خانم علی نژاد؛ چرا شما بابت اشتباهات و خیانت های گذشته تان از مردم عذرخواهی نمی کنید؟ ۴۳

در ابتدا نگارنده اعلام می کند که یک جمهوری خواه است و به هیچ عنوان طرفدار حکومت پادشاهی چه از نوع مشروطه و پارلمانی و چه از نوع استبدادی گذشته نبوده و نیست و بر این باور است که حکومت پادشاهی زمینه و پتانسیل بسیار بالایی برای تبدیل شدن به یک رژیم دیکتاتوری را دارد و همچنین حکومت پادشاهی مشروطه که پادشاه در آن نقشی سمبلیک دارد نیز خود، خود را بر نخواهد تافت و با توجه به فرهنگ بت سازی و حس دیکتاتوری و زورگویی نهادینه شده ای که درون همه ایرانیان وجود دارد، این نوع پادشاهی هرگز در ایران موفق نخواهد بود و فرجامی بهتر از دوره های پادشاهی گذشته نخواهد داشت.

اما سرکار خانوم علی نژاد، مصاحبه شما با رضا پهلوی بسیار گستاخانه و به دور از اخلاق و منش ژورنالیستی بود، آن رخدادی که شما مصاحبه چالشی! می خواندیش، بیشتر چون بازجویی از شخصی بود که باید به گناه های ناکرده اش اعتراف کند. هر چند حکومت گذشته یک حکومت استبدادی بود و با برخوردها و قوانینی که وجود داشت، فضای کشور از وجود روشنفکران و سیاسیون با سواد خالی گشت و میدان را برای جولان دادن آخوندی جنایتکار چون خمینی باز کرد که بیاید و بُکُشد و ببرد و نابود کند، اما کیست که بتواند خدمات ارزنده خاندان پهلوی به ایران زمین را نادیده بگیرد و یا آن ها را نفی کند؟.

خانم علی نژاد که یک خبرنگار ساده مجلس بودند، به صورت معجزه آسا و ناگهانی، یک شبه ره صد ساله را طی کرده و سر از انگلستان در آورند و مشغول ماله کشی بر روی جنایات اصلاح طلبان و دفاع از اصل ولایت فقیه شدند.

خانم علی نژاد که یک خبرنگار ساده مجلس بودند، به صورت معجزه آسا و ناگهانی، یک شبه ره صد ساله را طی کرده و سر از انگلستان در آورند و مشغول ماله کشی بر روی جنایات اصلاح طلبان و دفاع از اصل ولایت فقیه شدند.

برقراری سیستم آموزش و پروش، ساخت بیمارستان ها و بهبود بخشیدن شرایط بهداشت کشور، ساخت راه ها و آبادانی شهر ها و روستاها، سر و سامان بخشیدن به وضعیت معیشتی مردمان ایران زمین، فراهم آوردن شرایط مناسب برای زنان تا در جامعه حضور یابند و تحصیل کنند و در هر عرصه ای وارد میدان شوند،

هویت و احترام بخشیدن به ایرانیان در سراسر دنیا و…تنها گوشه از خدمات دوران پادشاهی پهلوی است.اگر به خاطر میهن دوستی و درایت رضا شاه بزرگ نبود، امروز چیزی از سرزمین پهناوری به نام ایران باقی نمانده بود و ایران به چند ده تکه کوچک و بزرگ تقسیم شده بود.

خانم علی نژاد، زمانی که رضا خان روی کار آمد، در آبادی ها و حتی شهرهای نزدیک به محل تولد شما، کودکان از شِپِش فراوان بر روی تن و بدن شان می مردند و پس از اینکه رضا شاه تبعید شد، هم ولایتی های شما توانایی رفتن به دانشگاه و تحصیل کردن را داشتند، پس با توجه به آن خدمات ارزشمند، کم ترین انتظاری که از شما می رفت، احترام گذاشتن به آقای رضا پهلوی و پشت سر هم، “دیکتاتور” خطاب نکردن پدر وی بود که شوربختانه شما از آن واژه به عنوان اهرمی برای بر هم ریختن تمرکز و افکار آقای رضا پهلوی استفاده کردید و ماهیت فرصت طلب خود را، که پیشتر بارها نشان داده بودید، بار دیگر در معرض نمایش قرار دادید.

رضاپهلوی تنها مسئول گفتار و کردار خود است. ایشان نه افتخار گذشته را سهمی می برد، و نه اشتباهات و کجروی های خانواده اش. بنابراین ایشان می تواند به آسانی به امثال شما فرصت طلب ها، و به اصطلاح ژورنالیست ها، بگوید؛ خانم راه بازکن، بگذار باد بیاد.

با فرض محال که پدر ویا پدر بزرگ رضا پهلوی بدترین کار را کرده باشند، ایشان در مقام پرسش و بازجویی نیست. و بهتراست همان گونه که شما قبلاً شعار می دادید، همراه با کدیور، و دیگر فرصت طلبان اسلامی خواه، به خیابان ها بروید و فریاد «یاحسین میر حسین» بکشید بلکه امام حسین معجزه ای بکند و شما و همکارانتان را به آلاف علوفی برساند. همکارتان عطاالله مهاجرانی بود که در وصف خامنه ای سخنرانی کرده بود. بهتر است با هم حرکت کنید تا در شلوغی گم نشوید.

در شرایط کنونی به شرط این که فرصت طلبانی مانند شما و هم پالکی هایتان که ما در مقاله های پیشین نام بردیم دخالت و تبلیغات سوء نکنید،. رضا پهلوی عنصر برجسته، با سواد، نکته سنج، سیاستمدار است که کمتر شناخته شده، و به جای آن سودجویان و کاسه لیسان اصلاح طلب و مزدوران رژیم، خود را به عنوان سیاست مدار جا زده اند.

از رضا پهلوی می خواهید که پدرش را نقد کند، مگر نه اینکه سی و سه سال است که ایرانیانی که قلم در دست دارند، در حال نقد استبداد زمان محمد رضا شاه هستند؟. مگر کتاب ها و مقاله های بسیاری در رابطه با نقد شاه و دیکتاتوری زمان وی نوشته نشده و در دسترس ایرانیانی که جستجوگر حقیقت هستند، وجود ندارد؟. شمایی که خود را ژورنالیست! می نامید، آیا بهتر نبود به جای آن پرسش های کلیشه ای، چند پرسش اساسی در رابطه با آینده و فعالیت های امروز رضا پهلوی از ایشان می پرسیدید؟.

دیگر اینکه دقیقن از چه تاریخی و چه کسانی شما را به عنوان نماینده مردمان و جوانان ایران زمین انتخاب کرده اند که در پرسش های تان، یک سره از کلماتی چون “جوانان ایران” وام میگیرید؟. خانم علی نژاد شما یک نفرید و وابستگی شما به گروه های اصلاح طلب و حمایت هایی که ایشان از شما کرده و می کنند، انکار نا شدنی است، پس لطفن در مصاحبه های تان، به جای استفاده از “جوانان ایران” از کلماتی چون “ما اصلاح طلبان” استفاده کنید که مصاحبه تان بیشتر رنگ واقعیت به خود بگیرد. بهتر است دوستان صمیمی خود که پایبند رژیم اسلامی اند چون اکبر گنجی، کدیور بازرگان، و سروش را همراه بیاورید و تنها به مکتب نروید.

باند مشهور اصلاح طلبان در خارج از کشور که خود را به آب و آتش می زنند تا دولت آمریکا را با رژیم جنایتکار ایران سر میز مبادله بنشانند و رژیم اسلامی سید علی آغا را سر پا نگه دارند تا بلکه خودشان به نان و نوایی برسند از کسانی مانند کدیور، گنجی، مهاجرانی و علی نژاد تشکیل شده است.

باند مشهور اصلاح طلبان در خارج از کشور که خود را به آب و آتش می زنند تا دولت آمریکا را با رژیم جنایتکار ایران سر میز مبادله بنشانند و رژیم اسلامی سید علی آغا را سر پا نگه دارند تا بلکه خودشان به نان و نوایی برسند از کسانی مانند کدیور، گنجی، مهاجرانی و علی نژاد تشکیل شده است.

خانم معصومه قمی روزهای گذشته و مسیح علی نژاد امروز؛ آقای رضا پهلوی در زمان سلطنت پدرش کودکی بیش نبوده است و در هیچ یک از مسائل روز آن زمان، کم ترین دخالتی نداشته، چگونه به خود اجازه می دهید که به دلیل اشتباهات و زورگویی ها و استبداد موجود در زمان پادشاهی پدر ایشان، شخص رضا پهلوی را محاکمه کرده و مورد بازخواست قرار دهید؟. آیا این کار اجرای عدالت است؟. کار زشت شما مصداق بارز یادواره مشهور پارسی است که می گوید: گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری.

شما در مصاحبه خود با آقای کروبی که ایشان خود مرتکب اشتباهات و یا بهتر بگوییم جنایات بسیاری شده اند و دزدی های بسیاری نیز کرده اند، یک بار نیز ایشان را دزد، غارتگر، خیانت کار و یا جنایتکار نخواندید و کم تر از گل خطاب شان نکردید، چگونه می شود که رضا پهلوی به خاطر اشتباهات پدرش، آنگونه مورد بازجویی بی ادبانه شما قرار بگیرد ولی شخصی چون آقای کروبی که خود مرتکب جنایات بسیاری شده اند، از نیش زبان گزنده شما در امان هستند؟.

خانم علی نژاد آیا شما در مصاحبه با میر حسین موسوی، وی را به خاطر اعدام های دسته جمعی بهترین و شجاع ترین جوانان روشنفکر و دگر اندیش وطن در سال ۶۷ قاتل و جنایتکار خطاب خواهید کرد؟. آیا ایشان را به خاطر تمام جنایاتی که پس انقلاب و در زمان نخست وزیری ایشان رخ داد، مورد بازخواست و سرزنش قرار خواهید داد؟.

آقای میرحسین موسوی که با تصمیمات غلط و هدف دار خویش، خیزش مردمی ایرانیان را به بیراهه کشاند، خواستار بازگشت دوران طلایی امام بوده و هستند و هیچگاه از آن همه جنایتی که در دوره نخست وزیری ایشان رخ داد، اعلام شرمندگی و پشیمانی نکردند، چرا خانم علی نژاد که ادعای ژورنالیسی هم دارند، هیچ وقت یقه ایشان و بقیه اصلاخ طلبان را نگرفتند؟؟

آقای میرحسین موسوی که با تصمیمات غلط و هدف دار خویش، خیزش مردمی ایرانیان را به بیراهه کشاند، خواستار بازگشت دوران طلایی امام بوده و هستند و هیچگاه از آن همه جنایتی که در دوره نخست وزیری ایشان رخ داد، اعلام شرمندگی و پشیمانی نکردند، چرا خانم علی نژاد که ادعای ژورنالیسی هم دارند، هیچ وقت ایشان و بقیه اصلاخ طلبان را به نقد نگرفتند؟؟.

خانم علی نژاد آیا خود شما حاضرید که بابت دروغ پردازی ها و وارونه جلوه دادن خیزش مردمی ایرانیان در سال ۸۸ و سوء استفاده از جان باختگان راه آزادی و خانواده های داغدار ایشان و استفاده از آن ها به عنوان نردبان ترقی تان و مشهور شدن تان، عذرخواهی کرده و اظهار پشیمانی و شرمندگی کنید؟.

نامه هدی آقاسلطان که یادتان نرفته است؟. یادتان می آید که خواهر ندای نازنین، برای تان نوشت که ” خانم علی نژاد دست از سر ما بردارید” ؟ اینقدر دروغ پردازی کردید و مصاحبه های جعلی پخش کردید و سخن هایی از مادر ندا را که هرگز بر لب نرانده بود، از زبان ایشان پخش کردید که هدی آقاسلطان کاسه صبرش لبریز شد و برایتان نوشت که تنهای شان بگذارید.

نظرتان در رابطه با این جملاتی که در مصاحبه دوازدهم اسفندماه سال ۸۸ با صدای آمریکا، گفتید چیست؟ “اهداف این جنبش از “رای من کجاست؟” به “حق من کجاست؟” رسیده است نه بیشتر و شعارهای “مرگ بر خامنه ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه” و غیره از سر عصبانیت و خشمگینی ملت بوده است.

این جنبش معتقد است که مردم مبارزه کردند تا جمهوری اسلامی را آوردند، مردم مبارزه کردند تا حجاب را آوردند و پای روی آن نمیگذارند و جوانان در ایران خواستار براندازی نظام نیستند.!” شما چگونه به این نتیجه موهوم رسیدید؟.

به چه حقی از جانب جوانان ایران زمین که خواسته شان را در خیابان ها فریاد می زدند و شعار می دادند “مرگ بر اصل ولایت فقیه” ، سخن گفتید و خواسته و آرزوی ایشان را تحریف کردید؟.

چرا شما  و همکارانتان همواره در تلاشید تا ولایت فقیه در ایران پابرجا بماند و دستورات و قوانین ارتجاعی اسلامی نیز پیاده شود؟. چرا به خاطر مال دنیا و زندگی آسوده خودتان، حاضرید هفتاد میلیون ایرانی اسیر و زندانی و تحت ظلم و شکنجه باشند؟ .

خانم علی نژاد بدون شک نه تنها شما یک عذرخواهی بزرگ را به تمامی جوانان آزادی خواه ایران زمین به علت خیانت به آرمان های مردمان شریف ایران به خاطر چند پوند بیشتر و زندگی راحت تر در انگلستان، بدهکارید، بلکه شایسته است برای خیانت های گذشته اتان دست از این خبرنگاری سیاسی بردارید. این قبایی است که به تن شما نمی آید و از شما خیلی بزرگتر است.

شما باید قبول کنید که حنای شما و گنجی ها و مهاجرانی ها و کدیور ها و ارجمند ها، خیلی وقت است که دیگر برای ایرانیانی که در پی آزادی بی قید و شرط وطن شان هستند، رنگی ندارد. بهتر است خود را کنار بکشید و سد راه آزادی مردم ایران نشوید.

 • omidvaram ba  vojdan be khabe nmidonam dare  ya  nadareh

 • Tmastaneh

  masoomeh ghom kheili kochektar az an ast ke betavand sade rahe melat iran shavd yek rooznameh negar bisavad ke tanha  ke ba  estefadeh az jonbeshe sabz tavanest esmi bar ham bezanad   khaheshan in adam ra intor borog jelveh nadahid  

 • Keivan_kavian

  جناب نگارنده عزیز نه علینژاد نماینده ما است و نه رضا پهلوی. این که حضرتعالی طرفدار سلطنت نیستی از سر تا پای مقاله ات کاملا معلوم است. از اصطلاحات و جملاتت که برای شاهان له له میزنی و کاسه میلیسی… اگر علینژاد محمد رضا پهلوی را دیکتاتور خواند و تو یک جایت سوخت، تو بارها او را بی ادبانه خطاب کردی و جملات موهومی به او نسبت دادی. اینکه حکومت اسلامی جنایتکار است و کدیور و مهاجرانی و… احمقند و حکومت در سال ۶۷ اعدام کرده دلیل نمیشود اعدامها و جنایات خاندان پهلوی نفی شود… آری حنای جانوران حکومت دیگر برای ملت ایران یعنی “ما” نه “شما” رنگی ندارد چه از نوع اسلامیش و چه از نوع سلطنتیش… حقیر فکر میکنم این نظرات شما را اربابتان رضا پهلوی نداشته باشد. ای کاش ایشان قدری به شما ادب و تحمل شنیدن نظرات دیگران را می آموخت!!!

  • Reza Reyhani2003

   با عرض خسته نباشید
   شما اگر راست میگویید لطف کنید و در باره نیم پهلوی بنویسید همینطور که از همه با شجاعت تمام نوشتید
   دوست گرامی

   برخی افراد بهتر است پاسخ جنایات گذشته خود را بدهند

   زمانی که می گوییم پدر تو جنایتکار بود می گوید پدرم به من چه مربوط

   بعد وقتی می خواهد خودش را تبلیغ کند یه بند از خدمات پدرش به کشور سخن

   می گوید که آن هم فقط و فقط از جیب مردم بوده

   ایشان اگر خیلی مرد است پولهایی که خانواده شان از سرمایه های این مملکت

   به غارت بردند را بازگردانند بعد در مرحله بعد مینشینیم و در مورد وووووووو
   با احترام ریهانی

   • Amir

    جناب ریحانی:
    شما که دم از غارت سرمایه مردم ایران توسط پهلوی ها میزنید باید بدانید که اگر ان
    سرمایه ها از ایران خارج نمیشد چه بسا که ان پولها هم مانند دیگر سرمایه های ملت ایران درحلقوم یک مشت عرب ادمکش وتروریست وجنایتکار مانند حزب الله وحماس ریخته میشد ویا در نهایت هزینه چاقوکشهای بسیجی برای کتک زدن مردم در داخل ایران میشد
    به درود…..

  • Arashmokhtari

   کیوان فکر کنم مدتهاست از سلطنت گذشتیم مگر با انقلاب اتفاقی افتاد اگر بنا بر دیکتاتوری بود که کرواتیش از عبا شیکتر بود …. کارنامه این خانم هم که معلومه ببینم اگر اعدام گلسرخی بود منظورت جالبه بدونی که حتی شوهر خواهرش هم میگه اندازه ای نبود که بزرگ بشه ….. اقدام مسلحانه کردن توقع نوازش داشتن؟

   • Reza Reyhani2003

    با تمام احترام
    نازنین هیچکس مستحق اعدام نیست
    ایشان هم مسلح نبودند بیچاره کمونیستها که شدند مرغ سیاه
    لطفا به گفتار بهرام مشیری در مورد گلسرخی گوش کنید تا دستتان بیاد دیکتاتوری ینی نیم پهلوی
    سرفراز باد ایران د ایرانی

    • DRIad

     REZA JON ,BA JI IN KA AS KOMONIEST TARAFDARI KONI BORO KAMI DAR MORD IN ADAMA MOTALEH KONI, IN KOMONISTAH KHANE HASTAN VA AS SHORAVI DASDOR MEGERAN IN HANOZ TO MAGHEZ JENAB ALI JA NAYOFTADEH, INHA KAHEN BA MAMLEKAT HASTAN ,VALEA AS KOJA ASLAH VA MOHAMAT FARAHAM KARDAN KA KHARAB KARI MEKOANAD TA REJIM RO AS PA DARBEYARAN BEGOL KHODESHON IRAN RO BEHESHT BARIN KONAND IN HAM BEHHETESHON BA KHOMINI GHAND ZADAN BE IRAN, IN AMSAL GOLSORKHIHA NOKAR AJNABI HA HASTAN BARI KHARAB KARI DAR IRAN VA HAEGH SHON HAST ,KASI KA BE MAMLEKATESH VA MELATESH KHIANAT MEKONH HAEGHESH MARGH HAST IN CHIZI HAST KA DAR TAMAM KESHVARHA HAST, MOKHTAS IRAN NEST, INHA HASTAN KA MAMLEKATESHONO BE AJNABI MEFORSHAN TA BETONAND POSTO MAGHAM BEGERAN VA IRAN RO DODASTI BE DAST AJNABI BEDAN ,FAHMIDI YA NANNNNNNNNNNNNNNNNNN.

 • Farid_killerloop

  vaghan baratun moteassefam

 • Tina_aria

  خانم علینژاد خوب کاری کردی ،دستت درد نکنه، منم با شما موافقم، به قول
  خودشون ولیعهد دیگه توی خواب ببینه که دوباره بزاریم بیاد بقیه پولهای
  مملکت رو هم بالا بکشه ، آقای به قول خودتون ولیعهد زهی خیال باطل

  • Dariad

   tina jon shoma ka as in khanom tarafdari mekoni, bedon ka amsal shoma zead hastan ,liaghat shoma nadanha hami molaha hastan kabezanad to sarton va began tosari va rosari, in khanom non ro be nerkh roz mekhoreh farda ka rejim avaz besh eshon ham avaz mesh negaran nabash, in mano shoma hastim ka gol in ahmagharo mekhorim va feker mekonim ka karshon dorost hAST, KAMI BEDAR SHID VA DORO BARTONO NEGHA KONID BEBINID  CHE KHABAR ASHT, INGADAR KOR KORANHE AS KASI KA CHAPLOSI MEKONEH TARAFDARI NAKONID ,HAMIN KAR HAI SHOMAST KA GHAND ZADEH BE IRAN,

 • Mehran_shafafzadeh

  joz yek mosht adame bisavad, kasi tarafdare saltanato pahlavi nist,

 • Shahla

  کسی که این سایت را راه اندازی کرده معلومه خیلی آدم مزخرفیه،واقعا آدمهایی مثل شما طرفدار این

  غارتگران هستن،توقع بیشتر از این هم نمیتوان داشت واقعا برای خودت و پادشاه خیالیت متاسفم

 • Farzaneh Farhadian

  مشخس بود که  به هیچ عنوان طرفدار حکومت پادشاهی نیستی ….لول …

 • Farzaneh Farhadian

  معنی   آزادی   بی  قیدو  شرط  رو  هم  فهمیدیم ….شما  که  هنوز  به  یه 
  مصاحبه  ساده  به  خاطر  اینکه  به  یه  به  ” شاهزاده”    به  گمان  بعضی
  بادمجون  دوره  قاب  چین   ها  توهین  شده  , رو  نمیتونی  تحمل  کنی  و 
  معنی  آزادی  بیان  رو  نمیفهمی  دم   از  آزادی  واقعی  میزنی ?  شما  چه 
  فرقی  با  این  رژیم  داری  که  خبرنگار  ها  رو  به  خاطر  اینکه   
  میخوان  آزادی  بیان  داشته  باشن  میندازه  توی  زندون  یا  میکشه ؟

 • Arash

  ما ایرانیها سزاوارحکومتی بهتر ازاین آخوندهای لجن نیستیم

 • omid momeni

  aghaye parsa ba eenke maghale hate shoma ro mikhoonam va alaghe daran aslan moafeghe een maghaleye akhar nistam khanoome alinejad harfe dele hameye oon adamaee o zad ke dobare nemikhahand be chahi ke dar gozashte boodan biyoftan . dorood bar shoma khanoome alinejad

 • Arash

   Bekhatere hamin jesarat va bi parvaiye khabarnegarha dar keshvarhaye gharbi hast ke siasat madarha jorat nemikonan dast az pa khata konan! Bad ma be basiji ha to iran enteghad mikonim ke chera sansor mikonan enteghad haye bi parva as Khamenei ro !!! Va harki ba jesarate bishtar az Khamenei enteghad kone koli azash hemayat mikonim ! Hala chera nabayad ye khaabar negar betone tanaghzate kesi ro ke mikhad biad va be keshvaremon hokomat kone alann be ma neshon nade ke badan nagim azab ghalati kardim gole harfasho khordim !!!!!!

 • نسل سوخته

  ما ایرانی میخوایم که در اون آزادی باشه اصلا به درک که مسیح علینژاد گستاخانه با پسر شاه سابق حرف زده
  اگه همین مسیح خانوم با خامنه ای اینطوری حرف میزد شما بازم میگفتی گستاخانه؟؟؟؟؟
  حکومت پهلوی هم به درد نمیخورد اینو نسل ما خوب میدنه
  ما وطن پرستا(اگه واقعا وطن پرست باشیم)نه حکومت سلطنتی نه سلطنتی مشروطه نه حکومت دینی و نه مجاهدین خلق و نه آخوندای بی پدرو مادر و نه هیچ مزدور و خائنی رو نمیخوایم ما ایرانی رو میخوایم که تحت حکومتی لیبرال دموکرات اداره بشه و فقط در دست وطن پرستان باشه.
  اینکه علی نژآد با پسر شاه سابق چطور حرف زده اصلا واسم مهم نیست.

  • Neginmanafi

   moteshakeram

 • Sp

  Be nazare man soalate Khanom Alinejad kheili ham be ja bood. Dar zemn aghaye Pahlavi kheili ham bayad khosh hal bashe ke morede mosahebe khanom alinejad boode. Shoma too een maghalat hameye eftekharat khanevade Pahlavi ra ekhtesas midid be aghaye Reza Pahlavi vali ta harf az dictatori miad shoma migid Gonah kard dar balkh Ahangari…. Man ham ba shoma movafegham bayad eeshoon ra bari az gozashte doonest amma bayad doonest ke 1) darbareye gozashte chi fekr mikone va 2) ta hala be onvane yek sisatmadar che dastavardhayee dashte? Shoma ke een maghale ra minevisid lotfan 2 ta az dastavardhaye een agha ra dar teye een 30 saal benevisid ta ma ham bedoonim va roshan beshim. Hatta vocabulary ke eeshoon akhiran  daran be kar mibaran arie az eslah talaban va opposition dakhele man nemidoonam inke eeshoon khodeshoon ra ghader be barpayee yek kongereye melli midoonan az koja miad. Kharej az har goone tasobi bian began che karhayee kardan dar teye een 30 saal va chera fekr mikonan mitoonan hamchin kongereyee ra tashkil bedan va aya hich goroohe digeyee shayeste tar az ishoon nist?

 • Abazarghafary

  این جنده گنجی که نامش مسیح است // در شناسنامه بتول میباشد .این اصلاح طلب شرمنده سابق ملاها // خایه مال ولی وقیح میباشد .این کلاه که جای روسری بر سر کرده// مصداق نوکری علی میباشد .ننگ بر روسری و کلاه و چادر که همه // از بردگی سید علی میباشد.خوش گفت ایرج میرزای بزرگ ملت // زن حزب الهی  عشق …ر میباشد.

 • البتّه از نظر من، امثال این خرفسترینه‌ی کاملاً معلوم‌الحال، خیلی حقیرتر از آن‌اند که کرای خطاب و پاسخ می‌کرده باشند… بااین‌حال، باید به نوبه‌ی خودم، از نویسنده‌ی این مقاله‌ی روشنگر و بسیار درخور درنگ، تشکّر کنم؛ همچنان‌که پیش و بیش ازآن، از شاهزاده‌ی نازنین‌مان، بسیار و بی‌اندازه: تعجّب!!

 • Cmorgh56

  با درود بر شما
  خانم علی نژاد بهتر است شما برگردید ایران و همانجا گزارش تهیه کنید.

 • کورش کاویانی

   گوسفندان بی‌بی‌سی و دیکتاتوری شاه !
  چه رسم شومی شده است که هر کسی‌ با ادعای مبارزه با “دیکتاتور” یک شبه
  آزادیخواه میشود  حتی اگر خودش یک قاتل زنجیره‌ ای  حرفه‌ای مانند مموتی
  باشد.گویی جمله سحر آمیز تطهیر کننده‌ای است که هر کس آن جمله جادویی را
  بگوید همه گناهانش پاک و در ردیف قدیسین قرار می‌گیرد.
  اما اگر نیک‌ بنگریم آنچه مدعیان به نام مبارزهٔ با دیکتاتوری انجام
  میدهند کار‌های عبث و بیهوده‌ای هست که تحت تاثیر رسأنه‌های گروهی ماند
  بی‌بی‌سی انجام میدهند ،” گوسفندان بی‌بی‌سی  با شعار ما همه سرباز توییم
  بی‌بی‌سی ” .
  برخی‌ دیگر آنقدر مبارز شده که حتی تحمل شنیدن نام پادشاه را ندارند و
  این را هم به حساب آزادگی خود می‌گذرند نه خریت و نادانی‌  و بی‌ دانشی محض
  از تاریخ و فرهنگ ایران و بی‌ هویتی خودشان.
  برای این کوتوله‌های فکری فقط مهم این است که مبارزه میکنند ! هم با شاه هم با خمینی و ناسزا گویشان را به حساب قهرمانی می‌گذرند.
  هر ایرانی که با پادشاهی و پادشاهان ایران مشکلی‌ داشته باشد و حمله به
  آنان را برای خود آزادگی و قهرمانی به شمار آورد یک قربانی انقلاب ۵۷ و یک
  خمینی کوچک هست که نهضت امام را ادامه میدهد.
  از مشخصات بارز این دیکتاتور‌های کوچک و ذلیل هم بالا بردن  پرچم مصدق
  می‌باشد ! مصدّقی که ۳ سال سیاهترین دیکتاتوری را در دوران کودتای خود با
  دستگیری همه مخالفان و بستن همه نشریات مخالف و راه اندازی مسخره‌ترین
  رفراندوم چماقی که رسماً ماموران بر سر صندوق با چوب و چماق ایستاده بودند و
  کسی‌ که رأی مخالف مصدق میداد همان جا پذیرای مفصلی از او به عمل میاوردند
  اما برای مبارزین با دیکتاتوری شاه ! بت بزرگ هست.
  مصدّقی که حائری نژاد نماینده فراکسیون اقلیت از جبهه ملی‌ نامه تظلم
  آمیزی به دبیر کلّ  سازمان ملل نوشته و از او تقاضای کمک به آزادی زندانیان
  سیاسی دربند و دستگیری مصدق به عنوان یاغی‌ و مجرم میشود .
  “دیکتاتور ” بودن که دستاویزی مبتذل برای کوته فکران صفر کیلومتر سیاسی
  تبدیل شده تا با تمسّک به آن حکم اعدام سیاستمداری را تحت تاثیر تلقینات
  رسانه‌‌های غربی به خصوص بی‌بی‌سی صادر نمایند ،صفتی هست که هر کسی‌
  میتواند به هر فردی در هر جایگاهی‌ نسبت دهد.
  هر آموزگاری ، مدیری ، پلیس ،کارمند ،رئیس جمهور .. حتی کودکان را
  می‌توان با دلایلی دیکتاتور نامید چرا که کودکان نیز خواست و اراده خود را
  با بی‌رحمی به والدین خود تحمیل میکنند.
  دیکتاتور خواندن محمد رضا شاه هم از همان مقوله است . “دیکتاتور”  که
  مدعیان آن حتی تعریفی‌ برای دیکتاتوری با بد بودن آن ندارند،چرا باید
  دیکتاتوری بد باشد؟چه کسی‌ دیکتاتور هست؟ در فضایی مسموم انقلاب زده سیاسی
  که هر بقال و چقال و هندوانه فروش هم سیاسی شده باید برای نشان دادن سیاسی
  بودن خود از همین ابزار کودکانه استفاده کنند و به غربی‌ها نشان دهند که
  شاگرد خوبی‌ بودند و آنان را لطفا آدم حساب کنید چرا که ما دیکتاتور‌ها را
  بر میاندازیم و بعد از آن خودمان اول ترتیب مخالفان خود را با گلوله میدهیم
  پس از آن یک خونخوار بر سر کار می‌آوریم و به روز سیاه می‌نشینیم.
  این حرف ملا مهندس بازرگان ملعون هست که میگفت دانشجویان ما در زمان شاه برای خوش آمد غربی‌ها تظاهرات به راه میاندختند.
  در زمان شاه هم هر جوانی که کمپلکس جنسی‌ داشت برای جلب توجه همکلاسی‌های
  دختر جوجه خود، یا در کار تحصیل خود مانند چهار پا در گل گیر میکرد مبارز و
  سیاسی میشد ، هر دانشجوئی اعزام به خارج که در کار خود تحصیل خود باز
  می‌ماند برای توجیه عقب افتادگی خود  ،تظاهر به سیاسی بودن و مبارزه علیه
  دیکتاتوری میکرد تا بطالت عمر و تباهی آنرا با نمایشات مبارزاتی پوشش دهد .
  یادگاران امام هم ارثیه شوم افکار مسموم انقلابی را به فرزندان خود به
  ارث گذاشتند تا کسی‌ بر سر آنان این انقلاب را نکوبد و سرزنش نکند ،هر
  جنایت کاری اسلحه به دست خود گرفت و قتل‌های خود را با مبارزه با دیکتاتوری
  توجیه کرد ،دزدان و سارقان مسلح که می‌خواستند بانک بزنند اول عضو
  چریک‌های فدای خلق میشدند.
  جدی‌ترین مبارزان علیه دیکتاتوری شاه ! همین سردمدران نظام بودند که
  همگی‌ بدون استثنأ از مشتریان دائمی ساواک و اوین بودند ،و کسانی‌ که هنوز
  با افتخار و نبوغ زیاد در حال مبارزهٔ با دیکتاتوری محمد رضا شاه هستند در
  کنار سید علی‌ و مموتی قرار میگیرند و سر بزنگاه انتخاب با سید علی‌ بیعت
  خواهند کرد.
  با اینکه این مبارزان !! سال‌ها در اوین بودند و بسیار هم شکنجه‌های
  سختی شدند،اما هیچ جای در بدنشان حتی جای زخم هم بر جای نمانده بود ،(با
  اینکه حتی جای زخم  چه رسد به شکنجه تا اخر عمر بر جای می‌ماند!)، که
  بتوانند به حساب افتخارات مبارزات علیه دیکتاتور ! را به چشم مردم فرو کنند
  ،همه آنان  سر حال از زندان بیرون امدند ،اسلحه گرفتند و به نام مبازره با
  دیکتاتوری شاه به جان مردم بی‌ گناه افتادند و مانند مغولان آمدند کشتند
  سوختند و بردند.
  کسانی‌ که مشکل این حکومت را ” دیکتاتوری ” می‌دانند ، اگر نادان نباشند
  ابله هستند و ندانسته در دام رسانه‌‌های گروهی و تلقینات آنان افتاده اند
  ،این حکومت خونخوار اسلامی ،جنایت کار علیه بشریت هست نه دیکتاتور
  ،دیکتاتور به خودی خود هیچ نشانی‌ از جنایت ندارد می‌توان دیکتاتور بود اما
  انسان بود ،تا قبل از جنگ جهانی‌ دوم دیکتاتوری نوعی افتخار و صفت مثبت
  بود که به کسی‌ اطلاق میشد، تاا جاییکه سید ضیا نخست وزیر از احمد شاه
  می‌خواست که او را به لقب دیکتاتور بنامد ! دیکتاتوری بیشتر از هر چیزی
  نشانه اقتدار هست که میتواند انسانی‌ هم باشد ،برای جنایت کار ،تبه کار ،
  دزد ، و .. اسامی دیگری داریم . 
  اما جدا از مردم عادی و عوام حتی روشنفکران هم در دام رسانه‌‌های غربی
  افتاده و مدام بدون اینکه تعریف مشخصی‌ از دیکتاتور داشته باشند ،در حال
  مبارزه با دیکتاتوری نظام هستند !
  دقیقا به همین علت تا به حال مبارزات به ثمر نریسده چون هدف مشخص و
  ملموس نیست و به خوبی‌ ماهیت نظام تعریف نشده و با اتلاق صفت ” دیکتاتوری ”
  با شلختگی و سمبل کردن ما را به وادی سرگردانی کشاندند.
  این حکومت دیکتاتور نیست ! جنایت کار است ، مافیا هست، تبه کار و دزد
  است اینها ارتباطی به دیکتاتوری ندارند ! مقامات حکومتی قاتلان و دزدان
  حرفه‌ای هستند
  همه این افراد به پاس جنایت‌هایشان در این حکومت حضور دارند ،این افراد
  مجرمان تحت تعقیب هم در رژیم شاهنشاهی هم در محاکم بین الملی و هم در
  دادگستری قصاب خانه خود نظام پرونده دارند ، یک مشت جانی سابقه‌ دار مانند
  کردان و  احمدی نژادی که افتخارش ۲۰ سال پیش زدن ۱۰۰۰ تیر خلاص به سر
  جوانان ایرانی بود .
  “دیکتاتور” الزاما جنایت کار نیست ،تبه کار نیست ،احمق نیست ، می‌توان
  دیکتاتور خردمند بود انسان بود و خدمت کرد ،  تا ما تعریفی‌ روشن از
  دیکتاتور  و ماهیت این نظام  و تا تفاوت اینان با یکدیگر روشن نشود و ما
  رژیم را بخواهیم به نام دیکتاتور براندازیم همین آاش  هست و همین کاسه !
  محمد رضا شاه دیکتاتور ؟؟!!
   محمد رضا شاه تنها صفتی که در او به نمیتابد ” دیکتاتور ” بودن است !
  پادشاهی بسیار منظم ،دقیق سختگیر ، در تاریخ یاد آور انوشیروان با هویدای
  بزگمهر خود. محمد رضا شاه بر اساس قانون اساسی‌ عمل میکرد ،کسانی‌ که طوطی
  وار دیکتاتور بودن محمد رضا شاه را بلغور میکنند بگردند ببینید از زبان چه
  کسی‌ آنرا شندند ! از زبان یک گوسفند بی‌بی‌سی ؟ یا منبر امام ؟ سعی‌ کنند
  ببینید میتواند بر مبنای عملکرد محمد رضا شاه نکته منفی‌ پیدا کنند که
  محکمه پسند باشد !حتی یک بند پیدا نخواهید کرد.مو به مو طبق قانون اساسی‌
  که به آن سوگند یاد کرده بود رفتار کرد ،تمام اختیارات قانونی و هیچ گاه نه
  امتیاز و نه حقوی بیشتر از قانون خواست و با مجلس و مردم هم هیچگاه مشکلی‌
  نداشت .
  اگر بخواهید بگویید مجلس دست نشانده ! از همین مجلس نظام دست نشانده تر
  در تاریخ هم مگر وجود دارد که این همه درگیری و مشکل با حکومت و دولت دارند
  ؟؟ هیچ کدم از ادعا‌های دشمنان محمد رضا شاه حقیقت ندارد ،دروغ محض ! با
  بی‌ شرمی و وقاحت آخوندی انقلابی توده‌‌ای .
  اتفاقا محمد رضا شاه بسیار آزاده تر و دموکرات منش تر از مردم همزمان
  خود بود یک شخصیت برجسته بین الملی که همه دنیا در برابر بزرگیش تعظیم
  میکرد این هم از دیکتاتوری بود؟ زمانی‌ که به آلمان سفر کرد یک ملت با تمام
  وجود از او استقبال کرد ! سفر شاه تبدیل به جشن ملی‌ و تعطیل شدن کشور شد ،
  هسم جا مردم با بی‌ صبری در دانشگاه ، کارخانه جات ، آتبان‌ها ، خیابان‌ها
  همه منتظر دیدن شاه بودند ،عجب دیکتاتوری بود !!مردم دیکتاتور پرور آلمان
  !!؟ هتلی در مونیخ که شاه فقط یک شب در آنجا بود دیگر تا امروز به فرد
  دیگری کرایه داده نشد و همه چیز همانگونه مانند موزه به همان شکلی‌ که شاه
  آنجا را ترک کرده بر جای مانده است.
  دیکتاتور محمد رضا شاه با دیکتاتوری کامل حتی کسانی‌ که اقدام به ترور
  وی کرده بودند را مورد عفو قرار میداد و کسانی‌ ماند پرویز نیک‌ خواه که از
  سران کنفدراسیون بود و طرح ترور شاه را ریخته بود پس از روبرو شدن با شاه
  از دیدن حقایق تکان خورد و آن بت ساخته انقلابیون شکست و فدائی شاه شد و از
  اولین کسانی‌ بود که در انقلاب اعدام شد .
  سایت عفو بین الملل تمام اسناد را در سایت خود نهاده می‌توان رجوع کرد
  حتی یک بیانیه یا قطعنامه در محکومیت ساواک و رژیم شاهنشاهی پیدا نخواهید
  کرد، صحبت از زمانی‌ هست که در آلمان در داخل زندان پلیس تروریست‌ها را
  رسما اعدام میکرد در آمریکا بگیر و ببند واویلا بود و فعالین سیاسی چپ از
  ترس دستگیری به آمریکایی لاتین می‌گریختند و پناهنده میشدند ،در زمانی‌ که
  عفو بین الملل حتی سوئد را هم محکوم کرده بود اما ایران شاهنشاهی را نه !

  • Reza Reyhani2003

   با درود
   نازنین ما ایرانیان قربانی دیکتاتوری شاه هستیم
   شما باید به سخنان خود شاه گوش کنی که با زبان خودش گفت مردم صدای انقلابتان ار شنیدم
   حال شما هنوز هو خودت را بخواب میزنی کاریش نمیتوان کرد
   چیزی که شما شاه الاهی ها نمیخواهید درک کنید این است که مردم ایران انروز سی میلیون نفر با تیپا اشان را انداختند بیرون زیرا از ظلم شکنجه کشتارها زندانیان دزدیها بستوه امده بودند
   کسی گه دیکتاتوری شاه را جا بحا کند و مصدق را جایگزین کند بهتر از این نمیشود
   سر فراز باد ایرن و ایرانی
   نابود با اخوند و اسلام پلید

   • Reza Reyhani2003

    محمد
    رضا شاه وخرافات..محمد رضا شاه: “… واقعا این آدمهای بدبختی که خدا
    ندارند مرا سخت متاثر میکنند نمیتوان بدون خدا زندگی کرد من از پنج سالگی
    با خدا زندگی میکنم از زمانی که الهاماتی به من شد.تعجب میکنم که
    نمیدانستید همه میدانند که الهاماتی به من
    شده است. من حتی این را در زندگینامه ام نوشته ام. در کودکی دویا سه بار
    به من الهام شده است. یک بار در پنج سالگی و بار دوم در شش سالگی. در
    نخستین بار من حضرت قایم را دیدم که بنابر مذهب ما غایب شده است تا روزی
    بازگردد و جهان را نجات دهد. در آن روز من دچار یک حادثه شدم و روی یک صخره
    افتادم و این او بود که مرا نجات داد. او خود را میان من و صخره جا داد.
    من این را میدانم زیرا او را دیده ام. نه در رویا که در واقعیت مادی
    .میفهمید؟ من او را دیدم همین. کسی که همراهم بود او را ندید. و کسی جز من
    نمیبایستی او را ببیند زیرا … ,آه میترسم منظورم را درک نکنید.بعضی ها به
    تناسخ و حلول مجدد روح در جسم اعتقاد دارند و من به احساس پیش از وقوع
    معتقدم. من احساس های پیش از وقوع مداومی دارم که به نیرومندی غریزه ام
    هستند. حتی در آن روز که از فاصله نزدیک به من تیراندازی شد بکمک غریزه ام
    نجات یافتم. برای اینکه در حالی که قاتل هفت تیر خود را رویم خالی کرد من
    بطور غریزی همان کاری را کردم که در مشت زنی سایه رقصان میگویند و در کمتر
    از یک ثانیه پیش از آنکه گلوله به قلبم برسد چنان حرکتی کردم که گلوله بجای
    قلب بر شانه ام اصابت کرد. این یک معجزه بود من به معجزه اعتقاد دارم وقتی
    تصور بکنید که من با اصابت پنج گلوله زخمی شدم یکی در ناحیه صورت یکی در
    شانه یکی در سر و دو تا در بدن و آخرین گلوله در هفت تیر ماند زیرا ماشه در
    نرفت… باید به معجزه ایمان بیاورید. من چقدر حادثه هواپیما داشته ام و
    همواره به دلیل معجزه و خواست خدا و پیامبران سالم مانده ام. میبینم که شما
    دیر باورید”
    …….خودتان قظاوت کنید وقتی شاه خودش خرافاتی باشد باید هم بعد از او ملاها بیایند وحکومت ر ا در دست بگیرند

    http://www.youtube.com/watch?v=gRmKSKQLFdEآخرین سخنرانی شاه معزول به ملت – قسمت یکم – Bahram Moshiri

    • Reza Reyhani2003

     باید به ندانم‌کاری‌های دستگاه محمد رضا شاه پاسخ
     بدهد. این دست کارگذاران و دست‌اندکاران و خود محمد رضا شاه و بازماندگان
     او هستند که باید پاسخ بدهند که چرا برای نمونه در آغاز سال‌های شهریور
     بیست در سراسر ایران رویهم ۲۵۰ مسجد بوده و سپس بیش از ۵۳ هزار مسجد و تکیه
     و حسینیه در سال‌های پیش از ۱۳۵۷ که خمینی ِ دجال هنوز به‌ایران نیامده
     بود، در ایران بر پا بودند و در برابر با سرکوب و زندان، نمی‌گذاشتند هیچ
     سازمان و باشگاه و حزب آزادی پدید بیاید!ه

     • Reza Reyhani2003

      شاه عملا هم شاه بود، هم نخست وزیر، هم وزیران را تعیین میکرد، هم فرمانده
      کل ارتشهای سگانه، هم رییس مجلس، هم تعیین کننده نمایندگان مجلس و همزمان
      رییس ساواک و خلاصه از سیم کشی، لوله کشی، بنایی ساختمان گرفته تا خرید
      هواپیما، سفارش کشتی، توپ و تانک، بستن قراردادهای نفت تا سرمایه گزاری در
      کشورهای دیگر و دادن وام و بخشیدن پول به کشورهای اروپایی و آسیایی بود
      (۱۰۰۰ میلیون دلار به بریتانیا، ۸۰۰ میلیون دلار به فرانسه، ۵۰۰ میلیون
      دلار به سوئد، ۵۰۰ میلیون دلار به ایتالیا، ۱ میلیون دلار به یاسر عرفات
      (در ۲ چک ۵۰۰ هزار دلاری) …) ، قانون اساسی ایران را زیرپا له کرده بود،
      مردم را رعیت خودش می پندانشت و ایران را ارث پدری میدانست.! وی همزمان همه
      دهان ها را هم بطور کامل بسته بود و در تلویزیون به مردم میگفت “همین
      اینست که هست، اگر دوست ندارید میتوانید پاسپورت بگیرید و از ایران بیرون
      بروید”. رفته رفته مردم بجوش آمدند اما چیزی نمی گفتند، ناگهان جرقه ای زده
      شد و با جرقه ای تمام کشور شعله ور شد . مردم تنها او را گناهکار اصلی
      میدانستند و دیگر به وعده های راست و دروغین او اعتنا نمیکردند!
      کمترین
      گناهش این بود که گمان میکرد تنها خودش باهوش است در حالیکه حتی زیر دماغش
      را نمی دید و همش نگران کمونیست ها بود و برای همین دشمن واقعی را نمیدید و
      اینطور می پنداشت که روحانیان مدافع او هستند و حتی در مصاحبه با اوریانا
      فلاچی گفته است که نیروهایی از بالا نگبهان او هستند ( مثلا امام زمان و
      حضرت عباس) و رژیم او را حفظ خواهد کرد.

    • SORYW

     mardak shoma ka as shah  va reza shah enteghad mekoni, agr vagt dashti katab tarikh vagi iran ro boro bekhon bebin dar zaman ghajar mamlekat ma dast rosa,faransaciha, englisi ha bod ba avardan farangh mamlkat ma tekeh tekeh shod, reza shah ka amad be on goldorihash mamlekato nejad dad, farhango be iran avard, khjili karha kard ka mamlkato be jonbesh daravard khili karhi shesteh kard ka yek as onharo molha nakardan, man nemigham inham khob bodan vali nesaf ham khob chizi hast, shoma chera faghat badiharo mebini khobi haro ham kakardan bebinid, zaman mohamad reza shah naft ma gimat bali dhast opak darst iran bod, iran ghodrqat zeadi dar donya dhast to onzaman ye be doni nayomadeh bodi ya chiz nemidoni, bror tarikh ro bekhan ta khobi ha va badi haro tash khis bedi , be harf ino on gosh nadeh ,

 • Siavash N

  اکثر کسانی که در جوامع استبدادی و بسته بزرگ می شوند نقد کردنشان همان ترور شخصیت است. من طرفدار نظام پادشاهی – پارلمانی هستم و به رضا پهلوی به چشم یک گزینه خوب برای پادشاهی نگاه می کنم. در عین حال می پذیرم که ممکن است این موضوع همه را خوش نیاید. از ایشان بت نمی سازم اما معتقدم فضایی که در آن احترام حاکم نباشد مستعد خشونت و توهین است. درود بر شما

 • Arta

  in groh be nam jonbehsabz  aghaz kard va az ghodrati keh dashtand  nirohaye  mardomi rah  sar dar gom va  jonbeshe vaghiy rah shabih sazi krad va bad sarkob kardamn va bad ham be kharej rojoo  kardan.   be onvan  alternativ   in ast  anan  keh be chesh meh mardom khak pakhsh mikonan  . in yek  kheyanet bozorg bood  be janbesh mardom iran .  aya dar farhage shoma   ali  nejad ha   pasokh mani darad .   melat iran shoma rah mishenasad  va dar zamani pasokh shoma  rah khaha dad  . shoma  az pase hadese cheziamokhteid valy hanoz chezi ast  keh dar farhange shoma momno ast beyamozid va shoma nemitavanid hargez  eda bekonid . in dar parantes ast keh shoma hastid dr biron parantes shoma vojood nadarid . pas shoma  nistid beravid dar haman hichestanitan keh rabareh shoma gooft hichey  shoma hargez skasi nakhoahi shod bedalile farhange khod froshi bodan .  ..

 • bi khoda

  شما برو درتو بده جیگی برو قم زیر اخوندا بخواب معصومه جان قمی خانوم قمبلی

 • کورش کاویانی

  رضا ریحانی

  شونبول طلائ امام خمینی‌ای یادگار امام که پس از این همه سال هنوز داری
  با ساواک و شاه مبارزهٔ میکنی‌ ،ای مفلوک درمانده که برای توجیه جنون
  انقلابیت  مجبور به بافتن چنین هجویاتی هستی‌  یکی‌ از از شکر‌های زیادی را
  که به پیروری از منویات امامت بلغور کردی را با مدرک اثبات کن ! حرف مفت
  که دریاست ، امثال تو میتواند تا ۳۳ سال دیگر و باقی‌ عمر منحوسشان اراجیف
  بی‌ سرّ و ته ردیف کنند ، ادعا باید مدرک و اسناد داشته باشد بفرایمید یکی‌
  از آنها که گفتید را ثابت کنید . حتما پدر شما هم  قواد شهر نو کرده بود
  که یادتون رفت بگید. 

  در مورد هر کدام از ادعا‌های من هم مدرک و سند خواسیتد بلافاصله ارائه خواهم کرد. 

 • Ahmadi241

  drood bar shoma ke asle matlab ra goftid .in kanom bavaresh shode ke kasi hasto har galati mitone bekone vatan frosh mozd begire akondha .etelaati.besavad ke az tarafe rejim amadeh.inha moteasefane kam nistand.

 • Abazarghafary

  این جاکشان که با ۱۰ نام مختلف اینجا مینویسبد ،، جاکشان سایبری رژیم میباشند .//ساعتی ۷ هزار تومان میگیرند و حنجره جر میدهند ،، چونکه خایه مال سید علی رجیم میباشند //این جاکشان که چشم بر جنایات ملا و اسلام بستند ،، از نوادگان محمد بچه باز عقیم میباشند//کیره اسلام خورده ناگهان بر سرشان ،، در پی نوکری امام نقی بقال لعین  میباشند //به جای جنایات حاضر شیخ مادر جنده مثل آخوند ،، به صحرای کربلا زنند و وکیل رژیم  میباشند //شیخ جاکش دیری نپایاد ای فرومایگان اسلام پناه جاکش ،، کیر این ملت به زودی به کون امامان و دین میباشد //خایه مالی  ملایان کم کنید ای جاکشان سایبری ،، که تا دسته به شما فرو کند و ،،،، همین میباشد.//

 • Alpha_12

  این مادر جنده رو باید از کون کرد  کیرم تو کلاه کیریت مثل فاحشه ها داری خایه مالی میکنی  کس کش حرومزاده 

 • amir

  اقای پارسا این درسته که رضاشاه بادر نظر گرفتن اینکه اورا ایرونساید انگلیسی سر کارآورد باوجود اینمرد وطن پرست ودیکتاتوری بودکهبه کمک روشن فکران آن زمان خدمات زیادی به مملکت انجا داد ولی پسرشنه تنها خدمتی به میهن ومردم نکرد با گودتای ۲۸ مرداد بزرگترین خیانت را به مرد ومیهن مهمرتکب شد

 • Abazarghafary

  دوستان عزیز این سایت ،من اباذر غفاری  اصلآ آدم بی ادب نیستم در زندگی عادی هم از ادب خارج نمیشوم ولی تا وقتی این حرامزاده آخوندها دستور جنایات میدهند ، تا وقتی بسیجی مادر جنده به اسم مسافر کش کسانی را که به قول این زن جنده ها بد حجاب  هست سوار و در خانه های امن سپاه به آنان تجاوز میکنند وبعد  میگند یارومسافر کش بوده و تقصیر این خانوم هست که چادر نداشته ، تا وقتی دشمن خودشون را به نام قاچاق چی اعدام  میکنندتا وقتی این همه جنایات میکنند من ننه جنده اینها را با دیوان شعر خود که به زودی چاپ میشود خواهم گایید .بدانید ملا با جملات فکلی و تی تیش مامانی نمیرود ، این بسیجیها و پاسداران فرزندان کس کشان شهر نو قبل از انقلاب هستند. شبها در مساجد به این بسیجی ها تجاوز میشه تا به قول معروف کونی و پر    رو شوند برای همینبه این طایفه ملا و بسیجی و آخوند و سپاهی مسلمان رحم نباید کرد . شهر نو زمان شاه به این مساجد کنده پرور لواط کار شرف دارد.

 • Neginmanafi

  agar kheyli negaran sarmaye va polay mamlekat hastin zamani ke shoma mashgol in bodin ke hala shah ra kardim biron dorost bod ya na  akhonda be esm eslam  hamro koshtan va hamaro ham khordan to az dorey shaham badbakht taro bipol tar bi ehteram tari   ta vagti ke sorakh doaa peyda nashe bad taram mishe       in saheb nazaran  ke komment mizaran baba  sar abnabat chobi dava mikonid  ye fekri be hal   alaneton bekonid  ke chizi baraton namonde rast migi zoret be akhonda berese   on bichare shahzadey sabeg ke  be foti bande  va tasiri ham to zendegi emroz mano to nadare

 • Manuchehrbehdani

  وای بر ما ..شما که هنوز با هم جنگ دارید ..تحمل یک مصاحبه را ندارید هیچی نشده همدیگر را محکوم می کنید ..شما کجای کارید؟؟  همان بهتر که دخالت تو کار ملت نکنید ..بگذارید ملت هدف و راه خودش را برود ..حتی اگر شما خوشتون نیاید .بوی کباب نیست ..خر داغ می کنند ..
  .

 • SORYW

  IN KHANOM HAM MESL GANJIHA KA KHOD FOROKHTEH HASTAN VA NAN RO BE NERKHE ROZ MEKHORAN KA KAM NAYARAN VALEA KASI KA VATN DOST HAST TA PAYE JAN BARI MAMLEKATESH VA MELATESH FADAKARI MEKONE VA SAY MEKONEH KAMI AS DAD=RD MARDOM HAMVATANESHO BE DOSH BEKESH YA DARMON KONEH, , PEDARAM HAMESH MEGOFT TA GAVTI KA IN HAM KHAEN DAR IRAN VA KHAREJ AS IRAN DARIM MAMLEKAT MA DOROST BESHO NEST, HARKI HAM KA POO VA SARMAI DASHT YA BE ENGLIS ,FARANCEH YA USA RAFTEH VA ONJA KHOSH HASTAN VA BOGO KARNA MEZANAD, KI BA KI HAST, MAMLKAT MA DAR ARAMESH BOD VA HICH ASHKALI HAM NADASH ,AYA SHOMA FEKER MIKONID BA RAFTAN SHAH ,MAMLEKATO BEHTAR  KARDID, HAME DONYA DOSHMAN MA SHODAN, MAMLEKAT KA VIRAN ,SHOD MARDOM DAR FAGHRO BECHARGI HASTAN, ELMO DANSH AS BEEN RAFTEH ,BE CHI IN RAJIM MANAZID BARCHARAHI KHOD FOROKHTEH, AS JAPAN YAD BEGERID KA CHAGADAR BA EYMAN VA SADEGH HASTAN VA KHODESHON  VA MALEKATESHONO BE AJNABI NEMEFOORSHAN BAYI MANAFEH SHAKHSE KHODESHON , BERIN KHAJALAT BEKASHID BAON MARAM POCH VA ABLAHANEATON,

 • سلامت

  شاه پرست محترم اولا که نشسته اید آن ور دنیا کنج یک شومینه ۲۴۰۰۰ نفستان از جای گرمی در میاید/ در ثانی شما که معتقد هستید نباید ولیعهد را به خاطر پدرش محاکمه کرد اگر ایشان فرزند آن آقای محترم نبودند بازهم به این مرتبه از شهرت می رسیدند؟ و مطلب آخر اینکه ایشان مثل شما هیچگاه معتقد به دیکتاتوری پدرشان نیستند همچنان که به چالش نکشیده شدن کروبی از سوی مسیح را به حساب مدارا و همراهی این دو فرض کرده اید نقل قول های مثبت و حداقل سکوت ولیعهد از پدر دیکتاتورش به منزله حمایت از ایشان می باشد. راستی مرا هم مثل مسیح متهم به اصلاح طلبی نکنید چون من سالهاست که معتقدم راست و چپ دو تیغه یک قیچی هستند!