محمد خاتمی، اعدام هَمجنسگرایان را مُجازاتِ عادلانه گمراهان می داند! ۱۲

– اعدام، قتلِ عَمد است:

اعدام به معنایِ ستاندن جان یک انسان است؛ آدمی هر چند خطاکار و گمراه و جنایتکار، شایسته کشته شدن به دست انسان های دیگر نیست. اگر فَردی قَتلی مرتکب شده و جان یک یا چند نفر را گرفته، شاید در نظر مردمان شایسته زنده ماندن نباشد ولی آنچه منطق و انسانیت حُکم می کند این است که وی خطاکار است و بایستی مجازات شود.

مجازاتِ اعدام برای افرادِ خاطی فقط در کشورهای عقب افتاده و اسلام زده به چشم می خورد و ممکن نیست که در یک کشورِ سکولار دموکرات و متمدن با سطح فرهنگی بالا و جامعه ای با سواد و مُدرن، قوه قضاییه دستور به اعدام و قتلِ انسانی را بدهد.

خدای ادیان ابراهیمی این هم آغوشی عاشقانه را حرام و جرم می داند اما کشتن انسان ها به جرم دگر اندیشی را روا و حلال می خواند! چه خدای عادلی است، خدای تو ای هم میهن مذهبی!

خدای ادیان ابراهیمی این هم آغوشی عاشقانه را حرام و جرم می داند اما کشتن انسان ها به جرم دگر اندیشی را روا و حلال می خواند! چه خدای عادلی است، خدای تو ای هم میهن مذهبی!

شوم بختانه ایرانِ ویرانِ اسلامی ما امروز بَعد از چین، مقامِ شَرم آور دومی را در زمینه اعدام انسان ها به خود اختصاص داده است؛ به راستی چه بر سر ما مَردم آمده که فرزندانِ این آب و خاک پُر گوهر که صاحب غنی ترین و کهن ترین فرهنگ و تمدن دنیا می باشند، امروزه نه تنها در برابر این قوانین ارتجاعی مذهبی نمی ایستند، بلکه خود نیز همراه روحانیون شده و با شنیدن خبرِ اعدام به وَجد می آیند؟

رئیس قوه قضاییه ایران زمین، آن روحانی بی سواد و بی هُنر و تَن پَرور، اعدام را یکی از ارزش های اصلی اسلام و تمامی مسلمانان جهان می خواند؛ از نظر او که یک مسلمان واقعی است و سال ها درسِ فقه اسلام خوانده و به روشنی از مردم عادی کوچه و بازار، بسیار بهتر و بیشتر اسلام را می فهمد و درک می کند، اعتراض به حُکمِ اعدام، تعرض و توهین به ذاتِ پاک اسلام است.

بی شک دیگر روحانیونِ دین فروش نیز با وی همسو بوده و دیدگاه ضد انسانی وی را نه تنها تأیید کرده، بلکه در راهِ گسترش اینگونه اندیشه های پلید و ترسناک از راهِ سخنرانی بر روی منبرهای شان، کوشش می کنند. به راستی چرا جان و شرافت انسان ها در دینِ اسلام، کمترین ارزش و جایگاهی ندارد؟ این در حالی است که به گفته یک مسلمان راستین، اعدام که به معنایِ کشتنِ یک انسان است، از جایگاه والایی برخوردار است.!

– ادیان الهی، حقوق انسان های زمینی را پایمال می کنند:

اگر نگاهی گذرا به تاریخ جنگ های دنیا بیاندازیم و دلایل کشتار میلیون ها میلون نَفر زن، مرد، کودک، جوان و پیر را بررسی کنیم، در خواهیم یافت که در طولِ تاریخ به نام و در راهِ هیچ کسی به اندازه نام و راهِ خدای موهومِ ادیان، انسان ها به خاک و خون کشیده نشده و از بین نرفته اند. قبرستان های سراسرِ دنیا پُر است از جسم های بی جانی که در راهِ خدای شان می جنگیده اند و فرجامی تلخ داشته اند.

نفرین بر تمامی مذاهب؛ چرا که آنان عشق را سرکوب کرده و مرگ را ستایش می کنند! _ سیروس پارسا

نفرین بر تمامی مذاهب؛ چرا که آنان عشق را سرکوب کرده و مرگ را ستایش می کنند!
_ سیروس پارسا

به راستی این باورمندانِ متعصب برای اثباتِ برتری خدایِ خویش و حقانیت مسلک شان، دست به چه جنابت هایی که نزده اند؟ چه تَن های بیشماری که بی سر نشدند؟ چه کودکانِ بیشماری که سرپرستان خود را از دست ندادند و چه زنان و دخترانی که به چنگالِ مبلغین مذهبی گرفتار نشده و مورد آزار و اذیت آن انسان های برگزیده خداوند، قرار نگرفتند؟ و تمامی این جنایات با نامِ خدا شکل گرفته و دینداران از آن ها با افتخار به عنوان “کشتارهای مقدس” نام می برند.

چون نیک بنگریم در می یابیم که تمامی ادیانِ آسمانی در یک نقطه با هم مشترک اند و آن داشتنِ خدایی خشونت طلب، شهوت پرست و پول دوست است که همواره پیروانش را به کشتار دگر اندیشان، آزار و اذیت زنان و دختران و غارت و چپاول ضعیفان تشویق می نماید. چرا ادیان آسمانی و پیروان راستین شان اینگونه با انسانیت سرِ دشمنی دارند؟

حقوق ابتدایی انسان ها در کتاب های ادیان ابراهیمی پایمال شده و اصولن وجود انسان ارزش و حرمتی برای خدای قهار و لوسِ مذاهب ندارد؛ دین به خود اجازه دخالت در کوچکترین مسائل خصوصی زندگی یک فرد را داده و وی را از حق آزادی بیان، آزادی اندیشه و زیستن در دنیایی بنیان نهاده شده بر برابری جنسیت ها، نژاد ها، ملیت ها و… محروم می سازد. مذهب جز خشم و نفرت و حس کینه و انتقام جویی ارمغانی برای جوامع انسانی ندارد و برای حفظ ارزش های انسانی بایستی که به زباله دان تاریخ انداخته شود.

– همجنسگرایی بیماری و انحراف اخلاقی نیست:

بنا بر تحقیق های علمی مختلف که توسط محققان و دانشمندان صورت گرفته است همجنس گرایی نه بیماری است و نه یک اختلال و انحراف جنسی؛ همجنس گرایی تنها صورتی از دوست داشتن و عشق ورزیدن است که در آن دو همجنس نسبت به یکدیگر ابراز علاقه می کنند!

زیگموند فروید بر این باور بود که تمامی انسان ها دو جنسگرا هستند؛ یعنی هم به جنس موافق و هم به جنس مخالف شان علاقه مندند اما این تابو ها و قوانین جوامع هستند که انسان ها را از دو جنسگرایی منع کرده و سبب می شوند که بیشتر آدمیان نسبت به جنس مخالف شان بر انگیخته شده و به آنان ابراز علاقه کنند.

همجنسگرایی یک حق است که با آدمی زاده می شود و همچون حق آزادی، حق آزادی بیان و اندیشه، حق زندگی کردن و نفس کشیدن، در ضمیر هر انسانی وجود دارد و قابل ستاندن و پایمال کردن نیست؛ اطلاعات پزشکی و تحقیقات علمی موجود ثابت می کنند که حس تمایل داشتن به جنس موافق و یا مخالف همانند چگونگی دختر یا پسر بودن نوزاد، به وسیله ژن ها و کروموزوم ها شکل می گیرد و شخص همجنسگرا عملن گزینه علاقه داشتن به برقراری رابطه با جنس موافق خود را انتخاب نکرده بلکه می توان گفت این ژن را به ارث برده است.!

– دخالت در روابط خصوصی انسان ها، بسیار زشت و غیر اخلاقی است:

با توجه به این حقیقت ثابت شده که همجسنگرایی نه اختلال و انحراف اخلاقی و نه بیماری است، نخست نتیجه می گیریم که دشمنی تمامی ادیان آسمانی با دگر باشان، عملن از بی خردی و نا آگاهی نگارنده آن کتاب ها سرچشمه میگیرد که همجسنگرایی را نوعی نفرین و لعنت الهی می دانسته و بر این باور بوده که یک فرد همجنسگرا، توسط خدای موهومش مورد لعن قرار گرفته و آن بینوا موجود نفرت انگیزی است، حال آنکه فرد دگر باش کمترین نقشی در انتخاب شکل روابط جنسی اش نداشته است.! اگر همجنسگرایان را متفاوت از سایر انسان ها و پَست تر از دیگران پَنداریم، اولین بَندِ اعلامیه جهانی حقوق بشر که تأکید می کند تمامی انسان ها با هم بَرابرند را نقض کرده ایم!

اگر تصویر سمت چپ بیش از تصویر سمت راست شما را شوکه می کند، شما باید دیدگاه تان درباره بی اخلاقی را مورد تجدید نظر قرار دهید.

اگر تصویر سمت چپ بیش از تصویر سمت راست شما را شوکه می کند، شما باید دیدگاه تان درباره بی اخلاقی را مورد تجدید نظر قرار دهید.

نکته دومی که متوجه می شویم این است که تا کنون چه تعداد انسان بیگناه به جرم عاشقی و دلدادگی به همجنس های خود، توسط روحانیون، مردم دیندار و حکومت های خرد گریز و مذهبی کشته شده و مورد اذیت و آزار جسمی، جنسی و روانی قرار گرفته اند؛ به راستی همجنسگرایان یکی از بی دفاع ترین قشر مردم در طی سال ها و هزاره های گذشته بوده اند و همواره به آنان به لطف و برکت وجود ادیان ابراهیمی و خدای خونخوار شان، ظلم شده است.

نکته سوم و پایانی این است که چون نیک بنگریم دخالت و سرکشی در امور خصوصی زندگی مردمان عملی بسیار زشت و وقیح و غیر انسانی است؛ روابط شخصی یک فرد فقط و تنها فقط! به خود فرد ارتباط دارد و هرگونه سرکشی و دخالت و نظارت داشتن بر زندگی خصوصی دیگران، نقض آشکار ماده هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که می گوید هر کسی حق دارد تا یک زندگی خصوصی و خانوادگی به دور از نظارت و کنترل و دخالت دیگران داشته باشد و همگان باید بدین حق، احترام بگذارند.

– خاتمی؛ آخوندی عقب مانده، بی سواد و تَرسناک:

از پَستی و وقاحت این روحانی بی خرد بارها گفته و نوشته ایم؛ حکایتِ بی شرفی، بی اخلاقی و خیانت کاری او تبدیل به ضرب المثل شده و نامش در دروغگویی و ستمگری شهره آفاق گشته است.! این آخوند متحجر، دُگم و عقب افتاده همچون سایر روحانیون کمترین ارزش و احترامی برای حقوق بشر و حرمت و کرامت انسان ها قائل نیست.

خاتمی نیز همچون دیگر جنایتکارانِ دیندار و همانند سایر همفکرانش دوایِ دردِ همجنسگرایی را اعدام دگرباشانِ بینوا می داند و بر این باور است که دلدادگی و علاقه دو انسان همجنس به یکدیگر، هیچگاه عشق و محبت نیست بلکه هرزگی و انحراف جنسی و اخلاقی است.!

این روباه مکار که هزاران سال از دانش روز دنیا عقب است و تمامی سوادش در روخوانی قرآن و تفسیر نهج البلاغه ختم می شود، معتقد است که همجنسگرایی جرم است و یک فرد دگرباش مجرم و بایستی که با ایشان به طور قانونی برخورد و با اعدام شان نسل شان را منقرض نمود! تا کی باید شاهد جنایت این دیندارانِ انسان ستیز بود و دَم بر نیاورد؟!

در این ویدیو خاتمی به صراحت اعلام می کند که با اعدام همجنسگرایان موافق است و این عمل ضد انسانی را مجازات عادلانه برای منحرفین می خواند!

بُن مایه ها:

همجسنگرایی و حقوق همجنسگرایان / نیلوفر بیضایی

Amnesty International : about LGBT human rights

Article 8 of the European Convention on Human Rights

حقوق همجنسگرایان / سایت حقوق بشر

 • شهاب

  شما بد و بدتررا نشون میدین و بد را انتخاب میکنین…اما اسلام هیچکدام را انتخاب نمیکنه. اسلام برای بشر خیلی مفیده. اما نه اسلامی که آقایان تو ایران به مردم معرفی میکنن و نه اسلامی که توی جوجه وبلاگ نویس معرفی میکنی…

  • mihan dust

   ١۴٠٠ ساله که هر ماله کشی میاد و خودش را خود سرانه دین شناس و دارای دانش پیشرفته دینی شناسایی میکنه و میگه اسلام راستین آن نیست و اسلام راستین این است!! سر انجام ما ندانستیم که کدام بخش از این دین دروغین، شوم، کشتارگر و خونبار راستین است که تنها با زور شمشیر و کشتارگری، وحشت آفرینی، چپاولگری و نیرنگ و مردم فریبی توانسته پایگیر و بر سر زمینها چیره شود؟

  • Taboo Shekan

   پس این اسلام “واقعی”کجاست میشه برای ما توضیح بدین؟
   دوستان یکی از مغالطات رایج مسلمانان همین است این اسلام “واقعی” نیست اگر بگی فلان واقعه ی تاریخی میگن تحریفه میگی فلان آیه ی قرآن میگن شان نزول داره ,این مال اون زمانه,قرآن رو اشتباه ترجمه کردن(!)وقتی میگی پس اسلام واقعی چیه میگن دین صلح صفا بعدش یک مشت چرتو چرت بدون مدرک اختراع میکنن و تحویلت میدن درواقع نمیخوان واقعیت رو قبول کنن و بدون دلیل و استدلال محکم میخوان از اسلام دفاع کنن
   خوب جناب شهاب در اسلام حقیقی که فقط جنابعالی از آن مطلع هستید درمورد همجنس گرایان چه چیزی گفته شده ؟به ما هم بگید تا اصل(!)اسلام را بشناسیم

   • امیر

    در اسلام حقیقی همجنسگرایی یک نارسایی جنسی است که باید درمان شود. هر بی سوادی هم میداند که همجنسگرایی یا در اثر مشکلات روانی شکل میگیرد یا یک معضل فیزیکی است که در هر دو صورت قابل حل شدن است. جمهوری اسلامی هم بر همین اساس با هزینه های بسیار اندک نارسایی های جنسی را درمان میکند.

    واقعا ادعای علم گرایی شما این قدر است که در مقابل مسئله به این سادگی نمیتوانید علم را برای حل آن به کار ببندید و صورت مسئله را پاک میکنید؟

    عجیب است که در مورد این همه بیماری رو به درمان میآورید اما در خصوص این یکی اصلا درمان را پاک میکنید! با این حساب ما باید چه فکری در مورد شما بکنیم؟ جز این که خودتان مرضی دارید!

 • رهگذر

  من که هرچی دقت کردم نفهمیدم کجاش با اعدام همجنس گرایان موافق بود؟ این خاتمی همونیه که توی مصر دین رو تجربه ی محمد دونست و گفت این تجربه باید به مرور تغییر کنه!!! یک مصلح دینیه که اتفاقن معتقد به تغییر همون تنبیه هاست

 • مهدی

  جناب آقای پارسا. شارلاتان بازی و دروغگویی هم حدی داره. زدی سروته جمله طرف رو قیچی کردی بعد هم واسه خودت نتیجه گرفتی؟؟؟؟ واقعن توقع داشتی بعنوان کسی که رییس جمهور ایرانه چی بگه؟؟؟؟ یه سوالی از عموجان و خانجانت بکن ببین چندتاشون به کمتر از اعدام همجنسگراها راضین بعد به این گیر بده

 • ناصر

  شما بر اساس کدام آمار میگوئید که در جهان بیشترین کشتارها به نام دین شده است . آیا هیتلر ۵۰ میلیون انسان را به نام دین کشت . استالین دهها میلیون نفر را به نام دین کشت ؟ مائو چطور ؟ پس دوست عزیز میبینی که بالاترین کشتارها توسط افراد ی انجام پذیرفته که اعتقادی به خدا نداشتند . ضمنأ من مسلمان نیستم و جنایاتی که توسط این مذهب انجام میشود را به نام خدای واقعی نمیگذارم .

 • Taboo Shekan

  شما روی چه اساسی این حرف رو میزنید؟
  مدرک شما چیست؟
  شما برای رد نوشته ی مقاله باید مدارکی داشته باشید وگر نه من هم میتوانم سوالات شما را برای خودتان تکرار کنم
  از جمله جنگ های مذهبی:

  همه ی جنگ های پیامبر اسلام و مسلمانان پس از او اگر این ۱۴۰۰سال را در نظر بگیریم تا الان میلیون ها انسان فقط قربانی جرم اعدام توسط مسلمانان شدند
  جنگ های صلیبی و کشته شدن میلیون ها مسلمان و مسیحی
  کشته شدن و سوزانده شدن هزاران زن توسط مسیحیان در قرون وسطی
  واقعه ی هولوکاست و سوزانده شدن میلیون ها یهودی
  کشتار مسلمانان در صربستان

  باز هم از این جنگ های خونین نام ببرم؟
  درضمن مواردی که به ان اشاره کردید باز هم مربوط به عقیده ی فرد میشد مثل کمنیست بودن یا نبودن نازی بودن یا نبودن اینه که همیشه به قدرت رسیدن یک عقیده باعث کشته شدن میلیون ها انسان شده
  میتوانید هرکدام از موارد بالا را در ویکیپدیا سرچ کنید تا متوجه بشوید که چه کسانی به نام دین کشته شدن.

  مغالطه در کامنت بالا “مصادره به مطلوب”نام دارد.”

  http://moghaletat.wordpress.com/2008/03/01/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8/

 • امیر

  در ابتدای فتح قاره امریکا در این سرزمین ۲۰۰ میلیون سرخپوست زندگی میکردند اما در سال ۲۰۱۳ آمار تمام سرخپوست های جهان حدود ۲۰ هزار نفر است….
  کشتار سرخپوست ها با آماری بالغ بر ۱۲۰ میلیون نفر به شکل وحشیانه توسط چه کسانی انجام شد؟ نکند مسلمان بودند آنجا؟!!

  کشتار ۹۰ حدود میلیون نفر از سیاه پوستان افریقایی که برای نظام برده داری سکولار غربی صادر میشدند چه؟

  سند این آمارها هم تاریخ تمدن خود غربی ها است، نظیر ویل دورانت

  حکومتهای سکولار امروز دنیا حاصل ۳۰۰ سال کار رایگان برده ها برای آنها است
  اما اسلام برای از بین بردن نظام برده داری حاکم بر عربستان، کفاره بسیاری از گناهان را آزاد کردن برده ها قرار داد و با این حکم برده ها به تدریج آزاد شدند و این نظام کثیف از میان رفت حال آن که تاریخ تمدن غرب اصلا نظام برده داری را مرحله ای از تکامل تاریخ و آن را برای رسیدن به پیشرفت از مسائل غیرقابل جلوگیری میداند!

  • Taboo Shekan

   اول از همه کشتار سرخپوستان توسط آمریکایی ها مربوط به قوانین سکولاریسم و حقوق بشر نمیشه
   قوانین ساده اند سکولاریسم یعنی “جدایی دین از سیاست”درواقع منع روحانیان”آخوندها”در عرصه ی سیاست و اداره جامعه بر اساس قوانین مردمی نه قوانین اللهی همین کشتار سرخپوستان و سیاه پوستان هیچ ربطی به سکولاریسم نداره و از نظر قانونی “جرم “شناخته میشه اما حکومت های اسلامی طبق قوانین اللهی به کشتار مخالفان و غیرمسلمانان رو داده
   و با آزادی و حقوق بشر و مردمسالاری به طور آشکارا در ستیز است بله امریکا هم جنایت های زیادی در پرونده خود دارد از جمله انفجار بمب اتمی در هیروشیما و کشته شدن ژاپنی ها اما این دلیل بر غلط بودن مفاهیم سلکولاریسم نیست شما میتوانید کشور های سکولار دیگری را نام ببرید مثلا جنایت کشور نروژ چه بوده ؟یا کشور هند چه جنایت هایی انجام داده؟
   درمورد برده داری هم باید گفت که ماله کشی شما فایده نداره چون همه ی امامان شیعیان تعداد زیادی کنیز داشتند و کسی منکر این نیست چون در حدیث های آنان موجود است و درقرآن نیز به مبارزه با آن پرداخته نشده
   نوشته ی زیر درمورد برده داری در اسلام است و این نشانه ی پوشالی بودن ادعای شما است
   http://www.zandiq.com/articles/0000000030.shtml
   مفهوم سکولاریسم
   http://en.wikipedia.org/wiki/Secularism
   مفهوم حقوق بشر
   http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights

   • امیر

    چطور مربوط به نظام سکولاریزم و توسعه طلبی مدرن نیست در حالیکه تئوریسین های این نظام خودشان برده داری را مرحله برای رسیدن به این نظام ها قلمداد میکنند؟ شما از خود غربی ها هم جلو زده اید!!!

    در ضمن شما نمیتوانید اروپای شرقی را از بقیه نظام سکولار جدا بدانید، اینها همه اجزای یک تمدن هستند که سرکرده گی همه را امریکای جدید بر عهده دارد. اینها مسائلی است که نیاز به اندکی بررسی تاریخ تمدن غرب دارد فقط اندکی…لطفا وقت بگذارید تا در مورد مسائل بدیهی لازم نباشد برایتان توضیح دهم

    خیلی جالب است که غرب برای رسیدن به غرب امروزی نظام برده داری را پایه ریزی کرد در حالی که وجود نداشت،حال آنکه اسلام نظام برده داری موجود در آن زمان را به تدریج از میان برد. با این اوصاف اسلام متهم به برده داری میشود!!!
    مشخصا برای اصلاح یک فرهنگ نهادینه شده،باید زمان طی شود و ناگهان نمیتوان در جامعه ای تحول فرهنگی ایجاد کرد. در زندگی اهل بیت ع هم بارها شاهد بودیم که بردگان را میخریدند و آزاد میکردند. جالب است که در بسیاری موارد بردگان از فرط علاقه به امام از آزاد شدن ناراحت میشدند! نمونه های تاریخی فراوان است.
    اسلام به روشنی ملاک برتری را در تقوا قرار داد: ان اکرمکم عند الله اتقکم

    اما غرب چه؟ از ابتدای تاسیس نظام توسعه طلب غربی صاحبان سرمایه برترین ها بوده اند، هر چه ثروتمند تر جایگاه بالاتر. این مسئله آنقدر در جامعه دردآور شده بود برای مردم که در واکنش به آن کومونیسم بوجود آمد، ببینید عمق فاجعه تا چه حد است

  • hamid

   اما اسلام برای از بین بردن نظام برده داری حاکم بر عربستان، کفاره بسیاری از گناهان را آزاد کردن برده ها قرار داد
   agha chert nagu , mohammad khodesh bardeforushi mikarde 😀