کارنامه ۳۲ سال جهل و جنایت، چپاول، کشتار، و تجاوز رژیم ضد بشری علیه ملت ایران ۱۰

تصور نمی رود رژیمی این چنین بی فرهنگ، فرومایه، کوردل و جنایت کار در تاریخ چند هزار ساله کشورمان وشاید کشوری دیگر در تاریخ جهان سراغ داشته باشیم. این رژیم مظهر سیاهی، ناپاکی، دروغ، فساد، تقلب، و آهنگ مرگ و نیستی برای مردم، تاریخ، فرهنگ، وهمه ارکان کشورمان بوده و هست.

یک آخوند نماینده همه زشتی ها، پس رفتگی، عقب ماندگی، بی سوادی، بی شعوری، بی خردی، یأس و نا امیدی، و هرگونه امید و سازندگی بشری است. پوشش این انسان نماها، پوشش عزا و سوگواری، و صدا و صوت آنان، نشانه درماندگی، ذلت، و بی تردید آهنگ مرگ است.

این ویدیو چکامه ایست باشکوه و زیبا از خانم هیلدا صدیقی، چکامه پرداز و حماسه سرای بزرگ کشورمان، بیان کننده زجر و شکنجه های مردم، و نابودی و فرسایش کشورمان زیر سلطه رژیم تازی پرست و دشمن این سرزمین، و به تصویر کشاندن و گردآوری صحنه های بازگو کننده آن که با آن چکامه ها هم خوانی دارد، از هنرمند میهن دوست آقای امید مرادی پور. ما به همت و تلاش این دو فرد بزرگ و گرامی ارج می نهیم، و ایمان داریم که ملت بزرگوار ایران نیز نام این دو انسان والاتبار را فراموش نخواهند کرد.

آنچه را آخوند بر منبر از عزرائیل و نکیر و منکر بر زبان می راند، ما در این سه دهه در وجود آخوند دیده ایم. و آن چه از یزید، شمر، و جنایت باری آنان سخن می رانند که همه آنان دروغ بوده است، یکایک افراد این رژیم در طی این ۳۲ سال به ملت ایران به اثبات رساندند. خودشانند که از گور درآمدند، و بار دیگر جنایات خود را تکرار می کنند.

آخوندی که پیش از انقلاب ۵۷ از محبت، دوستی، مهربانی، گذشت، راستی و راستگویی سخن می راند، و دست نیاز و احتیاج به سوی مردم دراز می کرد، اندکی پس از انقلاب و می توان گفت یک شبه ۱۸۰ درجه تغییر روش و اخلاق داد، و آنچه از نادرستی، دورویی، تقلب بود در رفتار و منش مردم پیاده کرد.

دزدی و غارت گری این رژیم، به افسانه ها بیشتر میماند، تا به حقیقت. ولی حقیقت دارد، و آمار دزدی های رژیم گویای آن است .بی گمان، در تاریخ بشری نمی توان رژیمی این چنین غارت گر و فرساینده یافت. تنها می توان چپاول و غارت گری این رژیم را با تازیان غارتگر شهر تیسفون پایتخت عظیم بسیار بزرگ پادشاهان ساسانی برابر دانست. شهری که نگین زمردی در جهان آن روز بود، به کلی ویران گشت، وهمه دارایی و هستی های آن در اندک زمانی سوار و بار بر شتران راهی مدینه گشت.

کشور ایران، با داشتن کانها و منابع طبیعی سرشار، آب و هوای متنوع و گوناگون، و موقعیت جغرافیایی ممتاز، و مردمانی کارکن، کاردان، و زحمتکش به آسانی و در اندک زمانی با داشتن یک رژیم خردمند، کارشناس و مردمی  می تواند به یک کشور بزرگ صنعتی و علمی جهان تبدیل گردد. ولی هنگامی که یک مشت روضه خوان، و همگی دزد و جنایتکار، ضد مردم و ضد این مرز وبوم، و تازی پرست سکان کشتی این کشور را به دست بگیرند، کشتی به گل می نشیند و نتیجه آن، فقر، بیچارگی، درماندگی، و گدایی مردم آنست.

کشور ایران، با داشتن کانها و منابع طبیعی سرشار، آب و هوای متنوع و گوناگون، و موقعیت جغرافیایی ممتاز، و مردمانی کارکن، کاردان، و زحمتکش به آسانی و در اندک زمانی با داشتن یک رژیم خردمند، کارشناس و مردمی  می تواند به یک کشور بزرگ صنعتی و علمی جهان تبدیل گردد. ولی هنگامی که یک مشت روضه خوان، و همگی دزد و جنایتکار، ضد مردم و ضد این مرز وبوم، و تازی پرست سکان کشتی این کشور را به دست بگیرند، کشتی به گل می نشیند و نتیجه آن، فقر، بیچارگی، درماندگی، و گدایی مردم آنست.

خامنه ای با یال و کوپالش همراه با یک گله آخوند روضه خوان ۲ تومانی تا ۵ تومانی دیگر، در زمانی کوتاه، اموال و دارایی ها، زمین و باغ ها، کارخانجات و کلیه اندوخته و سازندگی مردم کشورمان را تصرف کردند، و به نام خود درآوردند. ارز و پول های خارجی از درآمد نفت را نیز به بانک های خارجی انتقال دادند، یا در کشورهای دیگر به سرمایه گذاری پرداختند. روزبروز سرمایه و درآمد کشور رو به کاهشی گذاشت، و در نتیجه جیب مردم خالی تر، ولی در عوض جیب گشاد آخوند پر تر شد.

از جنایت های این رژیم در آینده کتاب هایی نوشته می شود. این رژیم با هرکس و هرجا که یک گام خلاف خواسته آنان برداشت، و سخنی ورای گفته آنان برزبان راند، در افتاد، آنان را به بند و زنجیر کشید، و یا اعدام و به نحوی سر به نیست کرد.
از دید این رژیم، مردم ایران به سه گروه بخش پذیرند: « خودی »، « ناخودی»، و « بی خودی». همه افرادی که چاکر و مخلص درگاه علی خامنه ای آند، حرف ها و چرندیات او را نشخوار می کنند، و شبانه روز به حمد و ثنای او می پردازند، خودی نام دارند. این ها در انجام هر جنایت، و یاهر دزدی و غارت گری آزادند، و برایشان حد و مرزی وجود ندارد.

دیگر ایرانیان از هرگروه و هر طبقه، ولو شیعه دبش اثنی عشری که اندکی پای از دایره دستورات ولی وقیح و نوکران او بیرون گذارند، «ناخودی» به شما می آیند. اذیت آزار آنان اشکال شرعی ندارد، و موجب سرزنش و یا توبیخی نخواهد بود.
و اما گروههایی که در برابر رژیم ایستاده اند، اندک انتقاد و اعتراضی به عملکرد رژیم دارند، و یا مانند پیروان اهل تسنن، ۷ امامی، و یا بهایی ها که نان رژیم و کلیه آخوندها را با اعتقاد به این که امام زمانی دیگر وجود ندارد که بیاید، از گروه بیشمار «بی خودی»، به شمار می آیند، و بهتر است رفته رفته ازبین بروند، و یا در گوشه ای بنشینند و صدایی از آنان شنیده نشود.

رژیم جنایتکار جهانی هر روز شماری از فرزندان این آب و خاک را به دار می کشد. اما ملت فلک زده، تازی پرست، بی انصاف، و باید گفت بی رگ و بی غیرت، بجای سر و صدا، داد و قال، همهمه، فریاد، اعتراض، نامه پراکنی، و یا کشتن و بدار کشیند چند آخوند در گوشه و کنار، چه کار می کند؟، می ایستد، تماشا می کند، به جنایات رژیم احسنت و آفرین می گوید، و به ریش و وجدان و شرف خود می خندد.

رژیم جنایتکار جهانی هر روز شماری از فرزندان این آب و خاک را به دار می کشد. اما ملت فلک زده، تازی پرست، بی انصاف، و باید گفت بی رگ و بی غیرت، بجای سر و صدا، داد و قال، همهمه، فریاد، اعتراض، نامه پراکنی، و یا کشتن و بدار کشیند چند آخوند در گوشه و کنار، چه کار می کند؟، می ایستد، تماشا می کند، به جنایات رژیم احسنت و آفرین می گوید، و به ریش و وجدان و شرف خود می خندد.

نکته آخر که بیان آن ضرورت دارد، تخریب و ویرانی بافت کشور، و تخریب آثار فرهنگی، و بناهای تاریخی، ویرانی تندیس آریوبرزن سردار و دلاور نامی ایران  می باشد. برای هرکدام از این ها می توان چند جلد کتاب نوشت. ویرانی هایی که سالیانی وقت، انرژی، و سرمایه هنگفت بدان ها نیاز است تا به روز اول خود باز گردند. دیگر از کوتاهی و بی تفاوتی رژیم نسبت به ساختار کشور است، که می توان ویرانی سی و سه پل، خشکیدن دریاچه ارومیه، ویرانی تخت جمشید، و صدها مورد دیگر را نام برد.

از آن چه گفته شد، با یورش هایی که تازیان، مغول ها، تاتارها، ترک ها، بربری ها، و گروههای دیگر در تاریخ به کشورمان داشته ایم، گروهی غارت گر، جنایتکارتر، خونخوارتر، مخرب و ویران گر، و بی فرهنگ و بی اصالت تر از تازیان نداشته ایم. رژیم اسلامی ایران، بخش کوچکی از آن غارت گران تاریخ کشورمانند. تنها بی خردان و فرومایگانند که یورش تازیان را امری ٰعادی، و یا نکوهیده تر از آن موجب برکت و ارشاد مردم ما می دانند.

دو نمونه از آدم کشی و جنایت های مزدوران بسیجی تحت فرمان مجتبی خامنه ای جنایتکار کم نظیر رژیم آخوندی

دو نمونه از آدم کشی و جنایت های مزدوران بسیجی تحت فرمان مجتبی خامنه ای جنایتکار کم نظیر رژیم آخوندی

 • شاهرخ

  با درود،

  فقط می تونم بگم، دست مریزاد.

 • Alijabari2010

  Fuck Arab sucker Akhonds

 • Babaktabrizy

  من صد در صد با شما موافق هستم . جنایاتی که این آخوند های کونی کردند همان جنایاتی است که تازبان ۱۴۰۰ سال پیش بر سر ملت بزرگ ایران آوردند. ما مردم ایران هیچ راهی نداریم جز اینکه همه این آخوند ها را تکه تکه کنیم و گرنه اینها ما را تکه تکه خواهند کرد.  

  • Mazdak63

   درود به همه خرد گرایان
   دوست عزیز من هم با شما موافق هستم اما به اهورای پاک سوگند اگر ما تمام این کثافتها را از روی زمین محو کنیم باز مشکل ما حل نمی شود تنها راه رهایی ما و ایران عزیزمان سوزاندن قرانها و اسلام و بازگشت به فرهنگ اصیلمان است

 • Mohsen Lgvm

  ملیون ها برابر این جنایات در امریکا و غرب رخ میده. سرچ انگلیسی تجاوز بزنید و ببینید که چه به سر زن ها آوردند. فیلم واچرز کاملا جنایات و فرهنگ بی فرهنگی غیر اسلام رو نشون میده. یک جمله جالب داشت که در مورد مردم امریکا رورشاک گفت : وقتی توی خیابونهای شهری راه میری که سگهای هار دارن اونو از بین می برن، شهری که پر از سوسکه که دارن در مورد هروئین و تجاوز به بچه ها حرف می زنن واقعا فکر می کنی زندگیت عادیه؟
  من نمی فهمم با محاکمه مجرمین مشکلی داری؟

 • مرتد

  ننگ بر اسلام و اسلام گرایان بی شعوری که هیچ نمی فهمند و تازه دیگران را به مطالعه و پژوهش فرا می خوانند
  بارها با آنان هم سخن شده ام و سعی کرده ام به آنان از طریق متون و احادیث و قرآن خودشان نشان دهم که چه دین دودوزه باز و چرتی دارند که قرآنش فقط برای محمد و شکمش و زیر شکمش نازل گردیده و الله همانند یک جاکش دست به سینه آماده اجرای اوامر زیر شکمی محمد و راست و ریس کردن گندها و خواهشهای نفسانی اوست، اما همیشه متوجه شده ام که آنها هرگز قرآن را نخوانده اند و تعداد کمی هم که خوانده اند عربی آن را خوانده اند و کمتر از یکهزارم کسانی که خوانده اند در معانی آن دقیق شده اند و بررسی کرده اند و  همان یک هزارم کسانی هستند که از این دین برگشته اند همانند کسروی هدایت علی دشتی که خود روحانی زاده بوده است و …
  بنابراین بحث با کسانی که هیچ نمی فهمند و ما را به خواندن قرآن تشویق می کنند در حالی که بیشتر آنها خود هرگز حتی لای آن را چندسال یکبار باز نمی کنند کاری بیهوده است.
  من خودم در سالهای آغاز دبستان که با اوایل انقلاب هم هنگام بود قرآن را با صوت می خواندم و در مسابقات آن شرکت می کردم و حتی مقامهای اول شهر را بدست می آوردم اما هرگز چون بچه بودم از معانی آن سر در نمی آوردم و فکر می کردم که درک من و فهم من نمی رسد چون از معلمها نیز می پرسیدم می گفتند تو هنوز بچه ای بزرگ شوی خودت میفهمی. سپس هنگامی که بزرگتر شدم و بیشتر معنی قرآن و آیاتش را فهمیدم دیم که این آن کتابی نیست که اینقدربرای من بزرگش کرده بودند من از کتابهای رمان بینوایان شعر حافظ شاهنامه فردوسی داستانهای ژول ورن و … بیشتر خوشم می آمد و آنها را مفیدتر میدیدم ولی با زهم فکر میکردم که هنوز عقل من کامل نشده و اشتباه می کنم و بعدها خواهم فهمید.
  بعدها بازهم بیشتر فهمیدم ولی در جهت خلاف آنچه از بچگی از طرف دیگران در گوش من زمزمه و به من القا شده بود.
  کم کم شک کردم و شروع به پژوهشهایی گسترده نمودم: از طریق کتابهای کسروی، هدایت، علی دشتی، تاریخ طبری، تاریخ اسلام، تاریخ قبل از اسلام و هزاران منبع دیگر که در ایران به کتابهای ممنوعه مشهور گشته اند و نیز بررسی مقالاتی درباره روابط قبیله ها در اعراب: قبل و بعد از اسلام، مقایسه آیات مکی و مدنی و درک چگونگی سیر تحول سخنان محمد از حالت صلح آمیز و مهربانانه به حالت تهدیدآمیز و ددمنشانه با قدرت گرفتن بیشتر محمد و اطرافیانش، روابط بین راهزنان و رییسشان که در قبل از اسلام چگونه غنایم را تقسیم می کردند، مقایسه زن ستیزی اسلام با فرهنگ اعراب که در ذهن ما به دختر کش معروف شده اند و اینکه این رسمو دخترستیزی و زن ستیزی اسلام از همان جا آمده است و … و … . هزاران مشکل دیگری که در این میان وجود داشت پی بردم که شکم کاملا درست و بجا بوده است.
  پس از آن بیشتر مطالعه کردم و به کتاب قرآن مراجعه کردم و همانند یک مفسر ساعتها و روزها و هفته ها وقت گذاشتم و با استفاده از اینترنت و کمک دوستان عزیزی که قبل از من پژوهشهایی در قرآن انجام داده اند برای خودم به نتایج بسیار ارزشمندی دست یافته ام.
  از زمانی که دین و خدای ساختگی آقایان را کنار گذاشته ام نه تنها انسان بی هویت و سرگشته ای نشده ام بلکه حتی برخلاف تصور خودم بسیار انسانی تر و بزرگ تر از گذشته فکر می کنم و به سادگی از مشکلات با همنوعانم می توانم بگذرم نیز بسیار مسئولیت پذیر تر شده ام و دلیلش هم این بود که تا زمانی که حس می کردم خداوند همه مسیر و راه زندگی مرا مشخص کرده است (طبق گفته های کورکورانه دینداران متعصب) نیازی به تلاش و کوشش برای بهتر کردن شرایط زندگی نمی دیدم و میگفتم روزی ما دست خداست اما اکنون می دانم که روزی من با کوشش و تلاش خودم ممکن میشود و  هرچه بیشتر تلاش و کوشش کنم زندگی بهتری خواهم داشت و این دین کثیف و کذایی مرا از رشد و صعود به پله های بالاتر بازداشته و حداقل ۳ دهه از زندگی مرا کاملا نابود کرده است و مرا از تلاش و کوشش بازداشته.
  اکنون کاملا راحت و بدون استرس از ترس خدایی که مرا به جهنم می اندازد زندگی می کنم و زندگی مفهومی کاملا نو و لذت بخش برایم پیدا کرده است و هر روز از تک تک لحظه های آن لذت می برم.

  راستی این هم برای پایان نیکوی گفته هایم:
  ای خداوندی که مرا آفریده ای و اگر من به حرفهایت گوش ندهم و همانند برده در مقابلت خم و راست نشوم و همچون یک کارگر برایت بیگاری نکنم و مانند یک الاغ چشم و گوش بسته به حرفهایت گوش ندهم و به مانند یک حیوان هیچ نفهم برایت دم تکان ندهم و گریه نکنم و در زمانهایی که معین فرموده ای خود را با قمه و زنجیر نزنم و بر سینه خود نکوبم و به درخانه ات نیایم و برایت هدیه و قربانی نیاورم و برایت بتخانه(مسجد، کلیسا، کنیسه، معبد، کنشت و … درست نکنم مرا به جهنم می اندازی و عذاب میکنی و چشمهایم را همانند جلادان نرون در میآوری و همانند چنگیز مرا کباب می کنی و در تنم نیزه و سیخ فرو میکنی و مار و عقرب و ازدها و شیر و پلنگ به جانم می اندازی و بارها مرا دوباره زنده میکنی تا دوباره این بلاها را سرم بیاوری

  مگر کرم داشتی که مرا آفریدی ای سادیستی مردم آزار احمق
  اگر تو مرض نداشتی مگر نمی دانستی که من آدم گناهکاری خواهم بود و اگر به این دنیا بیایم باید پس از آن به جهنم بروم پس غلط کردی و گه خوردی که مرا آفریدی که بعدها بخواهی مرا عذاب بدهی
  اصلا این کرم و بزرگواریت که به من عمر دادی و جان دادی و مرا بدچور کشته است، بخورد توی سرت که فقط برای بازیچه خودت مرا آفریده ای و هیچ کرم و بزرگواری در این نیست.
  کدام پدر و مادر دلسوزی فرزندی را به دنیا می آورند تا او را به سیخ زده وکباب کنند و روزی هزار بار بکشند و زنده کنند تا دوباره بکشند تا لذت ببرند و کمی خوش خوشانشان شود
  تو به خودت خدا میگویی تو از یک بنده خودت هم کوچکتری چون من دیده ام کسانی را که قاتل فرزند خود را می بخشند( اینان خدایان منند که از قاتلین جگرگوشه هاشان می گذرند) اما تو کثیف، فرزندان خودت را به جهنم می اندازی پس وای بر تو که از گه هم کمتری

 • آریوبرزن

  تنها راه نجات بشریت از خونریزی وجنگ نابودی کام اسلام است.

 • هشدار

  اگر میخواهی من به همین راحتی حرف تو را باور کنم، پس تو هم باید به راحتی حرف مرا باور کنی..
  من طرفدار توحید، اسلام، مذهب جعفری، نظام سیاسی انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، و علاقه مند به مکتب امام حسین(ع) هستم اما به هیچ وجه، خونریز، دزد، جنایتکار، دروغگو، چپاولگر و … نبودم، نیستم و نخواهم بود،

  پدرم که روحانی بود، تمام زندگیش را وقف مردم ضعیف و فقیر کرد و عاقبت هم جانش را فدای نجات یک نفر کرد و در رودخانه، غرق شد، کسانی که او را میشناخته اند با شنیدن نام او اشک در چشمانشان حلقه میزند و آه میکشند و ابراز دلتنگی میکنند. به من میگویند او مرد خدا بود و محو در ایثار بود، لبخند هرگز از لبان خشکیده اش جدا نمیشد.
  من حسرت حضور چنین پدری را بالای سرم در دل دارم، اما برای پدران زحمتکش تمام جوانان ایران، آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

  مادرم که از سادات حسینی است، از فداکارترین مادران دنیاست، از خودگذشتگی، جزء لاینفک زندگی اوست. آزارش به مورچه هم نمیرسد، با اینکه سالهاست که چند نوع بیماری ناشی از فقر و مصیبت، گرفته است، اما امید کلانی به خدا دارد و دست نیاز فقط به او دراز میکند. شکوه و اقتدار را باید از او آموخت، صبر و استقامتش، کوه را خوار کرده است، رنگ رخسارش آدم را به یاد حضرت زینب کبری(س) می اندازد. من مانده ام فردای قیامت، محبت های اقیانوسگونه این مادر را چگونه جواب بدهم؟ خدا تمام مادران را برای فرزندانشان حفظ کند…
  من خود تا اینجای عمرم به پیروی از پدرم، در ازای کمکهای منحصر به فرد و بسیاری که از روی عشق و علاقه، به اطرافیان خود نموده ام، چیزی نحواسته ام..من ایرانی ام، مسلمانم، شیعه ام، اما تعدادی از رفقای دانشگاهی ام اهل تسنن هستند که به نام من قسم میخورند. من نیز از صمیم قلب آنها را دوست دارم. با فقر و نداری بزرگ شده ام ولی طمع به دارایی دیگران، تا بحال به آن فکر هم نکرده ام. من دزد نیستم. اسلام، جنایتکار نیست. من اسلام را با خودش میشناسم نه با مدعیانش. تهمت زدن کار بیخردان است.
  جنایت در کشور ما وجود دارد، دزدی و تبانی و فساد، وجود دارد، اما ریشه در اسلام ندارد، بلکه ریشه در سوء استفاده از ظواهر اسلامی است. حال اینکه چه کسانی از ظواهر دینی، سوء استفاده کرده اند و میکنند، خدا عالم است و خود آن شخصی که از درون، فاسد است.
  گروهک تروریستی داعش، از درون فاسد است، به نحوی که این فساد، از ریشهای دراز و چندش آور افرادش که زندانیان جانی و اعدامی منطقه هستند، بیرون زده است…

  قضاوت کردن و تهمت ناروا زدن، آسان است، اما بسیار به خطا و اشتباه، نزدیک است..
  من خود، بسیار از بیعدالتی و تبعیض و فساد برخی مسئولین این نظام ، زخم خورده ام. اما به عینه دیده ام که آن مسئولین به ظاهر مسلمان، ذره ای هم به خدا و قرآن، ایمان ندارند و به تعهدات خود نسبت به حقوق مردم و تکالیف حکومت، پایبند نیستند. این یعنی عدم اجرای احکام اسلام و یعنی فساد…
  مرگ بر آخوندنماهای از درون فاسد که بیخردان را فریفته و آبروی اسلام را می برد.

  اما درود بر اصل قرآن و اسلام و توحید، و آخوند متعهد و صادق، درود بر پیروان واقعی مکتب حسینی که جز با انگ و تهمت ناروا و ناسزا (که کار بیخردان است)، نمیشود با آنها دشمنی کرد، حتی اگر شب و روز، بر ما گلوله بارد…
  ضمنا اگر من دروغ میگویم، پس تو هم دروغگو هستی به همین راحتی…

 • دیوث

  آخوند هم مهره آمریکا و انگلیسه دیگه

 • اردشیر

  وقتی پانزده سالم بود نماز می خواندم خیلی مذهبی بودم .اما از وقتیکه شروع به خواندن معنی قران و کتابهای دیگه کردم .متوجه شدم تا حالا با نماز خواندن به کشورم خیانت میکردم و فهمیدم اسلام یعنی چه . وقتی با این مسلمانان بحث میکنم مرا دیوانه خطاب میکنند در صورتیکه متوجه میشم اینان هیچی نمی فهمند فقط چون پدرانشان مسلمان بودند تقلید پدر خود هستند