گزارشی از حزب رستاخیز شاهنشاهی شاهزاده در پاریس ۱۳

شاهزاده در اندوهی فراوان، و نگران از سال های ازدست رفته، و آینده ای نه چندان روشن.

شاهزاده در اندوهی فراوان، و نگران از سال های ازدست رفته، و آینده ای نه چندان روشن.

ملت در بند حزب رستاخیز

ما ملت پای بند شیخ و شاه، همواره از برکت دستورات و راهنمایی های حزب رستاخیز برخوردار بوده و هستیم. این حزب که به دستور شاهنشاه سرتاپامهر پایه گذاری شد، مقرر کردید هر آن که به اصول مقدس آریامهری معتقد نبوده باشد، می بایست گذرنامه خود را دریافت داشته و از کشور همایونی بیرون رود. با پیروزی انقلاب سال ۵۷، و سرنگونی رژیم همیشه طلبکار شاهنشاهی، امام امت خمینی ملت شکن نیز “حزب رستاخیز نوینی بنام حزب الله” زیر نظر وزارت اغفال اسلامی (وزارت ارشاد)، و سپاه پاسداران همیشه در صحنه به وجود آورد و جوانانی از میدان امین السلطان و فرزندان سلحشور برآمده از محصولات شهرنو پیشین را در مصدر این حزب ولایتی قرار داد و آنگاه افسار آن را خود به دست گرفت.

حزب رستاخیز ولایتی

امام چهاردهم، روضه خوان ۵ تومانی که پس از کله پا شدن امام امت از سوی الله مدینه و به کمک حجت الاسکناس هاشمی رفسنجانی به شغل شریف ولایت وقیحی رسید و بر تشک قدرت و زورگویی تکیه زد. ملای مشهدی از آن زمان تاکنون، افسار اراده حزب الله (حزب رساخیز ولایتی) را نیز به دست گرفته و به دستور ایشان اوباشان مداح، فرزندان رشید و دلاور حوزه آخوندی نیز به گروه حزب رستاخیز ولایتی (حزب الله) پیوستند و بدین وسیله گروه بزن بهادر نایب امام زمان کامل گردید.

امام امت، حضرت روضه خوان ۵ تومانی به تازگی در فضله پراکنی خود در شهر ایرانی سناباد  (مشهد تازیان) اساسنامه حزب رستاخیز خود (حزب الله ولایتی) را یادآور شدند و اعلام کردند هرکس که در انتصابات کمدی- فکاهی ریاست جمهور شرکت نکند، به اصول مقدس ولایتی معتقد نبوده و خائن به کشور است. البته این روضه خوان نفرمودند که آیا این افراد می توانند گذرنامه خود را دریافت کرده از کشور بیرون روند، و یا باید خود را به اوین معرفی نمایند تا ترتیبات بعدی داده شود!.

شاهزاده پشر تریبون جای می گیرد و با ۶۱۰ رأی، خود را نماینده مردم ایران می داند.

شاهزاده پشت تریبون جای می گیرد و با ۶۱۰ رأی، خود را نماینده ۷۵ میلیون مردم ایران می داند.

سوگند پادشاهی شاهزاده پهلوی

زمانی که زنده یاد محمد رضا شاه پهلوی پس از رانده شدن از سوی ملت ناسپاس و نمک نشناس، به آوارگی افتاد، و سرانجام در مصر در بستر بیماری بود، دلش برای ملت گوسفند نژاد ایران غنچ می زد و آتش می گرفت. چرا که آنها بدون چوپان و راهنما نمی توانستند به چراگاه و کشتارگاه روانه شوند. بنابراین، از فرزند دلبند خود شاهزاده گرامی خواست که پادشاهی ایران را بپذیرد و خود شاهزاده هروقت فرصت یافت تاجی تهیه و به سر گذارد.

البته از این که ملت گوسفند نژاد ایران در سال ۵۷ بی حرمتی کردند و به ساحت مقدس شهریاری توهین نموده و ایشان را روانه کشورهای دیگر نمودند باید همگی به خاک بیفتند و پوزش بخواهند زیرا نسبت به نعمت های بیکران ملوکانه ناسپاس بوده اند و حق رعیت و بندگی خود را به خوبی به جای نیاوردند. از این روی، شاهزاده گرامی سوگند خوردند و قبول فرمودند که پادشاهی و سرنوشت یک ملت را به عنوان ارث پدری پذیرفته، بر اریکه سلطنت بنشینند و افسار ملت را در دست گیرند.
خوانندگان ما برای آن که به رسالت شاهزاده برای جلوس به تخت سلطنت بهتر آگاهی یابند سفارش می شود که به ویدیوهای دکتر سعید سکویی و فرخ پیرنیا دوتن از سربازان ملوکانه گوش فرادهند.

تلاشهای شاهزاده برای رسیدن به ارث پدری

شاهزاده گرامی پس از درگذشت پدر بزرگوارشان یک لحظه استراحت نفرموده و همواره با پیر و پتال های رژیم شاهنشاهی، کشتی به گل نشستگان، مقامات پیشین کشوری و لشکری در رفته و فرار کرده، و همه منتظر بازگشت و رسیدن به پست های نان و آبدار پیشین، نشستند و گفتند و سرانجام جلسات خود را با خواندن دسته جمعی سرود شاهنشاهی و فریادهای زنده باد رضا شاه دوم به پایان رساندند.

همچنین شاهزاده گرامی، در مجالس نمایندگان آمریکا و گاهی کشورهای اروپایی و پارلمان ها، جشن های تولد، سپاس، و مانند آن شرکت فرمودند و پس از گلایه و ندبه و زاری بر غریبی خود درخواست کمک های فوری نظامی فرمودند تا شیخ را به کناری زده، و شاه را در میدان آورند. با همه جشن ها و برگزاری ها و تمهیدات دیگر، تاکنون کار به جایی نرسیده و شاهزاده گرامی ما خسته و مانده برجای ماندند و در آرزوی تخت شاهنشاهی و پرواز بر روی ابرها، شبها را تا بامدادان چشم فرو نبستند و از خواب و آرامش باز ماندند.

توصیه موی سپیدان شاهنشاهی به شاهزاده

هنگامی که همه تیرها به سنگ خورد و تلاش های بیکران شاهزاده در این سه دهه به جایی نرسید، ایشان از پیش کسوتان راهنمایی خواست تا ناچار نشود بیش از آن به سماق مکیدن ادامه دهد. آخرین نقشه ای که به خاطر گماشته های ملوکانه آمد آن بود که نشست حزب رستاخیز نوینی با شرکت همه یال و کوپال های شاهنشاهی ولی ظاهراً بنام دعوت از مبارزین و اوپوزیسیون های گوناگون تشکیل دهند و با یک آرتیست بازی و قایم موشک بازی در پشت درب های بسته و یا دنیای مجازی و خیالی مانند “فیلم سازش با شرکت بهروز وثوقی بنام دکتر رستگار”، یک انتخابات آبدوغ خیاری درست کنند و شاهزاده به عنوان نماینده منصوب شوند. آنگاه به دولت های باختری اعلام کنند که ایشان از سوی ملت برگزیده شده تا بتواند از مزایای قانونی آن مانند کمک های مالی، نظامی، تبلیغاتی، مشورتی دولت های باختری بهره مند گردد.

در فیس بوک مطرح است که شاهزاده با ۶۱۰رأی آیا برگزیده شورای ملی (۷۵ میلیون مردم) است، و یا شورای روستا؟!.

در فیس بوک مطرح است که شاهزاده با ۶۱۰ رأی آیا برگزیده شورای ملی (۷۵ میلیون مردم) است، و یا شورای روستا؟!.

حزب رستاخیز ولایتعهدی

بر اساس پند و سفارش وامانده های رژیم گذشته، شاهزاده به کمک تلویزیون بابای پرچم فروش (کانال یک) و تلویزیون آریامهر و همچنین چند تن بله قربان گویان تلویزیون پارس، در حقیقت برای به وجود آوردن “حزب رستاخیر ولایتعهدی” ولی در ظاهر به عنوان “منشور ملی ایران”، تبلیغات گسترده ای را از سال پیش آغاز کردند و سرانجام آن نشست این دو روزه در پاریس بود. در روز نخست این نشست با تشریف فرمایی شاهزاده جمعیت سالن که بیشتر از صاحب منصبان و باز نشسته های پست های گوناگون رژیم گذشته و شمار اندکی از کسانی که از فدائیان، مجاهدین، و رژیم اسلامی راه خود را کج کرده بودند، به پای خواسته و مقدم همایونی را با دست زدن های ممتد گرامی داشتند.

آنگاه شاهزاده در پشت تریبون قرار گرفتند و شمه ای از برنامه و دلاوری های خود را بیان داشتند که هر دقیقه با کف زدن های ممتد جان نثاران و مقربان درگاه قطع می شد و شاید بتوان گفت صدای این کف زدن ها وغریو و فریادهای شادمانی شکرگذاران همایونی تا متروهای پاریس هم شنیده می شد.

شاهزاده پس از رأی دادن وابستگان رژیم پیشین به عنوان سخنگوی شورا سخنرانی می کند.

برنامه روز دوم:

پس از سرود شاهنشاهی و ابراز احساسات نمک خوران همایونی، آقای محمدی مسئول کیهان لندن بر روی منبر رفت و تتمه آبروی خود را در ستایش این گردهم آیی که مردم ایران را نمایندگی می کند، به باد داد. سپس آقای اردوان مفید دلقک معروف، به بذله گویی پرداخت و کلی حاضرین را در کیف و شادی فرو برد. در طول جلسه خانمی که در میز جلو نشسته بود، مرتباً با صدای خشن، ناموزون و گوش خراش و دور از هرگونه محبت و دوستی خود، به حاضرین در جلسه امر و نهی می کرد و همانند ” قمرخانم” در سریال ” خانه قمرخانم”، برسر همگان داد و فریاد می کشید.

نامزدی شورای عالی و بازرسی

گام بعدی معرفی منصوب شدگان (خدا می داند چه انتخاباتی!) و انتخاب آنان برای شورای عالی و یا پست های دیگر بود. در طول زمانی که این درخواست کنندگان یکی پس از دیگری خود را معرفی می کردند، تلویزیون های در خدمت شاهزاده بر روی پانل، تنظیم و زوم شده بود. بنا براین، برای تماشاگران تلویزیون همه این درخواست ها حالت مجازی و غیر واقعی داشت

در این جا گلچینی چند از منصوب شدگان که خود را نمایندگان ملت ایران می دانند به نگارش در می آید:
۱- فرخ پیرنیا– این بابا که به اجداد خود می نازد، دارای چنان افکار دیکتاتوری است که با شنیدن یکی از ویدیوهای وی می توان با چهره غیر مردمی او آشنا شد. ۲- حمید حسینی – از نیروی هوایی شاهنشاهی ۳- اردوان مفید، دلقک دربار ۴-سیاوش آذری، روزنامه نگار- ستایش کننده و دعاگوی دربار شاهنشاهی ۵-رزیتا منطقی، هوادار و شعار دهنده شاهزاده ۶-داریوش مجلسی، عضو جبهه ملی در گذشته-پایه گذار برنامه های شاهزاده در هلند ۷-هوشنگ نظری از خانواده شاهدوست بختیاری، عضو حزب پان ایرانیست ۸- منصور کشفی، با سابقه در خدمت شاهنشاه آریامهر ۹- حیدر بیدخت، جزء حزب ایران نوین و حزب رستاخیز. ۱۰ پرویز حدادی زاده، عضو حزب پان ایرانیست

۱۱- دخی عبدی (با عرض ادب به شهریار ایران)، مدیر تلویزیون آریامهر ۱۲- سوزی یاشار، هنرمند دوران پهلوی ۱۳- شهریار مترجم مدنی، از نوادگان مترجم رضا شاه ۱۴-.. ضابطی، سرهنگ دوم نیروه هوایی ۱۵-علی ابراهیمی، جانباز ۲۵ درصد، پیرو افکار اعلیحضرت رضا شاه پهلوی ۱۶-قاسم روحانی، عضو سازمان نگهبانان جاوید. ۱۷-فاطمه آهنگر، پیرو راه شاهزاده ۱۸- محمد کرمی زرندی، مشروطه پادشاهی آلمان ۱۹- شهرام موقوفی، سازمان خدا، شاه، میهن ۲۰- مسعود معین زاده، افسر ارتش شاهنشاهی

نگاهی کوتاه به برگزیدگان

هنگامی که ما به لیست این افراد و سایر آنها نگاه می کنیم، در می یابیم که بیشتر به نحوی و به روشی به رژیم شاهنشاهی وابسته بوده اند، و یا هم اکنون در خدمت شاهزاده اند. به تعداد انگشت شماری از گروههای دیگر، که گروه خود را نمایندگی می کنند، برخورد ننمودیم. تنها شمار کمی از فعالان حقوق بشر و امور پناهندگان دیده می شود.
چنانچه هواداران شاهزاده با این نتیجه گیری مخالفند، نوار این دو روز را بدون آن که دستکاری کنند در فیس بوک بگذارند تا ما به اشتباه خود پی ببریم. ولی با اطمینان می توان گفت که شرکت کنندگان، هرکدام با وابستگی ویژه ای به رژیم گذشته و یا شاهزاده پهلوی از درون فیلتر گذشته و به اصطلاح انتخاب شدند.

پایان نشست و نتیجه گیری

در ساعت نزدیک به ۵ پس از نیمروز، کاروان شاهزاده از راه رسید و جمعیت در سالن با احترام و مانند بچه های درس خوان از جای بلند شد و به کف زدن و هورا کشیدن پرداخت. آنگاه شاهزاده پشت تریبون جای گرفتند و نمایندگی خود را از سوی ملت ایران اعلام داشت و همان گونه که دکتر رستگار در پایان فیلم سازش به مردم وعده داد که به آبادانی محل می پردازد، شاهزاده نیز وعده داد که از امروز با مقامات سیاسی کشورهای گوناگون به عنوان نماینده ایران تماس خواهد گرفت!.

از آنچه گذشت

نشست شاهزاده و همراهانشان در پاریس، مردم ایران و گروههای گوناگون سیاسی را نمایندگی نمی کند. برنامه چنان طرح ریزی شده بود که تنها کسانی که به نحوی و روشی به رژیم شاهنشاهی وابستگی دارند و یا ادب، احترام و بندگی خود را به بازماندگان رژیم گذشته به ویژه شخص شاهزاده نشان دادند، از فیلتر گذشته و به اصطلاح در این شورای ملی و در حقیقت حزب رستاخیز نوین شاهزاده شرکت و فعالیت داشته باشند.

جای شگفتی نیست که پس از رستاخیز آریامهری، و رستاخیز ولایتی (حزب الله)، شاهزاده، سفارشات پدر بزرگوار خود را جامه عمل پوشانده، و حزب رستاخیز نوین شاهزاده را در پوشش عوام فریبانه شورای ملی ایران برپا کند. آینده نشان خواهد داد که ما آنچه پیش می آمد به خوبی و روشنی گفتیم که بی تردید با دشنام و ناسزاگویی آفتاب پرستان روبرو خواهیم شد. همانگونه که در سال ۵۷ از سوی خردباختگان مکتب آخوند مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم.

دکتر سعید سکویی عربده کشان، شاهزاده را متهم کرده که چرا  از نظام شاهنشاهی قدم فراتر گذاشته ( که البته نگذاشته). این بابا با جسارت و بیشرمی، انقلاب مردمی سال ۵۷ از سوی میلوین ها ایرانی که رژیم شاهنشاهی را سرنگون کردند، به مسخره می گیرد. به راستی موجب خجالت و شرمندگی است که این افراد بخواهند روزی دوباره به سکوی قدرت باز گردند و بر مردم سوار شوند.

توصیه ما به شاهزاده

شاهزاده با این خیمه شب بازی و آرتیست بازی ها از جمع نزدیک به ۵ میلیون ایرانی پراکنده در سرتاسر جهان، و انتخابات مجازی از درون ایران تنها ۶۱۰ رأی به دست آورد. این نشان دهنده آنست که شاهزاده تا کنون مردمی نبوده، و تنها به بازماندگان رژیم گذشته تکیه دارد. مانند کسانی که به آسانی به پاریس آمدند و در برابر شاهزاده به خضوع و خشوع پرداختند.

شاهزاده باید بداند که مردم ایران در ۳۵ سال گذشته دوران تلخی را پشر سرگذاشتند و تجربه درخشانی به دست آوردند. آنان دیگر اشتباه گذشته را تکرار نمی کنند و بی تردید به بازماندگان خانواده پهلوی در شرایط کنونی خوشبین نیستند. گروه ما در ایران فعال است و نگارنده تا کنون هرساله و هربار برای چند ماه در ایران بوده، و با اقشار گوناگون به گفتگو نشسته ام. و به جرأت می توان گفت که  برخلاف ادعای توخالی فرخ پیرنیا، شمار طرفداران رژیم سلطنتی از ۱۵٪ تجاوز نمی کند.

بنابراین، توصیه نگارنده در نهایت دوستی ودلسوزی آنست که شاهزاده اجازه دهد ما ۳-۴ نفر در جایی از کشوری از ایشان دیدار، و به گفتگو بنشینیم. ما کمترین انتظاری از شاهزاده نداشته، بلکه می توانیم روش ها و راههایی را یشنهاد کنیم که موجب جلب حمایت و دوستی مردم ایران شده و ایشان بتواند پیک آزادی و دموکراسی کشورمان باشد.

 • امیر

  براتون متاسفم!!

 • به
  به! می بینم که شما بی سر و پاهای وطن فروش هم که مدتی نقاب دروغین حمایت
  از شاهزاده و شورای ملی را به چهره زده بودید ماهیت پست و کثیف خودتون رو
  نمایان کردید. آفرین، آفرین. درست می گویند که در بزنگاه های تاریخی، همیشه
  خائنین به میهن چهره حقیقی خودشون رو نشون میدن.

 • رضا پهلوی می خواهد با فریب مردم، توسل به قدرتهای خارجی و حمله نظامی به قدرت برسد:
  ۱- ناگفته هایی از «روابط محرمانه رضا پهلوی با سیا (C.I.A)» در زمان «جنگ ایران و عراق» (سند)

  http://nagoftehayeiran.blogspot.com/2013/02/cia-reza-pahlavi-nytimes.html
  2- رضا پهلوی: ما همان تمهیداتی را که در باره قذافی دنبال شد را برگزیدیم!

  http://www.lefigaro.fr/international/2011/12/14/01003-20111214ARTFIG00560-reza-pahlavi-il-faut-juger-les-crimes-du-regime-iranien.php
  3- رضا پهلوی: بسیاری از ایرانی ها حتی برای خلاصی از حکومت طرف مهاجمان خارجی را خواهند گرفت.

  http://www.irandarjahan.net/سیاست/اینکه-آیا-من-تاج.html
  4- آرزوهای محمدعلی شاهی

  http://news.gooya.com/politics/archives/2012/06/142507.php
  5-دروغهای سلطنتی رضا پهلوی

  http://mahmood-delkhasteh.blogspot.com/2013/02/blog-post_14.html

 • آرزو

  بهتر نیست نویسنده محترم کمی لحن مودبانه تری داشته باشد؟شاهزاده رضا پهلوی به هیچ گروهی مشروعیت نمی دهد. آنچیزی که میتواند به هر حرکتی صورت قانونی و قابل قبول بدهد، مردم و ماتی هستند که در این آ بو خاک تحت فشار هستند. اگر شما نویسنده محترم هم بخواهید اینگونه صحبت کنید پس فرق بین شما و آقایانی مه مردم را خس وخاشاک و بز میخواندند چیست؟

  • با درود به شما، این ظاهر قضیه است. گفتار با کردار شاهزاده و همراهانشان باهم هم خوانی نمی کند. عملکرد شاهزاده دال بر ترفند ایشان برای بازگشت به دیکتاتوری گذشته است. ما با عملکرد ایشان که در نهایت دیکتاتوری و یکه تازی است کار داریم. ما با فرد شاهزاده و بستگان ایشان کمترین کینه و خصومتی نداریم. مقاله ما هم به صورت طنز نوشته شده. در مقاله طنز هرگز بدگویی و دشنام دیده نمی شود. با سپاس از توجهتان- سهراب ارژنگ

 • مهران

  ممنون بابت این مقاله ٬ حقیقتن هر چه درباره این افراطیون و کلاهبرداران بگویید کم است پس به افشاگری ادامه دهید که مردم بدنبال حق و حقیقتند.

 • ebuycom

  جناب آقای ارژنگ، مصدق مُرد و رفت و تموم شد.
  بی خیال شید.
  شما یکبار توضیح بدید چرا هر وقت صحبت از پادشاه و شاهزاده هست، شما آتش میگیرید !

  • با درود به شما،
   مصدق، شاه، رضاشاه، امیرکبیر، نادرشاه، و دیگر آنها بزرگان تاریخند و شناسنامه ما به حساب می آیند. اگر نگاه ما به گذشته، به ویژه به اشتباهات و خطاها نباشد، نمی توانیم حال و آینده خود را بهبود بخشیم و از شر رژیم خون آشآم کنوی خلاصی یابیم. مردم ایران دست به تاریخ ندارند. در رژیم گذشته هم تاریخ، و ادبیات فارسی به باد فراموشی سپرده شد. در نتیجه مردم از بی اطلاعی و ناآگاهی به آخوند پناه بردند. ما تلاش داریم تا گذشته تلخ و شیرن را به یاد خوانندگان خود بیاوریم تا اشتباهات گذشته تکرار نشود. با سپاس از توجه شما- سهراب ارژنگ

 • mostafa 23

  نویسنده محترم ، دوست عزیز ،

  شما که از هر زاویه و از هر منظری به این مطلب نگاه کردید و پرداختید [ تا حرکت شخصی افراد ردیف جلو و تشبیه به قمر خانم ] که این حرکت را تخریبی به نقد بکشید ، آیا هیچ نکته مثبت و خوب و روشنی در این همایش و نشست برای ایران و مردم ایران در آن ندیدید ؟ حتی برای دلخوشی و امید مردم را زنده نگهداشتن ؟

  دوست من میگویند : عیب می جمله چو گفتی ، هنرش نیز بگو …………..مصطفی نیک کردار

 • afshin

  Amrica va englis nemikhaan ke shahzade be khaake iran bargardaan..midoonan iraaan che pishrafti khahaaad kaard…ona irano to sari khor v aghab oftade mikhaan…ma javoonaye iranim va sedaa az dakhele iraane.,.80 darsade javanan va tahsil kardehaaye iraan aasheghe jenabe shahzade hastan…shomaam zooret mirese ye harkate mosbati bezan vagarna mese khoroos cheshato naband va dahaneto baz kon…
  dar hade shahzade nisti

 • parisa

  Iraniya zate khaen va adamforooshi daran…nemoonash shoma nevisande jaahel va ahmagh ke rajebe shahzade sarzaminet injoori harf mizani….be ghole shahe faghid nasepasi khasise mardome …..liyaghate shoma hamin arabha hastan ke 36 sale daran mikoshano midozdano mibaran..kasi ham jorat nadare beporse koja raft…engliso bebinid che arji be sonate padeshahi va tarikhesh mizare…shahzade barha goftan ke be donbale ghodrat nistan faghat entekhabate azad az hame adyan va ghomiyatha va padeshahi be onvane namad sonat bashe mese engelestan va espaniya…motasefaam baratoon…

 • mohammad reza

  Shahzade doset darim♥♥♥♥♥

 • mehran

  Shahzade doset darim ♥♥♡♡