آخوند بی فرهنگ می گوید افزایش دانشگاهها آمار جنایت را بالا می برد! ۴۵

افزایش دانشگاهها آمار جنایت را بالا می برد

این گفتار کریه و زشت آخوند فرومایه ای است بنام قرائتی که در کمال نادانی، بی سوادی، و سبکسری، که از سه دهه گذشته تا کنون، به عنوان مسئول فرهنگ و آموزش، به خود اجازه می دهد با نزدیک شدن به خانواده های ساده دل و ناآگاه، آنان را به گمراهی و فساد کشاند. گرچه بیشترین آخوندهای حاکم برایران علاوه بر مفتخوری، تن پروری، و چپاول اموال، آیین، فرهنگ، و تاریخ کشور کهنسالمان را به بازی گرفته اند، و خسارت های بیشماری وارد ساختند، ولی میزان تخریب و ویرانگری این ملای بی سواد، از دیگران بیشتر بوده است.

به گفتار آخوند فرومایه، مفتخور، و بی سواد توجه کنید- این بابا، با این بی خردی و نادانی، ۳۵ سال است که راهنمای فرهنگی و خانواده های ایرانی است. خودتان می توانید پیامد افکار جهنمی این آخوند را در گمراهی و کجروی خانواده های ایرانی بسنجید!.

به گفتار آخوند فرومایه، مفتخور، و بی سواد توجه کنید- این بابا، با این بی خردی و نادانی، ۳۵ سال است که راهنمای فرهنگی و خانواده های ایرانی است. خودتان می توانید پیامد افکار جهنمی این آخوند را در گمراهی و کجروی خانواده های ایرانی بسنجید!.

دانشگاه، سرمایه علمی و معنوی یک کشور

پیشرفت هرکشور را بر اساس شمار و کیفیت دانشگاههای آن کشور می سنجند. امروزه فراگیری دانش و رسیدن به تخصص و فنون مورد نیاز جامعه از برنامه ریزی های هر دولت مردمی و آزادیخواه است. چنانکه می بینیم در سرتاسر شهرهای بزرگ و حتی بسیاری از شهرهای کوچک کشورهای اروپایی، آمریکا، و حتی کشورهای در حال پیشرفت مانند هندوستان ‪(۱)‬، اندونزی، مالزی، ترکیه (۲)، و پاکستان را دانشگاهها و دانشکده های مجهز به همه گونه آموزش تئوری و عملی، و پژوهش های علمی بر پا شده، که نیازهای علمی، تکنولوژی، و تحقیقات و پژوهش های گوناگون را انجام می دهند.

با گردانندگان دانشگاه اسلامی قم، پایتخت معنوی ایران!!!، آشنا شوید

با گردانندگان دانشگاه اسلامی قم، پایتخت معنوی ایران!!!، آشنا شوید

همآهنگی اقتصاد با پیشرفت علمی یک کشور

تحقیقات علمی و تکنولوژی در یک کشور، عامل بزرگی در شکوفایی و پیشرفت اقتصاد آن کشور است. چنانکه  پژوهش های دانشگاهی باعث ابداعات و اختراعات فراوانی می شود که ساختن و فروش هرکدام از آنان، بر پیشرفت اقتصاد آن کشور می افزاید. همه ما از تحولات علمی تکنولوژی آلمان از چند سده پیش، و پیشرفت علمی و دانش ژاپنی ها، از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون، به خوبی آگاهی داریم. کشور فقیر و عقب مانده چین، از سه دهه پیش راه ترقی و پیشرفت علمی و تکنولوژی را به طور سرسام آور پیموده، و امروزه از دید شکوفایی اقتصاد و در آمدهای صادرات خود در جهان حرف اول را می زند.

درآمد ارزی با دانشجوی بیگانه، و صدور کارشناس و متخصص

از سوی دیگر، کشورهای مجهز به تحقیقات و پژوهش، با پذیرش هزاران دانشجوی خارجی نه تنها دامنه پژوهش های علمی خود را گسترش می دهند، بلکه سالانه موجب دریافت و ذخیره ارز زیادی برای کشور می شوند. نکته دیگر این که این کشورها علاوه بر فروش فرآورده های علمی و صنعتی، با صدور کارشناس و متخصص به کشورهای عقب مانده، بازهم بر درآمد و ذخایر ارزی خود می افزایند. هندوستان از جمله کشورهایی است که با تربیت و پرورش کارشناسان و متخصصین گوناگون و گسیل آنان به کشورهای دیگر، درآمد ارزی بسیار خوبی برای خود به وجود می آورد.

رکود و عقب ماندگی پژوهش های علمی در کشورهای اسلامی

پیشرفت های صنعتی و شکوفایی اقتصاد یک کشور، در سایه تحقیقات علمی و پژوهش های دانشگاهی امکان پذیر است. زیرا با دعا خواندن و صلوات فرستادن، و به گور تازیان پناه بردن، به جایی نمی توان رسید. چنانکه کشورهای اسلامی غرق در خرافات و افکار عقب مانده مذهبی، راهی به جایی نبرده اند، و نهایتاً کشورهای مصرف کننده و نیازمند به دیگرانند. آنان اگر متکی به فروش نفت و فرآورده های خام و معدنی نباشند، با دورماندن از مسابقه دانش و تکنولوژی بین المللی، در فقر و تنگدستی به سر خواهند برد.

از دانشگاههای رژیم بی فرهنگ آخوندی چه می دانیم؟

زمانی که آخوند، یعنی بی سوادترین قشر جامعه اشغالگر کشورمان، فیضیه قم و دیگر مدارس طلبگی که کانون های فساد، بی خبری، آماج فرهنگ ضد ایرانی، و ترویج خرافات و پوچ اندیشی است کانون علم و دانش می داند، بی تردید تلاش می کند تا ارزش والای دانشگاه یعنی مرکز خردورزی و پژوهش را پایین بیاورد. و این کاری است که رژیم جنایتکار آخوندی از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تاکنون، به شدت و با هزینه های سرسام آوری به اجراء در آورده است.

اینهم دانشگاه اسلامی قزوین- تجربه ۱۴۰۰ ساله به ما نشان می دهد، جایی که آخوند پای می گذارد، ادب، خرد، و فرهنگ نابود، و ناپدید می شود.

اینهم دانشگاه اسلامی قزوین- تجربه ۱۴۰۰ ساله به ما نشان می دهد، جایی که آخوند پای می گذارد، ادب، خرد، و فرهنگ نابود، و ناپدید می شود.

از قلع و قمع استادان، تابه گورسپردن مردگان

نخستین ضربه ضد فرهنگی و ضد ایرانی آخوند، بیکار کردن، بیرون نمودن، به زندان انداختن استادان برجسته و اندیشمند دانشگاهها در همان سال های نخستین رژیم اسلامی بود. تا آنجا که فرد عقده ای و بیسوادی بنام عبدالکریم حاج دباغ (سروش)، دانشگاهها را از داشتن استادانی خردمند و گرانمایه خالی نمود، و سرنوشت این مکان های علمی را به دست بی سواد ترین و دشمن ترین گروههایی از بسیجی و افراد خرافاتی مذهبی سپرد. نه تنها دانشگاههای درجه اول ایران با از دست دادن استادان کاردان، و اشغال دانشگاه با جوانان بیسواد حزب اللهی بدون آن که از آزمایش گذر کنند، و یا مدرک و پایه علمی داشته باشند. این دانشگاه که شماری از آن با دانشگاههای درجه اول جهان برابری می کرد، آنچنان به قهقرا و ویرانی رفت که رژیم جهل و جنایت به خود اجازه دهد به عنوان گورستان، مردگان خود را در این مکان های علمی به خاک سپارد.

با دانشگاه آکسفورد ستاره درخشان کشور انگلستان آشنا شوید- آیا رژیم ضد فرهنگ ایران تا کنون توانسته یک دانشگاه نیمه آبکی درست کند.

با دانشگاه آکسفورد ستاره درخشان کشور انگلستان آشنا شوید- آیا رژیم ضد فرهنگ ایران تا کنون توانسته یک دانشگاه نیمه آبکی درست کند.

آیا دانشگاهها آمار جنایت را بالا می برند؟

البته دانشگاههای بی اصل و نشان اسلامی که در هردهکده ایران ساخته شده، و چیزی جز ساختمان ویرانه ای با یک تخته سیاه بیش نیست، و شماری از دانش آموزان آن نیز مشتی اراذل و اوباش حکومتی بوده که سوادی بیشتر از سیکل اول ندارند، باید پذیرفت که حرف این آخوند بی فرهنگ درست بوده، و چنین دانشگاههای بی اساس و بی اصل و نسب، آمار جنایت را بالا می برند.

نشست گروه استادان و محققین دانشگاههای اروپا و چین در آلمان- آیا اینها با استادان پیزری که از فیلتر آخوند گذشته و دانشگاههای ایران را اشغال کرده اند، قاب هیچگونه مقایسه ای هست؟!.

نشست گروه استادان و محققین دانشگاههای اروپا و چین در آلمان- آیا اینها با استادان پیزری که از فیلتر آخوند گذشته و دانشگاههای ایران را اشغال کرده اند، قابل هیچگونه مقایسه ای هست؟!.

‫(۱‬‫)‬ – http://www.4icu.org/in/indian-universities.htm
‫(۲‬‫) – http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_in_Turkey

 • سرزمین کوروش

   به این آخوند ابله مفت خور فقط  باید گفت  خفه شو / یکی دو تا هم که نیستند آخوند یعنی طاعون یعنی غده سرطانی در یک کلم عامل جنایت و فساد

 • Taboo shekan

  معلومه دیگه حکومت بر مردم نادان بسیار راحتر  از حکمت بر مردم دانا هست و این که خرافات مذهبی درمقابل علم هست
  اینا میترسن نکنه جوونای تحصیل کرده انقلاب کنن و این آشغال ها رو به زباله دان تاریخ بفرستند اینه که همیشه با علم سر ستیز بر میدارن نتیجش اینه که مدارس و دانشگاه ها زندانی است برای بچه ها و خیلی از جوانان این نسل اهمیتی به مطالب علمی و درسی نمی دن (صرفا برای گرفتن مدرک درس میخونن) اینه که همیشه آخوند پیروز میدان بوده و هست.

 • Mostarab Aldang

  چنانکه گفته شد، یکی از منابعی که برای وصف سجایای کورش به فراوانی بدان استناد می‌شود، کورش‌نامه (سیروپدی) نوشته گزنفون است. اما در این استنادها معمولاً به بازگویی بخش‌های دلپسند آن اکتفا می‌شود و بقیه متن را نادیده می‌انگارند.گزنفون آورده است که کورش برای حمله و تسخیر شهر نینوا، روز عید را انتخاب کرد که مردم سرگرم جشن و شادی هستند. او به سپاهیان خود می‌گوید که خانه‌های مردم قابل احتراق است و ما می‌توانیم با پشتیبانی خدا و با مشعل‌های فراوانی که داریم، آنها را به آتش بکشیم تا ساکنان شهر در میان شعله‌های آتش بسوزند.آنان در حالیکه بانگ جشن و شادی در شهر پیچیده بود، وارد شهر شدند و هر آنکس را که می‌دیدند به ضرب تیغ از پای در می‌آوردند. گزنفون نقل کرده که: «کورش به سواره نظام و سربازان خود فرمان داد هر کس را که در کوچه‌ها یافتند، بکشند».پس از این پیروزی، اولین اقدام کورش و سپاهیانش این بود که در برابر خدایان به میمنت این پیروزی شکرگزاری کنند و سهمی از غنائم ناشی از غارت شهر را به معابد خدایان اختصاص داد.کورش همچنین فرمان داد تا خانه‌های بزرگان شهر را مصادره کنند و به سردارانی که مجاهدت بیشتری کرده بودند، واگذار شوند. او به مردان تحت امر خود اختیار داد تا اسیران جنگی را تحت مالکیت خود نگه دارند.کورش به مردم نینوا فرمان داد که از حاکمی که او معین می‌کند، فرمانبرداری کنند و به کشت و کار مشغول شوند تا بتوانند خراج و غنائم لازم را پرداخت کنند.برای آگاهی بیشتر از جمله بنگرید به: گزنفون، کورش‌نامه، ترجمه رضا مشایخی، چاپ ششم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۶، صفحه ۲۱۴ تا ۲۱۶٫

 • mardi az iran

  برای من شکی باقی‌ نمانده که این “الدنگ” مامور رژیم است. در شرایط کنونی که رژیم در بحران خود ساخته دست و پا میزند  و متوجه شده که مردم از اسلام و آخوند هم متنفر شده اند، خامنه‌ای عمله های خود را مثل این “الدنگ”  روانه کرده تا با راه انداختن دعوای فارس و ترک با یک تیر دو نشان بزند، هم بحث دین نکبت اسلام را به بی‌ راهه بکشاند و هم با دعوا بین مردم آن‌ها را سرگرم کند. واگر نه‌ چه دلیلی‌ دارد این شخص به طور مرتب و به دون آن که فرصتی را از دست دهد به تاریخ ایران و شخصیت‌های تاریخی‌ آن توهین کند؟ آن هم در جایی‌ این چنین که جز بحث دین چیز دیگری نیست. اگر هم متوجه شده باشید، این مردیکه الدنگ مثل بقیه عمله‌های رژیم بی‌ تربیت و بی‌ فرهنگ است.

  • با درود به شما، حقیقت گفته اید. رژیم جنایتکار، از این مزدوران درون سفارتخانه ها در کشورهای گوناگون جهان بسیار به کار گمارده که هدفشان اختلال در کار میهن دوستان باشد. اینان فاحشه هات اجتماعند که تنها نان مزدوری، جاسوسی، فحاشی و بی ناموس گری خود را ماهانه از خون ملت دربند ایران دریافت می کنند- با سپاسی دیگر از توجه شما- سهراب ارژنگ

   • Irani33

     in aghaye be estelah admin in site aghe bekhad mitooneh kheyli rahat ip in shakhs ro block koneh vali in karo nemikoneh chon in shakhs az doostane kh9odehe

  • مستراب الدنگ

   برای من شکی نمانده که صهیونیست در روز پوریم ٧٠٠٠٠ توله پارس را نکشت چون عوعو و پارس پارس کردن سگها تمام نشده

   • Kaveh

    میدانی ای نادان  وبی خردتا میتوانی مانندجدبزرگت حضرت اشگ العلماوخرالمفاخرعرعرکن تا جونت بیاد بالا وبمیری.ضمن سعی کن این چرندیات رابرای وصل حضوروزیارت جدقورمساقت حضرت اشگ بخانی تا به دیدینش شرفیاب شوی.خدارحمت کندرضاخان کبیر۱۰تاترک میدادبه روسیه یک فروندجدشمارا یعنی خریا همان اشگ را میگرفت. 

    • مستراب الدنگ

     من یه سوال به ذهنم رسید شما پارسها که با خواهر و دختر ومادر خود سکس میکند توله ها را چی صدا میکنید؟ خواهرزاده برادرزاده دخترزاده مادر زاده؟
     سگ پارس میکند در حات داره ١ : سگ عو عو یا وق وق میکنه ٢: سگ پارس را میکند یعنی سگ فقط عاشق پارس کردن است و لاغیر
     منتظر روسنگری تاریخی شما هستم

     • حسین

      توی مزدور اشغال پول میگیری که بیایی اینجا اختلال ایجاد کنی و بین اقوام ایرانی تفرقه بیندازی. از خود جعفری پول میگیری یا از نوکرهاش؟؟؟؟     دست شما برای مردم غیور اذربایجان هم رو شده است..یاشاسین ترک.زنده باد فارس.

     • مستراب الدنگ

      آقای حسین اگر شعار دیگران هم مثل شما یاشاسین ترک و زنده باد فارس باشه که مشکلی نزاریم ما
      این بحث متهم کردن به مزدوری ابن و ان هم انقدر لوث شده که مزدورهای واقعی توش گم شدن
      من به آزادی بیان به هر صورتش موافقم حنی اگر توهین آمیز باشه. طرف حرفس را میزنه خواننده قبول میکنه یا نه زمین که به آسمان نمیره
      هدف من شکستن برتری نژادی زبانی مذهبی…. یا در کل هر چیز مقدس است یعنی چیزی بعنوان مقدس نداریم همه چیز را میشه به چالش کشید
      شما چند تا اتهام زدید مزدور و پول تراختور وهدف من …. همین که آزاد هستید نطر خود را بیان کنید ارزشمند است

     • سروش

      یاشاسین ترک. درود بر فارس.یاشاسین ترک. یاشاسین فارس. دوستان عزیز هدف این اشغال توهین متقابل شما هست. او را ناکام بگذارید.

     • آذرآبادگان

       سیکم ننو آمجوقنه گوت ورن

   • حسین

    دوستان یه خبر معتبر. تازیان در حال ایجاد و  تقویت موج قوم گرایی در اذربایجان هستند تا بر ان سوار شده و اهر می برای فشار و هراس  در بین مردم ایران ایجاد کنند. قویترین کانون قوم گرایی در اذربایجان تیم تراکتور سازی است. ایا میدانید بودجه این تیم از کجا تامین میشود  ؟؟؟ یاشاسین ترک. یاشاسین. فارس.مرده باد مزدوران اشغال.         

   • هادی

    سلام بر هرچه ترک  هست. بجز توی اشغال که موجب ابروریزی برای انها هستی

   • میهمان

    وای الدنگ چه اسم با حالی داری ! قیافه ات باید خیلی انی باشه
    مستراب الدنگ پان ترکیست

    • مستراب الدنگ

     قابل شما را نداره برگردان اسم جد تو سهراب ارژنگ است
     قیافه من هم مبتونی لیس بزی تمیز کنی با اون زبان درار سگیت
     در ضمن دفعه بعد با اسم بابات دخترت خواهرت مادرت زنت و در کل زنای محارمت بیا توله پارس نه مهمان

  • Taboo shekan

    من هم با شما هم عقیده ام و در کامنتی گفتم با مزاحمت ایجاد کردن بری خوانندگان و منحرف کردن بحث مقاله فضای کامنت ها رو پر میکنه این یکی از شگرد های قدیم رژیم هست

  • مستراب ان رنگ

   حتماً انتظار داری آب نبات چوبی هم بهت بدم بخاطر این کشف حیرت انگیز؟
   ٣٠ سال قبل انقلاب شد جامعه شناسان انرا سومین انقلاب بعد از فرانسه و روسیه تعریف میکنند
   پس از درجه اهمیت بالای برخوردار است و دلایل ان مهمتر
   به جرات یکی از اساسیترین این دلایل خودکامگی رژیم پارسی شاهی قبل بود
   این قضیه خود کامگی رژیم قبلی جای خود را به سگ زرد به شغال داد یعنی پارس اسلامی
   و مادام که این خود کامگی پارسها شکسته نشه آش همین و کاسه همین است
   و هی تکرار مسخره که آخوند بد است تغییری بوجود نمیاد باید به ریشه زد یعنی خودکامگان پارس ( Don’t beat around the bush)

 • continental89

  این اخوندها با گفتارهای زشت خودشون در مدت این ۳۴ سال ثابت کردند, که یک عنصری , که برای  پیشرفت انسان باشد , در دین اسلام وجود ندارد.
   البته باید گفت احمق تر از این  مردک اخوند دانشجویان و کسانی که در پای منبر این مردک نشسته اند هستند, که  اعتراضی  نمیکنند. برای هر انسانی با شعوری این روشن است, که دانش بزرگترین نقش رو در پیشر فت یک جامعه داره . هر  سطح دانش بالاتر , مردمان اون کشور  با اگاه تر هستند. چند وقت پیش هم یک اخوند احمق  گفته بود, مردانی , که  زیر ابرو بر میدارند, از این زنهایی که پای منبر این اخونده نشسته اند پست تر هستند.  بدبختی جامعه مریض ایران , این است, که به گفته های این نابخردان  اعتراضی صورت نمی گیره. به نطر میرسه , که این چنین بر خورد بیشرمانه   این ملایان فاشیست به زنان و  یا  ربط  تعداد دانشگاهها به جنایت  یک حالت نرمال در ایران پیدا کرده  و شاید هم مورد قبول اکثریت مردم ایران است.
  اگر یک کشیش   در کشور المان و یا …………….. چنین میگفت , اعتراضاتی شدید از هر گوشه  بلند  میشد. ولی در این کشور  با این رژیم فاشیست اسلامی  اب از ابی تکون نمیخوره.  از ماست که برماست!!!!!!!

  • Behrooz-bruce

   ما از اینکه امثال مستراب خان به فارسها توهین میکند ناراحت میشویم ولی واقعا ما فارسها در مقابل این جنایتکاران مفتخور چه کرده ایم جز سکوت و تایید و خود خوری و به جان هم افتادن و حسودی کردن و سبقت گرفتن برای خریدن پراید پفکی بیست میلیونی!!!

   • مستراب ان رنگ(سهراب ارژنگ)

    شما از توهین مستراب الدنگ به پارسها ناراحت میشید ولی از توهین انها به ترکها ناراحت که هیچ خوشحال هم میشی مرام تو عشق است جوانمرد
    شما چه کردید؟ مگر غیر خود کسی را اصلا قبول داشتید یا دارید ترک و عرب و ترکمن. شما حتی کردها و بلوچها را هم که خود ادعای هم ریشه بودن میکنید چه رفتاری میکنید که مسلحانه مبارزه میکنند

   • continental89

    من مدت زبادی نیست , که در این سایت میام و بهمین علت هم نمیدونم, علت این همه اختلاف و فوحش به همه دیگر چی است. من یک فارس زبان هستم  و  متاسفم از اینکه رژیم های دیکتاتوری به ملیتهای ایران همیشه ستم کردند و میکنند.  من  مخالف فحاشی هستم و انچه مینویسم تائید م. ارژنگ نیست. اول اینکه ادربایجانی ها جنایتکار نیستند, اگر یکی بر خورد نا خوشایند میکنه , درست نیست , که به همه فوحش بدید. درضمن برای یاد اوری شما , باید بگم که این فارسها بودند و هستند , که  همیشه به ادربایجاینها  توهین میکردند و میکنند. فقط کافی هست, جوکهای بی شرمانه , که برای این هم وطنان میگنند توجه کنید. فارسها فکر میکنند میتونند به خودشون این اجازه رو بدند, که به ملیتهای ایران توهین کنند. خوشبختانه باید گفت, که ملیتهای ایران دیگر به هیچ وجه این اجازه رو به فارسها نمیدهند.برای اینکه  سو تقاوهم پیش نیاید , ادربایجانها هم این اجازه رو نباید به خود بدند, به ملیتهای دیگر ایران توهین کنند.  من فکر میکنم, بجای اینکه با هم باینگونه بر خورد کنید , بهتر است هر دو طرف نیرو رو برای افشاگری این فاشیستهای اسلامی بکار بگیرید. این مافیا اسلامی  همه ملتهای ایران رو بخصوس زنان رو زیر فشار گزاشته.  در ضمن خود مختاری حق مسلم ملیتهای ایران است و این تجزیه طلبی نیست.

    • مستراب الدنگ

     خیلی ممنون از اظهار نظر منصفانه شما
     این الدنگ خیلیها کرده دیگه نمیتونند کامنت بدند شما هم اینطور ادامه بدید بزودی بلاک میشید
     من هم هر روز بلاک میشم ولی باز میام

 • Roya

   آقای ارژنگ با سپاس از زحمات شما لطفا ترتیبی بدید که کامنتهای  ( مستراب الدنگ ) منتشر نشه این موجود مزاحم سایت را به گند کشیده و کامنتهای دیگر دوستان  را هم به انحراف می بره . با سپاس

  • مستراب الدنگ

   آخی! تازه از بابای پارست بلند شدی؟ خبر نداری که حذف کردن و بلاک کردن من کار هر روزشه؟
   تو برو خایهای باباتو دادشتو ساک بزن بذار ما هم بکارمون برسیم

   • Roya

     خاک تو سر ت کنند روانی بی خانواده  معلومه تو چه محیط و خانواده ای بزرگ شدی

   • سرباز کوروش

     الدنگ گاگول با این اسمی که انتخاب کردی اجازه می دی که بهت توهین بشه دیگه حق نداری اعتراض کنی و جواب بدی در ضمن من توهین نکردم گفتم سیفونت را بکش ! مستراب بودن را که نمی توانی کتمان کنی الدنگگگگگگگگگ

    • مستراب اَن رنگ

     اعتراض من به قضاوت تو بود که بدور از انصاف و یک جانبه بود ابله
     تو اگر انسان باشی و حامی عدالت و بدنبال حقیقت میشه بحث کرد جدل کرد و موضوعات را به چالش کشید
     اگر نه مثل خیلی سیاهی لشگرها گوسفندوار از خود استقلال فکری نداشته باشی فقط فحش و فحشکاری جوابت خواهد بود

     • Taboo shekan

       این همه به شما فرصت دادیم چند هفته کارتون شده توهین به پارس ها و نژاد پرستی بعدش به پاک شدن کامنت اعتراض هم میکنید می تونید توی سایت اجتماعی مثل یوتیوب برید و همچین کامنت هایی بذارید مطمئن باشید ۲ ساعت نمیگذره که کامنتت رو به اعنوان اسپم علامت گذاری میکنن نژاد پرستی و قوم گرایی علاوه بر این که خلاف قوانین حقوق بشر هست کار ضد اخلاقی هست که باعث جنگ جهانی دوم شد و میلیون ها انسان بخاطر نژادپرستی نازی ها کشته شدن اگر از برخی از پارس ها نژاد شما رو مسخره کردند می تونستید با اخلاق خوب و استدلال مناسب عقیده ی اون ها رو عوض کنید و عکش ثابت بشه اما با این رفتار کنونی شما من کاملا حق رو به هر کسی می دم که به شما توهین و شما رو مسخره کنه و با هر کسی همونطوری که لیاقتشه باید رفتار بشه و شما لیاقت رفتار مناسب و شرکت کردن در یک جمع یا یک بحث رو ندارید . بی نهایت براتون متاسفم

     • مستراب الدنگ

      شما چه پخی هستید که با ما فرصت بدید یا ندید توله سگ کثیف؟
      توله سگ همین جا خود تو صاحب همه قلمداد میکنی و دست بالا حرف میزنی فرصت میدی فرصت میگیری اونوقت میگی نژادپرستی و قوم و فلان…؟
      بیشرف قوم و نژاد و زبان را شما کثافتها ٨٠ سال پیش شروع کردید این شما بودید ترک خر گفتید و میگید و ترکها در واکنش به شما پارس سگ گفتند حالا نژادپرست مارشدیم؟

   • میهمان

     با این ادبیات میشه نتیجه گرفت که خیلی بی شرف و حرامزاده ای ایشک الدنگ
    واقعا مسترابی به معنی واقعی کلمه

    • آذرآبادگان

      با شما موافقم این الدنگ معلوم نیست مال کدام خراب شده است و از کدام طویله فرار کرده فکر نمی کنم آذری باشه بنظرم از افغانی های بی بته تخم زوره

 • ضد آخوند

  اینجا چه خبره !! جناب  ارژنگ این مستراب الدنگ را خفه کن

  • هم میهن گرامی و ارجمندم، با درود به شما، این بابا که نان مزدوری و خیانت را می خورد، نهایت ادب و فرهنگ خود را در نوشته هایش نشان می دهد. هرچند او بیشتر دشنام دهد و مزخرف گویی کند، عزم و جزم ما در راهی که در مبارزه با رژیم ضد انسانی حاکم بر ایران پیش گرفته ایم، بیشتر می شود. وگرنه ترک زبانان ایران، هم میهنان بسیار گرانمایه و ارزشمند کشورمانند و ما آنان را با همه وجود و قلبمان دوست داریم. با سپاس از توجهتان- سهراب ارژنگ

  • مستراب الدنگ

   توله سگ پارس زرو نزن بچه ات سقط میشه
   از سکس با محارمت تعریف کن تا یک کم جو اینجا عوض بشه

 • Taboo shekan

  جناب سهراب ارژنگ چرا کامنت های این بی فرهنگ (مستراب الدنگ) رو چاپ می کنید خودتون بهتر میدونید که تا الان چقدر مزاحمت برای این سایت ایجاد کرده اگر می خواین به این جور افراد آزادی بدید باید بگم که مهلتشون تموم شده وفقط و فقط قصد این افراد تجذیه طلبی و دشمنی بین اقوام هست پس نذارید سایتتون رو یک مشت آشغال به گند بکشن .

  • مستراب الدنگ

   آخه من خواهر مادرسهراب ارژنگ میکنم اون هم در عوض جایزه میده کامنتهای منو حذف نمیکنه

 • انجمن حمایت از حیوانات

  دوستان مستراب الدنگ پان ترکیست را شناسایی کردم  ! ایتم عکسش

  • Mostarab Aldang

   اگه در اینترنت در مورد همین کلمه پارس سرچ کنید خواهید دید که پارسها؟:در جایی نوشتن سگ پارس نمیکند بلکه واق واق میکند و پارس گفتن به صدای سگ اشتباه است؟در جایی دیگر نوشته پارس در واقه همون بارس ترکی به معنی ببر است که امروزه به این صورت به کار میره و مغولها برای تحقیر فارسا این کار را کردند؟در جایی دیگر نوشته کلمه ای به نام پارس برای صدای سگ وجود نداره و عربها به خاطر تحقیر فارسا ان را به صدای سگ نسبت دادند؟در جایی هم میخوانیم پارس سگ در واقع همون پاس سگ به معنی نگهبانی سگ است که تغییر پیدا کرده است؟یکی هم میاد میگه نه آقا پارس از ریشه پارسا به معنی پرهیزکار هست؟حالا بلاخره کدام یک؟؟؟ بهتر است این پارسهای عزیز اول تکلیفشان را با خودشون معلوم کنند و اینقدر درگیر نباشند و باهم هماهنگ شوند که فقط یه دروغ را به مردم بگویند تا مردم هم بدونند تکلیفشون چیه

   • Mostarab Aldang

    سگ پارس اصحاب کهف http://images.paraorkut.com/img/funnypics/images/s/sleeping_dog-13062.jpg

 • در ایران امروز بیشتر از ۱۰ میلیون عراقی شیعه دشمن ایرانی، با همکاری نیروهای سرکوبگر و شکنجه گر و تجاوزگر بسیجی، با همراهی آدمکشان پاسداران گروه قدس و حزب الله لبنانی و سوری و مقتدر صدر عراقی، بنام دزدان و گرسنگان و بردگان وابسته و چشم بسته دستگاه مافیایی آدمکشی ولایت خونخوار آخوندی، برای چیره گی همیشگی بر ایران و ایرانیان، در پا برجا نگه داشتن اربابان دزد خودشان، با خون فرزندان ایران، دست و دهان خونین خود را با وضوی نماز خونین می شورند. با سرنگونی دیکتاتور اسد، دستگاه دیکتاتوری دزدان ولایت جنایت فقیه بیشتر و بیشتر به لرزه در خواهد آمد، خوشبختانه چند زمانی است که درگیری و ناسازگاری و به جان هم افتادن گرگهای رژیم آخوندی در دریدن و پاره کردن یکدیگر آغاز گردیده است و تا کشتن و نابودی خودشان، پایانی هم نخواهد داشت و همان به که نداشته باشد، امروز و فردا و همه روزه به روشنی می بینیم و خواهیم دید که آن آدمکشان دستگاه آخوندی با در دست داشتن نیروهای نیروهای پنهانی و سرکوبر سپاه و انتظامی احمدی نژادی و دیگر گرگهای تشنه بخون اسلامی، از سبزی فروشان فرصت طلب رفسنجانی و موسوی و کروبی و خاتمی گرفته تا همه و همه اسلامیون و خمینی پرستان چیره بر ایران، به زودی زود به جنگ و خون ریزی همدیگر در خواهند آمد و همزمان با آغاز گردیدن جنگ درونی، ایران با کشتارهای مردمی و نابودی بیشتر بیشتر روبرو خواهد شد. — امروز گرفتار غم و محنت و رنجیم. – در داو فره باخته اندر شش و پنجم. – هم سوخته کاشانه و باخته گنجیم. – ماییم که در سوگ و طرب قافیه سنجیم . – بابک پرسا – ——————————————————————————————————–این ها چه کسانی هستند، آیا اینها اراذل و اوباش و لاشخورهایی نیستند که آخوند را سرپا نگه داشته و هنری جز آدم کشی و بزن بهادری ندارند؟!.آیا در این ها کمترین فرهنگ ایرانی دیده می شود؟. چرا عده ای از جوانان ما این چنین خائن به مردم و سرزمین خود بار می آیند؟. در کدام کشوری درجهان دیده شده که جوانان آن این چنن به خیانت علیه کشورخودشان بپردازند؟!.ادامه مطلب: چاپلوسان و مزدوران مجلس، نوکری و بردگی خود را به ملای روضه خوان ابراز داشتند | فضول محله  http://www.fozoolemahaleh.com/2013/02/20/نوکری-چاپلوسان-به-ملای-مشهدی#ixzz2LTeWi97B