شجاعت و دلاوری مردم مصر کجا، و تسلیم و شکست پذیری ما کجا؟ ۱

خاورمیانه در آتش قهر و جنایت اسلام گرایان

اسلام، دین  زورگویی، تسلیم پذیری، بردگی، نوکری و خاکسپاری است. آنچه را یک متعصب خردباخته دینی می گوید، باید بدون چون و چرا به مرحله عمل در آید و هیچگونه مقاومت و ایستادگی در برابر آن نباشد. به خاک و خون کشیده شدن مردم بیگناه مصر، ترکیه، سوریه و یا پاکستان و افغانستان همگی از بنیادگرایی اسلامی و یا بهره گیری هدف های کشتارگر اسلامی سر چشمه می گیرد.

در مصر چه می گذرد؟

مردم مصر یک سال پیش با خوشحالی و شادکامی دیکتاتوری را پشت سر گذاشتند و امیدواربودند که به آزادی و دموکراسی رسیده اند. شوربختانه، در دام آدم کشان اسلام گرایان افراطی اخوان المسلمین قرار گرفتند. گروه آدم کشانی که در یک سده گذشته جنایت های بیشماری در مصر و کشورهای دیگر انجام دادند.
مردم مصر در گذشته چه کم داشتند؟. در مصرحسنی مبارک با برنامه های خوب و سازندگی حکومت می کرد. برای مردم مزاحمت و مشکلاتی در میان نبود. ولی مردم تشنه آزادی بودند. می خواستند رئیس جمهور نماینده و در خدمت آنان باشد. و به خواسته های دموکراسی آنان جامه عمل پوشد. آنان دیکتاتور سازنده نمی خواستند که خود و بستگان و دوستانش بر سرنوشت کشوری کهن دخالت و نفوذ داشته باشند.

دیروز و امروز مردم مصر به پاخاستند تا افسار به گردن دیکتاتور خودکامه اسلامی بیاندازند و او را از قدرت پایین آورند.

دیروز و امروز مردم مصر به پاخاستند تا افسار به گردن دیکتاتور خودکامه اسلامی بیاندازند و او را از قدرت پایین آورند.

چرا مردم ایران در سال ۵۷ به پاخاسنتد؟

همان گونه که مردم ایران در سال ۵۷ از رژیم دیکتاتوری خشنود نبودند و آرزو داشتند فرزندان ایران از میان قشرهای مختلف جامعه از هرگروه و هر طیفی چرخ های کشور را در نهایت دموکراسی به جلو رانند. ولی بدبختانه مردم ایران به کمک کشورهای غربی به ویژه کشور انگلستان، در دام آخوندهای شیاد افتادند و تا کنون راه رهایی نیافته اند. مردم مصر هم به خواسته و کوشش آمریکا در دام گروه تروریستی اخوان المسلمین فرورفتند.

اکنون فرزندان مصر پس از یکسال دیدن کارنامه سیاه و دیکتاتوری گروه اسلامی اخوان المسلمین، در سرتاسر مصر به پا خاستند و خواهان برکناری دیکتاتور خودکامه اند. درود بر مردم شجاع و بیباک مصر که از پای ننشسته اند و دیکتاتور را همچنان در فشار و تنگنا قرار می دهند.

اشاره ای به فدائیان اسلام

فدائیان اسلام، را باید نطفه حرام و آدم کشان برگرفته از مکتب و تربیت اخوان المسلمین دانست. فدائیان اسلام  زیر چتر و تحت نظر روحانیونی مانند آیت الله کاشانی پرورش یافته و حمایت می شدند. تا آن جا که کاشانی در تاریخ ۱۰ مهر۱۳۳۰ به گوش امیرعلائی وزیر کشور وقت که مانع از آزادی نواب صفوی از زندان بوده، و سران فدرائیان اسلام را به نقاط دور تبعید کرده بود، سیلی زد. آنگاه بر اثر فشار و نفوذ آیت الله کاشانی و آخوندهای دیگر، امیر علایی از سمت خود برکنار وبه وزیر مختاری ایران در بلژیک برگزیده شد.

نواب صفوی از فرقه جنایت پیشه فداییان اسلام که در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ احمد کسروی نویسنده، تاریخ نگار، و قاضی دادگستری و منشی اش حداد زاده را در دادگاه به قتل رسانید. نفرت انگیز تر از این جنایت، سکوت رژیم پهلوی در نادیده گرفتن خون این بیگناهان بود.

نواب صفوی از فرقه جنایت پیشه فداییان اسلام که در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ احمد کسروی نویسنده، تاریخ نگار، و قاضی دادگستری و منشی اش حداد زاده را در دادگاه به قتل رسانید. نفرت انگیز تر از این جنایت، سکوت رژیم پهلوی در نادیده گرفتن خون این بیگناهان بود.

فدائیان اسلام در سال ۱۳۲۰ به ریاست نواب صفوی و عضویت خلیل تهماسبی، مظفر ذوالقدر،  و محمد بخارایی و  شماری از طلبه های قم برای کشتن افراد در دولت  و رسیدن به حکومت اسلامی از نوع کنونی به پای گرفت، و شماری از این گروه از جمله نواب صفوی به مصر رفتند و زیر نظر اخوان المسلمین درس جنایت و آدم کشی آموختند.

در این فرتور، آیت الله کاشانی با نواب صفوی دیده می شوند. آیت الله کاشانی که با انگلیس همکاری نزدیک داشت، با توصیه خود شماری طلبه و لات های آدم کش را به دور هم جمع کرد و گروه آدم کشان «فدائیان اسلام» را برای سرنگون کردن رژیم ایران و برقراری حکومت اسلامی به وجود آورد. نخست این طلبه های آدم کش مانند نواب صفوی را برای آموزش در خدمت اخوان المسلمین به مصر فرستاد، و آنگاه آنان را مأمور کشتار مقامات ادبی، فرهنگی، و سیاسی ایران کرد.

در این فرتور، آیت الله کاشانی با نواب صفوی دیده می شوند. آیت الله کاشانی که با انگلیس همکاری نزدیک داشت، با توصیه خود شماری طلبه و لات های آدم کش را به دور هم جمع کرد و گروه آدم کشان «فدائیان اسلام» را برای سرنگون کردن رژیم ایران و برقراری حکومت اسلامی به وجود آورد. نخست این طلبه های آدم کش مانند نواب صفوی را برای آموزش در خدمت اخوان المسلمین به مصر فرستاد، و آنگاه آنان را مأمور کشتار مقامات ادبی، فرهنگی، و سیاسی ایران کرد.

نتیجه آموزش فدائیان اسلام برگرفته از آموزس اولیه اخوان المسلمین، کشتن دکتر احمد کسروی در ۲۰ اسفند  ۱۳۲۴ بوسیله  نواب صفوی و خلیل تهماسبی  در دادگستری بود که  بر اثر کینه توزی و دشمنی های حجت الاسلام حاج سراج انصاری، دکتر فقیهی شیرازی،آیت الله سید نورالدین شیرازی به عمل آمد. آنان از محرکان و عوامل اصلی این  جنایت به شمار می آیند.
همچنین  کشتن عبدالحسین هژیر وزیر دربار، حسنعلی منصور  و سپهبد رزم آراء از  نخست وزیران شاه و عبدالحمید زنگنه وزیر آموزش و پرورش بود. همچنین، چند بار تیر اندازی نافرجام به سوی دکتر فاطمی وزیر کشور دکتر مصدق، حسین علاء نخست وزیر و خود شاه بوده است.

بی تفاوتی رژیم گذشته در برابر فدائیان اسلام

در حقیقت این  عقب نشینی  و یا نادیده گرفتن های رژیم ایران در برابر آخوندها، روز به روز بر قدرت و به همان اندازه جنایت آنان افزوده تر کرد. به طوری که  رژیم عکس العملی محسوس و قابل توجه در برابر این جنایت های یکی پس از دیگر،  از خود نشان نداد و به کلی در برابر آخوندها ناتوان ماند.  تا آن که سر انجام پس از کشتار متوالی هنگامی که به  اسدالله علم و شخص شاه هم تیر اندازی شد، شاه به غیرت آمد و برای حفظ مقام خود، نواب صفوی و ذوالقدر را به اعدام محکوم نمود.

محمد مرسی هم مانند علی خامنه ای و یا حاکم ترکیه، گروهی لات، آدم کش و چاقو کش به گرد خود جمع می کنند تا از آدم کشی و دیکتاتوری آنان دفاع کننس. این فرتور آدم کشان محمد مرسی قلدر اسلامی مصر را نشان می دهد.

محمد مرسی هم مانند علی خامنه ای و یا حاکم ترکیه، گروهی لات، آدم کش و چاقو کش به گرد خود جمع می کنند تا از آدم کشی و دیکتاتوری آنان دفاع کننس. این فرتور آدم کشان محمد مرسی قلدر اسلامی مصر را نشان می دهد.

از آنچه گذشت

همانگونه که دیدیم، فدائیان اسلام گروه تروریستی ایران، آموزش و روش آدم کشی خود را از اخوان المسلمین مصر فراگرفته و تا کنون بدان عمل نموده است. فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی در ایران زیر نفوذ و قدرت آیت الله کاشانی به قدرت رسیدند و جنایت های گوناگونی را انجام دادند. می توان علی شریعتی، آیت الله خمینی، اکبر رفسنجانی و علی خامنه ای را نطفه های حرام و محصولی از عملکرد و خواسته های اخوان المسلمین و زیر پوشش آیت الله کاشانی دانست. مادر اصلی و ام الفساد همه این بدبختی ها از اخوان المسلمین مصر سر چشمه می گیرد که هم اکنون مردم مصر در آتش جنایت و دیکتاتوری آن می سوزند و دود آن به چشم و گلوی مردم سرتاسر خاورمیانه فرو می رود.

  • سعید

    درود و سپاس بر شما