نیروی به اصطلاح انتظامی به بانوان دستگیر شده تجاوز می کنند، پس غیرت مردان ما کجا رفته تا این دزدان ناموس را سر به نیست کنند؟ ۱۷

ماموران کلانتری های ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قزوین در طرح امنیت اخلاقی و مبارزه با مظاهر بدحجابی و فساد برای خودشان یک باند تشکیل داده اند و از این فرصت کمال سوء استفاده را برده اند. نقی محمودی وکیل دادگستری پرده از این تجاوز برداشته و گفته است که:

“این ماموران زحمتکش در حال انجام وظیفه، خودرو دخترانی که بدحجاب بوده اند را متوقف می کردند و به پارکینگی به نام پارکینگ شرکت نفت انتقال می دادند و در آنجا با ترساندن دختران که بیشترشان دانشجو بوده اند، آن ها را تهدید می کردند که این پرونده برایشان سنگین تمام می شود و ممکن است با گزارشی که این برادران متجاوز تهیه می کنند به چندین سال زندان محکوم شوند.

این دختران ایران زمین، به خاطر اذیت و آزارهای مأمورین نیروی انتظامی در حال گریه هستند، باید پرسید مگر نه اینکه وظیفه پلیس برقراری امنیت و آسایش برای شهروندان است، حال آیا پلیس ایران با وجود این همه دزد و قاچاقچی و آخوندی که در جامعه پرسه می زنند، کاری مهم تر از ایجاد مزاحمت کردن برای بانوان بابت لباس پوشیدن شان ندارد؟

این دختران ایران زمین، به خاطر اذیت و آزارهای مأمورین نیروی انتظامی در حال گریه هستند، باید پرسید مگر نه اینکه وظیفه پلیس برقراری امنیت و آسایش برای شهروندان است، حال آیا پلیس ایران با وجود این همه دزد و قاچاقچی و آخوندی که در جامعه پرسه می زنند، کاری مهم تر از ایجاد مزاحمت کردن برای بانوان بابت لباس پوشیدن شان ندارد؟

دختران دانشجو هم که بیشترشان غیر بومی بوده اند از پلیس حافظ ناموس ملت می خواستند که در حق آن ها لطفی بکنند و آن ها هم جبران می کردند. ماموران کلانتری با گرفتن شماره تماس دخترها قول می دادند که مشکل آن ها را خودشان حل کنند.
بعد با آن ها تماس می گرفتند و در همان پارکینگ قرار می گذاشتند که بیاید خودرو را تحویل بگیرد. وقتی که دخترهای بی خبر از همه جا به پارکینگ می رفتند ماموران هم ” وظیفه اشان ” را انجام می داده اند و به دختران بینوا تجاوز می کردند.

در یکی از همین روزها گویا یکی از فرماندهان مبارزه با مفاسد اجتماعی گذرش به این پارکینگ می خورد و می بیند که خودرو کلانتری ۱۲ زیر پل پارکینگ مثلا مخفی شده است. مشکوک می شود و داخل پارکینگ می رود و می بیند که یکی از پلیس ها با لباس نظامی در حال “انجام وظیفه” و تجاوز به دختری بینواست.

همانجا با اطلاعات نیروی انتظامی قزوین تماس می گیرد و با دستگیری این مامور هفت نفر دیگر هم لو می روند.در بررسی های اولیه مشخص شده است که تا به حال ۱۸ دختر دانشجو به دام این ماموران افتاده اند. همینطور ۱۰۰ مورد تعهد و شماره تلفن از دختران دانشجو در محل کار این مامور پیدا می شود.

بعد که داستان ادامه پیدا می کند، مأمورین آگاه می شوند که رئیس باند “ماموران متجاوز نیروی انتظامی” ماموری بوده به نام باقر افشار و در بازرسی از منزل این “وظیفه شناس” هم ۲۰۰۰ بطری مشروب کشف می کنند. نیروی انتظامی قزوین پرونده را به دادگستری قزوین نمی فرستد و خبرنگاران محلی هم اجازه ورود به این ماجرا را ندارند.”

هم میهنان، دختران و بانوان بیگناه ایرانی چرا و به چه دلیل باید همواره اینگونه ستم ها و رنج ها را تحمل کنند؟. چرا به زنان این چنین و توسط کسانی که سوگند خورده اند تا امنیت را برای شهروندان برقرار کنند، ظلم می شود و این فرشتگان بینوا مورد تجاوز قرار می گیرند؟. مگر آنان چه جرمی را مرتکب شده اند؟. مگر نه اینکه این بانوان نیز همچون تمامی ما ایرانیان در حال پس دادن تاوان اشتباهات نسل گذشته اند؟.

آیا نباید مردم برای اعتراض بدین جنایت به پا خیزند و پاسگاه های بسیج، گشت ارشاد و نیروی انتظامی را در شهر محل زندگی شان زیر و رو کنند و بدان دیوانگان خردباخته به شدت مسلمان که همچون یاران پیامبرشان محمد ابن عبدالله، به زنان و ناموس مردمان تجاوز می کنند و سرمایه هاییشان را با بهانه های مختلف غارت می کنند، بفهمانند که با این رفتار شرم آور و پلیدشان از کمترین احترامی در جامعه برخوردار نیستد؟.

اگر مأمورین انتظامی ایران کمی غیرت و اندکی شرف داشتند باید به دستگیری و جمع آوری آخوندها و بسیجیان از سطح شهر مشغول می شدند تا امنیت زنان جامعه تأمین شده و بانوان ایرانی از گزند این خردباختگان زن ستیز مسلمان در امان باشند.

اگر مأمورین انتظامی ایران کمی غیرت و اندکی شرف داشتند باید به دستگیری و جمع آوری آخوندها و بسیجیان از سطح شهر مشغول می شدند تا امنیت زنان جامعه تأمین شده و بانوان ایرانی از گزند این خردباختگان زن ستیز مسلمان در امان باشند. بانوان ایران باید از نشست و هم صحبت شدن با آخوند ها و مأمورین نظامی بی شرف و بی ناموس مانند وبایی ها خود داری کنند. و هرحرکت نابه جای آنان را به بستگان خود گزارش دهند.

مردمان ایران زمین تا کی می خواهند چشمان شان را در برابر این همه جنایت، آدمکشی، غارت، شکنجه و تجاوز به جوانان بی دفاع میهن مان ببندند و به زندمانی های روزمره و ماشینی شان ادامه دهند؟ تا کی می خواند به هر وضعیت اسفناکی عادت کرده و طوری برخورد کنند که گویی روزانه فاجعه ای تازه در کشورمان رخ نمی دهد؟ این سکوت سرسام آور هم میهنان مان تا به کی ادامه خواهد داشت؟

چه زمانی این مردم تصمیم خواهند گرفت که آخوند و پاسدار و بسیجی را پس از سه دهه ستم و جنایت و خیانت و خونخواری، از جامعه طرد کرده و با ایشان کوچکترین رابطه ای نداشته باشند؟ چه زمانی مردم ایران دست از مغلطه هایی چون “این آخوند خوب است و یا این آخوند با بقیه فرق دارد ” بردارند و یک بار برای همیشه، این دندان خراب شده و لق را بکشند و دور بیاندازند؟

مردم ایران زمین باید چقدر جنایت بیشتر ببینند؟ چقدر در فقر و فلاکت و بدبختی و رنج و بیماری غرق شده و دست و پا بزنند؟ چه مقدار دسته دسته جوانان دلاور میهن را ببینند که در زندان ها زیر شکنجه و درد اند و یا بر چوبه های دار بوسه می زنند؟ تا چه اندازه باید شاهد تجاوز به ناموس شان توسط نیروی انتظامی و بسیجیان و پاسداران و علمای دینی باشند تا خون شان به جوش آید و غیرت خشک شده شان، تکانی بخورد و بر خیزند و ریشه این نا مردمی ها را بسوزانند؟

این هم یک نیروی زحمتکش! پلیس که از بانوی بی دفاع ایرانی برای ارضای امیال شخصی اش استفاده می کند. وای به حال مردمی که چنین انسان های بی شرفی حافظ جان و مال و ناموس شان باشند.

این هم یک نیروی زحمتکش! پلیس که از بانوی بی دفاع ایرانی برای ارضای امیال شخصی اش استفاده می کند. وای به حال مردمی که چنین انسان های بی شرفی حافظ جان و مال و ناموس شان باشند.

تا به کی قشر دانشجو و با سواد و روشنفکر باید تاوان ندانم کاری ها و جهالت و خردباختگی و بی تفاوتی و سکوت این مردمان را بدهد؟ تا به کی جوانان خوش آتیه ایرانی باید در به در و آواره چهار گوشه دنیا شوند تا بتوانند آزادانه بنویسند و فریاد بزنند، بلکه شاید معجزه ای رخ دهد و مردمان ایران زمین به بردگی و تو سری خوردن و سکوت کردن شان پایان دهند؟

کجایند باقر خان ها و ستار خان ها؟ آیا روح بابک و مازیار و آرش و سیاوش و یعقوب و آریو برزن ها در بدن هیچ یک از ایرانیان دمیده نشده است؟ آیا قهرمانان و دلاوران همگی رخت سفر بستند و از مملکت به اسارت در آمده مان، کوچ کردند و در جای دیگری غیر از ایران سکنی گزیدند؟ آیا همیشه باید اسکندری باشد تا ایرنیان را از بند اسارت و دیکتاتوری نجات دهد؟

اگر بابک خرمدین زنده بود و می دید که پلیس و نیروهای انتظامی کشور، نوع پوشش بانوان ایرانی را بهانه کرده و با ترساندن و تهدید ایشان، به زنان و دختران ایرانی تجاوز می کنند، چه می کرد؟ می ایستاد و تماشا می کرد تا دختران بیشتری به دام آن جنایتکاران بیافتند و یا بر می خاست و اسلحه ای به دست می گرفت و مزدوران و جنایتکاران را نابود می کرد؟.

در پایان، و در شرایط نا امنی کنونی وظیفه بانوان و دوشیزگان ایران است که از این بی شرف ها و دزدان ناموس مانند آخوندها، بسیجی، و به اصطلاح مأمورین نظامی  فاصله بگیرند و هرآنچه از آنان دیدند بلادرنگ، بی پرده  وبا کمترین گذشت و کوتاهی با بستگان خود در میان گذارند. این بی وجدان ها دزدان ناموسند. اگر هم دستگیر شوند رژیم جنایکتار زن ستیز با آنان کاری نخواهد داشت.

بانوان باید در خیابان ها باهمدیگر و با بستگان خود حرکت کنند، و به تنهایی حاضر نشوند که به کلانتری بروند. کلانتری  و پاسگاهها مرکز  دزدان ناموس  و بی شرف هایی است که به ناموس مردم دست درازی می کنند، کسانی هم که این مقاله را می خوانند باید به دوستان و بستگان خود در ایران این خطر را اعلام کنند. در هرحال، همان گونه که می دانیم، بنا به یادواره معروف: «هرکجا که خرس است، جای ترس است»، و باید از این گروه زنباره و زن ستیز مانند افراد وبایی فرار کرد و به آنان نزدیک نشد.

 • Iman

  برای نجات ایران از چنگال آخوند‌های اشغال گر‌ شاهزاده رضا پهلوی را حمایت کنیم.

  • Mohammad4453

   برو کونتو بده بابا

   • ali

    khak bar sarat kesafat bitarbyat

  • saeed

   پس خاک بر سرت

  • Mazdak63

   درود به همه خردگرایان
   دوست عزیز مملکت ما با حمایت هیچ شخص و گروهی از دست این صفاکان رهایی نخواهد یافت تنها راه رهایی و ازادی ایران اهورایی سوزاندن قران و اسلام است هر ایرانی که به این باور برسد روز به روز مرگ و نابودی این جلادان نزدیکتر می شود

 • Fdsaf

  به دوست عزیزی که این پیغام رو نوشتی:
  اگر زیاد دور دنیا رو ندیدید لطفا به سفر بروید، اگر هنوز تجربه به اندازه ی کافی کسب نکردید کسب کنید. از این گونه مسایل همه جا هست و امر تجاوز انیطور نیست که فقط مختص ایران باشد. در مورد دین و مذهب هم بگذارید داستان عیسی به دین خود موسی به دین خود باشد. شما اگر دینی را دوست ندارید به آن بی احترامی نکنید. بالاخره باید از خود شروع کرد. من، شما و امثال ما ها. اگر حرفی میزنید سند و مدرک رو کنید وگرنه یه وب سایت و دومین خریدن و شروع به داستان نویسی کاریست که از عهده ی هر کسی بر می آید. این خوبه که شما اطلاع رسانی می کنید  اما خیلی بهتر می بود که از اطلاعات صحیح استفاده می کردید و بدون هدف تخریب یک دین صحبت می کردید. بالاخره این چیزیه که شما قبول ندارید نه همه!!! از شما خواهش می کنم که اول به خود و سپس به دیگران احترام بگذارید و از منابع حقیقی برای بحث خود استفاده کنید.
  با تشکر.

  • نسل سوخته

   سالها به اسم اسلام و مسلمان بودن خسارات جبران ناپذیر وحشتناکی به ایران و ایرانی وارد شده
   جایی واسه احترام نمونده ما ایرانیا از شما مسلمونا احترامی ندیدیم پس انتظار احترام هم نداشته باشین.

  • Behzad Arya

   شما معتقد هستید که باید زیاد دنیا را بگردیم تا بیحرمتی و تجاوز به دختران و زنان ایران را بتوان تحمل کرد زیرا میگویید در همه جا تجاوز به دختران و زنان وجود دارد ولی فراموش کردید که بنویسید در همه جای چنگل ها حیوانات نر با  ماده رابطه برقرار میکنند وحتی انان نیز تجاوز نمیکنند ولی در حکومت اسلامی ایران دختران را تنها بخاطر زیبایی بازداشت وسپس به انان تعرض مینمایند و حتی به مردان نیز رحم نمیکنند و انان را نیز مورد تجاوز قرار میدهند  لابد میگویید چکار دارید عیسی به دینش و موسی به دینش و لابد میگویید دوست داشته شهوتش را مهار کند و در همه جای دنیا مامورین از بازداشت شدگان برای مهار شهوتشان استفاده میکنند . براستی اگر خواهر خودشما در چنین شرایطی قرار بگیرد باز هم میگویید عیسی به دینش و موسی به دینش  …/.

   • Maryam

     باز شما از خودت داستان گفتیا!

  • من

   الله عرب در قرانش میگه کافران رو یا به شنیع‌ترین وضع بکشید تا بقیه ببینند و ایمان بیاورند، یا خراج زور به مسلمانان راهزن و جانی و دزد سر گردنه بدهند. شغل محمد پیامبر مگر به جز راهزنی و کشتن مردان و تصاحب مال و زن و فرزندشان به عنوان برده و کنیز چیز دیگری بود؟ مذهب راهزنان سر گردنه لیاقت احترام ندارد. 

  • Arash

   جواب قاطع و دندون شکنی بود

 • Mehrnoush

  غیرتشون فقط وقتی‌ یادشون میاد که مزاحم زنان خانواده خودشون میشند و دختراشون رو برای انتخاب لباس به باد ناسزا و کتک میگیرند. غیرت مرد ایرانی متأسفانه فقط در مورد شخص خودش معنی میده! یعنی‌ زنتو بزن چون غیرتتو جریحه دار کرده! در سایر موارد، مثل موش جیر جیر کنان فرار کرده و اولین سوراخ رو از ترس به هر قیمتی میخرند! مرد؟ هاها

 • kaveh Ahangar

  اقای احمق مدرک میخوای؟! مثل مجلس و طویله ی نگهبان و قضاییه که مدرک میخواستند از کروبی؟کروبی بهشون مدرک داد اونا چکار کردند؟ حرف خودشونو باز تکرار کردند اونو هم زندانی کردند تو هم زر مفت میزنی تو اگه شعور داشتی که همه مدارک لازم توی خود همون قرانت هست.خوب بیشعور الان مگه به  پیروان سایر ادیان احترام گذاشته میشه و قوانین کشور بر اساس یک مذهب نوشته نشده و ازادی هست که دیگران بخواهند به شما ها و عقاید کثیفتان احترام بگذراند؟! ثانیا کدوم مادر جنده ای گفته که باید به هر عقیده ای احترام گذاشت؟ پس چرا دنیا به عقاید هیتلر احترام نگذاشت با اینکه بسیار بسیار بهتر از عقاید پلید اسلامی بود؟چرا من باید به یک گاو پرست احترام بزارم؟!اینجا کجا عیسی به دین خودشه عوضی؟ کی جرات داره رسما بگه من مسلمون نیستم اشغال؟! اینجا همه باید به دین محمد وعلی باشند یا اصلا نباشند دستور صریح قرانم هست  اخه حیوون کدوم احترام رو میگی پفیوز؟ احترام یکطرفه اره؟ میخوای بگی ما اکثریتیم پس درستیم؟ شما ۷% کل مسلمانان دنیا هم نیستید که از نظر اونها هم کافر و نجس هستید چه برسه به ماها.جمع کنید کاسه کوزتونو از اینجا این همه منبر هست برید پاش بشینید گورتونو گم کنید.

 • mahan

  مدرک میخوای؟ آخه مادر به خطا اون چشمای کثیفتو باز کن که تو سوراخ کون مادر خودتم میره مدرک میبینی تا دلت بخواد.. اینجا یا مسلمونی یا اعدامت میکنن.. همه چی با زور به مردن تحمیل میشه.. خداییش امثال شما یه ذره عقل ندارید که ببینید چی داره میگذره؟ من کیرم تو کس اون آبجی کوچیکت که الان تو خواب نازه.. که نیای اینجا دم از عدالت بزنی.. بوس بوس مامانتو… سلام برسون

 • hiden hiden

  بابا مملکت ما رو خودهمین مردم خراب کردن
  همین خود منو تو که داریم درباره مملکتمون حرف میزنیم مگه میشه یه کار خلاف نکرده باشیم یا دنبال ناموس مردم نرفته باشیم.
  خودمون هنوز بلد نیستیم زندگی کنیم بیخود از همه ایراد نگیرین
  اول خودمونو درست کنیم بعد بریم یه چیز بگیم

 • Cadqoda

  الا یا ایها الساقی

  این مأموران از دل خود همین ملت بیرون آمده اند اسلام میگوید یک مسلمان واقعی ناموس مردم را ناموس خودش میداند و تفاوتی میان ناموس خود و دیگران نمیگذارد پس درست نیست که هرزگی این مأموران را به پای اسلام بنویسیم. اگر این چنین پلیس هایی تو ایران وجود داشته باشه کارشون غیر قابل توجیه و طبق حکم اسلام باید اشد مجازات براشون در نظر گرفته بشه. اما این نکته فراموش نداشه که افرادی مثل جناب ارژنگ از هر کاهی کوه میسازند و اگر این افراد مجازات شوند دوباره همین آرژنگ ها شروع به اشکال تراشی و بدبین کرن بینندگان میکند. همه ما به خوبی میدانیم که امروزه با نرم افزارها و برنامه های فتووشاپ میشود هر فیلم و عکسی ساخت و به هرکسی نسبت داد.

 • Mobina Ermiya

  ههههههههههههههههههههه واقعا خنده دار بود خندیدیم برید نویسنده فیلمای تخیلی بشید خوبه ها