بایگانی ماهیانه: آگوست 2013

نامگذاری میدان فردوسی در شهر رم۱

خبر نامگذاری میدانی در شهر رم به نام فردوسی بزرگوار، موجب افتخار و بالیدن هر ایرانی خردمند است. این ارج نهادن به فرهنگ ایرانی را مقایسه کنید با ناسپاسی و حق ناشناسی مردم اصفهان در برابر خدمات کم نظیر ریچارد فرای به کشورمان که حتی اجازه خاکسپاری پیکر او را در شهر خود ندادند.

جدال گرگ ها، لاشخورها، و پاچه خوارها در مجلس خیمه شب بازی ولایتی۳

حسن روحانی از کجا پیداشد؟ روزهایی که رژیم در سربالایی انتخابات به نفس نفس افتاده و انتظار می رفت که مردم با شرکت نکردن درفانتزی انتخابات، رژیم آخوندی را به گورستان تاریخ سپارند، روضه خوان ۵ تومانی به همت والای ۱۸ میلیون امت فراموش کار، آش شله قلمکاری برای مردم پخت که حسن روحانی از میان آن بیرون آمد.

هم میهنان رانده از شهر و کوی خود، پناهنده آبهای آزاد می‌شوند۱

آبهای خروشان و غران، تنها پناهگاه درماندگان در میان اخباری که همیشه درطی این چندین سال در صدر هستند، قایق‌های پی‌ درپی واژگون شده پناهجویان است که همیشه بادبانهایشان بالا بوده است. پناهجویانی که تمام زندگیشان از کارد‌های به استخوان رسیده منتهی‌ می‌شود به یک امید، به یک استثنا برای ماندن.

بادسته گلی که حسن روحانی به سر بانوان کشورمان زده بیشتر آشنا شویم۷

برکسی پوشیده نیست که اسلام یک آئین زن ستیز است و قوانین آن چه در قرآن که خواسته های محمد ابن عبدالله را حکایت می کند و همچنین عملکرد او و سوداگران دینش بر اساس زن ستیزی و ناچیز شمردن مقام زن در جامعه است. نوشته های کتاب های مذهبی به ویژه رساله های بیشمار آخوندها نیز بیان کننده این حقیقت تلخ است.

اکبر گنجی کاسه داغ تر از آش، به نمایندگی مردم به اوباما نامه نوشته۳

اکبر گنجی که سلسله گردان و آتش بیار معرکه حامیان رژیم است، همیشه با تبلیغات، عده ای را دانسته و یا ندانسته به دنبال خود می کشاند و سیاستمداران آمریکایی را گمراه و منحرف می سازد. این بابا، در نامه ای با امضاء گروه همکارانش به اوباما سیاست تحریم های دولت آمریکا را ضد مردمی و مورد انتقاد قرار می دهد.

آموزش رزم خیابانی برای به زانو در آوردن رژیم – تاکتیک جنگ ایذایی‎۱

خیزش و رستاخیز مردم - مردم ایران در ۳۵ سال گذشته خیزش های فراوانی بر علیه رژیم آخوندی داشته اند. از اسپند ماه ۵۷ که زنان بر علیه حجاب اجباری راهپیمایی کردندگرفته تا قیام دلاوران ارتشی در پایگاه شاهرخی، رویدادهای خرداد تا ۱۸ تیر ۷۸ و جنبش اعتراضی سال ۸۸. ولی چرا این خیزش ها هیچ گاه به فرجامی نرسید؟.

پروفسور توفیق موسیوند از چوپانی تا اختراع قلب مصنوعی۵

پروفسور توفیق موسیوند متولد ١٣١٥ روستای ورکانه استان همدان است. او همچون بسیاری دیگر از کودکان روستایی، در دوران کودکی و نوجوانی تا سن چهارده‌سالگی برای کمک به خانواده اش به چوپانی اشتغال داشت. او درباره زندگی خود می‌گوید: « من خیلی خوشبخت بودم که پدرم گذاشت درس بخوانم، فرصتی که نصیب خواهرانم نشد!"