به برکت وجود حکومت اسلامی؛ نشیمنگاه خامنه ای نیز به مقدسات مردم اضافه شُد ۱۹

مملکتی که اداره اش به دست مشتی انسان بی سواد، عقب افتاده، نادان و فرومایه که تمام اعتقادات شان بر دستوراتی ضد انسانی بنا شده است، افتاده باشد؛ به جز پَسرفت، عقب گرد، فقر، درماندگی، بد بختی، بی آبرویی و بی هویت کردن مردمانش در سطح بین المللی، کاری انجام نداده و مردم خود را به نیستی و نابودی می کشاند.

امروز در ایران اسلامی، نه تنها کمترین پیشرفتی از سوی مردم در هیچ زمینه ای به جز خرافات گستری دیده نمی شود و خلاقیت و نبوغ دیگر وجود خارجی ندارند، بلکه ایران و ایرانی داشته های خویش را نیز از دست داده و دیگر از صنایع مختلفی که اقتصاد ایران بدان ها وابسته بود و میلیون ها ایرانی در سرپا نگاه داشتن آن صنایع نقش داشتند، خبری نیست.

رژیم اسلامی که به دست انسان های بی سواد گردانده می شود، اقتصاد ایران را نابود و صنایع بسیاری را که زندگانی میلیون ها ایرانی بدان ها وابسته بود، ویران کرده و مردم ایران را غرق در فقر، بیچارگی، درماندگی و نداری نموده است. به راستی دستاورد سی و سال حکومت دیکتاتوری اسلامی برای ایران و ایرانی، چیزی به جز فقر گستری و نابودی کشور بوده است؟

فرتور تابلویی را که نشانگر محل نشستن خامنه ای در کوه است را نشان می دهد. به راستی اینگونه تابلوها و اعمال رژیم شرم آور و مایه سرافکندگی تمامی ایرانیان است. آیا باید شاهد حضور مردم به دور این تابلو و دخیل بستن به آن برای شفا گرفتن شان نیز باشیم؟

فرتور تابلویی را که نشانگر محل نشستن خامنه ای در کوه است را نشان می دهد. به راستی اینگونه تابلوها و اعمال رژیم شرم آور و مایه سرافکندگی تمامی ایرانیان است. آیا باید شاهد حضور مردم به دور این تابلو و دخیل بستن به آن برای شفا گرفتن شان نیز باشیم؟

اما هر چقدر این حکومت جنایتکار در زمینه اداره درست مملکت و آبادانی کشور و فراهم نمودن شرایط برای بهتر و آسان تر شدن زندگانی مردمان ایرانی، ضعیف و ناتوان است؛ اما این رژیم در زمینه خرافات گستری و گسترش خط تولید امامزاده و قبرستان و ساخت هزاران هزار مسجد و پایگاه های دینی، فعالیت چشمگیری داشته و دارد.

این حقیقت تلخ ایران را به قهقرایی رسانده که امروز کمتر روستایی وجود دارد که امامزاده مخصوص خود را نداشته باشد و یا بیشتر دهات ایران، دارای مسجد شده و از انواع و اقسام کلاس های دینی بهره می برند. این در حالی است که کمتر ده و روستایی را می توان یافت که دارای مدرسه ای استاندارد بوده و از کتابخانه ای درست و حسابی برخوردار باشد.

ملت خرافات پرور و خردباخته ایران هم که کمترین امیدی به بهتر شدن شرایط ندارند و آینده خود و فرزندان شان را سیاه و غم بار می بینند، به جای باور پیدا کردن به قدرت و استعداد های خود و تکیه به یکدیگر و تلاش برای رسیدن به یک آشتی و اتحاد ملی برای براندازی این رژیم، هر روز اسیر جادوی تازه ای شده و امیدوارند که روزی زندگی شان از راه دعایی تازه، وردی موهوم و یا به خواست امامزاده تغییر کند.

ملتی که خود را باور نداشته باشد و خویش را ضعیف، ناتوان، شکست خورده و تمام شده ببیند، با زندگی های انسانی و زمینی و همچنین منطقی انیشیدن و تصمیم گرفتن خداحافظی کرده و زندگی و سرنوشت خود را در دستان دعانویس، رمال، جن گیر، فال گیر و یا آخوند بی سوادی گذاشته و از ما بعدالطبیعه، چیزهایی غیر واقعی و حتی اموات درخواست یاری می نماید.

حکومت اسلامی نیز از این ضعف بزرگ ایرانیان بر علیه ایشان استفاده کرده و هر ساله، هزاران هزار میلیارد تومان خرج گسترش خرافات و تربیت آخوندهای فرومایه کرده و با ساخت امامزاده، مسجد، قدم گاه و مکان های زیارتی، ملت بینوای ایران زمین را در جهل و تاریکی نگاه داشته و بدون کمترین درد سری، به دزدی ها و جنایت های خود ادامه می دهد.

چند سالی است که مزدوران اطراف خامنه ای، با امام و حضرت خواندن وی و همچنین روایت داستان هایی نظیر شفا دادن کور و مریض توسط خامنه ای و… قصد دارند که وی را فردی آسمانی و مقدس جلوه داده و از او برای مردمان، امام معصوم تازه ای خلق کنند تا بتوانند چند ده سال دیگر نیز مردم را چاپیده و از آنان به عنوان برده های خردباخته خود، استفاده نمایند.

فرتور چندین رأس بسیجی را در حال گریه کردن و بوسیدن جای پای خامنه ای نشان می دهد. آیا به راستی آدمی از دیدن حقارت و عقب افتادگی این جانوران خجالت زده نمی شود؟ بوسیدن دست و پا و یا جای پای یک انسان چه معنایی دارد؟ آیا خامنه ای جنایتکار خدایی تازه است که باید به درگاهش سجده کرد؟

فرتور چندین رأس بسیجی را در حال گریه کردن و بوسیدن جای پای خامنه ای نشان می دهد. آیا به راستی آدمی از دیدن حقارت و عقب افتادگی این جانوران خجالت زده نمی شود؟ بوسیدن دست و پا و یا جای پای یک انسان چه معنایی دارد؟ آیا خامنه ای جنایتکار خدایی تازه است که باید به درگاهش سجده کرد؟

آن مزدوران در تازه ترین اقدام خود در راستای “مقدس سازی خامنه ای” ، جایی در کوه را به عنوان “محل جلوس مقام معظم رهبری” علامت گذاری کرده و همچون امامزاده ها، آن مکان را با تابلویی بزرگ در دید همگان قرار داده اند. نشیمنگاه مقدس خامنه ای، تازه ترین دستاورد حکومت اسلامی برای سفره خرافات و خردباختگی ملت ایران است.

این تابلو و علامت گذاری شرم آور، تازه شروع یک حرکت ضد ایرانی و ضد میهنی است و باید منتظر دیگر اعضای مقدس بدن خامنه ای بود که به جای نان، بر سر سفره های مردم قرار خواهد گرفت. دور نخواهد بود روزی که مردم ایران مجبور خواهند شد تا صبح ها پیش از رفتن به سر کار و مدرسه و دانشگاه و شب ها پیش از خواب، همه به مجسمه حضرت امام خامنه ای تعظیم کرده از وی طلب کمک و آمرزش نمایند.

 • Razmjoo

  دانائی توانائیست!  عکسِ این واقعیتِ مسّلم را ما هر روزه در طبقهِ فاسدِ حاکمهِ اخوندیِ این مملکت، تجربه میکنیم.
  رزمجو

 • نسل سوخته

  خاک بر سرشون.
  بادمجون دور قاب چینا.

 • مهرداد

  اگه نویسنده مملکت ناراحت نباشه، پس کی باید خودشو ناراحت کنه جناب؟

  بعضیا به جز لمپن بازی کار دیگه ای بلد نیستند.

 • Omid

  بزودی از دست این رژیم جنایتکار رهایی خواهیم یافت ! من به این رهایی ایمان مطلق دارم

  امید فردایان

  چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

 • Keshnadahid

  حضرت آیات دولا در بچگی  هم بسیار روی کیر اساتید حوزه علمیه مشهد مقدسنشسته اند آیا این رواست که شما عکس کیر را قاب کنید و به عنوان محل جلوس حضرتتابلو کنید ؟؟ شرم کنید اینقدر مساله محل کون مبارک را کش ندهید.

  • پرسش گر

   ادرس اون محل رو میشه بگن به مردم

 • Rezaa

  آیت الله بهجت:

  در مجلس، وظیفه شما این است که خواسته های زعیم (مقام معظم رهبری) را بدانی و دقیقا به خواسته های او عمل کنی والسلام

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=178:1390-12-09-18-13-13&catid=45:nazar-bozorgan

 • Choolioon_12

  را قران سالها بعد از مرگ محمد بن عبدالله تدوین شد
  یا به نظم آمد؟ چرا محمد بفکر این نیافتاد تا زمانی که زنده است چنین کاری
  کند؟ چرا در بسیار قسمتهای  قرآن امتیازهای محمد از قبیل تعداد زوجها و
  غیره با دقت بیان میشود اما در آنجا که اگر محمد فوت کند آیه های قرآن
  میتوانند فراموش شوند یا طوری دیگر بیان یا تفسیر شوند چنین سهل انگاری
  میشود؟ منتقدان اسلام میگویند که قرآن توسط خود محمد و برای منافع خود او و
  گروه اش خلق شد و وقتی که محمد به تمام آنچه میخواست دست یافت دیگر نیازی
  نمیدید که هر آنچه در رابطه با قرآن گفته است را مکتوب کند زیرا که به هر
  آنچه خواسته بود چون قدرت،ثروت و زن رسیده بود و مکتوب کردن قرآن علاوه بر
  صرف وقت بعد از مرگ او چه سودی میتوانست برای او داشته باشد. اگر اینگونه
  که منتقدان اسلام میگویند درست نیست و بگوییم سهل انگاری از محمد بن
  عبدالله بوده است پس چرا الله که طبق گفته محمد بن عبدالله از همه چیز آگاه
  است به محمد گوشزد نکرد که با مرگ او میتوانند آن آیه ها که برایشان
  جانهای بسیاری گرفته شده بود و خون های بسیاری ریخته شده بود فراموش شوند
  یا به شکل دیگری تنظیم و تدوین شوند؟ چرا الله که در مورد بسیار چیزها چون
  رفتار خشونت آمیز با ناباوران،تعداد زنهای محمد،منافع و مزایای او و غیره
  آنقدر دقیق است اما در اینجا چنین فراموشکار یا کم توجه میشود؟

 • Choolioon_12

  اندر آداب بیتالخلا ( جمهوری مثلا اتمی ایران )

  چون خواهد که داخل بیت الخلا شود سر را بپوشاند و اگر در بالای عمامه چیزی بر سر گیرد بهتر است و بسم الله بگوید.و چون داخل شود پای چپ را مقدم دارد.و
  چون عورتش باز شود بسم الله بگوید تا شیطان چشم بر هم نهد و نظرش به عورت
  او نیفتد و چون درست بنشیند بگوید “اللهم اذهب عنی الغذی و الاذی و اجعلنی
  من المطهرین”و جمعی گفته اند که سنت است که تگیه بر پای چپ کند و پای راست را گشاده گذارد!و
  در حدیث است که بر هر بنده فرشته موکل است که سر او را به زیر می اندازد
  در بیت الخلا که نظر به حدث (مدفوع) خود کند پس آن فرشته می گوید که ای
  فرزند آدم این عاقبت خورشت های تست که سعی بسیار در خوبی و پاکیزگی آنها می
  کردی پس فکر کن که از کجا به هم رساندی و عاقبت به کجا رسید پس سزاوار آن
  است که در این حال بنده این دعا بخواند : “اللهم ارزقنی الحلال و جنبنی
  الحرام”اندر آداب بیت الخلا (توالت) چون نظرش به آب استنجا (طهارت گرفتن) افتد بگوید : “الحمد لله الذی جعل الماء طهور اولم یجعله نجسا”و
  چون خواهد استنجا (طهارت گرفتن) کند بگوید : “اللهم حصن فرجی و استر عورتی
  و حرمنی علی النار و وفقنی لما یقربنی منک یا ذوالجلال والاکرام”و چون برخیزد دست بر شکم بمالد و بگوید : “الحمدلله الذی هنانی طعامی و شرابی و عافانی من البلوی”و
  چون خواهد بیرون آید پای راست را مقدم دارد بنا بر مشهور و دست بر شکم
  بمالد و بگوید “الحمد لله الذی عرفنی لذته و ابقی فی جسدی قوته اخرج عنی
  اذاه یالها من نعمة لا یقدر القادرون قدرها”(حلیه المتقین. فصل ۱۱ .صفخه ۱۹۳) (نوشته ملا محمد باقر مجلسی)

 • Choolioon_12

  از زنده یاد صادق هدایت در کتاب توپ مرواری

  در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند.
  بعد این حوض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ
  نعره موذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای
  خونخوارشان ورد و اَفسون میخوانند….

  عوض
  اینکه به مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند ، کارشان این است که از صبح
  تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند.این مذهب
  برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده.انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت ، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده!

  تمام
  فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را از آن حدف کنیم اسلام
  روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح
  تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر
  طمطرق برای اغفال مردم بسازند و یا تحویل بدهند.

 • Ramin

  خوشا روزی که در آن نشیمنگاه دست بیل بکارند.

 • Sexytollboy

   منظور از این تابلو اینکه تا چند فرسقی از توالت خبری نیست ،از مردم غیور
  شهید پرور و حزب‌ا‌لله درخواست  میشود برای ریدن از پای منبر استفاده
  نمایند و از عبائی و عمّامه‌ای من به عنوان دستمال توالت برای تمیز کردن
  کان مبارکشان استفاده نمایند،،  باکمال تشکر سید علی‌ خامنه‌ای حرومزاده
  بزرگ

 • Rozbehan

  آخربخاطراینکه درگذشته بسیاردراین نشیمنگاه رفت وآمدشده بوده است.

  • آرش

   خاک بر سر همتون. شما از همه خیانتکارتر به این مملکتید. درود بر خامنه ای

 • Keyvan_kia62

  akhe doste aziz chera be gosfand yohin mikonid?
  raes vase gosfande,na basiji
   

 • بی نام

  تا این همه الاغ و کوته فکر در ایران هست این کشور اباد نمی شود

  • شهاب

   ادامس فرگوسن هم توی موزه ی تیم منچستر نگهداری میکنن این دلیل نمیشه که طرفدارای منچستر ادامس پرستن

 • Majidlotfi2000

  khak bar sareshooooooooooooooooooooooooon

 • Rozbehan

  اینجا مقعد امام است؟!