بایگانی ماهیانه: ژانویه 2012

ملا اکبر گنجی برای بقاء و پایداری رژیم اسلامی، از یک منبر به منبر دیگر می رود۱۰

اکبر گنجی که نخست در خدمت و از پایه گذاران رژیم بوده، به دلیل مخالفت با رفسنجانی، مورد غضب قرار می گیرد. آزادی گنجی از زندان از یک سوی، و روانه آمریکا شدن و بلادرنگ به صورت فعال سیاسی در آمدن از سوی دیگر، کار هرکس نیست. افراد عادی که کمترین سابقه بد سیاسی ندارند، به سختی می توانند گذرنامه بگیرند.

به جای افسوس خوردن برای گذشته، بیایید به فردایی روشن بیاندیشیم۳

جامعه ای چون ایران که مملو از تضادهای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی است و تا زمانی که این تضادها حل نگردند و یا به حداقل نرسند و تا زمانی که جا به جای ایران به درجه ای از رشد و اگاهی نسبی دست نیابند همیشه این خطر وجود خواهد داشت که جامعه نتواند بصورتی یکدست مسیر رشد و تعالی خود را طی نماید.

چرا کشورهای اسلامی هرگز به آزادی و دموکراسی نخواهند رسید؟۵۰

اسلام انسان ها را از دید تن و روان، عاجز و ناتوان، بی تجربه و نادان، بی خرد و بی ایمان می داند و به خود اجازه می دهد که قیم انسان ها بوده و قافله سالار آنان برای زندگی در این جهان، و جهان دیگر باشد. اسلام به دنبال عبودیت و بندگی انسان است. بندگی در تعبیر این دین به معنای خوار و ذلیل و ضعیف بودن است.