قرآن کتابی هیچ و پوچ است، درک آن آسان، و تفسیر آن ماله کشی آخوند است ۱۱۰

زمانی که ما برگردان پارسی آیات جنایی تازی نامه را می خوانیم، بدون شک تا سر حد جنون از الله مدینه و دین و آیین ضد انسانی و ضد زن و دیکتاتور مابآنه اش بیزار می شویم و از ته دل آرزو می کنیم که ای کاش هیچ وقت “دزدان مدینه” هراه به سرزمین عزیز مان نمی یافتند و سرگردان و آواره در همان صحراهای عربستان می ماندند تا خوراک لاشخور ها می شدند.

امّا همه ی این احساسات با خواندن تفسیرهای کذایی آخوندی بی سواد که از سر کم فهمی و درک پایین جامعه، آن آخوند را عالم دهر می دانند، عوض می شوند و تغییر می کنند.

قرآن کتابی است سراپا جنایت و آدم کشی، ظلم و ستم به بانوان، رفتارهای ضد انسانی، و یک مشت داستان های بچه گانه و بی ارزش. برای درک قرآن برگردان فارسی آن را بخوانید تا به صحت گفتار ما پی ببرید.

قرآن کتابی است سراپا جنایت و آدم کشی، ظلم و ستم به بانوان، رفتارهای ضد انسانی، و یک مشت داستان های بچه گانه و بی ارزش. برای درک قرآن برگردان فارسی آن را بخوانید تا به صحت گفتار ما پی ببرید.

چرا که آخوند در هنگام تفسیر، ماله را برداشته و هر جا که احساس می کند الله و محمّد پایشان را از گلیمشان بیشتر دراز کرده اند، ماله را می کشد و داستان و روایت و در نهایت تفسیر جدیدی از آیه ی جنایی قرآن تحویل ما می دهد.

مثلاً در سوره ی نساء، الله مدینه اجازه ی کتک زدن و تنبیه بدنی زنان را به مردان می دهد و حتّی محمّد ابن عبدالله می گوید که در هنگام کتک زدن زنان صورت آنان را مورد ضرب و شتم قرار ندهید.! امّا در تفسیر موهوم یکی از همین آیت الله های مفت خور و شکم پرست می نویسد که:

الله فرموده است که پس از چند بار تذکّر دادن و در صورت موفّق نشدن ترک بستر کردن و با همسر همبستر نشدن و اگر این راه حل نیز راهگشا نبود، مرد حق دارد چند بار زنش را با چوب مسواک بزند.!

از این روی، در هیچ کجا حرفی از چوب مسواک یا شاخه ی ریحان یا هر چیز دیگری در متن سوره ی نساء به میان نیامده است، اگر ترجمه ی واژه به واژه اش را بخوانیم، فقط و فقط متوجّه خواهیم شد که الله گفته است زنانتان را در صورت نافرمانی بزنید.
شاخه ی ریحان و چوب مسواک در پس کدامین واژه نهفته است که ما قادر به دیدن آنان نیستیم؟!.

نکته ی دیگر اینکه مسلمانان و مخصوصا آخوند ها و مبلغّین این دین شیطانی، سعی دارند که قرآن و آیات موهوم و غیر واقعی و بسیار کودکانه اش را، به حدی پیچیده و سخت و نا فهمیدنی جلوه دهند که جوانان و قشر با سواد مملکت ما، جرأت رفتن به سمت آن و خواندن و سبک – سنگین کردن و بحث و جدال در رابطه با آیات مضحکش را نداشته باشند.

آن ها با زبان مسخره ی عربی بازی کرده و جملات نا مفهومی را بیان می کنند و سعی دارند که از این طریق به ما ثابت کنند که آنان خیلی بهتر از ما قرآن را می فهمند و ما در درجه ای نیستیم که بتوانیم در آیات قرآن شک کرده و یا انتقادی به تازینامه و الله کنیم.
امّا حقیقت این است که متن قرآن بسیار پیش پا افتاده و ساده و قابل فهم برای حتّی کودکان ۸ – ۹ ساله است و فهمیدن و درک آیاتش احتیاج به هیچ تخصص خاصی ندارد و لازمه ی آن فقط و فقط سواد خواندن و نوشتن است و بس.

برای فهمیدن آیات قرآن، تازی نامه را باز کنید، ترجمه ی سلیس پارسی هر برگی که پیش رویتان است را بخوانید و آنچه را که آنجا نوشته شده است با عقل و منطق خود بسنجید. هیچ سخن و حرف پنهانی وجود ندارد که آخوند بی شرافت، آخوند حقه باز و دزد بتواند آن ها را استخراج کند و به خورد جامعه بدهد ولی شما قادر به دیدن و خواندن آن سخنان نباشید.
همه اش همین است، تفسیر قرآن عین ماله کشی و مهمل بافی و خزعبلات سر هم کردن است.
برای تحلیل و فهمیدن جملاتی که معنای واژه به واژه اش به زبان شیرین مادری امان موجود است که احتیاج به مفسّر و آخوند نیست.

این ویدیو یکی تضادهای موجود در قرآن را نشان می دهد و ثابت می کند که مسلمان شدن مردم درزمان محمد از راه اجباری و تظمیع بوده است، چنانکه در همان روز درگذشت محمد همه مسلمان شده ها از اسلام بیرون آمدند، و با جنگ های بعدی آنان را دوباره به اسلام باز گرداندند.

حال یک پرسش بسیار ساده برای کسانی که نمی خواهند سخنان ما را باور کنند: قرآن کتابی است یک جلدی و حجم آن تقریباً با حجم دیوان حضرت حافظ برابری می کند. ( نگارنده از خوانندگان گرانقدر بابت این مقایسه ی سخیف عذرخواهی کرده و اعلام می دارد که هر بیت از دیوان حافظ شیرازی ارزش و منزلت اش برابری می کند با هزاران هزار تازینامه.) حال، چگونه امکان دارد که از چنین کتابی با این اندازه، تفسیر بیست جلدی المیزان استخراج شود؟!.

آیا این کلاهبرداری نیست؟، آیا این امر با عقل و منطق سازگار است؟، و یا متوجّه می شویم که نویسنده ی آن کتاب موهوم، هر چه مزخرف و خزعبلات بلد بوده است را در آن بیست جلد کتاب نوشته و ضمن هدر دادن کاغذ، به تحمیر جامعه نیز پرداخته است؟!.

حال، برای شما خوانندگان گرامی آیاتی چند از خود تازی نامه را می آوریم که متوجّه شوید حتّی خود محمّد ابن عبدالله و دیگر نویسندگان و دست اندر کارانی که در ساخت و تولید و صادر کردن این دین و آیین ضد انسانی که جزء به جزء اش لبریز است از پلید ترین اعمال وحشیانه ای که حتّی حیوانات نیز به آن اندازه پست نیستند که به انجام آن دستوارت تن دهند، بر این نظر بوده اند که تازینامه احتیاج به تفسیر و مفسّر های مزخرف گو نداشته و ندارد:

این دوتصویر را مقایسه کنید و بر هرچه تازی و تازی مرام و خردباخته مسلمان متعصب است، ننگ و نفرین بفرستید. سمت راست تصویر دوشیزه آپرانیک فرمانده سپاه بزرگی از ایران، در جنگ با تازیان، و سمت چپ و بالا یک ضعیفه کشتی به گل نشسته اسلامی به نام فاطمه آلیا که صیغه شدن و در خدمت آخوند بودن را افتخار خود می داند. این خانم ظاهراً نمایندگی رژیم را در مجلس کذایی بر عهده داشته است. هم میهنان ما بهتراست از خرد و اندیشه خود بهره بگیرند و ببینند بانوان، و کشور ما از چه مرحله ای به لجن و نابودی سقوط کرده است. نفرین بر آخوند، و آخوند تبار

این دوتصویر را مقایسه کنید و بر هرچه تازی و تازی مرام و خردباخته مسلمان متعصب است، ننگ و نفرین بفرستید. سمت راست تصویر دوشیزه آپرانیک فرمانده سپاه بزرگی از ایران، در جنگ با تازیان، و سمت چپ و بالا یک ضعیفه کشتی به گل نشسته اسلامی به نام فاطمه آلیا که صیغه شدن و در خدمت آخوند بودن را افتخار خود می داند. این خانم ظاهراً نمایندگی رژیم را در مجلس کذایی بر عهده داشته است. هم میهنان ما بهتراست از خرد و اندیشه خود بهره بگیرند و ببینند بانوان، و کشور ما از چه مرحله ای به لجن و نابودی سقوط کرده است. نفرین بر آخوند، و آخوند تبار

سوره مریم آیه ۹۸:

این قرآن را بر زبان تو آسان کردیم تا پرهیزکاران را مژده دهی و ستیزه گران را بترسانی.

سوره الدخان آیه ۵۸:

ما ادای سخن خویش بر زبان تو را آسان کردیم، باشد که پند گیرند.
سوره القمر آیه ۱۷:

و این قرآن را آسان ادا کردیم تا از آن پند گیرند. آیا پند گیرنده ای هست؟.

سوره القمر آیه ۲۲:

و این قرآن را آسان ادا کردیم تا از آن پند گیرند. آیا پند گیرنده ای هست؟.

سوره القمر آیه ۳۲:

و این قرآن را آسان ادا کردیم تا از آن پند گیرند. آیا پند گیرنده ای هست؟.
سوره القمر آیه ۴۰:

و این قرآن را آسان ادا کردیم تا از آن پند گیرند. آیا پند گیرنده ای هست؟.

در تمامی این آیات بر این امر تاکید شده است که قرآن را بسیار ساده و قابل فهم ادا کرده اند و آیاتش را به نحوی نوشته اند که هر کسی با خواندن آن، به معنا و مفهوم آیات پی ببرد.

حال تصمیم با شما خواننده ی گرامی است، محمّد ابن عبدالله و الله مدینه در مورد ساده بودن و قابل فهم بودن قرآن حق دارند و یا آخوندانی که به ما می گویند فهم قرآن نیاز به درجات بالای معنوی دارد و چون ما توانایی لازم برای درک معانی قرآن را نداریم پس باید به تفسیر آن رجوع کنیم؟!.

 • Ehsan

  گوه زیادی نخور بابا مغرض بی خاصیت آبرو ایرانیا رو بردی

  • Fjeydi

   ادبت به همان اندازه ادب رهبران جمهوری اسلام ولوی است.

   • Fjeydi

    البته جمله بالا را در جواب Ehsan4 نوشتم

 • ناشناس

  متاسفانه زن ستیزی شما تا آنجاست که شنای یک پدر و دختر را در استخر معاشقه می نامید؟ وای برشما که اینطور تهمت میزنید و دوستی محبت را اصلا نمی شناسید شما از محرم بودن هم اطلاعی ندارید؟ و چون نتوانستید آیه ای از قراڼ کریم بیاورید به فحاشی پر…داخته اید ولی من میدانم که همه ما بازیچه دست کسانی هستیم که بین ما تفرقه میخواهند؟ متاسفانه شما نه مطالب مرا خواندید و نه در باره آنان فکر کردید تنها یک عکس را دیدید و آنرا پیراهن عثمان کردید؟See MoreWednesday at 5:11pm · LikeUnlike
  Rohullah Neda نظر به آیه ای بالا برای شما به اثبات رساندم که حجاب شرط لازمی برای یک زن مسلمان میباشد و چطور شما این حق را به خود میدهید تا بگویید که من با دخترم شنا میکنم هیچ کدام عیبی ندارد…
  همان دختر تان که در حوض با شما آببازی میکند آیا حجاب اسلامی …را مراعات کرده، آیا دخترتان تن نیمه برهنه که حتی نیمی بیشتر بدنش با حجاب پوشانیده نشده و اگر نیم کمتر آن پوشیده است اما با لباس نازک و چسب که توجه همه را به خود جلب می کند با شما غسل نمیکند در حالیکه آن آیه را اگر درست مطالعه کنید خطاب به زن مومن و مسلمان شده یعنی این که کسی که سرپیچی از این آیه میکند… کفر مطلق هست و هیچ ارتباطی با اسلام ندارد و در صورتیکه خودرا مسلمان خطاب می کند پس از دید اسلام جز یک انسان ملحد و مشرک بیش نیست و حکم دراین باره دُره زدن آنهاست و باید سر بریده شوند.See More21 hours ago · LikeUnlike

 • ناشناس

  کسانی هستند که تعصب تا مغز استخوانهایشان نفوذ کرده است  بدون اینکه تحصیلات حتی قرآنی داشته باشند.  از این جهت بایست باید با مدرک و سند گفته هایتان را ثابت کنید و آیه  ها را بیاورید و شماره آیه را ذکر کنید. 

 • ناشناس

  متاسفانه شما مطلبهای مرا که از نظر دلسوزی می نویسم نمی خوانید اگر شما آیه ای با ذکر شماره از قرآن کریم بیآورید که چنانچه پدری که در اروپا زندگی کرده و مادرش اروپایی است با دختری از همسر چینی اش در آب حوض شنا یا آب بازی کنند مستحق گناه هستند حرف شما درست است آنهم در کشوری مسیحی یا سکولار نه در یک کشور اسلامی ؟ امیدوارم که با خردی که دارید بتوانید جوابی منطقی بدهید

  • مهم نیست

   بیشتر اینجا شبیه تویله است تا فضول محله به چند دلیل که یکی از این دلایل این است که خودتان را برای حرفهای زشت آماده کرد ه اید . و اصلا مهم نیست که بهتون بی احترامی بشی که یکی از خصوصبات مکانی به نام تویله است. در این تویله خوش باشید تا دلتون برای آدم بودن تنگ شود . هروقت آدم اومدید بیرون ….

 • ناشناس

  در مطلبهای پایین عمق تعصب های کور نشان داده شده است.

 • Mosalmooon

  ان شاء الله بحق قرآن زبانتان لال شود.

  • چشم بینا

   قرآن اگه میتونست از این گه ها بخوره الان وضع مملکتمون این نبود
   کس ننه الله جاکش و محمد و علی و حسن به ویژه حسین زنباز و.. تا مهدی حرامزاده

 • پیمان

  ممنون از مقاله زیباتون

  امیدوارم روزی برسه که کسی تعصب بیجا نداشته باشد
  و خرد خود را به کار گیرد و همه چیز را از دید باز ببیند
  مرسی

  • Mohsen Lgvm

   الآن تو مثلا خردتو به کار گرفتی‌؟

   • Yasin 472

    khafe baba

 • Nader

  شعار ملت خر                الله اکبر

 • bigli

  سلام من به دنبال حقیقت میگرد. حالا هرچی که میخواد باشه
  چه مطابق با اعتقاداتی که تا حالا باهاش بزرگ شدم چه مخالف…مهم حقیقته
  این مطالبی که گذاشتید قابل تامل هستند اما چون ما اون زمان نبودیم و اون زمان را درک نکردیم درکش سخته.
  الان ما داریم در زمان حال زندگی میکنیم و میبینیم که قرآن دارای معجزات علمی هم هست که توجیهی براشون نیست.
  مثلا مطابقت شماره سوره حدید(آهن)با ایزوتوپ فلز آهن
  طبق بررسیهای به عمل آمده یکی از شگفت آورترین معجزات قران کشف شد:

  سوره حدید که در عربی به معنی آهن است پنجاه و هفتمین سوره قران است و ایزوتوپ فلز آهن نیز ۵۷ است که با آن برابری میکند.همچنین به حروف ابجد نیز برابر است.
  یا کلمه یوم که به تعداد روزهای سال هست و …
  یا به عنوان مثال با یه سرچ ساده در گوگل به بقیه معجزات قرآن پی میبریم.

  http://www.eholyquran.com/miricals2.htm

  http://www.scribd.com/doc/19031256/-365-

  لطف کنید و در مورد این چیزها بنویسید نه درباره مسائلی که به سن ما قد نمیده و بیشتر حالت افسانه و داستان داره

  • Mohsen Lgvm

   سلام. حقیقت از حق میاد و حق هم که خداست.هیچ حقیقتی غیر خدا نیست و حقیقت عشقه.نماز بخوان و روزه بگیر.سجده هات رو طولانی کن.به خود خدا قسم که خدا رو لمس می کنی با تمام وجودت. من تا چند وقت پیش زیارت نمی فتم.اما نمی دونم توی نجف و کربلا چی شد که من به ضریح چسبیده بودم و های های گریه می کرم. واقعا عجیب بود. از خدا خواستم هدایتم کنه منو به سمت حسین هدایت کرد.حسین هم منو به عشق به خدا هدایت کرد. حقیقتی غیر از این نیست.

   • Yasin 472

    Tu karbala javgir shodi amu jan!
    hich haghighati joz Khosh gozarundan tu zendegi nist
    khosh begzarun va ta jaee ke mituni adame khubi bash
    BARA KHODET KHUB BASH,NA bara khoda,hosein,mohammad,VA HURI HAAYE RANGO VARANG!

  • Yasin 472

   agha jun che rabti dare????
   inke adad shansi dorost dar umadan darmorede AHAN dalil bar MOJEZE budan ghorane?!!!
   hamine manteghetun!??
   darzemn TEDADE RUZO SHANBO,MARGO ZENDEGIO …..inrao khodet ta hala tahghigh kardi?
   ya faghat shenidish?
   yek nafar be in mozu shak karde bud va vaghti khodesh shakhsan shemorde bud
   FAHMIDE BUD KOLLAN DURUGHI BOZORG BISH NABUDE!!!
   chera vaghti darmorede chizi tahghigh nakardim miaym NAZAR midim ya nazarate ahmaghaneye
   ye mosht akhundo bedune barrasi ghabul mikonim!!!
   Bashad ke rastegar shavid!

  • ننگ محمد

   نمی دانم الله شما چرا همه چیز را در ابهام و مخفی گفته.
   خدمت شما عرض شود که قرآن به راحتی تحریف می شود و هرگز نمیتوان درمورد آن مطمئن بود
   و اما بعد این قرآن شما آنقدر گند زده که شما نمی توانید با دو سه جمله اش همه چیز را ماست مالی کنید
   فرض میکنیم که قرآن از جانب یک خداوندی به زمین ارسال شده است به قول مسلمانان هیچ اشتباهی حتی کوچک در آن وجود ندارد
   خوب من شما را دعوت می کنم که به آدرسهای زیر بروید و در مورد قرآن و گندها و تحریف قرآن بخوانید و پژوهش نمایید

   ۱-                  http://www.zandiq.com/articles/0000000191.shtml

   2- 

   http://geranom.wordpress.com/2011/04/04/70-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86l%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84/ 

   ۳-    http://axeanbar.blogspot.com/2012/08/blog-post.html

  • علی

   عزیز جان. ترتیب سوره ها به انتخاب عثمان بوده و اون هم بدون ترتیب خاصی اونا را چیده. کما اینکه بقره سوره دومه ولی در مدینه خلق شده. اصلن محمد هواسش نبود به اینکه یه کتاب درست کنه و بعد مرگش به این فکر افتادن. در قرآن علی ترتیب جور دیگه ایه و مثلا حدید سوره هشتاده

   • نه بسیجی و نه هیچی فقط یک جوان

    ترتیب قرآن غلط کرده هرکس که گفته از عثمان بوده! تمام ترتیب آیه ها و سوره ها و اسامی قرآن از حضرت علی(ع) میباشد و این از حرف هایی هست که برای حفظ وحدت و از این چیزا گفته میشه !

  • علی

   عزیز جان. ترتیب سوره ها به انتخاب عثمان بوده و اون هم بدون ترتیب خاصی
   اونا را چیده. کما اینکه بقره سوره دومه ولی در مدینه خلق شده. اصلن محمد
   هواسش نبود به اینکه یه کتاب درست کنه و بعد مرگش به این فکر افتادن. در
   قرآن علی ترتیب جور دیگه ایه و مثلا حدید سوره هشتاده

  • علی دشتی

   دوست گرامی هم میهن عزیزم
   با درود و ستایش شما جوان فرهیخته که بدنبال حقیقت هستید .
   متاسفانه ما ایرانیان تا به امروز علاقه شدیدی به مطالب آمیخته با رمز و راز و معجزه آمیز از خودمان نشان داده ایم بگونه ای که انگیزه ای برای تحقیق و یافتن اصل موضوع هم نداشته ایم.
   دوست من آهن یک ایزوتوپ ندارد و مجموعا دارای ۲۸ ایزوتوپ شامل ۴ ایزوتوپ پایدار و ۲۴ ایزوتوپ ناپایدار است که یکی از این ها عدد ۵۷ است .
   با پوزش از شما الله مسلمین حتی نتوانسته یک آلت تناسلی استاندارد بسازد تا مسلمین مجبور به اصلاح آن با عنوان ختنه نباشند.

 • From_god_rainy

  همین حضرت حافظی که بهشون اشاره کردین میفرماید
  صبح خیزی وسلامت طلبی چون حافظ    هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم
  پسر ناخوب برو دنبال تاب بازیت این سخنوریها روبسپار به اهل نظر

  • Mohsen Lgvm

   احسنت.قدیمها ( قبل از اینکه هر کی واسه خودش مجتهد بشه ) تا حرفی می شد می گفتن ما چه می فهمیم. اینا که توی کل عمرشون ۲ تا کتاب نخوندند اومدند ادعای فکر و روشنفکری می کنند. آخه احمقا کدوم کتاب بیشتر از قرآن دعوت و امر به تفکر کرده ؟

   • ننگ بر الله

    امر به کدوم تفکر اگر اون تفکری که قرآن میگه مد نظرته تفکر در راه اسلامه که یعنی چشم و گوش بسته و کرو لال و کورکورانه چیزای چرتی که الله و رسول جاکشش گفتن رو باید قبول کرد/
    در ضمن این الله تو که همه چیزو بلده چرا اندازه یه بچه کلاس ۱ دبستان نمی دونه که زمین گرده یا اینکه خورشید تو چشمه گل فرو نمیره یا اینکه شاطین در مریضی انسان دخالت ندارند و ویروسها و میکربها باعث مریضین و اینکه خسوف و کسوف ترس نداره و اتفاقیه که هر سال در برخی مناطق زمین می افته و نیز اینکه در قطب شمال که شتری وجود نداره بر چه اساسی باید مسلمین قطب خمس و زکاتشونو بدن و اینکه بهشت اونا نباید خنک با آبهای جاری سرد و خنک باشه اونا گرما رو دوست دارن و … و این الله شما اینقدر شعور نداره که بفهمه کل علم دنیا رو نمیشه تو یک کتاب ۲۰۰ صفحه ای جا داد مگه اینکه فکر کنه که کل علم دنیا همینه و بیشتر از این نیست و من خودم دومی رو میپسندم چون به نظر درک الله یا همان سلمان پارسی از این بیشتر نبوده است.

    • نه بسیجی و نه هیچی فقط یک جوان

     خیلی خنده داره :)) اصلا از سلمان فارسی پی میدونی تو ؟! میدونستی که سلمان فارسی زمان حضرت محمد حدود ۳۰۰ ۴۰۰ سال داشته؟ (دقیقشو نمیدون اما اگر بخوای منبعشو پیدا میکنم) میدونستی که سلمان فارسی زردتشتی بود و بزرگ دین زرتشت هم بود سپس با شنیدن اخباری از یهود به یک کشوری یهودی نشین صفر کرد و پس از سال ها تلاش خاخام بزرگ یهودیان شد ؟ میدونستی بعدش با دین مصیحیت آشنا شد و مراتب اون رو هم تا آخر یاد گرفت و پس از اونم به مدینه و مکه رفت و با عقل خودش به این نتیجه رسید که اسلام بهترین دینه ؟! اگر میدونستی و ۴ تا کتاب خونده بودی این حرف هارو نمیزدی برادر

     • بی نام

      عزیز دل… تو اول برو یاد بگیر مسیحیت رو چجوری می نویسن، بعد بیا نظر بده

     • مهیار

      آخه حیوون عزیز تویی که مث همه ی مسلمونای احمق گوساله فک میکنی خیلی حالیته: کدوم حیوونی به جز الله پرستان مسلمون و بی ناموس باور میکنه که یه جاکشی مث سلمان ۳۰۰ ۴۰۰ یال سن داشته؟
      بعدش حیوون جون اگه یه نفر یه دینو بپذیره این یعنی برحقه؟ بعدشم بیشعور جون اگه یه حیوون مث تو و پدر ومادرت کورکورانه و برای ساندیس و مقام و پول یه دینی رو بپذیره دیگران هم باید مث خر و گوسفند در کون اون راه بیفتن و الله الله کنن و این یعنی این دین برحقه؟
      ای گه توی اون دینی که این بیشعورای بیسواد رو مث حیوون پرورش میده.
      لعنت به هرچی مسلمون بی ناموسه که کورکورانه ان محمد و الله و سلمان و بلال حبشی و بحیرا رو بلغور میکنن و خودشون اندازه گگاوی نمی فهمن.

   • بی نام

    آقا محسن (که دوتا کتاب خوندی)، کاش به جای اون دوتا کتاب فقط یه بار با دقت قرآن رو می خوندی تا اینقدر مهمل نمی بافتی

   • IRAN

    با هم ببینیم قرآن چه زیبا دعوت و امر به تفکر کرده است:

    ۱ – بکشید در راه خدا که خدا به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست. ( قرآن . سوره بقره . ۲۴۴)

    ۲ – شما ای اهل ایمان کافران را بکشید و با آنان کارزار کنید تا خدا آنان را بدست شما عذاب کند و خوار گرداند. (قرآن . سوره توبه . ۱۴)

    ۳ – آنان در دین شما تمسخر و طعن زنند ، آنان را بکشید که انان را سوگند استواری نیست ، تا از ترس شمشیر از طعن زدن به اسلام بس کنند. ( قرآن . سوره توبه . ۱۲)

    خشونت در قرآن
    خشونت در قرآن

    ۴ – و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه کرده‏ اند دستشان را به عنوان کیفرى از جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است. (قرآن . سوره مائده . آیه ۳۸)

    ۵ – دوست دارند همچنان که خود به راه کفر میروند شما نیز کافر شوید تا برابر گردید. پس با هیچ یک از آنان دوستی مکنید تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند. و اگر سر باز زدند در هرجا که آنها را بیابید بگیرید و بکشید و هیچ یک از آنها را به دوستی و یاری برمگزینید. (قرآن . سوره النساء . آیه ۸۹)

    ۶ – خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده ، آنها که در راه خدا جهاد کنند و دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند. (قرآن . سوره توبه . ۱۱۱)

    ۷ – ای اهل ایمان هر که از اهل کتاب ( یهودی و نصاری ) که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده ، حرام نمیدانند بکشید تا آنگاه با ذلت تواضع به اسلام جزیه دهند. ( قرآن . سوره توبه .۲۹)

    خشونت در قرآن
    خشونت در قرآن

    ۸ – هرجا که آنها را بیابید بکشید و از آنجا که شما را رانده اند، برانیدشان، که فتنه از قتل بدتر است. و در مسجد الحرام با آنها مجنگید مگر آنکه با شما بجنگند. و چون با شما جنگیدند بکشیدشان که این است پاداش کافران. (قرآن . سوره بقره . آیه ۱۹۱ )

    ۹ – و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد: من با شمایم. شما مومنان را به پایداری وادارید. من در دلهای کافران بیم خواهم افکند. بر گردنهایشان بزنید و انگشتانشان را قطع کنید. (قرآن . سوره الانفال . آیه ۱۲)

    ۱۰ – ای اهل ایمان با کافران از هر که به شما نزدیک تر است شروع کنید و انان را بکشید ، و باید کفار در شما درشتی و نیرومندی و قوت پایداری حس کنند و بدانید که خدا همیشه یار پرهیزکاران است. (قرآن . سوره توبه .آیه ۱۲۳)

    ۱۱ – پس چون ماههای حرام به سر آمد آنگاه مشرکان را هر جا یافتید به قتل رسانید. و آنها را دستگیر و محاصره کنید. و هر سو در کمین آنها باشید. چنانچه توبه کردند و نماز به پای داشتند و زکات دادند پس از آنها دست بدارید. که خدا آمرزنده و مهربان است. (قرآن . سورهُ توبه . آیه ۵)

    ۱۲ – چون با کافران روبرو شدید، گردنشان را بزنید. و چون آنها را سخت فرو فکندید، اسیرشان کنید و سخت ببندید. آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه. تا آنگاه که جنگ به پایان آید. و این است حکم خدا. و اگر خدا میخواست از آنان انتقام میگرفت، ولی خواست تا شمارا به یکدیگر بیازماید. و آنان که در راه خدا کشته شده اند اعمالشان را باطل نمیکند. (قرآن . سوره محمد .آیه ۴)

    خشونت در قرآن
    خشونت در قرآن

    ۱۳ – اگر در راه خدا کشته شوید در آن جهان به رحمت و آمرزش خدا نائل شوید و ان بهتر از هر چیزیست که در حیات دنیا در حیات دنیا برای خود فراهم توان آورد. (قرآن . سوره آل عمران. آیه ۱۵۷)

    ۱۴ – ای مؤمنان کافران را بکشید که در زمین فتنه و فساد دیگری نماند و آئین همه دین خدا گردد. (قرآن . سوره انفال .آیه ۳۹)

    ۱۵ – اینان لعنت شدگانند. هرجا یافته شوند باید دستگیر گردند و به سختی کشته شوند. (قرآن . سوره احزاب .آیه ۶۱)

    ۱۶ – مؤمنان باید در راه خدا ، آنان را که حیات مادی دنیا را بر آخرت برگزیدند بکشند و هر کس در جهاد در راه خدا کشته شد و یا فاتح گردید زود باشد که او را در بهشت ابدی اجری عظیم دهیم ( قرآن . سوره نساء .آیه ۷۴)

    ۱۷ – اهل ایمان در راه خدا و کافران در راه شیطان میجنگند ، پس شمامؤمنان با دوستان شیطان قتال کنید که مکر و سیاست شیطان بسیار سست و ضعیف است .(قرآن . سوره نساء .آیه ۷۶)

    ۱۸ – و آن گروه از مشرکان را ( از یهودان ) که پشتیبان و کمک مشرکان بودند خدا از حصار و سنگرهاشان فرود آورد و در دلشان از شما مسلمین ترس افکند تا آن گروهی از آنها را به قتل رسانیده و گروهی را اسیر گردانیدند (قرآن . سوره احزاب .آیه ۲۶)

    ۱۹ – ای مؤمنان نه شما بلکه خدا کافران را کشت و ای رسول چون تیری افکندی نه تو بلکه خدا افکند.(قرآن . سوره انفال .آیه ۱۷)

    خشونت در قرآن
    خشونت در قرآن

    ۲۰ – ای کشته باد انسان چرا تا این حد کفر میورزد. ( قرآن . سوره عبس .آیه ۱۷)

    ۲۱ – همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که انها را به قتل رسانند یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند ، یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند ، این ذلت و خواری عذاب دنیوی انهاست و اما در آخرت باز در دوزخ به عذابی بزرگ معذب خواهند بود. ( قرآن . سوره مائده .آیه ۳۳)

    ۲۲ – اگر در راه خدا کشته شوید به سوی خدا گردآورده میشوید. ( قرآن . سوره آل عمران .آیه ۱۵۸)

    ۲۳ – ای کسانی که ایمان آورده اید، مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند، و اگر از بینوایی میترسید، خدا اگر بخواهد به فضل خوش بی نیازتان خواهد کرد. زیرا خدا دانا و حکیم است. (قرآن . سوره التوبه .آیه ۲۸)

    ۲۴ – و یهود و نصاری گفتند مسیح پسر خداست این سخنان را که اینها بر زبان میرانند خود را به کیش کافران مشابه میکنند ، خدا آنان را بکشد.( قرآن . سوره توبه . آیه ۳۰)

    ننگ بر همه مسلمانان کثیف و پلید و کور و نجس که دنیا را به گه کشیده اند و از رو نمی روند. حیوانات ناطق(با پوزش خواهی از حیوانات عزیز که هزاران میلیارد برابر شرف دارن به مسلمونای کثافت و بی ناموس)

  • Ahl_nazar

   Kheyli ahmaghi, to aslan midooni ke ahll Nazar boodan yani chi olagh

  • Ahl_nazar

   dar jaavabe from_god_ rainy in olaghe bi maghz.

  • بی نام

   وای… چقدر تو علامه ای؟؟//// واقعا هیچکس تابحال نفهمیده بود که حافظ همچین بیتی داره … به مامانت بگو اسفند دم کنه بده بخوری

  • دنیز

   الان تو اهل نظری؟؟

  • امید

   داداش منظور حافظ این بوده هرچی خرافه تو قرآن بود من برعکسش عمل کردم و کامیاب شدم

  • آنتی مسلمانهای پلید

   طبیعت جوامع اسلامی این است که دانشمندان هم عصر خود را بجرم کفرگویی و ارتداد به قتل محکوم میکنند و وقتی آن دوره گذشت، در دوره های بعدی ازین دانشمندان و شاعران با نام دانشمندان جهان اسلام یاد میشود! مانند ابن سینا و رازی و خیام و حافظ و..! ابن سینا در زمان خود بدین جهت که گفت خدا قرآن را برای بیسوادها فرستاده و آخرت بر من اثبات نمیشود» به کفرگویی متهم شد و او برای اینکه اعدام نشود مجبور به توبه شد و شعری رندانه سرود که هم در آینده مشخص شود که ابن سینا به ارتداد و قتل محکوم شده و هم اینکه به مسلمانان بگوید شما نیز دروغ میگویید و هم جان خود را نجات داده باشد (کفر چو منی گزاف و آسان نبُود- محکمتر از ایمان من ایمان نبُود/ در دهر چو من یکی و ان هم کافر- پس در همه دهر یک مسلمان نبود) و حافظ که مشخصا بر علیه شیخ و زاهد شعر سروده و بصورتی رندانه علیه قرآن. مثلا وقتی حافظ میگوید «عشقت رسد به فریاد، گر خود به سان حافظ- قرآن ز بر بخوانی، در چهارده روایت” منظور حافظ این است که اینهمه قرآن از بر کردم و حافظ شدم بیفایده بود و فقط عشق است که به داد انسان میرسد و منظور فقط عشق زمینی است و نه عشق الله که اگر اینگونه بود باید قرآن به داد انسان میرسید و نه عشق! و وقتی حافظ میگوید میکده، دقیقا منظور او خود میکده است و نه مسجد و حافظ به مسجد میگوید خانه تزویر و ریا (در میکده بستند خدایا مپسند- که در خانه تزویر و ریا بگشودند) حافظ کاملا از آخوندها و زاهدها بیزار بوده و این کاملا مشهود است (واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند.. و یا : عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس – که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن) رازی نیز در کتب مخاریق الانبیا و حیل المتنبیین و نقض الادیان کاملا بر علیه تمامی ادیان موضع گرفته و تا آنجا پیش رفت که مسلمانان با کتابهایش آنقدر بر سرش زدند تا کور شد و سه ماه بعد نیز درگذشت! خیام نیز که دیگر نیاز به توضیح ندارد که کاملا ضداسلام بوده. بیرونی نیز از همان کودکی بر علیه خرافه و عقاید رایج مردم موضع میگرفت و دینداری مردم را ناشی از نادانی آنها میدانست. کلا با جرات میشود گفت تمامی دانشمندان و شاعران ایران ضددین بوده اند حتی کسی مانند مولانا در قالب دفاع از ابوبکر و علی بر ضد اسلام و خشونت و به نفع موسیقی و رقص سخن میراند. حلاج نیز میگفت اناالحق و هرچه به وی گفتند بگو الله حق، باز هم گفت من حق هستم (و نه الله) و او را کشتند. و جالب اینجاست که مسلمانان ایرانی بعدا گفتند اینها همه شان مسلمان بوده اند و بر علیه ضداسلامها شعر میگفته اند!

 • Mohsen Lgvm

  سلام. تو هنوز ول نکردی بری پی کارت شاپرست. دیدیم اون شاه و پدر وحشیش چه گندی به ایران زدند بسه دیگه.تبلیغ برای چی می کنی.بخاطر شاه چه غلطی میکنی؟ به قرآن حمله ورشدی.دنیا تو کف قرآنه تو چی می گی آخه ؟ یه سرچ فارسی یا انگلیسی تو گوگل بزن معجزات رو ببین.آخه آدم اینقدرگستاخ می شه؟ ادعای فهم قرآنت می شه ؟ این سینا گفت من نمی فهمم. امام خمینی سوره حمد رو تفسیرکرد داشتن تکفیرش می کردن چون نمی فهمیدن.

  • دنیز

   آخه تو اصلا رضا شاهو میشناسی بهش میگی وحشی؟ یا فقط اکتفا کردی به کتاب تاریخ دوره راهنماییت؟؟

  • حسین

   درود بر رضاشاه بزرگ و محمدرضاشاه بزرگ و رضا پهلوی بزرگ.
   … لق هرچی مسلمون کثیف بی ناموس مث مسلمونای ایرانی.
   به یاد داسته باش: هیچ ایرانی مسلمان نیست و هیچ مسلمانی ایرانی نیست.

 • Mohsen Lgvm

  شق القمر رو ناسا پذیرفت. درختان لااله الا الله توی آلمان. شکاف های آسمانی که به شکل گل سرخند. اشاره به صفحات زمین. دهها معجزه ریاضی. و …

  • Degar_andish

   akhe mojoode nadan dar beine milliardha milliard milliard etefaghi ke miofte yekish ham shabihe esme allah mishe , oonvaght to esmesh ro mizari mojeze. migardi ye chizi ke be tore tasadofi etefagh oftade ro peyda mikoni migi mojeze? akhe ye zare fahm o danesh ham bad nist. nadan.

   • Mosalman

     چرا تا حالا اسم زردشت اتفاقی پدیدار نشده ؟! . . . چرا تا حالا توی کتاب اوستا معجزه ای پیدا نشده ؟! … چه طور ممکنه توی یه کتاب صد ها معجزه وجود داشته باشه بعد همش اتفاقی بوده ؟! … در ضمن جواب سوال رو با سوال نده !!!

    • nimasardari

     پس همین هم که مناره مساجد شکل آلت تناسلی آقایانه از معجزات الله جاکشتونه یا همین گنبد که علامت پستون خانوماس یا خیلی مسایل جنسی دیگه که در دین عزیزت تبیین شده.
     آخه با عقل بیشعور که مث الله و پیامبرش تنها به فکر خر کردن خودت هستی، خب اینا چه ربطی به همدارن؟ زرتشت که پیامبر نبوده مث پیامبر جاکشتون که بره دنبال دختر ۶ ساله باهاش بخوابه و بهش تجاوز کنه؟؟؟!!
     گوسفند مسلمان، زرتشت که مث پیامبرتون نرفته با خدیجه ازدواج کنه و بعد بچه دار نشه خدیجه رو وادار کنه با یکی از غلاماش بخوابه تا لقب ابتر رو از رو خودش پاک کنه بعد بزنه و از بدشانسی محمد احمقتون بچه غلامش دختر دربیاد و تا آخر عمر محمد رو عذاب بده و تا آخر عمر اونو به علی بده تا عذابش بده و سر آخر اونو بکشه تا راحت بشه از دستش.
     حیوون جون آخه زرتشت که همه ش یکی مث الله کره خرتون رو نداشته که هی زرت و زرت براش جاکشی کنه و هر بی ناموسی محمد کرد زودی براش دوتا آیه و سوره بیاره که : «ای پیامبر همانا تو[جاکش] در بیناموسی آزادی نگران نباش و الله بر همه چیز آگاه است»

  • Degar_andish

   javabe payin be Mohsen Laghme ast.

 • Mohsen Lgvm

  چرا دانشمندان امریکا دارن شیعه می شن؟ چرا دانشمندان شرق و غرب می گن نهج البلاغه همیشه تازه و شگفت انگیزه ؟ چرا تو فکر می کنی خیلی می فهمی ؟ واقعا نمی بینی سُرس انسانیت ، فرهنگ ، تمدن اسلامه؟ ایران کی تمدنی مثل تمدن اسلامی داشت ؟ ایران کی دانشمند به اندازه دانشمندان دوره اسلامی داشت؟ چهره های نورانی مسلمونهای واقعی رو نمی بینی ؟ آرامش عجیب مساجد رو نمی بینی ؟ تاثیر قرآن رو لمس نمی کنی ؟
  وقتی به آنها گفته می شود که ایمان بیاورید می گویند چگونه به مانند بی خردان
  قبلا یک بار اعلام کردی که کم اوردی ، جمع کن برو دیگه شاپرست

  • Ruzbeh

   Chand daneshmande mosalmoon Nobel gereftan ke inghadr sholoughesh mikoni. Agar hamoune dine ashghal mizasht Abu Ali Sianna badane ensan ro beshekafe alan elme pezeshki 100 sal jelo boud. Magar az jomhouriye eslamiye Iran nabeghe biroun nemiad hamaro mikhahi bezari be hesabe eslam bi ensaf. Arabe malakhkhor nemidounest elm chieye ta Irano fath kardan, va zanharo be kanizi gereftano ketabkhouneharo atish zadan baz toye khaen boro be dine tazi benaz vaghti yekta parasti ro Iraniha kafsh kardan. Az mast ke bar mast.

  • Sadasd

   بابا جوک نگو … یه مشت عقب افتاده مسلمون

  • Irani

   taeze fekret oonghadr ahmaghanas ke khodeet ham nemifahmi dari chi migi….daneshmandane Amrikayi daran shiee misham? in akhbare ghalat ro ki be toe ahgmagh dade? chehrehaye noorani? ma ke joz chehreye aboos o khashen az mosalmoona nadidim. source ensaniyat? aya vaghean midooni ke eslam dare donya masoole khoone chand million nafar ensane in tamadone eslami chera dar keshvarhaye arabi rokh nadade, hoosh o daneesh irani ro be paye eslam mizari akhe yek ahmaghe vatan foroosh va hamvatan foroosh mesle to irani nist . to arab hasti faghat dar iran be donya oomadi va noon o namake irani khordi o inghadr joftak mindazi

  • Irani

   pasokhe zir be Mohsen laghlaghoo ast.

  • ننگ بر الله و محمد

   خوب شما جواب بده چرا همه دانشمندا دارن بی دین و بیخدا میشن؟ چرا همه دانشمندان غرب و شرق می گن نهج الالاغه کلا چرت و پرته؟ واقعا نمیبینی سرس حیوانیت و وحشی گری ورذالت و پستی و کثافت و نادرستی و کژی و پلیدی اسلامه(حکومت ایران، طالبان، پاکستان، عربستان، عراق، سوریه، سودان، لیبی، مصر، بحرین، یمن، القاعده، حزب الله لبنان، و … و … و … و …
   اگر درتاریخ دقیق شویم می بینیم که همه بزرگان و دانشمندان ما از فرهنگ ایرانی پیش از اسلام الهام گرفته اند و نه از اسلام . و اکثر آنان همیشه به کفر و زندقه مشهور بوده اند از جمله پور سینا که برایش شعری من در آوردی هم ساخته اند که بگویند خودش گفته مسلمان دو آتشه است و کافر نیست یا رازی کاشف الکل که دو مقاله اش در رد خدا زبانزد همه است که مسلمانان آنرا از بین برده اند یا خیام فردوسی ابوریحان بیرونی و …
   دین اسلام اگر اثر داشت در فرهنگ گند و گه خود شبه جزیره تاثیر می گذاشت تا آن کشور کثیف در قرن بیست و یکم چند نفر هنرمند درجه شصت ام یا چند دانشمند در حد مهدکودکهای ایران یا چند نویسنده در حد بچه های دبستانی ایران یا چند استاد دانشگاه در حد استادهای زورکی بسیجی احمق ایران یا چند پزشک ختنه در حد سلمانی های قدیم که در کوچه ها می گشتند  داشته باشد و هرگز نمی گویم در ناسا یا در دانشگاه های امریکا یا در بیمارستانهای انگلیس یا … کسی را داشته باشند.
   ما همه چیزهای خوبمان را از فرهنگ غنی باستانی مان داریم و همه کثافات فرهنگی ما مانند دروغ و ریا و دزدی و … از فرهنگ اسلام ناشی میشود که پیغمبر جاکشش از راهزنی کاروانهای قریش شروع کرد تا رسید به ریاست کل شبه جزیره عربستان. از فرهنگی که بزرگ و پیام آورش یک دزد راهزن بی پدر و مادر باشد که از نان حرام کلید داری بتهای کعبه توسط عبدالمطلب و ابوطالب تغذیه شده است بیش از این نمی توان انتظاری داشت.

   • Mosalman

    وقتی دانشمندا شما باشید همینه دیگه ! …

    • misagh

     گه به گور تو جاکش مسلمان حرامخور بی ناموس پدوفیل. لعنت بر همه مسلمانان جاکش جهان که پیامبرشان بیشرف و بی حیا و کثیفترین فرد روی زمین بود

  • Sdgtdjdfjfcj

    کی کجا طبق چه مدرکی میگی دانشمندان ناسا پذیرفتن؟ تو و چند تا صیغه زاده میگین نه ناسا . ودر گوه نامه(قرآن) هیچ معجزه ای نیست بجز معجزه اراجیف گویی وتناقض بیش ازحد که واقعا از هیچ کسی نمیتونست سربزنه بغیرازچندتا عرب وسلمان نافارسی خائن که رفت چکیده کتابهای دینی رو به اون زنباره بچه باز آموخت واون هم باکلی غلط غلوط به خورد پاپتی های بسیجی آن دوران داد که هنوز دنیا درگیر این فتنه است! داشت این فتنه میخوابید که دیوی پلید بنام خمینی دوباره علمش کرد توی …شماها. ماکه راحتیم ومیدونیم که همه مزخرفات تازینامه دروغ محضه.نه الله وجودداره نه جهنمی نه بهشتی نه دنیای پس ازمرگی.فقط حب جاه ومقام وزن و..هست که کم عقلهایی مثل شماها مومنین دارید وبدبختمون کرده وتا یک عده غیرتمند خردمند نیان وهمه اسلام واسلامگراهارو سرجاشون بنشونن وضعمون همینه

   • رضا

    آفرین کم کم دارین ماهیت خودتونو نشون میدید.شما که محدود به همین دنیا هستی پس دیگه چرا عصبانی میشید.سرگرم همین دنیا باشید راهتونو که پیدا کردید با بقیه چیکار دارید چند روز دنیا هر کسی هر جوری دوست داره زندگی میکنه بعدش هم به قول شما نابود میشه.پس خوش باش با این افکارت.بقیه هم عقل دارن .تو که تو روشن ترین و واضح ترین معلومات عقلی موندی چطور داری درباره علم نظر میدی .بعد کل تراوشهای ذهنت چند تا فحشه .اگه خیلی فکر میکنی عاقلی پاشو همت کن یه کتاب بنویس بعد چاپش کن بعد اگه دیدی کسی توجه کرد و تو رو تایید کرددر باره تفکراتی که در جهان دارای جایگاه هستند نظر بده.نقد بررسی علمی شرایطی داره .چقدر فکر کردی تا فهمیدی انسان فقط همین جسم مادی و بی مقداره در حالی که دارای قدرت تفکر و تعقل و شعور است.اگر همین جسم وهمین دنیاست پس تفکر به چه درد میخورد .رشد برای چیست.عقل به چه کار میاد.به انازه کلاغ عقل داشتی بس بود.زنده میموندی غذا می خوردی جفت گیری میکردی.بعد میمردی.شصت سال هفتاد سال نه صد سال ارزش داره اینقدر ازآ عقل فهم ودرک داشته باشی. وای بر بی عقی وای بر جهل نادانانی که فکر میکنند میفهمند. اگه در پیدایش زمین وآسمان دقت میکردید ..ودر وجود خود وحوادث اطراف خوددقت می کردید.دوچار این همه گرفتاری های روحی و جسمی نمی شدید.

    • بی نام

     خب عزیزدلم، آقای با عقل و با فهم و با شعور! واسه چی داری خودتو جر می دی… تو می خوای بری بهشت حوری بکنی و شراب بهشتی بخوری، خب کسی جلوتو نگرفته، به تو چه ربطی داره اگه من و امثال من می خوایم بریم جهنم؟ بذار ما اون موقع بریم بسوزیم، دیگه لازم نیست تو از الان بسوزی.

    • shirali

     آخه حیوون بی ناموس تو و اون دین پلید کثیفت میخوان ما رو به زور به بهشت جاکش خونتون ببرین. اون فحشاخونه برای تو و خانواده عزیزت باشه چکار به ما دارین؟
     حرومزاده های مسلمون کثیف ۱۴۰۰ ساله پدر ما رو درآوردین حالا توی بی ناموس میگی که با بقیه چکار دارین؟ تو و اون پیامبر پدوفیل جاکش و اون علی مادر نادرستت و اون حسن و حسین تخم معاویه و اون فاطمه تخم بلال حبشی تون با ما کار دارین و ولمون نمی کنین. شک نکن که دیگه از دست ماها هرگزروی آسایش نخواهید دید. ما از فرهنگ پست و کثیف عربی بیزاریم و دوری می کنیم. گرچه شما جاکشا روی ما هم تاثیر گذاشتین تا مث خود بی ناموستونحرف بزنیم ای تخم کیهانیها و تخم شریعتمداری های بیشرف.
     ننگ بر همه ی مسلمونای بی آبروی پلید.

   • Alireza

    از مسلمانان عزیز خواهش میکنم که بحث با این کافر ها رو تموم کنن چون بی فایدس. کسی که خودشو زده به خواب رو نمیشه بیدار کرد. بنابراین یک بار دیگر سخنی از قرآن رو برای این افرادی که خودشونو زدن به خواب بازگو میکنم.
    لکم دینکم ولی الدین: دینتان برای خودتان و دین من برای خودم

    • سیروان

     تو گه خوردی با اون الله بی ناموست که توی همه چیز دخالت میکنی و بعد از کم اوردن فراری میشی؟ حرومزاده های مسلمون بی ناموس بیشرف. لعنت بر شما و پدر و مادری که شما را بیشرف و بی همه چیز بار آوردن که برای دوزار همه انسانیت و شرف رو زیر پا میذارین.
     آخه بی همه چیزای بی ناموس شما همیشه با ما کار داشتین و زندگی ما رو با این دdن کثیف و پلیدتون به لجن کشیدین. حالا میگین که ول کنیم بریم. شما غلط میکنی با هرچی مسلمون نادرست فهد(عرب) پرست بی خانواده. گه توی الله و محمد و علی و معاویه و یزید و فاطمه و حسن و حسین … تا مهدی موهوم بیعرضه بیناموستون.

    • آتئیست

     اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، سکس و خرافه؛ آنچه که مغلطه‌کاران معجزه‌ی قرآن می‌دانند خرافاتی بیش نیستند؛ در این دین زن کالائی است جنسی در اختیار شوهر، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش همچنان طبق سنت او آدم‌کشی می‌کنند؛ در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با شمع روشنگری، سایه سنگین و تاریک مذهب که همان اندیشه‌ی ضحاکی مغز خور باشد را از میهنمان بر خواهیم چید.با بررسی اسلام به این نکته پی می‌بریم که بسیاری از تعالیم این دین چیزی جز خرافه و اوهام نیستند، پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که آیا شخص محمد ابن عبدالله به سخنانش اعتقاد داشت یا نه؟ در اینجا دو فرضیه مطرح می‌گردد:
     ۱- او انسان شیادی بود که هدفی جز سوء استفاده از سادگی مردم نداشت.
     ۲- او واقعا اعتقاد داشت که کسی به او چنین سخنانی القا می‌کند.
        البته فرضیه سومی هم مطرح می‌گردد و آن اینکه ترکیبی از این دو درست است، یعنی او فکر می‌کرد با خدائی به نام الله از طریق فرشته‌ای به نام جبرئیل در ارتباط است و هر ایده‌ای که به ذهن او می‌رسد در واقع وحی خداست؛ به نظر من در ابتدای ادعای او مبنی بر واسطه بین خدا و مردم بودن، فرض نخست نمی‌تواند زیاد با واقعیت زمان وی سازگار باشد؛ زیرا درست است که وی در اواخر عمر به تمام آنچه که می‌خواست با ارتکاب بدترین جنایات تاریخی رسید، اما سالهای ابتدائی که او ادعای ارتباط با خدا به واسطه فرشته‌ای به نام جبرئیل را داشت، زیر فشار بسیار بود؛ پس ناچاریم که فرضیه دوم را بپذیریم، یعنی اینکه او واقعا تصور می‌کرد خدا به واسطه جبرئیل او را مأمور کرده که پیامش را به انسانها برساند، از آنجائی که بسیاری از سخنانی که او از قول خدایش بیان نموده مانند دشنام دادن و درگیر شدن این خدا با ابولهب و زنش و  …. درست مانند رفتار انسان عصبانی از شرایط زمان است؛ لذا جای شکی باقی نمی‌ماند که این سخنان هرگز نمی‌تواند سخن خدائی باشد که پرودگار کل بشر است،( البته با فرض پذیرش وجود چنین خدائی)؛ بنابراین راهی وجود ندارد جز اینکه بپذیریم او واقعا تصور می‌کرد که کس یا کسانی با اشکال گاه انسانی و گاه ملکوتی با او در تماسند؛ پس راهی جز اینکه او انسان متوهمی بوده باقی نمی‌ماند، اما پرسش:
         آیا ممکن است چنین توهمی در انسان بوجود آید؟
         برای پاسخ به این پرسش سراغ دانش روانپزشکی می‌رویم، با بررسی این شاخه از دانش پزشکی متوجه می‌شویم که بیماری به نام اسکیزوفرنی (Schizophrenia) یا شیزوفرنی (شیزوفرنیا) وجود دارد که خود را به صورت توهم سمعی (شنیداری) و بصری (دیداری) نشان می‌دهد، بیمار شیزوفرن ادعا می‌کند موجودی عجیب و غیر معمول با وی سخن می‌گویند و یا اینکه افراد عجیب و غریبی را دیده است به گونه‌ای که مردم عادی تصور می‌کنند شخص دیوانه شده است؛ این بیماری معمولا در افرادی که فقر را به مدت طولانی تجربه کرده‌اند بوجود می‌آید و همراه با گوشه گیری طولانی است؛ اسکیزوفرنی بیشتر در افرادی رخ می‌دهد که در کودکی و نوجوانی از حمایت والدین برخوردار نبوده‌اند، این افراد از فعالیت جنسی بالائی برخوردارند و در این راه حاضرند به هر کاری دست بزنند، لذا ابتلا به بیماریهای مقاربتی هم در ایشان بیشتر است.
          اکنون دنبال نشانه‌هائی می‌گردیم که محمد ابن عبدالله از خود به جا گذاشته است.
             اگر به شخصیت او نگاه کنیم متوجه می‌شویم که وی دوران کودکی سختی را گذرانده است و در این دوران از نعمت داشتن پدر و مادر محروم بوده است به گونه‌ای که نخست پدربزرگش و سپس عمویش سرپرست او می‌شوند تا اینکه او را تحویل زنی اعرابی (بیابان نشین چوپان) می‌دهند، خوب به این حدیث که از احادیث معتبر اسلامی است توجه فرمائید:
         محمد در توصیف دروان کودکی خویش که تحت نظر حلیمه سعدیه و به دور از خانواده بود می‌گوید: دو فرشته در حالی که من در بیابان بودم مرا گرفتند و سینه‌ام را شکافتند بدون اینکه نه احساس درد نمایم و نه احساس خونریزی، پس از آن یکی به دیگری گفت که غل و غش را خارج کن و مهربانی و دلسوزی را وارد کن، آن دو تکه گوشتی که مانند خون لخته شده بود را از سینه‌ام خارج کردند و دور انداختند…(مسند احمد ابن حنبل/ مسند الانصار / حدیث محمد ابن ابی کعب عن ابیه).
        اگر فرض کنیم او راست می‌گوید پس یا اینکه واقعا در کودکی تصور می‌کند که چنین داستانی رخ داده یا اینکه این گمان بعدها در او شکل گرفت، البته او دوبار دیگر هم چنین ادعائی را مطرح نمود، جالب است که بدانید در یکی از این موارد او ادعا دارد  در بزرگسالی در حالی که در خانه‌اش بود، سقف خانه شکافته شد و فرشتگان با تشتی از جنس طلا که پر از حکمت و معرفت بود سینه‌اش را شستشو دادند و …(صحیح بخاری/کتاب الصلاه/ باب کیف فرضت الصلاه فی الاسراء)  شرح به همراه متن عربی حدیث
            زمانی که محمد ادعا داشت فرشته‌ای به نام جبرئیل این سخنان (قرآن) را به او یاد می‌دهد، مردم وی را دیوانه تصور کردند، او در پاسخ از قول الله می‌گوید:
         وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (تکویر/۱۸) سوگند به صبح هنگامی که نفس بکشد.إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ (تکویر/۱۹) که سخن فرستاده‌ی (جبرئیل) بزرگوارى است. ذِی قُوَّةٍ عِندَ ذِی الْعَرْشِ مَکِینٍ (تکویر/۲۰)  که قدرتمند است و نزد  صاحب عرش جایگاه والا دارد. مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِینٍ (تکویر/۲۱) فرمانبردار و امانتدار است. وَمَا صَاحِبُکُم بِمَجْنُونٍ (تکویر/۲۲) و هم‌سخن شما دیوانه نیست‏. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِینِ (تکویر/۲۳) و قطعا آن (فرشته) را در افق روشن دیده است. وَقَالُواْ یَا أَیُّهَا الَّذِی نُزِّلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ إِنَّکَ لَمَجْنُونٌ (حجر/۶) و گفتند: اى کسى که ذکر( قرآن ) بر او فرود آمده، به یقین تو دیوانه‌اى.
      و یا:
       أَمْ یَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَکْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کَارِهُونَ(مؤمنون/۷۰) یا می‌گویند او جنی (دیوانه) شده؛ چنین نیست (سخن) حق برایشان آورده است و بیشترشان روی گردانند.        
       قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا مَا بِصَاحِبِکُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِیرٌ لَّکُم بَیْنَ یَدَیْ عَذَابٍ شَدِیدٍ (سبآ/۴۶) بگو “من فقط به شما یک پند می‌دهم که دو  به دو و به تنهایی براى الله به پا خیزید؛ سپس بیندیشید که یار شما هیچ گونه دیوانگى ندارد؛ او شما را از شکنجه‌ی سختى که در پیش است جز هشدار دهنده‌ای نیست.
      أَوَلَمْ یَتَفَکَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِیرٌ مُّبِینٌ(اعراف/۱۸۴) آیا نیندیشیدند که یارشان (محمد) هیچ دیوانگی ندارد؟ او جز هشدار دهنده‌ای آشکار نیست.
      دلیل اینکه چنین گمانی بر او داشتند این بود که او ادعا می‌کرد موجودی به نام جبرئیل این سخنان را به وی می‌آموزد، مردم نیز می‌گفتند اگر راست می‌گوئی جیرئیل را به ما نشان بده:
          لَّوْ مَا تَأْتِینَا بِالْمَلائِکَةِ إِن کُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ (حجر/۷) اگر راست می‌گوئى چرا فرشته‌ها را پیش ما نمی‌آورى!؟ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ (قلم/۲) تو به لطف پروردگارت دیوانه نیستى. و چندین آیه‌های دیگر…
         قرطبی از مفسران بزرگ قرآن در تفسیر آیات سوره تکویر که در بالا بیان شده از قول محمد می‌گوید (نقل به مضمون) رسول الله (ص) از جبرئیل خواست تا چهره‌ی واقعی خودش را نشان دهد، آن دو با هم وعده کردند که در کوه عرفات این کار صورت گیرد،  رسول الله (ص) در حالی جبرئیل را دید که او کل مغرب و مشرق را پر کرده بود، سرش در آسمان بود و پایش روی زمین؛ او با مشاهده چهره واقعی جبرئیل از خود بیخود گردید؛ پس جبرئیل به صورت سابقش درآمد و گفت ای محمد، اگر اسرافیل را ببینی چه می کنی؟ او سرش زیر عرشاست و پایش بر زمین هفتم و عرش بر شانه‌ی اوست، او گاهی اوقات مانند گنجشکی می‌گردد که عرش را حمل می‌کند… (۱)
           آیات دیگر قرآن در همین مورد:
           وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (نجم/۱) سوگند به ستاره هنگامی که فرو آید. مَا ضَلَّ صَاحِبُکُمْ وَمَا غَوَى (نجم/۲) هم‌سخن شما نه دیوانه و نه گمراه شده است…عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوَى (نجم/۵)آن نیرومندبه او آموخته است‏. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى(نجم/۶)   نیرومندى که بر هر چیز مسلط است.  وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (نجم/۷) در حالى که او در افق بالا بود. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى(نجم/۸) سپس نزدیک شد فرو آمد. فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی (نجم/۹) تا آنکه فاصله‌اش به اندازه دو کمان یا کمتر شد. فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (نجم/۱۰)  آنگاه به بنده‏اش آنچه را باید وحى کند وحى کرد. ( این هم یکی از تناقضات قرآن است که در اینجا محمد در ابتدای اسلام خود را بنده‌ی جبرئیل می‌داند). مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (نجم/۱۱)  آنچه که دلش دید هرگز دروغ نمی‌گوید. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا یَرَى(نجم/۱۲) آیا در آنچه دیده است با او جدال مى‏کنید؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (نجم/۱۳) و قطعا بار دیگر هم او را دیده است. عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (نجم/۱۴)  نزدیک درخت کُنار المنتهی. عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (نجم/۱۵)  (همان درختی ) که باغ مأوی کنارش است. إِذْ یَغْشَى السِّدْرَةَ مَا یَغْشَى(نجم/۱۶)  آنگاه که درخت‏ کنار را آنچه پوشیده بود پوشیده بود.
           ابن کثیر از قول احمد ابن حنبل و او هم به نقل از محمد در تفسیر آیات بالا می‌گوید: رسول الله تنها دو بار جبرئیل را به صورت واقعی اش دید (یکی قبلا اشاره کردم)…و دیگری:  رسول الله جبرئیل را به شکل اصلی اش دید در حالی که او ۶۰۰ بال داشت و هر بالش افق را پوشانیده بود و از بالهایش نورهای رنگین و دُر و یاقوت می‌ریخت.(۲)
            در کتاب صحیح بخاری همین موضوع یعنی پوشانیدن افق بوسیله جبرئیل نیز آمده است (کتاب فتح الباری فی شرح صحیح بخاری/کتاب بدا الخلق/باب ذکر الملائکه)
            در آن زمان با توجه به آیه پائین علاوه بر دیوانگی عده‌ای هم محترمانه به محمد می‌گفتند که چشم تو چیزی دیگری را دیده که تو احساس کردی فرشته است و در واقع به او می‌گفتند که دچار توهم شدی، او در پاسخ می‌گوید:
          مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (نجم/۱۷) این دیده (چشم محمد) منحرف نشد و سرپیچی نکرد…. در ادامه همین سوره اقدام به تعریف از لات و عزی و منات می‌کند و داستان غرانیق و ایه های شیطانی رخ می‌دهد…. شرح:
            اما چگونه شد که محمد با دیدن چنین موجودی تصور نمود که قاصد خداست و چیزهائی که گمان داشت می‌شنود، سخنان خدا می‌باشد؟
          او گمان کرد موجودی را دیده است که به وی می‌گوید بخوان به نام پروردگارت که تو را از خون بسته پدید آورد، ترسید و به خانه رفت، خود را درون ملافه‌ای پوشانید؛ او در ابتدا هرگز نگفت که من پیامبر هستم؛ خدیجه هم از  پسر عمویش ورقه بن نوفل خواست تا نزد شوهرش بیاید؛ ورقه از محمد خواست تا آنچه که دیده است را بیان نماید، پس از شنیدن سخنان محمد گفت که او گابریل (گبرئیل) و یا به عربی جبرئیل را دیده است و به وی یادآوردی نمود که تو پیامبر خدا هستی، پس از این موضوع بود که محمد احساس کرد که همان موجود دوباره نزد او آمده و از او می‌خواهد که خود را پنهان نکند، برخیزد و پروردگارش را به بزرگی یاد نماید، لباسهایش را پاک کند و به مردم هشدار دهد در حالی که بر صندلی مابین آسمان و زمین نشسته بود:
     یَا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ (مدثر/۱) ای کسی که خود را در پتو پوشانیده‌ای. قُمْ فَأَنذِرْ (مدثر/۲) برخیز و هشدار بده. وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ (مدثر/۳) و پروردگارت را به بزرگی یاد کن. وَثِیَابَکَ فَطَهِّرْ (مدثر/۴) و جامه هایت را پاک کن. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ(مدثر/۵) و پلیدی را از خود دور کن. ….
       بخاری در صحیحش در مورد چگونگی نزول وحی  از قول عایشه به نقل از محمد می‌گوید:
           در ابتدا وحی به صورت رویا صادقه بر رسول الله (ص) آغاز شد و تمام خوابهای رسول الله به صورت واقعی و مانند فلق صبح (نوری که در آسمان پیش از سحرگاه در مناطق با فاصله نه چندان زیاد از استوا دیده می‌شود بر او می‌آمد) پس از این تنهائی را دوست می‌داشت، او در غار حرا با خود خلوت می‌کرد و شبهای زیادی را پیش از اینکه نزد خانواده‌اش برگردد عبادت می‌کرد و (پس از اتمام جیره غذائی‌اش) نزد خدیجه بر می‌گشت و همین کار را تکرار می‌نمود؛ تا اینکه حق نزدش آمد و او در غار حرا بود و فرشته گفت: بخوان، گفت: نمی‌توانم بخوانم،(او گفت) پس مرا گرفت و کاملا پوشانید تا اینکه دست و پا زدم سپس رهایم کرد و گفت بخوان، گفتم: نمی‌توانم بخوانم، و دوباره همان کار را با من کرد و رهایم نمود و گفت بخوان: گفتم نمی‌توانم بخوانم و برای بار سوم هم همان کار را با من کرد و گفت: ” بخوان به نام پروردگارت که پدید آوردنده است، انسان را از خون بسته پدید آورد، بخوان و پروردگارت گرامی تر است” پس رسول الله (ص) در حالی که دلش می‌لرزید نزد خدیجه دختر خویلد (رض) برگشت و گفت: مرا بپوشانید مرا بپوشانید پس او را پوشانید تا اینکه وحشت از او رفت، پس آنچه که اتفاق افتاده بود به خدیجه بازگو نمود خدیجه گفت: هرگز نترس، به خدا الله تو را شرمگین نمی‌کند، تو به رحمت رسیدی و همه چیز را بر می‌داری و آنچه که از دست رفته را به دست می‌گیری… تا اینکه خدیجه نزد ورقه پسر نوفل پسر اسد پسر عبدالعزیز، پسرعمویش رفت او کسی بود که در جاهلیت مسیحی شده بود، او به زبان عبری آشنائی داشت و انجیل به زبان عبری از آنچه که خدا خواسته بود بازگو می‌کرد، او پیرمردی بود (که در اواخر عمرش) نابینا شد؛ (خدیجه گفت) ای پسر عمو، به سخنان پسر برادرت گوش کن، پس ورقه به او گفت: ای پسر برادرم، چه دیدی؟ پس رسول الله ماجرای آنچه که دیده بود را تعریف کرد، ورقه به او گفت: این همان فرشته‌ای است که الله بر موسی نازل کرد، ای کاش زمانی که مردم تو را اخراج می‌کنند من زنده باشم، پس رسول الله (ص) گفت: حتی بزرگانش هم؟ ورقه گفت: بله، هرگز مردی مانند تو نیامده و اگر من تو را دریافتم یار‌ی‌ات می‌دهم، ولی ورقه پس از وحی وفات یافت و وحی برای مدتی متوقف شد. بخاری در ادامه از قول محمد به نقل از جابر این عبدالله انصاری می‌گوید که رسول الله درباره زمان وحی  می‌گفت من راه می‌رفتم که صدائی را از آسمان شنیدم، پس سرم را بالا گرفتم و فرشته ای که در حرا دیده بودم را دوباره دیدم در حالی که بر صندلی بین زمین و آسمان نشسته بود می‌گوید” ای کسی که خود را پوشاننده در پتو هستی برخیز … (صحیح بخاری/ کتاب بدأ الوحی جزء یکم) (۳)
       آنچه که در اینجا جلب توجه می‌کند این است که وحی پس از اینکه ورقه بن نوفل از دنیا رفت برای مدتی متوقف گردید.
     و باز بخاری در همین رابطه حدیثی از محمد نقل می کند: 
        من راه می رفتم که صدائی را شنیدم و سرم را بالا گرفتم، پس فرشته‌ای که در حرا نزدم  بود بر صندلی بین آسمان و زمین نشسته بود ترس تمام وجودم را گرفت پس به خانه برگشتم و گفتم مرا بپوشانید؛ پس الله تعالی آیه‌ی “ای کسی که خود را در پتو پیچیده‌ای برخیز …” را نازل کرد ….(صحیح بخاری /کتاب تفسیر القرآن، سوره مدثر) (۴). احادیث مانند این در منابع زیادی آمده است.
     و این آیات:
     یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ (مزمل /۱) اى مرد جامه بر خود پیچیده‏. قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا (مزمل/۲) امشب را بیدار باش مگر اندکی از آن. (بیشتر امشب را بیدار باش) نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِیلًا(مزمل/۳) نیمی از آن (شب) یا اندکى از نیمه کم کن. …
            در صحیح مسلم، کتاب الفصائل، باب عرق النبی (ص) فی البرد و حین یاتیه الوحی و همچنین در صحیح بخاری کتاب بدأ الوحی باب بدأ الوحی از قول الحارث ابن هشام گفته شده که از رسول الله پرسیدم وحی چگونه بر تو می‌آید؟ و او پاسخ می‌دهد که گاهی اوقات مانند صدای جیرینگ جیرنگ زنگ یا شدیدتر است که به من الهام می‌شود و مرا به آنچه که می‌گوید دعوت می‌کند و گاهی هم فرشته به صورت مردی می‌آید که مرا صدا می‌زند و در ادامه همین حدیث در صحیح بخاری از قول عایشه نوشته شده: در روز بسیار سردی او را دیدم که وحی بر او نازل می‌شد پس به او الهام شد در حالی که بر پیشانی‌اش عرق بود. لفظ عربی صحیح بخاری (۵) 
           ابن ابی شیبه در مصنفش که از کتب معتبر اسلامی است می‌گوید:
            جبرئیل بر رسول الله (ص) فرود آمد و گفت: بخوان، گفت: چه بخوانم؟ گفت: بخوان، گفت چه بخوانم؟ گفت: بخوان به نام پروردگارت که تو را پدید آورد، پس نزد خدیجه رفت و او را از آنچه که دیده بود آگاه کرد؛ نزد ورقه بن نوفل رفت و به او ماجرا را گفت، پس نوفل گفت: آیا شوهرت صاحب سخن را دید؟ گفت: بله، (نوفل) گفت: همانا شوهرت پیامبر است و از سوی امتش مبتلا به گرفتاری می‌گردد(المصنف ابن ابی شیبه/کتاب المغازی/باب ما جاء فی مبعث النبی جلد ۸ صفحه ۴۳۸، حدیث ۲) (۶)
              هنگامی که رسول الله صدائی را شنید که می گوید یا محمد، او پا به فرار گذاشت، نزد خدیجه رفت، ماجرا را بیان نمود و به او گفت: ای خدیجه، می ترسم که عقلم دچار توهم شده باشد؛  من چیزی شنیدم که مرا صدا می زد، آن را نمی دیدم و فرار کردم، او مرا صدا می‌زد… سپس به ابوبکر که یار او در جاهلیت بود ماجرایش را بیان کرد و ابوبکر را با دستانش گرفت و نزد ورقه بن نوفل رفت و به او گفت آنچه که خدیجه گفته بود، ورقه به او گفت: آیا چیزی را دیدی؟ گفت نه؛ ولی صدایش را شنیدم و فرار کردم ولی او نزد من بود، (ورقه) گفت: گواهی می دهم که تو پیامبر خدا هستی تو همان کسی هستی که عیسی بشارتش را داده است… و اگر به جنگ امر شدی من با تو هستم؛ پس از اینکه ورقه مُرد، رسول الله گفت که آن کشیش را در بهشت دیدم که جامه سبزی پوشیده بود. (المصنف ابن ابی شیبه/کتاب المغازی/باب ما جاء فی مبعث النبی، جلد ۸ صفحه ۴۳۸ حدیث ۳ ) (۷) این حدیث در سیره ابن اسحق صفحه ۱۱۳ و دلایل النبوه بیهقی جلد ۲ صفحه ۱۵۸ هم بیان شده.
     اما ورقه بن نوفل کیست؟
     ابوموسی الحریری نویسنده به نام تاریخ ادیان در کتاب کشیش و پیامبر (قس و نبی) می‌نویسد:
        ورقه بن نوفل از کشیش های قریش بود که در جد چهارم به محمد می‌رسد: ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیز بن قُصی و خدیجه بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیز بن قصی. ورقه از حنیف‌هائی بود که همراه عبدالمطلب در غار حرا عبادت می‌کردند؛ او بود که دختر عمویش خدیجه را بر روش مسیحیت به عقد محمد در آورد به همین خاطر بود که محمد تا زمانی که خدیجه زنده بود ازدواج مجددی نکرد، وی هنگامی که می‌خواست این دو را به عقد هم در بیاورد گفت که ما از بزرگان و سروران عربیم و شما هم همینطور زیرا اعراب فضلیت شما را منکر نمی‌شوند همانا من خدیجه بنت خویلد را به عقد محمد ابن عبدالله در می‌آورم. ابوطالب هم گفت که پس از این ازدواج برای محمد آینده بزرگی رقم خواهد خورد، می‌پرسیم که ابوطالب از کجا این موضوع آینده محمد را تشخیص داد؟ او راضی شد پسر عمویش را به عقد بیوه‌ای در بیاورد که قبلا دوبار شوهر گرفته بود. ورقه آموزگار محمد در آموزش تعالیم مسیحیت و یهودیت و داستانهانی آنان تحت عنوان داستان پیامبران بود او بود که انجیل را از عبری به عربی ترجمه و بازگو می‌کرد، او تابع فرقه خاصی از مسیحیت به نام ابیونیه بود که معتقد بودند عیسی انسان است و اعتقادی به پسر خدا بودن او نداشتند و تنها معتقد بودند که مسیح روح الله است به همین خاطر از کلیسیای روم طرد شده بودند.
           البته محمد به غیر از ورقه با بسیاری از کشیشان دیگر مانند عداس و راهب مسیحی بحیرا ملاقات کرده بود و از آنان چیزهای زیادی آموخته بود… (قس و نبی )
        تحقیقات این نویسنده عرب نشان می‌دهد که ورقه قبلا هم رفتارهائی عجیب و در همین راستا از محمد دیده بود.
            ورقه بن نوفل به همراه بسیاری از بزرگان عرب آن زمان مانند عبدالمطلب بن هاشم و قس بن ساعده و … حنیف بودند، ریشه درست این واژه معلوم نیست ولی در زبان آرامی به معنی دور بودن از حق و در اصطلاح اسلامی به معنی میل به حق است، آنچه مسلم است این موضوع می‌باشد که عبدالله پدر محمد و نوفل پدر ورقه، پدر پدربزرگشان یکی است (محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قُصی) و آنان خانوادتا در آن زمان بت پرست نبودند و خود را پیرو ابراهیم یعنی حنیف می‌دانستند (در ادامه مطلب معنی و ریشه حنیف بررسی خواهد شد) گرچه: 
           در کتاب البدایه و النهایه باب ذکر الجماعه کانوا مشهورین فی زمن الجاهلیه و سیره ابن هشام جلد ۱ صفحه ۲۴۲ به حنیف بودن ورقه اشاره شده است.      
           در زبانهای عبری و سریانی به معنی نجس یا مرتد می‌باشد، اعراب در زمان محمد به کسانیکه از عبادت بتها خودداری و از دین آنان ارتداد پیدا می‌کردند می‌گفتند و در مسیحیت و یهودیت به کسانی که از اهل فارس و یونانیان و عرب که این دو دین را نمی‌پذیرفتند اطلاق می‌شد. منبع history of the arabic hermes صفحه ۱۹۰-۱۹۱
              در اینکه ورقه بن نوفل از مدتها پیش مجذوب شخصیت محمد بود شکی نیست؛ بهترین دلیل بر این مدعا، پافشاری وی بر ازدواج محمد با خدیجه است؛ ظاهرا محمد هم تحت تأثیر آموزش‌های او قرار داشت، حنیف بودن محمد و پناه بردن او به غار حرا، جائی که نوفل هم آنجا عبادت می‌کرد، بهترین دلیل بر این ادعاست به اضافه اینکه خدیجه هم ظاهرا منتظر تحولی خاص در محمد بود، این آینده نگری را احتمالا روقه به او گفته بود، زیرا هنگامی که محمد ادعای دیدن موجودی عجیب نمود ترسید و به خانه پناه برد، خدیجه موضوع را به اولین کسی که می‌گوید همین کشیش یعنی ورقه است، پس تمام این شواهد نشانه‌ی آن است که همه‌ی همفکرانش منتظر چنین چیزی در او بودند، این امر به گذشته‌ی محمد و ادعاهای مشابه او مبنی بر دیدن چیزهای عجیب بر‌ می‌گردد.
      جبرئیل کم کم تغییر چهره می‌دهد.

     ادامه روانشناختی محمد 

       او در توصیف فرشتگان بعدها در قرآن از قول خدایش می‌گوید که آنها دارای دو بال یا ۳ بال یا چهار بال هستند:

          الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِکَةِ رُسُلًا أُولِی أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ  (فاطر/۱) سپاس الله که پدید آورنده آسمان و زمین است؛ فرشتگان را که داراى بالهاى دوگانه و سه‏گانه و چهارگانه هستند پیام‏ آور قرار داده است، در آفرینش هر چه بخواهد مى‏افزاید زیرا الله بر هر چیزى تواناست.
           محمد همچنان پافشاری می‌کرد این فرشتگان هستند که واسطه‌ی میان او و خدایند، از لحاظ روانی همین اصرار او باعث شد که کم کم بر طرفداران او افزوده شود، وی نیز به مرور بر توهم خویش افزود تا اینکه ادعا نمود سوار بر موجودی چهارپا و بالدار به نام براق شده و به آسمان هفتم و نزد خود الله رفته است. شرح مفصل این داستان به نقل از قران و احادیث 
        و جبرئیل تغییر چهره می‌دهد
             تا اینجا محمد جبرئیل را موجودی نامید که دارای بال است و او را در افق دوردست دیده است، با بررسی اسناد تاریخی و احادیث معتبر اسلامی به این نتیجه می‌رسیم که وی کم کم برای جبرئیل صفات انسانی قائل شد، به این حدیث توجه فرمائید:
          مسلم نیشابوری و محمد ابن اسماعیل بخارائی (بخاری) در دو کتاب صحیح‌شان می‌گویند: 
             جبرئیل پیش رسول الله(ص) آمد در حالی که او نزد ام سلمه بود  با او سخن گفت و  پیامبر به ام سلمه گفت: او چه کسی بود؟ ام سلمه گفت: دحیه؛ در حالی که پس از شنیدن خطبه رسول الله متوجه شدم که جبرئیل بود… نکته‌ی جالب این حدیث، این است که ام سلمه دیده بود که دحیه کلبی نزد محمد است، ولی پس از اینکه محمد در خطبه‌اش گفته که جبرئیل پیشش بوده، او هم دچار شک شده و گفته که پس از خطبه متوجه شدم که او جبرئیل بود نه دحیه؛ این حدیث در زمره احادیث کاملا موثق اسلام به اصطلاح از احادیثی که هم بخاری آن را روایت کرده است و هم مسلم (متفق)(صحیح مسلم/ کتاب الفضائل/ باب من فضائل ام سلمه ام المومنینرضی الله عنها) و (صحیح بخاری /کتاب المناقب/بابعلامات النبوه فی الاسلام )(۸). 
         متن زیر به نقل از تاریخ طبری است:

     …. پیغمبر پیش از آنکه به بنی‌قریظه رسد، در “صورین” به یاران خود گذشت و گفت:

     کسی را دیدید؟

           گفتند: آری، دحیه بن خلیفه کلبی از اینجا گذشت که بر استری سفید بود که زین داشت و قطیفه‌ی دیبا بر زین بود.

     پیغمبر گفت: این جبرئیل بود، او را به سوی بنی‌قریظه فرستاده‌اند تا دیوارهایشان را بلرزاند و ترس در دلشان افکند…. شرح:

          دحیه کلبی یکی از جوانان زیبای عرب در آن زمان بود که پیامبر جبرئیل را به شکل او می‌دید. (مقدمه تفسیر ابن کثیر/کتاب فضائل القرآن) (۹)
        به این حدیث محمد توجه نمائید:
     از جابر ابن عبدالله روایت است که رسول الله (ص) گفت:تمام پیامبران بر من نمایان کردند، موسی مانند مردان قبیله شنوءه بود و عیسی مانند عوره بن مسعود بود، ابراهیم را دیدم که مانند همراهتان (اشاره به خودش) بود و جبرئیل هم مانند دحیه بن الکلبی. ( سنن ترمذی/کتاب المناقب/ باب فی صفه النبی)(۱۰). البته همین حدیث در مسند احمد /باقی مسند المکثرین/ مسند جابر هم آمده است.
         احادیث در این زمینه زیاد است مثلا در صحیح بخاری از قول محمد گفته شده که دجال را به من نشان دادند مانند ابن قطن مردی از قبیله خزاعه بود. (فتح الباری فی شرح صحیح بخاری، کتاب الفتن، حدیث شماره ۶۷۰۹)
        در بسیاری از منابع معتبر اسلامی از ابن صیاد با عنوان مسیح دجال از قول محمد یاد شده.
         
     منابع و مستندات بالا خود دلیل است بر اینکه محمد به احتمال زیاد یکی از علائم بیماری شیزوفرنی داشت.
         رفتار جنسی او هم یکی دیگر از این نشانه‌‎هاست، شاید گفته شود که اگر او رفتار پرخطر جنسی داشت چرا در همان ابتدا و زمانی که خدیجه در قید حیات بود چنین چیزی یعنی ازدواج متعدد در او مشاهده نشد، در پاسخ باید گفت همانگونه که در پیشتر هم بیان کردم ازدواج این دو بر مبنای دین مسیحیت بود و ازدواج چندگانه در این دین وجود ندارد، محمد انسان متعقد مذهبی بود و در ابتدا تمامی احکام دین مسیحیت و همچنین یهودیت را تأیید می‌کرد تا آنجائیکه که ایمان به آنچه که بر عیسی و موسی نازل شده را جزء ایمان به اسلام می‌دانست:
           والَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ (بقره/۴) و آنان که بدانچه به سوى تو فرود آمده(قرآن) و به آنچه پیش از تو نازل شده است(تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی) ایمان مى آورند و آنانند که به آخرت یقین دارند.
        تمامی آیات مربوط به ازدواج چندگانه و تجاوز جنسی پس از مرگ خدیجه بیان نموده است، از آنجائی که او به قاصد بودنش از سوی خدا ایمان داشت نمی‌توانست آنچه که گمان داشت دستور صریح اوست را زیر پا بگذارد ولی به مرور چنین کرد، وی قدرت جنسی خویش را بیشتر سی مرد می‌دانست؛ در مورد بیمار شیزوفرن گفته می‌شود که این بیماران رفتار پر خطر جنسی دارند، در بررسی شناخت او چنین رفتاری در وی وجود دارد، ازدواج او با عروسش. در آنزمان فرزند خوانده درست مانند فرزند بیولوژیکی حساب می‌شد و از پدرش ارث هم می‌برد، زینب بنت جحش زن زید ابن محمد که پس از لغو فرزندخواندگی، زید ابن حارثه خوانده شد عروس محمد بود، او پس از مشاهده‌ی بدن نیمه لخت این زن عاشق وی شد ولی نمی‌توانست طبق آموزشهائی که خود داده بود با وی ازدواج کند، لذا الله را به خدمت گرفت این رفتار وی در آن زمان سر و صدای زیادی ایجاد کرد؛ بنابراین رفتار پرخطر جنسی وی در تعارض با عرف زمان بود تا جائی که گفته می‌شد رسول الله با خاله‌اش هم ازدواج نمود، عایشه تشر معناداری به وی می‌زند و می‌گوید: “نمی‌بینم خواسته‌ای در تو که خدایت در برآورده کردنشان شتابان نباشد”، محمد از قول الله در قرآن می‌گوید که تمامی زنان می‌توانند خود را به من ببخشند:
     …. وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِیُّ أَن یَسْتَنکِحَهَا خَالِصَةً لَّکَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ فِی أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ لِکَیْلَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا(احزاب/۵۰) …. و زن مؤمنى که خود را به پیامبر ببخشد در صورتى که پیامبر بخواهد او را به زنى گیرد ویژه توست نه دیگر مؤمنان؛ ما نیک مى‏دانیم که در مورد زنانشان و زنان و دخترانی کافری که در جنگ بدست می آورند چه بر آنان مقرر کرده‏ایم تا براى تو مشکلى پیش نیاید و الله همواره آمرزنده مهربان است.
       موضوع ادعای محمد مبنی بر دو تکه کردن ماه هم باید در همین رابطه ارزیابی نمود.      
     این مطالب یعنی بیماری شیزوفرنی محمد می‌بایست به عنوان یک تحقیق علمی به صورت کاملا جامع در کتابی مستقل مورد بررسی قرار گیرد. 
         ضمنا چون خواستم مطلب علمی و موثق باشد از آوردن کتبی که اعتبار چندانی در میان اهل تحقیق برخوردار نیستند خودداری نمودم، مخصوصا منابع شیعه؛ زیرا هنوز خود شیعیان هم حاضر نیستند احادیثشان را تصحیح نمایند، اگر چنین کنند اساس این مذهب فرو می‌پاشد. در بررسی سند حدیث تمام راویان باید از مبدأ تا مقصد لااقل افراد شناخته شده‌ای باشند؛ اهل سنت بر خلاف شیعه تقریبا تمام احادیثشان را پالایش نموده‌اند، ولی شیعه حتی یک کتاب صحیح هم ندارد.

   • AryN

    بم کم عقل سلمان پیامبر رو تو مدینه دید یعنی بعد از نزول تمام ایات مکی

  • طه

   سلام محسن خان
   من زمانی مثل تو پر از احساس اسلامی بودم و به من هم مثل خودت القا شده بود که قران بهترین کتاب آسمانی و وحی منزل است؛ همان زمان وقتی قران را می خواندم گاهی می دیدم آیه های قران به هم ارتباطی ندارند و از ترسم سوال نمی کردم چون می ترسیدم به نفهمی از سوی معلم قران و یا آخوند محل متهم بشوم؛ توی قران مثلا در مورد نکاح حرف می زنه یه دفعه این موضع را رها می کنه و به موضوع جهاد می پرازه؛ قرآن را پروژهگرانه بخوان و بدون تعصب قران را بخوان؛ اون وقت می فهمی قران فقط یک سخنرانی است که عیاشی به نام محمد آن را سر هم نموده و به خورد اعراب احمق آن روزگار داده است و آنان هم به زور شمشیر جهت دستیابی به غنایم در این دنیا و حوری بهشتی در آخرت این ایین مزخرف را بر پیشینیان ما تحمیل کرده اند؛ محمد هر کجا کم می اورده برای توجیه کثافت کاری هایش یه از قران به نام خدا نازل می کرده؛ مثلا می خواسته ترتیب عروسش را بده برای این کار سریع یه ایه نازل می کرده و می گفته چنین است که خدا فرمود و شما دیگه باید از خدا و پیامبرش دفاع کنید
   محسن خان عزیز برو مطالعه کن توصیه می کنم چند جلد از کتابهای راسل ؛ کارل پوپر و نیچه را مطالعه کنی من بهت قول می دم اگر ده جلد از کتابهای این اندیشمندان بزرگ تاریخ را بخونی حتما به فکر فرو می روی این چنین آشفته نمی شوی؛ کتاب شیعه گری کسروی و دو قرن سکوت عبدالحسین زرین کوب را هم مطالعه کن
   خودت را از این قید و بند آزاد کن
   خدا هیچ وقت به موجود دهشتناکی مثل محمد پیامبری نمی دهد البته هر چند به نظر من به هیچ کسی چنین رسالتی به عنوان پیامبر داده نشده و همه کسانی که ادعای پیامبری کرده اند دروغگویان بزرگ تاریخ بشرند
   دین مزخرفی بیش نیست خودت را از زنجیر دین آزاد کن
   اسلام دین اسمانی نیست محمد هم از سوی خدا نیامده است؛ اسلام یک ایین است و محمد رهبر این آیین پشمی

  • محمد

   چرند نگو کلاهبردار کند ذهن

  • علی دشتی

   نه سال از این اظهار فضل شما گذشته امیدوارم در این مدت گوهر خرد را یافته باشید .
   شاید امروز خود شما به با چراغ منطق و عقل به نوشته ۹ سال پیش تان را رد کنید اما چون من امروز خوانده ام با اجازه تان عرض میکنم
   حرف بدون سند و بی پشتوانه ارزش چندانی ندارد و بقول اهل قانون و قضا :
   مدعی مکلف به اثبات ادعاست در غیر اینصورت مستوجب زمان (مجازات تعیین شده )
   شما لطفا داشمندان امریکایی را که شیعه شدن بما معرفی بفرمایید
   کدامیک از دانشمندان شرق و غرب در مورد نهج البلاغه چنین نظری داده اند ؟
   آیا واقعا اطلاع ندارید که ایران یکی از بزرگترین تمدن های سه گانه یونان و مصر و پارس بوده که از لحاظ فرهنگی بالاتر از دو تمدن دیگر بوده ؟
   نمیدانید که حتی اصول صرف و نحو را ایرانیان به زبان عربی داده اند ؟
   این تمدن اسلامی که ازش دم زده اید الان در کدام کشور اسلامی میدرخشد؟
   چرا مسلمانان با انگیزه زندگی بهتر و امنیت و رفاه همواره بدنبال کوچ و مهاجرت به کشورهای غربی هستند درحالیکه غربی ها تمایلی به زندگی در کشورهای اسلامی نداشته اند؟
   در ضمن اگر ایران دانشمند داشته فکر نمیکنم این به اسلام ربطی داشته باشد اسلامی که در بدو ورود به ایران دو کتابخانه عظیم را ا ز بین برد و کتاب سوزان براه انداختند با این منطق که اگر مطلب بدرد بخوری داخل شان باشد حتما در قران هم هست اگر هم نباشد پس بدرد بخور نیست همه را آتش بزنید !!!
   حد و اندازه تمایل اسلام به دانش ثابت شده است .

 • baran

  درود بر شما , و این مقاله بسیار عالی است

 • Arambkhtyari

  دین افت انسانهاست.از جهل وخرافات دوری کنید

 • Babakpersa

  آنانی که قرآن را معجزه می دانند بیشتر دچار اشکال می شوند. در قرآن چیز تازه ای که دیگران نگفته باشند نیست. تمام دستورهای اخلاقی قرآن از امور عادی و رایج است. قصص آن مقتبس از اخبار و روایات یهود و مسیحیت است که محمد از روحانیون و بازماندگان عاد و ثمود فراگرفته و در قرآن بهمان شکل با اندک انحرافاتی بازگو کرده است. ( علی دشتی در ۲۳ سال رسالت محمد )

 • کاملا واضح و روشن بیان کردید و براستی که چنین است . تنها راه رهأیی از این مزخرفات اسلامی نوشتن ، نوشتن و باز هم نوشتن و آگاه نمودن مردم از این کلاه بزرگی که بسرشان رفته است می‌باشد،  پاینده باشید .

 • ایرانی مسلمان

  واقعاً که باید به حال این ملت بایدگریست چون در هر خط فکری دچار تعصبات کور کورانه شده آهای توئی که این مطلب را نوشتی داری به بیش از ۹۰ درصد ایرانیها توهین می کنی بعد دم از ایران و ایرانی می  زنی واقعاً که برای تو نویسنده متأسف هستم خداوند انشا اله به همه فهم و درک و شرافت دهد

  • matin

   کس ننه اون ۹۰ درصد اگه با تو هم عقیده باشن بی ناموس حرامزاده. هیچ ایرانی مسلمان نیست و هیچ مسلمانی ایرانی نیست. پس گو به ۹۰ درصد ایرانیها توهین کرده بگو به ۱۰۰ درصد مسلمونای بی ناموس توهین کرده که لعنت بر همه مسامونای بیشرف و پست و پلید وکثیف و آشغال. همه شون جاکشن.

 • امیرعباس

  شماها از کی حقوق میگیرین؟ فک کردین مردم پشت گوششون مخمل دارن که تو درباره ما نوشتین :
  این نشریه کاملاً مستقل بوده، و به هیچ گروه سیاسی و غیر سیاسی در درون و
  برون کشور وابسته نیست، و از هیچ گروهی نیز کمکی دریافت نمی کند.

  بعد اومدین پایین ترش نوشتین :
  ۱- در نوشتن و فرستادن مقاله ها، که مارا به هدف خودمان نزدیک ترسازد.
  بدیهی است به مقاله های خوب نیز مبلغی در حد تواناییمان پرداخت خواهد شد.

  اگرم کسی کمکتون کنه(پول بفرسته) که میدین برا هزینه های سایت و پول خرید مقاله ها از ام الفسادها
  آخه حروم زاده ها کدوم انسان مغز خر خورده ای میاد وقت و عمرشو بزاره برا بی دین کردن یه ملت بعدش هم از هیچ گروه سیاسی و غیر سیاسی در درون و
  برون کشور پول نگیره و تازه پول هم به ملت بده!!!!

  نکنه اونجا لواط میدین پول در میارین و در حال دادن این سایت رو هم اداره میکنید؟

   چرا تو هیچ پست و مطلبی توی این سایت لجن از سرمایه گذار این نکبت اسمی نبردین؟ چرا فیش حقوقیتون رو که نام سازمانی که شمارو حمایت میکنه واثه مردم نمیزارین تو این سایت؟ شما سگها اگه واقعا آزادی خواه هستین چرا به دین مردم توهین میکنید؟ به شما چه ربطی داره که مردم ایران چه دینی دارن؟ شما سنده سگ میخورین که به مقدسات مسلمانان توهین کنید.
  مرگ بر سران مذدور مذهب ی که شما مادر خراب ها دارید.
  خدای محمد شمارو لعنت کنه.
  نفرین فاطمه زهرا بدرقه راهتون
  نفرین مهدی موعود پشت سرتون.
  به حق قرآن نابود و نیست بشید.

  فضول محله هدف های زیر را دنبال می کند:

  ۲- دفاع ازحقوق از دست رفته بانوان،کودکان، و فرهنگیان.

  آخه حروم زاده ها این کودکان و بانوان و فرهنگیان ی که میگی اکثرشون مسلمون هستن. درسته جمهوری اسلامی درحقشون ظلم میکنه.شما اگه دلتون برا این ملت میسوزه حقشون رو از جمهوری – به اسم- اسلامی بگیرین نه اینکه دینشون رو به تمسخر گرفته و ازشون بگیرین. به شما توله موشهای فاضلابی چه ربطی داره که دینشون اسلام هست و چرا اسلام هست
  بر پدر و مادرتون لعنت.اصلا شماها پدر ندارین، پدرتون همه ی سرکرده های موساد و سازمان جاسوسی آمریکا و … هستن
  مادرتون هم اصولا شارژر همون موش زاده هاست…..

  • ننگ اسلام

   کس ننه محمد و علی و فاطمه که معلوم نیست از چه پدری بوده چون محمد که اجاق کور بوده و حتما یکی زحمت باروری خدیجه رو کشیده شاید علی بوده که در همه کارا محمد رو کمک میکرده
   گه به گور بابای مهدی جاکش زاده تون
   لعنت به جد وابد تمام بزرگان اسلام از بالا تا پایین
   لعنت بر پدر حرامزاده هرچی پیغمبر و امام و عالم دینی
   لعنت بر پدر هرچی آخوند جاکش و ماله کش
   لعنت بر هر چی آیت الله بی ناموسه
   پدر محمد نداشت که معلوم نیست مادرش با کی خوابیده این دیوس رو پس انداخته
   پدر فاطمه نداشت که معلوم نیست پدرش کیه و خدیجه رو کی باردار کرده چون محمد که هیچ وقت هیچ زنی ورن نتونست باردار کنه و از اونجا که همیشه این احمق ها سوتی میدن جالبه با هزاران زن عقدی و غیر عقدی خوابید ولی هیچ بچه ای ازش پیدا نشد تا رسوا بشه و فاطمه به خاطر همین سرشکسته شد و + رنج و زحمتی که علی بهش می داد و بی محلی های پدرش نابود شد و مرد.
   حروم زاده توی جاکشی که میدونی ما دقیقا دست روی چه نقطه حساسی گذاشتیم که دودمان اسلام رئ به باد میده و نمیتونید جلوی موج اسلام ستیزی رو حتی تو خانواده خودتون بگیرین
   پس بترک از ناراحتی و عصبانیت بی همه چیز نادرست دیوس.
   شما اگه آقا ازتون بخواد زنتونو بهش تقدیم می کنید و دخترتون رو بهش پیشکش مثل اون ابوبکر جاکش که برای جانشینی محمد و پیشی گرفتن از علی حرامزاده دختر شش ساله اش رو به محمد فروخت.

 • میهمان

  من تعصبی روی قرآن ندارم اما شما که قرآن را نخوانده اید چگونه قضاوت می کنید؟ خود قرآن بعضی آیات آن را ساده و بعضی را نیازمند افراد راسخ در علم می داند
  سوره آل عمرانن آیه ۷
  او کسی است که این کتاب  را بر تو نازل کرد، که قسمتی از آن، آیات «محکم»
  [= صریح و روشن‌] است؛ که اساس این کتاب می‌باشد؛ و قسمتی از آن، «متشابه» است اما آنها که در قلوبشان
  انحراف است، به دنبال متشابهاتند، تا فتنه‌انگیزی
  کنند؛ و تفسیر برای آن می‌طلبند؛ در حالی که
  تفسیر آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نمی‌دانند.
  شما چگونه صحبت های یک آخوند بی سواد را دلیل می آوردید در حالیکه خود قرآن می گوید راسخون در علم

  قرآن را با حافظ مقایسه کردید که معانی دور و نزدیک دارد در ظاهر صحبت از شراب و عیش و ساقی است که هر کس با داشتن فقز سواد خواندن و نوشتن می تواند بفهمد و در پشت این کلمات ساده معانی بس عمیق و عرفانی است و هر کس به اندازه فهم و دانشی که دارد برداشتی دارد در مورد قرآن هم همین گونهه است این نظر من نیست بلکه شما می توانید به بزرگانی چون دکتر الهی قمشه ای مراجعه کنید

  در ضمن چرا توهین می کنید اگر با زبان منطق صحبت می کنید دیگر نیازی به نوهین ندارید و اگر نه …

  • بابک

   من بیش از بیست بار آنرا برای پژوهش خوانده ام و همه اش چرت و پرت است به جز آن چیزهایی که سلمان پارسی آن مامور موبدان برای ایجاد دین جدید کثیف، از فرهنگ ایرانی در اسلام وارد کرده است

 • MAIL

  باور و تعصب وقتی در ژنهای انسانها حک شک دیگر تغییر دادنشون مشکل هست!

 • ماله کشی ممنوع

  لعنت بر پدر و مادر نداشته محمد و علی و … و … تا مهدی حرامزاده ته چاهی
  آیا هیچ فکر کرده اید که محمد که در همه عمرش هیچ فرزندی نداشته است چطور صاحب فاطمه شده
  تنها راه یک چیز است ان هم همخوابگی دیگری با مادر فاطمه است.
  محمد برای اینکه بگوید ابتر نیست و در پاسخ مخالفانش زنش را به همخوابگی با یکی از غلامان واداشته و سپس او را میکشد اما از شانس او دختری برایش به دنیا می آید که تا لحظه مرگ از داشتن این دختر ننگ داشت و این دختر بیچاره و معصوم در زیر فشار و شکنجه علی و بی مهری پدر غیر واقعی اش در نوجوانی جان باخته و می میرد.

 • Malalehyosefzaidarbandevin265

  کثافت اسلام را از همینجا بفهمید که ورود به آن آزاد است اما خروج بسیار دردناک و وحشتناک.
  مسلمانان کثیف(ببخشید منظورم علمای مسلمان است) غیرمسلمانها را به تحقیق فرا می خوانند تا به اسلام بپیوندند اما اگر مسلمانی تحقیق کرد و به دین دیگری پیوست مرتد و حکمش اعدام است این اسلامی است که تعدادی از نطردهندگان عزیز از آن دم می زنند و می گویند که تحقیق تحقیق.
  از آن طرف می گویند که الله جا…ش فرموده که لا اکراه فی الدین اما از این طرف گفته که کافرین (کسانی که به اسلام نمیپیوندند ) را بزنید و بکشید و مال و جان شان را نابود کنید و خانواده شان را نابود و یا اسیر بگیرید. این چرندیات دوگانه قرآن با هیچ ماله کشی پنهان نمی شوند.
  از آنطرف محمد بزرگ پیامبر بچه بازشان، تا وقتی که خدیجه زنده بود و اسلام هنوز قدرتمند نبود و به نیروی بیشتری نیاز داشت برای بسط روابطش هیچ زنی نگرفت تا اسلام را قوی کند اما پس از مرگ خدیجه انگار همه موانع از او برداشته و همه درهای آزادی جنسی بر او گشوده گردید که حتی به جایی رسید که بچه شش ساله ابوبکر جاکش را به زنی گرفت و با یک بچه همخوابه شد( به همین خاطر او را یک پدوفیل: بچه باز می نامند و به این اسم شهره عام و خاص است). ابوبکر جاکش نیز به پاس این خدمت عظیم و بی ناموسی به مقام ولایت عهدی محمد برگزیده شد تا دست علی در پوست گردو بماند.

 • ایرانی سرفراز

  بسی به خود می بالم که نوجوانان و جوانان کشورم با فرهنگ یکتا و یگانه ی نیاکان و پیشینیانشان آشنا گشته و هر روز کسانی که از دین ناپاک و پست و دون پایه محمد قریشی رویگردان میشوند افزایش می یابند و این همان رستاخیز بزرگ و جاودانه ایرانیان است که هر چند صدسال به گوهر و اصل خویش بازمی گردند و همه دشمنانشان را نابود می کنند.
  به راه خود ادامه دهید و باور داشته باشید که تنها شما آینده سازان می توانید این کشور را از زیر یوغ سهمگین اعراب و اسلام که دین استعمار کهن انگلیس و استعمارهای جدید امریکا و روسیه و … است بیرون آورید.
  درود بر ایرانیان پاک نهاد و آزاداندیشی که جان خویش بر سر این خاک نهادند و نگذاشتند ایران در زیر چکمه های اعراب و شوروی و امریکا و انگلیس و اسراییل و روسیه و چین و … و … نابود شود

  چو ایران نباشد تن من مباد
  بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
  اگر سر به سر تن به کشتن دهیم
  از آن به که کشور به دشمن دهیم

 • Mosalman

  آخه بدبخت … تو واقعا پیش خودت چی فکر کردی !؟
  چند وقت پیش یه کلیسا به یه ریاضی دان انگلیسی قرآن رو داد تا اشکالاتشو در بیاره اما بعد از این که قرآن رو خوند علاوه بر این که اشکال و اشتباهی پیدا نکرد بلکه چند تا از عجایب قرآن هم کشف کرد ( سوره المسد) این سوره چند سال قبل از مرگ ابولحب بر پیامبر نازل شد  در حالی که معلوم نبود تو اون چند سال چه اتفاقی می افته و شاید ابولحب مسلمان می شد و این یعنی ابولحب … اخه بدبخت یه ذره عقل ناقص تو بکار بنداز ! مردی که هیچ سوادی نداشته و چوپانی می کرده چه طوری می تونسته همچین کتابی بنویسه که تازه بعد از ۱۴۰۰ سال دانشمندان فهمیدن که منظور خون بسته (عَلَقَه) همون اسپرمه ! بعد تو
  که هیچی از عربی نمی دونی اومدی واسه خودت به زبان فارسی که همه چیزش از عربیه تفسرش کردی بعد هم اشکال و تناقض پیدا کردی ؟! واقعا برات متاسفم که به یه عکس ( دوشیزه آپرانیک فرمانده سپاه بزرگی از ایران :@ !!!) … هخامنشی ! – به خودت بیا ! این ایران و آخ… که گند زدن تو اسلام …
  قرآن رو با دیوان حافظ مقایسه می کنی ؟!تو به خودتم اعتراض داری !!

  • Mosalman

    و البته واسه ۳۰۰۰ نفر احمقی این مطلب رو لایک کردن !

   • فاطمه

    و البته واسه اون چند میلیون مسلمون احمق خرمخ، که دین اسلامو که برای شکم و زیر شکم سلمان و محمد و علی و معاویه و یزید و … درست شده بود به اسم دین برتر پذیرفتن کسخلای گاو.

 • Mosalman

  آزادی، دموکراسی و سکولاریسم ؟! پس چرا خذف کردی ؟! … 
  تو که میگی اینا خرافاته ، یعنی پرستیدن و پریدن از روی آتیش
  خرافات نیست ؟! یه ذره فکر کن بدبخت !

  • Mosalman

    آخه بدبخت یه ذره فکر کن …
   چند وقت پیش یه کلیسا به یه ریاضی دان
   انگلیسی که خیلی با شعور و فهمیده تر از توئه ، قرآن و داد تا ازش ایراد
   بگیره … بعد از این که قرآن رو خوند علاوه بر این که اشکال و اشتباهی
   پیدا نکرد بلکه چند به چند تا راز هم پی برد : (سوره المسد )این سوره چند
   سال قبل از مرگ ابولحب نازل شد و ممکن بود تو این چند سال ابولحب مسمان
   بشه و این یعنی ابولحب…آخه اون مغز ناقص تو بکار بنداز…بنظرت کسی که
   بی سواد بوده و چوپانی می کرده چه طور می تونه کتابی بنویسه که تازه
   دانشمندان فهمیدن منظور از (عَلَقَه) همون اسپرمه ؟! بعد تو که هیچی از
   عربی نمیدونی اومدی قرآن رو برا خودت به زبان (سلیس) پارسی ( که همه چیش از
   عربیه ) ترجمه و تفسیر کردی و از توش تناقض و اشتباه پیدا کردی ؟! …
   متاسفم برات که به یه عکس ( دوشیزه آپرانیک فرمانده سپاه بزرگی از ایران
   !!!) … به خودت بیا ! … این آخوندان که گند زدن تو اسلام !!! مشکل
   ایرانیا اینه که مسلمون واقعی نیستند !! (هر چه قدر این نظر رو حذف کنی باز
   تکرار می کنم تا اون سه هزار احمق غافلی که پسندیدن به خودشون بیان ، تو
   چه قدر عمر می کنی : ۷۰ سال ،۸۰ سال نه ۱۰۰ سال . فکر نکردی بعد از این چی
   میشه ؟! … نمی ترسی ؟! )

 • Yahoo Com

  قران ارزش یکبار خواندن هم ندارد.کتابی است بی سر و ته و مفاهیم متناقض .اما  جاودانگی خواهی نوع بشر وی را ملزم میکند  این لاطایلات  را به خود بباوراند. 

 • حالا هر کی

  اقا کلا دین اسلام مزخرف ترین دین دنیاست هر گهی میخوای بخوری حرومه اصلا خیلی مزخرفه مخصوصا حجاب که از همه مزخرف تره!!

 • Atrin

  تویی که این مطالب رو نوشتی تا حالا قرآن خوندی؟!
  می خوای بدونی قرآن چیا میگه؟

  «قرآن میگه ظلم نکن. جنایت نکن.»
  «به خواهر و مادر دیگران تجاوز نکن.»
  «کم فروشی نکن.»
  «به پدر و مادرت احترام بذار؛ چون اونا برای تو زحمت کشیدند تا تو بزرگ شدی.»
  «میگه با بهترین کسی که دوست داری ازدواج کن؛ واسه اینکه به فساد و بدبختی و افسردگی دچار نشی و نیازهای عاطفی و جنسیت به طور کامل برآورده بشه.»
  «قرآن، راه خوشبختی ما آدما رو نشونمون داده.»

  حالا فضول محله و هر کسی که کمکش میکنه، از نتیجه ی کارهاتون و از عذاب خدا بترسید. اگر همین الان برگردید خدا می بخشتتون. ممکنه دیگه فرصت بازگشتی براتون نباشه و همین امروز یا فردا بمیرید.عاقل باشید.

  مطمئن مطمئن باشید هیچ کاری تو این دنیا بدون جواب نمی مونه. اگر دست از این کار هاتون بر نداشتید عواقب کارهاتون پای خودتونه. یه نگاه به زندگی الانتون بندازید و ببینید که در آینده چه زندگی ای در انـتطارتونه…
  خدا می گه هر کس از من روی برگردونه زندگی سخت و پر تنگنایی در انتظارشه.

  • بی نام

   وای جه خوب شد که قرآن اینا رو گفت.. وگرنه من الان به خواهر و مادر تو تجاوز کرده بودما..

  • مسلمانان پلید بی ناموس

   این مسلمونای احمق بی ناموس دروغگو که اصن قرآن نخوندن راست میگن ببینین:

   خشونت در قرآن

   ۱ – بکشید در راه خدا که خدا به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست. ( قرآن . سوره بقره . ۲۴۴)

   ۲ – شما ای اهل ایمان کافران را بکشید و با آنان کارزار کنید تا خدا آنان را بدست شما عذاب کند و خوار گرداند. (قرآن . سوره توبه . ۱۴)

   ۳ – آنان در دین شما تمسخر و طعن زنند ، آنان را بکشید که انان را سوگند استواری نیست ، تا از ترس شمشیر از طعن زدن به اسلام بس کنند. ( قرآن . سوره توبه . ۱۲)

   خشونت در قرآن
   خشونت در قرآن

   ۴ – و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه کرده‏ اند دستشان را به عنوان کیفرى از جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است. (قرآن . سوره مائده . آیه ۳۸)

   ۵ – دوست دارند همچنان که خود به راه کفر میروند شما نیز کافر شوید تا برابر گردید. پس با هیچ یک از آنان دوستی مکنید تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند. و اگر سر باز زدند در هرجا که آنها را بیابید بگیرید و بکشید و هیچ یک از آنها را به دوستی و یاری برمگزینید. (قرآن . سوره النساء . آیه ۸۹)

   ۶ – خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده ، آنها که در راه خدا جهاد کنند و دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند. (قرآن . سوره توبه . ۱۱۱)

   ۷ – ای اهل ایمان هر که از اهل کتاب ( یهودی و نصاری ) که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده ، حرام نمیدانند بکشید تا آنگاه با ذلت تواضع به اسلام جزیه دهند. ( قرآن . سوره توبه .۲۹)

   خشونت در قرآن
   خشونت در قرآن

   ۸ – هرجا که آنها را بیابید بکشید و از آنجا که شما را رانده اند، برانیدشان، که فتنه از قتل بدتر است. و در مسجد الحرام با آنها مجنگید مگر آنکه با شما بجنگند. و چون با شما جنگیدند بکشیدشان که این است پاداش کافران. (قرآن . سوره بقره . آیه ۱۹۱ )

   ۹ – و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد: من با شمایم. شما مومنان را به پایداری وادارید. من در دلهای کافران بیم خواهم افکند. بر گردنهایشان بزنید و انگشتانشان را قطع کنید. (قرآن . سوره الانفال . آیه ۱۲)

   ۱۰ – ای اهل ایمان با کافران از هر که به شما نزدیک تر است شروع کنید و انان را بکشید ، و باید کفار در شما درشتی و نیرومندی و قوت پایداری حس کنند و بدانید که خدا همیشه یار پرهیزکاران است. (قرآن . سوره توبه .آیه ۱۲۳)

   ۱۱ – پس چون ماههای حرام به سر آمد آنگاه مشرکان را هر جا یافتید به قتل رسانید. و آنها را دستگیر و محاصره کنید. و هر سو در کمین آنها باشید. چنانچه توبه کردند و نماز به پای داشتند و زکات دادند پس از آنها دست بدارید. که خدا آمرزنده و مهربان است. (قرآن . سورهُ توبه . آیه ۵)

   ۱۲ – چون با کافران روبرو شدید، گردنشان را بزنید. و چون آنها را سخت فرو فکندید، اسیرشان کنید و سخت ببندید. آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه. تا آنگاه که جنگ به پایان آید. و این است حکم خدا. و اگر خدا میخواست از آنان انتقام میگرفت، ولی خواست تا شمارا به یکدیگر بیازماید. و آنان که در راه خدا کشته شده اند اعمالشان را باطل نمیکند. (قرآن . سوره محمد .آیه ۴)

   خشونت در قرآن
   خشونت در قرآن

   ۱۳ – اگر در راه خدا کشته شوید در آن جهان به رحمت و آمرزش خدا نائل شوید و ان بهتر از هر چیزیست که در حیات دنیا در حیات دنیا برای خود فراهم توان آورد. (قرآن . سوره آل عمران. آیه ۱۵۷)

   ۱۴ – ای مؤمنان کافران را بکشید که در زمین فتنه و فساد دیگری نماند و آئین همه دین خدا گردد. (قرآن . سوره انفال .آیه ۳۹)

   ۱۵ – اینان لعنت شدگانند. هرجا یافته شوند باید دستگیر گردند و به سختی کشته شوند. (قرآن . سوره احزاب .آیه ۶۱)

   ۱۶ – مؤمنان باید در راه خدا ، آنان را که حیات مادی دنیا را بر آخرت برگزیدند بکشند و هر کس در جهاد در راه خدا کشته شد و یا فاتح گردید زود باشد که او را در بهشت ابدی اجری عظیم دهیم ( قرآن . سوره نساء .آیه ۷۴)

   ۱۷ – اهل ایمان در راه خدا و کافران در راه شیطان میجنگند ، پس شمامؤمنان با دوستان شیطان قتال کنید که مکر و سیاست شیطان بسیار سست و ضعیف است .(قرآن . سوره نساء .آیه ۷۶)

   ۱۸ – و آن گروه از مشرکان را ( از یهودان ) که پشتیبان و کمک مشرکان بودند خدا از حصار و سنگرهاشان فرود آورد و در دلشان از شما مسلمین ترس افکند تا آن گروهی از آنها را به قتل رسانیده و گروهی را اسیر گردانیدند (قرآن . سوره احزاب .آیه ۲۶)

   ۱۹ – ای مؤمنان نه شما بلکه خدا کافران را کشت و ای رسول چون تیری افکندی نه تو بلکه خدا افکند.(قرآن . سوره انفال .آیه ۱۷)

   خشونت در قرآن
   خشونت در قرآن

   ۲۰ – ای کشته باد انسان چرا تا این حد کفر میورزد. ( قرآن . سوره عبس .آیه ۱۷)

   ۲۱ – همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که انها را به قتل رسانند یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند ، یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند ، این ذلت و خواری عذاب دنیوی انهاست و اما در آخرت باز در دوزخ به عذابی بزرگ معذب خواهند بود. ( قرآن . سوره مائده .آیه ۳۳)

   ۲۲ – اگر در راه خدا کشته شوید به سوی خدا گردآورده میشوید. ( قرآن . سوره آل عمران .آیه ۱۵۸)

   ۲۳ – ای کسانی که ایمان آورده اید، مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند، و اگر از بینوایی میترسید، خدا اگر بخواهد به فضل خوش بی نیازتان خواهد کرد. زیرا خدا دانا و حکیم است. (قرآن . سوره التوبه .آیه ۲۸)

   ۲۴ – و یهود و نصاری گفتند مسیح پسر خداست این سخنان را که اینها بر زبان میرانند خود را به کیش کافران مشابه میکنند ، خدا آنان را بکشد.( قرآن . سوره توبه . آیه ۳۰)

   دیدی این دین چقدر با مهر و محبت و انسانیه؟
   ای لعنت به گور بابای بی ناموس هرچی مسلمونه بی ناموس و پَسته..

 • parham

  کور شود کسی که چشم ندارد الله و محمد و علی و ……..و بچه شیعه را ببیند…..بشمار

  • مازیار

   کون لق بابای الله و محمد و علی و ……..و بچه شیعه ….. و هرچی مسلمونه … بشمار

 • parham

  زنده باد شیعه و شیعه زاده

  • مسعود

   تا وقتی دست از سر ایران برنداشتن: … ننه هرچی مسلمونه مث تو.

 • parham

  تا به امروز خیلی ها خواستن که اسلام رو خراب کنن ولی نتونستن و مطۀن باشید که بعد از این هم هیچ کس نخواهد توانست چون اسلام بیدی نیست که بخواد با این بادا بلرزه….الله اکبر

  • پیروزان

   خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
   عزیز دل اصلا نیازی نیست که کسی اسلام رو خراب کنه!
   مسلمونای گرامی دارن اینکار رو میکنن و هیچ احتیاجی به کمک دیگران هم ندارن.
   القاعده، حزب اله، بوکوحرام، طالبان، انصار حزب اله، سپاه پاسداران، بسیج کثیف، حکومت اسلامی عراق و شام، خمینی، خامنه ای، آلت اله های بزرگ، مراجع تقلید مسلمانان، خود مسلمانان با شعور و درک بالا

 • لعت بر محمد

  کی گفته دانشمندان آمریکا دارن مسلمون میشن ریچادداویکینز یکی از بزرگترین دانشمندان ضد خدا وبیی خدا هست که مدافع سرسخت خود خوداست و در کتابهاش تماما خدارا نفی کرده و با ارائه فرضیه اولیه داروین گه به هر چی خدائه کشیده تو که میگی نهج ال( الاغه) شگفت انگیزه یمک با زحمت خوندن اون را بخودت دادی وصیت علی به فرزندش را خوندی البته منکر این نیستم که بعضی قسنت هاش خوبه اما در کل رواج خرافه پرستی سخنان هزل و لغو و بیخردیه تامه برو بخونش از چه تمدنی دم میزنی در قعر گنداب منی و گند و گه هستیم به قول شاعر جز گند و گه گثافت چیزی /اندر این شهر ندیدم بنده
  هر کجا شهر مسلمان است / از گه و گند بود آکنده منظور از چهرهای نورانی رهبرخونخورت هست دیگه…؟ تو که از آرامش حرف میزنی بهتره بگی خفقان و اعدام در ضمن توی گوگل هم مجلس لعو لعب حاج سعید حدادیان را هم سرچ کنی بد نیست قرآن میگه برو غیر مسلمون را بکش بعد با حوری تو بهشتی که معلوم نیست کجاس کس بازی کن منظورت از تاثیر اینه دیگه احمق جون خدات اونقد قدرت نداشته همه را باایمان کنه شمشیررا میده دست من و تو میگه برو بکششون تا بهت حوری نارپستان و همیشه باکره بدم کس کنی باهاش حالا همه ی مرم را میخوای به جرم عدم قبول یکسری عقاید خردر چمن و ۱۴۰۰ ساله عرب کس مغز ملخ خور بکشی اصلا تو یک بار این قرآن(عن)را به فارسسی خوندی تو که اسم خودت را غلام علی میگذاری اصلا معنی غلام و غلمان را میدونی و باز هم ادعای فهم و کمال قرآنی میکنی در ضمن اونی که گفته بود حافظ مرد دین بوده و شراب طهور و شیرین خورده تا شده لسان الغیب بهتره بدونی اون دیوانی که توی تاقچه خونتونه دیوان اصلی نیست حافظ اتفاقا ضد دینو ضد آخوند بود و خودش هم میگه شراب تلخ دوست داته نه شیرین اینا را توکتابی درسی به خورد من وتو دادان و میدونستن که ما هم ردش نمیریم و عین بز با بع بع گفتن قبول میکنیم یکی هم نوشته کدوم کتاب مثل قران انسان را دعوت به تفکر کرده باید بگم تو یا واقعا احمقی یا خودتا به احمقی زدی منظور از تفکر تفکر در دین هست و کتاب(قران) خب حالا خود قران میگه کوها مخ های زمینند تا ان را از چرخش باز دارند و شما که روی ان هستید نلرزید و نیافتید همچنین میگه زمین ثابته و خورشید و ماه در حال خرخش به دور زمین هستند و اینروزه که خورشید راآشکار میکنه نه خورشید اگه قد جلبک عقل داشتی میفهمیدیکه یک کوه ها جسم زائد زمین هستن که بر اثر کرنش و رانش و برخورد صفحات فوقانی و تحتانی زمین بوجود اومدن ۲ زمینه که به دور خورشید و خودش میگرده ۳ خورشیده که روز را بوجود میاره این فقط بررسی یک آیه بود حالا به من بگو من تو چی این (کسشعر) تدبر کنم.

 • لعت بر محمد

  کس ننه محمد و علی و فاطمه که معلوم نیست از چه پدری بوده چون محمد که
  اجاق کور بوده و حتما یکی زحمت باروری خدیجه رو کشیده شاید علی بوده که در
  همه کارا محمد رو کمک میکرده
  گه به گور بابای مهدی جاکش زاده تون
  لعنت به جد وابد تمام بزرگان اسلام از بالا تا پایین
  لعنت بر پدر حرامزاده هرچی پیغمبر و امام و عالم دینی
  لعنت بر پدر هرچی آخوند جاکش و ماله کش
  لعنت بر هر چی آیت الله بی ناموسه
  پدر محمد نداشت که معلوم نیست مادرش با کی خوابیده این دیوس رو پس انداخته
  پدر
  فاطمه نداشت که معلوم نیست پدرش کیه و خدیجه رو کی باردار کرده چون محمد
  که هیچ وقت هیچ زنی ورن نتونست باردار کنه و از اونجا که همیشه این احمق ها
  سوتی میدن جالبه با هزاران زن عقدی و غیر عقدی خوابید ولی هیچ بچه ای ازش
  پیدا نشد تا رسوا بشه و فاطمه به خاطر همین سرشکسته شد و + رنج و زحمتی که
  علی بهش می داد و بی محلی های پدرش نابود شد و مرد.
  حروم زاده توی جاکشی
  که میدونی ما دقیقا دست روی چه نقطه حساسی گذاشتیم که دودمان اسلام رئ به
  باد میده و نمیتونید جلوی موج اسلام ستیزی رو حتی تو خانواده خودتون بگیرین
  پس بترک از ناراحتی و عصبانیت بی همه چیز نادرست دیوس.
  شما
  اگه آقا ازتون بخواد زنتونو بهش تقدیم می کنید و دخترتون رو بهش پیشکش مثل
  اون ابوبکر جاکش که برای جانشینی محمد و پیشی گرفتن از علی حرامزاده دختر
  شش ساله اش رو به محمد فروخت.

  با تشکر از ننگ اسلام و اما یکی نوشته بود محمدی امی بوده چگونه آیاتی به این واضحی داده و کس و شعر هایی در باب منی و اسپرم گفته بود که با بگم اولا امی معنی بی سواد نمیده در جای جای قرآن امی معنی غیر یود میده و همچنین اگر قبول کنیم بیسواد بوده چطور یک آدم یبیسواد میتونه سرپرستی کاروان خدیجه را برعهده بگیره و معاملات تجاری خدیجه را تنظیم کنه
  و در جواب اون خرد باخته ای که در مورد ابولهب و اسپرم گفته اول برو این آیه را برو میگه و مرده ابو الهب و لیف خرمایی که بر گردن زن اوست اولا خدات خدای سر جالیزه چون عین دیونه ها فقط فحش میده و کاری ه نمی تونه بکنه (کن فیکون) دوما خدات مازوخیسمه چون به لیف زن ابولهب هم رحم نمیکنه تا توی حموم تعقیبش کرده زن بیچاره را بقول معروف کیر به کس خدادت شرط میبندم نمی دوستی خدات کس داره بله احادیثی داریم از شیعه به خصوص علامه مجلسی کونده که در بحارالانوار اومده برو بخون احمق جوووون
  و اما اسپرم و تولید مثل منی آب پستی است
  ( – ثُم جعلَ نَسلَه مِن سلَالَةٍ من ماء مهِینٍ (سجده ۸
  ( ترجمه: سپس نسل او (انسان) را از چکیده آبى پست مقرر فرمود ( ۸
  ۴۹
  امروزه مشخص شده است که منی یکی از برترین پدیده های حیاتی است.
  در هر قطره ی آن میلیونها اسپرم زنده ی در حال فعالیت همراه با همه ی
  مواد لازم مثل غذا و آب و مواد حفاظتی وجود دارند. اما انسان بی اطلاع
  گذشته گمان می کرد که منی آبی پست و بی ارزش و نفرت انگیز است
  همین ایده ی غلط عوام را محمد وارد قرآن کرده است. اگر این آیه از خدا
  بود قطعا می دانست که منی از عظمتهای خلقت و فوق العاده ارزشمند
  است و آنرا پست نمی دانست. بنابر این آیه ی مذکور کلام محمد است نه
  خدا.
  خروج منی از بین ستون فقرات و دنده ها
  – طارق: فَلْینظُرِ الْإِنسانُ مِم خُلِقَ ( ۵) خُلِقَ مِن ماء دافِقٍ( ۶) یخْرُج مِن بینِ
  ( الصلْبِ والتَّرَائِبِ ( ۷
  ترجمه: پس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است ( ۵) از آب
  جهنده اى خلق شده ( ۶) [که] از بین ستون فقرات و استخوانهاى سینه بیرون
  ( مى آید ( ۷
  در آیه ی زیر نیز می گوید نسل آدم را از پشت انسان برگرفته است که
  مؤید همان آیات قبل است.
  – وإِذْ أَخَذَ ربک مِن بنِی آدم مِن ظُهورِهِم ذُریتَهم وأَشْهدهم علَى أَنفُسِهِم
  أَلَست بِرَبکُم قَالُواْ بلَى شَهِدنَا أَن تَقُولُواْ یوم الْقِیامةِ إِنَّا کُنَّا عنْ هذَا غَافِلِینَ
  دوره ی حمل ۶ ماه
  در آیه ی زیر مجموع دوره بارداری و شیردهی ۳۰ ماه ذکر شده
  است:
  -ووصینَا الْإِنسانَ بِوالِدیهِ إِحسانًا حملَتْه أُمه کُرْها ووضَعتْه کُرْها وحملُه
  ( وفِصالُه ثَلَاثُونَ شَهرًا (احقاف ۱۵
  ترجمه: و انسان را [نسبت] به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم
  مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنیا آورد و
  باربرداشتن و از شیرگرفتن او سى ماه است.
  در آیه ی زیر دوره ی شیردهی را دوسال ( ۲۴ ماه) در نظر گرفته
  است.
  – ووصینَا الْإِنسانَ بِوالِدیهِ حملَتْه أُمه وهنًا علَى وهنٍ وفِصالُه فِی عامینِ أَنِ
  ( اشْکُرْ لِی ولِوالِدیک إِلَی الْمصِیرُ (لقمان ۱۴
  ترجمه: و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش به او باردار
  شد سستى بر روى سستى و از شیر باز گرفتنش در دو سال است که
  شکرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت [همه] به سوى من است
  (۱۴)
  ۶۲
  ۳۰ ) دوره ی -۲۴ = با کم کردن دوره ی شیردهی از ۳۰ ماه ( ۶
  بارداری ۶ ماه می شود که غلط است. عده ای از مفسران نیز متوجه این
  غلط شده اند و با سخنان غیر معقولی در پی دفاع از آن برآمده اند.
  خروج شیر از بین سرگین و خون
  – وإِنَّ لَکُم فِی الأَنْعامِ لَعِبرَةً نُّسقِیکُم مما فِی بطُونِهِ مِن بینِ فَرْثٍ ودمٍ لَّبنًا
  ( ئِغًا لِلشَّارِبِینَ (نحل ۶۶ Ĥ خَالِصا س
  ترجمه: و در دامها قطعا براى شما عبرتى است از آنچه در شکم آنهاست از
  میان سرگین و خون شیرى ناب به شما مى نوشانیم که براى نوشندگان
  ( گواراست ( ۶۶
  واضح است که خروج شیر از بین سرگین و خون، سخن بی معنی
  و غلطی است که نمی تواند گفته ی خدا باشد
  امید وارم دوستان به این نتیجه رسیده باشن که خدایی نیست

 • دانیال

  درود

  در سوره مریم آیه ۹۸ خدا اشاره به پیامبر میگه قرآن را بر زبان تو آسان کردیم … پس برای همه آسان نشده

  در سوره القمر :ما قرآن را برای تذکّر آسان ساختیم؛ آیا کسی هست که متذکّر شود؟! پس منظورش تذکّراتی بود که واقعا آدم با یک با خوندن قران به تذکراتی که داده میفهمه

  لطفا قران را مثل خیلیا اونجو که میخواید تفسیر نکنید

 • disqus_5ujmKP28xY

  emshab khaste budam be esrare yeki az dutan mojab be gashty dar internet shodam,,,haghighat ine ke khastam faghat saf haro bebandam chon namayn gare man dar shanzdah salegim bud zamani ke hata khoda ro baraye yaftan haghighat dar gushee tarik az zehn ja dade budam….vali delam sukht na vase to ke in maghalaro neveshti vase amsale to va khodam….inke ma majburim ba seyi khafe dar saye khane hayeman zendegi konim vaghty kasif tarin mardom aghide mardomemunokontrol mikonan….

 • disqus_5ujmKP28xY

  dudte aziz vaje ha va neveshte haye yek maghale elmi ba maghale to fasele ziadi dare…bi tarafane ghezavat mikone….narava va naseza daresh estefade nemishe…zekre manabe dar un(unam vaghty maghale be 1400 sal ghabl bar migarde) bayad besiar daghigh va ghabele ghabul bashe…va bad inke bakhshi az yek maghalaro mesal fara migire na hamasho….osulan naghde yek ketab hata agar kole uno mohmal va dorugh bedunid nabayad yek tarafe bashe zemn goftan nokate dorugh ya eshtebah AZ NAZARE KHODETUN bayad haghighat haye gofte shode va nokate mosbat ro ham zekr konin….agar in maghale emruz be daneshgahi dade shode bud ba raftare besiar badi shoma ro az unja birun mikardan..bekhatere lahne bad va naghshaye besiare in tahghigh be estelah elmi…..

 • disqus_5ujmKP28xY

  dar in maghale chand bar ghoran va eslam ro dini mortaja va aghab oftade moarefi kardin(be shekli hamin gune hast VALI) hich dorosto hesabi natunestin in din ro vaghean gheyre ghabele ghabul moarefi konin shayad hame inha dar in salha varede an shode shayad aslan ghoran chize digari bude agar elme falsafe ke elmi international hast ro betori daghigh va herfee donbal konin un moghe fekr mikonam mifahmid ke rade yek maktabe eteghadi va ya yaftan rishe va be estellah aghayede dast nakhorde un zaman be sadegi chahar panj mesal hal nakhahad shod……harchi mikeshim az hamin motale naghese….donya ro nemishe siah o sefid did kodum maktabe eteghadi dar tarikh dochare enheraf nashode ke eslam nashe…..agar hadaf sanjeshe in din bashe bayad begam betore nesbi besiay behtar az adiane zamane khodesh harf mizade…..shoma yahude un zaman va kelisaye un zaman ro ba eslame no zohur dar ghalbe vahshi gari agar moghayese koni in harfo dark mikoni….ideal haye emruz hadafe deraz modate yek maktabe eteghadist….royaye an ideale idealhast……eslam ya din ya maktabe eteghadi ya harche mikhahid an ra benamid….falsafe poshte tamame in chehre hast….inja vaghti az din sohbat mishe digar eslam nist inja harf az ghavanin va rstie…harja be enhetat raft az an kharej mishe va charchubi mortaja va raked un ro ehate mikone…shoma khodet daraye hamin din va maktabi eteghadi hasti ke eslam ro ba tavajoh be an aghide aghab mande va khabis midani…..tafsire ghoran asan ast…tafsire zendegi chetor sirus khan….

  • دنیز

   حرفی که شما میزنین تا حدودی درسته، ولی اگر فرض کنیم اسلام اون موقع دین خوبی بوده و الان تحریف شده، چه توجیهی برای زنبارگی پیامبر اسلام دارین؟ و ده ها مورد دیگه؟

 • disqus_5ujmKP28xY

  har kasy haman gune ke mikhahad zendegi ra tafsie mikonad…asan..sakht…ama aya zendegi hamin yek rang ra darad….ketabe asemani ma che forghan che torat che enjil harche hast agar khat ya erade kard ta ZENDEGI RA DAR BAR GIRAD digar tafsirash nemitavand asan va yek bodi bashad….yek nazar yek khaste ya ehsase khali nemitune adamo be haghighat beresune…tosie mikonam ya vaghean varede in ghazaya beshi ya kenar vaysti ……ba in vaz va in natije giri haye chand sale be natijee nakhahi resid…….

 • علی

  همین الان سوره کافرون را خوندم ، با خوندنش آرامش گرفتم ، همه سخنان بیهوده شیطان صفتها را برای من نقش برآب کرد

  • point

   اَل تِرها و اَل شِرها اَنا من شِرو وِرها و ال جاکشونَ من بقیت الله من المسلمون ال جاکشوت و المسلمین ال جاکشین و المسلمات ال جاکشات من کره القاطرات. الله جمیع ال کس کشات.
   صدق الله العظیم و العلی ال حرامزاده

 • ــــــــــ

  کسکش بی دین شرو ور نگو. پوچ گرای بدبخت

  • مسلمان=یهود=مسیحی

   کسکش جاکش بیشرف پوچگرای بی حیای بیناموس پلید رذل بی همه چیز مسلمان متدین آشغال حرامزاده اون متدینین بیشعوری هستن که برای حسینی که به خاطر خدا کشته شده عزاداری میکنن و یا برای مرگ نزدیکانشان در حالیکه خود احمق گوسفندشان باور دارند که خداوند خواسته که او بمیرد و مرگ و زندگی دست خداست. اما به جای خوشحلی برای اینکه این بنده پیش الله جاکش رفته است، ناراحتی و عزاداری می کنند.
   بیشعور بیسواد احمق مسلمان گاگول، پوچگرا با بیدین و ندانمگرا و … فرق دارد. مسلمانان حیوان لطفن بروید کمی یاد بگیرید. احمقهای جاکش مسلمان آشغال.

 • kashi

  چشم ما نمی خوریم ولی تو و بابای جاکشت گه اضافه بخورین با همه ی مسلمونای حرومزاده عرب پرست کثافت بی ناموس و پلید. نوش جونتون مسلمونای احمق بیشرف

 • محمد

  توهین نکن احمق
  اگر مخالف قرانی یک ایه بهتر از قران بیار
  نه نمیخواد یک ایه مشابه قران بیار

 • Yaser

  سلام . شما که خدا رو نمیشناسید لطفا سر خود تصمیم بی خود نگیرید . شما که معنی زنگی را نمیدونید فقط مثل حیوان زندگی میکنید . پس بدانید پرستش خدای یگانه فقط لیاقت میخواد که شما ندارید ..آن کس که تو را شناخت جان را چه کند.. فرزندو عیالو خاندان را چه کند..دیوانه تو هردو جهان را بخشی.. دیوانه تو هردو جهان را چه کند ..