بایگانی ماهیانه: نوامبر 2013

آیا هرگز به فکر افتادیم بانوشیدن یک کوکاکولا چه اندازه شکر به بدن ما افزوده می شود؟۳

همه ما در زندگی روزانه خوراکی و نوشیدنی هایی می خوریم که در هرکدام از آنها مقدار زیادی شکر انباشته شده و ظاهراً طعم بهتری بدان می دهد. خوردن اینگونه شکرها نه تنها برای بدن ضروری نیست، بلکه زیان آور نیز خواهد بود.

ایرادات منطقی که بر رژیم پادشاهی وارد است۹

پادشاهی و ولایت روزگارش گذشته و دنیا این نوع حکومت را بازنشسته نموده. زیرادانش بشر بدانجا رسیده که "لیاقت " را ملاک قرار دهد. حکومت پادشاهی یا ولی فقیه و مانند آن به فساد گروه نزدیک به قدرت منجر می شود. بنابراین، آیا دلیلی دارد که ملتی دست به قمار بزند و کسی را مادام العمر بر مسند قدرت بگذارد؟.

پیروزی طرح “نَرمش قهرمانانه” و سودایِ سکولار دموکراسی در ایران۸

رابطه با غرب از هر لحاظ به نفع مردم ایران است، شرایط معیشتی سخت و طاقت فرسای مردم مَجالِ اندیشیدن به هیچ چیز دیگری به جز "پول"، "نان" و پوشاک را بدان ها نمی دهد، رابطه با غرب یعنی برداشته شدن تَحریم ها، یَعنی ارزان تر شدنِ مواد خوراکی! یَعنی یک نفس راحت برای مردمی که هشت سال است شدیدن تحت فشارند.

ایران آخوند زده، سرزمین مصیبت ها و اسیر در چنگال بیماری ایدز۳

بیماری ایدز از کجا پیدامی شود؟ پایین آمدن سن سکس در ایران و نبودن اطلاعات لازم برای جلوگیری از انتقال ویروس در حین رابطه جنسی، اعتیاد و استفاده از سرنج های آلوده، عوامل مهم این بیماری است. نبودن اطلاعات و فرهنگ مناسب برخورد با این بیماری به خصوص زنان، زندگی دشواری در ایران به وجود آورده است.

آخرین بررسی های علمی بر روی اثر آسپرین روی بدن۲

روزنامه دیلی میل در شماره ۲۰ نوامبر خود آخرین تحقیقات در باره اثر آسپرین بر بخش های بدن را گزارش می دهد. بررسی ها نشان داده شده است که بهترین هنگام خوردن آسپرین شب پیش از خواب می باشد. زیرا آسپرین از لخته شدن خون جلوگیری می کند و خون را رقیق نگاه می دارد که حمله قلبی بروز نکند.

گفتگوی تلفنی میان روحانی و کامرون در چه زمینه بود؟۶

بنابر گزارش روزنامه گاردین آقای روحانی با دیوید کامرون نخست وزیر مردمی انگلیس گفتگوی تلفنی داشتند. این روزنامه گزارش می دهد که بیشتر گفتگوها در زمینه عادی شدن روابط میان دو کشور و ارتباط پیشین است. گرچه نخست وزیر انگلیس اظهار امیدواری کرد که گفتگوی انرژی هسته ای به خوبی پیش رود و به سرانجام خوب رسد.

پیر کفتار یزدی می گوید؛خدا به رهبر عنایاتی داشته که صدها متخصص از آن محرومند۲

کشور در محاصره جنایتکاران شوربختانه، کشور ما همواره در زیر سلطه دزدانی بوده که آنان خود ازسوی گروهی تفاله، هرجایی، احاطه شده اند و مانند کرم به دور حاکم جنایتکار لول خورده و می خورند. گویا چاپلوسی و گنده گویی در خون ما اجیر شده، و دستمال یزدی همواره برای خوش آمد یک ویا چند دیکتاتور به کار رفته است.