رژیم اسلامی به هستی و نیستی ایرانیان چوب حراج زده است ۴

میگویند برای فرار از این همه بحران های خودساخته ناشی از بی خردی حاکمانی خودفروحته، به فروش ارزان و نسیه ای نفت روی آورده اند تا از خالی شدن جیب هایشان جلوگیری کنند و گرنه مردم برای آنان  هیچ وقت ارزش  و ارج نداشته اند. اما آیا این شیوه جدید شان است و یا اخرین مراحل چپاول و غارت سرزمینی که به گناه سادگی و اعتماد به این جلادان، باید چنین تاوان بدهند؟ اندوهگین میشویم انگاه که باید اعتراف کنیم که:

آری؛
سی سال است ایران را بسیار ارزان فروخته اند. خصلت این دزدان آن است که نه قدر آن چه را که از طریق راه زنی و غارت بدست آورده اند میدانند و نه میفهمند این سرمایه و گنجی که در دست آنان است چه کالای گزیده ای است. ایشان سالهاست که آبروی ایران را به هیچ فروخته اند.
این نامردمان مانده در عصر حجر سی سال است غارت میکنند؛ چپو میکنند و همه چیز مان را بر باد داده اند. آن هنگام که ما را فروختند از پیش نوشته شده بود که وقتی خودمان را میفروشند به خاکمان هم رحم نخواهند کرد.

فرتور نشان دهنده ایران عزیز ماست که در آتش جهل و خرافات و اسلام و دزدی های آخوندها در حال سوختن و ویران شدت می باشد، اگر ملت ایران امروز به پا نخیزند، بدون شک فردایی برای ایران وجود نخواهد داشت.

فرتور نشان دهنده ایران عزیز ماست که در آتش جهل و خرافات و اسلام و دزدی های آخوندها در حال سوختن و ویران شدت می باشد، اگر ملت ایران امروز به پا نخیزند، بدون شک فردایی برای ایران وجود نخواهد داشت.

ما را فروختند آن هنگام که خزرمان را برای تثبیت خود به مافیای روسیه پیشکش کردند. ما را فروختند آن هنگام که اژدهای زرد چین را در مملکت ما رها ساختند تا ببلعد هر انچه را که میخواهد اما از خودشان نگاهبانی کند. این تخم و ترکه ضحاکان مار به دوش ما را فروختند آن هنگام که بر مزار هر عرب و غیر عربی گنبدها ساختند تا وصل شان کنند به افراد مورد احترام مردم، تا ما را به این افیون مبتلا ساخته و فریبمان دهند.

ما را فروختند آن هنگام که دسته دسته جوانان ما را به نام دین به جوخه های اعدام میسپردند تا در زیر این نقاب پیاله های خون سر کشند. ما را فروختند آنگاه که به نام مبارزه با فساد دخترانمان را از خیابانها به جرم نوع پوشش دستگیر میکردند تا ناموسشان را به درم و دیناری در بازارهای عرب به شیوخ عرب تقدیم کنند. ما را فروختند آن هنگام که جوانان ما را به دام اعتیاد کشاندند تا خود راحت تر بر اریکه شاهی لم دهند.

ارزان فروختند آن هنگام که با توهماتی مالیخولیایی ما را هشت سال در جنگی بازی دادند که خودشان هم نمیدانستند برای رسیدن به چه بود و آنگاه تمامش کردند که هزارها هزار جوان و نوجوان وطنمان را به سینه خاک سپرده بودند. ما را ارزان فروختند آن هنگام که به جای تاج سعادت پارچه های سیاه شقاوت را بر سردر خانه هایمان مینشاندند.

ما را فروختند آن هنگام که خزرمان را برای تثبیت خود به مافیای روسیه پیشکش کردند. ما را فروختند آن هنگام که اژدهای زرد چین را در مملکت ما رها ساختند  آن هنگام که طفلان شیر خواره ما به رسم دروغین بیچارگان اهل بیت امام حسین هزار هزار جمع کرده تا تعمیدشان(تحقیر شان) کنند.

در فرتور مشاهده می کنید که با ایرانیان در فرودگاه های کشورهای خارجی چگونه برخورد می شود، این آبروریزی ها و بی احترامی ها، همه و همه از دولتی سر علی خامنه ای و جنایت ها و اعمال تروریستی و غیر انسانی اش در ایران و سایر کشورهای منطقه است. ننگ و نفرین بر رژیم خونخوار اسلامی و دست اندرکارانش.

در فرتور مشاهده می کنید که با ایرانیان در فرودگاه های کشورهای خارجی چگونه برخورد می شود، این آبروریزی ها و بی احترامی ها، همه و همه از دولتی سر علی خامنه ای و جنایت ها و اعمال تروریستی و غیر انسانی اش در ایران و سایر کشورهای منطقه است. ننگ و نفرین بر رژیم خونخوار اسلامی و دست اندرکارانش.

ما را ارزان فروختند، خیلی ارزان؛ آن هنگام که به نابودی تمامی تاریخمان همت گماشتند تا تاریخی جعلی و دروغین به مغز ما فرو کنند. ما را فروختند آن هنگام که در این ریاکاری ما را هم آنچنان ریاکار کردند که فرزندامان را به نامهایی خطاب کنیم که نه میدانستیم چیستند و نه معنیشان را میفهمیدیم.

ما را فروختند آن هنگام که به جای اساطیر کهن مان کسانی را بی نام و نشان و بی اندیشه و تنگ نظر و بیگانه با فرهنگ غنی سرزمین مان، بر تخت پهلوانی و اسطوره ای نشاندند.

آنها اکنون از فروش ما خلاص شده اند، همه چیزمان را فروخته اند و از بازارهای شام گرفته تا چین و ماچین با همه هویت ما تجارت کرده اند تا بی هویتمان سازند و باید که اکنون به طبیعت ما روی آورند، باید اکنون که خیالشان از بابت تحقیر و خواری و به مذلت کشاندن ما راحت شده است؛ نفت و گاز و مس و همه و همه ذخایرمان را بفروشند و معلوم است که در همه جای دنیا از حرامیان و راهزنان و دزدان، خریداران ارزان میخرند، ارزان.

 • Arman F

  Dele sukhteam ra souzandid, laanate abadi be in regime khoonkhar drud bar mellate setamdide iran va be omide azadie irane aziz az daste moshti dozd o janie gharatgare motejavez.    

 • Binam35

  باشه بابا جون بسه دیگه!
  بخدا هتا اگر هم خر بودم دیگه آدم شدم.
  خودم کردم که لعنت بر خودم باد. فهمیدم که درد و رنجم از چی و از کجا بود.
  دیگه بسه اسلام نمیخوام، این اسلام بود و هست که من، مردمم و کشورم رو به این سیه روزی انداخته و هنوز هم روز به روز بدتر و بدترش میکنه.
  ولی 
  حالا تو مسلمون هر روز داری به خودت لعنت میفرستی و باز دست از دین تازی ها برنمیداری؟
  پس بسوز تا جونت در بیاد تا همراه این حکومت گور به گور بشی
  بسوز که تا این مغزهایی که اسلام خشک کرده تا انکارد به بهشت ببره زودتر به بهشت برین
  بسوز که تو برای سوختن و غلامی و کنیزی تازی زاده شدی چون هیچ چیز تو برای ایران و ایرانی نیست
  الله تو تازی زبان
  اسلام تو از تازی
  پیامبرت محمد تازی
  قران تو به زبان تازی
  امام های تو همه تازی
  جشن و آیینها رو هم عید و رسوم میگی و همه از دم از تازی هستند
  زبون فارسی تو هم که همش از سلام تا خداحافظ واژه های تازی
  نام و نام خانوادگی هم که دیگه از بیخ عربی تازی
  تنها یک نوروز ایرانی داری که اون رو هم با گذاشتن قران کثیف در هفت سین میخواهی به نام عرب تازی مصادرش کنی
  خودت کردی که لعنت بر خودت باد
  خودت خوردی که دهانت پر از ”گ ه” شده
  خودت ر ی د ی که سر تا پاهات و در مغز و دهانت همه ”گ ه” اسلامی هست
  کی میخواهی بیدار بشی و بری خودت رو بشوری تا این بوی گند اسلام رو دیگه در این کشور آریایی نداشته باشیم؟
  بس کن ای بی خرد، بیدار شو و اگر به فکر خودت نیستی، به آینده بچه هات فکر کن که مظلوم یا ظالم نشند
  نگذار اون روز برسه که فرزندان خودت لعنتت کند که چرا زودتر دست از تازی پرستی برنداشتی
  به خودت نگاه کن روزی چند بار به پدر خودت لعنت میفرستی که چرا تو رو درست کرد
  حتی اگر بچه هات  رو هم مانند خودت غلام و کنیز تازی بار بیاری و چه مظلوم یا ظالم بشن باز به تو لعنت خواهند فرستاد چون دیگه اون روز زندگی اونها بدتر از زندگی امروز تو خواهد بود.
  شما مسلمونها که همه چیز رو فدای اسلام تازی کردید، پس خودتون مگر آدم نیستید؟
  نمی خواهی آدم باشی، باشه، سرتون رو بزارید رو زمین و بمیرید تا راحت به بهشت برید و این دنیای فانی رو و این کشور ایران رو برای ما دنیا پرست ها بگذارید، شما ها که نیازی به این مال دنیا ندارید که، پس دیگه چی میگید یا چی می خواهید از جون ما؟
  شرم و خجالت هم خوب چیزیه ها

 • Behzad Arya

  ایران و ایرانی تنها  زمانی  آزاد و خوشبخت خواهد شد که فرش مساجد را برداشته و بعنوان طویله استفاده بهینه از آنها  نمایند

 • بهزاد آریا

  میدانید که دادگاهی در مصر حسنی مبارک را بخاطر قطع ارتباط موبایل در مقطع زمانی کوتاهی به پرداخت حدود ۳۳٫۵ میلیون دلار جریمه محکوم نموده . اگر احمدی نژاد در این دادگاه بخاطر فطع ارتباطات مخابراتی محاکمه شود باوجود دزدی های کلانی که کرده توان پرداخت جریمه را ندارد و یقینا باید از آقا مجتبی هم کمک بگیرد تا به اتفاق این فقیه زاده برای تامین مبلغ جریمه حتی شورت زنانشان را به شیوخ عرب بفروشند .