بایگانی ماهیانه: ژانویه 2012

آقای سلحشور؛ مزدور ولی فقیه، خَر چه داند قیمت نُقل و نَبات؟۹

در مملکت قحطی زده ایران، آدم های پست و جنایتکاری مانند سلحشور و دهنمکی که تا دیروز چماق دستشان می گرفتند، روی کارند و یک شبه کارگردان سینمامی شوند. این جانوران بی فرهنگ و دشمن گوشت و پوست مردم ایران، با صرف بودجه های هنگفتی، فیلمهای خرافاتی در بقای آخوند درست کرده، و به حلق مردم ایران فرو می کنند.

کشتار روز افزون در سوریه، با همکاری رژیم ایران و دولت های غرب همچنان ادامه دارد۶

بهار عربی در سراسر خاورمیانه زبانه کشید، همه جا را به آتش و خون کشید ولی سرانجام در برابر اسلام انسان ستیز، به خاموشی گرایید.مبارزه ملت های دربند در حقیقت با حاکمان ظالم نیست، بلکه با دولت های سودجوی و کمپانی های جنایت کاری است که همه گونه وسائل شکنجه، سرکوب، و کشتار جمعی در اختیار آنها گذاشته اند.

بهرام مشیری کیست، هدفش چیست و چگونه می توان از وی پشتیبانی کرد؟۳۸

به جرأت می توان استاد مشیری را یکی از تأثیر گذارترین چهره های فرهیخته و با سواد ایران دانست که در سال های اخیر توانسته است موج خردگرایی بزرگی را در میان نسل جوان ایران زمین، توسط سخنان خویش، راه اندازی و هدایت کرده و ایرانیان حقیقت جوی بیشماری را از چنگال اسارت دین اسلام و خرافات برهاند.

آقای بنی صدر؛ ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان۲۵

بنی صدر با دکترای قالیچه ای فرانسه که باتبلیغات و همکاری بی بی سی خمینی را به حلق مردم ایران فرو کرد، در این سن ماوراء پیری تصور می کند که باردیگر با تبلیغات چند خبرگزاری و بی بی سی، مردم ایران برای ایشان فرش قرمز پهن خواهند کرد تا بیاید و برای ایرانیان از دموکراسی اسلامی و حقوق بشر قرآنی سخن گوید.

آقای خامنه ای؛ شتر در خواب بیند پنبه دانه، ایرانیان پاک سرشت دیگر گول شیادی شما را برای رأی دادن نخواهند خورد۴

سید علی آغا، همچون همیشه در توهمات خود به سر می برد و عشق به قدرت، او را کر و کور ساخته و ایشان توانایی شنیدن، هیچ چیزی به غیر از توهم اینکه حکومت ستمکارش در بهترین شرایط وجود دارد و هیچ خطری تهدیدش نمی کند، را ولی نمی داند که این بار جز مزدوران و کاسه لیسان کسی از مردم در انتخابات شرکت نخواهد کرد.

بهار عربی مصریان به زمستان سرد و تاریک اسلامی ختم شد۴

با روی کارآمدن گروههای افراطی اسلامی در مصر، فرجام شومی در انتظار مردم است و اگر مصریان همین حالا بر نخیزند و جلوی به سرقت رفتن انقلاب شان به دست گروه های اسلامی را نگیرند، سر انجامی تلخ تر از روزگار مردم ایران زمین خواهند داشت و تمام هستی و نیستی شان توسط سردمداران حکومت اسلامی شان چپاول خواهد شد.

پزشکان مسافرکش؛ دستاورد تازه حکومت امام زمانی برای مردم ایران زمین۴

سیاست های غلط اقتصادی حکومت اسلامی ایران، پزشکان را نیز به قشر فقیر جامعه کشانده است، پزشکی که به جای حاضر بودن در بیمارستان و نجات جان انسان ها، اکنون باید مسافر کشی کند. در ایران تنها مزدوران و بسیجیان و آخوندها هستند که هر روز سرمایه دار تر شده و از فرش به عرش رسیده اند. این است نتیجه حکومت دینی.

خانم علی نژاد؛ چرا شما بابت اشتباهات و خیانت های گذشته تان از مردم عذرخواهی نمی کنید؟۴۳

معصومه قمی و یا همان مسیح علینژاد، در طی یک بازجویی که نامش را مصاحبه چالشی گذاشته است، با بی ادبی و بی احترامی تمام مشغول بازخواست از آقای رضا پهلوی و گناهکار جلوه دادن پدر و پدربزرگ ایشان و پاکیزه و منزه نشان دادن اصلاح طلبان و سبزهایی شد که جنبش مردمی را به بیراهه کشیدند. زهی بی شرمی خانم علینژاد