نگاه شهوت آمیز مسلمانان نسبت به تمامی مسائل، روح آدمی را آزار می دهد ۱۰

یک مرد مسلمان زمانی که خانه را به قصد محل کار ترک می کند همواره نگران این است که نکند در هنگام غیبت او، مرد دیگری در تخت خوابش باشد و یا اینکه شخصی در خیابان به همسرش چیزی بگوید و یا اینکه زن بیچاره اش با بقال سر کوچه احوال پرسی کند!.

زن مسلمان نیز بر این باور است که اگر مردی از فامیل و یا آشنا به او سلام کند، حتما در ذهنش نقشه برقراری یک رابطه جنسی با او را کشیده است، پس زن مسلمان تا جایی که امکان دارد صورت خود را پوشانده و سلامی آرام می دهد و جوری برخورد می کند که به طرف مقابل بر می خورد و او به غایت شرمنده می شود.

نمونه بارز یک مسلمان ضد ایران و ایرانی، نگارنده به تمامی کسانی که طرز فکرهای قزون وسطایی داشته و به دنبال اجرای فرهنگ عقب افتاده اسلامی در جامعه قرن بیست و یکم هستند پیشنهاد می کند که احمدی نژاد و طرز لباس پوشیدن همسر ایشان در خانه را الگوی خویش قرار دهند.

نمونه بارز یک مسلمان ضد ایران و ایرانی، نگارنده به تمامی کسانی که طرز فکرهای قزون وسطایی داشته و به دنبال اجرای فرهنگ عقب افتاده اسلامی در جامعه قرن بیست و یکم هستند پیشنهاد می کند که احمدی نژاد و طرز لباس پوشیدن همسر ایشان در خانه را الگوی خویش قرار دهند.

ما تا کی باید شاید اینگونه نگاه های زننده و مشمئز کننده در سطح جامعه با فرهنگ غنی ایرانی مان باشیم؟ تا کی دوستان و هم میهنان مسلمان ما می خواهند به هر برخورد اجتماعی از دید جنسی و از دریچه سکس نگاه کنند؟ بد بختی اینجاست که اینگونه پندار های زشت و ناپسند در ذهن های مخدوش ایشان ایجاد توهم های خجالت آوری نیز می کند و مثلا مرد مسلمان به دلیل اینکه خواهر زنش در پیش او احساس راحتی کرده و لباس راحتی پوشیده است، گمان می کند که خواهر زن از همه جا بی خبر به او چراغ سبز نشان داده و حرکت بعدی مرد مسلمان بنیاد خانواده اش را زیر و رو خواهد کرد.

یا برای مثال، زن مسلمان در نزد برادرانش لباس راحت می پوشد و احساس می کند که برادرش زیر چشمی به اندام او نگاه می کند و همین امر کافیست تا او تلفن را بردارد و به یکی از شبکه های تلویزیونی که آخوندی در آن در حال پرت و پلا گفتن است زنگ بزند و این مسئله را که مثلا:
– آیا آزادانه لباس پوشیدن در نزد برادران و یا فرزندانم گناه دارد؟.
– چه کار باید بکنم تا برادرم به اندام من نگاه نکند؟.
و یا هر پرسش مزخرف و خجالت آور دیگری از این قبیل را مطرح می کند و اینجاست که آخوند زنبازه و شکم باره معرکه گیری را شروع می کند و دست به دامان احادیث می شود و امام جعفر سارق را مرجع قرار داده و همانگونه که در ویدیو زیر می بینید پاسخ زن خردباخته مسلمان را می دهد.!

این آخوند زنباره و شکمباره به بانوان و دختران سفارش می کند که هنگام روبرو شدن با مردان محرم خود، مانند برادر، عمو، دایی، حتماً لباس پوشیده و بدون رنگ که جلوه نداشته باشد بپوشند. البته این آخوند از نیت باطنی خود می گوید. زیرا تجربه نشان داده که شماری از این آخوندها به خواهران، عمه ها، و خاله های خود تجاوز کرده اند. وقتی رژیم جهل و جنایت راهی گورستان شده، و پرده ها بالا رود، پرونده ها ی بایگانی شده و اعترافات زنان نشان می دهد که چگونه شمار زیادی از آخوندها به افراد محرم خود تجاوز کرده اند.

باید خدمت آخوند و امام جعفر سارق گفت که شما انسان های پست فطرت و بی شرافت و بی اصل و نصب هستید که حتی به مادران و خواهران خود به چشم برده های جنسی نگاه می کنید، در ایران باستان زنان از والاترین جایگاه ها و بهترین مقام ها برخوردار بودند. ایران ما یوتاب و دلاوری هایش را به خود دیده که شانه به شانه آریو برزن در مقابل اسکندر مقدونی جنگیده است.

تاریخ ایران ما پر است از هنرمندان زن و شاعران و قلم به دستانی که با حس لطیف زنانه شان به شعر و ادبیات قیمت بخشیدند، آن وقت یک بانوی ایرانی باید بیاید و تمام زندگی اش وقف این شود که آیا فلانی به من نگاه بد کرد و یا آیا حجابم کامل بود و…؟

آیا این امر مایه شرمندگی و خجالت نیست که جامعه ایرانی به این درجه از پستی و عقب ماندگی رسیده است که از آخوند درباره نحوه لباس پوشیدن نزد برادر و فرزند باید سوال پرسید؟ آیا چگونه لباس پوشیدن نزد برادری که با هم از یک سینه شیر خورده اند و در یک خانه بزرگ شده اند، بزرگ ترین درد این مملکت و مهم تر از آزادی و عدالت اجتماعی است؟

تا هنگامی که آخوند و آخوند زاده و پاسدار و بسیجی چشم چران و هوس باز در زیر آسمان ایران زمین نفس می کشند و به تحمیر مردم می پردازند، وضعیت اسف بار جامعه ایران هر روز بد تر و وحشتناک تر از روز قبل خواهد بود. همه ما باید بدین باور برسیم که آخوند خوب یک آخوند مرده است و بس.

تا هنگامی که آخوند و آخوند زاده و پاسدار و بسیجی چشم چران و هوس باز در زیر آسمان ایران زمین نفس می کشند و به تحمیر مردم می پردازند، وضعیت اسف بار جامعه ایران هر روز بد تر و وحشتناک تر از روز قبل خواهد بود. همه ما باید بدین باور برسیم که آخوند خوب یک آخوند مرده است و بس.

این زاویه نگاه مسلمین به ظاهر ایرانی که به هر جنس مخالفی به دیده شهوت رانی و از دریچه جنسی می نگرند روح انسان را آزار می دهد، این درجه از پستی و ننگ، حتّی در جانوران نیز قابل مشاهده نیست. به راستی با این طرز فکر های عقب افتاده و قرون وسطایی که همانند سرطان به جان جامعه افتاده اند و رفته رفته همه را بیمار و مریض فکری و جنسی می کنند چه باید کرد؟
ننگ به این گونه پندارهای پلید و کردارهای ضد انسانی که شان و مقام انسانیت را به لجن می کشانند.

 •  عشق همراه با محبت و سکس هیچ مانعی ندارد. ولی عشق هایی هم که بدون سکس است و بایست به آنان هم احترام ګذاشت و هر عشقی را به سکس پیوند نداد. و با چشمان ناپاک به زنان نګاه نکرد. از پوشیدن بودن یک زن هیچ مشګلی را حل نمیکند زیرا همه ما مردان براحتی حتی از زیر چادر براحتی میتوانیم تشخیص دهیم که زیر آن چادر چه بت رعنانی هست؟ به عبارت دیګر اګر نګاه ناپاک باشد چادر هیچ مانعی نمی تواند باشد.

 • منصفانه از دو تصویر زیر یکی با حجاب و یکی بدون حجاب کدام  جذاب تر هستند و کدام بیتشر مرد را از نظر زیبایی جلب میکنند؟ و مردان به کدام بیشتر به نګاه ناپاک میتوانند نګاه کنند.  مګر مرد نمی داند که در زیر آن حجاب چه دلبری  نهفته است؟

 • آیا حجاب
  از قدرت تحریک مرد میکاهد؟ آیا نګاه مرد هیز از حجاب زن نمی تواند عبور کند؟

   

   و قدرت سازندګی ذهنی او نمی تواند زن زیبا را در
  حجاب هم تشخیص دهد؟  آیا حجاب می تواند
  جلوی تحریک شهوانی یک مرد ناپاک چشم را بګیرد؟ 
  آیا مرد نمی تواند تصور یک بدن زیبا و یک چهره قشنګ را در زن با حجاب مجسم
  کند. آیا قد بالا و صافی هیکل و دورهای منحی زن در حجاب از بین میرود و مثلا یک زن
  قدبلند خوش اندام در حجاب کوتاه قد و بی قواره میشود؟ 

  منصفانه
  از دو تصویر زیر یکی با حجاب و یکی بدون حجاب کدام  جذاب تر هستند و کدام بیتشر مرد را از نظر
  زیبایی جلب میکنند؟ و مردان به کدام بیشتر به نګاه ناپاک میتوانند نګاه کنند.  مګر مرد نمی داند که در زیر آن حجاب چه
  دلبری  نهفته است؟

   

   

  عشق همراه
  با محبت و سکس هیچ مانعی ندارد. ولی عشق هایی هم که بدون سکس است و بایست به آنان
  هم احترام ګذاشت و هر عشقی را به سکس پیوند نداد. و با چشمان ناپاک به زنان نګاه
  نکرد. از پوشیدن بودن یک زن هیچ مشګلی را حل نمیکند زیرا همه ما مردان براحتی حتی
  از زیر چادر براحتی میتوانیم تشخیص دهیم که زیر آن چادر چه بت رعنانی هست؟ به
  عبارت دیګر اګر نګاه ناپاک باشد چادر هیچ مانعی نمی تواند باشد.

  آیا زن
  بسیار زیبای در حجاب برای یک مرد معمولی تحریک کننده نیست؟ چون نمی توانم دو تصویر
  در اینجا بګذارم  این زن با حجاب را با یک
  زن بی حجاب معمولی مقایسه کنید؟  

 • برخوردهای شیادمآبانه و دوگانه در مورد سکس و میعارهای
  محلی ملی در این باره.

  Share

  [10 reads]

  by Sahameddin
  Ghiassi
  21-Oct-2011

  برخوردهای شیادمآبانه
  و دوگانه در مورد سکس و میعارهای محلی ملی در این باره. امروز جهان با وجود اینترنت و ساتالایت
  بسیار کوچکتر شده است ولی با این حال متعصبین مذهب های مختلفه و یا به علتهای
  ندانستن ها و وارد نبودن به علوم جدید برای هم خط نشان میکشند ویکدیگر را کافر و یا
  جانماز آبکش و مدعی و شیاد دینی حقه باز و روحانی شکم باره و غیره
  نام گذاری میکنند بی دین ها مدعی دینهای را انسانهای دورو شیاد حقه
  باز میدانند البته بعضی از آنان را که اخلاق را کنار گذارده و از دین
  به عنوان حربه ای کارآمد سو استفاده میکنند آنان مردمان ساده دل را گول میزنند و از
  آنان چون نردبانی برای ترقی و جمع ثروت برای خودشان استفاده یا سو استفاده
  میکنند. مسلمانان مثلا متعصب که حتی قرآن کریم را هم با دقت و با
  ترجمه نخوانده اند و تنها نام مسلمانی را یدک می کشند و عملا چشم به دهان ملاهایشان
  هستند که هرچه آنان بگویند اطاعت کنند و اجرا نمایند اگر ملا مردی
  خدا دوست و دلسوز و دانشمند باشد مسلم است که پیروان خود را براه خوبی هدایت میکند
  ولی اگر بدجنس تمامیت خواه شیاد باشد که در آنصورت حساب معلوم
  است ,

  پیروان یا مقلدان ساده دل خود را برای
  منافع شخصی خود به خدمت میگیرد و آنان را برای اجرای دستورات نا سالم خود شست شوی
  مغزی میدهد و آنان را براه ناصواب میبرد. اصل در اینمورد نداشتن علم کافی است و اینکه
  بعضی ها باصطلاح نخوانده میخواهند ملا بشوند. و با دانش بسیار ناقص و کمی که دارند
  خود را علامه دهر عقل کل میدانند و دین خود و باور خود و فکر خود را بالاتر و
  ارجمند می پندارند. آنان فکر میکنند که با تخطیه و بقول خودشان حمله
  و بی آبروکردن دیگران بر فضل و دانش خود گواهی میدهند و براحتی به دیگران تهمت زده
  آنان را کافر و یا زندیق و مرتد و غیره میخوانند که اگر دقت کنید میگویند که حتی
  مولوی شاعر و استاد گرانمایه اسلامی هم از دست این ملایان بیسواد و پرادعا دلی خون
  داشته است و گویا بارها مورد تعرض آنان واقع شده است. در صورتیکه میدانیم که امروز
  همه از با دین و بی دین در برابر عظمت و زیبایی فکر او سرتعظیم فرود میآورند یا حتی
  حافظ هم در این جانماز آبکش های حقه باز دلش خون بوده است.
  اکنون هم موضوع سکس و سایر امور معمولی انسانها مورد تعرض و سیاست و غارتگری
  هست. هر ملت و قومی برطبق سنت های خود به سکس نظری خاص دارد و واضح است که سنجیدن
  هر سنتی با معیاری دیگر خارج از انصاف و مروت است.

  مثلا هنگامیکه من برای تحصیل وارد آلمان
  شدم ودیدم که مرد زن همدیگر را می بوسند و همدیگر را درآغوش میگیرند و یا حتی بدون
  داشتن قباله ازدواج با هم در یک اتاق میخوابند و با معیارهای آنزمان بسیار بازتر و
  بقول معروف لختی تر و بدون پوشش های کافی در مجامع حضور میرسانند به نظر من همه
  آنان کم بیش فاحشه بودند. آزادی جنسی که آنان داشتند برای من عجیب
  بود و با معیارهای ما حماقت دختران بود که به سادگی با مردان هم بستر میشدند. مسلم
  است که اینکار ها با معیار ایرانی آن زمان کاری زشت بود و غیر قابل اغماض؟
  بعدها که با مردم
  بیشتر آشنا شدم آنان گفتند ما عشق همراه با محبت وسکس را همه را باهم داریم و
  احتیاج نداریم که مثل شما در نوجوانی و جوانی خود ارضایی کنیم تا درسن های بالا
  ازدواج کنیم ولی شما بیماری روانی میشوید چون خود ارضایی میکنید و یا هم جنس بازی
  می نمایید ویا حتی به محارم خود تجاوز میکنید. درست یادم هست که در
  شبهای پنج شنبه که من در کلاس هشت بودم بچه های از ترس لات لوتهای شهر نو با هم
  بصورت گروهی به دنبال هم ریسه میشدند و به شهر نو میرفتند تا خودشان را از اسپرمهای
  فراوان خلاص کنند. دانشجویان آلمانی بمن میگفتند که با سرکوب کردن و
  منحرف کردن عشق و سکس شما منحرف هستید. باز یادم آمد که بچه های
  همکلاس من که جرات رفتن به شهرنو را از ترس بیماریهای جنسی نداشتند با مرغ
  گوسفند و گوشت و کیسه های پلاستیکی پراز روغن ویا آب داغ خود شان را خالی
  میکردند.

  حتی شنیده بودم که بعضی از بچه های با زنان
  شوهر داری که دارای شوهرهای بسیار مسن هستند رابطه جنسی دارند. و یا
  بچه های ثروتمند پدرمادرشان برایشان کلفتهای جوان خوبرو میآورند تا با آنان مشغول
  باشند. و بچه های تعریف میکردند که کلفت میگفت که اگر پسر خوب و حرف شنویی باشند شب
  در زیر زمین یا اتاق خواب به او نشان میدهد. آنان
  میگفتند که این خود ارضایی ها شما را خنگ و عصبی و ناراحت میسازد که
  یا به پدر مادر خود پرخاشگری میکنید یا با دیگران در گیری پیدا میکنید. یادم میآمد
  که یکی از دکتران متخصص اعصاب و روان آقای دکتر جمشیدی بهر مریض جوانش میگفت که از
  خود ارضایی و لای پایی دست بردارد و سکس کامل داشته باشد ویا ازدواج کند.
  شاید این مشگل برای
  ثروتمندان مشگلی نبود زیرا هم براحتی میتوانستند خانمهای گرانقیمت را به خانه ببرند
  که مثلا تمیز بودند ویا حتی ازدواج موقت یا دایم کنند مشگل سر بچه های طبقه متوسط و
  فقیر خالی میشد که نه توانایی پرداخت مبالغ سنگین را به خانم ها عفیف داشتند و نه
  میتوانستند خودشان را راضی کنند که با زنهای شهرنو مقاربت داشته باشند. مثلا
  میگفتند که وقتی مستراح دبیرستان دخترانه ای خالی میکردند شمع های بسیاری در آن جا
  پیدا کردند. من دیده بودم که دختران هم خودشان را به چیزی میمالند و
  یا باهم بازی میکنند. و یا روزی دیدم که مادر دخترش را که توپی را
  لای رانهایش گذاشته بود و خودش را به آن می مالید مورد سرزنش قرار داده که همین
  کارها را کردی که لاغر شده ای و چشمانت کم سو شده است. حالا بچه
  آلمانی بمن میگفتند که این شما هستید که کثیف و مریض و غیر عادی و بی اخلاق هستید و
  اینجا هم که میآیید میخواهند دختران مارا حامله کنید ولشان کنید و به کشورخودتان
  برگردید وبا دختری دست نخورده مثلا یا باکره عروسی کیند.

  بارها استاد ما در سرکلاس گله کرده بود که
  شما شرقی ها اخلاق ودین ندارید دختران مارا بلند می کنید بدون عشق با آنان مقاربت
  میکنید بعد هم آنان را ول میکنید و پی کارتان میروید؟ البته من در
  آنموقع به استاد اعتراض کردم که دختران شما آنقدر ابله نیستند که خودشان را لو
  بدهند اگر پسر آلمانی گیر نیاوردند با پسر ثروتمند شرقی روی خوش نشان میدهند غافل
  از اینکه این گونه افراد اگر بتوانند با دختران شرقی فقیر هم همین کارها را میکنند
  مثلا کلفت های فقیر را که والدین آنان استخدام کرده اند می گایند و
  بعد ول میکنند؟ از آن بعد من دیگر به زنان ودختران آلمانی به چشم بدکاره و یا فاحشه
  نمی نگریستم. باز یادم
  آمد که هنگامیکه در دانشگاه تدریس میکردم دخترانی به من میگفتند که
  با وجود اینکه آنان شوهر کرده اند دوست ندارند که با شوهران خودشان عمل جنسی انجام
  دهند و گفته اند که اگر آنان را واقعا دوست دارند باید از سکس صرف نظر کنند بعد
  خودشان هم اضافه میکردند که بیچاره احتیاج به سکس دارد و من اینرا می فهمم ولی من
  از سکس متنفرم؟ درهنگامیکه در آفریقا شرقی معلم بودم
  میدیدم که پسرها براحتی بسوی دختران میروند و بدون مکالمه زیادی دست آنان را
  میگیرند و به اتاق خودشان می برند و آنان را آبستن میکنند؟ دختر
  آبستن به خانه پدری میرفت و پدر این کار را طبیعی میدانست و حتی از دختر نمی پرسید
  که پدر طفلی که قرار بزایی کیست؟ آزادی جنسی در آفریقا بمراتب بیشتر از اروپا و غرب
  است و مردم آنرا عملی کاملا طبیعی میدانند.

  در صورتیکه در تهران یادم است که همسایه ما
  میخواست دخترش را که یواشکی کسی را بوسیده بکشد و یا پدری دیگر میخواست دختر خود را
  که گویا حامله شده بود به دار بزند؟ یک روز دوست آفریقایی من میگفت که شما غربی
  ها ( مارا غربی میدانند) وحشی هستید زیرا برای خوردن خوراک که خدا به شما دست داده
  از چنگگ و فلزات استفاده میکنید و با آهن غذا میخورید؟
  در صورتیکه میتوانید دستهای خود رابشویید و با آرامش بدون بکار بردن آهن و
  فلزات غذای خود را بخورید. یک دوست من میگفت که این اروپایی ها خیلی کثیف هستند و
  خودشان را بعد از توالت یا خالی کردن شکم شان با کاغذ پاک میکنند؟
  یادم هست که ارامنه ایران هم از کاغذ روزنامه برای پاک کردن خودشان استفاده
  میکردند. در صورتیکه غربی ها هم درست عکس اینرا میگفتند که شما مدفوع
  خود را با دست خود تماس میدهید وبعد باآب آنرا میشویید؟ اکنون هم کشورهای ما پراز مشگل است
  دیکتاتور ها خود را خدای میدانند ومقدس و به مردم میخواهند به زور و یا با
  دادن پول حکومت کنند. درصورتیکه در اسلام داشتن حتی حلقه تلا ازدواج برای من گویا
  منع شده است آنوقت شیوخ اسلامی در هواپیماهای ساخته شده از تلا که از پول دزدی و
  غارت کردن ملتهایشان تهیه شده است پرواز میکنند. و یا درحالیکه خرید
  یک انگشتر تلای سفید برای مردم عادی بسیار سنگین است مرد عرب شیخ در اتوموبیل نبز
  ساخته شده از تلای سفید ویا نقره خالص سواری میکند؟

  گویا که خمس زکات نداده است. و بسیار مشخص
  است که اینان دانشمند مخترع و فیلسوفهای بین المللی نیستند بلکه تنها حاکمانی ظالم
  هستند که با تکیه برسادگی و جهل مردم برسر آنان سوار شده سرمایه های ملی شان را
  غارت و خرج شهوت رانی و فساد و تجمل های افراطی میکنند در صورتیکه در اسلام اصراف
  هم حرام است ملایان هم سکوت اختیار کرده اند و آنان را راهنمایی نمی
  کنند. اسنادی که رو شده است نیز نشان میدهد که روحانیون اسلامی اغلب جیره خوار
  کشورهای اروپایی بوده اند ؟ کمبور دانشگاه کار بیمارستان فقر عمومی بی
  دانشی جهل تمامیت خواهی و حتی نادانی در باره دین اسلام
  مردم را بجان هم انداخته و تفرقه های مرد افکن که باحتمال مورد نظر اربابان
  هست را بوجود آورده است. سنی کشی شیعه کشی بهایی کشی و… جنگ هفتاد
  دوملت همه عذر است بنه چو حقیقت نیافتند ره
  افسانه زدند. رهبران اسلامی درکاخهای هزار یکشبی زندگی میکنند حرمسرا
  هایشان مملو از دختران و زنان جوان و زیبا دست چین شده بین المللی است و
  فرزندان بیگناه مردم را اخته کرده و به کار حفاظت مثلا ناموس های خود
  گذارده اند. میگویند که ناصرالدین شاه هشتاد زن داشت و بهمین تعداد
  هم پسران را بیضه هایشان رابریده یا کوبیده بود تا از ناموس وی حفاظت کند؟ و اینکار
  را ملایان آن زمان شاید اسلامی میدانستند وچون جیره خوار بودند دم نمی
  زدند.

  حالا هم جوانان ما چشمان را به فساد دزدیهای
  تباهی روشوه خواری تمامیت طلبی و بی دانشی و بی فرهنگی و عقب
  افتادگی ما بسته اند و دنبال بهانه جنسی میگردند که دختران مارا بیشتر از این خانه
  نشین کرده و درچادر و مقنعه و یا برقعه بپیچند. آنان از ورزش و آزاد بودن نسبی
  لااقل در حد پسرانم هم محرومند. آنان دیدن یک عکس بی حجاب را فحشا میدانند ویا شنا
  کردن پدری با دخترش را گناه میپندارند؟ خوب محرومیت کشیده اند و نمی
  توانند که کمی راحتی و ورزش و بازی دیگران را هم تماشا کنند. درحالیکه ثروتمندان
  شرق در شهوت و عشق عشرت و کام جویی و اصراف لهو لعب گوی سبقت را هم از همتایان غربی
  خود هم ربوده اند. آنان در حمامهای ساخته شده از عاج فیل بعد از جماعهای طولانی خود
  غسل جنابت میکنند؟ و دمار از روزگار دختران زیبای در میآورند و هرشب
  ممکن است چندین بکارت را بردارند ولی به همان جوانان تعلیم ریاضت جنسی
  میدهند آنان فراموش میکنند که قدرت جنسی را همیشه نمی توان کنترل کرد
  بخصوص اگر به عشق و محبت بستگی نداشته باشد. آنان که خود غارتگر است
  دستور قطع دست دزدی را که لقمه نانی دزدیده است را میدهند ولی خودشان از مکافات
  مصون هستند. آنان به جوانان محروم که بخود ارضایی مشغولند وعده وعید
  حوریان چهل متری بهشت را میدهند که هم جماعی هفتاد سال طول میکشد و بعد هم حوری
  دوباره دوشیزه میشود. آنوقت همین جوانان افسون شده همه این گناهان عظیم را نمی
  بینند بلکه به فردی اعتراض میکند که عکس زن زیبایی را در اتاق دارد؟ یا با دختر خود
  در استخر شنا میکند؟

  و به آن شخص همه نوع تهمتی میزنند؟
  آیا همین کار دورویی نیست؟ آیا تفرقه نیست
  ؟ همه میدانیم که اسپرم در بدن جوانان ایجاد میشود و بایست
  خالی شوند این جبر طبیعت است و یا روزگار مثل غذا خوردن
  البته شاید کسانی بتوانند با ریاضت جلوی حتی میل خوردن خوراک را هم بگیرند
  مثل مرتاض های هندی . ولی آیا خدا این نیروی عظیم را به ما داده است تا آنرا سرکوب
  کنیم و عواقب بد آنرا بپذیریم؟ آیا اینکارها غیر عادی و غیر بهداشتی نیست؟
  اینکه جوانان خود مان را با وعده حوری بهشتی به کام مرگ بفرستیم و برای
  منافع خود آن ساده دلان را قربانی کنیم آیا کاری درست است؟ اگر عمل جنسی کاری
  نکوهیده است پس در بهشت هم بایست نکوهیده باشد یانه؟
  You are
  not following this post, click to start following

 • husssein

  ceraqike be khane rwast . be masjed haram ast . ager 2  fard ba mail oeradeh khod o bray lezat ba hamsex anjam dadand har chan khaher o brader ya pesar o mader bashand. nik . monaseb . adelane o manteqi ast .
  o be kasi  rabti ndared .

 • خوبی؟

  متاسفم براتون با طرز فکر غلطتون.شما بدون تعمق در دین به اظهار نظر می پردازید.از روی معده حرف می زنید.ببخشیدااا !

  • بدی؟

   اگر ما از رو معده حرف میزنیم شما توله عربها از تو سوراخ کونتون حرف میزنید

 • Siavash

  اجازه میدی یه شب با آبجیت برم بیرون…؟
  جون تو هیچ نظری بهش ندارم

 • Annsn

  تف  بر مصدق السلطنه  قاجار  و ملی منقلی های زد اسلام  مانند مشیری کس کش و بزرگان دین فروش و شمابیچارهای  زد اسلام کونی این مصدق کونی  فرامسنی بود .

 • یکی

  این همه مطلب گذاشتی برای این آخوند عکس بالا که نیست چون من ایشون رو خوب میشناسم اصلا اینطور نسیت ……خلاصه اگه با ایشونی هوای خودتو داشته باش چون میدم بچه ها اکسیژن دور و ورت رو بگیرن خودت راحت جون بدی افتااااااااد………..عزت زیاد