حسین رزمجو دوست شریعتی و هم پالکی خامنه ای فردوسی را یک شیعه افراطی می داند! ۲۱

حسین رزمجو که با حضور در حوزه علمیه مشهد در خدمت افرادی بی سواد و ضد مردمی چون مرتضی مطهری، محمد تقی شریعتی، محمدرضا حکیمی و خامنه ای، مالیخولیا های اسلامی  تحصیل کرده، بر اساس گزارش روزنامه جوان در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، فردوسی را شیعه متعصبی می داند که به دلیل سنی بودن سلطان محمود غزنوی دربار او را ترک کرده است.

البته رژیم های غیر مردمی و ضد ایرانی چون رژیم اسلامی به وجود چنین فرصت طلبانی برای تحمیر و خردزدایی امت بی سواد، نیاز فراوان دارند. ببهتر بود این آقای پروفسور اسلامی که تحصیلات توخالی حوزه ای چنین او را پرمدعا بار آورده، نظریات گهربار خود را برای یکی از کارشناسان واقعی شاهنامه کشورمان؛ مانند بهرام مشیری می فرستاد تا بداند که بهتر است نظریات عالمانه خود را در مورد فردوسی هرچه زودتر روانه سطل خاکروبه کند.

این دانشمند کم نظیر که گویا از شاگردان  هم دوره علی شریعتی بوده، و خود را برای خامنه ای فردی باسواد جلوه داده است، با گستاخی مطالبی را ادعا می کند، که حتی مردم دورترین دهکده های ایران و دور از هرمطالعه بدان باور ندارند. برای آن که خوانندگان ما به حقه بازی و مزدوری این فرد آگاهی بیشتری پیداکنند، نخست بخشی از گفتار وقیحانه وی را به شرح زیر به آگاهی شما گرامیان می رساند:

به راستی هر آنکس که تنها یک بار، شاهنامه فردوسی گرانمایه را خوانده باشد می داند که آن شاعر گرانمایه چقدر به ایران و فرهنگ ها و سنت های اصیل ایرانی علاقه داشته و از اعراب بیگانه و بیابان گرد و مسلمانان و اسلام که دشمنان این سرزمین می باشند، نفرت داشته است. مسلمان خواندن فردوسی، دروغی شرم آور و باور نکرنی است.

به راستی هر آنکس که تنها یک بار، شاهنامه فردوسی گرانمایه را خوانده باشد می داند که آن شاعر گرانمایه چقدر به ایران و فرهنگ ها و سنت های اصیل ایرانی علاقه داشته و از اعراب بیگانه و بیابان گرد و مسلمانان و اسلام که دشمنان این سرزمین می باشند، نفرت داشته است. مسلمان خواندن فردوسی، دروغی شرم آور و باور نکرنی است.

«اندیشمند گرانسنگ جناب دکتر حسین رزمجو، آنگاه که از ایمان و تشیع حکیم توس می‌گوید، شوری زایدالوصف می‌یابد، گواینکه فردوسی در قرن‌ها پیش، حدیث شیدایی بسیاری، ازجمله اورا، به خاندان پاک پیامبر(ص) واگویه کرده است».این آقا، معلوم نیست از کجا با مطالعه شاهنامه و بر چه اساسی، و مطابق کدام چکامه ای پی می برد که فردوسی مسلمان بوده، آنهم یک شیعه؟!.

در جایی که تئودور نولدکه  آلمانی، فردوسی شناس مشهور جهان در باره دیانت فردوسی می‌نویسد: «ما باید اطمینان داشته باشیم که فردوسی جداً هیچ‌وقت معتقد به یک مذهب رسمی نبوده و مشکل می‌توان قبول کرد که علوم و فضایل عصر خود، از جمله علوم دینی و فلسفه اسلامی را تحصیل کرده باشد».

این آقای مغز متفکر ویا به گفته رژیم؛ اندیشمند گرانسنگ، در جای دیگر می گوید:« این عده اصلاً شاهنامه را نفهمیده‌اند، چون در این کتاب قدم به قدم دیانت فردوسی را می‌بینیم، آن هم با توجه به این‌که فردوسی این امتیاز را دارد که زندگی خود را بر سر اعتقادات مذهبی‌اش گذاشت، اصلاً طرد شدنش از دربار سلطان محمود به خاطر شیعه بودنش بود که با مذهب پادشاه وقت که یک حنفی مذهب متعصب بود، سازگاری نداشت.

بازهم این پروفسور توخالی اظهار فضل کرده، و می گوید: « واقعاً اگر کسی مختصر آشنایی با شاهنامه و آرمان‌های فردوسی داشته باشد و نیز مختصر اطلاعی هم از اسلام و اصول اعتقادی آن داشته باشد، با همین مطالبی که با استناد به شاهنامه عرض می‌کنم، دینداری فردوسی برایش کاملاً محرز می‌شود». این این آقا در جای دیگر می گوید: «من از این بحث ساده شروع می‌کنم که اسلام راستین، نه هر اسلامی، تجلی‌گاهش تشیع است. تشیع علوی که دیانت فردوسی است، بر ۵ اصل استوار است: توحید، نبوت، امامت، عدالت و معاد. بنابراین ما ضمن مطالعه شاهنامه و بُن‌مایه‌هایی که این منظومه بزرگ از آنها تشکیل می‌شود و باورمندی قهرمانان ایرانی داستان‌های حماسی شاهنامه، می‌توانیم به اعتقادات سراینده این مجموعه سترگ پی ببریم
».

پاسخ این آقای شاهنامه و فردوسی شناس که گفتار همه خاورشناسان و فردوسی شناسان را مهمل می داند، به طور کوتاه به شرح زیر است:
۱- بیشتر چکامه سرایان، سخنوران، دانشمندان ایرانی مانند فردوسی، خیام، ابن سینا، رازی، صادق هدایت، و بسیاری از دانشمندان اروپایی نه به دین و آیینی سوای خرد و انسانیت باورمند بودند، نه به مزخرفاتی چون معاد، روز قیامت، بهشت، و جهنم که آبشخور آخوند شیعه است، و با تزریق این خرافات به امت خردباخته، زندگی را بر مردم جهنم، و برای خود بهشت ساخته اند، باور داشتند. آنچه در باره دین، به ویژه مذهب شیعه گفته شده،  مزخرفاتی است که برای داستان نویسی  تخیلی کودکان مناسب تر است.

اگر به راستی فردوسی مسلمان و ارادتمند ۱۴ معصوم بوده، پس این دشمنی های آخوند با فردوسی و شاهنامه از برای چیست؟ فرتور نشان دهنده دیواری است که بزرگترین نقاشی دیواری جهان که مربوط به داستان های شاهنامه فردوسی بود و توسط آستان قدس رضوی و مزدوران خردباخته اش نابود گردید، دشمنی آخوندها و مسلمانان با مشاهیر ایرانی که مخالف اسلام بوده اند تمامی ندارد.

اگر به راستی فردوسی مسلمان و ارادتمند ۱۴ معصوم بوده، پس این دشمنی های آخوند با فردوسی و شاهنامه از برای چیست؟ فرتور نشان دهنده دیواری است که بزرگترین نقاشی دیواری جهان که مربوط به داستان های شاهنامه فردوسی بود و توسط آستان قدس رضوی و مزدوران خردباخته اش نابود گردید، دشمنی آخوندها و مسلمانان با مشاهیر ایرانی که مخالف اسلام بوده اند تمامی ندارد.

‫۲- بیش از هزار سال پیش که فردوسی در ایران می زیست، مذهب شیعه ای تقریباً در کار نبوده است. در زمان شاه اسماعیل صفوی، شمار شیعیان ایران حدود ۱۵٪، و بیشترین را از اسلام راستین، یعنی پیروان تسنن تشکیل می دادند. بنابراین، گفتن این که فردوسی مسلمان بوده، آنهم پیرو مذهب شیعه‬، دروغی بس شاخدار و بزرگ است که بنا به گفته ای از شنیدن آن مرغ مرده قاه قاه می خندد. حال، چگونه ممکن است این مرد به اصطلاح اندیشمند گرانسنگ چنین ادعای سرتاپا دروغی بکند، و آخوند که خود خدای تزویر، ریا، و دروغ گویی است، آن را باور نماید؟.

۳- اکنون هم با بیش از ۴ سده تلاش مزورانه بریتانیای کبیر، و آخوندهای صادراتی به ایران، و تحمیر شاهان بی سواد و بی فرهنگ قاجاریه برای برکنار و بازنشسته کردن مذهب تسنن، بازهم می بینیم که شمار شیعیان جهان نزدیک به ۵٪ پیروان اهل تسنن بیش نیست، یعنی برابر هر ۱۰۰ نفر سنی مذهب، تنها ۵ نفر شیعه وجود دارد، چگونه این اندیشمند گران سنگ ادعای مسخره می کند که فردوسی مسلمان بوده، آنهم شیعه ۱۲ امامی؟!.

۴- نکته دیگر این که جداشدن فردوسی و ترک سلطان محمود غزنوی به دلیل سنی بودن او نبود. این مزخرفات شاید در میان آخوندها که سواد خواندن و نوشتن کمی دارند، ممکنست جالب و باورکردنی باشد، ولی برای اهل خرد و فرزندان نیک اندیش ایران، سراپا دروغ، و فرصت طلبی و کیسه دوزی این آقای دکتر سنگین وزن است.

مردم خردمند به خوبی می دانند، فردوسی سلطان محمود را به خاطر سنی بودن ترک نکرد، بلکه بدین دلیل او را ترک نمود که بر خلاف قرارداد و قول داده شده، به جای آن که برای هر یک خط چکامه، یک دینار طلا بدهد، جمعاً ۲۰ هزار درهم نقره به فردوسی داده شد. فردوسی از این کار زشت سلطان محمود چنان آزرده خاطر گشت که نقره ها را میان چند نفر پخش نموده، و غزنه مرکز حکمرانی سلطان محمود را برای همیشه ترک نمود.

از آنجا که فردوسی انسانی اسلام ستیز بود و در بسیاری از چکامه های دل انگیزش، از میزان پستی و بی شرفی و بی اخلاقی اعراب مسلمان حکایت می کند، مردم شهر اجازه دفن جنازه وی در گورستان مسلمانان را نداده و به ناچار پیکر وی در باغی در شهر توس، به خاک سپرده شد.

از آنجا که فردوسی انسانی اسلام ستیز بود و در بسیاری از چکامه های دل انگیزش، از میزان پستی و بی شرفی و بی اخلاقی اعراب مسلمان حکایت می کند، مردم شهر اجازه دفن جنازه وی در گورستان مسلمانان را نداده و به ناچار پیکر وی در باغی در شهر توس، به خاک سپرده شد.

۵- نکته دیگر به دلیل آن که فردوسی هیچگونه باور دینی و مذهبی نداشت، مردم شهر اجازه ندادند که در گورستان مسلمان ها او را به خاک سپارند. از این روی، به ناچار پیکر او را در باغی بیرون شهر توس به خاک سپردند.

 • malamud

   شیخ و مغول

  مغـولان راه 
  را بـر شـیخ بـسـتـنـد کـه یـا تـرا کـشیـم یـا بـا تـو لـواط کـنـیـم، پـس از آن شـیـخ سـی سـال بـه نـیـکـنـامـی بـزیـسـت.

 • Sheema

  راستش را بخواهید من هنوز نمی دانم که چرا سوسمار خوردن یک مشکل وحشتناک برای ماست که لابد نشان می دهد که این سوسماری که عربها می خورند، جز در معده بلکه توی شکم و مغز و ذهن همه عربهای دنیا در تمام تاریخ هست و ما بدجوری گرفتار این موضوع هستیم.هنوز نمی دانم که چرا مثلا سوسمار خوردن عرب ها خیلی چیز بدی است و موش و گربه و سگ خوردن چینی ها و تایلندی ها اشکالی ندارد؟ یا مثلا انواع موجودات دریایی که با بوی گند سوشی خورده می شود باعث نمی شود به ژاپنی ها بگوئیم ژاپنی های لجن خوار. لابد دیده اید احساس فرنگی ها را در مورد فسنجان ما که غدایی بس خوشمزه است با قیافه ای که، راستی احمدی نژاد تازگی ها حرف خاصی نزده؟- داشتم حرف احمدی نژاد را می زدم که زمانی به او می گفتند الفنون و فسنجان و کشک بادمجان هم بخصوص مزه کشک برای خیلی از مردم در دنیا مزه عنیفی است.
  من واقعا نمی دانم که چرا  ایرانی ها که کله پاچه را با همه مخلفاتش که به نظر اکثر مردم دنیا اصلا چیز جالبی نمی آید می خوریم، اما مثلا به کله ماهی گیلک ها یا سوسمار عرب ها گیر می دهیم و مغزمان هم فقط همین را می گیرد. مطمئنم که ما با مردم سوریه و لبنان خیلی مشکل نداریم، و آنها را جزو سوسمارخورها حساب نمی کنیم، در حالی که حکومت امارات یا عربستان هر چه که باشد، یا مردمش هر چه که باشند، حداقل یک کشور تمیز و مرتب دارند.
  ما فقط در مورد ۱۴۰۰ سال قبل حساسیت داریم، مغولها هم حالا یک غلطی کردند، اصلا تخم ترکه ای نگذاشتند و در خون ما اثری از آن ها نیست، این ها هشتصد سال قبل آمدند و زدند و کشتند و سوختند و بعد هم رفتند. وگرنه ما که خودمان اصلا از این کارها نمی کنیم. مثلا همین آقای آقامحمدخان قاجار، حالا چند تا سر برید و چند تا چشم درآورد، حالا که مرده، آدم پشت سر مرده ایرانی حرف نمی زند. فقط پشت سر مرده عرب باید حرف بزنیم. مرده عرب و زنده افغانی. همین عرب ها ۱۴۰۰ سال قبل چه برخورد بدی با ما کردند؟ در عوض ما الآن چه برخورد خوبی با افغانی ها می کنیم؟ به آنها می گوئیم دزد و هیز و وحشی و عمله و هزار حرف دیگر. چه کنیم؟ مائی که از کوروش و داریوش نسب برده ایم و تا پریروز نسبنامه درست می کردیم که به اامام جعفر صادق مربوطمان کند با هشت پشت، اما حالا نسبنامه هائی یافته ایم که ما را به داریوش و آتوسا و ماندانا می رساند، مبادا با آخوندها فامیل باشیم.
  ما که هیچ وقت عمرا از این کارها نکردیم. عرب ها یک میلیون نفر از ما را کشتند، حالا آلمانی ها و فرانسوی ها و بلژیکی ها و انگلیسی ها و اسپانیایی ها و پرتغالی ها تمام قاره آمریکا و آفریقا را قتل عام کردند و دهها میلیون نفر و دو رنگ انسانی را نابود کردند و صدها زبان را از بین بردند، خوب، اتفاقی است پیش آمده، مال پانصد سال قبل بود، اگر ۱۴۰۰ سال قبل کشته بودند به آنها هم می گفتیم سوسمارخوار!
  واقعا و جدی چرا اینقدر از خودراضی هستیم؟ مثلا اگر همین امارات در سی سال گذشته دست ما بود، الآن ویرانه ای مثل بندرلنگه نبود؟ اگر مکه و مدینه دست ما بود مثل مشهد و قم با خزبازی و بدسلیقگی درب و داغانش نمی کردیم؟ یک کمی واقعگرا باشیم.

   اتفاقا عربها و پاکستانی ها و هندی ها جزو تحصیلکرده ترین مهاجرین هستند. ضریب هوشی  ایرانی ها از همه دنیا بالاتر نیست، ضریب هوشی سگ و گربه و موش و سوسمار خورها اندازه ایرانی ها است. شجاع ترین مردم دنیا هم نیستیم، خودمان هم می دانیم نیستیم، وگرنه اینقدر حسادت نمی کردیم و فحش اختراع نمی کردیمهنر نزد ایرانیان نیست. نه در نقاشی و داستان نویسی و نمایش و مجسمه سازی و موسیقی ما بهترین های دنیا نیستیم، اصلا نه نقاشی به معنای نقاشی داریم، نه مجسمه سازی، نه موسیقی ما به گستردگی و نظم موسیقی در خیلی کشورهاست و نه نمایش و ادبیات داستانی در کشور ما ریشه جدی دارد. ما در شعر برجسته ایم. شاعران ما شاعران بزرگی هستند. نوبل ادبی را انگلیسی های چشم چپ از ما ندزدیدند، اندازه نوبل ادبی نبودیم. نیستیم. آدمی در آن اندازه نداشتیم.

  • Omid

   درود بی پایان بر نویسنده ای که با نقد جامعه خویش، آنان را به راه مدنیت آورده از مهلکه نژادپرستی نجات دهد ، ای کاش همه قلم بدستان همت کنند با نوشتن مقالاتی افشاگرانه و با نقدهای صریح ما ایرانیهای فارس را از خوی ننگ آور برتری طلبی نجات دهند واجازه ندهند عده ای فاقد انسانیت بستر نژادپرستی را نگهدارند،نژادپرستی ننگ وعار است.

  • Soobhan

     Sheemaجان قربون قلمت ، بگذار ما جوانان بدانیم ما هیچ پخی نیستیم، من تازمانی که درایران بودم فکر میکردم ما هم ببخشید….هستیم وقتی بخارج آمدم که چه کلاهی رژیم واحزاب اپوزسیون سرماکلاه گذاشته اند رژیم از احساسات مذهبی خرافی وپان ایرانیستها وامثالشان مارادراحساسات هخامنشی پرستی که اصلا خبری ازآنها نداریم فروبرده اند تاهرکس بنوبه خودش ماجوانان را هیزم قدرت خود کنند،Sheema جان تا می توانید همه حقایق ما فارسها را بنویسیدتاماجوانان راازغفلت نجات دهید زیراخیلی مثل من بازیچه دروغ وجعلهای تاریخ شده ایم.اول باید بشرشویم بعدازحقوق بشر دفاع کنیم

  • خورشت سبزی

   دایم به اشعار فردوسی اشاره می کنید و قطعاً حتی درست شاهنامه رو نخوندید. اعتراف کنید!این تف افکندن از قول رستم فرخزاد و در وضعیت رجز خونی گفته می شه. این فرمانده محترم سپاه ایران با همین طرز فکر احمقانه و خوار شمردن حریف، کشور رو به فنا می ده. حالا وطن پرستان و میهن لیسان عزیز بازم دارن همون کار رو می کنن. پا توی کفش همسایه ها نکنید تا دیپلمات مال نشید! وصاحب همین حرف که گفت عرب سوسمار خوار و تف کنان روزگار را سرزنش کرد بعچ بدست القعقاع یک عرب بدون اسلحه امپراتوری پوشالی پارش کشته شد و تخت کیانی هم شاهش به دست یک آسیابان کشته شد

  • بیسواتی

   مثلا منشور منسوب به کوروش در مورد حقوق بشر چی گفته استاد؟ واقعامی دونی؟ اول یه کلمه مطالعه کن بعد حرف بزن.کاری به باقی اهالی خاور میانه ندارم ولی ایرانی ها بسیار “کم سوادند” و این تعصب هامون هم ناشی از همینه. روزی ۲ خط مطالعه که باعث خفگی نمیشه!

  • جزاک الله

   خدا قلمت را از هر گژی حفظ کند. به نازم به انصافت و زیبایی کلامت. برای من که تکان دهنده بود. به عربی می گویم: جزاک الله و این بهترین دعایی است که یک مسلمان عرب یا غیرعرب می تواند برای تو داشته باشد.

  • Mehraban

   من همه انسانهای خوب دنیا را از هر باوری عقیده ای، نژادی، رنگی هستند دوست دارم من بیزارم از هر چه تعصب و جهالت و برتری جویی من خنده ام میگیرد از قومی که عرب ستیزی برایش کمال است و انتهای فعالیت اجتماعی و سیاسیش این است که در فیس بوک با اسم جعلی اعلام کند من عرب نیستم ویا خلیج عربی درست است یا خلیج فارس!!!!! و دریاچه ارومیه اش نابود شود و دریای خزرش تاراج شود و ککش نگزد.در خیابانهای مملکت خودش به ناموس کوچک و بزرگ رحم نکند اما تمام دغدغه اش این باشد که وا غیرتا تو دبی این عربها دخترهای ما رو بردن و قصه های مسخره ای که از سر توهم برای خودمان میسازیم.یک سوال ایا تا حالا از کسی شنیده اید یا جایی خوانده اید یا دیده اید که مثلا یک عده هندی جمع بشن یه صفحه درست کنن و نادرشاه افشار رو به خاطر تاراج ملک و مملکت و خزانه شان محکوم کنند و بگن بله شما ایرانیها تمام ثروت ملی ما را تاراج کردید و کرور کرور از ما را قتل عام کردید و سالها بر تخت طاووس تاراجی ما حکمراندید و کوه نور و دریای نور ما را چپاول کردید و انقدر بردید که سه سال نادر مردم را از دادن باج و خراج معاف کرد.واکنش ما و توجیه ما در مقابل این سوال چه خواهد بود؟ایا کسی میداند بزرگترین دشمنان ما که باعث تسلط اعراب شد و ما به الواقع کشور را به خواسته تقدیم کردیم و دروازه ها را بر انان گشودیم ظلم و جور و جهالتی بود که موبدان زرتشتی بر سر کشور و تاج و تخت و ملت ما اورده بودند؟ ای کسانی که فقط از زرتشت گفتار نیک کردار نیک و پندار نیک را میشناسید ایا احکام و فتاوی موبدان زرتشت را خوانده اید؟ ایا احکام وندیداد را میشناسید؟ عیب ما این است که هیچ زحمتی برای کشف معایب و نواقص خودمان به جان نمیخریم و باا گرفتن انگشت اتهام همیشه دنبال یک متهم برای مشکلات خودمان میگردیم

  • ایرانی

   عالی بود حرف دل واقعگراهای ایرانی بود که از غرور کاذب ایرانی خسته شدن غروری که هیچ توجیهی نداره در مقایسه باهمین اعراب هیچی نیستیم هر عیبی که اونادارن ما شدیدتر داریم و اونا خیلی محسنات دارن که ما نداریم به جای سوسمار خور دونستن دیگران ای کاش یه غلطی میکردیم که به گرد پای همین سوسمارخورها میرسیدیم

  • افرین به این شجاعت

   افرین به این شجاعت و درک بالا چه خوب بود ما ایرانیها بجای اینکه بگردیم یکی رو پیدا کنیم متهم کنیم قبول میکردیم کم فرهنگی و شجاعت ما تقصیر اعراب نیست مگه غیر از اینه که از یک بیابان تمدن عظیم اسلام و به دنیا گسترش داده شد و ما و همه اون شاه های بزرگمون از یک مملکت اباد یه ویرانه درست کردیم نه داداش ساده بگم اعراب انقدر دزد ندارن اگه داشتنم دستشو قطع میکنن نه بگن دمش گرم خیلی زرنگه ماباید غیرت وشجاعت و از اعراب درس بگیریم

  • هما

   بابا ما از گرسنگی مردیم، دخترهای ایران ار فقر شدند فاحشه های دبی آنوقت شما بازهم پارس می کنید. خجالت بکشید. شکم مردم را سیر کنید دختران را از روسپی گری نجات دهید. نمی خواد ماهواره های روسی را به هوا کنید و چندی بعد هم در نیم از کار بیفتد. هر چند ماه یک هواپیما سقوط می کند و شما کاری کرده نمی تواند. آخه چقدر پارس می کنید. یادتان رفته که می گفتید راه قدس از کربلا می گذرد یادتان رفته جام زهر نوشیدید یادتان رفته صدام چه بلا های سرمان آورد. باز هم پارس کنید.

  • سیما

   این لاف زنی ها پایانی ندارد .ایرانی از سویی خود را ازاده خواه قلمداد میکندوازسویی دیگر تفکری به شدت دیکتاتور مابانه دارد که این دونوع تفکر مثل دوخط موازی میباشند از یک سو خود را مخالف دولت خود میبیند و شعارمرگ بر دیکتاتور سر میدهد و از سویی دیگر همگام با همان یکتاتور به زیبایی میرقصند داشتن دمکراسی با افکار دیکتاتور مابانه سنخیتی ندارد تا ملت ها یاد نگیرند حقوق اقلیت ها وقومیت های دیگر را محترم بشمارندبه ازادی و دموکراسی نخواهند رسید تنها دیکتاتور دیگر را با شوق و احساسات جایگزین دیکتاتور بعدی خواهند کرد.شاید کشوری مثل امارت و به کوچکی امارت به نظر ایرانی ها ناچیز قلمداد میشود اما مهم سبک زندگی و اسایش و رفاهی است که حاکمان ان برای شهروندان خود مهیا کرده اند به فرض محال این جزایر مطعلق به ایران است اما چه توضیحی برای پرجم امارات که سالهاست بر روی سطح این جزیره به اهتزاز در امده است دارید؟چرا ایران اجازه میدهد این جزایر حاکمیت مشترک با امارات را داشته باشد؟اگر ایران بر حق بر خاک خود حکومت میکند چرا از مراجعه به دادگاههای بین الملل سر باز میزند؟صرف عرب بودن اماراتی هاست که باعث شده این جریان چنین واکنش های تندی را به دنبال داشته باشد .

  • سیما

   شماقضاوت کنید،درحالی که …درحالی که از وزراء و مجلسیون و آخوندها برای گرفتن ویزای امارات له له میزنند، در حالی که فائزه ها و دختران اشراقی ها در حال تردد به دبی هستند، در حالی پرونده های اختلاس و رشوه های هزاران میلیاردی یکی پس از دیگری افشاءمیشود، در حالی که تجاوزات جنسی به زندانیان، قتلهای زنجیرهای،مخدرات و در حالی که پسرمحسن رضائی درهتل دبی ازفرط …میمیرد

  • سیما

   گلاه خود را قاضی سازیم ما چه گلی بر سر سایر مناطق ایران زدیم که روی سر این جزایر بزنیم. وقتی خود عرضه ساختن این جزایر را نداریم چرا به امارات واگذار نمی کنیم تا آنها را به بهترین جای دنیا تبدیل کند و مردم آن راحت شوند. اصلا چرا از خود مردم این جزایر نپرسیم تا بدانیم چه نظری دارند. اگر این جزایر دست امارات بود آلن همه مردم آن در رفاه بودند و ما برای رفتن به آنجا سرو دست می شکستیم.

  • سیما

   گلاه خود را قاضی سازیم ما چه گلی بر سر سایر مناطق ایران زدیم که روی سر این جزایر بزنیم. وقتی خود عرضه ساختن این جزایر را نداریم چرا به امارات واگذار نمی کنیم تا آنها را به بهترین جای دنیا تبدیل کند و مردم آن راحت شوند. اصلا چرا از خود مردم این جزایر نپرسیم تا بدانیم چه نظری دارند. اگر این جزایر دست امارات بود آلن همه مردم آن در رفاه بودند و ما برای رفتن به آنجا سرو دست می شکستیم.

  • سوسمار هم بخوریم

   متاسفانه تبدیل به ملتی شده ایم که فقط به گذشته خود میبالیم، درحالیکه تبدیل شده ایم به یک مشت دروغگو و مواجب بگیر ، عین رعیت ها رفتار میکنیم ، البته که حاکمان مان ارباب نفت هستند. از عقده رعیت بودن همه را کوچک میشمریم وبه گذشته خود غره هستیم. تا میتوانیم به کسانی که با درایت و تصمیمات درست رشد کرده اند توهین میکنیم. متاسفانه با این روندی که در پیش گرفته ایم بعید نیست در آینده نزدیک سوسمار هم بخوریم. قدر ی باید تحل کنیم وداشته های دیگران را ارج وخود را هم برای حرکت به سوی زندگی آماده کنیم.

   • Ali

    امارات درس عبرتی میشه برای شما که پاتون رونکنید تو کفش بزرگتر از خودتون و حد خودتو رو نگه دارید ) یاد مقام روسیه افتادک که به نمایده قطر گفت اگه زیادی حرف بزنی دیگه چیزی به نام قطر وجود خارجی نخواهد داشت که شما به نمایدگی ازش حرف بزنی

  • محمد

   دربستر مهلک نژادپرستی،نه تنها دین بلکه تمامی خصوصیات مشترک اخلاقی وصفتهای حسنه انسانی جنبه ظاهری وریا به خودمیگیرد،کلاهبرداری نام زرنگی بخودمیگیرد،قبح وقباحت خیانت درامانت داری خصوصا درتاریخ نگاری ازبین میرود،عفت بیان درعفونت دهان نژادپرستان ازبین میرود،شنوندگان حامل چنین اندیشه پست، برای خطیب وشاعر ولو باتشکیک درنطفه شان برای گوینده وشاعرکف وهورا می کشند،مهم آن است که برعرب بتازد(هالو وشنوندگانش ومصطفی بادکوبه ای و..)پیامبر راغیر عرب ومیثم تمار را ازتبارفارس،جزیره کهریزک وقبرجمعی خاوران،تورم وهسته ای رافراموش کلاه ابوموسی راسرمیکنند،عجبا!!

 • برادران بلوچ

  از کشورهای اسلامی میخواهیم در مقابل این همه ظلم که برادران بلوچ شما می شود ساکت ننشینید همانطور که آنها از بحرین که هیچ اتفاق مهمی نیفتاده پشتیبانی می کنند توصیه من به شما کشورهای عربی این است که در مجامع بین المللی از حقوق بلوچها دفاع کنید اگر ایران به جای شما بود همین کار را میکرد مانند سوریه

 • نریمان

  خطاب به خوانندگان این پست :
  اگر خوب توجه کنید متن نوشته شده  توسط  sheema   و کسانی که نظرات او را تایید کرده اند در واقع همان شخص نویسنده ی کامنت اصلیست !!!!!!!!!!!!!…..
  کافیست به زمان درج کامنت sheema  و نظراتی که در تایید ان سرازیر شده اند دقت کنید !!! همه کامنت ها در یک زمان  و با اسامی مستعار میباشد و این حماقت شخص نویسنده را نشان میدهد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!………………………..

  نریمان از نژاد صد در صد اریایی ………………………….

  • نسل سوخته

   درود بر نریمان عزیر من نمیدونم این سوسمارخورها چرا عقلشون نمیرسه حداقل در زمانهای مختلف کامنت بزارن لابد از اثرات سوسمارخوردنه.