جدال گرگ ها، لاشخورها، و پاچه خوارها در مجلس خیمه شب بازی ولایتی ۳

چگونه روحانی بالا پرید؟

روزهایی که رژیم در سربالایی انتخابات به نفس نفس افتاده بود و زمزمه دلسردی و رویگردانی مردم از به اصطلاح انتخابات ولایتی به هوا می رسید و می رفت که با شرکت نکردن مردم در فانتزی انتخابات ولایتی رژیم آخوندی به گورستان تاریخ سپرده شود، روضه خوان ۵ تومانی به همت والای ۱۸ میلیون امت ناآگاه و فراموش کار، آش شله قلمکاری برای مردم پخت که آخوند زبان باز و هفت ختم روزگاری به نام حسن روحانی از میان آن بیرون آمد.

ملت مهربان، مظلوم، و ظالم پرور کشورمان، پس از پشت سرگذاشتن ۱۴۰۰ سال بردگی نیاکان خود به دست تازیان، و ۳۵ سال رنج، ناکامی، افسردگی، تنگدستی، و بیچارگی در زیر نعلین آخوند فرومایه، بازهم شجاعانه در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ ساعتها درصف انتصابات مقام ولایت ایستاد تا به آخوندی دیگر رأی دهد و بردگی و درماندگی خود را تضمین نماید.

روحانی با کلید آمد. رئیس دولت تزویر و چپاول که از زیرکی و زبان بازی گوی سبقت را از دیگران برده، و از رفسنجانی و حتی خامنه ای پیشی گرفته است. خامنه ای باید درس مردم فریبی و روباه گری را از این آخوند بیاموزد.

روحانی با کلید آمد. رئیس دولت تزویر و چپاول که از زیرکی و زبان بازی گوی سبقت را از دیگران برده، و از رفسنجانی و حتی خامنه ای پیشی گرفته است. خامنه ای باید درس مردم فریبی و روباه گری را از این آخوند بیاموزد.

آخوندی در جلو، و آخوندهایی به دنبال

حسن روحانی یک مقام امنیتی رژیم با کارنامه ای بسیار درخشان در پاسداری، نگهبانی، و خدمت به رژیم از ۳۵ سال پیش تا کنون، و دور از هرگونه سابقه مردمی، با وجود هزار هزار کاردان، کارشناس و افراد دلسوخته میهن پرست، عده ای آخوند و آخوند نما از تیپ و قماش خود را برگزید تا با او در این امر ولایتی و در خدمت آخوند مسجد لولاگر در اختناق ملت و فروپاشی مملکت سهیم باشند.

به راستی کابینه روحانی آش شله قلمکاری نیست که آخوند ۵ تومانی برای تحمیر و در بند نگهداشتن مردم ایران پخته است؟!.

به راستی کابینه روحانی آش شله قلمکاری نیست که آخوند ۵ تومانی برای تحمیر و در بند نگهداشتن مردم ایران پخته است؟!.

چگونگی گزینش وزیران روحانی

از آنجا که نمایندگان این طویله ولایتی بیشتر وابسته و یا سفارش کرده و توصیه شده علی خامنه ای، مجتبی خامنه ای، و آخوندهای فاسد و ضد ایرانی دیگر مانند مصباح یزدی، احمد جنتی، علم الهدی، آیت الله آملی و دهها آخوند دیگر، و یا احمدی نژاد پاسدار می باشند، نه تنها ادب و فرهنگ در سخنگویی ندارند، بلکه از تهمت زدن، و و رقابت بازی به نفع سفارش کنندگان و حامیان خود کوتاهی نمی کنند.

بنا براین، در گزینش نهایی با یستی باخواست و موافقت خامنه ای صورت گرفته باشد.، بر بسیاری روشن است. زیرا از آخوند با دستار و یا بی دستار نمی توان انتظار مردمی بودن، کاردانی، و میهن دوستی داشت. برای نمونه، روحانی دکتر عارف فرد کاردان، مردمی، میهن دوست، و درستکار را که به نفع وی کناره گیری کرد می توانست به عنوان معاون خود به کار گیرد. ولی از آنجا که گزینش او بر اساس خواسته و موافقت خامنه ای بود و خودش هم افکار و اندیشه بهتری نداشت، او را به کار نگرفت. ولی مصطفی پورمحمدی جنایتکاری را وارد کابینه خود کرد که یکی از سه مأمور کشتار ۵ هزار جوان میهن پرست در سال ۶۷ به دستور خمینی بود، و در کشتارهای گوناگون دیگر نیز دست داشته است.

مملکت در دست آخوند و دزدی از هرطرف. آن که خواب است، ملت بی خیال و بی پرواست که کلید خانه خود را به دست آخوند  می دهد. آخوند کلید نشانی که قفل های امانت مردم را به آسانی و در نهان می گشاید.

مملکت در دست آخوند و دزدی از هرطرف. آن که خواب است، ملت بی خیال و بی پرواست که کلید خانه خود را به دست آخوند می دهد. آخوند کلید نشانی که قفل های امانت مردم را به آسانی و در نهان می گشاید.

مجلس شورای اسلامی و یا باغ وحش؟

گفتن مجلس شورا، دو واژه شرم آور و ننگین برای هر ایرانی است. زیرا مجلس که می باید جایگاه بزرگان، فرهیختگان، ایران دوستان، و پاکان میهن و خانه امید مردم باشد، هم اکنون به طویله و انباری تبدیل شده، که سوای شمار کمی انسان های درست، سرشار از افرادی لات، پاچه خوار، بسیار بی سواد، و در نهایت نوکر و مزدور آخوند ۵ تومانی مسجد لولاگر شده است. به راستی مجلس ولایتی را می توان باغ وحشی پر از حیوانات وحشی و جنگلی دانست که جز دریدن و یورش بردن کاری از آنان ساخته نیست.
نماینده مجلس در فرهنگ آخوندی یعنی؛ عربده کش، بی فرهنگ، بی هویت، بی ادب، دزد و غارتگر، مزدور و ضد میهن. اگر چند تنی از انسان های خردمند و میهن دوست در میان آنان بر خورده اند، اشتباهی و دور افکار ضد ملی و مالیخولیایی خامنه ای و آخوندهای دیگر بوده است.

این کابینه روحانی است. کابینه ای که افراد آن کمترین بدهکاری به ملت ایران در خود احساس نمی کنند، ولی خود را سرسپرده و مطیع و فرمانبردار خامنه ای جنایتکار می دانند.

این کابینه روحانی است. کابینه ای که افراد آن کمترین بدهکاری به ملت ایران در خود احساس نمی کنند، ولی خود را سرسپرده و مطیع و فرمانبردار خامنه ای جنایتکار می دانند.

در مجلس چه گذشت؟

به عنوان نمونه، روش مبارزه، متهم و بدنام کردن وزیران اتنخابی روحانی را این چنین استناد می کنند:

۱- دکانی بنام خون شهیدان

با انتخاب این فرد شما خون شهیدان را پایمال کرده اید.

۲- کاندیداهای اهل فتنه

دکانی بنام این فرد در فتنه ۸۸ دست داشته، و یا فتنه گران را حمایت کرده است.
گرچه همه حتی افراد رژیم که هرکدام دستشان به خونی آلوده است، می دانند که فتنه و فتنه گری در سال ۸۸، از سوی رژیم جنایتکار اسلامی، به ویژه شخص علی خامنه ای و فرزندش مجتبی خامنه ای بود و مردم قربانی زورگویی و هوس های آنان شدند.

با لات و عربده کش بی فرهنگی بنام نماینده لرستان آشنا شوید. بیچاره مردم مهربان و ساده دل لرستان که همچون آخوندک فرومایه و بی فرهنگ و چااله میدانی نماینده آنان است!.

با لات و عربده کش بی فرهنگی بنام نماینده لرستان آشنا شوید. بیچاره مردم مهربان و ساده دل لرستان که همچون آخوندک فرومایه و بی فرهنگ و چااله میدانی نماینده آنان است!.

۳- خانواده معظم شهداء

ما در برابر خانواده معظم شهدامسئولیم- ای دیگر توهین و جسارتی به خانواده شهدا است. زیرا رژیم خودکامه، تنها مزدوران را به کار گمارد و جان و مال مردم را در اختیار آنان گذاشت و بازماندگان شهدای واقعی و جانبازان در فقر و تنهایی باقی ماندند.

۴- فرمایشات امام راحل

ما راه و دستورات امام راحل را فراموش کرده ایم. گفتنی است که راه امام راحل راهی ضد انسانی، و دستوراتش آدم کشی و غارت اموال مردم بود.

حمله به نجفی یکی از وزیران

علیرضا زاکانی با لوده گری و بی فرهنگی روز دوشنبه ۲۱ امرداد، آقای محمد علی نجفی کاندیدای وزارت آموزش و پرورش را به باد دشنام گرفت و به او گفت:
” آقای نجفی! تو خجالت نکشیدی در ماجرای تجاوزها از کروبی حمایت کردی؟.” آنگاه با تکرار ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره وقایع سال ۸۸ خشونت‌های گسترده علیه معترضان در خیابان‌ها٬ بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها را انکار و رهبران جنبش سبز را متهم به «دروغگویی» کرد. در حالی که علیرضا زاکانی٬ خودش یکی از فرماندهان بسیج دانشجویی به همراه حسین فدایی٬ دبیر کل جمعیت ایثاگران انقلاب اسلامی دو عامل پشت پرده سرکوب‌های سال ۱۳۸۸ می باشند. و او یکی از فرماندهان سرکوب‌های سال ۱۳۷۸ بود. شما نهایت بی تربیتی و بی فرهنگی را در گفتار این شخص می بینید…

بسیاری از حیوانت جنگلی و بیابانی با آرامش و دوستی در کنار هم زندگی می کنند، در حالی که مزدوران خامنه ای در طویله ولایتی با عربده و دشنام دادن به جان هم و دیگران می افتند.

بسیاری از حیوانت جنگلی و بیابانی با آرامش و دوستی در کنار هم زندگی می کنند، در حالی که مزدوران خامنه ای در طویله ولایتی با عربده و دشنام دادن به جان هم و دیگران می افتند.”

آخوندکی از لرستان

آخوندک فرومایه ای از لرستان  همسوی و همردیف لات ها و اوباش های چاله میدانی آنچه بی منطقی است با عربده و دشنام بر سر زبان آورد و مجلس شورا که روزگاری جایگاه فرهیختگان و خردمندان بود، به طویله ای تبدیل نمود. تا آنجا که یونس اسدی به عنوان آخرین نماینده که تذکر ارائه می کرد گفت: “غرور و تکبر اجازه نداد این آخوند بزرگوار(این آخوندک هرزه و لات) تقوا را رعایت کند. واقعا ایشان خودش هم می داند چقدر دستمال کش دولت بوده است.

از آنچه گذشت

‎گزینش وزیران کابینه روحانی برگرفته از آخوندهای بادستار و یا بی دستار است که نمی توان چهره مردمی و میهن دوستی را در میان آنان یافت‫.‬ تنها فردی که هویت مردمی داشت و انسان سالم و درستکاری به شمار می رفت، آقای عارف هم مبارز آقای روحانی در انتخابات ولایتی بود که به نفع روحانی کناره گیری نمود‫.‬ شگفتا این که، روحانی آن فرد کاردان و مورد اطمینان مردمی را که شایستگی معاونت خودش را داشت، به بازی نگرفت‫.‬ در جایی که جنایتکاری چون مصطفی پور محمدی با سابقه جنایت های فراوانش را به مقام وزارت، آنهم وزارت دادگستری منصوب کرد‫.‬

‎این نمایندگان از غربیل گذشته مقام ولایت در چند روز گذشته در مجلس آخوندی، با برخوردهای دور از هرگونه ادب و فرهنگ انسان نماهایی به نام نماینده که بیشترشان کمترین هویت ایرانی ندارند، روبرو شدند‫.‬ سر و صدا و داد و قال حیوانات باغ وحش ولایت آنچنان بالا گرفت که راهی برای جلوگیری آن نبود‫.‬ پیش بینی می شود آخوند ۵ تومانی که از سرو صدا وحشت داشته و در اینگونه اتفاقات از ترس شلوار خود را تر می کند، باردیگر با داد زدن به سر مزدوران خود در طویله ولایتی، ماجرا و قال و دادها را درز بگیرد و به این خیمه شب بازی پایان بخشد‫.‬

این ویدیو نشان می دهد که چگونه یک آخوندک بی فرهنگ، و فرومایه ای بدون داشتن عفت کلام، منطق و یا بیان درست، به کاندیدای آقای روحانی حمله کرده، و او را با اتهامات خود و تکرار مزدوری ملای روضه خوان، سکه یک پول می کند‫.‬ به راستی که اینگونه حیواناتت درنده تنها برای باغ وحش خوبند‫.‬
  • Cyrus

    سهراب گرامی

    با پوزش بسیار خواستم دیدگاهی را پیش کش سرکار کنم. با تنی چند ازدوستانی که خودم فضول محله را به آنها شناسانده بودم تازگی گفتمانی داشتم. آنها میگفتند که این رسانه دیگر برایشان آن ارزش گذشته را ندارد! چرا که بجای گفتمان درست و منطقی، فضول محله کارش شده دشنام دادن وناسزا گویی. گویا این آنها را از خواندن نوشتار نویسند گان ارجمند و گران مایه آن رسانه پر ارزش دلسرد و بیزار کرده. که مرا بر آن داشت که این دیدگاه آنها را با شما در میان بگذارم و از شما بپرسم که آیا نمیشود (هر چند دشوار) کمی خویشتن داری کنید و از اینهمه ناسزا گویی در نوشتارتان که هیچ به ارزش نوشته هایتان نمی افزایدخوداری؟ امیدوارم که بپذیرد که برای شناساندن رژیم چیره بر سر زمین مان هیچ نیازی به دشنام و ناسزا گویی ندارید و گفتار درست همراه با پشتوانه، کار برد بسیار پیشتری دارد.

  • کیارش

    آخوندی که به اشتباه نماینده لرستان معرفی شده است ؛ سید علی محمد بزرگواری نماینده کهگلیویه هست نه لرستان .