ما از اسلام، قرآن و محمد چه می دانیم؟ ۷

آنچه از اسلام به ما رسیده

تاریخ همواره گنگ و پر از ابهامات است، اما آنچه که قریب به اتفاق مسلمانان و اسلام پژوهان سنتی از این جریان می دانند، وابسته به کتاب مقدس مسلمانان (قرآن) و کتب تاریخی است، که حدودا یک قرن بعد از ظهور اسلام به رشته تحریر در آمده و همچنین کتب حدیثی که از قول پیامبر اسلام نقل می شود.

محمد بن عبدالله بر طبق روایات سنتی، به سال ۵۷۰ میلادی در شهر مکه زاده شد، از خانواده ای دارای نفوذ اجتماعی ولیکن فقیر. او، پدر و مادر خود را در کودکی از دست داد و سرپرستی وی نخست به پدر بزرگش عبدالمطلب، و آنگاه به عمویش ابیطالب سپرده شد،

محمد ابن عبدالله یک زنباره ای بیش نبود. ازدواج نخست او با خدیجه ۱۷ سال بزرگتر از خودش، اوج شهوت رانی و مال پرستی او را نشان می دهد. ازدواج های مکرر بعدی و تصرف زنهای کشته شدگان در جنگ، همگی حکایت از زنبارگی اوست. قوانین زن ستیزی اسلام که برخاسته از هوسرانی های محمد است در این تصویر می بینید. همانگونه که آخوندها یاتفاله های همان اسلام ساخته و پرداخته محمد، در زنبارگی و بی ارزش دانستن زنان نشان داده اند.

محمد ابن عبدالله یک زنباره ای بیش نبود. ازدواج نخست او با خدیجه ۱۷ سال بزرگتر از خودش، اوج شهوت رانی و مال پرستی او را نشان می دهد. ازدواج های مکرر بعدی و تصرف زنهای کشته شدگان در جنگ، همگی حکایت از زنبارگی اوست. قوانین زن ستیزی اسلام که برخاسته از هوسرانی های محمد است در این تصویر می بینید. همانگونه که آخوندها یاتفاله های همان اسلام ساخته و پرداخته محمد، در زنبارگی و بی ارزش دانستن زنان نشان داده اند.

دوران کودکی و نوجوانی محمد

محمددوران کودکی و نوجوانی خود را در فقر و تنگدستی سپری کرد و برای امرار معاش به شغل چوپانی مشغول بود، در دوران نوجوانی چند بار به خارج از عربستان و به بین النهرین و شام (سوریه کنونی) سفر کرد و این سفرها و البته شغل چوپانی که وی را مدام در بیابان ها و به دور از مردم نگاه می داشت تأثیرات عمیقی بر وی نهاد.

بلند پروازی ها و علاقه به شهرت و ثروت

الهامات فکری که بعدها سبب دعوی پیامبری می شد، عمدتا ریشه در این دوران از زندگی وی دارد، محمد در جوانی به شغل مباشری اموال بیوه ای میان سال مشغول شد و آن زن که اتفاقا دارای نفوذ اجتماعی بود دل در گرو وی نهاد و با وجود مخالفت ها با محمد ازدواج کرد،

محمد که پس ازدواج با خدیجه، صاحب نفوذ شده و از دغدغه های زندگی خالی می شد، مدت بسیاری را در اعتکاف های طولانی و به دور از مردم طی می کرد، تا روزی با پیام رسالت خود، مردم مکه را غافل گیر نمود، ۱۳ سال در مکه با دوستی و محبت مردم را به اسلام ساخته خود دعوت کرد که جمعاً حدود ۶۰ نفر آنهم از دوستان و نزدیکان به او پیوستند.

این قرآن است که از آن نور پخش می شود. گویا لامپی در آن کار گذاشته اند که نور می دهد. ماشاالله این اسلام عربستانی سرتا پا نور است. همه چینز و همه جا با نور ختم می شود. در این تبلیغ نوشته شده که هنه ما باید الله را پرستش کنیم، قربان او برویم که ما را راهنمایی کرده!. نخست آن که این الله چقدر عقده ای است که همه را وادار می کند که از او تعریف کنند و او را ستایش نمایند. دیگر این که کجا و چگونه این الله ما را راهنمایی کرده؟ ما که چیزی ندیدیم. سالی ۶ میلیون در افریقا میمیرند و الله از آن بی خبر است.

این قرآن است که از آن نور پخش می شود. گویا لامپی در آن کار گذاشته اند که نور می دهد. ماشاالله این اسلام عربستانی سرتا پا نور است. همه چینز و همه جا با نور ختم می شود. در این تبلیغ نوشته شده که هنه ما باید الله را پرستش کنیم، قربان او برویم که ما را راهنمایی کرده!. نخست آن که این الله چقدر عقده ای است که همه را وادار می کند که از او تعریف کنند و او را ستایش نمایند. دیگر این که کجا و چگونه این الله ما را راهنمایی کرده؟ ما که چیزی ندیدیم. سالی ۶ میلیون در افریقا میمیرند و الله از آن بی خبر است.

فرار از مکه

مخالفت، دشمنی، و سرسختی مردم مکه موجب گردید که او ناموفق و نا امید شبانه از مکه به سوی مدینه فرار کند. و  ۱۰ سال در مدینه دعوی خود را مصرانه ولی با خشونت و خونریزی پی گیری نمود و طی یک سلسله جنگ ها و نزاع های خونین، به رهبری شبه جزیره ی عربستان رسید و پایه گذار آیین جدیدی با نام اسلام بر اساس ظلم بی پایان، کشتار بی حد و حصر، تجاوز  و همچنین موسس امپراطوری اسلامی شد که از بزرگترین امپراطوری های طول تاریخ است.

امروزه تمامی باورمندان به اسلام و اکثریت منتقدین این دین، این روایت سنتی از تاریخ را که محمد با خونریزی به قدرت رسید و دیکتاتوری بزرگ اسلامی را پایه گذاری نمود، قبول دارند و هر دو برای دفاع و یا انتقاد از اسلام و محمد به روایات سنتی استناد می کنند.

دیدگاههای مخالف و موافق محمد

منتقدین، محمد را کلاهبردار و شیادی معرفی می کنند که سودای ریاست به سر داشت و برای رسیدن به قدرت از هیچ کاری فرو گذار نشد، همچنین این شخصیت را یک شهوت ران و زنباره  می دانند که ازدواج های متعدد و گهگاه با دختران خردسال داشت، دشمنان خود را با وحشی ترین صورت ممکنه از میان بر می داشت، ( به عنوان مثال جریان بنی قریضه)، یا جمع آوری قرآن را حاصل کوشش جانشینانش و به حدود سه دهه پس از مرگ وی مرتبط می دانند، کتاب قرآن را دارای تحریف می دانند (مانند واقعه غرانیق) و در این داستان با بعضی از مسلمانان هم رأی هستند و برای اثبات گفته ی خود درست مانند مسلمانان، به قرآن، کتب حدیث مسلمانان و تواریخ سنتی اسلام مانند تاریخ طبری استناد می کنند،

اسلام ساخته و پرداخته محمدابن عبدالله خیابان یک طرفه است و راه بازگشت ندارد. ورود بدان هم اجباری است. زیرا نوزادان، خود به خود وارد این خیابان یک طرفه می شوند. سزای کسی که در این خیابان بایستد (قوانین فاشیستی اسلام را اجراء نکند)، جریمه های سنگین دارد، و جریمه دور زدن و بازگشت از این خیابان نیز مرگ است.

اسلام ساخته و پرداخته محمدابن عبدالله خیابان یک طرفه است و راه بازگشت ندارد. ورود بدان هم اجباری است. زیرا نوزادان، خود به خود وارد این خیابان یک طرفه می شوند. سزای کسی که در این خیابان بایستد (قوانین فاشیستی اسلام را اجراء نکند)، جریمه های سنگین دارد، و جریمه دور زدن و بازگشت از این خیابان نیز مرگ است.

اما امروزه و از نیمه ی اول قرن بیستم جریانی دیگر در بین اسلام پژوهان به راه افتاده که به شکاکیت در این دین و تاریخ آن نگاه می کند، این اسلام پژوهان آکادمیک که جملگی غیر مسلمان هستند، روایات سنتی از اسلام را مردود می دانند و به طبع هر دو گروه منتقد و مدافع را به سبب دست یازیدن به روایات سنتی بر خطا!
این جریان که با تحقیقات و پژوهش های ایگناس گلدزیهر Ignaz Goldziher) اسلام شناس برجسته مجارستانی، جرقه های آن خرد، تاریخ اسلام را سراسر پر از ابهاماتی می دانند که به سادگی و بدون متد های علمی قابل بررسی نیست.

درستی و یا نادرستی کتاب های تاریخی

باید توجه کرد که کتب تاریخ اسلام حدود یک قرن و نیم بعد از محمد به رشته ی تحریر در آمده و به سبب این گسست تاریخی به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند، کتب حدیث که حداقل با پنج واسطه از محمد نقل می شود، بیش از آنکه از زندگی او بازگویی کند به حوادث و نیازهای تاریخی و حقوقی جامعه ی اسلامی مربوط می شود که در قرن های بعدی به وجود آمده، دو سلسله ی امویان و عباسیان هریک برای حذف رقیب دست به حدیث سازی می کردند، پس کتب حدیث هم چندان قابل اعتماد نیستند و تنها سند و مرجع برای شناخت شخصیت محمد کتاب قرآن است.

این ویدیو به تناقضات و بیهوده گویی قرآن با مراجعه به بخش های آن می پردازد.

اما کتاب قرآن هم حاوی ابهامات زیادی ست، در کتاب قرآن تنها ۴ بار مفهوم محمد نقل شده است، یک بار نام مکه آنهم بی ارتباط به آیات پیش و بعد از آن آمده و احتمالا بعدها به قرآن اضافه شده است، مدینه ۳ بار در قرآن آمده، و آن هم مشخص نیست که به شهر اشاره دارد و یا مدینه النبی، با این ترتیب و با استناد به گواهی های تاریخی، اسلام پژوهان معاصر که لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده می شود، جریان شکاکیت و تجدد خواهی را به راه انداخته اند و خود به چندین دسته تقسیم می شوند.

بخش عظیمی از این جریان وثاقت تاریخی شخص محمد را رد کرده و وی را یک افسانه بیش نمی دانند که به علت نیاز جامعه عربی ساخته شده است، به عنوان مثال یهودا نو و باستان شناس معروف متون مکتوبی که با یک قرن فاصله از اوایل اسلام حکایت می کند را منبعی معتبر نمی داند و ادعا دارد باید به دنبال شواهد عینی در یافته های باستان شناختی (سکه ها، کتیبه ها و غیره بود) و از آنجا که یافته های باستان شناسی از اوایل اسلام هیچ نشانی از پیامبر و همچنین دین اسلام به عنوان یک دین ندارد، نتیجه میگیرد که محمد وجود تاریخی نداشته و شخصیتی است که بعدها ساخته شده.

در این ویدیو آقای بهرام مشیری رسیدن پیام از آسمان بنام معجزه و فرستادن قرآن از آسمان و مسائل مختلف دینی دیگر را با منطق و برهان رد  می کند.

دیدگاه اسلام شناس دیگر اروپایی

از طرفی  پروفسور کارل – هاینتس اولیگ  اسلام شناس برجسته ی دیگر استناد می کند که تکه های بدست آمده از دست نوشته های قرآن یعنی قدیمی ترین نسخه هایی که از نیمه ی دوم قرن هشتم میلادی به دست ما رسیده تصویر کاملا دیگری را نشان می دهند، هم ترتیب سوره ها فرق می کند و هم در آنها متونی وجود دارند که در نسخه های کنونی قرآن موجود نیست.

قرآن در آن زمان هنوز در حال شکل گیری بوده و اولین نسخه ی کامل آن به سال ۸۷۰ میلادی بر می گردد. باید توجه کرد قدیمی ترین دست نوشته ها به خط ناقص نوشته شده بودند، این دست نوشته ها فاقد حروف صدا دار هستند و حروف بی صدا در عربی امکان دارد به چند معنی خوانده شوند. همچنین این حروف فاقد نقطه هستند، بدین ترتیب هرحرف بدون نقطه گذاری می تواند دو تا پنج حرف را نمایندگی کند، به عبارتی این متون بدون توضیح و تفسیر قابل خواندن نیست.
اولین قرآن نقطه گذاری شده به شکل کامل در انتهای قرن ۹میلادی تکمیل شده و این راه را برای شناخت اسلام سخت می کند.

اولیگ می گوید آنچه که قابل اثبات است این است که اولین سکه های ضرب شده با نام محمت در شرق بین النهرین و مربوط به سال ۶۶۰ میلادی یافت شده است و سپس به غرب (سوریه) راه پیدا کرده، این منطبق بر سنگ نبشته های قبه الصخره است جایی که لقب یا عنوان محمد به مسیح، عیسی، پسر مریم و بنده ی خدا ( عبدالله) داده شده است و به این ترتیب استناد می کند که محمد در واقع شخصیت خیالی- مسیحی که عرب ها با پذیرش و الهام از مسیحیت پذیرفته و رفته رفته به آن شکل تاریخی داده اند.

جایگاه پایه گذاری اسلام

از طرفی کریستف لوکسنبرگ یکی دیگر از پژوهشگران معاصر که قرآن را با اتکا به زبان سریانی- آرامی که در زمان محمد همگانی بوده، باز خوانی کرده، اثبات می کند که قرآن در یک محیط زبانی آرامی-عربی نوشته شده بند های زیادی از قرآن فقط زمانی معنا پیدا می کند که ما آن متون را آرامی-سریانی که به خط عربی نوشته شده اند بخوانیم. بدین ترتیب اعتقاد دارد که محل شکل گیری اسلام با استناد به مدارکی که از روم شرقی و امپراطوری ایران مقارن ظهور اسلام به دست آمده باید اسلام در جایی در بحر المیت ( اردن و فلسطین امروزی) شکل گرفته باشد.

محمد، مددکار و اصلاح گر اجتماع

دسته ی دیگر و کم تعداد تر این پژوهشگران تجدد خواه همچون فرد دانر در وجود محمد شکی ندارند اما اعتقاد دارند که وی قصد تأسیس دین را نداشته و صرفا یک مصلح اجتماعی بوده و دین اسلام در حدود پنج دهه پس از مرگ وی شکل گرفته است، عده ای هم بر این باورند که گرچه محمد در ایجاد اسلام نقش داشته اما رهبریت را بر عهده نداشته و نقش وی بسیار اندک است.

نخستین قربانیان در اسلام و در قوانین فاشیستی اسلامی پس از کشتار بیرحمانه و قربانی کردن حیوانات، زنانند. زیرا ارزش آنان از یک مبل و چمدان کمتر است. تنها هنر آنان از دید آخوندها و مردان زنباره، ایفای رل یک ماشین جوجه کشی، و یا زینت دادن به مجلس بزم و هوسرانی مردان است. بر اساس همین بی ارزش بودن زن در اسلام است که  رژیم جهنمی ولایت وقیح حاضر نشد ازمیان بیش از ۳۵ میلیون جمعیت زنان ایران، یک کاندیدای ساده حتی به صورت ظاهر برای افتضاحات ریاست جمهوری خود بپذیرد. بنابراین، باید گفت ننگ بر این اسلام، و نفرین بردکانداران آن.

نخستین قربانیان در اسلام و در قوانین فاشیستی اسلامی پس از کشتار بیرحمانه و قربانی کردن حیوانات، زنانند. زیرا ارزش آنان از یک مبل و چمدان کمتر است. تنها هنر آنان از دید آخوندها و مردان زنباره، ایفای رل یک ماشین جوجه کشی، و یا زینت دادن به مجلس بزم و هوسرانی مردان است. بر اساس همین بی ارزش بودن زن در اسلام است که  رژیم جهنمی ولایت وقیح حاضر نشد ازمیان بیش از ۳۵ میلیون جمعیت زنان ایران، یک کاندیدای ساده حتی به صورت ظاهر برای افتضاحات ریاست جمهوری خود بپذیرد. بنابراین، باید گفت ننگ بر این اسلام، و نفرین بردکانداران آن.

به هر روی با همه  این جریانات، تجدد خواهان و البته اکثریت قریب به اتفاق اسلام پژوهان سنتی آکادمیک معاصر، در یک چیز با یک دیگر اشتراک نظر دارند و آن اینکه حداقل بیش از ٪۹۰  تاریخ اسلام خرافه است و شناخت، اثبات وجود یا عدم وجود محمد به سادگی ممکن نیست و نیازمند روش های آکادمیک است.
حال آن که جوامع اسلامی جهان، در شرایطی همچون قرون وسطا در اروپا به سر می برند. آنان هرگونه پژوهش آکادمیک را توهین به مقدسات خود تلقی کرده و دست به هرکاری برای متوقف کردن آن می زنند.، از سوی دیگر، منتقدین سنتی اسلام که مبارزه با این دین را با استناد به روایات سنتی سهل تر می بینند، آنها نیز با این جریانات مخالف هستند.

بن مایه (منابع):

۱- مصاحبه با هاینس اولیگ.
۲- در جستجوی محمد تاریخی- یاسر میردامادی

 • Joe Ho Ho Ho

  AA-ya mogheh-ye bidari niest? …. Sefateh shaitan(altered
  ego): dard, gham, marg, jang, khoon, faghr,tars, tahdid,jahanam,… Sefateh
  Khoda-ye rastin: Eshgh,Shadi, Faravani, Jashn, Raghs, Ziba-ey…Hamisheh
  behesht….. AA-ya sefateh khoda-ye tu ( AA-llah) beh kodam nazdik tar hast?
  1400 sal Shaitan (aa-lah) parastie az tarseh shamshir? Aa-ya mogheh bidari
  niest?

 • Amir (Eslam shenas)

  و آنها که از روی نادانی سخن به میان آورند را بیدار کنید، مبادا این بیماری همه را در گیرد

 • Mohamad Javad Amiri Hormozaki

  تا اونجا که من تحقیق کردم بالغ بر ۱۰۰ کتاب معتبر تاریخی و اتفاقات تاریخی از جمله نابودی ساسانیان دلیل بر وجود محمد در عربستان و پیدایش دین اسلام در عربستان و در همون برهه زمانی بوده.حالا تغییرات اون و اینکه قرآن کی نوشته شده جای بحث داره که باید تو همون منابع تاریخی جست و جو کرد.

  یعنی پژوهشگران معتقدند محمد نبوده؟پس اون همه منبع تاریخی که در مورد کارها و قتل و غارت های محمد و جانشینانش میگه الکیه؟علاوه بر اون دین چیزیه که نسل به نسل منتقل میشه و نمیشه گفت یه دفعه ای همه این تواریخ و نوشته باشن؟

  واقعا گیج شدم اگه میشه تو یه مقاله دیگه بیشتر توضیح بدید.

 • immortal

  شک در مورد وجود موسی رو شنیده بودم تا حدود خیلی زیادیم قبول دارم بنا به دلایلی که حتما خودت بهتر میدونی و در مورد عیسی هم به دلیل قدمت خیلی زیاد میشه کمی به صحت برخی روایات در مورد ش شک کرد اما در مورد محمد به هیچ عنوان نمیشه نبدش رو قبول کرد.واقعا این حرف بی پایه او اساس محسوب میشه!اون همه جنایت و زنبارگی که تو تاریخ ازش صحبت شده نمیشتونه واسه یه شخصیت خیالی نوشته شده باشه!من بعید میدونم همچین پروژه ای بتونه بین منتقدین اسلام هم موفقیتی بدست بیاره..

 • بنده خدا

  با سلام … ببین برادر محترم نمیدونم شما تا کی می خواید تو این خواب عمیقی که گرفتارش شدید دست و پا بزنید ، ولی بدون یه روز میاد که شما هم میمیرید و خیلی زود فراموش میشید ، انگار نه انگار که شما بودید … تا فرصت داری خودتو بیدار کن . وقتت خیلی کمه … من یه پیشنهاد برای شما و دوستانتان دارم … اگه می خوای بدونی اسلام چیه اول ، همه چیو فراموش کن ، نه آخوندی نه اسلامی ، هیچی … فقط یه بار قرآن رو بدون هیچ تعصبی بخون .. ببین چی میگه دیگه به هیچی کاری نداشته باش …نه شیعه سنی ، اشکال شماها اینه که فکر می کنید اسلام همون آخوندا و مسلمونان ، بهتره یه ذره و نظرات کار کنید اینجوری خیلی زود تر به نتیجه می رسیم … اگه دارم چرتو پرت می گم جواب بده … اسلام به ذات خود ندارد هیچ عیبی … این عیب از مسلمانی ماست .

  • متین

   من قرآن رو خوندم.نه یک بار.ده بار.به فارسی هم خوندم.نه عربی.شما داری فرار به جلو میکنی.من مطمئنم شما خودت یه بارم نخوندیش.اگه میخوندی قطعا متوجه میشدی که اونجایی که مجوز کتک زدن زن رو به مرد میده کار اخلاقی و درستی نیست.و خیلی جاهای دیگه ای که وقتی میخونی متوجه میشی تمام این کتاب ریشه از یه تفکر داره.اونم تفکر ضد و زن و جاهل اعراب اون موقع هست.نه تفکر خدایی.منتهی محمد بخاطر هوش زیادی که داشته این کلام رو گذاشته تو دهن خدا و میگه که اینا دستورات خواست.اطاعت کنید.اما کدوم خداااا؟؟؟!!!!
   خدای اون؟؟؟!!!!
   به نظرم شما چشاتو باز کن برو یه بار بدون تعصب به فارسی قرآنت رو بخون.ضرر نمیکنی.درسته هرچی بیشتر بفهمی زندگی واست سخت تر میشه.ولی عیبی نداره.از فهمیدن فرار نکنید

 • «ج»

  عمده‌ی دلیل مخالفت ما با اسلام،مشکل ما با اعراب است و فکر می‌کنیم که اسلام باعث تخریب سنّت و فرهنگ گذشته‌ی ما شده است

  از شما دعوت می‌کنم به وبلاگم بیایید تا آنجا تبادل نظر کنیم و شما اگر واقعاً دنبال حقیقت هستید،پاسختان را بگیرید.

  http://jim777.blogfa.com/post/7