‏هاشمی رفسنجانی می گوید احکام مترقی اسلام از حقوق بشر کنونی بالاتر است ۹

میزان باورهای آخوندها از دین اسلام

شمار آخوندها که در سال ۱۳۲۰ هنگام رفتن رضا شاه از کشور نزدیک به ۸۰۰ نفر بود در سال ۵۷ زمان فروکش رژیم پهلوی، به ۵۵،۰۰۰ رسید. یعنی با دوبرابر شدن جمعیت ایران از ۱۶ میلیون به ۳۰ میلیون، شمار آخوندها در این دوران از برکت خدمات شاه، ۷۰ برابر شد. در این ۳۴ سال گذشته که می توان گفت شمار آنان،  دست کم ۱۰ برابر بیشتر شده، و بیگمان امروزه به ۶۰۰ هزار و شاید هم بیشتر برسد.

رفسنجانی و خامنه ای، دو چهره پلید ضد ایران و ضد مردمی اند. بی تردید بیشترین مردم ایران از این دو چهره ناپاک دل خوشی ندارند، و تحمل آندو برای همگان چندش و ملال آور است.

رفسنجانی و خامنه ای، دو چهره پلید ضد ایران و ضد مردمی اند. بی تردید بیشترین مردم ایران از این دو چهره ناپاک دل خوشی ندارند، و تحمل آندو برای همگان چندش و ملال آور است.

حال، بحث و گفتگوی ما در این است که از این ۶۰۰ هزار مفتخور سربار جامعه به آنچه از بام تا شام روی منبر در باره خوبی، بدی، جزا، مکافات، نکیر و منکر، فشار قبر، روز قیامت، آتش دوزخ، و بهشت و جهنم سخن پراکنی کرده، و سالیان زیادی گوش مردم را از این چرندیات پر می کنند، چند در صدشان واقعاً بدان اعتقاد دارند و عمل می کنند؟. نگارنده با شناخت خوبی که از آخوند دارد، بر این باور است که آخوندها بر دو گروهند:

الف- آخوندهای باورمند

گروهی به ویژه آنهایی که تازه آخوند می شوند، به آنچه می گویند باور دارند. ولی در برابر اینهمه شاخ شانه کشی و تهدیدهای الله مدینه در مورد عذاب روز قیامت، آتش دوزخ، و مانند آن، خود را عالم و روحانی و وابسته به خانواده پیامبر می دانند وبه اصطلاح پارتی آنان کلفت است. بنابرای، براین باورند که برای آنان با شفاعت ائمه اطهار، اگر گناهی هم کرده باشند، با توبه کردن، و یا نماز شب، و خواندن دعاهایی، مورد عفو و بخشش الله مدینه قرار می گیرند. البته آنهایی هم که سید هستند دیگر غم و اندوهی ندارند، زیرا علی ابن ابیطالب و فاطمه زهرا آنان را  با وجود همه گناهها، یواشکی و دزدکی وارد بهشت می کنند.

این چهره ناپاک، سالها پول و وقت مردمی را در سمت ریاست مجلس تلف کرد و مملکت را به باد داد.

این چهره ناپاک، سالها پول و وقت مردمی را در سمت ریاست مجلس تلف کرد و مملکت را به باد داد.

ب- آخوندهای متظاهر

گروه بسیار زیادی از آخوندها، به ویژه سالمندان آنان، به خوبی به این نتیجه رسیده اند که همه این گفته ها دروغ و بی اساس است. آنان به دکانداری دینی و شعبده بازی خود اطمینان کافی دارند. چنانکه آخوندها کمتر دیده شده که به زیارت امام و امامزاده ها بروند. آخوندهایی در مشهد و قم زندگی می کنند که سالیان زیادی به آرامگاه تازیان نزدیک نمی شوند. خمینی نیز در دوران نشستن بر قدرت، برای یکبار هم به مشهد نرفت، و حتی حرفی در باره آن نزد.

و اما، درمورد هاشمی رفسنجانی

بی تردید، هاشمی رفسنجانی یکی از متظاهر ترین، و فریبکارترین آخوندهای ایران است. این فرد نه تنها با غارت و ظلم و ستم در زادگاه خود، به مال و املاک بسیاری دست یافته است، در این سه دهه نیز سوای دروغگویی، شیادی، و ظاهر سازی عملکردی از او دیده نشده است. رفسنجانی را که باید مارمولکی خوش خط و خال میان آخوندها دانست.

ظالمان و دیکتاتورها، هیشه با هم ودر کنار همند. رفسنجانی و ملک عبدالله در کنار هم دیده می شوند.

ظالمان و دیکتاتورها، هیشه با هم ودر کنار همند. رفسنجانی و ملک عبدالله در کنار هم دیده می شوند.

کلاهی که به سر رفسنجانی رفت

رفسنجانی با همه زرنگی و ترفندهای گوناگون، در مورد گزینش ولی فقیه اشباه کرد و گول روضه خوان مشهدی خورد. او اکنون در دامی افتاده، که سوای سکوت و چاخان و چاپلوسی به همکار جنایت پیشه اش خامنه ای، کاری را از پیش نمی برد. تا آنجا که برای نجات فرزند خود از زندان، ناچار است میلیون ها تومان به همکارغارتگرش رشوه بدهد.

خامنه ای که در این سه دهه دهها هزار مزدور، قداره کش، و آدم کش، گرداگرد خود فراهم آورده است، چنان عرصه را بر روی هاشمی رفیق گرمابه و گلستان خود تنگ کرده که گهگاه ناچار است به خواسته او، و یا در تایید گفته هایش گفتاری داشته باشد که خود بدان باور و اعتقادی ندارد.

دفاع هاشمی رفسنجانی از حقوق بشر اسلامی

بنا بر گزارش تاریخ ۱۷ دیماه ۱۳۹۱ روزنامه خبر، هاشمی رفسنجانی در در دیدار اعضای جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر، به دفاع از حقوق بشر اسلامی پرداخت و گفت ؛ “مقایسه احکام مترقی اسلام و حقوق بشر کنونی نشان از برتری احکام اسلام در این زمینه دارد. آنگاه ؛ سیره پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصوم به خصوص حضرت علی(ع) در زمینه رعایت حقوق انسان را برشمرد و تأکید کرد: با این پشتوانه عظیم اخلاقی، معنوی و اعتقادی که در اسلام و مکتب تشیّع وجود دارد، امروز برخی حکومت‌های مدعی اسلام چگونه می‌توانند با عملکرد ضدبشری، خود را وارث به حق رسول خدا و امامان معصوم بزرگوار بدانند؟.”

برداشت گروه ما از سخنان هاشمی رفسنجانی

ما در مقاله های گذشته خود نشان دادیم که اسلام یک حزب سیاسی فاشیستی است که دستورات آن اعم از قرآن، احادیث، روایات، از آغاز تا کنون سوای کشتار، بی رحمی، تجاوز، ستمگری، زنبارگی، چپاول و غارتگری پیامدی نداشته است. در جهان کنونی نیز نمی توان کشوری اسلامی یافت که در آن قوانین اسلامی پیاده شده، و کمترین آزادی، دموکراسی، پیشرفت، خرد و دانشی دیده شود.

حال، از آنچه این آخوند سرد و گرم چشیده می گوید، نمی توان این گفتار را از نادانی و یا اعتقاد قلبی مذهبی او دانست. زیرا عملکرد خود و خانواده اش در بست و بند، دغلبازی، چپاول و غارگری خزانه مردمی این چیز دیگری نشان می دهد. زیرا نشانه آنست که این آخوند، دزد با چراغ بوده، و با بازی کلمات، بازهم می خواهد بهترین کالاها را برباید و به سرقت برد.

انتقام ملی نزدیک است. به زودی جوانان ایران به پا می خیزند و خون آشامان و خیانت کاران را به سزای خود می رسانند.

انتقام ملی نزدیک است. به زودی جوانان ایران به پا می خیزند و خون آشامان و خیانت کاران را به سزای خود می رسانند.

نکته پایانی

از آنچه گذشت به راستی، نشستن و گوش کردن به گفتار بی اساس و غیر انسانی افرادی چون هاشمی رفسنجانی و روضه خوان مشهدی، توهین و جسارت به شعور و درک خودمان است. هنگامی که هاشمی رفسنجانی با وقاحت و بی شرمی قوانین اسلام و عملکرد محمداب عبدالله را فراتر از هر قانونی مانند “حقوق بشر’ می داند، و این سخنرانی چندش آور را در برابر حقوق دانان مدافع حقوق بشر ایران ایراد می کند، یا باید در شعور و درک این حقوق دانان شک و تردید نمود، و یا پذیرفت که آنان نیز مشتی نمونه خروارند و باید آنان را نیز بخشی و پاره ای از رژیم دانست.

نکته پایانی آن که وقتی هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای هردو خود را  مرید و دوستدار نواب صفوی جنایتکار از فرقه فداییان اسلام می دانند و او را ستایش کنند، می توان به باطن نا سالم و خدشه دار این دو نفر پی برد. بنابراین، جای هیچگونه دفاعی برای هاشمی رفسنجانی نمی ماند!.

 • Sam-online

  باید به آخوندها گفت اندکی‌ صبر کنید، دیر و زود داره، اما ردخور نداره.
  روزی فرا خواهد رسید که مردم خشمگین و به جان رسیده و داغ دیده شماها را
  نه با طناب دار، بلکه با عمامه هاتان به دار خواهند کشید. روزی فرا خواهد
  رسید، که هیچ ایرانی‌ جسارت و جرات عمامه به سر گذاشتن را نخواهد داشت.
   

 • Farzad

  Rozi khahad resid ke melate iran akhondah ro yekey yeki az kon mekonand va basijiha va pasadarane aziz ham konkeshisho bar melate iran khahand kard

 • continental89

  این کوسه ماهی رفسنجانی درست میگه , باید حقوق بشر رو از رهبر دین اسلام و دامادش علی اموخت. اولی قارت  اموال اسرا  وصیقه کردن زنهای انها  در  لشکر کشی هاش بود و دومی  یعنی جناب دامادش  علی  کاری نداشت  بجز سر بردیدن کسانی که حاظر به قبول این دین جنائی نبودند.  باین میگن در دین اسالام ناب محمدی حقوق بشر !!!!!!!!
   

 • hasan

  faghat  dar   arze  ۳۰ sal  IRAN E  be  oon BOZORGI ,va  ba  ehteram,va ba ghodrat  ro   be  gedai  va  tan  frooshi    andak htan      vaghean 
  bayad  goft   alllllllaa  ho  akbar 

 • Sam-online

  آقایان مجاهدین دست بردارید از این دو دوذه بازی کردن تان. علی‌ شریعتی و
  آال احمد، از تئوریسین‌های انقلاب ننگین اسلامی بودند و فدائیان اسلام
  بازوی مسلح آنها بود.
  مسلمانی=جاکشی تازی
  مسلمانی=دشمنی با فرهنگ ایرانی‌
   

 • Sam-online

  ادمین، خواهش می‌‌کنم مطلب بالا را پاک کنید (اشتباه)!!!!!

 • Sahameddinghiassi

  تفرقه های که بین
  ما انداخته اند.

   

  حضرت محمد تنها یک
  دین آورد و آن همان اسلام بود در زمان حضرت محمد شیعه  سنی 
  حنفی و حنبلی  شافعی  مالکی 
  اسماعیلی  و… وجود نداشت پس اگر
  مقام حضرت محمد به عنوان پیامبر مهم است تنها دین او بایست یکی باشد.بقیه مذهب ها
  ساخته دست انسانها ویا تفسیر های متفاوت از منابع فقهی است. ولی چون ریشه یکی است
  عملا بایست مذهب ها هم که از یک ریشه یعنی اسلام سررشته گرفته اند با هم در ضدیت
  نباشند. ضدیت  تفرقه و دشمنی بین مذهب ها و
  حتی بین دین ها ساخته دست استعمارگران و استحمارگران است.

   

  اگر سرچشمه یکی
  باشد هر قدر هم که آبها از سرچشمه فاصله بگیرند باز همان آب سرچشمه هستند که با
  مواد کف رود یا جوی مخلوط شده اند.

  آیا حضرت محمد بت
  پرست بوده قبل از اسلام یا دین یهودی ها را داشته است زیرا آن حضرت در چهل سالگی
  به نبوت وپیامبری مبعوث شد پس قبل از آن حضرت محمد چه دینی داشته است. یهودی که
  نبوده است و آیا در بین عربان قبل از اسلام ختنه وجود داشته است. هر مرد مسلمانی
  که ختنه نکند مسلمان نیست  آیا حضرت محمد
  ختنه کرده بوده. البته بعضی از روحانیان میگویند که ایشان ختنه کرده و ناف بریده
  به دنیا آمده اند؟

   

  حضرت عیسی تنها یک
  دین آورد ولی اکنون شاید بیش از شصت هزار مذهب در مسیحیت وجود دارد که همه آنها
  ساخته پرداخته دست روحانیون مسیحی است. بعضی از مذهب های مسیحی کلیسا های دیگر را
  حتی کلیسا های شیطان می پندارند و راهشان را غلط فرض میکنند حتی کلیساهای
  بزرگ  مثل ارتدودوکس را خلاف میدانند. پس مسیر
  دین ازخط خارج شده است زیرا حضرت مسیح اینهمه مذهب های رنگارنگ نیاورده بود.

  دینها برای بهتر و
  راحتر زیست کرده مردمان آمده اند و برای اینکه بشر را هدایت کنند و از دشمنی فقر
  بیچارگی فلاکت برهانند. ولی درعوض عده ای دینکار وشیاد تمامی سرمایه ملی یک کشور
  را بنام دین می ربایند و مردم را در فقر بی دینی و بی علمی رها میکنند تنها چیزی
  که به آنان آموزش داده میکنند  یک مشت
  خرافات جهل  دورویی  دروغگویی 
  جانمازآبکشی و اخلاق فاسد است.

   

  شیادان دینی همراه
  با شیادان اجتماعی مردم را طبقه بندی کرده بجان هم می اندازند تا با کشتار همدیگر
  راه را برای آنان باز بگذارند. خودشان در قصرهای آسمان زندگی میکنند و درکنار
  دلبران فتان و سرمایه های تریلیون دلاری قرار گرفته اند ومردم را به آن دنیا و
  حوریان و بهشت های مملو از غذا و آب وعده وعید میدهند. شیخ عرب با اموال دزدی بیت
  المال مردم برای خودش در همه جای دنیا قصرهایی از تلا میخرد و مردم در فشار بدبختی
  و ناراحتی و بیکاری  بی برنامگی بی
  دانشگاهی  بی زنی و بی شوهری در فساد و خود
  ارضایی و اعتیاد و درماندگی بسر میبرند در صورتیکه وظیفه رهبران مسلمان ایجاد درس
  و پیشرفت دانش و ایجاد کارهای شرافتمدانه است نه اینکه با کینه و نفرت وتفرقه حتی
  پای همه کشورهای استعمار گر و استحمار کن را دوباره به سرزمین های مثلا اسلامی باز
  کنند. آنان رفقار نابکار دزدان بین المللی و شرکتهای غول بیمه و فروش مواد مخدر و
  منفجره هستند و تریلیونها دلار کشورهای مارا هزینه نفرت و جنگ و دزدی و غارت
  میکنند در صورتیکه این اموال ملی بایست صرف ساخت بیمارستان  مسکن  ایجاد
  کار و دانشگاه مدرسه و… بشود  که نمیشود.
  بلکه با آنها توپ تانگ تفنگ وارد کرده به دست ما میدهند تا جنگهای فرقه ای و قومی
  تقویت شود و مارا سی سال است که بجان هم انداخته اند. برادر کشی و بی دانشی را در
  ما کامل کرده اند  بچه بازی روشوت
  خواری  دزدی  فساد اعتیاد  زن ستیزی 
  آزار دیگران را در ما نهادینه کرده اند.

  امنیت را گرفته
  اند و بجای آن صد ها نفر را در بمب گذاریهای نامردانه میکشند. در صورتیکه بنی آدم
  اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند 
  آنان برادران شیعه هزاره مارا قتل عام میکنند و نام اسلام را هم خون آلوده
  و بد می نمایند.  این قاتلان حرفه ای که از
  علم و دانش و حتی دین الهی بویی نبرده اند و نه قرآن خوانده اند و نه قانون انسانی
  میدانند تنها به نفرت و کینه مجهزند و شاید هم برای خاطر حوریان ملوس بهشتی به
  آدمکشی برادران مسلمان خود روی آورده اند.

  مشگل در کجاست؟ در
  بی خردی همگانی ما. مای خود پرست  خود
  خواه  خود بین و خودشیفته که حتی گفتارهای
  بزرگان خود را هم برای دزدی و غارت عوض میکنیم. 

  جوانان ما کار
  میخواهند مسکن میخواهند  دانشگاه و رفاه
  همسر و خانواده میخواهند ولی اینان بجای رفاه و دانش مردم را به گدایی رشوت
  خواری  فرار ازکشورهایمان و پناه به
  کشورهای مثلا پیشرفته تشویق میکنند تاسرخر نداشته باشند و کسی مزاحم دزدیهایشان
  نشود. گروهی را باشست شوی مغزی و دادن معاش کافی برای کشتار دیگران تمرین میدهند.

   

  شریک دزد و رفیق
  قافله ا ند.  با اسلام من درآوردی خود
  تمامی امنیت و زیبایی کشور مارا از بین برده اند با توپ تانگ بجان کشور ما و مردم
  ما افتاده اند با کشت کشتار وبمب گذاری مردم را ناقض و معیوب میسازند. آنان عروسکهای
  شرکتهای عظیمی هستند که دنیا را میگردانند. بیایید ماهم در برابر آنان متحد شویم و
  با روشنگری و دوستی و خرد ورزی و مهر ورزی و دادن اطلاعات درست مردم خود را در گیر
  اینان برهانیم. زیرا تامادامیکه خرافات و بیسوادی و بی خردی است  ظالمانها و طالبانه ها هم دانسته یا ندانسته در
  خدمت قدرتهای غارتگر هستند که میخواهند کشورهای ما فقیر  بیچاره 
  مردم ما بی دانش  آواره  دربدر 
  و متفرق باشند که گفته اند تفرقه بیانداز و غارت کن  حکومت کن 
  کشتار کن مردم بی تفاوت شده کاری با اینکارها دیگر ندارند.  آنان آدمکهایی شده اند که سرنخشان بدست دیگران
  است. 

 • Mohammad Hassanpoor

  هنوز هم نیاز به بررسی و دیدگاه نگاری است؟ بیشتر از انچه گروه اسلامی سیاسی “حجتیه” به صحت وحقانیت اسلام باوردازند! من و خیلی از ماها به دروغ بودن خود خدا وافرینش باودمندیم وانرا علمی وعقلی ومنطثی ثابت میکنیم!

 • Hossein Lazak

  DOROD BAR HASHEMI
  ishala rozi berese ke yekam mardom iram aghal peyda konan va har kose sheriro bavar nakon!!!sazandehaye i site az hame harum zade taran!!chon faghat mikham ma iraniharo be june ham bendazan!DOROD BAR HASHEMI