راهزنی و یورش به اصطلاح به دشمنان اسلام، تعطیل می شد. و این روزهایی بود که  این راهزنان، به عبارتی دیگر، «سربازان اسلام»، در حین استراحت و بیکاری، به غذا، آب و توشه بیشتری نیاز داشتند.
پیامبر کلاهبردار، برای صرفه جویی در مصرف آب و خوراک، ماه رمضان را ابداء کرد، و طبق معمول همیشگی آن را عبادت دانست، و به بهشت موعود کذایی متصل ساخت.

پ.ن: مطالب پزشکی از این سایت گرفته شده است. نگارنده از تمامی خوانندگان محترم، درخواست می شود این مقاله بسیار مهم که امر حیاتی در جامعه خردباخته ما دارد، بازپخش فرمایید و به هر روشی که می توانید به دست دوستان و خانواده های مسلمان خود برسانید و آن ها را از خطرات و بیماری هایی که در انتظار آن هاست، آگاه فرمایید. با سپاس بیکران از همکاری شما گرامیان

 • mehman

  فقط میتونم بگم براتون متاسفم. چون یا واقعا نمیفهمین یا شدیدا خودتون رو به نفهمی زدین. شما بازیچه دست کسانی هستین که به پیامبر خودشون احترام میذارن اما شما رو  تحریک به بی احترامی به اشرف مخلوقات میکنین. جواب دلهای سیاه شما رو خداوند در قرآن داده. بگویید منتظر باشند که ما هم از منتظرانیم. خدا همه ما رو هدایت کنه

  • دیدگاه

   میگم این خدایی که روزه رو بر همه ی مسلمین جهان واجب کرد (و البته همه ی مردم جهان) فکر قطب شمال رو نکرد که فقط ۲ ماه از سال خورشید غروب نمی کنه ؟ حساب کن اگه ۲ ماه یارو هیچی نخوره چی میشه !!!!! شاید اونوقت هنوز قطب شمال اختراع نشده بود !!!! استغفرالله !!! خدایا تــــــــــــــوبــــــــــــه !
   تا کی میخواین با این مغز پوسیدتون توی این سایتها بیاین نطر بذارین ؟ آقا مگه مجبوری بیای ؟

   • Amereeca

    یک . ای خاک بر اون کله پوکت کنن معلومه که خیلی نفهمی.شما یه جوری حرف میزنی که انگار در این کشورها هیچ مسلمانی وجود نداره؟  وقتی میگن ماه رمضان منظور ماه قمریه و حرکت ماه به دور زمین. یعنی در قطب شمال طلوع و غروب ماه و چرخش اونو نمیتونن تشخیص بدن؟ . دوما شما یک کشور برای من نام ببر که در قطب شمال یا جنوب باشه اگه منظورت کشور های اسکاندیناویه به هیچ وجه اونها جزء قطب شمال حساب نمیشن اونجا هم خورشید غروب میکنه  اما تا ۱۲ ساعت بعدی در حالت مایل قرار میگیره 

   • Farhaad Gh

    خاک بر سر گوساله ات کنند

   • Behzad Arya

    اون موقع خدا عقلش نمیرسید. ولی طفلی مقصر نبوده چون آنزمان بخاطر کمبود امکانات و شاید دوستان ناباب بیش از این نمیشد یاد گرفت ./.

    • مهرنوش

     بی تربیت

  • mohamad

   harfe chert nazan jane madaret bezar khoda javabe maro bede to kare khodeto bokon !!

  • Pikaso_so

   این یه سایت فیلتر شده است به سایتهائی که اربابتون اجازه نداده نیاین و کامنت نذارین

  • Mazdak63

   برو عمو به کارت خوش به حال شما روشن دلان که سر انسها را می برین و شلاق می زنین

  • Walldaed

    ها قران ههههههههههههههههههههههههه

 • mehman

  فقط میتونم بگم براتون متاسفم. چون یا واقعا نمیفهمین یا شدیدا خودتون رو به نفهمی زدین. شما بازیچه دست کسانی هستین که به پیامبر خودشون احترام میذارن اما شما رو  تحریک به بی احترامی به اشرف مخلوقات میکنین. جواب دلهای سیاه شما رو خداوند در قرآن داده. بگویید منتظر باشند که ما هم از منتظرانیم. خدا همه ما رو هدایت کنه

  • دیدگاه

   میگم این خدایی که روزه رو بر همه ی مسلمین جهان واجب کرد (و البته همه ی مردم جهان) فکر قطب شمال رو نکرد که فقط ۲ ماه از سال خورشید غروب نمی کنه ؟ حساب کن اگه ۲ ماه یارو هیچی نخوره چی میشه !!!!! شاید اونوقت هنوز قطب شمال اختراع نشده بود !!!! استغفرالله !!! خدایا تــــــــــــــوبــــــــــــه !
   تا کی میخواین با این مغز پوسیدتون توی این سایتها بیاین نطر بذارین ؟ آقا مگه مجبوری بیای ؟

   • Amereeca

    یک . ای خاک بر اون کله پوکت کنن معلومه که خیلی نفهمی.شما یه جوری حرف میزنی که انگار در این کشورها هیچ مسلمانی وجود نداره؟  وقتی میگن ماه رمضان منظور ماه قمریه و حرکت ماه به دور زمین. یعنی در قطب شمال طلوع و غروب ماه و چرخش اونو نمیتونن تشخیص بدن؟ . دوما شما یک کشور برای من نام ببر که در قطب شمال یا جنوب باشه اگه منظورت کشور های اسکاندیناویه به هیچ وجه اونها جزء قطب شمال حساب نمیشن اونجا هم خورشید غروب میکنه  اما تا ۱۲ ساعت بعدی در حالت مایل قرار میگیره 

    • aa

     چرا چرت میگی ماه رمضان چ ربطی به طول شبانه روز داره؟شبانه روز رو که با مقیاس ماه نمیسنجن و در اسکاندیناوی گاهی زمان روزه داری به ۲۲ ساعت میرسه که یعنی خودکشی

    • Mohamad Karimi

     آقای محترمی که خیلی با فهمی اگر اطلاعات دقیقی از کشورهای اسکاندیناوی ندارید اظهار نظر نادرست نکنید. همین الان در بخشی از سوید (sweden) آفتاب دز ساعت ۱۲ شب غروب میکنه و پس از یکساعت یعنی ساعت ۱ بامداد مجددا طلوع میکنه. و این شرایط در روزهای پبش رو به جایی میرسد که در تمام ۲۴ ساعت روز است و افتاب غروب نمیکند.

   • Farhaad Gh

    خاک بر سر گوساله ات کنند

 • Mohsen Lgvm

  روزه در همه ادیان اومده و کل دنیا دارند از مزایای روزه می گن تو اومدی از ضرراش می گی ؟ کارت به جایی رسیده که به خدا هم توهین می کنی؟ من رجب و شعببان رو روزه گرفتم تازه بعضی روزا برای سحری هم دیر بیدار شدم روزی فقط ۱ وعده غذا می خورم اونهم فقط یک بشقاب و هیچ مشکلی پیدا نکردم . الآن ۱۸۲ ۱۸۳ قدمه و ۷۶ کیلو جرممه به طور باور نکردنی دچار تناسب اندام هم شدم و بقیه فکر می کنند بادیبیلدینگ می رم برای فیت . عجیب هیچ کدوم ازین مرض هایی که گفتی تو هیچ کودوم از روزه دارها تا حالا ندیدم.ببینم احیانا فرد از روزه ایدز نمی گیره ؟

  • در درجه نخست ادب و تربیت در پاسخگویی لازم است که بدبختانه شما طرفداران دینی ویا سیاسی ولایت وقیح ناز آن محرومید. در گذشته هم پاسخ شما را دادم. بازهم به طور خلاصه تکرار می کنم:
   ۱-در پاسخ گویی هرگز از واژه «تو» آنچنان که شما به کاربرده اید، استفاده نمی شود. این باز بر می گردد به منش و شخصیت خانوادگی که بدبختانه از آغاز جمهوری پر نحوست اسلامی، ادب و تربیت و احترام گذاشتن به دیگران هم از میان رفته است.۲-اگر پاسخی می دهید باید به استناد بخش و صفحه، چاپ ودیگر جزئیات کتاب باشد. گفتن این که :« در کتاب ها نوشته شده، بتو برو بخون..» دال بر بیسوادی، طفره رفتن و کلاهبرداری گوینده است. این کلی گویی است.از ملا نصرالدین هم پرسیدند مرکز دنیا کجاست؟ گفت: « این جایی که میخ افسار خر من به زمین کوبیده شده» پرسیدند از کجا بدانیم درست است؟، گفت: « خوب بروید از یک طرف گز کنید تا به سر دیگر زمین برسید. خواهید دید به میخ طویله خر من خواهید رسید.۴- شما ممکن نیست در جهان یک دکتر فاضل و تحصیل کرده که مزدور نباشد، و از رژیمی وحشت نداشته باشد پیدا کنید و او بگوید روزه برای انسان زیان بخش نیست.۵- به گفته خواننده دیگر، شما که وابسته به فیضیه قم و یا مدرسه علوی و علوم دینی دیگر هستید، آبتان با ما دریک جوب نمی رود و بهتر است به همان مکان های مقدس مراجعه فرمایید تا از بهشت کذایی عقب نمانید.ما سال هاست ان بهشت و جهنم را به خودتان ارزانی داشته ایم و در جستجوی آن نیستیم.

   • مهمان

    نظر شما ارجمند است اما در مورد این که گفتید روزه در تمام ادیان وجود دارد باید بگویم تا آن جایی که من اطلاع دارم در آیین زرتشت روزه گرفتن و به طور کلی هر عملی که با ریاضت بدن همراه باشد ، به شدت نکوهش شده است زیرا خردمندانه نیست.(البته در چند روز از هر ماه از خوردن گوشت خودداری می کنند که دلیل دیگری دارد و به منظور سختی دادن به بدن برای نزدیکی به خدا نیست)

    • Nortonmike81

     کاملا درسته
     که بجای گوشت از حبوبات پروتئین بدن رو تامین می کنند

    • Mohsen Lgvm

     ببین داداش من روزه هیچ ضرری برای کسی نداشته . من تا حالا ندیدم که کسی از روزه چیزیش شده باشه. اگر روزه برات ضرر داره باید که نگیری. اگه پیری اگه مریضی نباید بگیری. در اسلام ضرری نیست. تازه روزه فقط نخوردن نیست. دوری از همه حیوانیت هاست . روزه باعث می شه که انسان آزادی بدست بیاره. انسانیت خودشو از حیوانیت های درونش آزاد کنه. ببین چون شما منو نمی شناسی دارم می گم. من تقریبا رجب و شعبان رو روزه گرفتم . نیتم این بود که آدم بشم  و از اون کثافتی که درگیرش بودم آزاد بشم. الآن هیچ چیزی برام ارزش نداره . هیچ چیزی منو به سمت خودش نمی کشه . همه جا فقط خدا رو می بینم. دیگه الآن حتی دروغ گفتن هم برام سخته . اگر به این چیزها که گفتم شک داری خودت امتحان کن.

    • Mohsen Lgvm

     منظورم اکثر ادیان بود. البته دیگه الآن در کشورهای مسلمان و برخی سنت های هندی ها مونده

   • Nima

    شما که دم از ادب می زنی اگه به قدر عقل پوکت ادب داشتی این گونه عقیده مردم (هر چقدر هم کم) رو به سخره نمی گرفتی.

    همه حرفاتون بی منطق و دلیل علمی هست.

    مردم عقل دارند و همه چیز رو از شما بهتر درک می کنن.

    بدرود.

   • masoud

    قربون شما برم که ادب و احترام از حرفات میباره ،
    انگار یادت رفته که کوروش جونت گفته ، گفتار نیک

    پس خودت چرا به اسلام و آخوند و هرکی که ازش بدت میاد فحش میدی
    ؟

    • نسل سوخته

     شما ها تلوزیون را گرفته اید رادیو کتاب روزنامه خیابان اینترنت را فیلتر کردید معترضان را به زندان انداخته عده ای را میکشید
     چطور انتظار احترام دارید ایرانیان واقعی مثل آتش زیر خاکستر هستند اگر متحد شوند دودمان شما را در هم میپیچند.

     • Saied2004_pr

      آتشی که خود برافروخته اید به جانتان افتاده و درهمه حال درحال هتاکی هستید

   • Saied2004_pr

     چقدر قشنگ جواب میدین واقعا آدم گیج میشه کی به کی توهین کرد اهانت کردن آزاد دشنام ممنوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    واقعا چقدر آزادانه به هم توهین میکننید یکی دم از ادب میزنه اون یکی دم از دین واقعا خیلی خوب بلدید برا خودتون نوشابه بازکنید

   • Khalabannavid

     با احترام باید بگویم شما در مقامی نیستید که بخواهید به فرستادگان خدا توهین کنید.حضرت محممد مورد احترام میلیارد انسان روی کره زمین است. مانند مابقی پیامبران اهل کتاب.

  • Arash

   kodum ahmaghi fekr karde to body building kar mikoni?motmaeni hich marazi nadari mongol?

   • Mohsen Lgvm

    داداشم شک داری امتحان کن. خودت روزه بگیر ببین. یه چیز دیگه هم که اگه روزه نمی گیری تا گرسنه نشدی نخور . قبل از سیر شدن بکش کنار. خودت امتحان کن.

    • Alinavid73

     dada to khol shodi man ruze gereftam bade cahand sal yeruz chesham dune haye sefid midid bade 10 deyghe bihush shodam va raftam serom zadam doctoram mige dg nagiri  badesham pedaramam migereft az avalesh vali emsal sange koliye gerefte bazam migi bara kasi zarar nadare ahmagh jun shoma faghat balakhune ro takhte kardido chasbidid be ye mosht arajife 1400 sale ghabl  mardome iran har chi bekeshan hagheshune.

  • mohamad

   gharar nist ke hamin alan dochare maraz beshi aghaye alameye dah !! in baraye kasayi ke badaneshon mitone be in bimariha vakonesh neshon bede zarar dare mage hame diabet daran ya… chera mikhayn enghadr kor korane hemayat konin az chizi ke khodetonam nemidonin chie esmesham gozashtin ghoran !!!!

   • Mohsen Lgvm

    کسی که مریضه روزه براش حرامه. کسی که روزه گرفتن بهش آسیب می زنه روزه براش حرامه. یعنی واقعا اینو نمی دونی ؟

  • Kartal

   ممکنه سیستم بدن تو مثل یک خوک یا الاغ یا خرس قطبی باشه ولی من نیتونم بدون غذا و اب و تغذیه به موقع تندرستی و سلامتیم رو حفظ کنم . الاغ  جامعه پر ه از الاغهایی مثل تو که از دهانشون بوی گند و فضلاب میاد و مثل  خوک بو میدن و میان تو اجتماع و وانمود میکنن که چیزی نیست .

   • Mohsen Lgvm

    خداییش بگو حیوون منم یا تو که هی داری حرص شکم می زنی. حرص شهوت داری . حرص بی بندوباری داری. انسانیت یعنی این که آدم اسیر غرایضش نباشه . ازشون درست استفاده کنه و حتی لذت ببره ولی اسیرشون نیاشه. این یک ماه روزه امتحان برای همین انسانیته.

  • Nortonmike81

   اخه از روزه بقیه ادیان خبر داری نداری تو ادیان دیگر مصرف گوشت وبرخی مواد رو منع کردن که معولا گیاه خواری حساب میشه نه اینکه هیچی نخوری

   • Mohsen Lgvm

    والا اون چیزی که ما دیدیم و شنیدیم ایه که حضرت مریم که درود خدا بر او باد روزه می گرفت و طعام خودش رو بین فقرا پخش می کرد ( که ۱ روز براش سبدی از غذا فرستاده شد. )

 • Mohsen Lgvm

  روزه در همه ادیان اومده و کل دنیا دارند از مزایای روزه می گن تو اومدی از ضرراش می گی ؟ کارت به جایی رسیده که به خدا هم توهین می کنی؟ من رجب و شعببان رو روزه گرفتم تازه بعضی روزا برای سحری هم دیر بیدار شدم روزی فقط ۱ وعده غذا می خورم اونهم فقط یک بشقاب و هیچ مشکلی پیدا نکردم . الآن ۱۸۲ ۱۸۳ قدمه و ۷۶ کیلو جرممه به طور باور نکردنی دچار تناسب اندام هم شدم و بقیه فکر می کنند بادیبیلدینگ می رم برای فیت . عجیب هیچ کدوم ازین مرض هایی که گفتی تو هیچ کودوم از روزه دارها تا حالا ندیدم.ببینم احیانا فرد از روزه ایدز نمی گیره ؟

  • در درجه نخست ادب و تربیت در پاسخگویی لازم است که بدبختانه شما طرفداران دینی ویا سیاسی ولایت وقیح ناز آن محرومید. در گذشته هم پاسخ شما را دادم. بازهم به طور خلاصه تکرار می کنم:
   ۱-در پاسخ گویی هرگز از واژه «تو» آنچنان که شما به کاربرده اید، استفاده نمی شود. این باز بر می گردد به منش و شخصیت خانوادگی که بدبختانه از آغاز جمهوری پر نحوست اسلامی، ادب و تربیت و احترام گذاشتن به دیگران هم از میان رفته است.۲-اگر پاسخی می دهید باید به استناد بخش و صفحه، چاپ ودیگر جزئیات کتاب باشد. گفتن این که :« در کتاب ها نوشته شده، بتو برو بخون..» دال بر بیسوادی، طفره رفتن و کلاهبرداری گوینده است. این کلی گویی است.از ملا نصرالدین هم پرسیدند مرکز دنیا کجاست؟ گفت: « این جایی که میخ افسار خر من به زمین کوبیده شده» پرسیدند از کجا بدانیم درست است؟، گفت: « خوب بروید از یک طرف گز کنید تا به سر دیگر زمین برسید. خواهید دید به میخ طویله خر من خواهید رسید.۴- شما ممکن نیست در جهان یک دکتر فاضل و تحصیل کرده که مزدور نباشد، و از رژیمی وحشت نداشته باشد پیدا کنید و او بگوید روزه برای انسان زیان بخش نیست.۵- به گفته خواننده دیگر، شما که وابسته به فیضیه قم و یا مدرسه علوی و علوم دینی دیگر هستید، آبتان با ما دریک جوب نمی رود و بهتر است به همان مکان های مقدس مراجعه فرمایید تا از بهشت کذایی عقب نمانید.ما سال هاست ان بهشت و جهنم را به خودتان ارزانی داشته ایم و در جستجوی آن نیستیم.

  • Hengame

   من از حرفای بالا خیلی هاشو قبول ندارم. و خیلی هاشو بی احترامی میدونم
   ولی آدم های زیادی هستن که سالیان دراز از مشروبات الکلی و سیگار استفاده میکنند و به نظر میرسه سالمن. پس این به این معنی که دانشمندا در مورد مضرات سیگار ی الکل اشتباه کردن؟

  • ali

   والا ما هرجا دیدیم میگن ضرر داره روزه کی گفته همه جایه دنیا روزه دارنو از این خزعبلیات می بافی در ضمن منم اگه ۳ ماه در سال روزه بودم دیگه مغزی نمونده بود که بفهمم چی خوبه چی بده

 • mehman

   به این دو نفری که زحمت کشیدن نظر دادن بگم.هر غلطی که دوست دارید برای خودتون بکنید.تناسب اندام مال خود مانکنتون.مارو ول کنید.با بقیه چیکار دارید.پارمون کردین با این عقاید کثیفتون

  • Mohsen Lgvm

   این که از حیوانیت دور بشی کثیفه؟ این که اخلاق داشته باشی کثیفه ؟ شما روزه نگیر .کشور ما از این نظر واقعا از هفت دولت آزاده. دوست نداری نگیر. برو خونت بشین مثل گاو بخور . مثل خوک کثافتکاری کن . مثل خرس بخواب . مثل سگ پاچه بگیر . …

   • Nima

    قربون آدم چیز فهم…

    اینم اضافه کنم :

    شکا برو مثل خوک کیف و حال کن! ببین آخرش کجات می سوزه!

 • mehman

   به این دو نفری که زحمت کشیدن نظر دادن بگم.هر غلطی که دوست دارید برای خودتون بکنید.تناسب اندام مال خود مانکنتون.مارو ول کنید.با بقیه چیکار دارید.پارمون کردین با این عقاید کثیفتون

 • Mamali

  یکی نیست به این دو نفر بگه شما که می خواهید افکار خرافاتی دینی رو به دنیال بکشید . شما را چه به اینترنت و این سایت ؟؟؟؟ بهتره برید همون سایتهای ولایت . قم و علامای ارجمندتون .

  • Mohsen Lgvm

   وظیفمه داداش . شماها این سایت رو برای چی راه انداختی؟ وظیفمه که باهاش بجنگم. تازه اونموقع که تو نمی دونستی اینترنت چیه ما داشتیم ورلد بازی می کردیم.

 • Mamali

  یکی نیست به این دو نفر بگه شما که می خواهید افکار خرافاتی دینی رو به دنیال بکشید . شما را چه به اینترنت و این سایت ؟؟؟؟ بهتره برید همون سایتهای ولایت . قم و علامای ارجمندتون .

 • Hessam

  گلوکان نوعی هورمون پپتیدی است که منجر به آزاد شدن گلوکز از کبد، بعد از تجزیه گلیکوژن که نوعی پلی ساکارید است ، می شود….. بدن فقط و فقط در بافت های چربی ، و در شرایط کمبود انرژی از چربی ها استفاده می کند که همه آن به اجسام کتونی تبدیل نمی شود و قسمتی از چربی وارد چرخه کربس برای تولید گلوکز و به تبع آن ATP میشود….این اتفاق زمانی می افتد سلول های مغزی دچار کمبود انرژی شده باشد و در شرایط کمبود انرژی از اجسام کتونی برای تامین انرژی استفاده میکند (اینو من نمیگم اینو آقای لنینجر در کتاب اصول بیوشیمی میگه ..برعکس بالا که ضد این گفته شده)که می توان با تغذیه صحیح و مصرف قندهای پیچیده که بیشتر در خون باقی می ماند و دفعات احساس گرسنگی را کاهش داد و انرژی سلول های مغزی را تامین نمود بنابراین به همین راحتی سلول های مغزی نمیمیرند ….. در ضمن استفاده از چربی در بدن از لحاظ بیلان انرژی ، خیلی به صرفه نیست اما میزان تولید انرژی آن دو برابر قندهاست و به طرز صحیحی منجربه سوختن چربی ها می شود و سلامت کبد را تضمین می کند….برعکس روش های مرسوم و خطرناک امزوری که برای از بین بردن سریع چربیها از روش های ویبریشن استفاده می شود که باعث مهاجرت (نه سوختن)چربی ها از اطراف شکم به دور فلب می شود بوی بد دهان فقط به خاطر درصد ناچیز کتون نیست بلکه فعالیت نوع خاصی از استرپتوکوکوس ها که فلور طبیعی دهان اند در صورت عدم مسواک زدن ،مواد غذایی باقی مانده را به لاکتیک اسید تبدیل کرده و می تواند زمینه فراهم شدن ماده آغازین در مسیر اجسام کتونی شود و بوی بد دهان را ایجاد کند پس می توان با مسواک زدن صحیح از این قضیه جلوگیری کرد…. پس به بهانه روزه داری هم مجبور به مسواک زدن می شویم و به سلامت دهان کمک می کنیم …نکته بعدی زخم معده و زخم دوازدهه است …… این بیماری در اثر ورود و جایگزینی باکتری “هلیکو باکتر پیلوری” ایجاد میشود نه گرسنگی …. می تونید به کتاب میکروب پزشکی جاوتز مراجعه کنید !!!نکته بعدی اختلال هورمون ها …… اگر مطالب قبلی به درستی بیان میشد زمینه ی مطرح شدن اختلال هورمون ها فراهم نمی شد ….در رابطه با افزایش ترشح اسید گفتید …. اگر PH معده در حد تعادل خودش باشه چرا باید بیشتر ترشح شه ؟؟؟ مگه اینکه یه عامل بازی باعث کاهش PH اسید معده بشه و این عامل منجر به تحریک افزایش تولید اسید معده بشه یعنی همون اتفاقی که در حضور باکتری “هلیکو باکتر پیلوری” اتفاق می افته…. این باکتری اوره آز داره و باعث تولید آمونیاک در معده می شود و به تبع این ماده قلیایی ، PH اسید معده کم میشه و معده تحریک به توبید بیشتر اسید میشه و چون این باکتری در ناحیه Antrum کلونیزه میشه گه گاه این اتفاقات در دواردهه هم رخ میده !!!فرمودید برخی از لوزالمعده ها بشکلی در ساختن انسولین تنبلند….. یعنی بیمارند بنایراین اصلا نباید روزه بگیرند که به قطع براشون مضره پس جایی برای بحث در مضرات باقی نمیمونه !!!!

  • در درجه نخست ادب و تربیت در پاسخگویی لازم است که بدبختانه شما طرفداران دینی ویا سیاسی ولایت وقیح ناز آن محرومید. در گذشته هم پاسخ شما را دادم. بازهم به طور خلاصه تکرار می کنم:
   ۱-در پاسخ گویی هرگز از واژه «تو» آنچنان که شما به کاربرده اید، استفاده نمی شود. این باز بر می گردد به منش و شخصیت خانوادگی که بدبختانه از آغاز جمهوری پر نحوست اسلامی، ادب و تربیت و احترام گذاشتن به دیگران هم از میان رفته است.۲-اگر پاسخی می دهید باید به استناد بخش و صفحه، چاپ ودیگر جزئیات کتاب باشد. گفتن این که :« در کتاب ها نوشته شده، بتو برو بخون..» دال بر بیسوادی، طفره رفتن و کلاهبرداری گوینده است. این کلی گویی است.از ملا نصرالدین هم پرسیدند مرکز دنیا کجاست؟ گفت: « این جایی که میخ افسار خر من به زمین کوبیده شده» پرسیدند از کجا بدانیم درست است؟، گفت: « خوب بروید از یک طرف گز کنید تا به سر دیگر زمین برسید. خواهید دید به میخ طویله خر من خواهید رسید.۴- شما ممکن نیست در جهان یک دکتر فاضل و تحصیل کرده که مزدور نباشد، و از رژیمی وحشت نداشته باشد پیدا کنید و او بگوید روزه برای انسان زیان بخش نیست.۵- به گفته خواننده دیگر، شما که وابسته به فیضیه قم و یا مدرسه علوی و علوم دینی دیگر هستید، آبتان با ما دریک جوب نمی رود و بهتر است به همان مکان های مقدس مراجعه فرمایید تا از بهشت کذایی عقب نمانید.ما سال هاست ان بهشت و جهنم را به خودتان ارزانی داشته ایم و در جستجوی آن نیستیم.

   • حقیقت

    چیه نتونستی با علم کنار بیایی؟ چرا نمی تونی بهش جواب بدی خوب معلومه چون حرف حساب جواب ندارهههههههههههههههههههه متاسفم برات

   • Mohsen Lgvm

    ما با تو در حد خودت حرف می زنیم. تو اگه آدم بودی که باهات درست حرف زد این سایت رو با این همه اراجیف و دروغ های رنگارنگ نمی ساختی. خوشم اومد که بالاخره خودت گفتی که کم اوردی. ببین نظام دیکتاتوری اون شاه رو با اون پدر وحشیش رو هم دیدیم. بس کن دیگه . از جنایتاش بگم . می دونی چه آسیبی به تغزیه فرهنگ و تمدن ما وارد کردند. به جرئت می گم بیشترین آسیب به فرهنگ ما در نظام پهلوی وارد شد که می خواست از غربی ها تقلید کنه. حتی در زمان قاجارها همچین جنایتی برای فرهنگ ما اتفاق نیفتاده بود.

   • Farzaneh Z.

    man shakhsan az oloome pezeshki o biology sar reshteyi nadaram, va az jabgooyi be in maghaleye mazhak ajez boodam (chon reshtam motafavete) vali, mamnounam az shoma ke ba motalee o reference o ba elme marboot javabe in maghaleye mazhako dadin…

    movaffagh bashido pirouz aghaye hessam…

    Dar zemn, baraye hameye nevisandegane in safe motoassefam… ke chon midoonin 60%e mardom nemiran tahghigh konan o matalebe dorost ro peida konan, sooe estefade mikonin, va be badtarin nahv tohin mikonin, va fohsho foshkary mikonin…

    motmaenam dar javabe in commentam ye alame fohsh daryaft mikonam… chon baghiyeye commentha va javab hasho khoondam, va chizi gheir az fohsh nadidam, dar javabe afradi ke ba in maghale mokhalefan…

    baratoon doa mikonam  ke adabetoon ziad beshe, adabiatetoon behtar beshe…
    ghavanine basice adam boodan ke mishe ehteram gozashtan ro yad begirin… 

    va dar akhar baraye tamamie nevisandegane fozoole mahale ehsase taasof mikonam… 

    shoma irani nistin… irani hich gah fohsh nemide, irani hich gah bi ehterami nemikone…

    shoma daste tamamie zendan banhaye zendanhaye irano az fohsh dadan bastin… tabrik migam behetoon ke enghadr sarih hoviate khodetoono ashkar kardin…

    javabi ham ke be in commente in dooste agah dadid, tamamiate in site va in safhe ra zire soal mibare, va neshoon mide ke begheir az hajviat chizi balad nistid…

    elme pezeshki ra be delkhahe khod chap o rast, bala o pain mikonin… va be onvane “maghale” dar sitetoon chap mikonin…

    baratoon motoassefam!!
    vaghean motoassefam!!

    P/N: baraye oonayi ham ke mikhan fohsh dadano shoroo konan, pishapish motoassefam
    az shoma zood bavarha entezary bish nemire…

    *Iranihaye mohtaram motalee konin*
    ke hich chiz badtar az motalee va elm be inha zarar nemizane…
    hamintory ke dar in mesale koochak didim!!

   • 132

    همین رو کپی پیست کن! حرف نداری بزنی سوت بزن دادا! چرا الکی نطق می کنی عین بلبل

  • Farzaneh Z.

   man shakhsan az oloome pezeshki o biology sar reshteyi nadaram, va az jabgooyi be in maghaleye mazhak ajez boodam (chon reshtam motafavete) vali, mamnounam az shoma ke ba motalee o reference o ba elme marboot javabe in maghaleye mazhako dadin…

   movaffagh bashido pirouz aghaye hessam…

   Dar zemn, baraye hameye nevisandegane in safe motoassefam… ke chon midoonin 60%e mardom nemiran tahghigh konan o matalebe dorost ro peida konan, sooe estefade mikonin, va be badtarin nahv tohin mikonin, va fohsho foshkary mikonin…

   motmaenam dar javabe in commentam ye alame fohsh daryaft mikonam… chon baghiyeye commentha va javab hasho khoondam, va chizi gheir az fohsh nadidam, dar javabe afradi ke ba in maghale mokhalefan…

   baratoon doa mikonam  ke adabetoon ziad beshe, adabiatetoon behtar beshe…
   ghavanine basice adam boodan ke mishe ehteram gozashtan ro yad begirin… 

   va dar akhar baraye tamamie nevisandegane fozoole mahale ehsase taasof mikonam… 

   shoma irani nistin… irani hich gah fohsh nemide, irani hich gah bi ehterami nemikone…

   shoma daste tamamie zendan banhaye zendanhaye irano az fohsh dadan bastin… tabrik migam behetoon ke enghadr sarih hoviate khodetoono ashkar kardin…

   javabi ham ke be in commente in dooste agah dadid, tamamiate in site va in safhe ra zire soal mibare, va neshoon mide ke begheir az hajviat chizi balad nistid…

   elme pezeshki ra be delkhahe khod chap o rast, bala o pain mikonin… va be onvane “maghale” dar sitetoon chap mikonin…

   baratoon motoassefam!!
   vaghean motoassefam!!

   P/N: baraye oonayi ham ke mikhan fohsh dadano shoroo konan, pishapish motoassefam
   az shoma zood bavarha entezary bish nemire…

   *Iranihaye mohtaram motalee konin*
   ke hich chiz badtar az motalee va elm be inha zarar nemizane…
   hamintory ke dar in mesale koochak didim!!

 • Hessam

  گلوکان نوعی هورمون پپتیدی است که منجر به آزاد شدن گلوکز از کبد، بعد از تجزیه گلیکوژن که نوعی پلی ساکارید است ، می شود….. بدن فقط و فقط در بافت های چربی ، و در شرایط کمبود انرژی از چربی ها استفاده می کند که همه آن به اجسام کتونی تبدیل نمی شود و قسمتی از چربی وارد چرخه کربس برای تولید گلوکز و به تبع آن ATP میشود….این اتفاق زمانی می افتد سلول های مغزی دچار کمبود انرژی شده باشد و در شرایط کمبود انرژی از اجسام کتونی برای تامین انرژی استفاده میکند (اینو من نمیگم اینو آقای لنینجر در کتاب اصول بیوشیمی میگه ..برعکس بالا که ضد این گفته شده)که می توان با تغذیه صحیح و مصرف قندهای پیچیده که بیشتر در خون باقی می ماند و دفعات احساس گرسنگی را کاهش داد و انرژی سلول های مغزی را تامین نمود بنابراین به همین راحتی سلول های مغزی نمیمیرند ….. در ضمن استفاده از چربی در بدن از لحاظ بیلان انرژی ، خیلی به صرفه نیست اما میزان تولید انرژی آن دو برابر قندهاست و به طرز صحیحی منجربه سوختن چربی ها می شود و سلامت کبد را تضمین می کند….برعکس روش های مرسوم و خطرناک امزوری که برای از بین بردن سریع چربیها از روش های ویبریشن استفاده می شود که باعث مهاجرت (نه سوختن)چربی ها از اطراف شکم به دور فلب می شود بوی بد دهان فقط به خاطر درصد ناچیز کتون نیست بلکه فعالیت نوع خاصی از استرپتوکوکوس ها که فلور طبیعی دهان اند در صورت عدم مسواک زدن ،مواد غذایی باقی مانده را به لاکتیک اسید تبدیل کرده و می تواند زمینه فراهم شدن ماده آغازین در مسیر اجسام کتونی شود و بوی بد دهان را ایجاد کند پس می توان با مسواک زدن صحیح از این قضیه جلوگیری کرد…. پس به بهانه روزه داری هم مجبور به مسواک زدن می شویم و به سلامت دهان کمک می کنیم …نکته بعدی زخم معده و زخم دوازدهه است …… این بیماری در اثر ورود و جایگزینی باکتری “هلیکو باکتر پیلوری” ایجاد میشود نه گرسنگی …. می تونید به کتاب میکروب پزشکی جاوتز مراجعه کنید !!!نکته بعدی اختلال هورمون ها …… اگر مطالب قبلی به درستی بیان میشد زمینه ی مطرح شدن اختلال هورمون ها فراهم نمی شد ….در رابطه با افزایش ترشح اسید گفتید …. اگر PH معده در حد تعادل خودش باشه چرا باید بیشتر ترشح شه ؟؟؟ مگه اینکه یه عامل بازی باعث کاهش PH اسید معده بشه و این عامل منجر به تحریک افزایش تولید اسید معده بشه یعنی همون اتفاقی که در حضور باکتری “هلیکو باکتر پیلوری” اتفاق می افته…. این باکتری اوره آز داره و باعث تولید آمونیاک در معده می شود و به تبع این ماده قلیایی ، PH اسید معده کم میشه و معده تحریک به توبید بیشتر اسید میشه و چون این باکتری در ناحیه Antrum کلونیزه میشه گه گاه این اتفاقات در دواردهه هم رخ میده !!!فرمودید برخی از لوزالمعده ها بشکلی در ساختن انسولین تنبلند….. یعنی بیمارند بنایراین اصلا نباید روزه بگیرند که به قطع براشون مضره پس جایی برای بحث در مضرات باقی نمیمونه !!!!

  • در درجه نخست ادب و تربیت در پاسخگویی لازم است که بدبختانه شما طرفداران دینی ویا سیاسی ولایت وقیح ناز آن محرومید. در گذشته هم پاسخ شما را دادم. بازهم به طور خلاصه تکرار می کنم:
   ۱-در پاسخ گویی هرگز از واژه «تو» آنچنان که شما به کاربرده اید، استفاده نمی شود. این باز بر می گردد به منش و شخصیت خانوادگی که بدبختانه از آغاز جمهوری پر نحوست اسلامی، ادب و تربیت و احترام گذاشتن به دیگران هم از میان رفته است.۲-اگر پاسخی می دهید باید به استناد بخش و صفحه، چاپ ودیگر جزئیات کتاب باشد. گفتن این که :« در کتاب ها نوشته شده، بتو برو بخون..» دال بر بیسوادی، طفره رفتن و کلاهبرداری گوینده است. این کلی گویی است.از ملا نصرالدین هم پرسیدند مرکز دنیا کجاست؟ گفت: « این جایی که میخ افسار خر من به زمین کوبیده شده» پرسیدند از کجا بدانیم درست است؟، گفت: « خوب بروید از یک طرف گز کنید تا به سر دیگر زمین برسید. خواهید دید به میخ طویله خر من خواهید رسید.۴- شما ممکن نیست در جهان یک دکتر فاضل و تحصیل کرده که مزدور نباشد، و از رژیمی وحشت نداشته باشد پیدا کنید و او بگوید روزه برای انسان زیان بخش نیست.۵- به گفته خواننده دیگر، شما که وابسته به فیضیه قم و یا مدرسه علوی و علوم دینی دیگر هستید، آبتان با ما دریک جوب نمی رود و بهتر است به همان مکان های مقدس مراجعه فرمایید تا از بهشت کذایی عقب نمانید.ما سال هاست ان بهشت و جهنم را به خودتان ارزانی داشته ایم و در جستجوی آن نیستیم.

  • kamalkian

   خیلی مسخره اس اینهمه اراجیف کلمات قلمبه سلمبه سرهم کردی بدون اینکه آخرش به نتیجه گیری درستی ختم بشه بعدشم حتما کلی ژست عالمانه گرفتی که مثلا جواب ابلهان و جاهلان رو دادی ! کافیه یکبار خودت سر تا ته این مطلبت رو به هم بیاری تا متوجه بشی به جای اینکه در مورد محسنات روزه داری صحبت کرده باشی تلاش مذبوحانه ای داشتی تا ثابت کنی که روزه داری در صورت رعایت چنین و چنان و فلان و بهمان برای کسی ضرر نداره خب باشه ضرر نداره ولی نفعش چیه ؟ مثلا در جایی گفتی به بهانه نگرفتن بوی بد دهان باید مسواک بزنیم که این کمک میکنه تا به سلامت دهان کمک کنیم ! یعنی حتما باید اینهمه به خودتون فشار بیارین تا مسواک بزنید ؟! راه بهتری برای سلامت بدن نمیتونین پیدا کنید مجبور نیستید اینهمه آسمون و ریسمون بهم ببافید تا ثابت کنید روزه چیز بدی نیست خیلی برای سلامت بدنتون ارزش قائلید روش تغذیه و خورد و خوراک خودتونو درست کنید :.۷۷ا دیگه مجبور نشید اینهمه ضعف و تشنگی رو تحمل کنید واقعا از قدیم راست گفتن عقل که نباشه جون در عذابه !

   • ریما

    یعنی تو عقل داری؟!! من ندیدمت ولی نیازی ب دیدنت نیست چون بی مغز ب دنیا آمدی.احمق جان ی سر ب این سایت بزن شاید اون مغز فندقیت ی سیگنال بده از حماقت در بیای. http://www.spiritualresearchfoundation.org/farsi/
    این سایت هیچ ربطی ب مسلمانها نداره ولی چیزایی توشه ک در تضاد با اسلام نیست.بهتر بگم، سایت خودتونه.ولی مسلما مثل شما سبک مغز نیستن.

    • ریما

     در ضمن دین پیامبر ربطی ب حکومت جمهوری اسلامی نداره.شما کلا قاطی کردی

 • Saeed

  دو نفر هموطنی که در بالا پیغام دادن .من هیچ توهینی به شما نمی کنم.شما هم نظر خو دتون رو دارین و صد البته محترم.
  فقط یه چیزی برین یه نگاه به روی سنگ قبر ها بندازین ببینین چند نفرشون بعد ماه رمضان مردند.اینو دکتر دیابت مادرم گفت.
  و یه چیز دیگه به چه علت فکر کردین که اگه شما ها روضه هستین کسی که اعتقاد به این چیزا نداره نباید جلوتون چیزی بخوره و یا اینکه اگه غذا خورد که نیاز ابتدایی یه انسان غار نشینم هست باید شلاق بخوره؟؟؟؟؟!!!!!!

  • Mohsen Lgvm

   با نهایت احترام به خود شما دکتر مادرتون غلط کرد. برو خودت قبرها رو نگاه کن ببین چند نفر تو شوال مردن

 • Saeed

  دو نفر هموطنی که در بالا پیغام دادن .من هیچ توهینی به شما نمی کنم.شما هم نظر خو دتون رو دارین و صد البته محترم.
  فقط یه چیزی برین یه نگاه به روی سنگ قبر ها بندازین ببینین چند نفرشون بعد ماه رمضان مردند.اینو دکتر دیابت مادرم گفت.
  و یه چیز دیگه به چه علت فکر کردین که اگه شما ها روضه هستین کسی که اعتقاد به این چیزا نداره نباید جلوتون چیزی بخوره و یا اینکه اگه غذا خورد که نیاز ابتدایی یه انسان غار نشینم هست باید شلاق بخوره؟؟؟؟؟!!!!!!

 • Saeid

  یه سوال دیگه روزه به جز اسلام تو کدوم دین دیگه اومده؟؟؟!!!

 • Saeid

  یه سوال دیگه روزه به جز اسلام تو کدوم دین دیگه اومده؟؟؟!!!

 • Amereeca

  اولا اینکه با نوشتن این مطلب یک بار دیگه به من ثابت شد که واقعا مغزت تعطیله جناب فضول. دوما اینکه خاک بر اون سرت کنن که تمام روزه رو در گرسنگی میبینی. یک سال ۱۲ ماهه اگه با روزه گرفتن در یکی از این ۱۲ ماه اونهم فقط ۱۲ ساعتش سلول های مغز میمیره خوب بزار بمیره. پس وعده های افطار و شام و سحری رو واسه چی گذاشتن؟ خوب اینکه شد همون سه تا وعده روزانه. از طرفی مرتاض های هندی شش ماه هر روز با یک خرما سر میکنن میخوان به بدنشون ریاضت بدن اونا سلول های مغزی شون نمیمیره اما مال ما میمیره؟؟؟؟ سوما بازم خاک برسرت چون نفهمیدی که ما مسلمانان روزه میگیریم بخاطر اینکه ثابت کنیم که میتونیم بر نفسهایمان غلبه کنیم و در پایان ماه از اینکه پیروز شدیم جشن میگیریم(عید فطر) واقعا دلم به حالت میسوزه چون بزدلی که نمیتونی و عرضه شو نداری که با نفست مبارزه کنی. چهارما وبازهم خاک بر سرت چون بدبخت به کجا میخوای فرار کنی هرچی مینویسی بنویس. خدا نه به اسلام آوردن تو احتیاج داره نه به دشمنی تو اهمیت میده. حالا میخوای خودتو حلق آویز کن فکر میکنی با این کارها خدا ضرر میکنه؟؟؟؟ خوب گوش کن چی میگم از زمان پیدایش جهان ۱۳ میلیارد سال گذشته حالا میخوای این ۳۰-۴۰ سالی که از عمرت مونده نگذره؟؟؟ هااهاهاهاها. حداقل ما مسلمانها خدا و بهشتی داریم که بعد از مرگ دلمون رو بهش خوش کنیم شما چی دارید؟ به اطرافت خوب نگاه کن مرگ همین نزدیکی هاست. پنجما خاک بر سرت چون تقریبا یک ماه گذشته از تو دو سوال پرسیدم هنوز نتونستی جوابشو بدی. بازهم میگم اگه قران ساخته دست بشره پس چرا بعد از گذشت ۱۴۰۰ سال هنوز یک نقطه و یک حرکت از قران کم و زیاد نشده؟ یک کتاب ساخته دست بشر نام ببر که قدمت قران را داشته باشه و حداقل صفحه ای از اون کم نشده باشه؟؟ سوال دوم اگه خدایی وجود نداره پس چه جوری جهان از نیستی بوجود آمده؟ الان عمر جهان را تقریبا ۱۳٫۷ میلیارد سال پیش تخمین زده اند. قبل از اون چی بوده و چه جوری از نیستی بوجود آمده؟؟؟ ششم باز هم خاک بر سرت. هفتم اگه راست میگی و نمیترسی این کامنتو پاک نکن. هشتم بازهم خاک بر سرت.

  • دیدگاه

   واسم جالبه ! شما که اندکی از عقل و خرد بهره مند نیستین ، دهنتون رو هم همینجوری باز می کنین و بدون فکر هر چی دلتون میخواد میگین !!!!
   اتفاقاً کسایی که مثل شما مغزشون تعطیله نمی خوان یک ذره جهان بینی داشته باشن ! شما داری عقاید خودتو تحمیل می کنی و هی خدا خدا می کنی ! شمایی که تاریخ بشریت رو نخوندی و نمی دونی که زمینه ی پیدایش “خدایان” از انسان سرچشمه می گیره و بعد از اون به “خدای واحد” می رسه ، حالا هی خدا خدا می کنی ! شمایی که فقط دور و ور خودت رو نگاه میکنی و نقطه ی دیدت از آسمون بالا سرت بالاتر نمی ره حالا هی خدا خدا می کنی !
   آره دلت به بهشت و جهنم خوش باشه ! دلت خوش باشه که توی این دنیا هر غلطی کردی کردی ولی آخر سر با یک زیارت عاشورا و چهارتا دعا گناهات پاک میشن ! امثال تو که مغزشون تار عنکبوت بسته زیادن !
   برو عزیز من شما بهتره که دلت رو به همون بهشت خیالیت خوش کنی شما رو چه به تفکر و خِرد ؟

   • AMEREECA

    خوب باشه اگه خودتو مرد میدونی. اگه وجود داری. پاسخ بده اگه خدایی نیست پس جهان چه جوری بوجود آمده؟ خوب چرا جواب نمیدی؟ باشه شما راست میگی من مغزم تعطیله خوب راهنمایی کن که مغزم راه بیفته .

    • دیدگاه

     اگه پایه رو بر مبنای علیت بذاریم پس هر علتی معلولی داره .
     ۱٫ این سوال که اگه خدایی نیست جهان چطور بوجود اومده بنابر اصل علیت غلط میشه ! چون پس اگه خدا جهان رو خلق کرده باشه پس خدا رو کی خلق کرده که همینجا به بن بست می رسیم !
     ۲٫ تئوری بیگ بنگ در حال حاضر معتبر ترین تئوری برای پیدایش جهانه که میگه انفجاری بزرگ باعث بوجود آمدن جهان شده !
     ۳٫ درباره ی پیدایش انسانها هم نظریه ی داروین هست که نسل تکامل یافته ی میمون ها هستند و کاملاً معتبره که این عقیده مخالفه کتاب های آسمانیه !
     ۴٫ پس توی جهان پیدایش همه ی پدیده ها دارای علتی هستند و اینکه بگیم یکی اون بالا نشسته داره این ها رو می سازه غلطه !
     ۵ . همین که می گیم کتاب های آسمانی بر خلاف علم سخن گفتند ، کافیه تا ثابت کنیم که “خدا” ساخته ی بشره و انسان از روی ترس از مرگ و بلایای طبیعی به ماوراطبیعه روی آورده !
     ۶٫ شما که این سوال رو می پرسی خودتو راحت می کنی و دیگه نمی ری دنبال اینکه تحقیق کنی این جهان چطور بوجود اومده ! و اصلاً به مغز خودت نمیخوای فشار بیاری !
     ۷٫ یا باید دین رو داشته باشی یا اندیشه و خرد هر دوی اینها ممکن نیستن !

     • دیدگاه

      اصلاح میکنم هر معلولی علتی داره !

     • Hessam

      خوب چطور میشه این نظمی که وجود داره رو توجیه کرد امکان اینکه اتفاقی باشه به نظر غیر ممکن نیست؟

     • hoooo

      بستگی به این داره که شما نظم رو در چی ببینی و چطور تعریف کنی و اصلاً طبیعت رو چطور تعریف کنی !
      ببین دوست عزیز اگه علاقمند به ایی مباحث هستی پیشنهاد میکم کتاب “نقد برهان های وجود خدا” از اردشیر پاینده رو بخونی که توی نت هم هست ! چون توضیحش خیلی طولانیه …

     • حقیقت

      ۱٫ تنها برهان علیت نیست هزار تا برهان داریم که باهاش میشه ثابت کرد که خدا هست:برهان نظم.برهان خلف.جدیدا یک روش اثبات به روش ریاضی هم دراومده. به خودت زحمت مطالعه دادی تا حالا؟یا مخت ریاضی نمیکشه؟
      ۲٫تا حالا به این فکر کردی که انرژی مورد نیاز این انفجار بزرگ از کجا تامین شده؟یا مخت شیمی رو نمیکشه؟
      ۳٫نظریه ی داروین خیلی وقته که دیگه معتبر شناخته نمیشه. تا حالا از خودت پرسیدی که با توجه به نظریه ی داروین چرا میمون ها گیاه خوارن و دندان نیش ندارن در حالی که ما انسان ها همه چیز خواریم و دندان نیش داریم ؟یا مخت زیست شناسی نمیکشه؟؟؟؟اکثر دانشمندان نظریه ی تکامل را قبول ندارند.
      در آخر اینکه اسلام گفته قلم دانشمد از خون شهید بالا تره میفهمی چی میگم. پیامبر اسلام (ص) فرموده که دانش را بجویید حتی اگر در چین باشد. در این جا اگر یه ذره معلومات داشته باشی (که متاسفانه …) چین در آن زمان مظهر دو چیز بود :۱٫دوری۲٫کفر یعنی:حتی اگه شده برو به ۱۰۰ ها کیلومتر دور تر در دل کفر دانش را کسب کن. برای همین است که دین اسلام دانشمندان بیشتری دارد نسبت به بقیه ی ادیان که متاسفانه آن ادیان تحریف شده اند 
      چنین گفت پیغمبر راست گوی                       ز گهواره تا گور دانش بجوی
      قال رسول الله(ص): اطلبوا العلم من المهد الی اللحد.

    • amir

     داش شما جقی هستی این و خدا تو قران گفته اگه باور نداری بیا تا برات بگم
     شاشو برو اینقدر روزه بگیر جون از ما تهتت بزنه بیرون

    • Kartal

     از پروردگار عالم .حالا هر کس یا چیز یا نیرویی که هست . به روزه و قران و محمد و عیسی وغیره چه ربطی داره؟
     از ا فرینش زمین به عرب تازی چه ارتباطی هست ؟ به عیسی چه مربوط؟  مگه نه اینکه زمین میلیونها سال قبل از اینها هم بود . و مگر نیست که هزاران سال قبل از نوح تمدنهایی در زمین زندگی کرده اند ؟ 
     ان چگونه خداییست که انسان را  مخلوقش را لز خوردن و اشامیدن منع کرده ؟ ایا برای سوزاندن چربی ها {به فرض محال چون من ندیدم کسی که روزه میگیره اندامی درست حسابی داشته باشه . } راه دیگری وجود نداشته؟ 

     • Mohsen Lgvm

      چقدر کوتاه فکری . حجت خدا همیشه بر زمین بوده. همیشه یک چیزی یا کسی یا نفسی برای هدایت انسان ها بوده. انسان از همون بدو می دونسته که احتیاج به عبادت داره . عقل انسان به خدا می رسه و پیامبران برای خطاگیری از عقل آمدند. انسان باید خودش خداش رو پیدا کنه . حضرت علی می فرماید که مسلمانان ۴ دسته اند. آنهای که دین را از بقیه می جویند سربار علی شدند. این روزه برای انسانیته . حقیقتش اینجاس که آدم انگار تا به رنج نیفته از خداش یادی نمی کنه. متاسفانه.  

   • Mohsen Lgvm

    پس خدا رو قبول نداری. برای اثبات خدا هزاران راه عقلی وقلبی وجود داره. توحید مفضل رو بخون . بعد اگه تونستی بیا حرف بزن. تازه زیارت عاشورا و امثال این کارها آدم ها رو پاک می کنه.گرفتی لازم نیست زیارت عاشورا خونده بشه. یک پشیمانی و یک باور به اشتباه آدم رو پاک می کنه.

  • Reza

   تو مسلمان نیستی. اگر راست می گویی همانطور که بر نفست غلبه می کنی و غذا نمی خوری بر نفست غلبه کن و به دیگران توهین نکن و با استدلال صرف حرفت را بیان کن. توهین کردن به هیچ عنوان شایسته یک مسلمان نیست.

   • Kartal

    بهبهبه    جناب امریکا  مودب شده داره از ادب حرف میزنه ..ااااااااااااااااااااااااااوووووووووووووووووووووووووووههههههههههههه.

   • Mohsen Lgvm

    شیعه اگه شیعه باشه باید از در مهربانی وارد بشه ولی ما که نتونستیم شیعه باشیم. محبیم. یه تکونی بهم دادی.

  • حقیقت

   واقعا خاک بر سرش دمت گرم

  • Nima

   واقعا دست مریزاد…

 • Amereeca

  اولا اینکه با نوشتن این مطلب یک بار دیگه به من ثابت شد که واقعا مغزت تعطیله جناب فضول. دوما اینکه خاک بر اون سرت کنن که تمام روزه رو در گرسنگی میبینی. یک سال ۱۲ ماهه اگه با روزه گرفتن در یکی از این ۱۲ ماه اونهم فقط ۱۲ ساعتش سلول های مغز میمیره خوب بزار بمیره. پس وعده های افطار و شام و سحری رو واسه چی گذاشتن؟ خوب اینکه شد همون سه تا وعده روزانه. از طرفی مرتاض های هندی شش ماه هر روز با یک خرما سر میکنن میخوان به بدنشون ریاضت بدن اونا سلول های مغزی شون نمیمیره اما مال ما میمیره؟؟؟؟ سوما بازم خاک برسرت چون نفهمیدی که ما مسلمانان روزه میگیریم بخاطر اینکه ثابت کنیم که میتونیم بر نفسهایمان غلبه کنیم و در پایان ماه از اینکه پیروز شدیم جشن میگیریم(عید فطر) واقعا دلم به حالت میسوزه چون بزدلی که نمیتونی و عرضه شو نداری که با نفست مبارزه کنی. چهارما وبازهم خاک بر سرت چون بدبخت به کجا میخوای فرار کنی هرچی مینویسی بنویس. خدا نه به اسلام آوردن تو احتیاج داره نه به دشمنی تو اهمیت میده. حالا میخوای خودتو حلق آویز کن فکر میکنی با این کارها خدا ضرر میکنه؟؟؟؟ خوب گوش کن چی میگم از زمان پیدایش جهان ۱۳ میلیارد سال گذشته حالا میخوای این ۳۰-۴۰ سالی که از عمرت مونده نگذره؟؟؟ هااهاهاهاها. حداقل ما مسلمانها خدا و بهشتی داریم که بعد از مرگ دلمون رو بهش خوش کنیم شما چی دارید؟ به اطرافت خوب نگاه کن مرگ همین نزدیکی هاست. پنجما خاک بر سرت چون تقریبا یک ماه گذشته از تو دو سوال پرسیدم هنوز نتونستی جوابشو بدی. بازهم میگم اگه قران ساخته دست بشره پس چرا بعد از گذشت ۱۴۰۰ سال هنوز یک نقطه و یک حرکت از قران کم و زیاد نشده؟ یک کتاب ساخته دست بشر نام ببر که قدمت قران را داشته باشه و حداقل صفحه ای از اون کم نشده باشه؟؟ سوال دوم اگه خدایی وجود نداره پس چه جوری جهان از نیستی بوجود آمده؟ الان عمر جهان را تقریبا ۱۳٫۷ میلیارد سال پیش تخمین زده اند. قبل از اون چی بوده و چه جوری از نیستی بوجود آمده؟؟؟ ششم باز هم خاک بر سرت. هفتم اگه راست میگی و نمیترسی این کامنتو پاک نکن. هشتم بازهم خاک بر سرت.

  • دیدگاه

   واسم جالبه ! شما که اندکی از عقل و خرد بهره مند نیستین ، دهنتون رو هم همینجوری باز می کنین و بدون فکر هر چی دلتون میخواد میگین !!!!
   اتفاقاً کسایی که مثل شما مغزشون تعطیله نمی خوان یک ذره جهان بینی داشته باشن ! شما داری عقاید خودتو تحمیل می کنی و هی خدا خدا می کنی ! شمایی که تاریخ بشریت رو نخوندی و نمی دونی که زمینه ی پیدایش “خدایان” از انسان سرچشمه می گیره و بعد از اون به “خدای واحد” می رسه ، حالا هی خدا خدا می کنی ! شمایی که فقط دور و ور خودت رو نگاه میکنی و نقطه ی دیدت از آسمون بالا سرت بالاتر نمی ره حالا هی خدا خدا می کنی !
   آره دلت به بهشت و جهنم خوش باشه ! دلت خوش باشه که توی این دنیا هر غلطی کردی کردی ولی آخر سر با یک زیارت عاشورا و چهارتا دعا گناهات پاک میشن ! امثال تو که مغزشون تار عنکبوت بسته زیادن !
   برو عزیز من شما بهتره که دلت رو به همون بهشت خیالیت خوش کنی شما رو چه به تفکر و خِرد ؟

   • AMEREECA

    خوب باشه اگه خودتو مرد میدونی. اگه وجود داری. پاسخ بده اگه خدایی نیست پس جهان چه جوری بوجود آمده؟ خوب چرا جواب نمیدی؟ باشه شما راست میگی من مغزم تعطیله خوب راهنمایی کن که مغزم راه بیفته .

    • دیدگاه

     اگه پایه رو بر مبنای علیت بذاریم پس هر علتی معلولی داره .
     ۱٫ این سوال که اگه خدایی نیست جهان چطور بوجود اومده بنابر اصل علیت غلط میشه ! چون پس اگه خدا جهان رو خلق کرده باشه پس خدا رو کی خلق کرده که همینجا به بن بست می رسیم !
     ۲٫ تئوری بیگ بنگ در حال حاضر معتبر ترین تئوری برای پیدایش جهانه که میگه انفجاری بزرگ باعث بوجود آمدن جهان شده !
     ۳٫ درباره ی پیدایش انسانها هم نظریه ی داروین هست که نسل تکامل یافته ی میمون ها هستند و کاملاً معتبره که این عقیده مخالفه کتاب های آسمانیه !
     ۴٫ پس توی جهان پیدایش همه ی پدیده ها دارای علتی هستند و اینکه بگیم یکی اون بالا نشسته داره این ها رو می سازه غلطه !
     ۵ . همین که می گیم کتاب های آسمانی بر خلاف علم سخن گفتند ، کافیه تا ثابت کنیم که “خدا” ساخته ی بشره و انسان از روی ترس از مرگ و بلایای طبیعی به ماوراطبیعه روی آورده !
     ۶٫ شما که این سوال رو می پرسی خودتو راحت می کنی و دیگه نمی ری دنبال اینکه تحقیق کنی این جهان چطور بوجود اومده ! و اصلاً به مغز خودت نمیخوای فشار بیاری !
     ۷٫ یا باید دین رو داشته باشی یا اندیشه و خرد هر دوی اینها ممکن نیستن !

     • دیدگاه

      اصلاح میکنم هر معلولی علتی داره !

     • Hessam

      خوب چطور میشه این نظمی که وجود داره رو توجیه کرد امکان اینکه اتفاقی باشه به نظر غیر ممکن نیست؟

     • hoooo

      بستگی به این داره که شما نظم رو در چی ببینی و چطور تعریف کنی و اصلاً طبیعت رو چطور تعریف کنی !
      ببین دوست عزیز اگه علاقمند به ایی مباحث هستی پیشنهاد میکم کتاب “نقد برهان های وجود خدا” از اردشیر پاینده رو بخونی که توی نت هم هست ! چون توضیحش خیلی طولانیه …

    • amir

     داش شما جقی هستی این و خدا تو قران گفته اگه باور نداری بیا تا برات بگم
     شاشو برو اینقدر روزه بگیر جون از ما تهتت بزنه بیرون

  • Reza

   تو مسلمان نیستی. اگر راست می گویی همانطور که بر نفست غلبه می کنی و غذا نمی خوری بر نفست غلبه کن و به دیگران توهین نکن و با استدلال صرف حرفت را بیان کن. توهین کردن به هیچ عنوان شایسته یک مسلمان نیست.

 • mohammad

  من یک ایرانی مسلمان معتقدم. روزه هم میگیرم. ولی با ممنوعیت روزه خواری هم شدیدا مخالفم و معتقدم به کسی ربطی نداره که من یا دیگری چه جوری فکر میکند. 
  اما جناب فضول محله, با این ادبیاتی که شما به کار میبرید(مخصوصا در مورد پیامبر عزیز)، روی کمک ما مسلمونها(که فکر میکنم تعدادمون هنوز هم خیلی زیاد باشه) به حرکتهایی که شما هضوش هستید حساب نکنید.
  زت زیاد

 • mohammad

  من یک ایرانی مسلمان معتقدم. روزه هم میگیرم. ولی با ممنوعیت روزه خواری هم شدیدا مخالفم و معتقدم به کسی ربطی نداره که من یا دیگری چه جوری فکر میکند. 
  اما جناب فضول محله, با این ادبیاتی که شما به کار میبرید(مخصوصا در مورد پیامبر عزیز)، روی کمک ما مسلمونها(که فکر میکنم تعدادمون هنوز هم خیلی زیاد باشه) به حرکتهایی که شما هضوش هستید حساب نکنید.
  زت زیاد

 • Shahrokh

  همه این ها حرفه. هرکس دوست داشت و تونست بگیره هر کی هم نخواست یا نتونست نگیره. خدا بابت این کار ده به کسی پاداش میده نه کسی رو مجازات میکنه.

  • ali

   shahrokh jan javabet kheyli kheyli ghashang va kamel bood

  • Mohsen Lgvm

   ببین روزه ماه رمضان واجبه. باید گرفته بشه. خدا پاداش میده و پاداش اینه که عملت رو ده برابر به خودت برمی گردونه و مجازات می کنه یعنی این که خود عملت رو بهت برم گردونه. یکم روی این فکر کن.

 • Shahrokh

  همه این ها حرفه. هرکس دوست داشت و تونست بگیره هر کی هم نخواست یا نتونست نگیره. خدا بابت این کار ده به کسی پاداش میده نه کسی رو مجازات میکنه.

 • Iran_free90

  avalan moteasefam vase khodam ke oomdam too in site va in hame tohine afrado be hame didam.dovoman oon aghai ke inghadr khoda khoda mikone.yek jomle dar morede khoda bege.ye kalame tozih bede manzoor az khoda chiye

 • Iran_free90

  avalan moteasefam vase khodam ke oomdam too in site va in hame tohine afrado be hame didam.dovoman oon aghai ke inghadr khoda khoda mikone.yek jomle dar morede khoda bege.ye kalame tozih bede manzoor az khoda chiye

 • Aircraft1997

  خدایا ما کافران را از دست مومنین نجات بده…..

 • Aircraft1997

  خدایا ما کافران را از دست مومنین نجات بده…..

 • Aircraft1997

  خدایا ما کافران را از دست مومنین نجات بده…..

  • ali

   خدا و کافر؟!

 • Sasan

   واقعا که نفهمید بابا
  آخه بی مغزا روزه گرفتن از خیلی وقت پیش مرسوم بوده .حالا چون مسلمونا میگیرن بده ؟
  تاریخچه ای ۲ ۳ هزار ساله داره
  آخه چرا با خریت و تعصب به جنگ اسلام میرید

 • Sasan

   واقعا که نفهمید بابا
  آخه بی مغزا روزه گرفتن از خیلی وقت پیش مرسوم بوده .حالا چون مسلمونا میگیرن بده ؟
  تاریخچه ای ۲ ۳ هزار ساله داره
  آخه چرا با خریت و تعصب به جنگ اسلام میرید

 • Sasan

   واقعا که نفهمید بابا
  آخه بی مغزا روزه گرفتن از خیلی وقت پیش مرسوم بوده .حالا چون مسلمونا میگیرن بده ؟
  تاریخچه ای ۲ ۳ هزار ساله داره
  آخه چرا با خریت و تعصب به جنگ اسلام میرید

 • Hani799

  فقط میتونم بگم خاک بر سرت با این اراجیفت،روزه گرفتن اراده و لیاقت میخواد که امثال تو ندارند.خواصی دارد که عقل ناقص تو فقط گرسنگیش را میبینند.مضراتی که تو به آنها اشاره میکنی فقط نشان از بلاهت تو داره.من ۵۳ سال سن ارم و حتی در گرمای ۵۰ درجه خوزستان ۱۷-۱۸ ساعت را روزه گرفته ام،اما هنوز احساس شادابی و جوانی میکنم و تا کنون حتی یکبار برای عوارض ناشی از روزه به پزشک مراجعه نکرده ام.این دکان مسخره رو ببند و برای مخالفت با اسلام منطق دیگری پیدا کن.

  • Arash

   کس خلی دیگه

  • Kartal

   از کامنتت ممنونم ولی اینجا سازمان حمایت از حیوانات وحشی نیست .ای خرس که در هوای ۵۰ درجه روزه گرفتی تو روی خرس قطبی رو هم سفید کردی . بهشت از ان توست بدو که جا نمونی.

 • Hani799

  فقط میتونم بگم خاک بر سرت با این اراجیفت،روزه گرفتن اراده و لیاقت میخواد که امثال تو ندارند.خواصی دارد که عقل ناقص تو فقط گرسنگیش را میبینند.مضراتی که تو به آنها اشاره میکنی فقط نشان از بلاهت تو داره.من ۵۳ سال سن ارم و حتی در گرمای ۵۰ درجه خوزستان ۱۷-۱۸ ساعت را روزه گرفته ام،اما هنوز احساس شادابی و جوانی میکنم و تا کنون حتی یکبار برای عوارض ناشی از روزه به پزشک مراجعه نکرده ام.این دکان مسخره رو ببند و برای مخالفت با اسلام منطق دیگری پیدا کن.

  • Arash

   کس خلی دیگه

  • Kartal

   از کامنتت ممنونم ولی اینجا سازمان حمایت از حیوانات وحشی نیست .ای خرس که در هوای ۵۰ درجه روزه گرفتی تو روی خرس قطبی رو هم سفید کردی . بهشت از ان توست بدو که جا نمونی.

 • Hani799

  فقط میتونم بگم خاک بر سرت با این اراجیفت،روزه گرفتن اراده و لیاقت میخواد که امثال تو ندارند.خواصی دارد که عقل ناقص تو فقط گرسنگیش را میبینند.مضراتی که تو به آنها اشاره میکنی فقط نشان از بلاهت تو داره.من ۵۳ سال سن ارم و حتی در گرمای ۵۰ درجه خوزستان ۱۷-۱۸ ساعت را روزه گرفته ام،اما هنوز احساس شادابی و جوانی میکنم و تا کنون حتی یکبار برای عوارض ناشی از روزه به پزشک مراجعه نکرده ام.این دکان مسخره رو ببند و برای مخالفت با اسلام منطق دیگری پیدا کن.

 • Kian_kmn_undertaker

  ahmagh …… az  manba in matlab moshakhasde ke cheghadr  motabaree

 • Kian_kmn_undertaker

  ahmagh …… az  manba in matlab moshakhasde ke cheghadr  motabaree

 • Kian_kmn_undertaker

  ahmagh …… az  manba in matlab moshakhasde ke cheghadr  motabaree

 • Rouholl

  سلام
  خفه شو حروم لقمه

 • Rouholl

  سلام
  خفه شو حروم لقمه

 • Rouholl

  سلام
  خفه شو حروم لقمه

 • Mu2773

  لا اکراه فی الدین
  اجباری در دین نیست
  روزه گرفتن سفارش شده است ولی اجبار نیست. هرکسی می تواند روزه می گیرد و روزه گرفتن برای بعضی مفید و برای بعضی مضر است که نباید بگیرند. به همین راحتی. این مسئله، مسئله ای است بین انسان و خدا. 

  • Kartal

   بین انسان وخدا دیگه چه مسایلی هست ؟   من میخواستم برم دیسکو ۲ تا ابجو بزنم و کمی با دختر هابرقصم مابین چیزی هست؟   یعنی چیز خدا ما بین ماهست {من و دختره}  . یا دختره مابین من و خدا هست ؟ یا من  فی مابین  دختره و خدا هستم .؟  و  کلا مجازات رقصیدن با دختره تو دیسکو + شرب خمر نزد  من وخدا چی هست ؟ یعنی چند ضربه شلاق بین من و خدا رد و بدل میشه ؟ میشه توضیح بدی استاد ؟

  • Mohen Lgvm

   خب ببین داداشم اجبار در پذیرش دین نیست. شما اگه قبول کردی بری توی یه اداره کار کنی باید مثلا ۸ صبح سر کارت باشی و تلفن شخصی نزنی و کار مردم رو را بندازی و رشوه نگیری و … . در پذیرش دین اجبار نیست در اجرای دین چرا.

 • Mu2773

  لا اکراه فی الدین
  اجباری در دین نیست
  روزه گرفتن سفارش شده است ولی اجبار نیست. هرکسی می تواند روزه می گیرد و روزه گرفتن برای بعضی مفید و برای بعضی مضر است که نباید بگیرند. به همین راحتی. این مسئله، مسئله ای است بین انسان و خدا. 

  • Kartal

   بین انسان وخدا دیگه چه مسایلی هست ؟   من میخواستم برم دیسکو ۲ تا ابجو بزنم و کمی با دختر هابرقصم مابین چیزی هست؟   یعنی چیز خدا ما بین ماهست {من و دختره}  . یا دختره مابین من و خدا هست ؟ یا من  فی مابین  دختره و خدا هستم .؟  و  کلا مجازات رقصیدن با دختره تو دیسکو + شرب خمر نزد  من وخدا چی هست ؟ یعنی چند ضربه شلاق بین من و خدا رد و بدل میشه ؟ میشه توضیح بدی استاد ؟

   • Mohen Lgvm

    من هر چی فکر می کنم می بینم بین تو و خدا چیزی نیست. برو خوش باش. برقص آبجو بنوش. با دخترا حال کن. نگران شلاق هم نباش. برو تو خونت همه این کارها رو بکن کسی با خبر نمی شه. فقط به من بگو اون چیه ته دلت که بهت می گه این کارا رو نکنی ؟

  • Mohen Lgvm

   خب ببین داداشم اجبار در پذیرش دین نیست. شما اگه قبول کردی بری توی یه اداره کار کنی باید مثلا ۸ صبح سر کارت باشی و تلفن شخصی نزنی و کار مردم رو را بندازی و رشوه نگیری و … . در پذیرش دین اجبار نیست در اجرای دین چرا.

 • Mu2773

  لا اکراه فی الدین
  اجباری در دین نیست
  روزه گرفتن سفارش شده است ولی اجبار نیست. هرکسی می تواند روزه می گیرد و روزه گرفتن برای بعضی مفید و برای بعضی مضر است که نباید بگیرند. به همین راحتی. این مسئله، مسئله ای است بین انسان و خدا. 

  • Kartal

   بین انسان وخدا دیگه چه مسایلی هست ؟   من میخواستم برم دیسکو ۲ تا ابجو بزنم و کمی با دختر هابرقصم مابین چیزی هست؟   یعنی چیز خدا ما بین ماهست {من و دختره}  . یا دختره مابین من و خدا هست ؟ یا من  فی مابین  دختره و خدا هستم .؟  و  کلا مجازات رقصیدن با دختره تو دیسکو + شرب خمر نزد  من وخدا چی هست ؟ یعنی چند ضربه شلاق بین من و خدا رد و بدل میشه ؟ میشه توضیح بدی استاد ؟

 • maryam

  شما اگه خیلی روزه گرفتن برات غیر منطقی و مضر هست نگیر ، چرا به اعتقادات آدم توهین می کنی . در همه ی ادیان یک سری رسوم هست که شاید غیر منطقی باشه ولی برای معتقدان به اون دین اعتبار داره .، این دلیل نمی شه که اگر ما معتقد به اونها نیستیم به اونا توهین کنیم . فکر کنم باید یکی برات درس چیستی تمدن رو برای توی بی تمدن اما مدعی ، توضیح بده  

  • Dfjfh

   خوب اگه اصل بر احترام به عقاید دیگران باشه مسلمونها هم باید به عقاید بقیه که می خوان روزه نگیرن احترام بگذارند و این بگیر و ببندها رو تو جامعه نداشته باشن. تا کی می تونید این وضع رو ادامه بدید؟

  • Kartal

   مرسی که قبول کردید که در ادیان چیزهای غیر منطقی هست . مرسی که قبول کردید که به چیزهایی غیر منطقی معتقدید . مرسی که قبول کردید یک احمقید .

  • Mohen Lgvm

   کجای دین ما غیر منطقیه ؟  منظورت اینه که چون تو نفهمیدی غیر منطقیه ؟ برو بپرس از اهلش راضی نشدی بعد بگو غیر منطقیه. اینم از بچه مسلمونامون. بنده خدا با این کارات میری بغل دست همین نویسنده های سایت. مثل من که ۶ سال طرف اینا بودم.

 • maryam

  شما اگه خیلی روزه گرفتن برات غیر منطقی و مضر هست نگیر ، چرا به اعتقادات آدم توهین می کنی . در همه ی ادیان یک سری رسوم هست که شاید غیر منطقی باشه ولی برای معتقدان به اون دین اعتبار داره .، این دلیل نمی شه که اگر ما معتقد به اونها نیستیم به اونا توهین کنیم . فکر کنم باید یکی برات درس چیستی تمدن رو برای توی بی تمدن اما مدعی ، توضیح بده  

  • Dfjfh

   خوب اگه اصل بر احترام به عقاید دیگران باشه مسلمونها هم باید به عقاید بقیه که می خوان روزه نگیرن احترام بگذارند و این بگیر و ببندها رو تو جامعه نداشته باشن. تا کی می تونید این وضع رو ادامه بدید؟

  • Kartal

   مرسی که قبول کردید که در ادیان چیزهای غیر منطقی هست . مرسی که قبول کردید که به چیزهایی غیر منطقی معتقدید . مرسی که قبول کردید یک احمقید .

   • Mohen Lgvm

    کجاش بی منطقه. دست کم ۲۰۰۰ بار تو قرآن از عقل و فکر و امثالهم صحبت شده. اگه غیر منطقیه چرا خدا هی میگه فکر کنید. هی میگه ای صاحبان خرد. چرا؟ آخه چرا با خداتون سر جنگ دارین. فقط به این جمله که مسیر منو کلا عوض کرد فکر کنید. اگه اشتباه کرده باشم چی؟

  • Mohen Lgvm

   کجای دین ما غیر منطقیه ؟  منظورت اینه که چون تو نفهمیدی غیر منطقیه ؟ برو بپرس از اهلش راضی نشدی بعد بگو غیر منطقیه. اینم از بچه مسلمونامون. بنده خدا با این کارات میری بغل دست همین نویسنده های سایت. مثل من که ۶ سال طرف اینا بودم.

 • maryam

  شما اگه خیلی روزه گرفتن برات غیر منطقی و مضر هست نگیر ، چرا به اعتقادات آدم توهین می کنی . در همه ی ادیان یک سری رسوم هست که شاید غیر منطقی باشه ولی برای معتقدان به اون دین اعتبار داره .، این دلیل نمی شه که اگر ما معتقد به اونها نیستیم به اونا توهین کنیم . فکر کنم باید یکی برات درس چیستی تمدن رو برای توی بی تمدن اما مدعی ، توضیح بده  

 • Egal

  کار این ضد مذهب ها درسته. بد و بی راه میگن ولی از گل پایینتر بهشون بگی، بهت میگن بی ادب. ولایت وقیح، مُنگُل…. به پیامبر اسلام هم که بیش از یک میلیارد مرید داره توهین کردند ولی انتظار دارن بهشون حتی نگی «تو»… به عقایدشان هم توهین نکنید… چرا؟؟؟ آزادی بیان و عقاید….
  مغز که نباشد جان در …
  شما با این کارهاتون آزادی عقاید را به چالش کشیدید…

 • Egal

  کار این ضد مذهب ها درسته. بد و بی راه میگن ولی از گل پایینتر بهشون بگی، بهت میگن بی ادب. ولایت وقیح، مُنگُل…. به پیامبر اسلام هم که بیش از یک میلیارد مرید داره توهین کردند ولی انتظار دارن بهشون حتی نگی «تو»… به عقایدشان هم توهین نکنید… چرا؟؟؟ آزادی بیان و عقاید….
  مغز که نباشد جان در …
  شما با این کارهاتون آزادی عقاید را به چالش کشیدید…

 • Egal

  کار این ضد مذهب ها درسته. بد و بی راه میگن ولی از گل پایینتر بهشون بگی، بهت میگن بی ادب. ولایت وقیح، مُنگُل…. به پیامبر اسلام هم که بیش از یک میلیارد مرید داره توهین کردند ولی انتظار دارن بهشون حتی نگی «تو»… به عقایدشان هم توهین نکنید… چرا؟؟؟ آزادی بیان و عقاید….
  مغز که نباشد جان در …
  شما با این کارهاتون آزادی عقاید را به چالش کشیدید…

 • Carlin

  بهترین دلیل نادرستی روزه گرفتن این است که انسان را مجبور میکند که به درخواست فیزیولوژیک بدن که همانا آب و غذا است بی توجهی کند. حقیقت این است که بیشتر افرادی که روزه میگیرند دچار هیچ مشکلی نمیشوند، اما وقتی آمار برخی بیماریها در ماه رمضان به طور قابل ملاحظه ای بالا میرود لازم است ارتباط آنها با روزه بررسی شود و نتایج مطالعات منتشر شود (امروزه از این امر به شدت جلوگیری میشود). حقیقت این است که بیشتر سیگاریها هم نه سرطان میگیرند، نه بیماریهای انسدادی ریه، و نه بیماریهای قلبی-عروقی زودرس، اما ارتباط آماری قوی این بیماریها با سیگار امروزه شکی باقی نگذاشته که سیگار مضر است.
      عزیزانی که با دادن اطلاعاتی از مکانیسمهای دفاعی بدن در شرایط ویژه قصد توجیه روزه را دارند یا با آوردم مثالهای نقض میخواهند روزه خواران را «خیط» کنند توجه داشته باشند که سخن علمی بر پایه تئوری بافی و مثال زدن صرف شکل نمیگیرد، بلکه باید یا این تئوریها را در آزمایشگاه و بر اساس قوانین فیزیک و ریاضی، یا بر اساس مشاهدات مستقیم اثبات کنند، یا با مطالعات دقیق و قوی آماری احتمال صحت تئوری خود را بیشتر و بیشتر کنند. این که در قرآن فلان گفته و فلان امام فلان حکم را داده برای پای منبر خوب است. در ضمن این مقاله هم در مواردی تنها بر اساس تئوری سخن گفته. این که ما با روزه مخالف باشیم دلیلی نمیشود که سخنان غیر علمی برای رد روزه به میان بیاوریم. مثلاً در چندین سالی که در بیمارستانهای کشور کار کرده  ام اثری از افزایش پانکراتیت در ماه رمضان ندیده ام، در منابع موجود هم چنین ریسک فاکتوری نیافتم. آیا برای ادعاهایتان منبعی بهتر از سایت مزبور هم دارید؟  

 • Carlin

  بهترین دلیل نادرستی روزه گرفتن این است که انسان را مجبور میکند که به درخواست فیزیولوژیک بدن که همانا آب و غذا است بی توجهی کند. حقیقت این است که بیشتر افرادی که روزه میگیرند دچار هیچ مشکلی نمیشوند، اما وقتی آمار برخی بیماریها در ماه رمضان به طور قابل ملاحظه ای بالا میرود لازم است ارتباط آنها با روزه بررسی شود و نتایج مطالعات منتشر شود (امروزه از این امر به شدت جلوگیری میشود). حقیقت این است که بیشتر سیگاریها هم نه سرطان میگیرند، نه بیماریهای انسدادی ریه، و نه بیماریهای قلبی-عروقی زودرس، اما ارتباط آماری قوی این بیماریها با سیگار امروزه شکی باقی نگذاشته که سیگار مضر است.
      عزیزانی که با دادن اطلاعاتی از مکانیسمهای دفاعی بدن در شرایط ویژه قصد توجیه روزه را دارند یا با آوردم مثالهای نقض میخواهند روزه خواران را «خیط» کنند توجه داشته باشند که سخن علمی بر پایه تئوری بافی و مثال زدن صرف شکل نمیگیرد، بلکه باید یا این تئوریها را در آزمایشگاه و بر اساس قوانین فیزیک و ریاضی، یا بر اساس مشاهدات مستقیم اثبات کنند، یا با مطالعات دقیق و قوی آماری احتمال صحت تئوری خود را بیشتر و بیشتر کنند. این که در قرآن فلان گفته و فلان امام فلان حکم را داده برای پای منبر خوب است. در ضمن این مقاله هم در مواردی تنها بر اساس تئوری سخن گفته. این که ما با روزه مخالف باشیم دلیلی نمیشود که سخنان غیر علمی برای رد روزه به میان بیاوریم. مثلاً در چندین سالی که در بیمارستانهای کشور کار کرده  ام اثری از افزایش پانکراتیت در ماه رمضان ندیده ام، در منابع موجود هم چنین ریسک فاکتوری نیافتم. آیا برای ادعاهایتان منبعی بهتر از سایت مزبور هم دارید؟  

 • Carlin

  بهترین دلیل نادرستی روزه گرفتن این است که انسان را مجبور میکند که به درخواست فیزیولوژیک بدن که همانا آب و غذا است بی توجهی کند. حقیقت این است که بیشتر افرادی که روزه میگیرند دچار هیچ مشکلی نمیشوند، اما وقتی آمار برخی بیماریها در ماه رمضان به طور قابل ملاحظه ای بالا میرود لازم است ارتباط آنها با روزه بررسی شود و نتایج مطالعات منتشر شود (امروزه از این امر به شدت جلوگیری میشود). حقیقت این است که بیشتر سیگاریها هم نه سرطان میگیرند، نه بیماریهای انسدادی ریه، و نه بیماریهای قلبی-عروقی زودرس، اما ارتباط آماری قوی این بیماریها با سیگار امروزه شکی باقی نگذاشته که سیگار مضر است.
      عزیزانی که با دادن اطلاعاتی از مکانیسمهای دفاعی بدن در شرایط ویژه قصد توجیه روزه را دارند یا با آوردم مثالهای نقض میخواهند روزه خواران را «خیط» کنند توجه داشته باشند که سخن علمی بر پایه تئوری بافی و مثال زدن صرف شکل نمیگیرد، بلکه باید یا این تئوریها را در آزمایشگاه و بر اساس قوانین فیزیک و ریاضی، یا بر اساس مشاهدات مستقیم اثبات کنند، یا با مطالعات دقیق و قوی آماری احتمال صحت تئوری خود را بیشتر و بیشتر کنند. این که در قرآن فلان گفته و فلان امام فلان حکم را داده برای پای منبر خوب است. در ضمن این مقاله هم در مواردی تنها بر اساس تئوری سخن گفته. این که ما با روزه مخالف باشیم دلیلی نمیشود که سخنان غیر علمی برای رد روزه به میان بیاوریم. مثلاً در چندین سالی که در بیمارستانهای کشور کار کرده  ام اثری از افزایش پانکراتیت در ماه رمضان ندیده ام، در منابع موجود هم چنین ریسک فاکتوری نیافتم. آیا برای ادعاهایتان منبعی بهتر از سایت مزبور هم دارید؟  

 • ali

  vaghean khejalat dare ke be payambari ke 1million nafar peyro dare intori tohin kard…jaye inke adaye daneshmand az haghe ensan ha defa konid ke hagh darand bokhorand o biashamand berin yad begirin ke kesi hagh nadare be eteghadate kesi tohin kone…vaghean khakkkk bar saretoon ke enghad fahm o shoor nadarin.

 • ali

  vaghean khejalat dare ke be payambari ke 1million nafar peyro dare intori tohin kard…jaye inke adaye daneshmand az haghe ensan ha defa konid ke hagh darand bokhorand o biashamand berin yad begirin ke kesi hagh nadare be eteghadate kesi tohin kone…vaghean khakkkk bar saretoon ke enghad fahm o shoor nadarin.

 • ali

  vaghean khejalat dare ke be payambari ke 1million nafar peyro dare intori tohin kard…jaye inke adaye daneshmand az haghe ensan ha defa konid ke hagh darand bokhorand o biashamand berin yad begirin ke kesi hagh nadare be eteghadate kesi tohin kone…vaghean khakkkk bar saretoon ke enghad fahm o shoor nadarin.

 • Carlin

   عزیزانی که حس میکنند این مقاله به آنها توهین کرده (چون از تحجر اسلام و سنتهایش سخن گفته) یا معنی توهین را نمیدانند یا از مبانی آزادی بیان و عقیده بی خبرند. اگر قرار باشد که توهین به عقاید مذموم باشد که اسلام موهن ترین مکتبهاست. اگر هم قرار باشد به هر عقیده ای احترام بگذاریم پس لابد باید برای نازیها و فاشیستها و بمب گذاران و شکنجه گران هم مراسم اعاده حیثیت و عذرخواهی جهانی برقرار کنیم، چون به آنها هم کم توهین نشده است! شما حق دارید هر عقیده ای را نقد کنید یا حتی اگر حس میکنید مسخره است، مسخره اش کنید. توهین به عقیده اتفاقاً از اصول اولیه آزادی بیان است. کسی که با احترام تفکری را نقد میکند روش خود را دارد و کسی هم که توهین و مسخره میکند دیدگاه خود را. مشکل اصلی این است که مسلمانان عزیز برای ابراز عقیده هم حکم حد و تعزیر دارند! به یاد ندارم که مسلمانی در میان بی دینان به جرم ابراز ایمانش کشته شده باشد، اما قتل مرتد نه تنها حق، بلکه وظیفه شرعی مسلمانان است!

 • Carlin

   عزیزانی که حس میکنند این مقاله به آنها توهین کرده (چون از تحجر اسلام و سنتهایش سخن گفته) یا معنی توهین را نمیدانند یا از مبانی آزادی بیان و عقیده بی خبرند. اگر قرار باشد که توهین به عقاید مذموم باشد که اسلام موهن ترین مکتبهاست. اگر هم قرار باشد به هر عقیده ای احترام بگذاریم پس لابد باید برای نازیها و فاشیستها و بمب گذاران و شکنجه گران هم مراسم اعاده حیثیت و عذرخواهی جهانی برقرار کنیم، چون به آنها هم کم توهین نشده است! شما حق دارید هر عقیده ای را نقد کنید یا حتی اگر حس میکنید مسخره است، مسخره اش کنید. توهین به عقیده اتفاقاً از اصول اولیه آزادی بیان است. کسی که با احترام تفکری را نقد میکند روش خود را دارد و کسی هم که توهین و مسخره میکند دیدگاه خود را. مشکل اصلی این است که مسلمانان عزیز برای ابراز عقیده هم حکم حد و تعزیر دارند! به یاد ندارم که مسلمانی در میان بی دینان به جرم ابراز ایمانش کشته شده باشد، اما قتل مرتد نه تنها حق، بلکه وظیفه شرعی مسلمانان است!

 • Carlin

   عزیزانی که حس میکنند این مقاله به آنها توهین کرده (چون از تحجر اسلام و سنتهایش سخن گفته) یا معنی توهین را نمیدانند یا از مبانی آزادی بیان و عقیده بی خبرند. اگر قرار باشد که توهین به عقاید مذموم باشد که اسلام موهن ترین مکتبهاست. اگر هم قرار باشد به هر عقیده ای احترام بگذاریم پس لابد باید برای نازیها و فاشیستها و بمب گذاران و شکنجه گران هم مراسم اعاده حیثیت و عذرخواهی جهانی برقرار کنیم، چون به آنها هم کم توهین نشده است! شما حق دارید هر عقیده ای را نقد کنید یا حتی اگر حس میکنید مسخره است، مسخره اش کنید. توهین به عقیده اتفاقاً از اصول اولیه آزادی بیان است. کسی که با احترام تفکری را نقد میکند روش خود را دارد و کسی هم که توهین و مسخره میکند دیدگاه خود را. مشکل اصلی این است که مسلمانان عزیز برای ابراز عقیده هم حکم حد و تعزیر دارند! به یاد ندارم که مسلمانی در میان بی دینان به جرم ابراز ایمانش کشته شده باشد، اما قتل مرتد نه تنها حق، بلکه وظیفه شرعی مسلمانان است!

 • R_e

  گویند که ماه روزه نزدیک رسید         من بعد به گرد باده نتوان گردید
  در آخر شعبان بخورم چندان می       کاندر رمضان مست بیفتم تا عید

 • R_e

  گویند که ماه روزه نزدیک رسید         من بعد به گرد باده نتوان گردید
  در آخر شعبان بخورم چندان می       کاندر رمضان مست بیفتم تا عید

 • R_e

  گویند که ماه روزه نزدیک رسید         من بعد به گرد باده نتوان گردید
  در آخر شعبان بخورم چندان می       کاندر رمضان مست بیفتم تا عید

 • R_e

  گویند بهشت و حور و عین خواهد بود
                                                   آنجا می ناب و انگبین خواهد بود
  پس ما که می و معشوق گزیدیم رواست
                                                   کین عاقبت کار همین خواهدبود

 • R_e

  گویند بهشت و حور و عین خواهد بود
                                                   آنجا می ناب و انگبین خواهد بود
  پس ما که می و معشوق گزیدیم رواست
                                                   کین عاقبت کار همین خواهدبود

 • R_e

  گویند بهشت و حور و عین خواهد بود
                                                   آنجا می ناب و انگبین خواهد بود
  پس ما که می و معشوق گزیدیم رواست
                                                   کین عاقبت کار همین خواهدبود

 • r-e

  طبعم به نماز و روزه چون مایل شد

  گفتم که مراد کلیم حاصل شد

  افسوس که این وضو به بادی  بشکست

  و آن روزه به نیم جرعه می باطل شد

 • r-e

  طبعم به نماز و روزه چون مایل شد

  گفتم که مراد کلیم حاصل شد

  افسوس که این وضو به بادی  بشکست

  و آن روزه به نیم جرعه می باطل شد

 • r-e

  طبعم به نماز و روزه چون مایل شد

  گفتم که مراد کلیم حاصل شد

  افسوس که این وضو به بادی  بشکست

  و آن روزه به نیم جرعه می باطل شد

 • r-e

  طبعم به نماز و روزه چون مایل شد

  گفتم که مراد کلیم حاصل شد

  افسوس که این وضو به بادی  بشکست

  و آن روزه به نیم جرعه می باطل شد

 • Arash

  ریدم به قبر حضرت محمد (ص) و شاشیدم تو دهن تمام مسلمانان جهان

  • Mohen Lgvm

    مرحبا آفرین. امروز پروفسورهای بالا مقام امریکایی شهادتین میگن شما حیوانیت خودتو نثار انسانیت می کنی. آفرین.

 • Arash

  ریدم به قبر حضرت محمد (ص) و شاشیدم تو دهن تمام مسلمانان جهان

  • Kartal

   اخه چرا توهین میکنی به مقدسترین انسان روی زمین که ۱ میلیارد مرید داره چرا به ممد چوپان سفلیسی بی سواد  توهین میکنی چرا به مسلمانان خرد باخته بی عقل و بی تمدن و بی فرهنگ و هیز و {camel fucker{  توهین میکنی  چرا شاشیدی به دهان کسانی که روزه خاران رو شلاق میزنند و احکام اللهی رو اجرا میکنند . فقط میتونی اصحال کنی وحق نئاری بشاشی یا برینی .
   اخه چرا  کیر اسب تو ذات اسلام بکنن ؟/ من اصلا متوجه نمیشم

   • Mohen Lgvm

    امیدی بهت نیست. فقط بگو چی شد که به اینجا رسیدی؟

 • Arash

  ریدم به قبر حضرت محمد (ص) و شاشیدم تو دهن تمام مسلمانان جهان

  • Kartal

   اخه چرا توهین میکنی به مقدسترین انسان روی زمین که ۱ میلیارد مرید داره چرا به ممد چوپان سفلیسی بی سواد  توهین میکنی چرا به مسلمانان خرد باخته بی عقل و بی تمدن و بی فرهنگ و هیز و {camel fucker{  توهین میکنی  چرا شاشیدی به دهان کسانی که روزه خاران رو شلاق میزنند و احکام اللهی رو اجرا میکنند . فقط میتونی اصحال کنی وحق نئاری بشاشی یا برینی .
   اخه چرا  کیر اسب تو ذات اسلام بکنن ؟/ من اصلا متوجه نمیشم

   • Mohen Lgvm

    امیدی بهت نیست. فقط بگو چی شد که به اینجا رسیدی؟

  • Mohen Lgvm

    مرحبا آفرین. امروز پروفسورهای بالا مقام امریکایی شهادتین میگن شما حیوانیت خودتو نثار انسانیت می کنی. آفرین.

 • Arash

  ریدم به قبر حضرت محمد (ص) و شاشیدم تو دهن تمام مسلمانان جهان

  • Kartal

   اخه چرا توهین میکنی به مقدسترین انسان روی زمین که ۱ میلیارد مرید داره چرا به ممد چوپان سفلیسی بی سواد  توهین میکنی چرا به مسلمانان خرد باخته بی عقل و بی تمدن و بی فرهنگ و هیز و {camel fucker{  توهین میکنی  چرا شاشیدی به دهان کسانی که روزه خاران رو شلاق میزنند و احکام اللهی رو اجرا میکنند . فقط میتونی اصحال کنی وحق نئاری بشاشی یا برینی .
   اخه چرا  کیر اسب تو ذات اسلام بکنن ؟/ من اصلا متوجه نمیشم

   • Mohen Lgvm

    امیدی بهت نیست. فقط بگو چی شد که به اینجا رسیدی؟

  • Mohen Lgvm

    مرحبا آفرین. امروز پروفسورهای بالا مقام امریکایی شهادتین میگن شما حیوانیت خودتو نثار انسانیت می کنی. آفرین.

 • Darya

  ممنون

 • Darya

  ممنون

 • Darya

  ممنون

 • چرا مردم خاورمیانه نمی توانند مشگلات خودرا با دوستی و منطق حل کنند؟
  اکنون که دنیا ظاهرا اینقدر کوچک شده و راه هم بهم نزدیک شده است و تلفن و کامپیوتر و اینترنت همه مردم دنیا را براحتی بهم وصل نموده است چراملتهای ما نمی آیند مثل سایر کشورها مسایل و مشگلات خود را با دوستی و منطق و منصفانه حل کنند. چرا هنوز خوی تمامیت خواهی و خود خواهی و خود محور بینی در ما از بین نرفته است؟ آیا مشگل عربان و اسراییلیان حل نشدنی است. یا اینکه دستهایی در کار است که از اختلاف اینان سو استفاده کنند؟ احتمال حرص و زیاده طلبی بعضی از عربان و شاید حرص و طمع بعضی از یهودیان هم که از این بل بشو سو استفاده میکنند نمیگذارند که مشگل دوستانه حل شود. شاید هم کسان دیگری هستند که آتش به این ماجری می اندازند تا بتوانند وسایل مخرب خود را در معرض فروش بگذارند.
  میگویند که در جنگ ۱۹۶۷ میان عربان  واسراییلیان شوروی طرفدار عربان بود و آمریکا هم پشت اسراییل. و در حقیقت یک آزمایش نظامی بین وسایل ساخته شده شوروی و آمریکا بود که بایست امتحان میشد و دیدیم که کالاهای جنگی ساخت آمریک برنده شد. این آقایان عرب که بقول یهودیان اینهمه کشور دارند و این همه زمین و دولت و ثروتمند خوب چرا اول به فقیران کشورهای خود نمیرسند؟ و باز زمین بیشتر میخواهند؟ آیا یهودیان در سرزمین خودشان هیچ حق آب و گلی ندارند؟ آیا این منصفانه بود که هیتلر شش میلیون آنها را از بین برد؟ آیا یک گروه منصف و یک تعداد حقوق دان بین المللی بهتر نمی تواند این مشگل را حل کند؟ فکر میکنید که این شورش ها و این جنگ و جدلها به نفع کیست؟ آیا کودک اسراییل از این همه نفرت استفاده میکند یا کودک فلسطینی؟
  در روزنامه خواندم که آمریکا تا بحال بیش از سیصد میلیارد دلار خرج نبرد با بن لادن کرده است کی بن لادن را بن لادن کرد؟ آیا این همه ادیان الهی هیچکدام توانایی ندارند که اینهمه جدل و جنگ را ریشه کن کنند؟ آیا این روش حضرت عیسی است که بایست اینقدر فتنه و آشوب بپا کرد و کشت کشتار نمود؟ راستی هیچ فکر کرده اید کیست که این جنگ ها و نفرت ها را میگرداند. کی مرتب عربان را تحریک میکند که خلیج پارس هم بگیرند؟
  این همه شیوخ میلیارد عرب و این همه ثروتمندان افسانه ای شرق کجا هستند که به کمک محرومان نمی آیند و برای کشورشان فداکاری نمیکنند؟ عربان که دو آب را بنام خود کرده اند باز هم قانع نیستند و میخواهند آب سوم را هم بنام خود بکنند. لابد میخواهند تمام دنیا را هم یک صفت عربی به دنبالشان بیاورند و مثلا کشور بریتاینای کبیر عربی. یا جمهوری فدرال آلمان عربی؟ آیا این همه کشور عربی که در اختیار دارند را آباد کرده اند که باز هم چشم به سرزمین ما دوخته اند و میخواهند تنها آبراهی را که بنام ماست هم از آن خود کنند. عربان میخواهند سایر تمدنها را نابود کنند همچنان که کردند. خط و زبان و فرهنگ سایر ملتها را نشانه میروند تا نابودشان کنند. تنها این ترکان عثمانی بودند که با همان روش خودشان به نام خلیفه مسلمین به آنان سالیان درازی حکومت کردند.
  چرا عربان با فرهنگهای دیگر ضد هستند؟ و زیاده طلبی دارند؟ آخر این یک کار ابلهانه نیست که نام دریایی را که هزاران سال پارس بوده است چون اکنون در ایران مشگلاتی بوجود آمده است را به نام دیگری بخوانند؟ اگر بهمین روش قضاوت کنیم میبینم که آنان به مردم کشورهای خود هم رحم ندارند و از آنان بعنوان برده سو استفاده میکنند من شنیده ام که در کشورهای عربی به مردم زیاد زور میگویند و به نام دین هر کاری که بخواهند انجام میدهند و اصلا معلوم نیست که آیا آنان مثل همان صدام ویا یزید ابن معاویه اعتقادی به اسلام داشته باشند یا نه؟

  • جمع وتفریق

   این حرفا تو کشور جهان سومی!!!!  خودتو خسته نکنن تو هم مثل بقیه فحشو ناسزا بگو  ..

  • Kartal

   جناب غیاسی عزیز نوشتید که چرا مردم مشکلات واختلافاتشون رو با محبت و دوستی نمیتونن حل کنن به نظرم منظورتون از جمله خود من باشم . ایا طرف حساب من{مسلمانان}  احکامی جز اسنفاده از خشونت  و کشتار و به زنجیر کشیدن و تازی گری در دستور کار دارند که بتوان از در محبت مشکل رو حل کرد . به عقیده من هرگز نمیتوان بدون استفاده از قدرت و خشونت در برابر قدرت و خشونت ایستاد . تاریخ جهان اینرو هزاران بار ثابت کرده . من خشونت طلب نیستم ولی شما نگاه کنید اگر اسراییل بدون وجود قدرت میخواست به سرزمین ابا و اجدادش بیاد و حکومت برقرار کنه حتما توسط اعراب قتل عام میشدند که حتم دارم  هیتلر از لحاظ بی رحمی در مقابل اعراب تازی فرد مهربانی بود ه . ویا شعارهای جنبش سبز که دعوت به ارامش و راههای مدنی مینماید که جز تمسخر و تحقیر ایرانیان چیز دیگری به بار نیاورده و نخواهد اورد .

 • چرا مردم خاورمیانه نمی توانند مشگلات خودرا با دوستی و منطق حل کنند؟
  اکنون که دنیا ظاهرا اینقدر کوچک شده و راه هم بهم نزدیک شده است و تلفن و کامپیوتر و اینترنت همه مردم دنیا را براحتی بهم وصل نموده است چراملتهای ما نمی آیند مثل سایر کشورها مسایل و مشگلات خود را با دوستی و منطق و منصفانه حل کنند. چرا هنوز خوی تمامیت خواهی و خود خواهی و خود محور بینی در ما از بین نرفته است؟ آیا مشگل عربان و اسراییلیان حل نشدنی است. یا اینکه دستهایی در کار است که از اختلاف اینان سو استفاده کنند؟ احتمال حرص و زیاده طلبی بعضی از عربان و شاید حرص و طمع بعضی از یهودیان هم که از این بل بشو سو استفاده میکنند نمیگذارند که مشگل دوستانه حل شود. شاید هم کسان دیگری هستند که آتش به این ماجری می اندازند تا بتوانند وسایل مخرب خود را در معرض فروش بگذارند.
  میگویند که در جنگ ۱۹۶۷ میان عربان  واسراییلیان شوروی طرفدار عربان بود و آمریکا هم پشت اسراییل. و در حقیقت یک آزمایش نظامی بین وسایل ساخته شده شوروی و آمریکا بود که بایست امتحان میشد و دیدیم که کالاهای جنگی ساخت آمریک برنده شد. این آقایان عرب که بقول یهودیان اینهمه کشور دارند و این همه زمین و دولت و ثروتمند خوب چرا اول به فقیران کشورهای خود نمیرسند؟ و باز زمین بیشتر میخواهند؟ آیا یهودیان در سرزمین خودشان هیچ حق آب و گلی ندارند؟ آیا این منصفانه بود که هیتلر شش میلیون آنها را از بین برد؟ آیا یک گروه منصف و یک تعداد حقوق دان بین المللی بهتر نمی تواند این مشگل را حل کند؟ فکر میکنید که این شورش ها و این جنگ و جدلها به نفع کیست؟ آیا کودک اسراییل از این همه نفرت استفاده میکند یا کودک فلسطینی؟
  در روزنامه خواندم که آمریکا تا بحال بیش از سیصد میلیارد دلار خرج نبرد با بن لادن کرده است کی بن لادن را بن لادن کرد؟ آیا این همه ادیان الهی هیچکدام توانایی ندارند که اینهمه جدل و جنگ را ریشه کن کنند؟ آیا این روش حضرت عیسی است که بایست اینقدر فتنه و آشوب بپا کرد و کشت کشتار نمود؟ راستی هیچ فکر کرده اید کیست که این جنگ ها و نفرت ها را میگرداند. کی مرتب عربان را تحریک میکند که خلیج پارس هم بگیرند؟
  این همه شیوخ میلیارد عرب و این همه ثروتمندان افسانه ای شرق کجا هستند که به کمک محرومان نمی آیند و برای کشورشان فداکاری نمیکنند؟ عربان که دو آب را بنام خود کرده اند باز هم قانع نیستند و میخواهند آب سوم را هم بنام خود بکنند. لابد میخواهند تمام دنیا را هم یک صفت عربی به دنبالشان بیاورند و مثلا کشور بریتاینای کبیر عربی. یا جمهوری فدرال آلمان عربی؟ آیا این همه کشور عربی که در اختیار دارند را آباد کرده اند که باز هم چشم به سرزمین ما دوخته اند و میخواهند تنها آبراهی را که بنام ماست هم از آن خود کنند. عربان میخواهند سایر تمدنها را نابود کنند همچنان که کردند. خط و زبان و فرهنگ سایر ملتها را نشانه میروند تا نابودشان کنند. تنها این ترکان عثمانی بودند که با همان روش خودشان به نام خلیفه مسلمین به آنان سالیان درازی حکومت کردند.
  چرا عربان با فرهنگهای دیگر ضد هستند؟ و زیاده طلبی دارند؟ آخر این یک کار ابلهانه نیست که نام دریایی را که هزاران سال پارس بوده است چون اکنون در ایران مشگلاتی بوجود آمده است را به نام دیگری بخوانند؟ اگر بهمین روش قضاوت کنیم میبینم که آنان به مردم کشورهای خود هم رحم ندارند و از آنان بعنوان برده سو استفاده میکنند من شنیده ام که در کشورهای عربی به مردم زیاد زور میگویند و به نام دین هر کاری که بخواهند انجام میدهند و اصلا معلوم نیست که آیا آنان مثل همان صدام ویا یزید ابن معاویه اعتقادی به اسلام داشته باشند یا نه؟

  • حتما این ضرب مثل را شنیده اید  تا ابله بسیارست مفلس در نمی ماند.  تا مادامیکه خرد و راستی و دوستی و محبت و همکاری و انسان دوستی  علم و دانش همکاری و پیشرفت صنعتی و ورزشی بکنار است و عوض آن خود خواهی خود بزرګ بینی تمامیت خواهی دزدی فاسد  مهره های ابرقدرتها و سیستم غارتګر  رو به رشد است و مردم آزاده در تمامی دنیا مجبور به سکوت هستند و یا خودشان هم بازیچه برنامه ریزیهای غارتګرانه شده اند  و تنها تفرقه اندازی نفرت و تمسخر باورهای مردم در دستور کار آنان قرار دارد   اوضاع بهتر نخواهد شد.  با از بین رفتن جهل و تمامیت خواهی و احترام به عقاید و باروها تا مغز استخوان رسوخ کرده مردم  و تنها با علم و خرد غیر وابسته میتوان این ګره ها کور را بازکرد   درخت تو ګر بار دانش بګیرد  به زیر آوری چرخ نیلوفری را     این همه جنګ جدل  حاصل ګوته نظری است   چون دورن پاک کنی جرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است.

  • جمع وتفریق

   این حرفا تو کشور جهان سومی!!!!  خودتو خسته نکنن تو هم مثل بقیه فحشو ناسزا بگو  ..

  • Kartal

   جناب غیاسی عزیز نوشتید که چرا مردم مشکلات واختلافاتشون رو با محبت و دوستی نمیتونن حل کنن به نظرم منظورتون از جمله خود من باشم . ایا طرف حساب من{مسلمانان}  احکامی جز اسنفاده از خشونت  و کشتار و به زنجیر کشیدن و تازی گری در دستور کار دارند که بتوان از در محبت مشکل رو حل کرد . به عقیده من هرگز نمیتوان بدون استفاده از قدرت و خشونت در برابر قدرت و خشونت ایستاد . تاریخ جهان اینرو هزاران بار ثابت کرده . من خشونت طلب نیستم ولی شما نگاه کنید اگر اسراییل بدون وجود قدرت میخواست به سرزمین ابا و اجدادش بیاد و حکومت برقرار کنه حتما توسط اعراب قتل عام میشدند که حتم دارم  هیتلر از لحاظ بی رحمی در مقابل اعراب تازی فرد مهربانی بود ه . ویا شعارهای جنبش سبز که دعوت به ارامش و راههای مدنی مینماید که جز تمسخر و تحقیر ایرانیان چیز دیگری به بار نیاورده و نخواهد اورد .

   • Mohen Lgvm

    شیعه همیشه از در مهربانی وارد میشه وگرنه شیعه گونه رفتار نکرده. توجیهت برای اسرائیلی ها واقعا مسخرست. کجای اسلام گفته بچه چند ماهه کشته بشه ؟ کجای اسلام گفته هان؟ اگر دین نداری حداقل از ظالم ها دفاع نکن . اگر دین نداری آزاده باش

 • چرا مردم خاورمیانه نمی توانند مشگلات خودرا با دوستی و منطق حل کنند؟
  اکنون که دنیا ظاهرا اینقدر کوچک شده و راه هم بهم نزدیک شده است و تلفن و کامپیوتر و اینترنت همه مردم دنیا را براحتی بهم وصل نموده است چراملتهای ما نمی آیند مثل سایر کشورها مسایل و مشگلات خود را با دوستی و منطق و منصفانه حل کنند. چرا هنوز خوی تمامیت خواهی و خود خواهی و خود محور بینی در ما از بین نرفته است؟ آیا مشگل عربان و اسراییلیان حل نشدنی است. یا اینکه دستهایی در کار است که از اختلاف اینان سو استفاده کنند؟ احتمال حرص و زیاده طلبی بعضی از عربان و شاید حرص و طمع بعضی از یهودیان هم که از این بل بشو سو استفاده میکنند نمیگذارند که مشگل دوستانه حل شود. شاید هم کسان دیگری هستند که آتش به این ماجری می اندازند تا بتوانند وسایل مخرب خود را در معرض فروش بگذارند.
  میگویند که در جنگ ۱۹۶۷ میان عربان  واسراییلیان شوروی طرفدار عربان بود و آمریکا هم پشت اسراییل. و در حقیقت یک آزمایش نظامی بین وسایل ساخته شده شوروی و آمریکا بود که بایست امتحان میشد و دیدیم که کالاهای جنگی ساخت آمریک برنده شد. این آقایان عرب که بقول یهودیان اینهمه کشور دارند و این همه زمین و دولت و ثروتمند خوب چرا اول به فقیران کشورهای خود نمیرسند؟ و باز زمین بیشتر میخواهند؟ آیا یهودیان در سرزمین خودشان هیچ حق آب و گلی ندارند؟ آیا این منصفانه بود که هیتلر شش میلیون آنها را از بین برد؟ آیا یک گروه منصف و یک تعداد حقوق دان بین المللی بهتر نمی تواند این مشگل را حل کند؟ فکر میکنید که این شورش ها و این جنگ و جدلها به نفع کیست؟ آیا کودک اسراییل از این همه نفرت استفاده میکند یا کودک فلسطینی؟
  در روزنامه خواندم که آمریکا تا بحال بیش از سیصد میلیارد دلار خرج نبرد با بن لادن کرده است کی بن لادن را بن لادن کرد؟ آیا این همه ادیان الهی هیچکدام توانایی ندارند که اینهمه جدل و جنگ را ریشه کن کنند؟ آیا این روش حضرت عیسی است که بایست اینقدر فتنه و آشوب بپا کرد و کشت کشتار نمود؟ راستی هیچ فکر کرده اید کیست که این جنگ ها و نفرت ها را میگرداند. کی مرتب عربان را تحریک میکند که خلیج پارس هم بگیرند؟
  این همه شیوخ میلیارد عرب و این همه ثروتمندان افسانه ای شرق کجا هستند که به کمک محرومان نمی آیند و برای کشورشان فداکاری نمیکنند؟ عربان که دو آب را بنام خود کرده اند باز هم قانع نیستند و میخواهند آب سوم را هم بنام خود بکنند. لابد میخواهند تمام دنیا را هم یک صفت عربی به دنبالشان بیاورند و مثلا کشور بریتاینای کبیر عربی. یا جمهوری فدرال آلمان عربی؟ آیا این همه کشور عربی که در اختیار دارند را آباد کرده اند که باز هم چشم به سرزمین ما دوخته اند و میخواهند تنها آبراهی را که بنام ماست هم از آن خود کنند. عربان میخواهند سایر تمدنها را نابود کنند همچنان که کردند. خط و زبان و فرهنگ سایر ملتها را نشانه میروند تا نابودشان کنند. تنها این ترکان عثمانی بودند که با همان روش خودشان به نام خلیفه مسلمین به آنان سالیان درازی حکومت کردند.
  چرا عربان با فرهنگهای دیگر ضد هستند؟ و زیاده طلبی دارند؟ آخر این یک کار ابلهانه نیست که نام دریایی را که هزاران سال پارس بوده است چون اکنون در ایران مشگلاتی بوجود آمده است را به نام دیگری بخوانند؟ اگر بهمین روش قضاوت کنیم میبینم که آنان به مردم کشورهای خود هم رحم ندارند و از آنان بعنوان برده سو استفاده میکنند من شنیده ام که در کشورهای عربی به مردم زیاد زور میگویند و به نام دین هر کاری که بخواهند انجام میدهند و اصلا معلوم نیست که آیا آنان مثل همان صدام ویا یزید ابن معاویه اعتقادی به اسلام داشته باشند یا نه؟

  • Kartal

   جناب غیاسی عزیز نوشتید که چرا مردم مشکلات واختلافاتشون رو با محبت و دوستی نمیتونن حل کنن به نظرم منظورتون از جمله خود من باشم . ایا طرف حساب من{مسلمانان}  احکامی جز اسنفاده از خشونت  و کشتار و به زنجیر کشیدن و تازی گری در دستور کار دارند که بتوان از در محبت مشکل رو حل کرد . به عقیده من هرگز نمیتوان بدون استفاده از قدرت و خشونت در برابر قدرت و خشونت ایستاد . تاریخ جهان اینرو هزاران بار ثابت کرده . من خشونت طلب نیستم ولی شما نگاه کنید اگر اسراییل بدون وجود قدرت میخواست به سرزمین ابا و اجدادش بیاد و حکومت برقرار کنه حتما توسط اعراب قتل عام میشدند که حتم دارم  هیتلر از لحاظ بی رحمی در مقابل اعراب تازی فرد مهربانی بود ه . ویا شعارهای جنبش سبز که دعوت به ارامش و راههای مدنی مینماید که جز تمسخر و تحقیر ایرانیان چیز دیگری به بار نیاورده و نخواهد اورد .

 • حتما این ضرب مثل را شنیده اید  تا ابله بسیارست مفلس در نمی ماند.  تا مادامیکه خرد و راستی و دوستی و محبت و همکاری و انسان دوستی  علم و دانش همکاری و پیشرفت صنعتی و ورزشی بکنار است و عوض آن خود خواهی خود بزرګ بینی تمامیت خواهی دزدی فاسد  مهره های ابرقدرتها و سیستم غارتګر  رو به رشد است و مردم آزاده در تمامی دنیا مجبور به سکوت هستند و یا خودشان هم بازیچه برنامه ریزیهای غارتګرانه شده اند  و تنها تفرقه اندازی نفرت و تمسخر باورهای مردم در دستور کار آنان قرار دارد   اوضاع بهتر نخواهد شد.  با از بین رفتن جهل و تمامیت خواهی و احترام به عقاید و باروها تا مغز استخوان رسوخ کرده مردم  و تنها با علم و خرد غیر وابسته میتوان این ګره ها کور را بازکرد   درخت تو ګر بار دانش بګیرد  به زیر آوری چرخ نیلوفری را     این همه جنګ جدل  حاصل ګوته نظری است   چون دورن پاک کنی جرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است.

 • حتما این ضرب مثل را شنیده اید  تا ابله بسیارست مفلس در نمی ماند.  تا مادامیکه خرد و راستی و دوستی و محبت و همکاری و انسان دوستی  علم و دانش همکاری و پیشرفت صنعتی و ورزشی بکنار است و عوض آن خود خواهی خود بزرګ بینی تمامیت خواهی دزدی فاسد  مهره های ابرقدرتها و سیستم غارتګر  رو به رشد است و مردم آزاده در تمامی دنیا مجبور به سکوت هستند و یا خودشان هم بازیچه برنامه ریزیهای غارتګرانه شده اند  و تنها تفرقه اندازی نفرت و تمسخر باورهای مردم در دستور کار آنان قرار دارد   اوضاع بهتر نخواهد شد.  با از بین رفتن جهل و تمامیت خواهی و احترام به عقاید و باروها تا مغز استخوان رسوخ کرده مردم  و تنها با علم و خرد غیر وابسته میتوان این ګره ها کور را بازکرد   درخت تو ګر بار دانش بګیرد  به زیر آوری چرخ نیلوفری را     این همه جنګ جدل  حاصل ګوته نظری است   چون دورن پاک کنی جرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است.

 • حتما این ضرب مثل را شنیده اید  تا ابله بسیارست مفلس در نمی ماند.  تا مادامیکه خرد و راستی و دوستی و محبت و همکاری و انسان دوستی  علم و دانش همکاری و پیشرفت صنعتی و ورزشی بکنار است و عوض آن خود خواهی خود بزرګ بینی تمامیت خواهی دزدی فاسد  مهره های ابرقدرتها و سیستم غارتګر  رو به رشد است و مردم آزاده در تمامی دنیا مجبور به سکوت هستند و یا خودشان هم بازیچه برنامه ریزیهای غارتګرانه شده اند  و تنها تفرقه اندازی نفرت و تمسخر باورهای مردم در دستور کار آنان قرار دارد   اوضاع بهتر نخواهد شد.  با از بین رفتن جهل و تمامیت خواهی و احترام به عقاید و باروها تا مغز استخوان رسوخ کرده مردم  و تنها با علم و خرد غیر وابسته میتوان این ګره ها کور را بازکرد   درخت تو ګر بار دانش بګیرد  به زیر آوری چرخ نیلوفری را     این همه جنګ جدل  حاصل ګوته نظری است   چون دورن پاک کنی جرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است.

 • با آرزوی اتحاد همه ملتهای خاورمیانه و همبستګی همه مردم خاورمیانه
     حمله مغولان هم که معرف حضورتان هست که با کشتن مردان زنان را اسیر کردند و همان رفتار عربان را داشتند و بدین ترتیب باز هم  مردم امپراتوری پارس با مغولان مخلوط و درهم ګردیدند.  مردان فلات ایران دوشیزګان زیبای مغول را به زنی ګرفتند و زنان ایران هم بناچار و یا باچاره همسران مردان مغول شدند و نسلی بوجود آمد که خون مغولی در آن جریان داشت   پادشاهان معروف مغولی یا نیمه مغول  که حتی تا هند هم پیش رفتند و همسران آنان ایرانی بودند.   در باره برادران آذری هم همین نظریه است  کسانی مثل احمد کسروی و سایر دانشمندان آذری مثل دکتر شفق نظریه های داشتند ولی بهر حال آنان هم جزیی از همین درهمی های ملی و قومی هستند  و بدین ترتیب ملتهای ما همه با هم خویشاوند هستند و بایست اتحاد را نګه داریم و نګذاریم که بین ما تفرقه های ملی  مذهبی و یا زبانی بیاندازند   به همین ولایات متحده آمریکا نګاه کنید که از صدها فرقه ملت و قوم و نژاد ترکیب شده است ولی همه با هم متحد هستند و مشګلات خودرا با سخن نه با کشت کشتار امروزه حل میکنند.  خاور میانه هم ماوای ملتهایی ګوناګون است که همه بنوعی با هم درهم ومخلوط شده اند    اسلام هم بایست همان اسلام حافظ  سعدی و مولوی باشد  نه آن اسلامی که به رنګ و بوی سیاسی و تزویر و دروغ آلوده شده است   با امید اینکه رهبران خاورمیانه هم از خواب خرګوشی بلند شوند و خود مردم خود و خانواده خودرا قربانی زیاده طلبی ها تمامیت خواهی  ها تعصب ها و دزدی ها وفساد ها نکنند.  دلسوز مردمان خود باشند و از قتل غارت پرهیز کنند که اګر به تاریخ نګاه کنند ملاحظه خواهند کرد که قتل غارت  دزدی و فساد راهی نکوهیده است و درآخر کار خودشان هم قربانی همین فسادها دزدیها و تمامیت طلبی ها خواهند شد.  با امید اینکه رهبران دنیای سوم و خاور میانه بر سر عقل بیایند وبرای مردم و یا خدا کار نکنند نه برای جیبهای ګشادشان و ثروت اندوزی در بانکهای بقول خودشان کافرستانها   از حقه بازی دروغ و فساد کناره بګیرند و دلسوز مردمان  جوانان  کشورهای خودشان باشند  تا هم خود در امان باشند و هم مردم کشورهایشان و بار دیګر پای امپریالیست ها کمونیست ها  دغلکاران متظاهر به مذهب را بروی کشورها  و منابع آن باز نکنند   امیراتور بحرین باید بداند که ظلم پابرجا نیست و حق مردم را بلعیدن به عنوان امپراتور یک جزیره کاری انسانی نمی باشد  همچنین سایر شیوخ عرب  که با دست اندازی بر ثروت مردمان محروم خود برای خود کاخهای تلایی و برجهای عاج ساخته اند و در آغوش مه پیکرانی از هم دنیا دست چین شده در حرامسراهایی هزار یکشبی اسیر شده اند بدانند که سرنوشی شاید بسیار شوم در انتظارشان کمین کرده است.
  سوګیلی آرکاداش  بن چوخ متاسفم  بیز اتحاد ایستریو    متاسفانه دوست ګرام من مذهب ملیت زبان و نژاد تبدیل به دکانی شده است که عده ای از آن سود های نجومی میبرند و عده ای غارت شده و حتی جانهایشان را سر از آن از کف میدهند  حضرت مسیح در نهایت بینوایی در کنار کوچه ها میخوابید  و به چهار میخ کشیده شد و با مرګی فجیع کشته یا شهید شد ولی بعضی از پیروان وی به برکت مذهب وی کاخ نشینان هستند که با تلفنهای تلا صحبت میکنند.  همچنین نوه های حضرت محمد با آن وضع دردناک سربریده شدند و بدنهایشان در زیر آفتاب سوزان کربلا مدتها رها شد ولی شیوخ عرب با ثروتهای نجومی در کاخهای هزار یک شبی بسر میبرند.  مثلا همین امپراتور بحرین ویا سایر پادشاهان و امپراتوران خلیج همیشه پارس در ناز نعمت زندګی میکنند و دیګران در فقر و نکبت.  نژاد هم که معرف حضور همه است ګروهی صرف برای داشتن یک نژاد و یا یک ملیت و یا یک مذهب در مشګلات زندګی میکنند و دیګران از همین نژاد ملیت و مذهب بهره های زیاد برده و ثروتهای نجومی دارند. 
   کسانی هم که ګفته اند  ای اهل عالم شما همه بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن و اګر دین باعث ناراحتی ها شود بی دینی بهتر است نیز مورد بی مهری قرار ګرفته اندو به سرګونی و   محکوم شدند چرا؟   ګفته سعدی که بنی آدم اعضای یک پیکرند نیز اثر موثری نداشته است.  متاسفانه با ګروه بندیها و تفرقه ها همه ما بیشتر ګرفتار خواهیم شد و قهاران روزګار ما را علیه هم تجهیز میکنند تا ما در ضمن زد خورد آنان را آزاد برای غارت و فتنه افکنی بګذاریم.  ما همه مخلوطی از پارسها  پارتها  تورانی ها  و عربان هسیتم  و شکلهای ما و قیافه های ما هم بهم بسیار شبیه است  پس همه ما بایست برای اتحاد بین همه ملت های دربند بکوشیم ویک خاورمیانه متحد با عدل داد داشته باشیم و یک قدرت بین المللی باشیم  همه مردم ما همه دینهای ما و همه زبانهای ما بایست مورد احترام قرار بګیرد و بی احترامی به هم و به رهبران هم را کنار بګذاریم  تنها به دوستی محبت و علم و پیشرفت فکر کنیم تا از قافله تمدن صنعتی و علمی و اخلاقی عقب نباشیم   ترک لر  فارس لر عرب لر بیر بیوک ملت دی لر  بیز اتحاد لازم  دیر  بتون بیزیم ملت لریمیز بیر واحد ملت دیر   مونږ تول صلح غوارو  مونږ تول اتحاد او همبستګی غوارو. زمونږ هیوادونه  یوه بیوک هیواد دی.  زه فکر کوم که مونږ تول باید برابر همکاری کوو و یوه بیوک قدرتمند هیواد کوشش کوو  اینهمه جنګ جدل حاصل کوته نظری است  چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است. 
   
  شاید بهترین کارها این باشد که روزی بایست همه ملتهای دنیا نماینده
  Sahameddin GhiassiSat May 14, 2011 02:03 PM PDT
  شاید بهترین کارها این باشد که روزی بایست همه ملتهای دنیا نماینده ګانی به یک هییت بفرستند تا از میان زبانهای موجود یک زبان بین المللی انتخاب کنند.  شاید اګر زبان پارسی بخط لاتینی نوشته شود برترین زبانها باشد که همه براحتی میتوانند آنرا یاد بګیرند.  یا ما حتی میتوانیم زبان ساده تری مثل اسپرانتو را بعنوان زبان بین المللی انتخاب کنیم.  تمامی کشورهایی که  به استان ختم میشوند مثل ازبکستان  با بیشتر کشورهای خاورمیانه هم بستګی دارند و زبانهایشان هم مخلوطی از ترکی  فارسی  و عربی و سایر لهجه هاست   اګر زبانها خوب و با معلمان خوب تدریس شود فکر نکنم کودکان ما مشګل زبانی داشته باشند  تا آنجا که من یادم هست هم برای کودکان فارس زبان ایرانی دیکته فارسی مشګل بود  زیرا بودن چندی ص ث س ظ و غیره بچه ها را سرګردان میکرد  ولی خوب اګر معلم خوبی باشد  از این مشګل هم عبور خواهند کرد.  مشګل ما مشګل دزدی غارت فساد تمامیت خواهی است  که همراه با اعتیاد  و بیکاری و بی برنامه ګی و بی دانشګاهی خود ارضایی جوانان اینکه پسری که دختری را دوست دارد و چون او زن او نمیشود به صورتش اسید میپاشد همان دردی تمامیت خواهی است که همه کس و همه چیز را تنها برای خودمان میخواهیم و یا قذافی که برای چندین سال بیشتر سلطنت کردن حاضر است مردم را بخاک خون بکشد نظیر همان جوانی است که به چهره دختری را که میګوید دوست دارد اسید می پاشد  دوستی وعشق خرکی؟  یا دوستی خاله خرسه  یا دیګری که با تانک توپ بجان مردم بینوا دست خالی می افتد؟  مردم مارا در فشار ګذاشته است  وګرنه  اګر بعضی از ما  فکر کنیم با تفرقه و جدایی ها ی بیشتر ما به رفاه خواهیم رسید یک اشتباه تاریخی است .
   ما هم بایست مثل اتحادیه اروپا و یا ولایات متحده متفق آمریک اداره  شویم ودارای قدرت بین المللی باشیم وګرنه  ساختن امپراتوریهایی نظیر امپراتوری بحرین ویا پادشاهی  جزیره  و یا رییس جمهور شدن مادام عمری و موروثی مارا از این مخمصه نجات نخواهد داد.  در شرایط کنونی همه ما قربانی هستیم   چه فارس چه ترک چه عرب و چه دیګران  ما بایست با هم متحد شویم و با دوستی مشګلات را حل کنیم و اجازه ندهیم که دزدان و خرابکاران بنام دین ملیت زبان یا مکتبهای اجتماعی کمونیست  کاپیتالیست بر ګرده ما سوار شوند و از ما شهادت طلب کنند تا خودشان با ثروتهای دزدی باد آورده نجومی به ریش همه ما بخندند.  شاید همه رهبران دنیا یا اکثر آنان باهم بنوعی توافق رسیده اند که مردم عادی را ګوشت دم توپ کنند وبجان هم  بیاندازند و خودشان در قصرهای تلایی در آغوش مه پیکران بین المللی کیف کنند  و ما سر ترک فارس  عرب عجم   رشتی وتهرانی  مسلمان بهایی باهم در زد خورد و آزار هم باشیم  مارا آواره کنند و خودشان در باغ ها و کاخهای افسانه به زندګی پر زرق برقشان ادامه دهند.  که ای اهل عالم همه شما  بار یک دارید و شاخه های یک شاخسار  و ګلبرګهای یک ګل بن   سراپرده یګانګی در جهان بلند شده و بچشم بیګانګی بهم ننګرید  ایکاش که اقلا همه بهاییان به آموزه های خود عمل میکردند  که ګفته اند اګر دین سبب اختلاف و ناراحتی باشد بی دینی بهتر است.  ما اګر همه باهم متحد باشیم براحتی تمامی مشګلات را حل خواهیم کرد  و اګر کارها دست مدیران مدبر و دلسوز باشد ګرسنګی و فقر و بیسوادی  و خود ارضایی و کشت کشتار و نفرت جنګ برای همیشه پایان خواهد پذیرفت.  تا مادامیکه نفرت هست واختلاف هست و یکرنګی و دوستی و عشق نباشد آش همین و کاسه هم همین است   حتی اګر ګدایی را به پادشاهی برسانیم ګدا پادشاه شده از ګدایان دیګر هم دفاع نخواهد کرد. 
   
  این پژوهش نشان می دهد دی ان ا همه ایرانیان  حتا آنان که به زبان آذری ویا کردی و بلوچی سخن می گویند همه ایرانی و از یک نژاد هند و اروپایی (آریایی) هستند و باهم فرقی ندارند.
  خوب باد دقت بخوانیدو با این سند اثابت شده دیگر خودتان را آلت دست بیگانه های استعمار گر که در پی جدا سازی شما هم هستند قرار نگیرید.
  A recent study of the genetic landscape of Iran was completed by a team of Cambridge geneticists led by Dr. Maziar Ashrafian Bonab (an Iranian Azarbaijani).[83] Bonab remarked that his group had done extensive DNA testing on different language groups, including Indo-European and non Indo-European speakers, in Iran.[66] The study found that the Azerbaijanis of Iran do not have a similar FSt and other genetic markersgenetic markers found in Anatolian and European Turks. However, the genetic Fst and other genetic traits like MRca and mtDNA of Iranian AzerisIranian Azeris were identical to Persians in Iran. Azaris of Iran also show very close genetic ties to Kurds.[84]
  We now know, for sure and according to the science, that the Kurds, Azaris, Baloochis, Gilanis and other IraniansIranians are mainly from one DNA, Indo- European, the same as the Central Asians.  Azaris are pure Persians not Turkic the Kurds are ancient Iranians and not a separate minority and even in Khoozestan there is no evidence of Mesopotamian DNA in them. 
  Now can we get on with agreeing that we are all one people together and under one umbrella?
  ** You can multiply the effect of this email by forwarding it to 10 friends.  THANK YOU! **
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
   
   
  ریشه در خویش: غلامحسین ساعدی
   تنها در فاصله ی سال های بیست و چهار و پنج بود (زمان حکومت فرقه دموکرات آذربایجان) که کودکان دبستانی آذربایجان دریافتند که مدرسه چندان جای وحشتناکی هم نیست و می شود از درس و مشق، نه تنها عذاب نکشید و نترسید که بسیار هم لذت بُرد، چرا که به یک باره هیولای زبان خارجی از توی کلاس ها بیرون رانده شد و همه به زبانی می خواندند و می نوشتند که حرف هم می زدند. به هر صورت برای بچه های آذربایجانی مدرسه عوض سوادآموزی، جائی بود برای یادگرفتن زبان خارجی، یعنی فارسی. 
   
  ای دنیا دن انسان لر بیګانه ګوزلر باشګاه انسان لر یاپما سیز بتون
  ای دنیا دن انسان لر بیګانه ګوزلر باشګاه انسان لر یاپما  سیز بتون بیر میوه  بیر درخت دیر او سیز بتون برګ لر بیر شاخه دیر لر  بیوک هپسی خیمه وار دیر  بتون ملت لر ایچین   تول انسان لر دنیا  ته  ستا سترګه  هر انسانانو ته یوه ګوره  او تاسی یوه ملت دی  تاسی د برګونه بیر درخت دی او میوی یوه درخت اونی دی سیز  برګونه بیر ګل دی
   
   
  سوګلی آرکاداش لر ترک لر پښتون لر او باشګاه ملت لر خاورمیانه دا
  سوګلی آرکاداش لر ترک لر پښتون لر او باشګاه ملت لر خاورمیانه دا بیز بیر ملت ایز  بیزیمکی شکیل اینه دیر. بتون ترک لر  ازبک لر و ترکمن لر ایرانلی لر بیر ملت دیر استعمار بیزیم طرفته کارشی استیبور او بیزه تفرقه لر استیور  بیز آرکاداش دیر بتون سلطان لر ترک او فارس لر کاراشی دیرلر  بیز وحدت استیور و تفرقه استمییور ترک زبان او فارس زبان او کرد زبان بیر ملت دیر. پښتون لر او باشګاه انسان لر خاور میانه  ته  زندګی یاپار بیر دیر بیز بتون ترک لر بلوچ لر کرد لر او باشګاه ملت لر یا قوم لر سوییوروز پشتون لر بیزیم آرکاداش دیرلی یاهوت بخارا انسان لر یا سمرقند آدم لر بیزیم کی دیر لر تفرقه اولماس وحدت ایستیوروز بیر علاقه او اشق ایستیوروز  تفرقه چوخ برباد دیر.  مونږ تول صلح غوارو  تول زما ملتونه یوه جک ملت دیر لر. زه تول خاورمیانه ملتونه مینه لرم  مونږ باید وحدت څخه خبری کوو نه تفرقه څخه خبری کوو تول خاورمیانه ملتونه یوه ملت دی.
   
   
  ترک ګیست فارس کیست ؟
  دوست ګرامی ترک زبان یا آذری زبان  هنګامیکه من یک دانشجو در استامبول ترکیه بودم  روزی یک پسر ترک بمن توهین میکرد که شما عجم ها کثیف هستید و دختران خود را می فروشید و عقب افتاده و بدبخت هستید در کشورتان عجمستان دانشګاه ندارید و برای دانش به کشور ما ترکیه به دریوزګی میآیید  بعد تعداد آنان زیاد شد و سخت مشغول عقده ګشایی و توهین به مثلا عجم ها بودند که چند پسر آذری جلو آمدند و با دفاع از من و کشورمان پرداختند  بعد هم بمن ګفتند که از این رفتار ترکهای بی نهایت شرمنده هستند  یکی از آنها اضافه کرد این ها ترک خر هستند  نه ما آذریها.  خوب این نفرت و این تفرقه کار کی میتواند باشد؟  یادم میآمد که هنګامیکه که بقول شما کودک بودم و بمدرسه میرفتم بچه ها دنبالم میکردند و سګ بابی میګفتند  و به طرف من سنګ پرتاب میکردند و شعرهایی میخواندند  عباس افندی  تو     نش ګردیم ګوچه فرنګی  یا ری   م به تابوت بلور و دست بګیر دستم بګیر ای عباس  وقتی به خانه میرسیدم  پدرم میګفت که باز که دعوا کردی خون مالین شدی  برو خودت رابشور وضو بګیر نمازت را به کمرت بزن تا قضا نشده است  ؟  هنګامیکه به پدرم به اشتباه الله ابهی ګفتم چون معنی آنرا نمی دانستم  پدرم به ګونه من که یک پسر بچه  شاید چهار ساله بودم یک سیلی زد  خوب او هم میخواست مرا از آتش جهنم نجات دهد تا به دام فرقه ضاله به نظر خودش نیفتم  حالا چرا فرقه ضاله ؟  خوب می بینی که متاسفانه ما قربانی های دین  مذهب ملیت هستیم  ولی ما نبایست همه را مورد عتاب قرار دهیم  تفرقه چیزی است که استعمار واستحمار بین المللی میخواهد  همین امروز یک خانم سیاه پوست که میګفت دو فوق لیسانس دارد بیکار است زیرا برای خاطر سیاه بودن به او کار نمی دهند  در مثلا متن تمدن دنیا آمریکا؟
  ما همه مال یک کشور و یک ملت بزرګ هستیم و بایست به هم دوست باشیم و با هم مهربان تا باریچه قدرتهای بزرګ نشویم   اینکه داشتن زبان دومی بخصوص اګر در بزرګی یاد ګرفته شود بسیار مشګل است حرفی نیست  ولی همانطوریکه ګفتم مشګل ما خود خواهی تمامیت خواهی و تعصب و جهل است و باید اینها همه ریشه کن شود  اکنون شاید تمامی دنیا کم بیش درګیر این تعصبات و این خریت ها هستند   که  دین  ملیت و نژاد وزبان را بجای وسیله دوستی حربه ای برای غارت و آزار کرده اند  کسانی را می شناسم که هم به عنوان بهایی در ایران غارت  توسط مسلمانان  شدند و هم به عنوان مسلمان ناراحت توسط بهاییان در ایران و درخارج از ایران غارت شدند  پس این یک بهانه ای است برای کسب منافع بیشتر و آزار و اذیت دیګران  وګرنه که دین بهاییت همه را بخوبی و درستګاری دعوت کرده است  و اینکه نباید نفرت از کسی داشته باشند و این آموزه دین ایشان است  مثل مسحیت که ګفت همدیګر را دوست بدارید و باهم مهربان باشید و غیره؟  بن بتون ترک لر سویورم و اونلر بیزیم آرکاداش دی یاشاسین بوتون ترک آکارداش لریمیز   مونږ تول صلح غوارو    بنی آدم اعضای یکدیګرند که در آفریینش زیک ګوهرند  زنده باد دوستی بین تمامی مردم خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی و تمامی دنیا  

  • Kartal

   غیاسی عزیزم : شتر در خواب بیند پنبه دانه ……..
   اگه فکر میکنی که با محبت و دوستی میشه مشکل رو اون هم با جمهوری ولایت مطلقه که نظرش بر ۷۰ میلیون ایر انی  ارجعیت دارد  حل کرد .یا با محبت به هیتلر میشد جلوی قتل عام ۶۰ میلیون اروپایی رو گرفت .یا میشه با محبت به القاعده میشه جلوی بمب گذاری های انتحاری رو گرفت باید بگم سخت در اشتباهی .

  • Mohen Lgvm

   ببین حوصله ندارم اینقدر مطلب رو بخونم میشه خلاصش کنی

 • با آرزوی اتحاد همه ملتهای خاورمیانه و همبستګی همه مردم خاورمیانه
     حمله مغولان هم که معرف حضورتان هست که با کشتن مردان زنان را اسیر کردند و همان رفتار عربان را داشتند و بدین ترتیب باز هم  مردم امپراتوری پارس با مغولان مخلوط و درهم ګردیدند.  مردان فلات ایران دوشیزګان زیبای مغول را به زنی ګرفتند و زنان ایران هم بناچار و یا باچاره همسران مردان مغول شدند و نسلی بوجود آمد که خون مغولی در آن جریان داشت   پادشاهان معروف مغولی یا نیمه مغول  که حتی تا هند هم پیش رفتند و همسران آنان ایرانی بودند.   در باره برادران آذری هم همین نظریه است  کسانی مثل احمد کسروی و سایر دانشمندان آذری مثل دکتر شفق نظریه های داشتند ولی بهر حال آنان هم جزیی از همین درهمی های ملی و قومی هستند  و بدین ترتیب ملتهای ما همه با هم خویشاوند هستند و بایست اتحاد را نګه داریم و نګذاریم که بین ما تفرقه های ملی  مذهبی و یا زبانی بیاندازند   به همین ولایات متحده آمریکا نګاه کنید که از صدها فرقه ملت و قوم و نژاد ترکیب شده است ولی همه با هم متحد هستند و مشګلات خودرا با سخن نه با کشت کشتار امروزه حل میکنند.  خاور میانه هم ماوای ملتهایی ګوناګون است که همه بنوعی با هم درهم ومخلوط شده اند    اسلام هم بایست همان اسلام حافظ  سعدی و مولوی باشد  نه آن اسلامی که به رنګ و بوی سیاسی و تزویر و دروغ آلوده شده است   با امید اینکه رهبران خاورمیانه هم از خواب خرګوشی بلند شوند و خود مردم خود و خانواده خودرا قربانی زیاده طلبی ها تمامیت خواهی  ها تعصب ها و دزدی ها وفساد ها نکنند.  دلسوز مردمان خود باشند و از قتل غارت پرهیز کنند که اګر به تاریخ نګاه کنند ملاحظه خواهند کرد که قتل غارت  دزدی و فساد راهی نکوهیده است و درآخر کار خودشان هم قربانی همین فسادها دزدیها و تمامیت طلبی ها خواهند شد.  با امید اینکه رهبران دنیای سوم و خاور میانه بر سر عقل بیایند وبرای مردم و یا خدا کار نکنند نه برای جیبهای ګشادشان و ثروت اندوزی در بانکهای بقول خودشان کافرستانها   از حقه بازی دروغ و فساد کناره بګیرند و دلسوز مردمان  جوانان  کشورهای خودشان باشند  تا هم خود در امان باشند و هم مردم کشورهایشان و بار دیګر پای امپریالیست ها کمونیست ها  دغلکاران متظاهر به مذهب را بروی کشورها  و منابع آن باز نکنند   امیراتور بحرین باید بداند که ظلم پابرجا نیست و حق مردم را بلعیدن به عنوان امپراتور یک جزیره کاری انسانی نمی باشد  همچنین سایر شیوخ عرب  که با دست اندازی بر ثروت مردمان محروم خود برای خود کاخهای تلایی و برجهای عاج ساخته اند و در آغوش مه پیکرانی از هم دنیا دست چین شده در حرامسراهایی هزار یکشبی اسیر شده اند بدانند که سرنوشی شاید بسیار شوم در انتظارشان کمین کرده است.
  سوګیلی آرکاداش  بن چوخ متاسفم  بیز اتحاد ایستریو    متاسفانه دوست ګرام من مذهب ملیت زبان و نژاد تبدیل به دکانی شده است که عده ای از آن سود های نجومی میبرند و عده ای غارت شده و حتی جانهایشان را سر از آن از کف میدهند  حضرت مسیح در نهایت بینوایی در کنار کوچه ها میخوابید  و به چهار میخ کشیده شد و با مرګی فجیع کشته یا شهید شد ولی بعضی از پیروان وی به برکت مذهب وی کاخ نشینان هستند که با تلفنهای تلا صحبت میکنند.  همچنین نوه های حضرت محمد با آن وضع دردناک سربریده شدند و بدنهایشان در زیر آفتاب سوزان کربلا مدتها رها شد ولی شیوخ عرب با ثروتهای نجومی در کاخهای هزار یک شبی بسر میبرند.  مثلا همین امپراتور بحرین ویا سایر پادشاهان و امپراتوران خلیج همیشه پارس در ناز نعمت زندګی میکنند و دیګران در فقر و نکبت.  نژاد هم که معرف حضور همه است ګروهی صرف برای داشتن یک نژاد و یا یک ملیت و یا یک مذهب در مشګلات زندګی میکنند و دیګران از همین نژاد ملیت و مذهب بهره های زیاد برده و ثروتهای نجومی دارند. 
   کسانی هم که ګفته اند  ای اهل عالم شما همه بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن و اګر دین باعث ناراحتی ها شود بی دینی بهتر است نیز مورد بی مهری قرار ګرفته اندو به سرګونی و   محکوم شدند چرا؟   ګفته سعدی که بنی آدم اعضای یک پیکرند نیز اثر موثری نداشته است.  متاسفانه با ګروه بندیها و تفرقه ها همه ما بیشتر ګرفتار خواهیم شد و قهاران روزګار ما را علیه هم تجهیز میکنند تا ما در ضمن زد خورد آنان را آزاد برای غارت و فتنه افکنی بګذاریم.  ما همه مخلوطی از پارسها  پارتها  تورانی ها  و عربان هسیتم  و شکلهای ما و قیافه های ما هم بهم بسیار شبیه است  پس همه ما بایست برای اتحاد بین همه ملت های دربند بکوشیم ویک خاورمیانه متحد با عدل داد داشته باشیم و یک قدرت بین المللی باشیم  همه مردم ما همه دینهای ما و همه زبانهای ما بایست مورد احترام قرار بګیرد و بی احترامی به هم و به رهبران هم را کنار بګذاریم  تنها به دوستی محبت و علم و پیشرفت فکر کنیم تا از قافله تمدن صنعتی و علمی و اخلاقی عقب نباشیم   ترک لر  فارس لر عرب لر بیر بیوک ملت دی لر  بیز اتحاد لازم  دیر  بتون بیزیم ملت لریمیز بیر واحد ملت دیر   مونږ تول صلح غوارو  مونږ تول اتحاد او همبستګی غوارو. زمونږ هیوادونه  یوه بیوک هیواد دی.  زه فکر کوم که مونږ تول باید برابر همکاری کوو و یوه بیوک قدرتمند هیواد کوشش کوو  اینهمه جنګ جدل حاصل کوته نظری است  چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است. 
   
  شاید بهترین کارها این باشد که روزی بایست همه ملتهای دنیا نماینده
  Sahameddin GhiassiSat May 14, 2011 02:03 PM PDT
  شاید بهترین کارها این باشد که روزی بایست همه ملتهای دنیا نماینده ګانی به یک هییت بفرستند تا از میان زبانهای موجود یک زبان بین المللی انتخاب کنند.  شاید اګر زبان پارسی بخط لاتینی نوشته شود برترین زبانها باشد که همه براحتی میتوانند آنرا یاد بګیرند.  یا ما حتی میتوانیم زبان ساده تری مثل اسپرانتو را بعنوان زبان بین المللی انتخاب کنیم.  تمامی کشورهایی که  به استان ختم میشوند مثل ازبکستان  با بیشتر کشورهای خاورمیانه هم بستګی دارند و زبانهایشان هم مخلوطی از ترکی  فارسی  و عربی و سایر لهجه هاست   اګر زبانها خوب و با معلمان خوب تدریس شود فکر نکنم کودکان ما مشګل زبانی داشته باشند  تا آنجا که من یادم هست هم برای کودکان فارس زبان ایرانی دیکته فارسی مشګل بود  زیرا بودن چندی ص ث س ظ و غیره بچه ها را سرګردان میکرد  ولی خوب اګر معلم خوبی باشد  از این مشګل هم عبور خواهند کرد.  مشګل ما مشګل دزدی غارت فساد تمامیت خواهی است  که همراه با اعتیاد  و بیکاری و بی برنامه ګی و بی دانشګاهی خود ارضایی جوانان اینکه پسری که دختری را دوست دارد و چون او زن او نمیشود به صورتش اسید میپاشد همان دردی تمامیت خواهی است که همه کس و همه چیز را تنها برای خودمان میخواهیم و یا قذافی که برای چندین سال بیشتر سلطنت کردن حاضر است مردم را بخاک خون بکشد نظیر همان جوانی است که به چهره دختری را که میګوید دوست دارد اسید می پاشد  دوستی وعشق خرکی؟  یا دوستی خاله خرسه  یا دیګری که با تانک توپ بجان مردم بینوا دست خالی می افتد؟  مردم مارا در فشار ګذاشته است  وګرنه  اګر بعضی از ما  فکر کنیم با تفرقه و جدایی ها ی بیشتر ما به رفاه خواهیم رسید یک اشتباه تاریخی است .
   ما هم بایست مثل اتحادیه اروپا و یا ولایات متحده متفق آمریک اداره  شویم ودارای قدرت بین المللی باشیم وګرنه  ساختن امپراتوریهایی نظیر امپراتوری بحرین ویا پادشاهی  جزیره  و یا رییس جمهور شدن مادام عمری و موروثی مارا از این مخمصه نجات نخواهد داد.  در شرایط کنونی همه ما قربانی هستیم   چه فارس چه ترک چه عرب و چه دیګران  ما بایست با هم متحد شویم و با دوستی مشګلات را حل کنیم و اجازه ندهیم که دزدان و خرابکاران بنام دین ملیت زبان یا مکتبهای اجتماعی کمونیست  کاپیتالیست بر ګرده ما سوار شوند و از ما شهادت طلب کنند تا خودشان با ثروتهای دزدی باد آورده نجومی به ریش همه ما بخندند.  شاید همه رهبران دنیا یا اکثر آنان باهم بنوعی توافق رسیده اند که مردم عادی را ګوشت دم توپ کنند وبجان هم  بیاندازند و خودشان در قصرهای تلایی در آغوش مه پیکران بین المللی کیف کنند  و ما سر ترک فارس  عرب عجم   رشتی وتهرانی  مسلمان بهایی باهم در زد خورد و آزار هم باشیم  مارا آواره کنند و خودشان در باغ ها و کاخهای افسانه به زندګی پر زرق برقشان ادامه دهند.  که ای اهل عالم همه شما  بار یک دارید و شاخه های یک شاخسار  و ګلبرګهای یک ګل بن   سراپرده یګانګی در جهان بلند شده و بچشم بیګانګی بهم ننګرید  ایکاش که اقلا همه بهاییان به آموزه های خود عمل میکردند  که ګفته اند اګر دین سبب اختلاف و ناراحتی باشد بی دینی بهتر است.  ما اګر همه باهم متحد باشیم براحتی تمامی مشګلات را حل خواهیم کرد  و اګر کارها دست مدیران مدبر و دلسوز باشد ګرسنګی و فقر و بیسوادی  و خود ارضایی و کشت کشتار و نفرت جنګ برای همیشه پایان خواهد پذیرفت.  تا مادامیکه نفرت هست واختلاف هست و یکرنګی و دوستی و عشق نباشد آش همین و کاسه هم همین است   حتی اګر ګدایی را به پادشاهی برسانیم ګدا پادشاه شده از ګدایان دیګر هم دفاع نخواهد کرد. 
   
  این پژوهش نشان می دهد دی ان ا همه ایرانیان  حتا آنان که به زبان آذری ویا کردی و بلوچی سخن می گویند همه ایرانی و از یک نژاد هند و اروپایی (آریایی) هستند و باهم فرقی ندارند.
  خوب باد دقت بخوانیدو با این سند اثابت شده دیگر خودتان را آلت دست بیگانه های استعمار گر که در پی جدا سازی شما هم هستند قرار نگیرید.
  A recent study of the genetic landscape of Iran was completed by a team of Cambridge geneticists led by Dr. Maziar Ashrafian Bonab (an Iranian Azarbaijani).[83] Bonab remarked that his group had done extensive DNA testing on different language groups, including Indo-European and non Indo-European speakers, in Iran.[66] The study found that the Azerbaijanis of Iran do not have a similar FSt and other genetic markersgenetic markers found in Anatolian and European Turks. However, the genetic Fst and other genetic traits like MRca and mtDNA of Iranian AzerisIranian Azeris were identical to Persians in Iran. Azaris of Iran also show very close genetic ties to Kurds.[84]
  We now know, for sure and according to the science, that the Kurds, Azaris, Baloochis, Gilanis and other IraniansIranians are mainly from one DNA, Indo- European, the same as the Central Asians.  Azaris are pure Persians not Turkic the Kurds are ancient Iranians and not a separate minority and even in Khoozestan there is no evidence of Mesopotamian DNA in them. 
  Now can we get on with agreeing that we are all one people together and under one umbrella?
  ** You can multiply the effect of this email by forwarding it to 10 friends.  THANK YOU! **
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
   
   
  ریشه در خویش: غلامحسین ساعدی
   تنها در فاصله ی سال های بیست و چهار و پنج بود (زمان حکومت فرقه دموکرات آذربایجان) که کودکان دبستانی آذربایجان دریافتند که مدرسه چندان جای وحشتناکی هم نیست و می شود از درس و مشق، نه تنها عذاب نکشید و نترسید که بسیار هم لذت بُرد، چرا که به یک باره هیولای زبان خارجی از توی کلاس ها بیرون رانده شد و همه به زبانی می خواندند و می نوشتند که حرف هم می زدند. به هر صورت برای بچه های آذربایجانی مدرسه عوض سوادآموزی، جائی بود برای یادگرفتن زبان خارجی، یعنی فارسی. 
   
  ای دنیا دن انسان لر بیګانه ګوزلر باشګاه انسان لر یاپما سیز بتون
  ای دنیا دن انسان لر بیګانه ګوزلر باشګاه انسان لر یاپما  سیز بتون بیر میوه  بیر درخت دیر او سیز بتون برګ لر بیر شاخه دیر لر  بیوک هپسی خیمه وار دیر  بتون ملت لر ایچین   تول انسان لر دنیا  ته  ستا سترګه  هر انسانانو ته یوه ګوره  او تاسی یوه ملت دی  تاسی د برګونه بیر درخت دی او میوی یوه درخت اونی دی سیز  برګونه بیر ګل دی
   
   
  سوګلی آرکاداش لر ترک لر پښتون لر او باشګاه ملت لر خاورمیانه دا
  سوګلی آرکاداش لر ترک لر پښتون لر او باشګاه ملت لر خاورمیانه دا بیز بیر ملت ایز  بیزیمکی شکیل اینه دیر. بتون ترک لر  ازبک لر و ترکمن لر ایرانلی لر بیر ملت دیر استعمار بیزیم طرفته کارشی استیبور او بیزه تفرقه لر استیور  بیز آرکاداش دیر بتون سلطان لر ترک او فارس لر کاراشی دیرلر  بیز وحدت استیور و تفرقه استمییور ترک زبان او فارس زبان او کرد زبان بیر ملت دیر. پښتون لر او باشګاه انسان لر خاور میانه  ته  زندګی یاپار بیر دیر بیز بتون ترک لر بلوچ لر کرد لر او باشګاه ملت لر یا قوم لر سوییوروز پشتون لر بیزیم آرکاداش دیرلی یاهوت بخارا انسان لر یا سمرقند آدم لر بیزیم کی دیر لر تفرقه اولماس وحدت ایستیوروز بیر علاقه او اشق ایستیوروز  تفرقه چوخ برباد دیر.  مونږ تول صلح غوارو  تول زما ملتونه یوه جک ملت دیر لر. زه تول خاورمیانه ملتونه مینه لرم  مونږ باید وحدت څخه خبری کوو نه تفرقه څخه خبری کوو تول خاورمیانه ملتونه یوه ملت دی.
   
   
  ترک ګیست فارس کیست ؟
  دوست ګرامی ترک زبان یا آذری زبان  هنګامیکه من یک دانشجو در استامبول ترکیه بودم  روزی یک پسر ترک بمن توهین میکرد که شما عجم ها کثیف هستید و دختران خود را می فروشید و عقب افتاده و بدبخت هستید در کشورتان عجمستان دانشګاه ندارید و برای دانش به کشور ما ترکیه به دریوزګی میآیید  بعد تعداد آنان زیاد شد و سخت مشغول عقده ګشایی و توهین به مثلا عجم ها بودند که چند پسر آذری جلو آمدند و با دفاع از من و کشورمان پرداختند  بعد هم بمن ګفتند که از این رفتار ترکهای بی نهایت شرمنده هستند  یکی از آنها اضافه کرد این ها ترک خر هستند  نه ما آذریها.  خوب این نفرت و این تفرقه کار کی میتواند باشد؟  یادم میآمد که هنګامیکه که بقول شما کودک بودم و بمدرسه میرفتم بچه ها دنبالم میکردند و سګ بابی میګفتند  و به طرف من سنګ پرتاب میکردند و شعرهایی میخواندند  عباس افندی  تو     نش ګردیم ګوچه فرنګی  یا ری   م به تابوت بلور و دست بګیر دستم بګیر ای عباس  وقتی به خانه میرسیدم  پدرم میګفت که باز که دعوا کردی خون مالین شدی  برو خودت رابشور وضو بګیر نمازت را به کمرت بزن تا قضا نشده است  ؟  هنګامیکه به پدرم به اشتباه الله ابهی ګفتم چون معنی آنرا نمی دانستم  پدرم به ګونه من که یک پسر بچه  شاید چهار ساله بودم یک سیلی زد  خوب او هم میخواست مرا از آتش جهنم نجات دهد تا به دام فرقه ضاله به نظر خودش نیفتم  حالا چرا فرقه ضاله ؟  خوب می بینی که متاسفانه ما قربانی های دین  مذهب ملیت هستیم  ولی ما نبایست همه را مورد عتاب قرار دهیم  تفرقه چیزی است که استعمار واستحمار بین المللی میخواهد  همین امروز یک خانم سیاه پوست که میګفت دو فوق لیسانس دارد بیکار است زیرا برای خاطر سیاه بودن به او کار نمی دهند  در مثلا متن تمدن دنیا آمریکا؟
  ما همه مال یک کشور و یک ملت بزرګ هستیم و بایست به هم دوست باشیم و با هم مهربان تا باریچه قدرتهای بزرګ نشویم   اینکه داشتن زبان دومی بخصوص اګر در بزرګی یاد ګرفته شود بسیار مشګل است حرفی نیست  ولی همانطوریکه ګفتم مشګل ما خود خواهی تمامیت خواهی و تعصب و جهل است و باید اینها همه ریشه کن شود  اکنون شاید تمامی دنیا کم بیش درګیر این تعصبات و این خریت ها هستند   که  دین  ملیت و نژاد وزبان را بجای وسیله دوستی حربه ای برای غارت و آزار کرده اند  کسانی را می شناسم که هم به عنوان بهایی در ایران غارت  توسط مسلمانان  شدند و هم به عنوان مسلمان ناراحت توسط بهاییان در ایران و درخارج از ایران غارت شدند  پس این یک بهانه ای است برای کسب منافع بیشتر و آزار و اذیت دیګران  وګرنه که دین بهاییت همه را بخوبی و درستګاری دعوت کرده است  و اینکه نباید نفرت از کسی داشته باشند و این آموزه دین ایشان است  مثل مسحیت که ګفت همدیګر را دوست بدارید و باهم مهربان باشید و غیره؟  بن بتون ترک لر سویورم و اونلر بیزیم آرکاداش دی یاشاسین بوتون ترک آکارداش لریمیز   مونږ تول صلح غوارو    بنی آدم اعضای یکدیګرند که در آفریینش زیک ګوهرند  زنده باد دوستی بین تمامی مردم خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی و تمامی دنیا  

  • Kartal

   غیاسی عزیزم : شتر در خواب بیند پنبه دانه ……..
   اگه فکر میکنی که با محبت و دوستی میشه مشکل رو اون هم با جمهوری ولایت مطلقه که نظرش بر ۷۰ میلیون ایر انی  ارجعیت دارد  حل کرد .یا با محبت به هیتلر میشد جلوی قتل عام ۶۰ میلیون اروپایی رو گرفت .یا میشه با محبت به القاعده میشه جلوی بمب گذاری های انتحاری رو گرفت باید بگم سخت در اشتباهی .

 • با آرزوی اتحاد همه ملتهای خاورمیانه و همبستګی همه مردم خاورمیانه
     حمله مغولان هم که معرف حضورتان هست که با کشتن مردان زنان را اسیر کردند و همان رفتار عربان را داشتند و بدین ترتیب باز هم  مردم امپراتوری پارس با مغولان مخلوط و درهم ګردیدند.  مردان فلات ایران دوشیزګان زیبای مغول را به زنی ګرفتند و زنان ایران هم بناچار و یا باچاره همسران مردان مغول شدند و نسلی بوجود آمد که خون مغولی در آن جریان داشت   پادشاهان معروف مغولی یا نیمه مغول  که حتی تا هند هم پیش رفتند و همسران آنان ایرانی بودند.   در باره برادران آذری هم همین نظریه است  کسانی مثل احمد کسروی و سایر دانشمندان آذری مثل دکتر شفق نظریه های داشتند ولی بهر حال آنان هم جزیی از همین درهمی های ملی و قومی هستند  و بدین ترتیب ملتهای ما همه با هم خویشاوند هستند و بایست اتحاد را نګه داریم و نګذاریم که بین ما تفرقه های ملی  مذهبی و یا زبانی بیاندازند   به همین ولایات متحده آمریکا نګاه کنید که از صدها فرقه ملت و قوم و نژاد ترکیب شده است ولی همه با هم متحد هستند و مشګلات خودرا با سخن نه با کشت کشتار امروزه حل میکنند.  خاور میانه هم ماوای ملتهایی ګوناګون است که همه بنوعی با هم درهم ومخلوط شده اند    اسلام هم بایست همان اسلام حافظ  سعدی و مولوی باشد  نه آن اسلامی که به رنګ و بوی سیاسی و تزویر و دروغ آلوده شده است   با امید اینکه رهبران خاورمیانه هم از خواب خرګوشی بلند شوند و خود مردم خود و خانواده خودرا قربانی زیاده طلبی ها تمامیت خواهی  ها تعصب ها و دزدی ها وفساد ها نکنند.  دلسوز مردمان خود باشند و از قتل غارت پرهیز کنند که اګر به تاریخ نګاه کنند ملاحظه خواهند کرد که قتل غارت  دزدی و فساد راهی نکوهیده است و درآخر کار خودشان هم قربانی همین فسادها دزدیها و تمامیت طلبی ها خواهند شد.  با امید اینکه رهبران دنیای سوم و خاور میانه بر سر عقل بیایند وبرای مردم و یا خدا کار نکنند نه برای جیبهای ګشادشان و ثروت اندوزی در بانکهای بقول خودشان کافرستانها   از حقه بازی دروغ و فساد کناره بګیرند و دلسوز مردمان  جوانان  کشورهای خودشان باشند  تا هم خود در امان باشند و هم مردم کشورهایشان و بار دیګر پای امپریالیست ها کمونیست ها  دغلکاران متظاهر به مذهب را بروی کشورها  و منابع آن باز نکنند   امیراتور بحرین باید بداند که ظلم پابرجا نیست و حق مردم را بلعیدن به عنوان امپراتور یک جزیره کاری انسانی نمی باشد  همچنین سایر شیوخ عرب  که با دست اندازی بر ثروت مردمان محروم خود برای خود کاخهای تلایی و برجهای عاج ساخته اند و در آغوش مه پیکرانی از هم دنیا دست چین شده در حرامسراهایی هزار یکشبی اسیر شده اند بدانند که سرنوشی شاید بسیار شوم در انتظارشان کمین کرده است.
  سوګیلی آرکاداش  بن چوخ متاسفم  بیز اتحاد ایستریو    متاسفانه دوست ګرام من مذهب ملیت زبان و نژاد تبدیل به دکانی شده است که عده ای از آن سود های نجومی میبرند و عده ای غارت شده و حتی جانهایشان را سر از آن از کف میدهند  حضرت مسیح در نهایت بینوایی در کنار کوچه ها میخوابید  و به چهار میخ کشیده شد و با مرګی فجیع کشته یا شهید شد ولی بعضی از پیروان وی به برکت مذهب وی کاخ نشینان هستند که با تلفنهای تلا صحبت میکنند.  همچنین نوه های حضرت محمد با آن وضع دردناک سربریده شدند و بدنهایشان در زیر آفتاب سوزان کربلا مدتها رها شد ولی شیوخ عرب با ثروتهای نجومی در کاخهای هزار یک شبی بسر میبرند.  مثلا همین امپراتور بحرین ویا سایر پادشاهان و امپراتوران خلیج همیشه پارس در ناز نعمت زندګی میکنند و دیګران در فقر و نکبت.  نژاد هم که معرف حضور همه است ګروهی صرف برای داشتن یک نژاد و یا یک ملیت و یا یک مذهب در مشګلات زندګی میکنند و دیګران از همین نژاد ملیت و مذهب بهره های زیاد برده و ثروتهای نجومی دارند. 
   کسانی هم که ګفته اند  ای اهل عالم شما همه بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن و اګر دین باعث ناراحتی ها شود بی دینی بهتر است نیز مورد بی مهری قرار ګرفته اندو به سرګونی و   محکوم شدند چرا؟   ګفته سعدی که بنی آدم اعضای یک پیکرند نیز اثر موثری نداشته است.  متاسفانه با ګروه بندیها و تفرقه ها همه ما بیشتر ګرفتار خواهیم شد و قهاران روزګار ما را علیه هم تجهیز میکنند تا ما در ضمن زد خورد آنان را آزاد برای غارت و فتنه افکنی بګذاریم.  ما همه مخلوطی از پارسها  پارتها  تورانی ها  و عربان هسیتم  و شکلهای ما و قیافه های ما هم بهم بسیار شبیه است  پس همه ما بایست برای اتحاد بین همه ملت های دربند بکوشیم ویک خاورمیانه متحد با عدل داد داشته باشیم و یک قدرت بین المللی باشیم  همه مردم ما همه دینهای ما و همه زبانهای ما بایست مورد احترام قرار بګیرد و بی احترامی به هم و به رهبران هم را کنار بګذاریم  تنها به دوستی محبت و علم و پیشرفت فکر کنیم تا از قافله تمدن صنعتی و علمی و اخلاقی عقب نباشیم   ترک لر  فارس لر عرب لر بیر بیوک ملت دی لر  بیز اتحاد لازم  دیر  بتون بیزیم ملت لریمیز بیر واحد ملت دیر   مونږ تول صلح غوارو  مونږ تول اتحاد او همبستګی غوارو. زمونږ هیوادونه  یوه بیوک هیواد دی.  زه فکر کوم که مونږ تول باید برابر همکاری کوو و یوه بیوک قدرتمند هیواد کوشش کوو  اینهمه جنګ جدل حاصل کوته نظری است  چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است. 
   
  شاید بهترین کارها این باشد که روزی بایست همه ملتهای دنیا نماینده
  Sahameddin GhiassiSat May 14, 2011 02:03 PM PDT
  شاید بهترین کارها این باشد که روزی بایست همه ملتهای دنیا نماینده ګانی به یک هییت بفرستند تا از میان زبانهای موجود یک زبان بین المللی انتخاب کنند.  شاید اګر زبان پارسی بخط لاتینی نوشته شود برترین زبانها باشد که همه براحتی میتوانند آنرا یاد بګیرند.  یا ما حتی میتوانیم زبان ساده تری مثل اسپرانتو را بعنوان زبان بین المللی انتخاب کنیم.  تمامی کشورهایی که  به استان ختم میشوند مثل ازبکستان  با بیشتر کشورهای خاورمیانه هم بستګی دارند و زبانهایشان هم مخلوطی از ترکی  فارسی  و عربی و سایر لهجه هاست   اګر زبانها خوب و با معلمان خوب تدریس شود فکر نکنم کودکان ما مشګل زبانی داشته باشند  تا آنجا که من یادم هست هم برای کودکان فارس زبان ایرانی دیکته فارسی مشګل بود  زیرا بودن چندی ص ث س ظ و غیره بچه ها را سرګردان میکرد  ولی خوب اګر معلم خوبی باشد  از این مشګل هم عبور خواهند کرد.  مشګل ما مشګل دزدی غارت فساد تمامیت خواهی است  که همراه با اعتیاد  و بیکاری و بی برنامه ګی و بی دانشګاهی خود ارضایی جوانان اینکه پسری که دختری را دوست دارد و چون او زن او نمیشود به صورتش اسید میپاشد همان دردی تمامیت خواهی است که همه کس و همه چیز را تنها برای خودمان میخواهیم و یا قذافی که برای چندین سال بیشتر سلطنت کردن حاضر است مردم را بخاک خون بکشد نظیر همان جوانی است که به چهره دختری را که میګوید دوست دارد اسید می پاشد  دوستی وعشق خرکی؟  یا دوستی خاله خرسه  یا دیګری که با تانک توپ بجان مردم بینوا دست خالی می افتد؟  مردم مارا در فشار ګذاشته است  وګرنه  اګر بعضی از ما  فکر کنیم با تفرقه و جدایی ها ی بیشتر ما به رفاه خواهیم رسید یک اشتباه تاریخی است .
   ما هم بایست مثل اتحادیه اروپا و یا ولایات متحده متفق آمریک اداره  شویم ودارای قدرت بین المللی باشیم وګرنه  ساختن امپراتوریهایی نظیر امپراتوری بحرین ویا پادشاهی  جزیره  و یا رییس جمهور شدن مادام عمری و موروثی مارا از این مخمصه نجات نخواهد داد.  در شرایط کنونی همه ما قربانی هستیم   چه فارس چه ترک چه عرب و چه دیګران  ما بایست با هم متحد شویم و با دوستی مشګلات را حل کنیم و اجازه ندهیم که دزدان و خرابکاران بنام دین ملیت زبان یا مکتبهای اجتماعی کمونیست  کاپیتالیست بر ګرده ما سوار شوند و از ما شهادت طلب کنند تا خودشان با ثروتهای دزدی باد آورده نجومی به ریش همه ما بخندند.  شاید همه رهبران دنیا یا اکثر آنان باهم بنوعی توافق رسیده اند که مردم عادی را ګوشت دم توپ کنند وبجان هم  بیاندازند و خودشان در قصرهای تلایی در آغوش مه پیکران بین المللی کیف کنند  و ما سر ترک فارس  عرب عجم   رشتی وتهرانی  مسلمان بهایی باهم در زد خورد و آزار هم باشیم  مارا آواره کنند و خودشان در باغ ها و کاخهای افسانه به زندګی پر زرق برقشان ادامه دهند.  که ای اهل عالم همه شما  بار یک دارید و شاخه های یک شاخسار  و ګلبرګهای یک ګل بن   سراپرده یګانګی در جهان بلند شده و بچشم بیګانګی بهم ننګرید  ایکاش که اقلا همه بهاییان به آموزه های خود عمل میکردند  که ګفته اند اګر دین سبب اختلاف و ناراحتی باشد بی دینی بهتر است.  ما اګر همه باهم متحد باشیم براحتی تمامی مشګلات را حل خواهیم کرد  و اګر کارها دست مدیران مدبر و دلسوز باشد ګرسنګی و فقر و بیسوادی  و خود ارضایی و کشت کشتار و نفرت جنګ برای همیشه پایان خواهد پذیرفت.  تا مادامیکه نفرت هست واختلاف هست و یکرنګی و دوستی و عشق نباشد آش همین و کاسه هم همین است   حتی اګر ګدایی را به پادشاهی برسانیم ګدا پادشاه شده از ګدایان دیګر هم دفاع نخواهد کرد. 
   
  این پژوهش نشان می دهد دی ان ا همه ایرانیان  حتا آنان که به زبان آذری ویا کردی و بلوچی سخن می گویند همه ایرانی و از یک نژاد هند و اروپایی (آریایی) هستند و باهم فرقی ندارند.
  خوب باد دقت بخوانیدو با این سند اثابت شده دیگر خودتان را آلت دست بیگانه های استعمار گر که در پی جدا سازی شما هم هستند قرار نگیرید.
  A recent study of the genetic landscape of Iran was completed by a team of Cambridge geneticists led by Dr. Maziar Ashrafian Bonab (an Iranian Azarbaijani).[83] Bonab remarked that his group had done extensive DNA testing on different language groups, including Indo-European and non Indo-European speakers, in Iran.[66] The study found that the Azerbaijanis of Iran do not have a similar FSt and other genetic markersgenetic markers found in Anatolian and European Turks. However, the genetic Fst and other genetic traits like MRca and mtDNA of Iranian AzerisIranian Azeris were identical to Persians in Iran. Azaris of Iran also show very close genetic ties to Kurds.[84]
  We now know, for sure and according to the science, that the Kurds, Azaris, Baloochis, Gilanis and other IraniansIranians are mainly from one DNA, Indo- European, the same as the Central Asians.  Azaris are pure Persians not Turkic the Kurds are ancient Iranians and not a separate minority and even in Khoozestan there is no evidence of Mesopotamian DNA in them. 
  Now can we get on with agreeing that we are all one people together and under one umbrella?
  ** You can multiply the effect of this email by forwarding it to 10 friends.  THANK YOU! **
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
   
   
  ریشه در خویش: غلامحسین ساعدی
   تنها در فاصله ی سال های بیست و چهار و پنج بود (زمان حکومت فرقه دموکرات آذربایجان) که کودکان دبستانی آذربایجان دریافتند که مدرسه چندان جای وحشتناکی هم نیست و می شود از درس و مشق، نه تنها عذاب نکشید و نترسید که بسیار هم لذت بُرد، چرا که به یک باره هیولای زبان خارجی از توی کلاس ها بیرون رانده شد و همه به زبانی می خواندند و می نوشتند که حرف هم می زدند. به هر صورت برای بچه های آذربایجانی مدرسه عوض سوادآموزی، جائی بود برای یادگرفتن زبان خارجی، یعنی فارسی. 
   
  ای دنیا دن انسان لر بیګانه ګوزلر باشګاه انسان لر یاپما سیز بتون
  ای دنیا دن انسان لر بیګانه ګوزلر باشګاه انسان لر یاپما  سیز بتون بیر میوه  بیر درخت دیر او سیز بتون برګ لر بیر شاخه دیر لر  بیوک هپسی خیمه وار دیر  بتون ملت لر ایچین   تول انسان لر دنیا  ته  ستا سترګه  هر انسانانو ته یوه ګوره  او تاسی یوه ملت دی  تاسی د برګونه بیر درخت دی او میوی یوه درخت اونی دی سیز  برګونه بیر ګل دی
   
   
  سوګلی آرکاداش لر ترک لر پښتون لر او باشګاه ملت لر خاورمیانه دا
  سوګلی آرکاداش لر ترک لر پښتون لر او باشګاه ملت لر خاورمیانه دا بیز بیر ملت ایز  بیزیمکی شکیل اینه دیر. بتون ترک لر  ازبک لر و ترکمن لر ایرانلی لر بیر ملت دیر استعمار بیزیم طرفته کارشی استیبور او بیزه تفرقه لر استیور  بیز آرکاداش دیر بتون سلطان لر ترک او فارس لر کاراشی دیرلر  بیز وحدت استیور و تفرقه استمییور ترک زبان او فارس زبان او کرد زبان بیر ملت دیر. پښتون لر او باشګاه انسان لر خاور میانه  ته  زندګی یاپار بیر دیر بیز بتون ترک لر بلوچ لر کرد لر او باشګاه ملت لر یا قوم لر سوییوروز پشتون لر بیزیم آرکاداش دیرلی یاهوت بخارا انسان لر یا سمرقند آدم لر بیزیم کی دیر لر تفرقه اولماس وحدت ایستیوروز بیر علاقه او اشق ایستیوروز  تفرقه چوخ برباد دیر.  مونږ تول صلح غوارو  تول زما ملتونه یوه جک ملت دیر لر. زه تول خاورمیانه ملتونه مینه لرم  مونږ باید وحدت څخه خبری کوو نه تفرقه څخه خبری کوو تول خاورمیانه ملتونه یوه ملت دی.
   
   
  ترک ګیست فارس کیست ؟
  دوست ګرامی ترک زبان یا آذری زبان  هنګامیکه من یک دانشجو در استامبول ترکیه بودم  روزی یک پسر ترک بمن توهین میکرد که شما عجم ها کثیف هستید و دختران خود را می فروشید و عقب افتاده و بدبخت هستید در کشورتان عجمستان دانشګاه ندارید و برای دانش به کشور ما ترکیه به دریوزګی میآیید  بعد تعداد آنان زیاد شد و سخت مشغول عقده ګشایی و توهین به مثلا عجم ها بودند که چند پسر آذری جلو آمدند و با دفاع از من و کشورمان پرداختند  بعد هم بمن ګفتند که از این رفتار ترکهای بی نهایت شرمنده هستند  یکی از آنها اضافه کرد این ها ترک خر هستند  نه ما آذریها.  خوب این نفرت و این تفرقه کار کی میتواند باشد؟  یادم میآمد که هنګامیکه که بقول شما کودک بودم و بمدرسه میرفتم بچه ها دنبالم میکردند و سګ بابی میګفتند  و به طرف من سنګ پرتاب میکردند و شعرهایی میخواندند  عباس افندی  تو     نش ګردیم ګوچه فرنګی  یا ری   م به تابوت بلور و دست بګیر دستم بګیر ای عباس  وقتی به خانه میرسیدم  پدرم میګفت که باز که دعوا کردی خون مالین شدی  برو خودت رابشور وضو بګیر نمازت را به کمرت بزن تا قضا نشده است  ؟  هنګامیکه به پدرم به اشتباه الله ابهی ګفتم چون معنی آنرا نمی دانستم  پدرم به ګونه من که یک پسر بچه  شاید چهار ساله بودم یک سیلی زد  خوب او هم میخواست مرا از آتش جهنم نجات دهد تا به دام فرقه ضاله به نظر خودش نیفتم  حالا چرا فرقه ضاله ؟  خوب می بینی که متاسفانه ما قربانی های دین  مذهب ملیت هستیم  ولی ما نبایست همه را مورد عتاب قرار دهیم  تفرقه چیزی است که استعمار واستحمار بین المللی میخواهد  همین امروز یک خانم سیاه پوست که میګفت دو فوق لیسانس دارد بیکار است زیرا برای خاطر سیاه بودن به او کار نمی دهند  در مثلا متن تمدن دنیا آمریکا؟
  ما همه مال یک کشور و یک ملت بزرګ هستیم و بایست به هم دوست باشیم و با هم مهربان تا باریچه قدرتهای بزرګ نشویم   اینکه داشتن زبان دومی بخصوص اګر در بزرګی یاد ګرفته شود بسیار مشګل است حرفی نیست  ولی همانطوریکه ګفتم مشګل ما خود خواهی تمامیت خواهی و تعصب و جهل است و باید اینها همه ریشه کن شود  اکنون شاید تمامی دنیا کم بیش درګیر این تعصبات و این خریت ها هستند   که  دین  ملیت و نژاد وزبان را بجای وسیله دوستی حربه ای برای غارت و آزار کرده اند  کسانی را می شناسم که هم به عنوان بهایی در ایران غارت  توسط مسلمانان  شدند و هم به عنوان مسلمان ناراحت توسط بهاییان در ایران و درخارج از ایران غارت شدند  پس این یک بهانه ای است برای کسب منافع بیشتر و آزار و اذیت دیګران  وګرنه که دین بهاییت همه را بخوبی و درستګاری دعوت کرده است  و اینکه نباید نفرت از کسی داشته باشند و این آموزه دین ایشان است  مثل مسحیت که ګفت همدیګر را دوست بدارید و باهم مهربان باشید و غیره؟  بن بتون ترک لر سویورم و اونلر بیزیم آرکاداش دی یاشاسین بوتون ترک آکارداش لریمیز   مونږ تول صلح غوارو    بنی آدم اعضای یکدیګرند که در آفریینش زیک ګوهرند  زنده باد دوستی بین تمامی مردم خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی و تمامی دنیا  

  • Kartal

   غیاسی عزیزم : شتر در خواب بیند پنبه دانه ……..
   اگه فکر میکنی که با محبت و دوستی میشه مشکل رو اون هم با جمهوری ولایت مطلقه که نظرش بر ۷۰ میلیون ایر انی  ارجعیت دارد  حل کرد .یا با محبت به هیتلر میشد جلوی قتل عام ۶۰ میلیون اروپایی رو گرفت .یا میشه با محبت به القاعده میشه جلوی بمب گذاری های انتحاری رو گرفت باید بگم سخت در اشتباهی .

  • Mohen Lgvm

   ببین حوصله ندارم اینقدر مطلب رو بخونم میشه خلاصش کنی

 • با آرزوی اتحاد همه ملتهای خاورمیانه و همبستګی همه مردم خاورمیانه
     حمله مغولان هم که معرف حضورتان هست که با کشتن مردان زنان را اسیر کردند و همان رفتار عربان را داشتند و بدین ترتیب باز هم  مردم امپراتوری پارس با مغولان مخلوط و درهم ګردیدند.  مردان فلات ایران دوشیزګان زیبای مغول را به زنی ګرفتند و زنان ایران هم بناچار و یا باچاره همسران مردان مغول شدند و نسلی بوجود آمد که خون مغولی در آن جریان داشت   پادشاهان معروف مغولی یا نیمه مغول  که حتی تا هند هم پیش رفتند و همسران آنان ایرانی بودند.   در باره برادران آذری هم همین نظریه است  کسانی مثل احمد کسروی و سایر دانشمندان آذری مثل دکتر شفق نظریه های داشتند ولی بهر حال آنان هم جزیی از همین درهمی های ملی و قومی هستند  و بدین ترتیب ملتهای ما همه با هم خویشاوند هستند و بایست اتحاد را نګه داریم و نګذاریم که بین ما تفرقه های ملی  مذهبی و یا زبانی بیاندازند   به همین ولایات متحده آمریکا نګاه کنید که از صدها فرقه ملت و قوم و نژاد ترکیب شده است ولی همه با هم متحد هستند و مشګلات خودرا با سخن نه با کشت کشتار امروزه حل میکنند.  خاور میانه هم ماوای ملتهایی ګوناګون است که همه بنوعی با هم درهم ومخلوط شده اند    اسلام هم بایست همان اسلام حافظ  سعدی و مولوی باشد  نه آن اسلامی که به رنګ و بوی سیاسی و تزویر و دروغ آلوده شده است   با امید اینکه رهبران خاورمیانه هم از خواب خرګوشی بلند شوند و خود مردم خود و خانواده خودرا قربانی زیاده طلبی ها تمامیت خواهی  ها تعصب ها و دزدی ها وفساد ها نکنند.  دلسوز مردمان خود باشند و از قتل غارت پرهیز کنند که اګر به تاریخ نګاه کنند ملاحظه خواهند کرد که قتل غارت  دزدی و فساد راهی نکوهیده است و درآخر کار خودشان هم قربانی همین فسادها دزدیها و تمامیت طلبی ها خواهند شد.  با امید اینکه رهبران دنیای سوم و خاور میانه بر سر عقل بیایند وبرای مردم و یا خدا کار نکنند نه برای جیبهای ګشادشان و ثروت اندوزی در بانکهای بقول خودشان کافرستانها   از حقه بازی دروغ و فساد کناره بګیرند و دلسوز مردمان  جوانان  کشورهای خودشان باشند  تا هم خود در امان باشند و هم مردم کشورهایشان و بار دیګر پای امپریالیست ها کمونیست ها  دغلکاران متظاهر به مذهب را بروی کشورها  و منابع آن باز نکنند   امیراتور بحرین باید بداند که ظلم پابرجا نیست و حق مردم را بلعیدن به عنوان امپراتور یک جزیره کاری انسانی نمی باشد  همچنین سایر شیوخ عرب  که با دست اندازی بر ثروت مردمان محروم خود برای خود کاخهای تلایی و برجهای عاج ساخته اند و در آغوش مه پیکرانی از هم دنیا دست چین شده در حرامسراهایی هزار یکشبی اسیر شده اند بدانند که سرنوشی شاید بسیار شوم در انتظارشان کمین کرده است.
  سوګیلی آرکاداش  بن چوخ متاسفم  بیز اتحاد ایستریو    متاسفانه دوست ګرام من مذهب ملیت زبان و نژاد تبدیل به دکانی شده است که عده ای از آن سود های نجومی میبرند و عده ای غارت شده و حتی جانهایشان را سر از آن از کف میدهند  حضرت مسیح در نهایت بینوایی در کنار کوچه ها میخوابید  و به چهار میخ کشیده شد و با مرګی فجیع کشته یا شهید شد ولی بعضی از پیروان وی به برکت مذهب وی کاخ نشینان هستند که با تلفنهای تلا صحبت میکنند.  همچنین نوه های حضرت محمد با آن وضع دردناک سربریده شدند و بدنهایشان در زیر آفتاب سوزان کربلا مدتها رها شد ولی شیوخ عرب با ثروتهای نجومی در کاخهای هزار یک شبی بسر میبرند.  مثلا همین امپراتور بحرین ویا سایر پادشاهان و امپراتوران خلیج همیشه پارس در ناز نعمت زندګی میکنند و دیګران در فقر و نکبت.  نژاد هم که معرف حضور همه است ګروهی صرف برای داشتن یک نژاد و یا یک ملیت و یا یک مذهب در مشګلات زندګی میکنند و دیګران از همین نژاد ملیت و مذهب بهره های زیاد برده و ثروتهای نجومی دارند. 
   کسانی هم که ګفته اند  ای اهل عالم شما همه بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن و اګر دین باعث ناراحتی ها شود بی دینی بهتر است نیز مورد بی مهری قرار ګرفته اندو به سرګونی و   محکوم شدند چرا؟   ګفته سعدی که بنی آدم اعضای یک پیکرند نیز اثر موثری نداشته است.  متاسفانه با ګروه بندیها و تفرقه ها همه ما بیشتر ګرفتار خواهیم شد و قهاران روزګار ما را علیه هم تجهیز میکنند تا ما در ضمن زد خورد آنان را آزاد برای غارت و فتنه افکنی بګذاریم.  ما همه مخلوطی از پارسها  پارتها  تورانی ها  و عربان هسیتم  و شکلهای ما و قیافه های ما هم بهم بسیار شبیه است  پس همه ما بایست برای اتحاد بین همه ملت های دربند بکوشیم ویک خاورمیانه متحد با عدل داد داشته باشیم و یک قدرت بین المللی باشیم  همه مردم ما همه دینهای ما و همه زبانهای ما بایست مورد احترام قرار بګیرد و بی احترامی به هم و به رهبران هم را کنار بګذاریم  تنها به دوستی محبت و علم و پیشرفت فکر کنیم تا از قافله تمدن صنعتی و علمی و اخلاقی عقب نباشیم   ترک لر  فارس لر عرب لر بیر بیوک ملت دی لر  بیز اتحاد لازم  دیر  بتون بیزیم ملت لریمیز بیر واحد ملت دیر   مونږ تول صلح غوارو  مونږ تول اتحاد او همبستګی غوارو. زمونږ هیوادونه  یوه بیوک هیواد دی.  زه فکر کوم که مونږ تول باید برابر همکاری کوو و یوه بیوک قدرتمند هیواد کوشش کوو  اینهمه جنګ جدل حاصل کوته نظری است  چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است. 
   
  شاید بهترین کارها این باشد که روزی بایست همه ملتهای دنیا نماینده
  Sahameddin GhiassiSat May 14, 2011 02:03 PM PDT
  شاید بهترین کارها این باشد که روزی بایست همه ملتهای دنیا نماینده ګانی به یک هییت بفرستند تا از میان زبانهای موجود یک زبان بین المللی انتخاب کنند.  شاید اګر زبان پارسی بخط لاتینی نوشته شود برترین زبانها باشد که همه براحتی میتوانند آنرا یاد بګیرند.  یا ما حتی میتوانیم زبان ساده تری مثل اسپرانتو را بعنوان زبان بین المللی انتخاب کنیم.  تمامی کشورهایی که  به استان ختم میشوند مثل ازبکستان  با بیشتر کشورهای خاورمیانه هم بستګی دارند و زبانهایشان هم مخلوطی از ترکی  فارسی  و عربی و سایر لهجه هاست   اګر زبانها خوب و با معلمان خوب تدریس شود فکر نکنم کودکان ما مشګل زبانی داشته باشند  تا آنجا که من یادم هست هم برای کودکان فارس زبان ایرانی دیکته فارسی مشګل بود  زیرا بودن چندی ص ث س ظ و غیره بچه ها را سرګردان میکرد  ولی خوب اګر معلم خوبی باشد  از این مشګل هم عبور خواهند کرد.  مشګل ما مشګل دزدی غارت فساد تمامیت خواهی است  که همراه با اعتیاد  و بیکاری و بی برنامه ګی و بی دانشګاهی خود ارضایی جوانان اینکه پسری که دختری را دوست دارد و چون او زن او نمیشود به صورتش اسید میپاشد همان دردی تمامیت خواهی است که همه کس و همه چیز را تنها برای خودمان میخواهیم و یا قذافی که برای چندین سال بیشتر سلطنت کردن حاضر است مردم را بخاک خون بکشد نظیر همان جوانی است که به چهره دختری را که میګوید دوست دارد اسید می پاشد  دوستی وعشق خرکی؟  یا دوستی خاله خرسه  یا دیګری که با تانک توپ بجان مردم بینوا دست خالی می افتد؟  مردم مارا در فشار ګذاشته است  وګرنه  اګر بعضی از ما  فکر کنیم با تفرقه و جدایی ها ی بیشتر ما به رفاه خواهیم رسید یک اشتباه تاریخی است .
   ما هم بایست مثل اتحادیه اروپا و یا ولایات متحده متفق آمریک اداره  شویم ودارای قدرت بین المللی باشیم وګرنه  ساختن امپراتوریهایی نظیر امپراتوری بحرین ویا پادشاهی  جزیره  و یا رییس جمهور شدن مادام عمری و موروثی مارا از این مخمصه نجات نخواهد داد.  در شرایط کنونی همه ما قربانی هستیم   چه فارس چه ترک چه عرب و چه دیګران  ما بایست با هم متحد شویم و با دوستی مشګلات را حل کنیم و اجازه ندهیم که دزدان و خرابکاران بنام دین ملیت زبان یا مکتبهای اجتماعی کمونیست  کاپیتالیست بر ګرده ما سوار شوند و از ما شهادت طلب کنند تا خودشان با ثروتهای دزدی باد آورده نجومی به ریش همه ما بخندند.  شاید همه رهبران دنیا یا اکثر آنان باهم بنوعی توافق رسیده اند که مردم عادی را ګوشت دم توپ کنند وبجان هم  بیاندازند و خودشان در قصرهای تلایی در آغوش مه پیکران بین المللی کیف کنند  و ما سر ترک فارس  عرب عجم   رشتی وتهرانی  مسلمان بهایی باهم در زد خورد و آزار هم باشیم  مارا آواره کنند و خودشان در باغ ها و کاخهای افسانه به زندګی پر زرق برقشان ادامه دهند.  که ای اهل عالم همه شما  بار یک دارید و شاخه های یک شاخسار  و ګلبرګهای یک ګل بن   سراپرده یګانګی در جهان بلند شده و بچشم بیګانګی بهم ننګرید  ایکاش که اقلا همه بهاییان به آموزه های خود عمل میکردند  که ګفته اند اګر دین سبب اختلاف و ناراحتی باشد بی دینی بهتر است.  ما اګر همه باهم متحد باشیم براحتی تمامی مشګلات را حل خواهیم کرد  و اګر کارها دست مدیران مدبر و دلسوز باشد ګرسنګی و فقر و بیسوادی  و خود ارضایی و کشت کشتار و نفرت جنګ برای همیشه پایان خواهد پذیرفت.  تا مادامیکه نفرت هست واختلاف هست و یکرنګی و دوستی و عشق نباشد آش همین و کاسه هم همین است   حتی اګر ګدایی را به پادشاهی برسانیم ګدا پادشاه شده از ګدایان دیګر هم دفاع نخواهد کرد. 
   
  این پژوهش نشان می دهد دی ان ا همه ایرانیان  حتا آنان که به زبان آذری ویا کردی و بلوچی سخن می گویند همه ایرانی و از یک نژاد هند و اروپایی (آریایی) هستند و باهم فرقی ندارند.
  خوب باد دقت بخوانیدو با این سند اثابت شده دیگر خودتان را آلت دست بیگانه های استعمار گر که در پی جدا سازی شما هم هستند قرار نگیرید.
  A recent study of the genetic landscape of Iran was completed by a team of Cambridge geneticists led by Dr. Maziar Ashrafian Bonab (an Iranian Azarbaijani).[83] Bonab remarked that his group had done extensive DNA testing on different language groups, including Indo-European and non Indo-European speakers, in Iran.[66] The study found that the Azerbaijanis of Iran do not have a similar FSt and other genetic markersgenetic markers found in Anatolian and European Turks. However, the genetic Fst and other genetic traits like MRca and mtDNA of Iranian AzerisIranian Azeris were identical to Persians in Iran. Azaris of Iran also show very close genetic ties to Kurds.[84]
  We now know, for sure and according to the science, that the Kurds, Azaris, Baloochis, Gilanis and other IraniansIranians are mainly from one DNA, Indo- European, the same as the Central Asians.  Azaris are pure Persians not Turkic the Kurds are ancient Iranians and not a separate minority and even in Khoozestan there is no evidence of Mesopotamian DNA in them. 
  Now can we get on with agreeing that we are all one people together and under one umbrella?
  ** You can multiply the effect of this email by forwarding it to 10 friends.  THANK YOU! **
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
   
   
  ریشه در خویش: غلامحسین ساعدی
   تنها در فاصله ی سال های بیست و چهار و پنج بود (زمان حکومت فرقه دموکرات آذربایجان) که کودکان دبستانی آذربایجان دریافتند که مدرسه چندان جای وحشتناکی هم نیست و می شود از درس و مشق، نه تنها عذاب نکشید و نترسید که بسیار هم لذت بُرد، چرا که به یک باره هیولای زبان خارجی از توی کلاس ها بیرون رانده شد و همه به زبانی می خواندند و می نوشتند که حرف هم می زدند. به هر صورت برای بچه های آذربایجانی مدرسه عوض سوادآموزی، جائی بود برای یادگرفتن زبان خارجی، یعنی فارسی. 
   
  ای دنیا دن انسان لر بیګانه ګوزلر باشګاه انسان لر یاپما سیز بتون
  ای دنیا دن انسان لر بیګانه ګوزلر باشګاه انسان لر یاپما  سیز بتون بیر میوه  بیر درخت دیر او سیز بتون برګ لر بیر شاخه دیر لر  بیوک هپسی خیمه وار دیر  بتون ملت لر ایچین   تول انسان لر دنیا  ته  ستا سترګه  هر انسانانو ته یوه ګوره  او تاسی یوه ملت دی  تاسی د برګونه بیر درخت دی او میوی یوه درخت اونی دی سیز  برګونه بیر ګل دی
   
   
  سوګلی آرکاداش لر ترک لر پښتون لر او باشګاه ملت لر خاورمیانه دا
  سوګلی آرکاداش لر ترک لر پښتون لر او باشګاه ملت لر خاورمیانه دا بیز بیر ملت ایز  بیزیمکی شکیل اینه دیر. بتون ترک لر  ازبک لر و ترکمن لر ایرانلی لر بیر ملت دیر استعمار بیزیم طرفته کارشی استیبور او بیزه تفرقه لر استیور  بیز آرکاداش دیر بتون سلطان لر ترک او فارس لر کاراشی دیرلر  بیز وحدت استیور و تفرقه استمییور ترک زبان او فارس زبان او کرد زبان بیر ملت دیر. پښتون لر او باشګاه انسان لر خاور میانه  ته  زندګی یاپار بیر دیر بیز بتون ترک لر بلوچ لر کرد لر او باشګاه ملت لر یا قوم لر سوییوروز پشتون لر بیزیم آرکاداش دیرلی یاهوت بخارا انسان لر یا سمرقند آدم لر بیزیم کی دیر لر تفرقه اولماس وحدت ایستیوروز بیر علاقه او اشق ایستیوروز  تفرقه چوخ برباد دیر.  مونږ تول صلح غوارو  تول زما ملتونه یوه جک ملت دیر لر. زه تول خاورمیانه ملتونه مینه لرم  مونږ باید وحدت څخه خبری کوو نه تفرقه څخه خبری کوو تول خاورمیانه ملتونه یوه ملت دی.
   
   
  ترک ګیست فارس کیست ؟
  دوست ګرامی ترک زبان یا آذری زبان  هنګامیکه من یک دانشجو در استامبول ترکیه بودم  روزی یک پسر ترک بمن توهین میکرد که شما عجم ها کثیف هستید و دختران خود را می فروشید و عقب افتاده و بدبخت هستید در کشورتان عجمستان دانشګاه ندارید و برای دانش به کشور ما ترکیه به دریوزګی میآیید  بعد تعداد آنان زیاد شد و سخت مشغول عقده ګشایی و توهین به مثلا عجم ها بودند که چند پسر آذری جلو آمدند و با دفاع از من و کشورمان پرداختند  بعد هم بمن ګفتند که از این رفتار ترکهای بی نهایت شرمنده هستند  یکی از آنها اضافه کرد این ها ترک خر هستند  نه ما آذریها.  خوب این نفرت و این تفرقه کار کی میتواند باشد؟  یادم میآمد که هنګامیکه که بقول شما کودک بودم و بمدرسه میرفتم بچه ها دنبالم میکردند و سګ بابی میګفتند  و به طرف من سنګ پرتاب میکردند و شعرهایی میخواندند  عباس افندی  تو     نش ګردیم ګوچه فرنګی  یا ری   م به تابوت بلور و دست بګیر دستم بګیر ای عباس  وقتی به خانه میرسیدم  پدرم میګفت که باز که دعوا کردی خون مالین شدی  برو خودت رابشور وضو بګیر نمازت را به کمرت بزن تا قضا نشده است  ؟  هنګامیکه به پدرم به اشتباه الله ابهی ګفتم چون معنی آنرا نمی دانستم  پدرم به ګونه من که یک پسر بچه  شاید چهار ساله بودم یک سیلی زد  خوب او هم میخواست مرا از آتش جهنم نجات دهد تا به دام فرقه ضاله به نظر خودش نیفتم  حالا چرا فرقه ضاله ؟  خوب می بینی که متاسفانه ما قربانی های دین  مذهب ملیت هستیم  ولی ما نبایست همه را مورد عتاب قرار دهیم  تفرقه چیزی است که استعمار واستحمار بین المللی میخواهد  همین امروز یک خانم سیاه پوست که میګفت دو فوق لیسانس دارد بیکار است زیرا برای خاطر سیاه بودن به او کار نمی دهند  در مثلا متن تمدن دنیا آمریکا؟
  ما همه مال یک کشور و یک ملت بزرګ هستیم و بایست به هم دوست باشیم و با هم مهربان تا باریچه قدرتهای بزرګ نشویم   اینکه داشتن زبان دومی بخصوص اګر در بزرګی یاد ګرفته شود بسیار مشګل است حرفی نیست  ولی همانطوریکه ګفتم مشګل ما خود خواهی تمامیت خواهی و تعصب و جهل است و باید اینها همه ریشه کن شود  اکنون شاید تمامی دنیا کم بیش درګیر این تعصبات و این خریت ها هستند   که  دین  ملیت و نژاد وزبان را بجای وسیله دوستی حربه ای برای غارت و آزار کرده اند  کسانی را می شناسم که هم به عنوان بهایی در ایران غارت  توسط مسلمانان  شدند و هم به عنوان مسلمان ناراحت توسط بهاییان در ایران و درخارج از ایران غارت شدند  پس این یک بهانه ای است برای کسب منافع بیشتر و آزار و اذیت دیګران  وګرنه که دین بهاییت همه را بخوبی و درستګاری دعوت کرده است  و اینکه نباید نفرت از کسی داشته باشند و این آموزه دین ایشان است  مثل مسحیت که ګفت همدیګر را دوست بدارید و باهم مهربان باشید و غیره؟  بن بتون ترک لر سویورم و اونلر بیزیم آرکاداش دی یاشاسین بوتون ترک آکارداش لریمیز   مونږ تول صلح غوارو    بنی آدم اعضای یکدیګرند که در آفریینش زیک ګوهرند  زنده باد دوستی بین تمامی مردم خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی و تمامی دنیا  

  • Mohen Lgvm

   ببین حوصله ندارم اینقدر مطلب رو بخونم میشه خلاصش کنی

 • joneid

  فقط میتونم بگم که داری از روی نا آگاهیو بی منطقی این حرفا رو میزنی!
  همین!

 • joneid

  فقط میتونم بگم که داری از روی نا آگاهیو بی منطقی این حرفا رو میزنی!
  همین!

 • joneid

  فقط میتونم بگم که داری از روی نا آگاهیو بی منطقی این حرفا رو میزنی!
  همین!

 • joneid

  فقط میتونم بگم که داری از روی نا آگاهیو بی منطقی این حرفا رو میزنی!
  همین!

 • دوستان ګرامی ما دو مشګل داریم  یکی جهل عمومی است  و تعصب و تمامیت خواهی  متاسفانه بسیاری از ما  که تنها از منافع شخصی خود دفاع میکنیم و به منافع ملی و عمومی توجهی نداریم و دیګری انګشت ارباب قدرت  است که با سرمایه هایی خیره کنند و با داشتن وسایل ارتباط جمعی و برنامه ریزیهای علمی و صنعتی مردم را به برده ګی وادار مینمایند و با خورندان مواد صنتعی مسموم و غیر طبیعی به آنان و ایجاد نفرت و تفرقه بین آنان سعی در حکومت جهانی خود دارند که البته توسط مشتی خرد باخته و عوامل سو د  جو شخصی و خاین همراهی میشود.  آنان هستند که بهر جنبشی خط میدهند و انګشتان خود را در هر کاسه ای فرو میکنند   ما نبایست بازیچه دست آنان بشویم   بسیاری از مردم کشورهای ما در بستر اسلام بزرګ شده اند و بهر صروت بدون دانش یا حتی با دانش به آن اعتقاد دارند و مقلد هستند  شاید بسیاری از آنان حتی خود قراڼ را هم نخوانده باشند و هیچ اطلاعی از دین ندارند  تنها بار تعصب کوبنده ای را بر دوش دارند.  ګروهی هم شیاد هستند و به دین اعتقادی ندارند ولی از حربه دین سو استفاده میکنند  هر دینی نه تنها اسلام   و در این وسط ګروهی خرد باخته ساده دل  مظلوم و بی پناه مورد تاخت تاز از هر طزف قرار میګیزند و آواره و بی خانمان میشوند   مثلا شما به  شخصی خیرخواهانه کمک میکنید و او عوض محبت بشما برای شما ناراحتی ایجاد میکند   و برای حتی از بین بردنتان برنامه ریزی میکند چرا برای اینکه نسبت به او بی تفاوت نبوده اید و خواسته اید کمکش کنید و حالا او آماده است که برای پس ندادن کمک شما  شما را حتی تا پای چوبه دار رهنمایی کند. 

 • دوستان ګرامی ما دو مشګل داریم  یکی جهل عمومی است  و تعصب و تمامیت خواهی  متاسفانه بسیاری از ما  که تنها از منافع شخصی خود دفاع میکنیم و به منافع ملی و عمومی توجهی نداریم و دیګری انګشت ارباب قدرت  است که با سرمایه هایی خیره کنند و با داشتن وسایل ارتباط جمعی و برنامه ریزیهای علمی و صنعتی مردم را به برده ګی وادار مینمایند و با خورندان مواد صنتعی مسموم و غیر طبیعی به آنان و ایجاد نفرت و تفرقه بین آنان سعی در حکومت جهانی خود دارند که البته توسط مشتی خرد باخته و عوامل سو د  جو شخصی و خاین همراهی میشود.  آنان هستند که بهر جنبشی خط میدهند و انګشتان خود را در هر کاسه ای فرو میکنند   ما نبایست بازیچه دست آنان بشویم   بسیاری از مردم کشورهای ما در بستر اسلام بزرګ شده اند و بهر صروت بدون دانش یا حتی با دانش به آن اعتقاد دارند و مقلد هستند  شاید بسیاری از آنان حتی خود قراڼ را هم نخوانده باشند و هیچ اطلاعی از دین ندارند  تنها بار تعصب کوبنده ای را بر دوش دارند.  ګروهی هم شیاد هستند و به دین اعتقادی ندارند ولی از حربه دین سو استفاده میکنند  هر دینی نه تنها اسلام   و در این وسط ګروهی خرد باخته ساده دل  مظلوم و بی پناه مورد تاخت تاز از هر طزف قرار میګیزند و آواره و بی خانمان میشوند   مثلا شما به  شخصی خیرخواهانه کمک میکنید و او عوض محبت بشما برای شما ناراحتی ایجاد میکند   و برای حتی از بین بردنتان برنامه ریزی میکند چرا برای اینکه نسبت به او بی تفاوت نبوده اید و خواسته اید کمکش کنید و حالا او آماده است که برای پس ندادن کمک شما  شما را حتی تا پای چوبه دار رهنمایی کند. 

 • دوستان ګرامی ما دو مشګل داریم  یکی جهل عمومی است  و تعصب و تمامیت خواهی  متاسفانه بسیاری از ما  که تنها از منافع شخصی خود دفاع میکنیم و به منافع ملی و عمومی توجهی نداریم و دیګری انګشت ارباب قدرت  است که با سرمایه هایی خیره کنند و با داشتن وسایل ارتباط جمعی و برنامه ریزیهای علمی و صنعتی مردم را به برده ګی وادار مینمایند و با خورندان مواد صنتعی مسموم و غیر طبیعی به آنان و ایجاد نفرت و تفرقه بین آنان سعی در حکومت جهانی خود دارند که البته توسط مشتی خرد باخته و عوامل سو د  جو شخصی و خاین همراهی میشود.  آنان هستند که بهر جنبشی خط میدهند و انګشتان خود را در هر کاسه ای فرو میکنند   ما نبایست بازیچه دست آنان بشویم   بسیاری از مردم کشورهای ما در بستر اسلام بزرګ شده اند و بهر صروت بدون دانش یا حتی با دانش به آن اعتقاد دارند و مقلد هستند  شاید بسیاری از آنان حتی خود قراڼ را هم نخوانده باشند و هیچ اطلاعی از دین ندارند  تنها بار تعصب کوبنده ای را بر دوش دارند.  ګروهی هم شیاد هستند و به دین اعتقادی ندارند ولی از حربه دین سو استفاده میکنند  هر دینی نه تنها اسلام   و در این وسط ګروهی خرد باخته ساده دل  مظلوم و بی پناه مورد تاخت تاز از هر طزف قرار میګیزند و آواره و بی خانمان میشوند   مثلا شما به  شخصی خیرخواهانه کمک میکنید و او عوض محبت بشما برای شما ناراحتی ایجاد میکند   و برای حتی از بین بردنتان برنامه ریزی میکند چرا برای اینکه نسبت به او بی تفاوت نبوده اید و خواسته اید کمکش کنید و حالا او آماده است که برای پس ندادن کمک شما  شما را حتی تا پای چوبه دار رهنمایی کند. 

 • دوستان ګرامی ما دو مشګل داریم  یکی جهل عمومی است  و تعصب و تمامیت خواهی  متاسفانه بسیاری از ما  که تنها از منافع شخصی خود دفاع میکنیم و به منافع ملی و عمومی توجهی نداریم و دیګری انګشت ارباب قدرت  است که با سرمایه هایی خیره کنند و با داشتن وسایل ارتباط جمعی و برنامه ریزیهای علمی و صنعتی مردم را به برده ګی وادار مینمایند و با خورندان مواد صنتعی مسموم و غیر طبیعی به آنان و ایجاد نفرت و تفرقه بین آنان سعی در حکومت جهانی خود دارند که البته توسط مشتی خرد باخته و عوامل سو د  جو شخصی و خاین همراهی میشود.  آنان هستند که بهر جنبشی خط میدهند و انګشتان خود را در هر کاسه ای فرو میکنند   ما نبایست بازیچه دست آنان بشویم   بسیاری از مردم کشورهای ما در بستر اسلام بزرګ شده اند و بهر صروت بدون دانش یا حتی با دانش به آن اعتقاد دارند و مقلد هستند  شاید بسیاری از آنان حتی خود قراڼ را هم نخوانده باشند و هیچ اطلاعی از دین ندارند  تنها بار تعصب کوبنده ای را بر دوش دارند.  ګروهی هم شیاد هستند و به دین اعتقادی ندارند ولی از حربه دین سو استفاده میکنند  هر دینی نه تنها اسلام   و در این وسط ګروهی خرد باخته ساده دل  مظلوم و بی پناه مورد تاخت تاز از هر طزف قرار میګیزند و آواره و بی خانمان میشوند   مثلا شما به  شخصی خیرخواهانه کمک میکنید و او عوض محبت بشما برای شما ناراحتی ایجاد میکند   و برای حتی از بین بردنتان برنامه ریزی میکند چرا برای اینکه نسبت به او بی تفاوت نبوده اید و خواسته اید کمکش کنید و حالا او آماده است که برای پس ندادن کمک شما  شما را حتی تا پای چوبه دار رهنمایی کند. 

 • دوستان ګرامی ما دو مشګل داریم  یکی جهل عمومی است  و تعصب و تمامیت خواهی  متاسفانه بسیاری از ما  که تنها از منافع شخصی خود دفاع میکنیم و به منافع ملی و عمومی توجهی نداریم و دیګری انګشت ارباب قدرت  است که با سرمایه هایی خیره کنند و با داشتن وسایل ارتباط جمعی و برنامه ریزیهای علمی و صنعتی مردم را به برده ګی وادار مینمایند و با خورندان مواد صنتعی مسموم و غیر طبیعی به آنان و ایجاد نفرت و تفرقه بین آنان سعی در حکومت جهانی خود دارند که البته توسط مشتی خرد باخته و عوامل سو د  جو شخصی و خاین همراهی میشود.  آنان هستند که بهر جنبشی خط میدهند و انګشتان خود را در هر کاسه ای فرو میکنند   ما نبایست بازیچه دست آنان بشویم   بسیاری از مردم کشورهای ما در بستر اسلام بزرګ شده اند و بهر صروت بدون دانش یا حتی با دانش به آن اعتقاد دارند و مقلد هستند  شاید بسیاری از آنان حتی خود قراڼ را هم نخوانده باشند و هیچ اطلاعی از دین ندارند  تنها بار تعصب کوبنده ای را بر دوش دارند.  ګروهی هم شیاد هستند و به دین اعتقادی ندارند ولی از حربه دین سو استفاده میکنند  هر دینی نه تنها اسلام   و در این وسط ګروهی خرد باخته ساده دل  مظلوم و بی پناه مورد تاخت تاز از هر طزف قرار میګیزند و آواره و بی خانمان میشوند   مثلا شما به  شخصی خیرخواهانه کمک میکنید و او عوض محبت بشما برای شما ناراحتی ایجاد میکند   و برای حتی از بین بردنتان برنامه ریزی میکند چرا برای اینکه نسبت به او بی تفاوت نبوده اید و خواسته اید کمکش کنید و حالا او آماده است که برای پس ندادن کمک شما  شما را حتی تا پای چوبه دار رهنمایی کند. 

 • بیماری تمامیت خواهی حسادت با سو استفاده از حربه دین و نداشتن خرد
  شاید بسیاری از ما کم بیش به این فکر رسیده ایم که مشګل تنها از دینها و یا حتی ملتها و زبانها و یا هر رسم و رسوم دیګری نیست بلکه ریشه در خود ما دارد که بسیار خودګرا و غیر اجتماعی هستیم و تنها برای منافع شخصی خود حتی حاضریم که جان بسیاری را برباد دهیم. مثالهایی که اکنون برایتان خواهم نوشت همه از لایه های متوسط اجتماع برګرفته شده است. سعید بعد از ګرفتن فوق لیسانس چون پارتی نداشت نتوانست که استخدام وزارت آموزش پرورش شود و چون مجبور بود که کار کند دبیر یکی از مدرسه خوب ملی یا ملتی یا پولی تهران شد. چون این مدرسه خصوصی بسیاری از شاګردانش فرزندان افراد ثروتمند بودند لاجرم حقوقی که به سعید پرداخت میشد کمی بیشتر از دبیران مثلا رسمی دولتی بود. دبیران دولتی بو کشیدند و دانستند که این مدرسه مزایایی خوب دارد پس با پارتی بازی با حفظ تمامی حقوق دولتی خود خودشان را به مدرسه خصوصی که سعید در آن تدریس میکرد انداختند. آقایی که شاید فوق دیپلم بود ولی بنا به داشتن پارتی خوب دبیر رسمی شده بود بسرعت سعی کرد که دیګر دبیران خصوصی استخدام شده را کنار بزند و در عوض جایی برای فک فامیل خود دست پا نماید تا آنان هم بعنوان مامور دولتی با حفظ همه حقوق مزایای دولتی به این مدرسه منتقل شده و مزایای دیګری هم از مدرسه دریافت کنند. کم کم سعید هم جز اخراجی ها و با کلک و اینکه اولیای بچه ها از وی راضی نیستند اورا اخراج کردند. ناصر به پسر خاله خود که بهایی بود اطمینان کرد و برای اینکه برای کار به آمریکا میرفت خانه و زندګی و ماشین و وسایل خانه خود را به پسرخاله بهایی سپرد خوب قاعدتا بهایی ها با آن همه آموزه های تربیتی و مهربانی و اینکه بایست امانت دار باشند و خیانت نکنند و کسی را که به آنان اعتماد کرد غارت نفرمایند و با این مشګل که اکنون متاسفانه بهاییان در فشار و ناراحتی هستند. ناصر فکر میکردکه پسرخاله بهایی مومن و خوبست ولی پایان داستان چیزی دیګری بود منوچهر همراه با همسرش ژامک تمامی اموال ناصر را حیف میل کرده و غارت کرده بودند ماشین اورا دم درب حیاط ګذارده بودند تا بقول متوچهر بچه آنرا از بین ببرند و بعد هم شهرداری آنرا برده بود و بقیه اسباب ناصر را هم تا آنجا که میشد از آن استفاده کرده و وقتی خراب شده بود به کناری ګذارده بودند. خوب اینهم مشګل دیګری حمید قرار ګذاشت که با معلمهای مدرسه همکاری کرده و مشګلات آنان را حل کند مدیر مدرسه یکی یکی از معلم ها را دیده بود و به آنان وعده وعید داده بود تا حمید را تنها بګذارند آنان هم حمید را ول کردند و او را از کار بیرون کردند چرا که سنګ همه را به سینه میزد.
  و در حد وسیع تر رشوه خواری دزدی فساد و اګر کسی بخواهد خوب عمل کند مورد آزار سرزنش قرار میګیرد که دیدی فلانی همان شغل ترا داشت میلیونر شد و تو آس پاسی؟ من به کمک دوستم رفتم و او برای پس ندادن بدهی اش بمن هزارها تهمت زد و مرا به دادګاه های بادګستری کشانید و بعد هم بازپرسهای بمن چه بمن چه را بجان من انداخت اګر من به کمک او نمیرفتم و برایش بی تفاوت باقی میماندم هیچ یک از این ضررها را نمیکردم اکنون هم جوانان مارا بر ضد دین تحریک میکنند و میخواهند جنګ بین دین دار و بی دین را توسعه دهند تا اسلحه های خود مواد مخدر خود را بفروشند. نظر آنان تفرقه است بهر حسابی که باشد فرق نمیکند تا مادامیکه مردم با هم متحد نبوده و بین آنان تفرقه های مرد افکن وجود دارد مشګلی برای غارتګران بین المللی و پادوهای محلی شان وجود ندارد وای بحال زمانی که خرد سایه ګستر شده و مردم با عقل و خرد نه با جهل تعصب و تمامیت خواهی باهم روبرو شود که در آن هنګام مرګ غارتګران بین المللی و خرده پاهای محلی شان نزدیک است. این نفرت برنامه ریزی شده شاید در تمام دنیای سوم سایه ها دارد.
  حساب یک مشت دزد رشوه خوار ایرانی یا پاکستانی زا از حساب ملت هایمان جدا سازیم ما همه یک ملت هستیم که اسیر جهل تمامیت خواهی و فساد شده ایم
  زنده باد کشور زیبای ما سرزمین خورشید زیبا خراسان و آریانا اتحاد تنها راه نجات همه ملت های در بند است نه تفرقه
  نفرت فراافکنی بین ملتهای ما و تفرقه تنها به رونق دکان شیادان و اربابان آنان کمک میکند
  حساب یک مشت وابسته دزد خاین و غارتګر و تمامیت خواه را به حساب ملتهای دربند ننویسید که این به نفع غارتګران بین المللی و همدستان محلی شان است
  اکنون سیستم هدایت کننده دنیا تنها درفکر منافع شخصی خودشان هستند و آنان حتی طبقه متوسط کشورهای خودشان را هم میکوبند تا فقیر شده در اطاعت کامل آنان باشند و در این راستا آنان تفرقه افکنی نفرت فرا افکنی را مرتب توسعه میدهند و اګر نګاه کنید و روزنامه ها را بخوانید متوجه خواهید شد که یک برنامه وسیع چیده شده تا بین مردم جنګ و قتل غارت را باب کنند ببنید که به دست مردم ما تفنګ دادند تا برای منافع آنان بجنګند و کمونیست ها را نابود سازند بعد از نابودی آنان چه شد؟ برادران ما که کاری جز تفنګ کاری یا نګرفته بودند این بار بجان هم افتادند و همدیګر را بخاک خون کشیدند. دیوانه ګان ثروت شهرت شهوت و مال با در دست تفنګ و قدرت بجان مردم مظلوم ما افتادند. اګر ما بر مشګل بیخردی و نا آګاهی و بی دانشی و تمامیت خواهی چیره شویم مشګل های دیګر حل خواهند شد.

 • بیماری تمامیت خواهی حسادت با سو استفاده از حربه دین و نداشتن خرد
  شاید بسیاری از ما کم بیش به این فکر رسیده ایم که مشګل تنها از دینها و یا حتی ملتها و زبانها و یا هر رسم و رسوم دیګری نیست بلکه ریشه در خود ما دارد که بسیار خودګرا و غیر اجتماعی هستیم و تنها برای منافع شخصی خود حتی حاضریم که جان بسیاری را برباد دهیم. مثالهایی که اکنون برایتان خواهم نوشت همه از لایه های متوسط اجتماع برګرفته شده است. سعید بعد از ګرفتن فوق لیسانس چون پارتی نداشت نتوانست که استخدام وزارت آموزش پرورش شود و چون مجبور بود که کار کند دبیر یکی از مدرسه خوب ملی یا ملتی یا پولی تهران شد. چون این مدرسه خصوصی بسیاری از شاګردانش فرزندان افراد ثروتمند بودند لاجرم حقوقی که به سعید پرداخت میشد کمی بیشتر از دبیران مثلا رسمی دولتی بود. دبیران دولتی بو کشیدند و دانستند که این مدرسه مزایایی خوب دارد پس با پارتی بازی با حفظ تمامی حقوق دولتی خود خودشان را به مدرسه خصوصی که سعید در آن تدریس میکرد انداختند. آقایی که شاید فوق دیپلم بود ولی بنا به داشتن پارتی خوب دبیر رسمی شده بود بسرعت سعی کرد که دیګر دبیران خصوصی استخدام شده را کنار بزند و در عوض جایی برای فک فامیل خود دست پا نماید تا آنان هم بعنوان مامور دولتی با حفظ همه حقوق مزایای دولتی به این مدرسه منتقل شده و مزایای دیګری هم از مدرسه دریافت کنند. کم کم سعید هم جز اخراجی ها و با کلک و اینکه اولیای بچه ها از وی راضی نیستند اورا اخراج کردند. ناصر به پسر خاله خود که بهایی بود اطمینان کرد و برای اینکه برای کار به آمریکا میرفت خانه و زندګی و ماشین و وسایل خانه خود را به پسرخاله بهایی سپرد خوب قاعدتا بهایی ها با آن همه آموزه های تربیتی و مهربانی و اینکه بایست امانت دار باشند و خیانت نکنند و کسی را که به آنان اعتماد کرد غارت نفرمایند و با این مشګل که اکنون متاسفانه بهاییان در فشار و ناراحتی هستند. ناصر فکر میکردکه پسرخاله بهایی مومن و خوبست ولی پایان داستان چیزی دیګری بود منوچهر همراه با همسرش ژامک تمامی اموال ناصر را حیف میل کرده و غارت کرده بودند ماشین اورا دم درب حیاط ګذارده بودند تا بقول متوچهر بچه آنرا از بین ببرند و بعد هم شهرداری آنرا برده بود و بقیه اسباب ناصر را هم تا آنجا که میشد از آن استفاده کرده و وقتی خراب شده بود به کناری ګذارده بودند. خوب اینهم مشګل دیګری حمید قرار ګذاشت که با معلمهای مدرسه همکاری کرده و مشګلات آنان را حل کند مدیر مدرسه یکی یکی از معلم ها را دیده بود و به آنان وعده وعید داده بود تا حمید را تنها بګذارند آنان هم حمید را ول کردند و او را از کار بیرون کردند چرا که سنګ همه را به سینه میزد.
  و در حد وسیع تر رشوه خواری دزدی فساد و اګر کسی بخواهد خوب عمل کند مورد آزار سرزنش قرار میګیرد که دیدی فلانی همان شغل ترا داشت میلیونر شد و تو آس پاسی؟ من به کمک دوستم رفتم و او برای پس ندادن بدهی اش بمن هزارها تهمت زد و مرا به دادګاه های بادګستری کشانید و بعد هم بازپرسهای بمن چه بمن چه را بجان من انداخت اګر من به کمک او نمیرفتم و برایش بی تفاوت باقی میماندم هیچ یک از این ضررها را نمیکردم اکنون هم جوانان مارا بر ضد دین تحریک میکنند و میخواهند جنګ بین دین دار و بی دین را توسعه دهند تا اسلحه های خود مواد مخدر خود را بفروشند. نظر آنان تفرقه است بهر حسابی که باشد فرق نمیکند تا مادامیکه مردم با هم متحد نبوده و بین آنان تفرقه های مرد افکن وجود دارد مشګلی برای غارتګران بین المللی و پادوهای محلی شان وجود ندارد وای بحال زمانی که خرد سایه ګستر شده و مردم با عقل و خرد نه با جهل تعصب و تمامیت خواهی باهم روبرو شود که در آن هنګام مرګ غارتګران بین المللی و خرده پاهای محلی شان نزدیک است. این نفرت برنامه ریزی شده شاید در تمام دنیای سوم سایه ها دارد.
  حساب یک مشت دزد رشوه خوار ایرانی یا پاکستانی زا از حساب ملت هایمان جدا سازیم ما همه یک ملت هستیم که اسیر جهل تمامیت خواهی و فساد شده ایم
  زنده باد کشور زیبای ما سرزمین خورشید زیبا خراسان و آریانا اتحاد تنها راه نجات همه ملت های در بند است نه تفرقه
  نفرت فراافکنی بین ملتهای ما و تفرقه تنها به رونق دکان شیادان و اربابان آنان کمک میکند
  حساب یک مشت وابسته دزد خاین و غارتګر و تمامیت خواه را به حساب ملتهای دربند ننویسید که این به نفع غارتګران بین المللی و همدستان محلی شان است
  اکنون سیستم هدایت کننده دنیا تنها درفکر منافع شخصی خودشان هستند و آنان حتی طبقه متوسط کشورهای خودشان را هم میکوبند تا فقیر شده در اطاعت کامل آنان باشند و در این راستا آنان تفرقه افکنی نفرت فرا افکنی را مرتب توسعه میدهند و اګر نګاه کنید و روزنامه ها را بخوانید متوجه خواهید شد که یک برنامه وسیع چیده شده تا بین مردم جنګ و قتل غارت را باب کنند ببنید که به دست مردم ما تفنګ دادند تا برای منافع آنان بجنګند و کمونیست ها را نابود سازند بعد از نابودی آنان چه شد؟ برادران ما که کاری جز تفنګ کاری یا نګرفته بودند این بار بجان هم افتادند و همدیګر را بخاک خون کشیدند. دیوانه ګان ثروت شهرت شهوت و مال با در دست تفنګ و قدرت بجان مردم مظلوم ما افتادند. اګر ما بر مشګل بیخردی و نا آګاهی و بی دانشی و تمامیت خواهی چیره شویم مشګل های دیګر حل خواهند شد.

 • بیماری تمامیت خواهی حسادت با سو استفاده از حربه دین و نداشتن خرد
  شاید بسیاری از ما کم بیش به این فکر رسیده ایم که مشګل تنها از دینها و یا حتی ملتها و زبانها و یا هر رسم و رسوم دیګری نیست بلکه ریشه در خود ما دارد که بسیار خودګرا و غیر اجتماعی هستیم و تنها برای منافع شخصی خود حتی حاضریم که جان بسیاری را برباد دهیم. مثالهایی که اکنون برایتان خواهم نوشت همه از لایه های متوسط اجتماع برګرفته شده است. سعید بعد از ګرفتن فوق لیسانس چون پارتی نداشت نتوانست که استخدام وزارت آموزش پرورش شود و چون مجبور بود که کار کند دبیر یکی از مدرسه خوب ملی یا ملتی یا پولی تهران شد. چون این مدرسه خصوصی بسیاری از شاګردانش فرزندان افراد ثروتمند بودند لاجرم حقوقی که به سعید پرداخت میشد کمی بیشتر از دبیران مثلا رسمی دولتی بود. دبیران دولتی بو کشیدند و دانستند که این مدرسه مزایایی خوب دارد پس با پارتی بازی با حفظ تمامی حقوق دولتی خود خودشان را به مدرسه خصوصی که سعید در آن تدریس میکرد انداختند. آقایی که شاید فوق دیپلم بود ولی بنا به داشتن پارتی خوب دبیر رسمی شده بود بسرعت سعی کرد که دیګر دبیران خصوصی استخدام شده را کنار بزند و در عوض جایی برای فک فامیل خود دست پا نماید تا آنان هم بعنوان مامور دولتی با حفظ همه حقوق مزایای دولتی به این مدرسه منتقل شده و مزایای دیګری هم از مدرسه دریافت کنند. کم کم سعید هم جز اخراجی ها و با کلک و اینکه اولیای بچه ها از وی راضی نیستند اورا اخراج کردند. ناصر به پسر خاله خود که بهایی بود اطمینان کرد و برای اینکه برای کار به آمریکا میرفت خانه و زندګی و ماشین و وسایل خانه خود را به پسرخاله بهایی سپرد خوب قاعدتا بهایی ها با آن همه آموزه های تربیتی و مهربانی و اینکه بایست امانت دار باشند و خیانت نکنند و کسی را که به آنان اعتماد کرد غارت نفرمایند و با این مشګل که اکنون متاسفانه بهاییان در فشار و ناراحتی هستند. ناصر فکر میکردکه پسرخاله بهایی مومن و خوبست ولی پایان داستان چیزی دیګری بود منوچهر همراه با همسرش ژامک تمامی اموال ناصر را حیف میل کرده و غارت کرده بودند ماشین اورا دم درب حیاط ګذارده بودند تا بقول متوچهر بچه آنرا از بین ببرند و بعد هم شهرداری آنرا برده بود و بقیه اسباب ناصر را هم تا آنجا که میشد از آن استفاده کرده و وقتی خراب شده بود به کناری ګذارده بودند. خوب اینهم مشګل دیګری حمید قرار ګذاشت که با معلمهای مدرسه همکاری کرده و مشګلات آنان را حل کند مدیر مدرسه یکی یکی از معلم ها را دیده بود و به آنان وعده وعید داده بود تا حمید را تنها بګذارند آنان هم حمید را ول کردند و او را از کار بیرون کردند چرا که سنګ همه را به سینه میزد.
  و در حد وسیع تر رشوه خواری دزدی فساد و اګر کسی بخواهد خوب عمل کند مورد آزار سرزنش قرار میګیرد که دیدی فلانی همان شغل ترا داشت میلیونر شد و تو آس پاسی؟ من به کمک دوستم رفتم و او برای پس ندادن بدهی اش بمن هزارها تهمت زد و مرا به دادګاه های بادګستری کشانید و بعد هم بازپرسهای بمن چه بمن چه را بجان من انداخت اګر من به کمک او نمیرفتم و برایش بی تفاوت باقی میماندم هیچ یک از این ضررها را نمیکردم اکنون هم جوانان مارا بر ضد دین تحریک میکنند و میخواهند جنګ بین دین دار و بی دین را توسعه دهند تا اسلحه های خود مواد مخدر خود را بفروشند. نظر آنان تفرقه است بهر حسابی که باشد فرق نمیکند تا مادامیکه مردم با هم متحد نبوده و بین آنان تفرقه های مرد افکن وجود دارد مشګلی برای غارتګران بین المللی و پادوهای محلی شان وجود ندارد وای بحال زمانی که خرد سایه ګستر شده و مردم با عقل و خرد نه با جهل تعصب و تمامیت خواهی باهم روبرو شود که در آن هنګام مرګ غارتګران بین المللی و خرده پاهای محلی شان نزدیک است. این نفرت برنامه ریزی شده شاید در تمام دنیای سوم سایه ها دارد.
  حساب یک مشت دزد رشوه خوار ایرانی یا پاکستانی زا از حساب ملت هایمان جدا سازیم ما همه یک ملت هستیم که اسیر جهل تمامیت خواهی و فساد شده ایم
  زنده باد کشور زیبای ما سرزمین خورشید زیبا خراسان و آریانا اتحاد تنها راه نجات همه ملت های در بند است نه تفرقه
  نفرت فراافکنی بین ملتهای ما و تفرقه تنها به رونق دکان شیادان و اربابان آنان کمک میکند
  حساب یک مشت وابسته دزد خاین و غارتګر و تمامیت خواه را به حساب ملتهای دربند ننویسید که این به نفع غارتګران بین المللی و همدستان محلی شان است
  اکنون سیستم هدایت کننده دنیا تنها درفکر منافع شخصی خودشان هستند و آنان حتی طبقه متوسط کشورهای خودشان را هم میکوبند تا فقیر شده در اطاعت کامل آنان باشند و در این راستا آنان تفرقه افکنی نفرت فرا افکنی را مرتب توسعه میدهند و اګر نګاه کنید و روزنامه ها را بخوانید متوجه خواهید شد که یک برنامه وسیع چیده شده تا بین مردم جنګ و قتل غارت را باب کنند ببنید که به دست مردم ما تفنګ دادند تا برای منافع آنان بجنګند و کمونیست ها را نابود سازند بعد از نابودی آنان چه شد؟ برادران ما که کاری جز تفنګ کاری یا نګرفته بودند این بار بجان هم افتادند و همدیګر را بخاک خون کشیدند. دیوانه ګان ثروت شهرت شهوت و مال با در دست تفنګ و قدرت بجان مردم مظلوم ما افتادند. اګر ما بر مشګل بیخردی و نا آګاهی و بی دانشی و تمامیت خواهی چیره شویم مشګل های دیګر حل خواهند شد.

 •  

  اکنون استعمار و استحمار بین المللی در همه امور داخل شده
  است از غذای صنعتی ګرفته تا تحصیل ودرمان و کار اشتغال
  شاید این برنامه ای که آقای احمدی نژاد در فکر دارد برنامه ای خوب باشد که
  هرکس مثلا هزار متر زمین بګیرد و در آن تولید مواد غذایی پاره وقت یا تفریحی
  کند. هم مردم بجای آپارتمان نشینی و همدم بودن
  با بتون و آهن با طبیعت سرکار دارند و هم بچه از کودکی با زندګی طبیعی آشنا شده و با بودن با حیوانان روحیه بهتری خواهند داشت و هم
  اینکه غذاهای صنتعی پراز مواد زیان آور و چاق کننده و چربی زا هستند که با مرور شخص
  را تبدیل به یک خیک باد میکنند. در سودا ها آنان بجای استفاده از شګر
  یا نی شکر که ګران است از مواد صنعتی شیرین کننده استفاده میکنند که آنان مستقما در
  بدن تبدیل به چربی میشوند مسلم است که ثروتمندان عاقل از غذاهای
  طبیعی یا اورګانیک استفاده میکنند ولی این غذاها چون ګران است
  و تا چهار برابر غذاهای صنعتی تولید انبوه خرج برمیدارند مردم فقیر و متوسط از مصرف آن ها خود داری میکنند و درعوض به سرتان وبیماریهای ګوناګون
  مبتلا میګردند که با مراجعه به دکتر دوا و بیمه های قلابی حتی در آمریکا چندین
  برابر پول غذای ارګانیک یا طبیعی را خواهند پرداخت.

  بیمه در آمریکا تنها دریافت حق بیمه است وهیچ
  سرویسی بعدا به بیمه شده نمی دهند کشورهای سرمایه داری همین هستند تا
  بتوانند مردم عادی را غارت کنند شرکتهای بیمه میلیارد ها دلار
  میګیرند ولی نم پس نمی دهند و برای اینکه بتوانید خسارتی از آنان بګیرید باید وکیل ګرفته و به دادګاه
  ګران قیمت آمریکا مراجعه کنید که بیشتر مردم عطایش را به لقایش می بخشند. البته سیستم درست کار میکند کسی که
  بیمه سرش را کلاه میګذارد سعی میکند که به دیګری کلک بزند و جبران مافات
  کند. در کشوری که یک نفر برای یک شب براحتی میلیون ها دلار هزینه میکند کس دیګری
  با کار کردن در همه عمر تنها درآمدی منفی دارد؟ زیرا با تشکیلات خیره
  کننده ای که سرمایه داران با ارقام نجومی دارند براحتی برنامه ریزی میکنند و تمامی
  سرمایه کوچک را به تورم ضد تورم بیمه مالیاتهایی که
  خودشان باید بدهند ولی به ګردن فقیران می اندازند مردم را لخت
  میکنند. آنان در آموزش پرورش و مواد خوراکی و بیمه و درمان دست دارند
  واز طرف دیګر شرکتهای سازنده مواد منفجره و مواد مخدر با
  بازار یابی ایجاد خشم و تنفر و تفرقه مردم را بجان هم می اندازند و انبارهای اسلحه
  های خود را براحتی خالی کرده و مواد انبار شده را با چند برابر قیمت واقعی
  میفروشند. جنګ بین زن مرد دین دار بی
  دین مسلمان بهایی یهودی مسلمان شیعه
  سنی ترک فارس عرب عجم
  تازی غیر تازی لر کرد و… ادامه همین داستان
  است ګروهی خرد باخته و خود باخته شست شوی مغزی شده با تعصب ها و
  باورهای کور بدون داشتن تساهل و اینکه خود را در عین نادانی
  علامه های دهر میدانند بر روی مردم شمشیر کشان پیش میتازند و برنامه
  ریزان در برجهای عاج نشسته به ریش همه شان میخندند. یکی از اهداف استعمار و استحمار بین المللی ایجاد اختلاف و
  تفرقه است مواظب باشید که در دام جنګ بین دین دار و بی دین ګرفتار نشوید؟

  که دین داران ساده دل را بر علیه آنان که خشم دین را
  به دل ګرفته اند صف آرایی نکنند و باز از این آب ګل آلوده شده ماهی هایی درشت تر
  شکار نکنند. پیکان حمله خود را اګر بسوی جهل خرافه پرستی بت پرستی و تمامیت
  خواهی متوجه کنید شاید مشګل ها ساده تر کنار روند ؟ اتحاد در کثرت و یا احترام به
  باورهای همه بدون اینکه به آنان توهین شود و پیش بردن خرد و تفکر علمی. چند روز پیش با یک جوان از کشورهای عربی برخورد داشتم ضمن حرف یکی از وی
  پرسید که تو شیعه هستی یا سنی؟ وی ګفت من تنها مسلمانم
  بعد یکی دیګر از وی پرسید تو از کدام کشوری ؟ ګفت من از
  خاورمیانه هستم هرچه طرف اصرار کرد که بداند او از کدام کشور است او
  تنها به ګفتن اسم خاورمیانه اکتفا کرد.

 •  

  اکنون استعمار و استحمار بین المللی در همه امور داخل شده
  است از غذای صنعتی ګرفته تا تحصیل ودرمان و کار اشتغال
  شاید این برنامه ای که آقای احمدی نژاد در فکر دارد برنامه ای خوب باشد که
  هرکس مثلا هزار متر زمین بګیرد و در آن تولید مواد غذایی پاره وقت یا تفریحی
  کند. هم مردم بجای آپارتمان نشینی و همدم بودن
  با بتون و آهن با طبیعت سرکار دارند و هم بچه از کودکی با زندګی طبیعی آشنا شده و با بودن با حیوانان روحیه بهتری خواهند داشت و هم
  اینکه غذاهای صنتعی پراز مواد زیان آور و چاق کننده و چربی زا هستند که با مرور شخص
  را تبدیل به یک خیک باد میکنند. در سودا ها آنان بجای استفاده از شګر
  یا نی شکر که ګران است از مواد صنعتی شیرین کننده استفاده میکنند که آنان مستقما در
  بدن تبدیل به چربی میشوند مسلم است که ثروتمندان عاقل از غذاهای
  طبیعی یا اورګانیک استفاده میکنند ولی این غذاها چون ګران است
  و تا چهار برابر غذاهای صنعتی تولید انبوه خرج برمیدارند مردم فقیر و متوسط از مصرف آن ها خود داری میکنند و درعوض به سرتان وبیماریهای ګوناګون
  مبتلا میګردند که با مراجعه به دکتر دوا و بیمه های قلابی حتی در آمریکا چندین
  برابر پول غذای ارګانیک یا طبیعی را خواهند پرداخت.

  بیمه در آمریکا تنها دریافت حق بیمه است وهیچ
  سرویسی بعدا به بیمه شده نمی دهند کشورهای سرمایه داری همین هستند تا
  بتوانند مردم عادی را غارت کنند شرکتهای بیمه میلیارد ها دلار
  میګیرند ولی نم پس نمی دهند و برای اینکه بتوانید خسارتی از آنان بګیرید باید وکیل ګرفته و به دادګاه
  ګران قیمت آمریکا مراجعه کنید که بیشتر مردم عطایش را به لقایش می بخشند. البته سیستم درست کار میکند کسی که
  بیمه سرش را کلاه میګذارد سعی میکند که به دیګری کلک بزند و جبران مافات
  کند. در کشوری که یک نفر برای یک شب براحتی میلیون ها دلار هزینه میکند کس دیګری
  با کار کردن در همه عمر تنها درآمدی منفی دارد؟ زیرا با تشکیلات خیره
  کننده ای که سرمایه داران با ارقام نجومی دارند براحتی برنامه ریزی میکنند و تمامی
  سرمایه کوچک را به تورم ضد تورم بیمه مالیاتهایی که
  خودشان باید بدهند ولی به ګردن فقیران می اندازند مردم را لخت
  میکنند. آنان در آموزش پرورش و مواد خوراکی و بیمه و درمان دست دارند
  واز طرف دیګر شرکتهای سازنده مواد منفجره و مواد مخدر با
  بازار یابی ایجاد خشم و تنفر و تفرقه مردم را بجان هم می اندازند و انبارهای اسلحه
  های خود را براحتی خالی کرده و مواد انبار شده را با چند برابر قیمت واقعی
  میفروشند. جنګ بین زن مرد دین دار بی
  دین مسلمان بهایی یهودی مسلمان شیعه
  سنی ترک فارس عرب عجم
  تازی غیر تازی لر کرد و… ادامه همین داستان
  است ګروهی خرد باخته و خود باخته شست شوی مغزی شده با تعصب ها و
  باورهای کور بدون داشتن تساهل و اینکه خود را در عین نادانی
  علامه های دهر میدانند بر روی مردم شمشیر کشان پیش میتازند و برنامه
  ریزان در برجهای عاج نشسته به ریش همه شان میخندند. یکی از اهداف استعمار و استحمار بین المللی ایجاد اختلاف و
  تفرقه است مواظب باشید که در دام جنګ بین دین دار و بی دین ګرفتار نشوید؟

  که دین داران ساده دل را بر علیه آنان که خشم دین را
  به دل ګرفته اند صف آرایی نکنند و باز از این آب ګل آلوده شده ماهی هایی درشت تر
  شکار نکنند. پیکان حمله خود را اګر بسوی جهل خرافه پرستی بت پرستی و تمامیت
  خواهی متوجه کنید شاید مشګل ها ساده تر کنار روند ؟ اتحاد در کثرت و یا احترام به
  باورهای همه بدون اینکه به آنان توهین شود و پیش بردن خرد و تفکر علمی. چند روز پیش با یک جوان از کشورهای عربی برخورد داشتم ضمن حرف یکی از وی
  پرسید که تو شیعه هستی یا سنی؟ وی ګفت من تنها مسلمانم
  بعد یکی دیګر از وی پرسید تو از کدام کشوری ؟ ګفت من از
  خاورمیانه هستم هرچه طرف اصرار کرد که بداند او از کدام کشور است او
  تنها به ګفتن اسم خاورمیانه اکتفا کرد.

 •  

  اکنون استعمار و استحمار بین المللی در همه امور داخل شده
  است از غذای صنعتی ګرفته تا تحصیل ودرمان و کار اشتغال
  شاید این برنامه ای که آقای احمدی نژاد در فکر دارد برنامه ای خوب باشد که
  هرکس مثلا هزار متر زمین بګیرد و در آن تولید مواد غذایی پاره وقت یا تفریحی
  کند. هم مردم بجای آپارتمان نشینی و همدم بودن
  با بتون و آهن با طبیعت سرکار دارند و هم بچه از کودکی با زندګی طبیعی آشنا شده و با بودن با حیوانان روحیه بهتری خواهند داشت و هم
  اینکه غذاهای صنتعی پراز مواد زیان آور و چاق کننده و چربی زا هستند که با مرور شخص
  را تبدیل به یک خیک باد میکنند. در سودا ها آنان بجای استفاده از شګر
  یا نی شکر که ګران است از مواد صنعتی شیرین کننده استفاده میکنند که آنان مستقما در
  بدن تبدیل به چربی میشوند مسلم است که ثروتمندان عاقل از غذاهای
  طبیعی یا اورګانیک استفاده میکنند ولی این غذاها چون ګران است
  و تا چهار برابر غذاهای صنعتی تولید انبوه خرج برمیدارند مردم فقیر و متوسط از مصرف آن ها خود داری میکنند و درعوض به سرتان وبیماریهای ګوناګون
  مبتلا میګردند که با مراجعه به دکتر دوا و بیمه های قلابی حتی در آمریکا چندین
  برابر پول غذای ارګانیک یا طبیعی را خواهند پرداخت.

  بیمه در آمریکا تنها دریافت حق بیمه است وهیچ
  سرویسی بعدا به بیمه شده نمی دهند کشورهای سرمایه داری همین هستند تا
  بتوانند مردم عادی را غارت کنند شرکتهای بیمه میلیارد ها دلار
  میګیرند ولی نم پس نمی دهند و برای اینکه بتوانید خسارتی از آنان بګیرید باید وکیل ګرفته و به دادګاه
  ګران قیمت آمریکا مراجعه کنید که بیشتر مردم عطایش را به لقایش می بخشند. البته سیستم درست کار میکند کسی که
  بیمه سرش را کلاه میګذارد سعی میکند که به دیګری کلک بزند و جبران مافات
  کند. در کشوری که یک نفر برای یک شب براحتی میلیون ها دلار هزینه میکند کس دیګری
  با کار کردن در همه عمر تنها درآمدی منفی دارد؟ زیرا با تشکیلات خیره
  کننده ای که سرمایه داران با ارقام نجومی دارند براحتی برنامه ریزی میکنند و تمامی
  سرمایه کوچک را به تورم ضد تورم بیمه مالیاتهایی که
  خودشان باید بدهند ولی به ګردن فقیران می اندازند مردم را لخت
  میکنند. آنان در آموزش پرورش و مواد خوراکی و بیمه و درمان دست دارند
  واز طرف دیګر شرکتهای سازنده مواد منفجره و مواد مخدر با
  بازار یابی ایجاد خشم و تنفر و تفرقه مردم را بجان هم می اندازند و انبارهای اسلحه
  های خود را براحتی خالی کرده و مواد انبار شده را با چند برابر قیمت واقعی
  میفروشند. جنګ بین زن مرد دین دار بی
  دین مسلمان بهایی یهودی مسلمان شیعه
  سنی ترک فارس عرب عجم
  تازی غیر تازی لر کرد و… ادامه همین داستان
  است ګروهی خرد باخته و خود باخته شست شوی مغزی شده با تعصب ها و
  باورهای کور بدون داشتن تساهل و اینکه خود را در عین نادانی
  علامه های دهر میدانند بر روی مردم شمشیر کشان پیش میتازند و برنامه
  ریزان در برجهای عاج نشسته به ریش همه شان میخندند. یکی از اهداف استعمار و استحمار بین المللی ایجاد اختلاف و
  تفرقه است مواظب باشید که در دام جنګ بین دین دار و بی دین ګرفتار نشوید؟

  که دین داران ساده دل را بر علیه آنان که خشم دین را
  به دل ګرفته اند صف آرایی نکنند و باز از این آب ګل آلوده شده ماهی هایی درشت تر
  شکار نکنند. پیکان حمله خود را اګر بسوی جهل خرافه پرستی بت پرستی و تمامیت
  خواهی متوجه کنید شاید مشګل ها ساده تر کنار روند ؟ اتحاد در کثرت و یا احترام به
  باورهای همه بدون اینکه به آنان توهین شود و پیش بردن خرد و تفکر علمی. چند روز پیش با یک جوان از کشورهای عربی برخورد داشتم ضمن حرف یکی از وی
  پرسید که تو شیعه هستی یا سنی؟ وی ګفت من تنها مسلمانم
  بعد یکی دیګر از وی پرسید تو از کدام کشوری ؟ ګفت من از
  خاورمیانه هستم هرچه طرف اصرار کرد که بداند او از کدام کشور است او
  تنها به ګفتن اسم خاورمیانه اکتفا کرد.

 •  

  اکنون استعمار و استحمار بین المللی در همه امور داخل شده
  است از غذای صنعتی ګرفته تا تحصیل ودرمان و کار اشتغال
  شاید این برنامه ای که آقای احمدی نژاد در فکر دارد برنامه ای خوب باشد که
  هرکس مثلا هزار متر زمین بګیرد و در آن تولید مواد غذایی پاره وقت یا تفریحی
  کند. هم مردم بجای آپارتمان نشینی و همدم بودن
  با بتون و آهن با طبیعت سرکار دارند و هم بچه از کودکی با زندګی طبیعی آشنا شده و با بودن با حیوانان روحیه بهتری خواهند داشت و هم
  اینکه غذاهای صنتعی پراز مواد زیان آور و چاق کننده و چربی زا هستند که با مرور شخص
  را تبدیل به یک خیک باد میکنند. در سودا ها آنان بجای استفاده از شګر
  یا نی شکر که ګران است از مواد صنعتی شیرین کننده استفاده میکنند که آنان مستقما در
  بدن تبدیل به چربی میشوند مسلم است که ثروتمندان عاقل از غذاهای
  طبیعی یا اورګانیک استفاده میکنند ولی این غذاها چون ګران است
  و تا چهار برابر غذاهای صنعتی تولید انبوه خرج برمیدارند مردم فقیر و متوسط از مصرف آن ها خود داری میکنند و درعوض به سرتان وبیماریهای ګوناګون
  مبتلا میګردند که با مراجعه به دکتر دوا و بیمه های قلابی حتی در آمریکا چندین
  برابر پول غذای ارګانیک یا طبیعی را خواهند پرداخت.

  بیمه در آمریکا تنها دریافت حق بیمه است وهیچ
  سرویسی بعدا به بیمه شده نمی دهند کشورهای سرمایه داری همین هستند تا
  بتوانند مردم عادی را غارت کنند شرکتهای بیمه میلیارد ها دلار
  میګیرند ولی نم پس نمی دهند و برای اینکه بتوانید خسارتی از آنان بګیرید باید وکیل ګرفته و به دادګاه
  ګران قیمت آمریکا مراجعه کنید که بیشتر مردم عطایش را به لقایش می بخشند. البته سیستم درست کار میکند کسی که
  بیمه سرش را کلاه میګذارد سعی میکند که به دیګری کلک بزند و جبران مافات
  کند. در کشوری که یک نفر برای یک شب براحتی میلیون ها دلار هزینه میکند کس دیګری
  با کار کردن در همه عمر تنها درآمدی منفی دارد؟ زیرا با تشکیلات خیره
  کننده ای که سرمایه داران با ارقام نجومی دارند براحتی برنامه ریزی میکنند و تمامی
  سرمایه کوچک را به تورم ضد تورم بیمه مالیاتهایی که
  خودشان باید بدهند ولی به ګردن فقیران می اندازند مردم را لخت
  میکنند. آنان در آموزش پرورش و مواد خوراکی و بیمه و درمان دست دارند
  واز طرف دیګر شرکتهای سازنده مواد منفجره و مواد مخدر با
  بازار یابی ایجاد خشم و تنفر و تفرقه مردم را بجان هم می اندازند و انبارهای اسلحه
  های خود را براحتی خالی کرده و مواد انبار شده را با چند برابر قیمت واقعی
  میفروشند. جنګ بین زن مرد دین دار بی
  دین مسلمان بهایی یهودی مسلمان شیعه
  سنی ترک فارس عرب عجم
  تازی غیر تازی لر کرد و… ادامه همین داستان
  است ګروهی خرد باخته و خود باخته شست شوی مغزی شده با تعصب ها و
  باورهای کور بدون داشتن تساهل و اینکه خود را در عین نادانی
  علامه های دهر میدانند بر روی مردم شمشیر کشان پیش میتازند و برنامه
  ریزان در برجهای عاج نشسته به ریش همه شان میخندند. یکی از اهداف استعمار و استحمار بین المللی ایجاد اختلاف و
  تفرقه است مواظب باشید که در دام جنګ بین دین دار و بی دین ګرفتار نشوید؟

  که دین داران ساده دل را بر علیه آنان که خشم دین را
  به دل ګرفته اند صف آرایی نکنند و باز از این آب ګل آلوده شده ماهی هایی درشت تر
  شکار نکنند. پیکان حمله خود را اګر بسوی جهل خرافه پرستی بت پرستی و تمامیت
  خواهی متوجه کنید شاید مشګل ها ساده تر کنار روند ؟ اتحاد در کثرت و یا احترام به
  باورهای همه بدون اینکه به آنان توهین شود و پیش بردن خرد و تفکر علمی. چند روز پیش با یک جوان از کشورهای عربی برخورد داشتم ضمن حرف یکی از وی
  پرسید که تو شیعه هستی یا سنی؟ وی ګفت من تنها مسلمانم
  بعد یکی دیګر از وی پرسید تو از کدام کشوری ؟ ګفت من از
  خاورمیانه هستم هرچه طرف اصرار کرد که بداند او از کدام کشور است او
  تنها به ګفتن اسم خاورمیانه اکتفا کرد.

 • Shahriyar_love_311

  آقا جون ..زور که نیست . نمیخوای ….نگیر… دیگه چرا چرت پرت ردیف میکنی؟   مطمئن باش اگر روژه ضرر داشت . تا بحال ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تا پژشک یهودی و مخالف دین اسلام اون ها را زود تر از شما پیدا میکردند. ولی چرا تا بحال خبری ازشون نیست؟ چرا این آیت الله ها که همیشه روزه دار بودند بیشتر از این عرق خور ها عمر دارند . مگه روزه بد نیست . پس چرا عمر کسایی که روزه میگیرند کم نمیشه.

 • Shahriyar_love_311

  آقا جون ..زور که نیست . نمیخوای ….نگیر… دیگه چرا چرت پرت ردیف میکنی؟   مطمئن باش اگر روژه ضرر داشت . تا بحال ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تا پژشک یهودی و مخالف دین اسلام اون ها را زود تر از شما پیدا میکردند. ولی چرا تا بحال خبری ازشون نیست؟ چرا این آیت الله ها که همیشه روزه دار بودند بیشتر از این عرق خور ها عمر دارند . مگه روزه بد نیست . پس چرا عمر کسایی که روزه میگیرند کم نمیشه.

 • Shahriyar_love_311

  آقا جون ..زور که نیست . نمیخوای ….نگیر… دیگه چرا چرت پرت ردیف میکنی؟   مطمئن باش اگر روژه ضرر داشت . تا بحال ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تا پژشک یهودی و مخالف دین اسلام اون ها را زود تر از شما پیدا میکردند. ولی چرا تا بحال خبری ازشون نیست؟ چرا این آیت الله ها که همیشه روزه دار بودند بیشتر از این عرق خور ها عمر دارند . مگه روزه بد نیست . پس چرا عمر کسایی که روزه میگیرند کم نمیشه.

 • Khorzo

  آخه کره بز مالیاتی چرا شعر تحویل مردم میدی؟؟
  😀

 • Khorzo

  آخه کره بز مالیاتی چرا شعر تحویل مردم میدی؟؟
  😀

 • Khorzo

  آخه کره بز مالیاتی چرا شعر تحویل مردم میدی؟؟
  😀

 • یک شهروند جامعه جهانی

  من نمیدونم شما چه مرام و مسلک و دینی دارید اما میخوام شما رو نصیحت کنم . در همه ادیان الهی و همه مکاتب بشری توهین و تحقیر و حرف زشت هیچ جایگاهی نداره در مرامنامه همه مکاتب ادب جایگاه ویژه ای داره نمیدانم توی مرامنامه مکتبی  که جنابعالی طرفدار و مبلغ آن هستی چرا اجازه داده میشود که به ایده و اعتقاد دیگران توهین بشه ؟ شما اگه به دنبال تبلیغ برای تفکر و اندیشه خودت این مطالب را مینویسی بدان که نه تنها هیچ سربازی به اردوگاه خودت اضافه نمیکنی بلکه حتم بدان با این ادبیات که شاه بیت آن توهین و حرف زشت و بی ادبی و تحقیر و تخطئه اعتقاد دیگران است نمیتوانی به تعداد هواداران مکتب خودت چیزی اضافه کنی . چه کسی از ادب ضرر دیده که شما از ادب گریزانی ؟ با ادب باشد با منطق و استدلال سعی در جذب مخاطب بنما که اگر بی ادبی و تحقیر راه و روش مناسبی بود بی ادبان عالم تاریخ مصرفشان به سر نمیرسید ببخشید اگر باعت تکدر خاطر مبارکتان شدم من وظیفه داشتم شما را با متانت تمام دعوت به ادب کنم زیرا من دانش آموز مکتب همان پیغمبری هستم که شما او را مسخره میکنید پیامبر من در مکه مورد بی احترامی قرار گرفت و با خنده و ادب و احترام توهین کننده گان را مورد خطاب قرار میداد . بر سر او شکمبه گوسفند میریختند اما هیچ زمانی در صدد انتقام به روش دشمنان بر نیامد پس خواهشا مطالب خود را بر پایه ادب و احترام و استدلال مطرح کن ببخشید و حلالم کنید البته اگر اعتقاد به حلالیت دارید اگر نه که خود دانید . آنچه شرط بلاغ بود من گفتم خواهی پند گیر یا ملال که امیدوارم پند بگیری

 • یک شهروند جامعه جهانی

  من نمیدونم شما چه مرام و مسلک و دینی دارید اما میخوام شما رو نصیحت کنم . در همه ادیان الهی و همه مکاتب بشری توهین و تحقیر و حرف زشت هیچ جایگاهی نداره در مرامنامه همه مکاتب ادب جایگاه ویژه ای داره نمیدانم توی مرامنامه مکتبی  که جنابعالی طرفدار و مبلغ آن هستی چرا اجازه داده میشود که به ایده و اعتقاد دیگران توهین بشه ؟ شما اگه به دنبال تبلیغ برای تفکر و اندیشه خودت این مطالب را مینویسی بدان که نه تنها هیچ سربازی به اردوگاه خودت اضافه نمیکنی بلکه حتم بدان با این ادبیات که شاه بیت آن توهین و حرف زشت و بی ادبی و تحقیر و تخطئه اعتقاد دیگران است نمیتوانی به تعداد هواداران مکتب خودت چیزی اضافه کنی . چه کسی از ادب ضرر دیده که شما از ادب گریزانی ؟ با ادب باشد با منطق و استدلال سعی در جذب مخاطب بنما که اگر بی ادبی و تحقیر راه و روش مناسبی بود بی ادبان عالم تاریخ مصرفشان به سر نمیرسید ببخشید اگر باعت تکدر خاطر مبارکتان شدم من وظیفه داشتم شما را با متانت تمام دعوت به ادب کنم زیرا من دانش آموز مکتب همان پیغمبری هستم که شما او را مسخره میکنید پیامبر من در مکه مورد بی احترامی قرار گرفت و با خنده و ادب و احترام توهین کننده گان را مورد خطاب قرار میداد . بر سر او شکمبه گوسفند میریختند اما هیچ زمانی در صدد انتقام به روش دشمنان بر نیامد پس خواهشا مطالب خود را بر پایه ادب و احترام و استدلال مطرح کن ببخشید و حلالم کنید البته اگر اعتقاد به حلالیت دارید اگر نه که خود دانید . آنچه شرط بلاغ بود من گفتم خواهی پند گیر یا ملال که امیدوارم پند بگیری

 • یک شهروند جامعه جهانی

  من نمیدونم شما چه مرام و مسلک و دینی دارید اما میخوام شما رو نصیحت کنم . در همه ادیان الهی و همه مکاتب بشری توهین و تحقیر و حرف زشت هیچ جایگاهی نداره در مرامنامه همه مکاتب ادب جایگاه ویژه ای داره نمیدانم توی مرامنامه مکتبی  که جنابعالی طرفدار و مبلغ آن هستی چرا اجازه داده میشود که به ایده و اعتقاد دیگران توهین بشه ؟ شما اگه به دنبال تبلیغ برای تفکر و اندیشه خودت این مطالب را مینویسی بدان که نه تنها هیچ سربازی به اردوگاه خودت اضافه نمیکنی بلکه حتم بدان با این ادبیات که شاه بیت آن توهین و حرف زشت و بی ادبی و تحقیر و تخطئه اعتقاد دیگران است نمیتوانی به تعداد هواداران مکتب خودت چیزی اضافه کنی . چه کسی از ادب ضرر دیده که شما از ادب گریزانی ؟ با ادب باشد با منطق و استدلال سعی در جذب مخاطب بنما که اگر بی ادبی و تحقیر راه و روش مناسبی بود بی ادبان عالم تاریخ مصرفشان به سر نمیرسید ببخشید اگر باعت تکدر خاطر مبارکتان شدم من وظیفه داشتم شما را با متانت تمام دعوت به ادب کنم زیرا من دانش آموز مکتب همان پیغمبری هستم که شما او را مسخره میکنید پیامبر من در مکه مورد بی احترامی قرار گرفت و با خنده و ادب و احترام توهین کننده گان را مورد خطاب قرار میداد . بر سر او شکمبه گوسفند میریختند اما هیچ زمانی در صدد انتقام به روش دشمنان بر نیامد پس خواهشا مطالب خود را بر پایه ادب و احترام و استدلال مطرح کن ببخشید و حلالم کنید البته اگر اعتقاد به حلالیت دارید اگر نه که خود دانید . آنچه شرط بلاغ بود من گفتم خواهی پند گیر یا ملال که امیدوارم پند بگیری

 • یک شهروند جامعه جهانی

  من نمیدونم شما چه مرام و مسلک و دینی دارید اما میخوام شما رو نصیحت کنم . در همه ادیان الهی و همه مکاتب بشری توهین و تحقیر و حرف زشت هیچ جایگاهی نداره در مرامنامه همه مکاتب ادب جایگاه ویژه ای داره نمیدانم توی مرامنامه مکتبی  که جنابعالی طرفدار و مبلغ آن هستی چرا اجازه داده میشود که به ایده و اعتقاد دیگران توهین بشه ؟ شما اگه به دنبال تبلیغ برای تفکر و اندیشه خودت این مطالب را مینویسی بدان که نه تنها هیچ سربازی به اردوگاه خودت اضافه نمیکنی بلکه حتم بدان با این ادبیات که شاه بیت آن توهین و حرف زشت و بی ادبی و تحقیر و تخطئه اعتقاد دیگران است نمیتوانی به تعداد هواداران مکتب خودت چیزی اضافه کنی . چه کسی از ادب ضرر دیده که شما از ادب گریزانی ؟ با ادب باشد با منطق و استدلال سعی در جذب مخاطب بنما که اگر بی ادبی و تحقیر راه و روش مناسبی بود بی ادبان عالم تاریخ مصرفشان به سر نمیرسید ببخشید اگر باعت تکدر خاطر مبارکتان شدم من وظیفه داشتم شما را با متانت تمام دعوت به ادب کنم زیرا من دانش آموز مکتب همان پیغمبری هستم که شما او را مسخره میکنید پیامبر من در مکه مورد بی احترامی قرار گرفت و با خنده و ادب و احترام توهین کننده گان را مورد خطاب قرار میداد . بر سر او شکمبه گوسفند میریختند اما هیچ زمانی در صدد انتقام به روش دشمنان بر نیامد پس خواهشا مطالب خود را بر پایه ادب و احترام و استدلال مطرح کن ببخشید و حلالم کنید البته اگر اعتقاد به حلالیت دارید اگر نه که خود دانید . آنچه شرط بلاغ بود من گفتم خواهی پند گیر یا ملال که امیدوارم پند بگیری

 • Ghhghh

  رسیدن به خرد در مورد هر موضوعی به در دسترس بودن
  آن موضوع برای حواس انسانی نیاز دارد چیزهایی مثل بهشت، جهنم  و امثالهم از دسترس حواس انسانی خارج است و صحبت در مورد آنها تنها کار عوام است کلیه روش هایی که برای اثبات فرضیه ها ابداع شده در مورد این موضوعات کارایی ندارد. وکسانی که سعی در اثبات آنها دارند از روش های مردم چند هزار سال پیش استفاده می کنند. مثلا می گویند در فلان کتاب نوشته شده است که خود آن کتاب مربوط به چند صد سال پیش است وهیچ اعتباری ندارد. در حالی که علوم جدید تنها بار روش های جدید و با امکانات دنیای جدید مورد آزمون قرار می گیرند واثبات می شوند. در مورد روزه نیز تحقیقاتی در مورد مضرات آن انجام نشده است و شما نباید ………

  • Mohen Lgvm

   ببین انسان واقعا نمی تونه عالم غیر مادی رو درک کنه. آنچه در قرآن اومده اکثرا مثال از دنیای مادیه. خواب دیدی تا حالا. آدم از مکان و زمان جدا می شه و یک منطق جدید پیدا می کنه بعد که بیدار میشه هیچی سر در نمیاره. بعد اینکه تا الآن مرده های زیادی زنده شدند که اکثرا مسلمون هم نیستند در حال حاضر و تجربشون زندگی بعد از مرگ رو ثابت می کنه

 • Ghhghh

  رسیدن به خرد در مورد هر موضوعی به در دسترس بودن
  آن موضوع برای حواس انسانی نیاز دارد چیزهایی مثل بهشت، جهنم  و امثالهم از دسترس حواس انسانی خارج است و صحبت در مورد آنها تنها کار عوام است کلیه روش هایی که برای اثبات فرضیه ها ابداع شده در مورد این موضوعات کارایی ندارد. وکسانی که سعی در اثبات آنها دارند از روش های مردم چند هزار سال پیش استفاده می کنند. مثلا می گویند در فلان کتاب نوشته شده است که خود آن کتاب مربوط به چند صد سال پیش است وهیچ اعتباری ندارد. در حالی که علوم جدید تنها بار روش های جدید و با امکانات دنیای جدید مورد آزمون قرار می گیرند واثبات می شوند. در مورد روزه نیز تحقیقاتی در مورد مضرات آن انجام نشده است و شما نباید ………

 • Ghhghh

  رسیدن به خرد در مورد هر موضوعی به در دسترس بودن
  آن موضوع برای حواس انسانی نیاز دارد چیزهایی مثل بهشت، جهنم  و امثالهم از دسترس حواس انسانی خارج است و صحبت در مورد آنها تنها کار عوام است کلیه روش هایی که برای اثبات فرضیه ها ابداع شده در مورد این موضوعات کارایی ندارد. وکسانی که سعی در اثبات آنها دارند از روش های مردم چند هزار سال پیش استفاده می کنند. مثلا می گویند در فلان کتاب نوشته شده است که خود آن کتاب مربوط به چند صد سال پیش است وهیچ اعتباری ندارد. در حالی که علوم جدید تنها بار روش های جدید و با امکانات دنیای جدید مورد آزمون قرار می گیرند واثبات می شوند. در مورد روزه نیز تحقیقاتی در مورد مضرات آن انجام نشده است و شما نباید ………

  • Mohen Lgvm

   ببین انسان واقعا نمی تونه عالم غیر مادی رو درک کنه. آنچه در قرآن اومده اکثرا مثال از دنیای مادیه. خواب دیدی تا حالا. آدم از مکان و زمان جدا می شه و یک منطق جدید پیدا می کنه بعد که بیدار میشه هیچی سر در نمیاره. بعد اینکه تا الآن مرده های زیادی زنده شدند که اکثرا مسلمون هم نیستند در حال حاضر و تجربشون زندگی بعد از مرگ رو ثابت می کنه

 • Ghhghh

  رسیدن به خرد در مورد هر موضوعی به در دسترس بودن
  آن موضوع برای حواس انسانی نیاز دارد چیزهایی مثل بهشت، جهنم  و امثالهم از دسترس حواس انسانی خارج است و صحبت در مورد آنها تنها کار عوام است کلیه روش هایی که برای اثبات فرضیه ها ابداع شده در مورد این موضوعات کارایی ندارد. وکسانی که سعی در اثبات آنها دارند از روش های مردم چند هزار سال پیش استفاده می کنند. مثلا می گویند در فلان کتاب نوشته شده است که خود آن کتاب مربوط به چند صد سال پیش است وهیچ اعتباری ندارد. در حالی که علوم جدید تنها بار روش های جدید و با امکانات دنیای جدید مورد آزمون قرار می گیرند واثبات می شوند. در مورد روزه نیز تحقیقاتی در مورد مضرات آن انجام نشده است و شما نباید ………

 • Amir Aghajan

   خوبه بازم کسایی هستند که اسلام واقعی را شناختند ، جالبه نویسنده میاد با متن های قبلیش اثبات می کنه اسلام واقعی همون اسلام خامنه ایی –
  اول از همه باید بگم ما با هم داداشیم ،خواهریم نباید اینطور به هم دیگه حمله کنیم هنوز یاد نگرفتیم با بحث مشکلاتمون رو حل کنیم نه دعوا
  دوم آیه شریف قرآن می گه ” لا اکراه فی الدین ”  اجباری در دین نیست ، پس مجبور کردن کسی به انجام اعمال اسلام یک کار خلاف اسلام است  که الان انجام می شه .
  سوم روزه وفتی واجب می شه که ضرر نرسونه ، بچه ایی ، پیری ، جوونی که روزه به ضررش تموم می شه گناهه که روزه بگیره گناه محض!!
  چهارم سخنی از پیامبر  آوردی که سخن شناساش هم در موردش بحث می کنند و تعبیر اصلی اینه :

  خلوف فم الصائم
  :(ولخلوف فم
  الصائم أطیب عند الله من ریح المسک) اگر در جمله متوجه شوید نسبت
  خلوف به روزه دار شده یعنی رائحۀ که مخصوص روزه دار است خلوف خوشبو تر است
  نزد خداوند ج از بوی مشک..اما برخی از خلوف تعبیر نادرست نموده  از تنبلی
  وبزعم خود شان نهایت اطاعت از دستور پیامبر ص در رمضان دهان خودرا نمی
  شویند که مبادا محبوب خدا{ خلوف} ضایع ونا بود گردد.العیاذ بالله. خلوف تب
  ویا حرارتی است که در نتیجه عدم خوردن ونوشیدن در دهان روزه داران حس میشود
  نه تراکم چرک در دهان.. در صدر اسلام عدۀ که نهایت به نظافت وپاکی دهان
  اهتمام داشتند ازین حرارت اظهار نا راحتی میکردند که پیامبر بزرگوار اسلام
  فرمود آن حرارت هم ارزش خودرا دارد خداوندج از شما ناراض نمیشود بلکه همین
  تب وحرارت در نزد خداوند ج بهتر از بوی مشک است.اما عدۀ این حدیث شریف را
  بر انباشتن چرک در دهن تعبیر نموده با نشستن دهان سعی دارند تا خلوف را
  مکثف تر وبزعم خود شان رضای خدارا بیشتر حاصل نمایند .نه خیربا وصف پاک
  کردن ومسواک زدن یکنوع حرارت در دهان روزه دار باقی میماند که ارزش دارد ،
  ولی این به معنی پاک نکردن دهان در رمضان نیست. در رمضان باید بیشتر از
  ماهای دیگر در حفظ الصحه وپاکی دهان توجه صورت گیرد.چون رمضان ماه قرآن
  ودهان هم معبر قرآن است حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده
  است{.أفواهکم طرق للقرآن فطییبوا ها بالسواک} دهان معبر قرآن است وآنرا با
  مسواک پاک کنید ویقینا در رمضان قرآن بیشتر تلاوت میگردد بناءٌ بر پاکی
  وحفظ الصحه دهان بیشتر توجه صورت گیرد.

  مسواک:
  یا حفظ الصحه دهن.پیامبر اسلام فرموده است اگر
  بر امتم سخت تمام نمیشد ایشان را در وقت ادای هر نماز به مسواک کردن مأمور
  میساختم البته بطور وجوبی وازین امر استحباب ونیکوی پاک کردن دهن در هر
  لحظه استنباط میگردد. در حدیث شریف دیگر از پیامبر بزرگوار اسلام روایت شده
  است( افواهکم طرق للقرآن فطیبوا ها بالسواک) دهن های شما راه قرآن است آنرا
  با مسواک کردن پاکیزه نگاه کنید.!بلی در ماه رمضان قرآن شریف بیشتر تلاوت
  میگردد بناء بخاطر نظافت دهن باید بیشتر إهتمام صورت گیرد.تا میتواند دهان
  را قبل از طلوع صبح شستشو وپاک کند.

  شما می دونید دارید به کسی تهمت کثیفی می زنی که ۱۴۰۰ سال پیش حرف از مسواک می زند آن هم در جماعت عرب ، آخه هم وطن من تا کی می خوای از ظاهر به باطن استدلال کنی ؟ظاهر رو ما می سازیم اما باطن ثابت.

  جمله خودت را نگاه کن : “این امت فلک زده و خردباخته اسلام است. هنگام سحر تا مرز ترکیدن می خورند،
  اگر مجبور به کاری نباشند، تا بعد از ظهر روز بعد به خواب دیو فرو می روند…”
  شما که از دموکراسی حرف میزنی میایی به یه جمعیت میلیونی می گی فلک زده ؟ یک میلیارد آدمی که دینشون سحر خیزی را تشویق می کنه تا بعد از ظهر می خوابند ؟ تا مرز ترکیدن می خورند ؟  شما شعور داری یا این کسایی که به بنیادی ترین چیز های زندگی شون توهین شده ؟ به قول خودت : در درجه نخست ادب و تربیت در پاسخگویی لازم است 

  و در آخر به کسایی که این بحث واسشون مهمه توصیه می کنم که کتاب مذهب علیه مذهب از دکتر شریعتی رو بخونند تا ببینند که چطور مذهب ساختگی میاد و ظاهر مذهب واقعی را بد جلوه میده.

 • Amir Aghajan

   خوبه بازم کسایی هستند که اسلام واقعی را شناختند ، جالبه نویسنده میاد با متن های قبلیش اثبات می کنه اسلام واقعی همون اسلام خامنه ایی –
  اول از همه باید بگم ما با هم داداشیم ،خواهریم نباید اینطور به هم دیگه حمله کنیم هنوز یاد نگرفتیم با بحث مشکلاتمون رو حل کنیم نه دعوا
  دوم آیه شریف قرآن می گه ” لا اکراه فی الدین ”  اجباری در دین نیست ، پس مجبور کردن کسی به انجام اعمال اسلام یک کار خلاف اسلام است  که الان انجام می شه .
  سوم روزه وفتی واجب می شه که ضرر نرسونه ، بچه ایی ، پیری ، جوونی که روزه به ضررش تموم می شه گناهه که روزه بگیره گناه محض!!
  چهارم سخنی از پیامبر  آوردی که سخن شناساش هم در موردش بحث می کنند و تعبیر اصلی اینه :

  خلوف فم الصائم
  :(ولخلوف فم
  الصائم أطیب عند الله من ریح المسک) اگر در جمله متوجه شوید نسبت
  خلوف به روزه دار شده یعنی رائحۀ که مخصوص روزه دار است خلوف خوشبو تر است
  نزد خداوند ج از بوی مشک..اما برخی از خلوف تعبیر نادرست نموده  از تنبلی
  وبزعم خود شان نهایت اطاعت از دستور پیامبر ص در رمضان دهان خودرا نمی
  شویند که مبادا محبوب خدا{ خلوف} ضایع ونا بود گردد.العیاذ بالله. خلوف تب
  ویا حرارتی است که در نتیجه عدم خوردن ونوشیدن در دهان روزه داران حس میشود
  نه تراکم چرک در دهان.. در صدر اسلام عدۀ که نهایت به نظافت وپاکی دهان
  اهتمام داشتند ازین حرارت اظهار نا راحتی میکردند که پیامبر بزرگوار اسلام
  فرمود آن حرارت هم ارزش خودرا دارد خداوندج از شما ناراض نمیشود بلکه همین
  تب وحرارت در نزد خداوند ج بهتر از بوی مشک است.اما عدۀ این حدیث شریف را
  بر انباشتن چرک در دهن تعبیر نموده با نشستن دهان سعی دارند تا خلوف را
  مکثف تر وبزعم خود شان رضای خدارا بیشتر حاصل نمایند .نه خیربا وصف پاک
  کردن ومسواک زدن یکنوع حرارت در دهان روزه دار باقی میماند که ارزش دارد ،
  ولی این به معنی پاک نکردن دهان در رمضان نیست. در رمضان باید بیشتر از
  ماهای دیگر در حفظ الصحه وپاکی دهان توجه صورت گیرد.چون رمضان ماه قرآن
  ودهان هم معبر قرآن است حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده
  است{.أفواهکم طرق للقرآن فطییبوا ها بالسواک} دهان معبر قرآن است وآنرا با
  مسواک پاک کنید ویقینا در رمضان قرآن بیشتر تلاوت میگردد بناءٌ بر پاکی
  وحفظ الصحه دهان بیشتر توجه صورت گیرد.

  مسواک:
  یا حفظ الصحه دهن.پیامبر اسلام فرموده است اگر
  بر امتم سخت تمام نمیشد ایشان را در وقت ادای هر نماز به مسواک کردن مأمور
  میساختم البته بطور وجوبی وازین امر استحباب ونیکوی پاک کردن دهن در هر
  لحظه استنباط میگردد. در حدیث شریف دیگر از پیامبر بزرگوار اسلام روایت شده
  است( افواهکم طرق للقرآن فطیبوا ها بالسواک) دهن های شما راه قرآن است آنرا
  با مسواک کردن پاکیزه نگاه کنید.!بلی در ماه رمضان قرآن شریف بیشتر تلاوت
  میگردد بناء بخاطر نظافت دهن باید بیشتر إهتمام صورت گیرد.تا میتواند دهان
  را قبل از طلوع صبح شستشو وپاک کند.

  شما می دونید دارید به کسی تهمت کثیفی می زنی که ۱۴۰۰ سال پیش حرف از مسواک می زند آن هم در جماعت عرب ، آخه هم وطن من تا کی می خوای از ظاهر به باطن استدلال کنی ؟ظاهر رو ما می سازیم اما باطن ثابت.

  جمله خودت را نگاه کن : “این امت فلک زده و خردباخته اسلام است. هنگام سحر تا مرز ترکیدن می خورند،
  اگر مجبور به کاری نباشند، تا بعد از ظهر روز بعد به خواب دیو فرو می روند…”
  شما که از دموکراسی حرف میزنی میایی به یه جمعیت میلیونی می گی فلک زده ؟ یک میلیارد آدمی که دینشون سحر خیزی را تشویق می کنه تا بعد از ظهر می خوابند ؟ تا مرز ترکیدن می خورند ؟  شما شعور داری یا این کسایی که به بنیادی ترین چیز های زندگی شون توهین شده ؟ به قول خودت : در درجه نخست ادب و تربیت در پاسخگویی لازم است 

  و در آخر به کسایی که این بحث واسشون مهمه توصیه می کنم که کتاب مذهب علیه مذهب از دکتر شریعتی رو بخونند تا ببینند که چطور مذهب ساختگی میاد و ظاهر مذهب واقعی را بد جلوه میده.

 • Amir Aghajan

   خوبه بازم کسایی هستند که اسلام واقعی را شناختند ، جالبه نویسنده میاد با متن های قبلیش اثبات می کنه اسلام واقعی همون اسلام خامنه ایی –
  اول از همه باید بگم ما با هم داداشیم ،خواهریم نباید اینطور به هم دیگه حمله کنیم هنوز یاد نگرفتیم با بحث مشکلاتمون رو حل کنیم نه دعوا
  دوم آیه شریف قرآن می گه ” لا اکراه فی الدین ”  اجباری در دین نیست ، پس مجبور کردن کسی به انجام اعمال اسلام یک کار خلاف اسلام است  که الان انجام می شه .
  سوم روزه وفتی واجب می شه که ضرر نرسونه ، بچه ایی ، پیری ، جوونی که روزه به ضررش تموم می شه گناهه که روزه بگیره گناه محض!!
  چهارم سخنی از پیامبر  آوردی که سخن شناساش هم در موردش بحث می کنند و تعبیر اصلی اینه :

  خلوف فم الصائم
  :(ولخلوف فم
  الصائم أطیب عند الله من ریح المسک) اگر در جمله متوجه شوید نسبت
  خلوف به روزه دار شده یعنی رائحۀ که مخصوص روزه دار است خلوف خوشبو تر است
  نزد خداوند ج از بوی مشک..اما برخی از خلوف تعبیر نادرست نموده  از تنبلی
  وبزعم خود شان نهایت اطاعت از دستور پیامبر ص در رمضان دهان خودرا نمی
  شویند که مبادا محبوب خدا{ خلوف} ضایع ونا بود گردد.العیاذ بالله. خلوف تب
  ویا حرارتی است که در نتیجه عدم خوردن ونوشیدن در دهان روزه داران حس میشود
  نه تراکم چرک در دهان.. در صدر اسلام عدۀ که نهایت به نظافت وپاکی دهان
  اهتمام داشتند ازین حرارت اظهار نا راحتی میکردند که پیامبر بزرگوار اسلام
  فرمود آن حرارت هم ارزش خودرا دارد خداوندج از شما ناراض نمیشود بلکه همین
  تب وحرارت در نزد خداوند ج بهتر از بوی مشک است.اما عدۀ این حدیث شریف را
  بر انباشتن چرک در دهن تعبیر نموده با نشستن دهان سعی دارند تا خلوف را
  مکثف تر وبزعم خود شان رضای خدارا بیشتر حاصل نمایند .نه خیربا وصف پاک
  کردن ومسواک زدن یکنوع حرارت در دهان روزه دار باقی میماند که ارزش دارد ،
  ولی این به معنی پاک نکردن دهان در رمضان نیست. در رمضان باید بیشتر از
  ماهای دیگر در حفظ الصحه وپاکی دهان توجه صورت گیرد.چون رمضان ماه قرآن
  ودهان هم معبر قرآن است حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده
  است{.أفواهکم طرق للقرآن فطییبوا ها بالسواک} دهان معبر قرآن است وآنرا با
  مسواک پاک کنید ویقینا در رمضان قرآن بیشتر تلاوت میگردد بناءٌ بر پاکی
  وحفظ الصحه دهان بیشتر توجه صورت گیرد.

  مسواک:
  یا حفظ الصحه دهن.پیامبر اسلام فرموده است اگر
  بر امتم سخت تمام نمیشد ایشان را در وقت ادای هر نماز به مسواک کردن مأمور
  میساختم البته بطور وجوبی وازین امر استحباب ونیکوی پاک کردن دهن در هر
  لحظه استنباط میگردد. در حدیث شریف دیگر از پیامبر بزرگوار اسلام روایت شده
  است( افواهکم طرق للقرآن فطیبوا ها بالسواک) دهن های شما راه قرآن است آنرا
  با مسواک کردن پاکیزه نگاه کنید.!بلی در ماه رمضان قرآن شریف بیشتر تلاوت
  میگردد بناء بخاطر نظافت دهن باید بیشتر إهتمام صورت گیرد.تا میتواند دهان
  را قبل از طلوع صبح شستشو وپاک کند.

  شما می دونید دارید به کسی تهمت کثیفی می زنی که ۱۴۰۰ سال پیش حرف از مسواک می زند آن هم در جماعت عرب ، آخه هم وطن من تا کی می خوای از ظاهر به باطن استدلال کنی ؟ظاهر رو ما می سازیم اما باطن ثابت.

  جمله خودت را نگاه کن : “این امت فلک زده و خردباخته اسلام است. هنگام سحر تا مرز ترکیدن می خورند،
  اگر مجبور به کاری نباشند، تا بعد از ظهر روز بعد به خواب دیو فرو می روند…”
  شما که از دموکراسی حرف میزنی میایی به یه جمعیت میلیونی می گی فلک زده ؟ یک میلیارد آدمی که دینشون سحر خیزی را تشویق می کنه تا بعد از ظهر می خوابند ؟ تا مرز ترکیدن می خورند ؟  شما شعور داری یا این کسایی که به بنیادی ترین چیز های زندگی شون توهین شده ؟ به قول خودت : در درجه نخست ادب و تربیت در پاسخگویی لازم است 

  و در آخر به کسایی که این بحث واسشون مهمه توصیه می کنم که کتاب مذهب علیه مذهب از دکتر شریعتی رو بخونند تا ببینند که چطور مذهب ساختگی میاد و ظاهر مذهب واقعی را بد جلوه میده.

 • Farzaneh Z.

  man shakhsan az oloome pezeshki o biology sar reshteyi nadaram, va az jabgooyi be in maghaleye mazhak ajez boodam (chon reshtam motafavete) vali, mamnounam az shoma ke ba motalee o reference o ba elme marboot javabe in maghaleye mazhako dadin…

  movaffagh bashido pirouz aghaye hessam…

  Dar zemn, baraye hameye nevisandegane in safe motoassefam… ke chon midoonin 60%e mardom nemiran tahghigh konan o matalebe dorost ro peida konan, sooe estefade mikonin, va be badtarin nahv tohin mikonin, va fohsho foshkary mikonin…

  motmaenam dar javabe in commentam ye alame fohsh daryaft mikonam… chon baghiyeye commentha va javab hasho khoondam, va chizi gheir az fohsh nadidam, dar javabe afradi ke ba in maghale mokhalefan…

  baratoon doa mikonam  ke adabetoon ziad beshe, adabiatetoon behtar beshe…
  ghavanine basice adam boodan ke mishe ehteram gozashtan ro yad begirin… 

  va dar akhar baraye tamamie nevisandegane fozoole mahale ehsase taasof mikonam… 

  shoma irani nistin… irani hich gah fohsh nemide, irani hich gah bi ehterami nemikone…

  shoma daste tamamie zendan banhaye zendanhaye irano az fohsh dadan bastin… tabrik migam behetoon ke enghadr sarih hoviate khodetoono ashkar kardin…

  javabi ham ke be in commente in dooste agah dadid, tamamiate in site va in safhe ra zire soal mibare, va neshoon mide ke begheir az hajviat chizi balad nistid…

  elme pezeshki ra be delkhahe khod chap o rast, bala o pain mikonin… va be onvane “maghale” dar sitetoon chap mikonin…

  baratoon motoassefam!!
  vaghean motoassefam!!

  P/N: baraye oonayi ham ke mikhan fohsh dadano shoroo konan, pishapish motoassefam
  az shoma zood bavarha entezary bish nemire…

  *Iranihaye mohtaram motalee konin*
  ke hich chiz badtar az motalee va elm be inha zarar nemizane…
  hamintory ke dar in mesale koochak didim!!

 • Farzaneh Z.

  man shakhsan az oloome pezeshki o biology sar reshteyi nadaram, va az jabgooyi be in maghaleye mazhak ajez boodam (chon reshtam motafavete) vali, mamnounam az shoma ke ba motalee o reference o ba elme marboot javabe in maghaleye mazhako dadin…

  movaffagh bashido pirouz aghaye hessam…

  Dar zemn, baraye hameye nevisandegane in safe motoassefam… ke chon midoonin 60%e mardom nemiran tahghigh konan o matalebe dorost ro peida konan, sooe estefade mikonin, va be badtarin nahv tohin mikonin, va fohsho foshkary mikonin…

  motmaenam dar javabe in commentam ye alame fohsh daryaft mikonam… chon baghiyeye commentha va javab hasho khoondam, va chizi gheir az fohsh nadidam, dar javabe afradi ke ba in maghale mokhalefan…

  baratoon doa mikonam  ke adabetoon ziad beshe, adabiatetoon behtar beshe…
  ghavanine basice adam boodan ke mishe ehteram gozashtan ro yad begirin… 

  va dar akhar baraye tamamie nevisandegane fozoole mahale ehsase taasof mikonam… 

  shoma irani nistin… irani hich gah fohsh nemide, irani hich gah bi ehterami nemikone…

  shoma daste tamamie zendan banhaye zendanhaye irano az fohsh dadan bastin… tabrik migam behetoon ke enghadr sarih hoviate khodetoono ashkar kardin…

  javabi ham ke be in commente in dooste agah dadid, tamamiate in site va in safhe ra zire soal mibare, va neshoon mide ke begheir az hajviat chizi balad nistid…

  elme pezeshki ra be delkhahe khod chap o rast, bala o pain mikonin… va be onvane “maghale” dar sitetoon chap mikonin…

  baratoon motoassefam!!
  vaghean motoassefam!!

  P/N: baraye oonayi ham ke mikhan fohsh dadano shoroo konan, pishapish motoassefam
  az shoma zood bavarha entezary bish nemire…

  *Iranihaye mohtaram motalee konin*
  ke hich chiz badtar az motalee va elm be inha zarar nemizane…
  hamintory ke dar in mesale koochak didim!!

 • غریبه

  خاک تو سرت بریزم که مثل گوساله خودتو زدی به نفهمی بابا خیلی عقبی 
  آدم احساس می کنه شدیداً متحجر و عقب مانده هستی 
  آخه تو قرن ۲۱ زندگی می کنی یه کم تو رو خدا رشد کنید روشن فکر کنید امان از مردم جاهل عرب مسلک
  بد بخت! همه پزشکای دنیا از استفاده روزه می گن
   واسه ما پزشک شدی ؟؟ 
  تو که خدا رو قبول نداری (البته سگی که باشی) فکر کردی کیلویی از کس ننت دراومدی ؟
  خیلی عقب افتاده ای این طرز فکر مال ۲۰۰۰ سال پیشه

 • غریبه

  خاک تو سرت بریزم که مثل گوساله خودتو زدی به نفهمی بابا خیلی عقبی 
  آدم احساس می کنه شدیداً متحجر و عقب مانده هستی 
  آخه تو قرن ۲۱ زندگی می کنی یه کم تو رو خدا رشد کنید روشن فکر کنید امان از مردم جاهل عرب مسلک
  بد بخت! همه پزشکای دنیا از استفاده روزه می گن
   واسه ما پزشک شدی ؟؟ 
  تو که خدا رو قبول نداری (البته سگی که باشی) فکر کردی کیلویی از کس ننت دراومدی ؟
  خیلی عقب افتاده ای این طرز فکر مال ۲۰۰۰ سال پیشه

 • غریبه

  خاک تو سرت بریزم که مثل گوساله خودتو زدی به نفهمی بابا خیلی عقبی 
  آدم احساس می کنه شدیداً متحجر و عقب مانده هستی 
  آخه تو قرن ۲۱ زندگی می کنی یه کم تو رو خدا رشد کنید روشن فکر کنید امان از مردم جاهل عرب مسلک
  بد بخت! همه پزشکای دنیا از استفاده روزه می گن
   واسه ما پزشک شدی ؟؟ 
  تو که خدا رو قبول نداری (البته سگی که باشی) فکر کردی کیلویی از کس ننت دراومدی ؟
  خیلی عقب افتاده ای این طرز فکر مال ۲۰۰۰ سال پیشه

  • Farzaneh Z.

   fohsh fohsh fohsh…
   az shomaha chizi begheir az in entezar nemire…

   agar man aghab oftadeam bezar basham… behtar az shomast ke modernin va zabani ke bekar mibarin ine…

   hich dalil nemiyarin baraye arajifetoon… motovassel mishin be fohsh…

   agar man aghabam… shoma kheily aghab tary…
   shoma dar hamoon ahde hajar ke ensanha ba dado faryad o shamshir be joone ham mioftadan zendegi mikoni…

   hamin ke nemitooni aghayede mokhalef ro ehteram behesh bezary va shoroo mikoni fohsh midi… neshoon gare halete…

   man dooste masihi daram… hendu, boodayi, jewish…
   ham man be oonha ehteram mizaram, ham oonha be man…

   vali shoma dar kesafate khodetoon foroo mirin…

   motmaen bashin be jayi nemiressin ba in site mashak

 • غریبه

  خاک تو سرت بریزم که مثل گوساله خودتو زدی به نفهمی بابا خیلی عقبی 
  آدم احساس می کنه شدیداً متحجر و عقب مانده هستی 
  آخه تو قرن ۲۱ زندگی می کنی یه کم تو رو خدا رشد کنید روشن فکر کنید امان از مردم جاهل عرب مسلک
  بد بخت! همه پزشکای دنیا از استفاده روزه می گن
   واسه ما پزشک شدی ؟؟ 
  تو که خدا رو قبول نداری (البته سگی که باشی) فکر کردی کیلویی از کس ننت دراومدی ؟
  خیلی عقب افتاده ای این طرز فکر مال ۲۰۰۰ سال پیشه

 • Mohen Lgvm

  ببینید اسلام رو در افراد عام جستجو نکنید. نگید چون فلان کس که اسما مسلمونه فلان کار رو کرد پس اسلام خوب نیست و یا حتی بر عکس. با اسلام نجنگید با منافق هایی بجنگید که از اسلام برای اهداف شومشون استفاده می کنند. حضرت علی می فرماید ببینید حق چیه انتخابش کنید نه اینکه ببینید کی اون طرفه بعد بگین اون طرف حقه. واقعا تاسف باره که الآن غرب و شرق به اسلام ایمان میارند و ما از دستش می دیم

  • عقب افتادګی
   علمی و فکری ملتها و دولتهای دنیای سوم

    

   در حالیکه
   غرب و شرق شمال و جنوب مثلا پیشرفته به سمت ترقی علمی صنعتی ګامهای بلندی بر
   میدارند کشورهای ما در بحث های اسکولاسیتک باهم چانه میزنند. مثل اینکه کبوتری که
   برشانه حضرت عیسی نشست نر بود یا ماده بود؟ 
   یا کدام ملکه یا نماینده خدا توانست حضرت مریم را آبستن کند؟  و یا در بهشت جویهای شیر
   همراه سرشیر در جریان است یا شیر همراه با عسل طبیعی؟ خریدن اسلحه های دست دوم و
   خارج از رده غرب و شرق و فرستادن جوانان برای نبرد باهم بجای تحصیل در پوهنتونها و
   مدرسه های فنی حرفه ای؟ متاسفانه ابلهی ها و ندانم کاریها در
   کشورهای ما میرود تا شیرازه همه چیز را از هم بپاشاند. کسانی که نه دانش و نه تجربه کارهای فنی و صنعتی را دارند مقامهای کلیدی
   را اشغال کرده اند و به نابودی آنها کمر خدمت بر ضد مردم بسته اند. فساد دزدی
   تعصبهای غیر علمی و خرکی خود بزرګ بینی های غیر عادی و بت پرستی و تمامیت خواهی
   دارد ریشه مارا از بین میبرد. کلانهای ما عوض همکاری به دشمنی های ابلهانه با
   هم  می پردازند  و عوض وحدت و خدمت به بچه بازی شهوت رانی پول
   پرستی فساد روی آورده اند. زنان و مردان مارا اسیر کرده اند و خودشان میلیاردها
   ثروت ملی را بهدر میدهند. نیارهمه کشورهای ما به علوم مدرن برکسی پوشیده نیست اګر
   بخواهیم به استقلال واقعی برسیم بایست باهم متحد باشیم و برای مردم کار کنیم و
   همکاری های ګروهی داشته باشیم تا از قافله علوم و صنعت های تازه عقب نمانیم. روش ما
   باید با دوستان مروت با دشمنان مدارا باشد و بیخود دشمن غضباک برای خودمان نسازیم
   ممکن است که این دشمن به خود ما فعلا صدمه ای نزند ولی برای بیچارګی همه ملت های ما نقشه ها خواهند کشید و درنهایت هم رهبران الکی چیزی مثل صدام
   قذافی خواهند شد. آنان با ثروتهای ملی مردمی یک کشور
   میخواهند با افکار بچګانه خود با صرف توان یک کشور جنګ بازی کنند جهاد با اسلحه غربی
   و شرقی؟  ابلهی پایانی ندارد. جهاد مسلمین
   با مسلمین با خریداری سلاحهای خارجی هر کودکی میتواند بفهمد که با سلاح خارجی نمی
   شود پیروز شد زیرا آنان آنقدر اسلحه نمی دهند که ما پیروز شویم  ؟  بعد
   هم همان اسلحه ها را بمباران میکنند که تا بازش بفروشند؟ در این وسط این مردم ما هستند که بجای تحصیل و رفاه و زندګی شرافتمدانه
   دستهایشان به اعتیاد دزدی فساد آلوده شده است؟ 
   تقصیر از کیست ؟  از دزدان عظیم شان
   که مال ملت هایشان را میچاپند و مردم را سر راه ګلوله میګذارند.   

 • Mohen Lgvm

  ببینید اسلام رو در افراد عام جستجو نکنید. نگید چون فلان کس که اسما مسلمونه فلان کار رو کرد پس اسلام خوب نیست و یا حتی بر عکس. با اسلام نجنگید با منافق هایی بجنگید که از اسلام برای اهداف شومشون استفاده می کنند. حضرت علی می فرماید ببینید حق چیه انتخابش کنید نه اینکه ببینید کی اون طرفه بعد بگین اون طرف حقه. واقعا تاسف باره که الآن غرب و شرق به اسلام ایمان میارند و ما از دستش می دیم

 • Mohen Lgvm

  ببینید اسلام رو در افراد عام جستجو نکنید. نگید چون فلان کس که اسما مسلمونه فلان کار رو کرد پس اسلام خوب نیست و یا حتی بر عکس. با اسلام نجنگید با منافق هایی بجنگید که از اسلام برای اهداف شومشون استفاده می کنند. حضرت علی می فرماید ببینید حق چیه انتخابش کنید نه اینکه ببینید کی اون طرفه بعد بگین اون طرف حقه. واقعا تاسف باره که الآن غرب و شرق به اسلام ایمان میارند و ما از دستش می دیم

 • اکنون بسیاری از ما پیکان خودرا متوجه ملیت ها میکنیم
  و آنان را مقصر میدانیم بجای اینکه حساب ملتها را از حساب آدمهای زشت و غارتګر و
  شیاد جدا کنیم. 

   

  اکنون مردم ما از شدت ناراحتی ها سعی میکنند دیګران را
  مقصر بدانند در حالیکه مقصر اصلی هماناجهل نادانی و تمامیت خواهی خود ماست 
  درست مثل سیاهان آمریکایی که مرد یا مردم سفید را مقصر میدانند و شیادان هم
  در بین آدمهای سفید خود را پنهان میکردند 
  درصورتیکه بسیاری از همین سفید ها برای خاطر آزادی سیاهان آمریکایی کشته
  شدند  مثلا یکی از آنان آبراهام لینکلن بود
  که رییس جمهور آمریکا در آن زمان بود واز سیاهان حمایت میکرد یا جان کندی که راه
  دانشګاه ها رابر روی سیاهان ګشود و سیاهان همراه باحفاظت سربازان به دانشګاه ها
  میرفتند  حالا اګر سیاهی پیکان خود رامتوجه
  سفیدپوستان کنند اشتباه کرده است  حساب
  شیادان  غارتګران دزدان و تمامیت خواهان و
  دیکتاتور ها را بایست از حساب بقیه کاملا جدا کرد.

   

   

   

   

  دوستان ګرامی  کشورهای مثلا عرب یا عرب
  شده یا نیمه عرب  هم مثل بقیه ملتهای دنیای سوم در زیر استعمار و استحمار بین
  المللی و دارند خرد میشوند  و آنان هم برای خیزش برای آزادی و برابری در
  نبرد هستند  تازیان بقول شما و عربان هم دچار کابوس تفرقه اندازی 
  ظلم فساد حاکمان جبار خودشان یا به آنان تحمیل شده شان هستند   یک یک
  دانشجوی عرب  والا و یک کارګر ترک و یا یک مهندس ویا پزشک از ایران یا افغان
  باید همه محترم باشند  مشګل ما دزدی فساد شیادی خاین بودن  و سو استفاده
  از دین و یا هر مکتب دیګری است   عربان و ترکان و دیګر ملتهای خاورمیانه
  و آسیای مرکزی از ازبکان ګرفته تا عراقی ها و شمال آفریقا همه ما یک ملت
  هستیم   و با هم در طی هزاران سال مخلوط شده ایم   دلیل آنهم
  شباهت ما باهم است  از نظر فیزیکی   بسیاری از دانشجویان عرب حتی
  عربستان سعودی من شبیه ایرانیان هستند . ایرانیانی که طی قرون ګذشته از هند
  ګرفته تا به اروپا مهاجرت کرده اند   دمیدن به آتش تفرقه به نفع
  غارتګران بین المللی است.  بیایید حساب مردم شیاد دزد حقه باز تمامیت
  خواه غارتګر را از حساب دیګر ملتهای خاورمیانه شمال آفریقا و آسیای 
  مرکزی جدا کنید 

   

  مشګل ما اکنون مشګل دزدی فساد  و خیانت است که تحت رهبری اربابان به دست خاین
  های محلی و ملی انجام می پذیرد  در این
  هنګامه توهین به سایر ملتهای در بند فایده ای ندارد   آنچه بد است این است که کسانی که به علف اولفی
  میرسند یکسره خودشان مردمشان را
  فراموش کرده به دامان فساد می افتند  شیادی
  دزدی رشوه خواری و خیانت را پیشه میکنند. 
  آنچه که مسلم است بسیاری از ما اکنون در ګیر مشګلات بین المللی هستیم که از
  یک طرف اربابان بین المللی با داشتن تشکیلات خیره کننده خود برای ما راه و خط تعین
  میکنند و با کمک وسایل ارتباط جمعی که در اختیار دارند و با دستیاری عوامل خود
  فروخته نادان طماع و تمامیت خواه و ابله خود به مرحله اجرا در میآورند  و بعد مارا هم بنامهای مختلف تازی ترک  پارسی 
  عرب عجم  لر کرد  پشتون 
  ازبک  آریایی و غیر آریایی  مسلمان و غیر مسلمان  بابی بهایی 
  رشتی اصفهانی  و… بجان هم
  میاندازند  و با ساختن جوک ها و … برنامه
  خود را بمورد اجرا میګذارند  حتی بین زن و
  مرد هم اختلاف میاندازند  زنان را از مردان
  جدا و برعلیه هم وارد کارزار میکنند؟  آنچه
  ما احتیاج داریم اتحاد  همکاری  علم 
  صنعت  کار تولید  دانشګاه 
  آسانی ازدواج  اینکه جوانان ما به
  خود ارضایی و یا ریاضت  روی نیاورند 
  ورزش  تفریح های سالم و پیشرفت و
  کوتاه کردن دست دزدان وغارتګران بین المللی ملی و محلی است  راههای دیګر علاوه بر باور کردن شعله نفاق همه
  به نفع دشمن نادیده با هوش ثروتمند  با
  برنامه است.  آنان که حتی طبقه متوسط
  کشورهای خودشان راهم قربانی
  میکنند و با خوراندن خوراکهای مصنوعی مملو از هورمون ومواد نګه دارند  و چرب کنند 
  برای آنان سرتان و چاقی بیش از حد و انواع اقسام بیماریها را هدیه میآورند. آنان با بی تفاوت کردن عموم مردم دنیا و یا
  خریداری نخبه ګان برنامه های خود را اجرامیکنند. دیروز یک دختر آمریکایی میګفت  ماشینی خریده به مبلغ  ۲۰ هزار دلار 
  اکنون بیش از ۲۵ هزار دلار قسط داده است ولی اکنون ماشین تنها ۸ هزار دلار
  ارزش دارد ولی او هنوز به بانک ۱۷ هزار دلار بدهکار است . دوست من خانه ای خریده
  به مبلغ  ۱۴۰ هزار دلار  ۷۰ هزار دلار نقد پیش قسط داده است و ۴۰ هزار
  دلار خرج تعمیر خانه کرده است  و ۱۵۰ هزار
  دلار در طی یازده سال قسط مالیات و بیمه داده است 
  اکنون خانه ۱۵۰ هزار دلار ارزش دارد و او به بانک ۲۲۰ هزار دلار بدهکار
  است  شرکت بیمه تنها از او پول ګرفته و هیچ
  کمکی نکرده است  یعنی آنهم یک شرکت دزد است
  که تنها صدها برګ کاغذ میدهد ولی در موقعی که احتیاج است از دادن خسارت طفره
  میروند.  این وضع دنیا است  دانشجوی ایرانی در دنبال دانشګاه است ولی
  دانشجو آمریکایی دانشګاه اورا دنبال میکند؟ 
  ولی به معلم در آمریکا میګویند با بچه ها خوش باش تفریح کن  بازی کن 
  که به آنان خوش بګذرد  درس نه
  ده؟  در ایران تورم ثروتهای کوچک را تباه
  میکند و در آمریکا پایین آمدن غیرعادی قیمتهای مسکن و.. سایر چیزها؟  ما احتیاج داریم که فعال باشیم و متحد  غذای طبیعی و یا اورګانیک تهیه کنیم و خودمان
  را به دست غذاهای مصنوعی مضر ندهیم   بهم و
  به باورهای هم احترام بګذاریم  بازیچه
  تفرقه دست ابرقدرتهای نادیده نشویم  عوض
  جدال با هم با مرکز و منبع اصلی وارد نبرد شویم 
  که همانا جهل بیکاری فساد تمامیت خواهی دزدی رشوه خواری  است  
  خود بخود مشګلهای دیګر حل خواهد شد. 
  یک انسان خردمند و وارسته و والا را نمی شود به آسانی خرید و تبدیل به آدمک
  کرد؟ و برضد دیګران به خدمت ګرفت؟

   

   

   

   

   

  ناصر
  غمګین کنار بستر مادرش نشسته بود و اشګهایهایش خشګ ګردیده بود. مادر مهربانش در
  بستر بیماری بود و سرفه های شدیدی اورا آزار میداد.  ناصر پدرش مسلمان و مادرش بهایی بود از همان کودکی مزه تلخ دو مذهبه بودن را چشیده بود پدر متعصب ناصر به او
  اجازه نداده بود که در باره دیانت بهایی چیزی بداند و حالا ناصر پس از دست دادن
  پدر و دایی بهایی مهربانش میدید که مادرش هم دارد پرپر میشود. مام مهربان دست ناصر
  را ګرفت و ګفت ناصرم غصه نخور  مرا در همان
  ګلستان جاوید مسلمانان دفن کن برای من فرقی نمیکند  میدانم که فامیل مسلمان توو دولت اسلامی ممکن
  است برایت درد سر درست کنند و فعلا هم که حکومت اسلامی است و با ما بدهستند؟  ناصر از فرط خشم ګریه اش را میخورد . تنها پشت
  و پناهش داشت از بین میرفت و او علاوه بر غصه از دست دادن مادر غصه این را هم داشت
  که پیکربی جانش را چه کند؟ آن روزها به بهاییان اجازه دفن راحت نمیدادند

   

   

  ؟ Hi I am a college teacher and I know all languages in the Middle
  Eastern countries, I know their cultures and their problems . I was general
  consultant there and university instructor. I wrote a lot of article, real
  stories and even movie there. I know the problem in the Middle Eastern
  countries. I am a college teacher in Orlando now. I have also a
  boarding school in which the students can stay, work and learn. I can also
  produce organic food, as the boarding school has two farms. I wish to cooperate
  with American writers and write in their style. Amir S Ghiassi

 • Sadasd

  تمام آدمای دیندار کلا با علم مشکل دارن !! خب معلومه چرا ! چون نمیخوان باور کنن که سر کار بودن یک عمر !! قرن ۲۱ هستیم مثلا … اینترنت هم حریف این بزمجه ها نمیشه … سنگ ۱۴۰۰ سال پیش رو به سینه بزنید ببینید اخرش چی میشه … یه نگاه به کشورهای مسلمون بندازین .. میبینید که همشون جهان سومی و عقب افتاده هستن! بخاطر افکار پوچ و انسان ستیز اسلامه … حالا برو نماز بخون … اشکال نداره … وجود شماها هم لازمه … مثل مگس که واسه اکوسیستم لازمه …

 • yani man ridam be roohe mohamad rasoololahe to va un toolehaye atish gereftash.khyli doost dashtam alan az khak mioomadan biroono be madaro khaharet ye adaye ehterami mikardan.akhe ablahe binamoose ajnabi parast.in eslame kesafate to pedare ma irania ro dar avorde.vali un rooz ke rishe ye kasifesh az mamlekatemoon pak she nazdike.betars az un rooz bisharafe vatan foroosh

 • Richardkarmy

  آزادی ارداه در انسان یعنی اینکه هر کس هر کاری دوست داره انجام بده. اما متاسفانه در بین کسانی که دم از این مسئله می زنند مجبورت می کنن به زور روزه بگیری یا لااقل وانمود کنی که روزه ای و در نهایت اسم همین رو می گذارن آزادی و اختیار. جالبه این اواخر یک کتاب آموزش احکام به اجبار می خوندم که توش نوشته بود انسان کاملا مختار و آزاد آفریده شده. تو چند صفحه جلوتر گفته بود که نباید انسان مثل حیوان به حال خودش رها باشه چون قدرت تمیز خوب از بد رو نداره! واقعا که…

 • Nafas_hamdam

  لعنت برتو بنده ناشکر وناسباس ازخداوندیکه توراآفرید وتو به آن ذات ناسزامیګویی به صفت یک زن مسلمان ګه روزه راچهت تزکیه نفس وسالم تر شدن صحتم بالایم فرض ګردانید التجاع دارم تمام اعضای بدنت را یکی بی دیګر بیګیردتا قدر نعمات الهی را بدانی بازهم لعنت خدا برتو شیطان صفت باد

 • پشیمان

  مگه کسیو زور کردن که روزه بگیری  نگیرید اینهمه کناه میکنید اینم روش .اخر سر یه روز میفهمید یا نمیفهمید که چیکار کردید فقط هواستون باشه یه روز نفهمید که  دیر شده باشه ۷۰ سال از عمرتون گذشته باشه
  شما میگید اخرت بهشت جهنم دروغه  …
  یه روزی بلخره میبینه چی راسته چی دروغه و…
  امیدوارم  زود به اشباهتون پی ببرید .

 • Ahjll

  حروم زاده که شاخ نداره، دم نداره، حروم زاده یعنی ادمین این سایت، یعنی مدیران این سایت، یعنی میزبان هاستینگ این سایت، یعنی کسی که کدنویسیشو کرده، کسی که فیسبوک شمارا لایک میکنه، کسی که مهر تایید به مطالب شما میزنه….حروم زاده یعنی خود شما

 • Qqqqqqqq

  کیرم تو کس اول تا آخرت خوار کسده ب یهمه چیز کس کش بی شرف 

 • Saeed Dashti2000

  باید توو شعور توی وبلاگ نویس نفهم که کثافتکاریهای آخوندا پای اسلام میذاری رید

  • Mazdak63

    کثافت کاری اخوندا!!!!!!!! خود اسلام یک پارچه کثافته

 • Shaari1347

  آقا ؛ خانم و یا هر بنده خدایی که هستی آگاه باش
  با آل علی هر درافتاد ور افتاد 
  شما شاید با حکومت مشکل داشته باشید و حق هم دارید می توانید
  ولی با دین شوخی نمیتوان کرد از خدا بترسید ( خدا در کمین است )إنَّرَبَّکُمْ لَبِالْمِرْصادِ
  اگر خدا را قبول ندارید که هیچ ولی اگر خدارا قبول دارید بدانید در تمام ادیان الهی روزه وجود دارد۱۱ ماه سال مشغول خوردن و اشامیدن هستید یک ماه را با حساب و قاعده بخورید و بیاشامید بگذارید چربی که درون کبد شما جمع شده بسوزد بگذارید اغضای بدن شما استراحت کند

 • ensan

  eslam e  KASSSIF  E  mohamadi

 • Foozool

  متن رو یه نیم نپاهی کردم واقعا خندم گرفت
  عقل نداریا فضولی جون
  بابت افزایش نشاط عمومی ازت متشکرم 🙂

 • Solati_sarina

  من خودم یک لاییک و بهتر بگم اتییستم(نا خدا باور)!ولی لحن غیر علمی و وهن امیز این مقاله را نمیپسندم!این نوع نوشتار جز اینکه بی دینان را مشتی بی سواد و مغرض نشان میدهد اثر دیگری ندارد!

 • Mustafa

  خداوند شما را هدایت کند با آنکه میدانید که اسلام تمام خوبی ها را داراست اما شما از کسانی هستید که خداوند بر چشمان شما  پرده و بر قلب های تان مهر نهاده و شما منتظر شدید ترین عذاب باشید آیا میدانید که بعد مرګ به کجا خواهی رفت عمر تان از ۱۰۰ سال بلند تر نخواهد شد و یکروز خواهی مزه مرګ را چشید
   

 • رضا..

  بیشتر مطالبت چرت و پرته این عکسی شلاق زدن که گذاشتی مال روزه خواری نیست اگه مملکت دست همین اخوندا باشه باز شما نامرهای بی دین ولاقید بهتره من که دیگه تو سایتتون نمیام

 • عمار سید علی

  بابا ادله لامذهب ترکونده با این دلایل علمیش واسه خودش پورفسوری هست چش نخوری

 • مایکل

  ممنون عالی بود.ولی چه فایده که فرد مدهبی منطق ندارد،ایمان دارد

 • یوناتان

  البته این سایه شوم، تنها در ایران طرفداران زیادی دارد. چون در کشورهایی مانند سوریه و لبنان، خوردن و آشامیدن در ماه رمضان و در خیابانها و ملاعام هیچ مشکل قانونی ندارد

 • amir mohamad

  شمایی که الکی مضرات روزه گرفتنو نوشتی برو یکم در مورد خواصشم تحقیق کن و ذهن مردم زود باور خراب نکن این چیزایی که شما نوشتین هیچ سندیتی نداره . خوردن مقدار کمی خوراک در طول روز و به مدت یک ماه در سال یا همان روزه گرفتن به دفع سموم بدن و استراحت اندام گوارشی بدن کمک زیاد کرده و محدودیت دینی روزه باعث ترک بسیاری از عادات زشت روزمره ما می باشد. از همه خواهش میکنم هر حرفی رو زود باور نکنید و حتما در موردش تحقیق کنید. در ضمن اینم در نظر بگیرید کسی که به آفریننده خودش توهین میکنه پس نمیشه رو حرفشم حساب کرد.

 • محمد علی آریانفر

  خداوند شما را هدایت کند اګر قابل هدایت هستید، اګر نه خداوند هلاک تان کند!
  شما هیچ مطالعه از قران کریم ندارید، لطفا یکبار به کتاب الهی مراجعه نمایید!
  روزه ګرفته ماه رمضان در حقیقت درسی است برای افراد سرمایه دار! تا با روزه ګرفتن درین ماه از حال و احوال آنعده مسلمانی بیایند که نسبت فقر و تنګدستی همه ماه های سال را روزه دار اند

 • نام

  عکس که گذاشتین مال روزه خواری نیست ، برا زمان ِ دولت خاتمی و رئیس پلیسی آقای قالیباف ِ و اولین طرح شدید و ضربتی برخورد با ارازل و اوباشه عزیز جان

 • خداوند زیباست

  خاک بر سر ملتی که یادشون رفته چند صد قرن پیش، با دستور پیامبر الله خواهرها و برداران ، دختران و پسران و پدران و مادران این سرزمین که چه بسا هم خونان شما و من بوده اند تحتت ظلم ، تجاوز، کشتار و بردگی مسلمانانی شدند که حکم این ظلم و ستم از طرف پیامبر و سپاه عرب بود

  بعد برید بزنید تو سرتون که تو کربلا فامیلها ی عرب با هم جنگ کردند مردم یکتا پرست مارو برای الله و بهشتش کشتند تا حالا فکر کردید که شما اول انسان هستید بعد مسلمان به دنیا آمدید میشد یهودی و… به دنیا بیاید و میتوان گوساله ای که به دنیا آمد گاو از دنیا نرود.، میتوان فکر کرد که دین پدری من یهودیت و اسلام وو… بوده کاری که میکنم درست است؟

  کدام خدایی میگوید برید برای دین بکشید اگر دین خوب باشد! همه به سمتش خواهند آمد وبعد اگر رفت بکشید

  گدام خدایی میتواند بگوید به آن ملت بدبخت مظلوم بعد از جنگ که در خانه و کاشانه کشتید، حالا اموال و زنانشان به عنوان غنایم مال شماست و پاداش شماست

  از خواب بیدار شید، انجام کارهای ثواب دین اسلام چیزی جز گناه کردن از نظر وجدان پاک انسان بی طرف نیست

  نه از این دین از هر آیین و دینی که احکامش شیطانیست

 • مونا

  من به خاطر اصول کوروش
  وبه خاطر دینم وبه خاطر اینکه حق ندارم به بنده ی خدا توهین کنم فحش نمیدم
  فقط میگم یه ذره فکر کنید اینا همش اراجیفه
  روزه برا بدن خیلی هم فایده داره ضمنا کسایی که براشون ضرره یاتواناییش رو ندارن که روزه بگیرن روزه براشون حرامه
  بازم میگم شما اگه اسلام راستین رو درک کرده بودید الان این حرفارو نمیزدید
  شماهاکه دم ازانسانیت میزنید حق ندارید به مقدسات تعداد کثیری ازافراد توهین کنید
  درحالی که یقین دارم زندگی شما فقط شده شکم وزیرشکم

 • Moslem

  واقعا باید اظهار تاسف کرد برای شما و امثالتان…. آنقدر مطالب سایت پوچ و بی اساس بود که نمی دونم چه بگم…
  کل جهان دارن از فواید روزه می گن اونوقت شماها….
  درمورد اون بیماری ها هم که اونقد با اب و تاب تعریف کردین باید بگم که من تو خونواده ای زندگی می کنم که همه دکتر و متخصص هستن… همشون از کم شدن بیمار ها و خلوت شدن مطب ها موقع ماه رمضون شکایت دارن؟!!!! اونوقت شما….

 • Pingback: چگونه موجودی چون امام زمان که وجود خارجی ندارد، می تواند کشوری را اداره کند؟ | راهی به سوی نجات()