تنها حکومت اسلامی است که از دعوای میان شاه پرستان و مصدوق دوستان، سود می برد ۱۲

چند وقتی است که دعوای میان شاه دوستان و جمهوری خواهانِ مصدق دوست بالا گرفته و می توان گفت که تمام فضای مجازی را پُر کرده است. خط ها کشیده شده و جبهه های مبارزه مشخص گشته اند؛ هر آنکه آنور صف شاه دوستی بایستد توده ای و طرفدار ملاست و هر که در صف شاهی ها بیاستد از دید مصدقی ها، استبداد طلب و دیکتاتور منش است و کمترین خوی آزادی خواهی در وی وجود ندارد.

این دعوا ها و کینه های کهنه به قدری جنجالی شده که حتی رسانه های رژیم هم بدان می پردازند و در حقیقت این بحث و جدل پوسیده و تاریخ مصرف گذشته، قند در دل سید علی آب کرده و موجب خوشحالی وی و مزدورانش گشته است.

هم شاهی ها و هم مصدقی ها دشمن اصلی و مشترک خود که همانا جکومت چنایتکار اسلامی است را به دست فراموشی سپرده اند و تمام توان و انرژی شان را در ضربه زدن به یکدیگر و ترور شخصیتی همدیگر استفاده می کنند.

فرتور محمد رضا شاه را در حال رقصیدن با بانو فرح دیبا نشان می دهد. این فرتور نیز همانند تمامی کارهای محمد رضا شاه به تاریخ پیوسته و بیرون کشیدن حقایق و یا دروغ ها از درون تاریخ برای رسوا سازی یکدیگر نه تنها کمکی به اپوزوسیون نمی کند، بلکه موجب تفرقه افکنی و به قول معروف دشمن شادی می گردد.

فرتور محمد رضا شاه را در حال رقصیدن با بانو فرح دیبا نشان می دهد. این فرتور نیز همانند تمامی کارهای محمد رضا شاه به تاریخ پیوسته و بیرون کشیدن حقایق و یا دروغ ها از درون تاریخ برای رسوا سازی یکدیگر نه تنها کمکی به اپوزوسیون نمی کند، بلکه موجب تفرقه افکنی و به قول معروف دشمن شادی می گردد.

تا به کی ما باید شاهد این دعواهای کهنه و قدیمی باشیم؟ معلوم نیست! هیچ حط پاپانی برای این ماراتُن نهمت زنی و برچشب زنی و دشنام دهی کشیده نشده و شوم بختانه این جریان مضر می تواند تا سالیانی دیگر ادامه داشته باشد.

نکته قابل توجه و البته تأسف بار اینجاست که هر دو دسته نیز همواره دم از اتحاد و یکدلی برای به زیر کشیدن حکومت آخوندی می زنند و بر این باورند که باید از تمام نیروهای اپوزوسیون در راستای ضربه زدن به حکومت لرزان و از هم پاشیده سید علی استفاده کرده و سپس در فردای ایران آزاد سرنوشت مردم و آینده ایران را از طریق صندوق های رأی مشخص نماید.

اما شوم بختانه ایشان بدون احترام گذاشتن به شعور مردم و درک جامعه، همه چیز را از پیش تعیین می کنند و برای مثال آقای رضا پهلوی در مصاحبه با مجله فوکوس آلمان، خود را شاه قانونی ایران می خواند. اینگونه مسائل است که موجب تفرقه افکنی می شود.

زمانی که رضا پهلوی و اطرافیان کاسه لیس شان مردم را نادیده می گیرند و به رأی و نظر آنان احترام نمی گذارند و سعی بر ماله کشی بر روی تاریخ و دموکرات جلوه دادن محمد رضا شاه فقید دارند و از طرفی خود را گاندی و نلسون ماندلا یِ ایران خوانده و به عنوان شاه قانونی ایران می خواهند به همه جای ایران سفر کنند تا همه چیز را خوب یاد یگیرند؛ مردم باز می فهمند که بزرگان آنان را به حساب نیاورده و رأی و نظر آنان برای هیچ کسی، حتی رضا پهلوی که دم از آشتی ملی و مردم داری می زند، مهم نبوده و نیست، بنابراین مردم دلسرد شده و صحنه های مبارزه را ترک می کنند.

چرا تمامی این دعواها و یقه گیری ها نباید پس از سقوط رژیم کنونی و تشکیل یک دولت موقف صورت بگیرد؟ چرا اکنون و در ایران زمان حیاتی که نیاز به اتحاد و همدلی است، یک شاه دوست، فرد مصدق پرست را توده ای و خیانت کار خوانده و وی را مسئول سرنگونی رژیم پادشاهی می داند و یک جمهوری خواه مصدوق دوست، همواره از دیکتاتوری و خفقان و استبداد زمان شاه سخن گفته و شاه را مسئول روزگار تیره و تار امروز ایران می داند؟

فرتور دکتر محمد مصدق را در تبعید نشان می دهد، به راستی که این فرتور دل هر انسانی را به درد آورده و هر انسان منصفی می داند که آنچه بر مصدق آمد و دادگاهی که برایش برپا کرده و وی را آنچنان محاکمه نمودند. سزاوار تلاش شبانه روزی آن مرد برای پیشرفت ایران و ایرانی نبود و نیست. اما آیا کنون که ضحاک زمان در حال مکیدن خون جوانان ایران زمین است، زمان مناسبی است برای به بحث کشیدن کینه ها و دشمنی های دیرین؟ و یا زمان اتحاد است؟

فرتور دکتر محمد مصدق را در تبعید نشان می دهد، به راستی که این فرتور دل هر انسانی را به درد آورده و هر انسان منصفی می داند که آنچه بر مصدق آمد و دادگاهی که برایش برپا کرده و وی را آنچنان محاکمه نمودند. سزاوار تلاش شبانه روزی آن مرد برای پیشرفت ایران و ایرانی نبود و نیست. اما آیا کنون که ضحاک زمان در حال مکیدن خون جوانان ایران زمین است، زمان مناسبی است برای به بحث کشیدن کینه ها و دشمنی های دیرین؟ و یا زمان اتحاد است؟

آیا شما متوجه پدیدار گشتن مشکل بزرگی در قسمتی از کار نمی شوید؟ دو گروه قدرتمند و شناخته شده اپوزوسیون ایران خود را درگیر یک جنگ و دعوای کهنه و تاریخ مصرف گذشه کرده و به طور کامل از دشمن اصلی که همانا رژیم منحوس اسلامی است غافل گشته اند؟

اگر این دو گروه پُر طرفدار و قدرتمند اپوزوسیون ایران به راهی که پیش گرفته اند ادامه دهند، نه تنها ما تا صد سال دیگر صاحب یک کنگره ملی و دولت در تبعید نخواهیم شد بلکه هر روز خیال سید علی خامنه ای از وجود آلترناتیوی به نام کنگره ملی ایران راحت تر خواهد گشت و با پوزخند و جسارت بیشتر دست به جنایات بیشتر و خونبار تری خواهد زد.

آقا و خانم شاه دوست، جناب جمهوری خواه و مصدق دوست لطفن کینه ها و کدورت های قدیمی را به دور انداخته و نخست گامی برای سرنگونی رژیم اسلامی بردارید؛ با جنگ و دعوای هر روزه شما ها اپوزوسیون ایران قدم از قدم بر نداشته و سر جای کنونی اش خشکش زده و مزدوران رژیم نیز به حال و روز اپوزوسیون ما قهقهه می زنند و اطمینان دارند که کاری از دست افرادی چون رضا پهلوی، با آن سابقه و پیشینه درخشان که باید از وی به عنوان یک سرمایه ملی بر علیه رژیم استفاده کرد، بر نیامده و نخواهد آمد.

 • lale

  نویسنده اول  به شاهزاده ناسزا می گوید  بعد میگوید چرا دعوا می کنید؟!شاهزاده همیشه میگوید که هدف اصلی او انتخابات ازاد و رسیدن به حق حاکمیت ملی است.این هدفهای شاهزاده است که هواداران قاجار رانگران میکند .طرفداران حکومت  قاجار هنگامی که موسوی و کروبی از عصر طلاعی و راه  امام صحبت میکنند حساسیتی نشان نمیدهند اما  شاهزاده که می گوید مانند ماندلا به عفو عمومی معتقد استیا مانند گاندی به مبارزه مسالمت امیز  معتقد است  انها را عصبانی می کند.

  شاه دوستان  به مرحوم مصدق  بی احترامی نمی کنند و جبهه ملی را یک حزب قانونی میدانند
  که نماینگر بخشی از اقشار جامعه است.

 • Abaharloo

  دوست گرامی من. با همه احترامى که به خود شما دارم این شیوه غرض ورزانه میانجى گرى را شایسته سایت پر محتواى شما نمیدانم. وارونه جلوه دادن صحبت هاى شاهزاده رضا پهلوى در شان والاى سایت مورد علاقه من نیست. شرح فرتور ها ازین هم ناروا تر است. شاه مملکتى دارد با ملکه خود مثل یک انسان متمدن میرقصد. انوقت زیرش نوشته شده همانند همه کارهاى او بتاریخ پیوسته. منظور چیست؟ آنوقت زیر فرتور دکتر مصدق همان سخنان یکجانبه از مظلومیت او ( و نتیجتا ظلم شاه) نگاشته شده و بعد که خوب سنگها بطرف شاه و فرزندش پرتاب شده نویسنده در نقش میانجى بیطرف ظاهر میشود؟ این شیوه را با کمال احترام شایسته “فضول محله” نمیدانم و خودتان را نیز داور عادلى شناخته ام که قضاوت کنید. خودم هم نه جزو این و نه آن هستم اما قضاوتم نم نکشیده و دیدم و نپسندیدم.

 • Badlife

  ریدین با این مثلا میانجی گریتون!!
  مصدق فقط ۲ سال نخست وزیر بود با خطاهای فراوان … مصدقی که بر خلاف قانون اساسی مجلس را تعطیل کرد و در مدتی هم که باز بود اختیارات قانون گذاری را به زور و با هوچیگری از قوه مقننه سلب کرده بود.انتخابات مجلس هفدهم را بر خلاف قانون در ۳۰ حوزه ی انتخابیه مهم کشور از جمله مشهد و شیراز و اصفهان و کل خوزستان و مازندران و همدان و کردستان و لرستان باطل کرد و با رای اقلیت طرفدار خودش در شرایطی که ۵۵ نماینده مردم را از حضور در مجلس محروم کرده بود مجدد به نخست وزیری رسید.مصدقی که بر خلاف قانون ۲ سال در کشور حکومت نظامی برقرار کرد.ایران را به سراشیب سقوط به دامان کمونیسم انداخت.فقر و افلاس را در کشور گستراند و… مصدق شباهت بسیاری به احمدی نژاد دارد.به یک اندازه عوام فریب و عوامگرا به یک میزان هوچی و به یک میزان مخالف با مجلس و قوه مقننه.شخصیت های تاریخی دیو و فرشته نیستند.شخصیت های سیاسی کارنامه دارند و با توجه به کارنامه ی آنها باید دوران حکومتشان را سنجید.

 • Tehrani

  nevisandeh migooyad 
  اما شوم بختانه ایشان بدون احترام گذاشتن به شعور مردم و درک جامعه، همه چیز را از پیش تعیین می کنند و برای مثال آقای رضا پهلوی در مصاحبه با مجله فوکوس آلمان، خود را شاه قانونی ایران می خواند. اینگونه مسائل است که موجب تفرقه افکنی می شود.
  magar melate iran fahmo shoor ham darad?

 • golnaz

  جریان مصدق و شاه جریان ساده ای نیست و شترنج قدرتهای بزرگ و معادلات جنگ سرد است که تا ۱۰۰ سال دیگر هم بر این طبل بکوبید و شاهزاده را تحقیر کنید راه بجایی نمیبرید. اگر شما مخالفان دارای تفاوت با طرفداران بقول خودتان چاپلوس شاه هستید سعی کنید بجای تحقیر و تحریف تاریخ درست مثل آنها عمل نکنید و بارفتار خردگرایانه بجای جوابدهی بچه گانه براساس وجوه مشترک مبارزه با شاهزاده همراه شوید و حکومت کثیف آخوندها را کمتر شاد و استعمار چپاولگر را کمتر فربه کنید. مبارزه برای برانداختن این رژیم استعماری نیازمند روبوسی شما مخالفان با شاهزاده و طرفداراش نیست بلکه نیازمند همکاری عملی و نه دعوای نظری در چارچوب نجات میهن است. هر وقت نظام پایدار کثیف آخوندی را انداختید تصفیه حساب کنید چون قبلش از عقل یک بچه ۵ ساله هم بدوراست!!! نماینده ای از طرف نسل ۱۳۵۸

 • lale

  شاهزاده گفته است که رای مردم نوع حکومت را تعییین می کند.
  تنها طرفداران حکومت ننگین قاجار می خواههند دوباره یک کربلای ۲۸ را
  به زور در مغزمان فرو کنند.
  به همین خاطربی شرمانه  به جعل گفته های شاه زاده می پردازن

 • Reza

  aghay nevisande,man na tarafdar mosadegham na reza pahlavi,tarafdare mardomam,alternativ sazi ra ham arezooyash ra begoor khahid bord,ghodrate asli mardom hastand

 • Momat Isamosa

  شما سنت قد نمی دهد.  دعوای اول به از صلح آخر. اتحاد و مبارزه و این حرف ها را بی خیال. این ها  همان سی سال پیش هم جواب ندادند. هدف دمکراسی است  و بس.  راه هم دراز است و…

 • Ariyobarzan41

  fozool mahale to ham hey daghesh kon to asan maloom nist saret kojast tahet kojast saret too akhore jomhoori eslamiye cheghadar pool migir mozdoor

 • نسل سوخته 57

  شما هم بهه از ملاها نیستید!شاه کشوری که خواهان تجدد گراییست با همسر قانونی اش میرقصد. کجای این کار اشکال دارد!!!
  ننگ بر شما باد که با همین عکسها من و امثال مرا فرفتید تا در سال ۱۳۵۷ به خیابانها بیایم و بر علیه شاه وطنپرست تظاهرات کرده و ننگین ترین و احمقانه ترین انقلاب را بوجود بیاوریم!
  ننگ بر شما باد که با کورفکری بی پایان خودتان را روشنفکر نمایانید.
  ننگ بر بهرام مشیری باد که بعد از گذشت این همه سال و این همه ویرانی نه تنها حاضر به عذرخواهی در پیشگاه ملت ایران نیست بلکه همچنان بر حماقت فراموش نشدنی پا فشاری میکند!!!

 • نسل سوخته 57

  مصدق هم الاغی بود
  مثل دیگر روشنفکران کوردلی که انقلاب ۵۷ را پایه ریزی کرده بودند با این فرق که او با یک جفتک  .محمد رضا شاه آرام و متعادل را به یک دیکتاتور (ولی وطن دوست)تبدیل کرد و انقلابیون ۵۷ با یک جفتک یک رژیم دیکتاتور خونخوار بی وطن را بوجود آوردند!
  من هم در ابتدا فکر میکردم که مصدق یک انسان دانا و خواهان دمکراسی و عدالت بود ولی با مطالعه بیشتر فهمیدم که این شاه نبود که بر علیه دولت قانونی کودتا کرد.بلکه این مصدق بود که با کودتا .مجلس و شاه  قانونی را خلع کرد و خود با کمک مزدوران قسم خورده روسیه به قدرت رسید والبته شاه  هم قدرت خود را باز پس گرفت.و اگر توجه کنید باصطلاح استبداد بعد از این دوره بوجود آمد .به خاطر اینکه شاه به آنهاییکه اطمینان کرده بود .به او و کشور خیانت کرده بودند.

 • کورش رزمجویان

  من آدمی هستم که نه شاه دوستم ونه مصدق پرست ونه عضویا هوادارهیچ حزب وگروه یادسته ای بوده وهستم  وفقط وفقط آزادی ملت دربند ایران برایم مهم است ولی اگرقبول ندارید که سلطنت طلبان هیچکس راجزخودشان قبول ندارند کافیست باتوجه بیشتر تلویزیون جدیدالتاسیس ایران آریایی یا رادیووتلویزیونهای مشابه رارصدکنیدکه بنوعی همواره به دکترمحمدمصدق واحزابی که ایشان راقبول دارنددرقالب ادبی یاغیرادبی فحاشی وتوهین کرده وحاضربه استماع هیچ نظر مخالفی نیستندومن باتوجه به واقعیات فوق الذکر فکرمیکنم روحیه وتفکراستبدادی حامیان سلطنت پهلوی  ازقبل ازسال۱۳۵۷تابه امروز هیچ تغییری نکرده است وشعار امروز فقط اتحادشاهزاده یک حرف پوچ ودروغ وغیرعملی است.