باز هم چند ایرانی نمای بی فرهنگ در برنامه «بفرمایید شام»، آبروی ملی ما را به بازی گرفتند ۴۹

اجرای برنامه های تلویزیونی درون کشور گرچه تا اندازه ای انتقادپذیر است، ولی می توان تا حد زیادی ایراد و اشتباهات آن را نادیده گرفت، ولی همین که یک برنامه در کشوری دیگر اجراء می شود، آن برنامه می تواند از طریق ستلایت در کشورهای همزبان دیگر نیز دیده و شنیده شود. اینجاست که کمترین اشتباه و رفتاری ناپسند می تواند با آبروی ملی یک مملکت را به بازی بگیرد. در چنین شرایطی، هرگونه رفتار و کردار شرکت کنندگان در برنامه، آیینه تمام نمایی از فرهنگ و اخلاق و ویژگی های آن کشور است.

بدبختانه این موضوع، گهگاهی در برنامه «بفرمایید شام» دیده می شود. ما در یک مقاله پیشین یا دآور شدیم که تلویزیون من و تو را یقیناً انسان های محترم و میهن دوستی سرمایه گذاری و برنامه ریزی کرده اند تا پاسخگوی نبودن یک تلویزیون ملی در کشور خارجی باشد. ولی شماری از ایرانیان که بودنشان در کشورهای بیگانه موجب ننگ و نفرین برای کشورمان، و نفرت و بیزاری دیگر هم میهنان پاک سرشت و با حقیقت است، با زرنگی، حقه بازی، ظاهراً از خود شخصیتی نشان می دهند، که در ورای آن فاقد هرگونه شخصیت و منش ایرانی اند.

اگر بخواهیم "دایی جان ناپلئونی" بیاندیشیم، باید گفت هدف برنامه بفرمایید شام نشان دادن بی فرهنگی ایرانیان و به چالش کشیدن تمدن، هویت، هنر و فرهنگ غنی تاریخی ایشان است، اما حقیقت ماجرا این است که این ایرانیان و شرکت کنندگان برنامه هستند که با دروغگویی، ریاکاری، تزویر، بی اخلاقی و بی ادبی تیشه به دست گرفته اند و ریشه هویت و فرهنگ ایران زمین را هدف قرار داده اند.

اگر بخواهیم "دایی جان ناپلئونی" بیاندیشیم، باید گفت هدف برنامه بفرمایید شام نشان دادن بی فرهنگی ایرانیان و به چالش کشیدن تمدن، هویت، هنر و فرهنگ غنی تاریخی ایشان است، اما حقیقت ماجرا این است که این ایرانیان و شرکت کنندگان برنامه هستند که با دروغگویی، ریاکاری، تزویر، بی اخلاقی و بی ادبی تیشه به دست گرفته اند و ریشه هویت و فرهنگ ایران زمین را هدف قرار داده اند.

خوشبختانه، ویا بدبختانه در همان چند جلسه کوتاه، چنین ایرانی نماها با همه تلاش خود که شخصیتی درست از خود نشان دهند، شناخته شده، و مورد سرزنش و نفرت همگان قرار می گیرند. پولی هم که از این راه شارلاتان بازی به دست می آورند که مطلقا شایستگی و لیاقت آن را ندارند، با کلاهبرداری از حق دیگر همراهان به دست آوردند. در برنامه پیشین دیدیم که چگونه بانویی ایران نما به نام خانم ابیگل، بازیرکی و کلک به رقیبان که همگی براو تاخت و بهتر بودند، با دادن امتیاز کم، خود را برنده کرد، و حق انسانی بزرگوار، چون شهرام را خود تصاحب نمود.

آنچه که ما در این چند روز دیدیم، سوای چند رنگی، دروغگوی و کلک، حقه بازی، و برنامه ریزی از سوی آتنا و گلاله نبود. این دونفر درحقیقت مظهر ننگ و نفرین برنامه ایرانی بودند که آبروی ایرانیان را در همه کشورهای فارسی زبان از بین بردند. به راستی می توان گفت که میان این افراد بی فرهنگ و مزدورانی که با حمایت و پشتیبانی رژیم کشتارگر، پشت به ملت ما کرده اند، و مملکت ما را به باد دادند، چه تفاوتی هست؟. آیا اینها با ساندیس خورانی که دور رژیم کشتارگر ایران می چرخند، و جوانانمان را به چوبه دار می فرستند، و یا حواله زندان می کنند، چه تفاوتی است؟.

آتنا، دختری که اشتهای کاذب دارد و هیکلی بزرگ برای خود ساخته است، وانمود می کند که غذاها خوب نبوده، و او آنها را دوست نداشته است. حتی می تواند با بیشرمی، مویی هم  ظاهراً در غذای خود پیدا کند. آیا می توان باور داشت از موهای بسیار کوتاه آرش در غذاریخته شده، و یا یکی از تارهای موی بلند خودش در خوراک گذاشته شده است؟. کار این خانم در پایپوشی و اتهام زدن به دیگران، از شکنجه گران زندان های ایران نیز بدتر است.

در این ویدیو شب چهارم برنامه بفرمایید شام را مشاهده می کنید؛ شور بختانه، دو تن از شرکت کنندگان از سر حسادت و بدون شک به خاطر برنده شدن پول نقد، دست به هر عمل زشت و ناجوانمردانه ای زده و شب را با دروغ و ریا و دو رویی تمام به پایان می رسانند.

خانم  گلاله با صدمن قر و اطوار، حرکات و گفتار، و ژست های دروغین، مانند حاجی بازاری های خودمان، که به مکه می روند تا جواز دزدی، دروغگویی، و پاپوش زدن به دیگران را کسب کنند، ایشان هم، با زیرکی و نادرستی حق جایزه را که به فرناز می رسید، را خود تصاحب کرد، و خاطره بسیار زشتی از چند چهرگی بعضی  ایرانیان، در میان بیننده ها، به ویژه پارسی زبانان کشورهای همسایه ایران به جای گذاشت.

ازسال ۵۷ که انقلاب مردمی به دست لاشخوران و آدمخواران آخوندها افتاد، گروه، گروه از مردم مصیبت کشیده و تشنه آزادیخواه از کوه و  دره و دشت ، با قاچاق، و یا به عنوان تحصیل، مام میهن را ترک گفتند و در کشورهای بیگانه سرگردان و گرفتار کارهای کوچک و کم ارزش شدند. در میان آنها، عده ای بدون داشتن کمترین اطلاعات علمی و یا عملی، برخوردند، و عموماً در کشورهای اروپایی پناهنده شدند.

پناهندگی  این گونه ایرانیان، ظاهراً به علت سیاسی بودن، و چالش با رژیم بوده است، که در بسیاری حالات صحت نداشته است. کشورهای اروپایی از این پناهندگان بهره برداری های گوناگونی می کنند. نخست آن که گویا بر اساس هر پناهجوی سیاسی، دولت های اروپایی سالانه مبلغ قابل توجهی از سازمان ملل دریافت می دارند که البته سازمان ملل نیز از دولت کشور پناهنده جوی دریافت می کنند. این نخستین ضربه مادی است که فشار آن بر ملت ایران وارد می شود. از آن جا که شماری از اینگونه پناهندگان هنر و حرفه و تحصیلات ارزنده ای ندارند، در اجتماع، دست به هرکار ناشایست می زنند. حقه بازی، کاه سر هم میهنان تازه وارد گذاشتن، و  و بنا به گفتار عده ای از مترجمین ایرانی، حتی دزدی از فروشگاههای بزرگ کار این گونه افراد بی هنر و کم سواد است.

نکته غم انگیز و حزن آور دیگر این که از سه دهه پیش رژیم، با آتش کشیدن به بیت المال در  بیشتر کشورها، روضه خوانی هایی رواج داده، و یک گله آخوند بی غیرت شکمباره زنباره هم  با پول های کلان در خوابگاه سفارتخانه ها، و یا هتل های ۵ ستاره جای خوش کرده، و این روضه خوانی ها را اداره می کنند، کسانی که به بهانه فعالیت سیاسی پناهنده کشورهای اروپایی شدند،  خود را به از طریق روضه خوانی ها به سفارت ایران در کشورهای اروپایی راه پیدا  نموده، و با آن که پناهنده به اصطلاح سیاسی بودند، گذرنامه دریافت نموده، و بسیاری از آنان با خرج سفارت بارها، و بارها، به بهانه های گوناگون، به ایران، حتی عربستان، و سوریه مسافرت نمودند و در هرکشور بازهم با خرج سفارت در هتل های ممتاز پدیرایی شدند. این گروه، شاید فاسدترین ایرانی نماها باشند که از هرموقعیتی به مردم و کشورمان خیانت می کنند… اینها را می توان، شریک گرگ و همراه گوسفندان دانست.

در گذشته، راستی، درستی، و کردارنیک نیاکان ما موجب شده بود که شبه قاره هند، حتی بخشی از آفریقا، با دلبستگی و علاقه فراوان، به زبان و فرهنگ پارسی روی آورند. ولی امروزه، با عملکرد زشت و نازیبای شماری از ایرانی نماها، همه از ما گریزانند. بسیار گفته شده که کشورهای آسیای شمالی که از روسیه جدا شدند، دلبستگی فراوانی به نزدیک شدن، و حتی پیوستن به ایران داشتند. حتی گروه زیادی به خراسان می آمدند، و با خرید کالاهای ایرانی به تجارت می پرداختند. اما، از آنجا که بسیاری از کالاها و فراورده های بنجل و فاسد بدان ها قالب کردند، از رفت و آمد و تجارت با ایران پشیمان شدند، و به کشورهای دیگری مانند ترکیه روی آوردند.

همین چند هفته پیش بود که یک کشتی پر از میوه از ایران، در بندری کنار عربستان پهلو گرفت. میوه ها صادرات برای عربستان بود. عرب ها پس از بازدید از میوه ها، همه کشتی را به علت فاسد و نامرغوب بودن میوه ها، پس فرستادند. حالا، خانم گلاله که به مکه هم رفته تا درس کلک و حقه بازی را بهتر بیاموزد، نیازی نیست جانماز آب بکشد که پول آن را برای یک بنگاه خیریه می فرستد. بینندگان تلویزیون به خوبی می دانند که حنای شما و همکار زرنگتان، آتنا دیگر رنگی ندارد، و مردم شما را  شناخته اند.

جوانی به نام ارسلان، زیر فرتور این خانم در برگه فیسبوک بفرمایید شام نوشته بود: " اعتماد به نفس کاذب + بی ادبی + پررویی + حسادت +ایرادگیری + دورویی + دروغگویی = برنده ی بفرمایید شام..!" به راستی نیز همانگونه است که ارسلان عزیز نوشته اند.  آیا دروغگویی و دو رویی و ریاکاری، به بخش مهمی از فرهنگ ایرانیان تبدیل شده است؟ چرا بیشتر شرکت کنندگان برنامه بفرمایید شام، از معضلات اخلاقی مشابهی رنج می برند؟ آیا مشکل اصلی فرهنگ بر باد رفته ایرانیان است؟

جوانی به نام ارسلان، زیر فرتور این خانم در برگه فیسبوک بفرمایید شام نوشته بود: " اعتماد به نفس کاذب + بی ادبی + پررویی + حسادت +ایرادگیری + دورویی + دروغگویی = برنده ی بفرمایید شام..!" به راستی نیز همانگونه است که ارسلان عزیز نوشته اند. آیا دروغگویی و دو رویی و ریاکاری، به بخش مهمی از فرهنگ ایرانیان تبدیل شده است؟ چرا بیشتر شرکت کنندگان برنامه بفرمایید شام، از معضلات اخلاقی مشابهی رنج می برند؟ آیا مشکل اصلی فرهنگ بر باد رفته ایرانیان است؟

در این جا، به یاد داستانی افتادم که گرچه ظاهر آن زشت است، ولی سرتاپا حقیقتی است از زندگی پر خط و خال ، وچند رنگ عده ای از هم وطن نماهای ما:
«یکی لواط می داد، و با پول آن چراغ مسجدی را در محل خود روشن می کرد. عاقلی از او پرسید، این چه کاری است که می کنی؟ ثواب روشن کردن شمع مسجد گناه لواط تورا جبران کرده، اثر هم را خنثی می کنند. این وسط چی برای تو می ماند؟ یک … پاره!».

نگارنده، ضمن سپاس و قدردانی از مسئولین و اجراء کنندگان محترم تلویزیون من و تو که با صرف وقت، و سرمایه فراوان، این تلویزیون سراپا آموزشی را برای ایرانیان به پا کرده اید، درخواست می کند که نظم و ترتیبی در این برنامه که بسیار هم آموزنده و سرگرم کننده است، به وجود آورید. با تعیین بارم های ریز برای هر عملکرد، و این که دوست نداشتن غذا نمی تواند اجر و کوشش میزبان را نادیده بگیرد، و یا آن که از قبل بررسی شود هرکس چه خوراک هایی را دوست دارد، ویا ندارد؟، از تکرار  اینگونه سودجویی، و فرصت طلبی که خاطره زشتی از فرهنگ اصیل ایرانی در اذهان می گذارد، جلوگیری شود. با سپاسی بیکران از توجه شما.

 • Mazdak63

  درود به همه خردگرایان
  بنده واقعا برای این افراد متاسف هستم که به خاطر پول همه چیزشان را زیر پا گذاشته و چه بسا که تن به خود فروشی هم بدهند شرم و ننگ برانان باد مایه شرم ما ایرانیان هستند امید وارم پخش این برنامه زودتر متوقف شود

  • Ali

    ham maghaaletan va ham comment por az hamleh, fohsh, va bi tarbiyati bood. maloom ast deletaan kheyli por ast. aslan ham – aantor ke mikhaahid neshaan bedahid – booyie as democracy naborde eed. bas konid.

   • Mazdak63

    درود به همه خردگرایان
    شما به این می گویید بی تربیتی ظاهرا شما یا نابینا هستید یا خودتان را به نابینایی زده اید اشکارا چند حیوان انسان نما با هویت ایرانی ملیت اصالت و این فرهنگ دیرین سرزمین اهورایی ما را زیر سوال برده اند شما تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که این برنامه در سراسر دنیا پخش شده و ملیونها چشم به ان دوخته شده است هیچ به این قضیه فکر کرده اید که دنیا در مورد ما ایرانیان چه فکری خواهند کرد بعد این موضوع چه ربطی به دموکراسی داشت شما اصلا معنی دموکراسی را می دانید

    • مهرنوش

     واقعا فکر می کنید سراسر دنیا پخش میشه و میلیونها نفر می بینن!!؟  این برنامه رو فقط ایرانی ها می بینن. ما هم همه همدیگه رو می شناسیم و همه مثل همیم. یکی جرات داره میره جلوی دوربین ، ما نداریم می شینیم با بدگویی از آنها خودمون رو خوب جلوه میدیم.

  • Rabertvj

   bande ham baraye shoma va amsale shoma moteasefam ke fekreton faheshast.badanetonam ke khoda danad.be khoda daste man bood azatoon mojasame dorost mikardam be unvane viros haye koshandeye farhang
   bad bakhta

   • Mazdak63

    درود به همه خرد گرایان
    شما بهتر است از خودتان مجسمه ای بسازید به عنوان نفهمترین انسان که برای بقیه عبرتی باشد انسانی که به خاطر پول این چنین کارهایی می کند یقین داشته باشید که همه کاری می کند مگر در کشور خودمان از این نمونه ها نیست چشمتان را باز کنید تا بهتر ببینید

 • Payam2030

  مشابه این برنامه در بیشتر کشورهای اروپایی وجود دارد و تاکنون هم کسی از این گونه برنامه ها نتیجه نگرفته که به فرهنگ و هویت ملتش توهین شده. تنها برخی از ایرانی ها هستند که نشسته اند که کسی کاری بر خلاف میلشان کند تا بر او بتازند. ایرانیان تافته جدابافته نیستند. هم شما از ما بهتران جزو آن هستید و هم همین ها در این برنامه. بهتر است روی اعتماد به نفس خودتان کار کنید تا اینقدر احساس توهین ۲۴ ساعته نکنید. فرهنگی که با چند تا برنامه سخیف تلویزیونی هویتش خدشه دار شود، بهتر است که بشود!

  • این برنامه را فارسی زبانان کشورهای گوناگون جهان می بینند. این فرهنگ واقعی ایران نیست که بخواهیم آن را تبلیغ کنیم. اینها استثنایی اند

   • Payam2030

    مگر شما فیلم های هالیوود در باره مثلا فساد در سیا یا اف بی آی یا دولت آمریکا فیلم های جنایی در آمریکا را نمی بینید؟ کدام آدم عاقل با ۵ کلاس سواد می آید و با این فیلم ها در باره فرهنگ آمریکایی قضاوت می کند؟
    فرهنگ ایرانی کدام است؟ تنها آنچه که شما دست چین می کنید فرهنگ ایران است؟ سنگسار، بسیجی، دروغگویی، شکنجه، زندان و اعدام، رشوه خواری و غیره اینهمه فساد و دزدی در کشور ناشی از بخشی از فرهنگ ایران نیست؟ تنها از فرهنگ ایران به کوروش و داریوش چسبیده اید که آنهم معلوم نیست چقدرش راست است چقدرش دروغ و در طر هزاران سال دست چین شده!

    • فرهنگ ایرانی به فساد کشیده شده، وظیفه ما یاد آوری و تذکر آنهاست. فیلم های آمریکایی معرف آنان نیست. این را همه می دانند. مردمان آمریکا بسیار راستگو، قانون دان، و مهربانند. ما باید به دنبال فرهنگ گمشده خودمان باشیم. مشکل ما هم مشکل فرهنگی است، نه سیاسی

  • Rabertvj

   aghaye payam khan vaghean mamnonam az commende zibaton.zende va sarfaraz bashid.

 • Saba

  oni ke sorat ziba dare sirat ziba ham dare mesl arash

 • Mahdi Mahdavi54

  aghai aziz chanta kose khob miavardi toi barnamton

  • بهتر است شما کمی ادب خانوادگی ذاشته باشید. هرگونه دشنامی و بی ربط گویی، به خودتان بر می گردد

 • Arash Niknam

  کدوم «آبروی ملی»؟؟؟ وای به حال ملیتی که آبروش با دوتا برنامه تلوزیونی هرچند مزخرف به باد بره! این ملی گرایی افراطی شما وقتی مموتی سخنرانی میکنه و یا ولی وقیح دستور اعدام گروهی و پسرش امر به تجاوز میکنه، یا وقتی که چند تا اوباش اصلتا ایرانی هر غلطی می کنند کجا میره قایم میشه؟!

  • Mazdak63

   درود به همه خرد گرایان
   بنده کاملا با شما موافق هستم اما اینجا بحث مطلب دیگری است

 • Ali

  من نمی دونم چرا مسئله رو بزرگ می کنین؟….کسی غیر از ایرانیها زبون فارسی بلد نیست! پس  در نتیجه هیچ خارجی این برنامه رو نمی بینه که بخواهد آبروی ایران بره و ۲۵۰۰ سال تمدن خدشه دار بشه….خود ما ایرانیها هم که این مسائل رو حتی بدترش رو می دونیم

  • کشورهای فارسی زبان که هنوز به فرهنگ ایرانی افتخار می کنند، برنامه ها را تماشا می کنند

 • Samareh74

  alan shoma vaghan az in barname darin bad migin ya inkeh ba hezar dooz o kalak mikhayn binandegan e in barnamaro bishtar konin????? man dorost nafahmidam

  • شما بهتر است با همان منفی گری خود باقی بمانید. شما هم دست کمی از آن دو زن ندارید

 • Sasan51

  با درود فراوان 
  هموطن عزیز شما در مقاله بفرمایید شام مطالبی را عنوان کردید که متاسفانه بیشتر انها درست است
  اما این نکته را نباید فراموش کنیم اینها هموطنان ما هستند وتعداد این طور افراد کم نیستند
  ولی اشکال از کجاست بنظر من وقتی در یک خانواده پدر معتاد ویا عقاید متعصبانه و……..داشته باشد 
  احتمال تربیت وپرورش درست فرزندان بسیار پایین می اید این مثال در مورد حکومت که فرهنگ و پرورش ایرانیان را در طول ۳۰ سال به عهده داشته کاملا صدق میکند اگر به فرض همه مانند شما فکر میکردند یک لحظه هم حکومت دوام نمی اورد پس نتیجه این که همه مسائل به سیستم تربیت وفرهنگ ان حکومت بستگی مسقیم دارد . 
  البته تلوزیون من و تو کاری را که در این یک سال کرده بسیار بزرگ و درخشان است و به نظر من این کانال خیلی با حساب فرهنگ ملت ما را به سوی درستی هدایت میکند که در طول این ۳۰ سال با تمام تلوزیون های خارج وداخل برابری میکند 
  در پایان امیدوارم که قبول کنیم حس تنفر از این افراد نشانه فرهنگ درست است وخود نشان دادن ادمهای بد  باعث اگاهی وفرهنگ سازی میشود 

  • با درود به شما، حرفتان کاملاً درست و پسندیده است. وظیفه ما آنست که این زشتی ها را که عموماً از پهلوی آن بی خیال می گذرند، روی صحنه آوریم تا بوی گند آن، موجب عبرت همگان شود. از لقمان حکیم پرسیدند ادب را از که آموختی؟، گفت از بی ادبان. زشتی کار این هم میهنان ما، می تواند ترمزی باشد برای رفتار گروه امثال آنها در جامعه- با سپاس از توجه شما، سهراب ارژنگ

   • Mehdi

    جناب فضول محله
    اینچنین رفتارهای زشت واقعیتهای جامعه ماست با لاپوشانی آن نمیتوان آنها را از بین برد بلکه باید از کانال من و تو سپاسگزار بود که رفتارهای زشتی که میان ما ایرانیان وجود دارد در معرض قضاوت عموم قرار میدهد. و یقینا این بهترین راه برای اصلاح رفتارها و عادتهای زشت است.

 • Gandom Fahimi

  maskharetarin magahlei bood ke ta hala khondam, in magahle por az boghz o oghde bood

  • بیش از ۱۱ هزار نفر تحسین کردند. معلوم می شود شما یا بی سوادی، ویا مسخره که این حرف بی معنا را می زنی و یا مزدور رژیم!

 • Mehran Darousi

  Enghelaab-e Jimmy Carter Va Ingilissi haa dar saal 57 az key mardomi bood? ??? Pass az 33 saal hanooz dozaaritoon nayoftaadeh??? Kami ketaab bekhaanid. Hostage to Khomeini by Robert Dreyfuss & Jimmy Carter, the liberal left & the world chaos by Dr. Mike Evans.

  • جیمی کارتر انقلابی نکرد. شاه که با دیکتاتوری اجازه هیچگونه انتقاد و بحث سیاسی به کسی نمی داد، کارتر از او خواست که روزنامه ها را آزاد کند و زندانیان سیاسی را بیرون آورد. وقتی در یک کشور خفقان و سرتا پا سکوت از دیکتاتوری ناگهان روزنامه ها آزاد می شوند، اختیار از کف رژیم خارج می شود، و مردم عقده سالیانی زیاد در خفقان بودن را با تظاهرات خود خالی کردند. در این موقع سودجویان و فرصت طلبانی مانند حزب توده، مجاهدین، بنی صدر، یزدی، و قطب زاده خمینی جنایتکار را علم کردند. شما گفته پدران خود را عیناً نقل نکنید. این چیزی است که تاریخ ایران صد در صد بدون کم و کاست گزارش خواهد داد- سهراب ارژنگ

 • Ali

  دوست من این ها همه ایرانی هستند ایرانی نما یعنی چی واقعیت همین هست همه سرمایه های ما همین هست باید همه را همین طور که هست دوست داشته باشیم اسمان باز نشده که ایرانی از ان بیاید پایین سعی کنیم به هم فحاشی نکنیم در هر قوم و قبیله ایی بد و وخوب و بهتر هستند 

 • نگار

  شما غیر این تصور می کردید ؟!!! ایرانی همینه و بس مشت نمونه خروار …بی جهت نیست که به این روز افتاده ایم برای اینکه همیشه در مقابل هم هستیم نه در کنار هم پس منتظر باشیم تا روزگارمان بدتر از هم بشود….

 • Ghaghasibil

  اگر از اندکی “این شاخه به آن شاخه پریدن ها” و اتهام بدون سند ارتباط با رژیم که بگذریم جانِ نوشتار حرف دل من و شاید خیلی های دیگر را می زند. بفرمایید شام آینه ای برای بهتر دیدن ایرانی درونمان شده. من هم بمانند دیگر به هنگام دیدن این برنامه لب می گزم و افسوس می خورم. اما این برنامه بهتر است به همین سبک و سیاق ادامه پیدا کند تا ملتی رو به سوی اصلاح رفتار خویش حرکت کنند.

 • Hgfcasf

  baba khafe sho inaro minewsisi barqaye jalbe tawajoh ke sitet ke 100 sal ye bar ham kesi nemia toosh maroof beshe

 • Sam

  Besjar barnameh mozhek va masghareie bod ke dar tole tamame omram didam.va man fekr nemikonam ke onha ke dar barnameh bodan az kojae iran omadeh bodan ke hata harfhaje keili jozei ham dar taneshan nabo moteasefane az irani bodanam baraje avalin bar az in baname bi mohtava besjar khejalat keshidam.dar pajan omid in ra daramke digar chnin barnameje mozakhrafi tekrar nashavad.bedrood

 • Negin25_100

  man ba didane in barname az in ke irani hastam khejalat keshidam

 • Rabertvj

  bebakhshid mitonam bedonam chera bifarhang boodan ?choon ke hejabeshon eslami nabood ya in ke kharej az iran zendegi mikardan ya chi?yani man mikham bedonam tamame farhange irani be chadoro rosarish hast?agar be ine khak bar sare in farhang konan.lotfan sathe sooretono yekam bala bebarid.

  az mosabeghe ham kheili lezat bordam vali az sartitresh motenaferam.

 • SORYW

  salam dost azize, harf shoma dorost hast, vali in barnameh as paye ghalat hast ,in ashpazhi nashi va navard ka meyan ghaza dorst mekonand va har kas mekhad barandeh bashe ,khob malom hast ka mezan to sar mal degari ,in ha ka begol khodeshon ashapaz hastan ka nabayde bean as ghazahi hamdegar eyarad begeran karshenas bayd ib karo bekona harkodom as in ha daran be degari emtiaz kamtari medAN KA KHODESHON BARANDEH BASHAN, VA va koli ham mezanAND TO SAR MAL DEGARI, DARZEMAN HAM KHILI BETARBEAT VA AHMAGH HASTAN KA BALAD NESTAN CHETOR MOADABANEH ENTEGHAD KOANND, HARF ZADANESHON HAM BA LAT HI MEDON SHOSH FARGI NADARH ,BEGOL KHODESHON DAR FARANG HASTAN VA VA FEKER MEKONAD KHILI BA KALAS HASTAN DAR SORATIKA TANHA CHIZI KA NADARAN ADAB VA NEZAKAT HAST, IN HA AVAL BAYD BERAN KHODSHON DOROST KONAND BAD ENTEGHAD KONAN, AGAR KASI GHAZI RO DOST NADSHET DALILI BAD BODAN ON GHAZA NEST,

 • Mehdi

  نویسنده خودش نمونه ای از بلاهت و دایی جان ناپلئونیزم و خود شیفتگی و نفرت ورزی ایرانیان است. خیلی آشکار.

 • Arya

  البته زیاد گیر ندین به برنامه دوستان کرامی بنده با اسلام قران سخت مخالفم و با فرهنگ بیگانه هم مخالفم ملی اقای مه داره این برنامه را از پست صحنه سخن وری میکند بسیا اگاه وروشن فکر ومیهن پرست است نمیشناسمس از سخنانش پیداست اما خانومی که میگه بهترین روز زندگیم رفتن به مکه خراب شده است با اون خانوم هستم برو خجالت بکش بهتری روز ندوگیت باید روزی باشد که به سرزمینت بر میکردی برو روسری سرت بزار خر مسلمون برو رژِم بگیر ۳ بار خوراک بخور
   

 • Siah1977

  pesare khaili radif bood

 • Ali

  be nazare man kasi ke dar in barname sherkat mikone bekhatere 500£ ya 1000£ khodesho kharab nemikone.aga yeki shakhsiatesh fargh dare moshkele hamoon tarafe va be melete iran kari nadare.bejaye in hame ke vaght vase in barnameye TV bezarim behtare be jaye dige bepardazim.dar zemn ta Jame Jam  Jomhoori e eslami barname dare  Channel e digari nemitoone aberooye ma Irania ro bebare.Guarantee

 • EBRAHIMOGHLI

  برنامه بفرمایید شام تقلید بسیار سبکی از برنامه “یمکدییز ” کانال شو تی وی  ترکیه است ، که موارد یاد شده کمابیش در آنجا هم چنینست ولی نه به سبکی ومسخره گی بفرمایید شام ! نویسنده نمی خواهد قبول کند که این برنامه انعکاسی از فرهنگ ایران است و الا ایران یک کشور عقب مانده و با حکومت ۱۴۰۰ سال قبل نمی بود . در ایران فعلی حتی ۱% مردم در چارچوب صفات شمرده شده در کتب برای ایرانیان نیستند اگر باور نمی کنید آمار های قوه قضائیه را بگیرید و موارد کلاهبرداری و جرایم جنسی و… را ملاحظه نمایید که به گفته سخنگوی قوه قضائیه بیش از ۲۲ میلیون پرونده است یعنی یک پرونده به ازای هر خانواده!

 • Zaneirani

  thi

  • Zaneirani

   This is a wrong way of thaking about people. Befarmaeed Sham is just a entertaitment program that is all
   In the free democratic countrys you are free to as you choose
   Whit this kind of review such as the review about mrs Abigale you simply assulting people and you use also their pictures and accusing them of this and that
   Normaly they can charge you in a court of low for such a accusition
   I am sorry that we iranian never learn to live in a demotratic way of life
   Nobody has the rigth to decide for some else the way of life iranian or not
   I am sorry that a website allowd kind of article on their site
   We will get any where with this kind of thinking

 • Na

  برنامه ی بفرمایید شام واقعا تبدیل شده به یک برنامه ی زننده و مستهجن.
  اما خوب یا بد دقیقا همانطور که نویسنده اشاره کرد، این برنامه نماد جامعه ای است که در آن چه بسیارند افرادی که بخاطر پول حاضرند تن به هر خفت و حق کشی بدهند.

 • Pooya

  “آتنا، دختری که اشتهای کاذب دارد و هیکلی بزرگ برای خود ساخته است، وانمود می کند..”
  “خانم گلاله با صدمن قر و اطوار، حرکات و گفتار، و ژست های دروغین، مانند حاجی بازاری های خودمان، که به مکه می روند تا جواز دزدی، دروغگویی، و پاپوش زدن به دیگران را کسب کنند… ”

  این سبک نوشتن من رو به یاد ادبیات مجاهدین خلق میندازه که از هرکی که خوششون نمیاد، یک کلمه در میون بهش فحش می دن و آسمون و ریسمون رو به هم می بافن که لجن مالش کنند..

  انگار این هم جلوه ای دیگر از فرهنگ هموطنان – به ویژه در خارج از کشور- هست…..

 • satan

  کلا برنامه مزخرفی است….برنامه سازی تلویزیونی که کار هر شخص بی تجربه ای نیست. در ضمن متاسفانه از طریق دیدن برنامه های سخیف اینچنینی میتوان به نالایق بودن مدیران شبکه من وتو هم پی برد که برای جلب مخاطب بیشتر حاضرند فرهنگ ایرانی را به لجن بکشند.بارها گفتم که اول یک تست شخصیتی از این افراد به عمل بیاورید تا معلوم شود اصلا انسانهای سالمی به لحاظ اخلاقی و روحی هستند؟..در ضمن بجای اینکه ۱۰۰۰ پوند رو بدی تو حلق یک نفر اون را بین نفرات اول تا چهارم بصورت عادلانه تقسیم میکردند چرا که انها در اول شدن ان یک نفر سهم داشته اند….مثلا نفر اول ۵۰۰ پوند  و نفر دوم ۳۵۰ پوند.وووو..کو گوش شنوا؟ همه ایرانی ها خود یک پا دانشمند هستند….

 • Khosrow azad

  be nazare haghir nevisandeye maghaleh ba beh kar bordane ebarati chon mozdoor o bi farhang o kalamati az ein ghabil neshan dad keh khod gereftare farhange tohmat zaniye jomhuriye eslami ast, ein barnameh khub ya bad hamchin ham etebar o arzeshe khasi nadarad keh bekhaim be an ange khiyanat  va siyasi bezanim va hameye einha cheh rabti be panahandegan irani dar oroupa darad? man nah panahandeh hastam nah aslan ein barnameh ra be joz chand morede kootah negah mikonam ama harfhaye maghaleh nevis besiyar tond va bi arzsesh boud ,albateh ein nazare bandeye haghir hast o bas. 

 • Mohammadi050

  والا نویسنده این مقاله که من وقت ارزشمندم اجازه نداد همه اراجیف را بخوانم از مصادیق بارز مشکلات شخصیتی روانی و بزهکاری رنج میبرد بخدا باید بروید در بیمارستان روانی بستزی شوید
   

 • Kmanvato

  میگم اینقدخوش خیالی که خودتوخدای فرهنگ میدونی چی فکرکردی فقط ایرانی جماعت بافرهنگه عزیزم نه هیچ انطورم نیست گلم ایرانم مثل همه کشوراخوب وبدداره خودتوکاسه داغترازآش نکن مهم اینکه توانسان باشی مهم نیست ازچه قومی باشی اینقدکوروش کوروش هم نکن تاریخ همش دروغه عزیزم هیچ وقت هیچ قومی براقوام دیگری برتری نداشت

  • نسل سوخته

   تاریخ دروغه!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   اگر تاریخ دروغه پس ماهم میگیم کسی بنام محمد ابن عبدالله وجود نداشته.چون اسم محمد در تاریخ هست.