در یک جامعه استبداد زده و دیکتاتوری، اَصلِ انتخابات از بُنیان ایراد دارد! ۶

– اَصلِ ولایتِ فقیه بزرگترین مانع بر سَر راهِ انتخابات آزاد:

به راستی تا کنون با خود اندیشیده اید که در کشوری همچون ایران، که توسط یک فَرد خودکامه به نام سید علی خامنه ای یا هَمان “ولی فقیه” اداره می شود و تمامی قُوای مختلف مملکت و همه دارایی هایش در اختیار کامل وی قرار دارد، اصولن رییس جمهور چه نقشی می تواند داشته باشد؟

رییس جمهوری که جملگی برنامه هایش باید از فیلتر رَهبری عبور کند و خود نیز برای انجام هَر موضوع کوچک و بزرگی نیاز به مُهر تأیید رهبری دارد، رییس دولتی که اجازه ندارد تا بی اذن ولی فقیه لبانش را از هم گشاده و دهان به سخن باز کند، رییس جمهوری که کمترین اختیاری از خود نداشته و رسمن برده مقام ولایت فقیه است، چه سودی برای مردمانش دارد و آیا کمترین نیازی به حضور وی در جامعه دیده می شود؟

از آنجایی که اصل انتخابات در نظام دیکتاتوری اسلامی کمترین جایگاهی ندارد و هنوز بوی خون کشته شدگان انتخابات پیشین به مشام می رسد، هر گونه همکاری با رژیم در راستای برپایی انتخابات، عین خیانت به ایران است.

از آنجایی که اصل انتخابات در نظام دیکتاتوری اسلامی کمترین جایگاهی ندارد و هنوز بوی خون کشته شدگان انتخابات پیشین به مشام می رسد، هر گونه همکاری با رژیم در راستای برپایی انتخابات، عین خیانت به ایران است.

زمانی که کشوری به طور کامل در چنگال یک نَفر و یا یک گروه خاص اسیر شده و دیکتاتوری بر آن مملکت حاکم است، هیچگاه، هیچگونه انتخابات آزاد و عادلانه ای در آن رُخ نخواهد داد؛ حتی چنانچه خیال کنیم که بَر فرض محال یک انتخابات عادلانه و آزاد برگزار می گردد، به دلیل اینکه نمایندگان مردم بدون کمترین استثنایی، جملگی بردگان دیکتاتور خواهند بود (در صورت برده نبودن، برکنار خواهند گشت و اجازه ابراز وجود نخواهند داشت) باز هم اصل انتخابات زیر سوال رفته و با ایراد و اشکال مواجه شده است.

با توجه به آنچه گفته شد، تا زمانی که کشور ایران را شخص ولی فقیه با قدرت های نا محدودش اداره می کند و تمامی گردانندگان مملکت، از کاسه لیسان و درباریان و چاپلوسان وی می باشند، امکان ندارد که هیچگاه، انتخاباتی که حتی شرایطی نزدیک به یک انتخابات آزاد و عادلانه داشته باشد، در آن مرز و بوم شکل بگیرد.

بنابراین هرگونه شرکت نمودن در هرگونه انتخابات دولتی و کمک به نظام برای داغ کردن تنور انتخاباتش، عین خیانت به آرمان های آزادی خواهانه یکایک کسانی است که زندگی شان را وقف آزادی، دموکراسی و سکولاریسم در ایران نموده اند و همچنین همراهی با رژیم برای برگزاری یک نمایش انتخابات دیگر، دقیقن مشروعیت بخشیدن به نظام اسلامی و پذیرفتن آن به عنوان بهترین حکومت ممکن برای جامعه ایرانی است.

برای اینکه بیشتر با یک انتخابات آزاد و عادلانه آشنا شوید، نگارنده به طور خلاصه به این موضوع پرداخته و آن را برای تان به روشنی توضیح می دهد.

– قوانینِ رأی دادن و برگزاری یک انتخاباتِ آزاد و عادلانه:

۱- هَر شهروندِ بالغ اجازه دارد تا به دور از هر گونه تبعیضی، رأی بدهد و در انتخابات شرکت کند.

۲- هَر شهروند بالغ حق دارد تا به یک روند تأثیر گذار، بی طرف و به دور از تبعیض برای آگاهی از چگونگی آرای دریافت شده، دسترسی داشته باشد.

داغِ جوانمرگی سهراب تمامی چیزی بود که از انتخاباتِ ننگین سال 88 نصیب مادر شد؛ انتخابات دولتی را به حرمت خون سهراب ها، تحریم کنید!

داغِ جوانمرگی سهراب تمامی چیزی بود که از انتخاباتِ ننگین سال ۸۸ نصیب مادر شد؛ انتخابات دولتی را به حرمت خون سهراب ها، تحریم کنید!

3- هَر شهروندی که به وی اجازه رأی دادن داده نشده حَق دارد تا در یک دادگاه عادلانه به بررسی چرایی این رخداد پرداخته و در صورت امکان اشتباهاتِ موجود را درست کند.

۴- شهروندان از حقوق مساوی برای دسترسی داشتن به یک ایستگاه رأی گیری برخوردار هستند تا از حق رأی دادن شان استفاده کنند.

۵- هر شهروندی حق دارد تا رأی خود را مساوی با رأی دیگران دانسته و مطمئن باشد رأی وی به اندازه دیگران ارزش و اهمیت دارد.

۶- هر شَهروند حق دارد تا به صورت محفیانه به شخص دلخواهش رأی بدهد و این اصل تحت هیچ شرایطی نباید مورد نظارت دولت قرار بگیرد.

– حقوق و مسئولیت های نامزدها، حزب ها و کمپین ها:

۱- هَر شهروندی حق دارد تا در دولت کشور خود نقشی داشته باشد و شهروندان باید از فرصت های مساوی برای نامزد شدن در انتخابات برخوردار باشند؛ شرایط یاد شده باید بر اساس خصوصیات و توانایی های کشور و قانون اساسی نگاشته شده باشند و نه بر اساس روابط بین المللی دولت وقت!

۲- هر شهروندی حق عضویت در حزب های سیاسی و یا حتی حق تأسیس یک سازمان سیاسی به همراه دیگران برای شرکت در انتخابات را دارد.

۳- هر شهروندی به تنهایی و یا به همراه دیگران (در حزب مشترک شان) حق دارد که:

– بیان دیدگاه های سیاسی بدون دخالت فرد یا گروه دیگری!
– جستجو، دریافت و پخش اطلاعات برای انجام یک انتخاب آگاهانه
– حرکت به صورت آزادانه داخل کشور برای ایجاد کمپین!
– ایجاد کمپین هایی با زیرساخت های مساوی همراه با دیگر گروه های سیاسی از جمله حزب سیاسی دولت وقت!

تنها شرف و انسانیت لازم است تا برای همدردی با مادر زنده یاد ستار بهشتی و هزاران مادر داغدار دیگر، در نمایش انتخاباتی رژیم شرکت نکرد.

تنها شرف و انسانیت لازم است تا برای همدردی با مادر زنده یاد ستار بهشتی و هزاران مادر داغدار دیگر، در نمایش انتخاباتی رژیم شرکت نکرد.

4- هر فرد یا گروه سیاسی از حقوق مساوی برای دسرستی داشتن به رسانه های عمومی به منظور پیشبرد اهداف سیاسی شان برخوردار است.

۵- نامزدها از حق داشتن امنیت با حفظ احترام به زندگی ها و اموال شان برخوردارند.

۶- هر فرد، سازمان یا گروهی که حفوف شان پایمال شده و یا تحت نظارت قرار گرفته اند حق دارند تا در یک دادگاه عادلانه به پرونده شان رسیدگی و مشکلات شان برطرف شود.

۷- نامزدها، گروه ها و احزاب سیاسی در قبال جامعه مسئولند، بنابراین هیچ کدام یک از نامبردگان اجازه ندارند که در خشونت شرکت داشته باشند.

۸- هر نامزد و یا گروه شرکت کننده وظیفه دارد تا به حقوق دیگر نامزدها و سازمان ها و همچنین آزادی شان احترام بگذارد.

۹- هر نامزد و یا گروه سیاسی شرکت کننده در انتخابات باید نتیجه یک انتخابات سالم و عادلانه را بپذیرد.

– بُن مایه:

Free and Fair elections by Guy s.Goodwin-Gill

 • parsdokht

  مردم هیچگاه چیزی را به زور نمی پذیرند بیشتر هوادار این ها این مردان ریشو وزنان گونی به سر هستند وگرنه

  کسی برایشان تره هم خرد نمی کند

  هنگامی که یک بسیجی برای رفتن به مسجد و انبازی در برنامه های خرافه ی مذهبی ماهیانه دریافت می کند

  باید هم این دستاری های ریشو بر این مردم نادان فرمان برانند
  یک دغدغه ای هم که ما دااریم این است که مردم غیر سکولار و مذهبی خواستار

  سکولاریسم هستند
  این مانند آن است که یک آخوند کراوات برگردنش بیاویزد

  به امید آن که روزی با لگد این آیین تازی به آشغال دانی تاریخ بپیوندد

 • pezhman

  ولایت فقیه همان استبداد اسلامی است در هزاره ی سوم که مردم دیگر خر یا نادان که نیستند

 • Taboo shekan

  @d3f90a6497f08f37853a081b63323d2a:disqus

  کاملا درست می گویید اما همانکه مردم خواستار سکولاریسم هستند کافیه چون با برقراری حکومت مردمی و سکولار این مسئله ی مذهب برای مردم حل میشود مثل مردم آمریکا با این که بسیار مذهبی هستند ولی به سکولاریسم و دموکراسی کاملا پایبندند و این نکته رو من به شما بگم که در یک کشور سکولار ما حق نقد دین را داریم و با منطق می توان مردم را قانع کرد فعلا باید به فکر مبارزه با جمهوری اسلامی باشیم اولین قدم تحریم انتخابات و آگاهی دادن به مردم هست
  پاینده ایران!

  • وحید

   دیکتاتور اون اوبامایه کثیفه

   • cg

    تو با اوباما چیکار داری.فعلا ک داری تو ایران زندگی می کنی حالا نمی دونم تو کدوم دهاتش.بچسب به تومون رهبرت فعلا تا اموراتت بگذره تا بعد.

 • mazhakeh entekhabate rousi

  روسها: کارآیی سیاست غیرقابل پیش بینی ترامپ
  کارآیی سیاست غیرقابل پیش بینی ترامپ در برابر روسیه
  http://www.iranpressnews.com/source/205918.htm
  ——————————————————————————————
  هدف مادر بمب‌ها تاسیسات اتمی خامنه ای بود
  http://www.iranpressnews.com/source/205922.htm
  —————————————————————————————–
  معنی آمدن احمدی نژاد!
  بهزاد کریمی
  http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=79339
  ————————————————————————————-
  رئیسی؟ احمدی‌نژاد؟ روحانی؟
  فرخ نگهدار
  http://zeitoons.com/28552
  ————————————————————————————
  نسرین ستوده: صلاحیت رئیسی نباید تایید شود
  http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=40573
  —————————————————————————————
  چرا “آیت الله قتل عام” آری، احمدی‌نژاد نه؟
  اکبر گنجی
  https://www.radiozamaneh.com/335419
  ———————————————————————————–

  نگاهی به این تیترهای مهم رسانه های فارسی زبان تحت اشغال مارکسیست های روسی نشان میدهد که

  ۱- دغدغه اصلی اینها چیست

  ۲- هیچ کدام اینها به دموکراسی و امر انتخابات به مفهوم دموکراتیک ان اعتقادی ندارند

  ۳ – نظارت استصوابی ، قتل عام مخالفین ، حذف دگر اندیشان ، مشارکت و عدم مشارکت در نمایش مضحک انتخابات به سبک رژیم های کمونیستی ، بعثی سوسیالیستی ، روسی با هدف تعیین بازیچه بی خاصیت و تحریک مردم که اگر شرکت نکنید فاجعه رخ میدهد و فلانی ! به جای بهمانی ! می اید و دیگر هیچ !!!

  این فلانی و بهمانی هم دائم عوض میشوند . مثلا روزی ناطق نوری طالبان می شود ولی بعد ها میشود اصلاح طلبی که کاش بیایید . روزی رفسنجانی مرفه بی درد و عالیجناب سرخ پوش و زمانی دیگر امیر کبیر !!!! ، روزی دری نجف آبادی دستور دهنده قتل های زنجیره ای و روز دیگر سر تیتر لیست امید امیر کبیر خیمه شب بازی روسی کیانوری و شرکای فدایی و دنباله رو های ملی مضحکی و خط امام روسی .

  بنده اطمینان هزار درصد دارم که اگر این جمهوری آخوندی روسی از این تله ترامپ بپرد و ۴ سال دیگر دوام بیاورد این مارکسیست های روسی در همین رسانه ها می آیند و شما را تهدید میکنند که اگر به رئیسی رای ندهید یک گاو دیگری می اید که جنایت های او چنین و چنان است .

  اما از همه تاسف بارتر اینکه اینها به یک خانم وکیل ! فعال حقوق بشر که او را آلت دست خود کرده اند گفته اند بیاید بگوید احمدی نژاد باید رد صلاحیت !!!! شود .

  این مارکسیست های روسی شما ملت ایران ، روشنفکران ، نویسندگان ، روزنامه نگاران ، هنرمندان را فاحشه سیاسی میکنند . من به شما اخطار کردم . اینها مزدوران ادم فروشی هستند که از رئیسی و احمدی نژاد و خامنه ای و خمینی و مصباح و نقدی برای مردم ما خطرناک تر و فاجعه آور تر هستند . چون هیچ کدام آنها بدون کمک و نقشه و توطیه اینها الان آنجایی که هستند نبودند . اینها آخوند را حکم و ولایت فقیه بعثی روسی اسلامی کردند .

  اینها رفسنجانی را امیر کبیر ، جنگ عراق را کشدار ، سفارت امریکا را اشغال ، حزب الله لبنان را تاسیس ، ماجراجویی علیه امریکا و غرب و اسرائیل را برنامه اصلی حکومت و ملت ما را در صف تروریست های بین المللی قرار دادند برای کمک به برنامه های استعماری و تجاوزکارانه روسیه در منطقه و جهان . اینها ملاها را در سوریه و عراق و افغانستان درگیر کردند تا امریکا را به نفع روسیه زمین گیر کنند . جنبش سبز را به دامن موسوی عصر طلایی ناب امام ضد امپریالیست انداختند و زمین گیر کردند ۹ چون مردم شعار مرگ بر روسیه و نه غزه ، نه لبنان میدادند اسماعیل خوئی شب خوابش نبرد . اینها ما را ضد اوکراین کردند و حالا در حالیکه از ترس عدم مشارکت مردم ( تو بخوان عدم فریب خوردن دوباره مردم ) و توفان سهمگینی که از غرب به فرماندهی مردی غیر قابل پیش بینی و کوبنده تر از عشق اینها پوتین فلک زده فریب خورده ، و رژیم های پوشالی سوریه ، ج ا و کره شمالی وزیدن گرفته بر خود میلرزند و میخواهند ان ترس را به ما منتقل کنند ، در حالیکه از سر بد بختی انواع لولو خور خوره را که در کیسه داشته اند ( ریسی ، احمدی نژاد ، سرداران خونخوار ، …) به صحنه آوردند تا به ما بگویند اگر در این مضحکه خفت بار که جز تایید رژیم ورشکسته روسی هیچ حاصلی ندارد شرکت نکنید و بازیچه ما نشوید ، آنوقت این شیخ بی خاصیت روسی که ۴ سال گذشته هیچ غلطی نکرده جز همان مسیری که خامنه ای و سپاه و پوتین خوسته اند نرفته و خفت همه شکست ها را پذیرفته به جای ولی فقیه روسی و روسیه فشنگ به سینه گرفته ، نمی اید . خوب نیاید ! به جهنم ! مگر احمدی نژاد آمد موسوی نیامد چی شد ؟ ناطق نیامد خاتمی آمد چی شد ؟

  رفسنجانی آمد موسوی و کروبی رفتند چی شد ؟ رفسنجانی نیامد احمدی نژاد آمد چی شد ؟ روحانی آمد قالیباف نیامد چی شد ؟

  آیا از میزان فروش کشور به روسیه و دنباله روی زیانبار ماجراجویانه در کشور های عربی ، اوکراین سر سوزنی کاسته شد ؟

  آیا جبهه ایران از روسیه به امریکا تغییر کرد ؟

  آیا از دستگیری ها ، شکنجه ها ، اعدام ها ، گروگا نگیریها ، دستگیری دو تابعیتی ها ، فشار به مردم کاسته شد ؟

  آیا دلار به مرز ۷ تومان و ۲۰ تومان و ۱۳۰ تومان و ۴۰۰ تومان و ۱۳۰۰ تومان و ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان با زگشت ؟

  آیا سفره مردم رنگین تر و فاصله طبقاتی کمتر شد ؟

  آیا سرمایه گذاری خارجی به ایران آمد ؟

  آیا از امریکا ستیزی ، اسرائیل دشمن پنداری ، تحریک و دشمن تراشی از ترکیه و پاکستان و عربستان و شیخک ها کم شد ؟

  آیا سپاه به لانه های نظامی بازگشت و سیاستمداران عنان حکومت و سیاست خارجی را در دست گرفتند ؟

  آیا از سیا ست های تحریک آمیز ، فحاشی ، حمله ، لجن پراکنی از ارگانهای رسمی و رسانه های رژیم بعثی اسلامی روسی حتا اندکی کاسته شد ؟

  نه

  چون مملکت را خاتمی – ناطق ، رفسنجانی – موسوی ، احمدی نژاد – موسوی – احمدی نژاد -رفسنجانی ، روحانی – قالیباف ، ریسی – روحانی ، مصباح ، خامنه ای ، اژه ای ، جعفری ، لاریجانی ، …. نمی گردانند

  اگر مذاکره میشود همه حتا آنهایی که دوپهلو میزنند و یا حمله میکنند میدانند که باید مذاکره بشود و نقش آنها هم همین روضه خوانی است تا دستور بعدی بیاید .

  اگر احمدی نژاد می اید خامنه ای میداند که باید بیاید حتا اگر ظاهر ان علیه او باشد .

  اینها دستوراتی است که از دفتر پوتین می اید به حزب توده ، همین هایی که خودشان را جر میدهند و سینه به تنور می چسبانند که اگر نیایید مردم ، رییسی می اید ، یکی نیست بپرسد

  مگر ریسی خودش تصمیم گرفت مجاهدین خلق را بکشد ؟ خمینی به صلاح دید کیانوری و او هم به صلاح دید شوروی تصمیم گرفت مجاهدین باید بمیرند . چو ن جنگ عراق که خمینی به صلاح دید رفسنجانی کش داد و او به دستور کیانوری و کیا نوری به تبعیت از شوروی ( عمویی خودش گفت شوروی ها به ما گفتند به بهزاد نبوی اعتماد نکنید ! یعنی یکی از مهره های خودشان در آنزمان که حالا سوخته ) در دیدار هفتگی به رفسنجانی فهماند حالا که خیط کاشتیم و گند کارمان در آمده و یک جنگ بدون خاصیت را تا شکست و نابودی اقتصاد دو طرف کش دادیم خمینی مسول شناخته میشود ، مردم به امامت روسی ضد امپریالیستی که ما از او ساختیم شک میکنند . باید مجاهدین را چون گوسفند خطرناک مجازات کنیم . جالب این است که این دشمنی با مجاهدین مثل دشمنی با بنی صدر پایان ناپذیر است چون خط قرمز روس ها است .
  نور الدین و احسان آخوند زاده طبری تفهیم شدند که باید خودشان را قربانی ایدیولوژیک کنند و بگذارند شاگرد آنها شریعتمداری تئوریسین و صحنه پرداز شود . چند تا توده ای درجه سه اعدام شوند ولی رهبران نجات داده شوند تا دور بعدی . یعنی همان روش مرسوم روس ها در کودتای ۲۸ مرداد که اصلی ها در رفتند با موج بعدی آمدند . امروز همه سران فدایی خلق در غرب در سلامت کامل به کار حمایت و ماله کشی این نظام روسی آخوندی مشغول هستند . عده ای جوان بیچاره از آنها اعدام شدند که در مقایسه با مجاهدین خلق چیزی نبودند . عمویی ، زرافشان ، رئیس دانا ، دولت آبادی ، … هم چنان به کار حفاظت و مراقبت از این نوزاد نا قص الخلقه اسلامی مارکسیستی بعثی ، ضد امریکا و ضد اسرائیل و ضد ترکیه و ضد اوکراین و ضد کره جنوبی و حا فظ اعراب تروریست مشغولند و فاشیست های جنایت کاری مثل اسد و هدیه فرستندگان به دیکتاتور حیوان کره شمالی که هر دو تار عمرشان به گوزی بند است که از ناوگانها و هواپیماهای با بمب سنگر شکن چند هزار تنی و احتمالا یک بمب اتمی آمریکایی به زودی صحنه تاریخ را ترک خواهند کرد ،

  این گونه بود که مریم محمدی که فدایی بود ولی از پشت پرده خبر نداشت در ایران امروز نوشت : کیانوری و زنش مریم سلول به سلول میامدند و از ما ها میخواستند که توبه نامه بنویسیم بیایم بیرون ! آنها میگفتند خبر هایی است شما ها نمی دانید . همین خانم می گوید ما مقاومت میکردیم و مریم خانم میگفت امان از شما جوان های حرف گوش نکن ( نقل به مضمون )

  جالب است که اینها که از این مضحکه به نام انتخابات با پر رویی دفاع میکنند به رفراندوم اردوغان که یک میلیون بار دموکراتیک تر از این مضحکه و واقعی تر است حمله میکنند

  مردم ایران

  دشمن شما روسیه

  عوامل ان مارکسیست های روسی و اسلامی هستند

  حزب توده ، فدائیان خلق ، ملی مضحکی ، حزب کمونیست کارگری ، کومله ، دموکرات کردستان ، پژاک ، سوسیالیست های مصدقی ، خط امام ، سبز موسوی ، اصلاح طلبان ، مصباحیه ، سپاه پاسداران ، لاریجانی ها ، خمینی ، خامنه ای ، هوشنگ امیر احمدی ، احمدی نژاد ، عباس میلانی ، ادیب زاده ، آرمان مستوفی ، فاروقی ، محمدی ، گنجی ، سهیمی، …….

  تفاوتی با هم ندارند اینها

  ما موریت همه آنها حفظ منافع روسیه است .