آیا هدف خامنه ای تجزیه ایران است؟ بی عدالتی در مرزهای ایران و اعدامهای دسته جمعی ۱۶

(فقر در خوزستان بیداد می کند. اینها 35 سال پس از خمینی زندگی می کنند. خوزستانی که قرار بود مروارید خاور میانه باشد با انقلاب ، سالها به عقب رفت و یا درجازد.)

(فقر در خوزستان بیداد می کند. اینها ۳۵ سال پس از خمینی زندگی می کنند. خوزستانی که قرار بود مروارید خاور میانه باشد با انقلاب ، سالها به عقب رفت و یا درجازد.)

این رژیم با مرزنشینان چه برخوردی دارد؟

ایران به گمان پانزده استان مرزی دارد. از این استانها که گذر می کنی گویی به کشور دیگری رفته ای.سدها شهر مرزی (جز یکی دو تا شان) در فقر و محرومیت ،تبعیض و ستم رژیم می سوزند.این شهرها بارها بیش از شهرهای بزرگ دچار فقر و فشار اقتصاد بیمار هستند. رژیمهای خودکامه با محروم نگاه داشتن این مردم و آگاه نکردن ایشان گمان برده اند که توانسته اند آنها خاموش و امنیت برقرار سازند. اما مردم زیر ستم و محروم این استانها با همه سختی ها فقر و تبعیض به دانشگاهها رسیدند و روز بروز آگاه تر شدند.

امروز دیگر آسان نمی توان مردم آگاه و باسواد این استانها را فریب داد. دیگر نمی توان این مردم را با وعده های دروغ و پوشالین غارت کرد و برجایشان نشانید.آذربایجان ها ، خراسانها، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کردستان،ایلام و کرمانشاه،خوزستان و بوشهر و گرگان(ترکمن صحرا) همگی مشکل دارند. مردم محروم این استانها سالهاست که زیر بار اعدام و خفقان رژیم ایران شکسته اند.

بیداد رژیم آخوندی بر مذاهب دیگر

اهل تسنن که همگی امامان ایرانی دارند و هرگز مانند شیعیان سیاست زده نیستند ،امروز دچار اعدام،زندان و تبعید رژیمند. کردستان ایران که یکی از اصیل ترین و زیبا ترین فرهنگهای ایران باستان را در خود جای داده است مرتّب دچار اعدامهای متوالی و گروهی به بهانه های واهی است. تیر انداختن بی هدف به کردها در جاده ها و کوهها به بهانه قاچاق کالا، تفریحی برای مزدوران سپاهی شده است.

شکار برادران اهل سنت وسیله سپاه دیگر در این استان اخبار عادی و روز مره شده است. گویی که مردم کرد ایران بارها به سپاه گوشمالی داده اند ، اما خشونت، فقر و مرگ و اعدام ، هدیه رژیم به مردمان دیار سورنا و رستم فرخزاد است.
در سیستان و بلوچستان و هرمزگان و گلستان (ترکمن صحرا) هم اهل تسنن بسیارند، این استانها هم در ۳۵ سال رژیم آخوندی اعدام و خشونت را با تمام وجود حس کرده اند. به بهانه جدایی طلبی بسیاری از آزادیخواهان را به جوخه اعدام سپردند، اما مردم ایران می دانند که “اگر رژیمی به مردم خدمت نکند اعتراض حق مردم است”. و اگر عاملی موجب جداطلبی و تجزیه طلبی است، رفتار خشم آلود، غرض آمیز، خرافاتی، و ضد ایرانی رژیم است.

اعتراض به بیداد حق است

دادخواهی و اعتراض حق مظلوم است. بیداد رژیم همگان را به اندیشه اعتراض کردن و دادخواهی می اندازد. ایران سده هاست که بخاطر مذهب دچار درگیری است. روزگاری شیعیان در اقلیت بودند و بدانها ستم می شد، روزگاری نه چندان دور تیمور گورکان ،خاقان تورک ،شیعیان را مشرک می دانست و بسیاری را از دم تیغ گذرانید.اما نه جهان امروز جهان زور و شمشیر آن روزگاران است و نه کسی مانند گذشته برای مذهب تره خرد می کند.

(در آخرین اقدام رژیم گور دست جمعی برای اعدامیهای بلوچ ایجاد کرد و جنازه ها را تحویل نداد)

(در آخرین اقدام رژیم گور دست جمعی برای اعدامیهای بلوچ ایجاد کرد و جنازه ها را تحویل نداد. رژیم نه تنها جنایتکار و آدم کش است، بلکه مرده دزد و جنازه خور هم از آب در آمد.)

مذهب یک بهانه است

همگی جنبشهای اعتراضی ایرانیان در صدر اسلام وسیله مذهب اداره می شد. علویان و تشیع، بابک و آیین مهر،حسن صباح و اسماعیلیه و… همگی جنبشهای ستم ستیز ایران، مذهب را دستاویز اعتراضات خود قرار دادند. امروز هم شیعه و سنی بهانه است. مردم، آزادی و برابری می خواهند. امروز اگرچه تبعیض بین ایرانیها بسیار است اما یادمان نرود که : همه ایرانیان در بند فشار و تنگنای رژیم آخوندی هستند. به همه زنان در همه جای ایران ستم شده است. به جرم زن بودن یا سنی بودن شلاق بخوری و تحقیر شوی در نهایت نتیجه یکی است: این رژیم غارتگر و بی مسئولیّت است.

این رژیم به نزدیکترینهای درون خود هم رحم نمی کند. آن چه این رژیم را از “کره شمالی ” متمایز می کند فقط “نفت ” است ، نفت نبود شاید وضع ایران از کره هم بدتر بود! کمونیسم و تشیع در این دو حکومت یک “بازیچه ” است. ایدئولژی این رژیم “ماندن در قدرت به هر قیمت” است.

در این چهار فرتور، نهایت بدبختی و درماندگی مردم خوزستان که حاصل بی خردی و دزدی ها و غارتگری های کلان خامنه ای و افراد گرداگرد او است، نشان داده می شود. عمق فاجعه را در استان زرخیز بزرگ کشور ببینید و به هرچه آخوند و آخوند مرام است لعنت و نفرین بفرستید.

در این چهار فرتور، نهایت بدبختی و درماندگی مردم بزرگوار خوزستان که حاصل بی خردی و دزدی ها و غارتگری های کلان خامنه ای و افراد گرداگرد او است، نشان داده می شود. عمق فاجعه را در استان زرخیز بزرگ کشور ببینید و به هرچه آخوند و آخوند مرام است لعنت و نفرین بفرستید.

ماندن در قدرت و بهای آن تجزیه ایران

افغانها به “شاه سلطان حسین” ، شاه فاسد صفوی نامه نوشتند و دادخواهی کردند. از ستم حاکم هرات گفتند و خواستند که او را عوض کند. اما شاه که در نادانی و خرافات غرق بود تقدیر کشور ایران را بدست آخوندها سپرده بود و با بی خردی بر ماندن حاکم ستمکار بر افغانها پافشاری کرد. افغانها هم لشگری تشکیل دادند و ابتدا افغانستان را آزاد کردند وسپس به ایران تاختند و دودمان صفوی را بباد دادند.

این اولین بار بود که قوم افغان خود را به ایرانیان بعنوان یک قدرت شناساندند و در واقع افغانستان از ایران جدا شد. بی خردی یک شاه فرومایه ایران را سالها به عقب برد. شاه سلطان حسین تا آخرین دم به اسطرلاب و دعا پناه آورده بود و هرگز از خردی که شایسته “شاه ایران” است بهره نداشت . سالها گذشت تا نادرشاه لایق که ژنرالی دلیر از “عشایر ترکمن” بود ، به بیداد بر خاست و خواری ملت ایران را پایان داد.

امروز “آقا ” هر جنایتی می کند که در قدرت بماند.به فارس،کرد و لر ، ترکمن و عرب و بلوج و تورک رحم نمی کند. همه اقوام مرزهای ایران در ستم، فقر و عقب ماندگی می سوزند. همگی معترضند و دادخواه؛اما رژیم آنها را به جوخه اعدام می سپارد.در سالهای اخیر بارها دیده ایم که رژیم به انتقام یک درگیری ، خانواده و نزدیکان دشمنان خود را اعدام کرده است. در کجای دین اسلام شما نوشته است که ” می توان به انتقام ، اقوام و نزدیکانِ دشمن خود را اعدام کرد”؟

(۱۶ جوان زندانی در اقدامی بربر وار ، به تلافی کشته شدن ۱۶ سپاهی در سیستان ، به دار آویخته شدند. براستی اگر حتی یکی از این اعدامیها بی گناه اعدام شده با شد ، پاسخ گوی پدر و مادر زجر کشیده شان چیست؟)

ترور دادستان زابل

بدنبال کشته شدن ۱۶ سرباز سپاهی در سراوان ،داد ستان زاهدان اقدام به اعدام تلافی جویانه ۱۶ جوان زابلی کرد که بیشتر آنها موقع دستگیری ۱۷ سال داشتند و تنها دلیل رژیم برای دستگیری آنها رابطه فامیلی با “ریگی” بوده است. رژیم به نوعی این جوانان را گروگان گرفت و پس از کشته شدن سربازانش در درگیری با نیروهای شبه نظامی که به پاکستان گریختند ،با بزدلی و درماندگی ۱۶ جوان بلوچ را دست جمعی اعدام کرد.

بدنبال این اعدامها از طرف رژیم ،دادستان زابل ترور شد و ظاهرا این داستان برادرکشی ادامه دارد.رژیم هم اکنون بیش از ۲۰ نفر زن و مرد را در صف محاکمه به بهانه ترور دادستان قرار داده است.

در کردستان و همه جا

(اعدام در کردستان داستان تازه ای نیست… چه باید کرد؟ اعدام دسته جمعی جوانان معترض در مرزها نشانه چیست؟؟؟)

در کردستان هم ترورها و اعدامهای مشابه همیشه بوده است.در همه جای ایران، در همین تهران هم می توان دادستان و سپاهی خونخوار و جانی چون ” سعید مرتضوی” یافت. همه در همه جای ایران باید بدانیم که این رژیم شمشیر را از رو بسته است. اما نکته سنگینی که می ماند آن که :«چرا ستم خامنه ای به مرزنشینان بیشتر است؟. چرا استانهای مرزی محروم و در فقر شدید هستند؟. آیا قصد و غرضی است که خوزستان و بوشهر زرخیز، مردمی فقیر داشته باشند؟. آیا قصد و غرضی است که باید مرزنشینان ایران در فقر و ستم باشند؟.

من اگر خانواده ام را بخاطر “خشم” آقا از دست داده باشم باید به چه کسی مراجعه کنم؟ مرجعی برای رسیدگی برای ستم و بیداد خامنه ای نیست؟!، مردم کرد و بلوچ را به جنگ با برادران خود وا داشتید،آیا اگر فقر و تبعیض در این استانها نبود، باز هم لازم بود کسی مانند ریگی قیام کند و با قساوت هموطنان خود را بکشد؟ در حالیکه گمان می کرد؛ “چون به او ظلم شده ،حق با اوست”.اما ریگی به راه نادرستی رفت و حتی همشهریان خود را هم کشت.

امروز رژیم در حال تحریک و تهدید اقوام مرزنشین است و گویی می خواهد مرزهای ایران را به آشوب بکشد.در دل همه اهل سنت ، خشم و اندوه ظلم سی ساله رژیم و بیداد اعدامهای تلافی جویانه نقش بسته است. دور نخواهد بود اگر همچون دوران صفوی ،آتش ستم «سلطان خامنه ای» ،مرزهای ایران را به قیام و خونخواهی بکشاند.

 • داش غلام

  دوست عزیز

  مقاله شما را خواندم عالی بود اما دو نقد هم دارم:

  ۱-در مورد افغان ها

  ۲-در مورد نادرشاه

  در
  مورد برادران افغان نوشته اید: …..افغانها هم لشگری تشکیل دادند و ابتدا
  افغانستان را آزاد کردند وسپس به ایران تاختند……….این اولین بار بود
  که قوم افغان خود را به ایرانیان بعنوان یک قدرت شناساندند و در واقع
  افغانستان از ایران جدا شد.
  ………. خوب دوست عزیز اینا ضد و نقیض
  شد. در واقع ان چه امروز افغانستان است تا آن تاریخ ایران بود. مثل این است
  که بگویید مثلا ترکمن ها گرگان را آزاد کردند و سپس به ایران تاختند. خیر
  در واقع آن ها به عنوان ناراضیان ایرانی مستقیم به سمت مرکز آمدند تا حق
  خود را بگیرند. حتا تا سال ها بعد هم خود را ایرانی می دانستند تا زمانی که
  انگلیس ها وارد عمل شدند. مثلا احمدشاه درانی از سرداران نادر در نامه هم و
  مهرهای خود همیشه خود را پادشاه ایران می خواند. می توانید در این زمینه
  به کتاب های موجود معتبر مراجعه بفرمایید.

  در مورد نادرشاه فرموده اید: ….. تا نادرشاه لایق که ژنرالی دلیر از “عشایر ترکمن” بود ، به
  بیداد بر خاست و خواری ملت ایران را پایان داد……

  در
  مورد ریشه ی قومی نادرشاه بحث بسیار است مثلا بسیاری او را از کردهای
  خراسان می دانند. اما این مهم نیست مهم آن است که او خود را نوکر ایران می
  دانست و هرگز قوم پرست نبود. شما هم به این بحث بی معنا که نرک، کرد، عرب
  یا عجم بود او دامن نزنید. این دردی را دوا نمی کند. مهم سربلندی ایران و
  ایرانی بود که آرزوی نادر بود.

  پیروز باشید

  • Baran Bahari

   ایل افشار و نادرشاه مشخص است که از کجاست. من به ایران و افغانستان بی طرف نگاه کردم.چون بسیاری از خوانندگان این سایت دوستان افغان هستند. شما از دید یک ایرانی نگاه کردید، شاید نظر من هم همان باشد ولی بعنوان یک نویسنده ، باید تا حد امکان بی طرف باشم.

 • میثاق

  به نام خدای حسین.اولا مشخصه شما و اهل تسنن (بهتره بگی وهابی) با شیعه که دین و مذهب برحقه مشکل دارید و این دلیل دوستی شما با هم دیگس . ولی بدون منفورتر ازوهابی ها که به کشتار نه تنها شیعیان که کل مردم دنیا از ۱۱سپتامبر آمریکا تا نایروبی کنیا و ایران و عراق عزیز به فجیع ترین شکل می پردازن و شما هم با این مقاله نشون دادی هم فکر اونایی و تروریستی .از طرفی در مورد کره شمالی گفتی و خودت حرف خودتو نقض کردی . کره ای ها مذهب ندارن مثل شما که نه خدا رو قبول دارید و نه پیغمبری رو (حضرت موسی ع و عیسی ع و محمد ص ) پس تا اینجا شما و کمونیست ها ی کره شمالی هم عقیده و هم مسلکید . گفتی به مهم زنان در همه جای ایران ظلم شده که این هم یه جوک بیش نیت و توهم ذهن مریض مقاله نویس.از طرفی آقا هم تو قدرت مونده چون ملت آقا رو میخوان . انتخابات و حضور مردم یعنی تصدیق نظام . پس زیاد توهم نزن . به کوری چشم شما حضرت آقا با اقتدار به راه حق ادامه میده . عشق فقط سید علی

  • Baran Bahari

   با این پاسخ های منطقی و دندان شکن شما من کی باشم نظر بدهم!

   • میثاق

    بهتره بگی من خر کی باشم نظر بدم . افکار احمقانه تو و امثال تو به درد خودت و دوستان وهابیت می خوره . در مورد اونا هم مطلب بنویس بالاخره از دوستان شما هستن

  • هالیبرتون

   اول از همه کیر سگ تو دهن تو حسین. دوم اینکه انگاری بعد جوری کیر خامنه ایی داخل کس خواهر و مادرت جا خوش کرده که طرفداری میکنی مادر سگ کس کش پدر. دوتا سوال ازت میپرسم جوابشم اینه: “آقا
   ۱) مادرتو کی گایید؟ بگوو آقا
   ۲) کی هرشب ننتو گاییده؟؟ بگوو آقا

   • mohsen

    ننه ی شما رو شیطون گاییده تو در اومدی

 • bi-ta

  Kheyli jalebeh keh digeh tarafdarane in hokoumat keh inja va jahaye digeh comment migzarand, faghat yek eddeh laat va bi savad hasand keh yek cholaghemoftkhor ra “Agha” minamand va hazerand zendegiye khod ro fadaye oun konand, albatteh oun zendegi arzeshe bish az in ham nadareh. hich gah hatta yek harfe manteghi az in afrad shenideh nashod be gheyr az fohsh, na seza, zoor, tohmat, va in ro rahe khoda midadand, cheh khodaye kam arzeshi darand in mardom va cheh dinist keh baes zellate hatta eddehist keh be an iman darand keh be in martabeh az ensaniyyat miresand. albatteh agar besheh esmesh ro ensaniyyat gozasht.

  • ناشناس

   خاک بر سر تو اون آقات مزدور جیره خور میثاق

   • ناشناس

    میثاق تو غلط می کنی از امام حسین برای مقاصد خودت و آقات سواستفاده ابزاری می کنی شماها از دین فقط برای چپاول ایران و حکومت و حفظ قدرت استفاده می کنید ، شما عوضی ها ایمان و اعتقادات مردمو به باد دادید و بیشترین ضربه رو به دین وارد کردین که شمر و یزید و رو سفید کردین ، پس خفه شو و دم از دین نزن ، من به عنوان یک دیندار سکولار دموکرات که معتقدم دین از سیاست جداست خوب تو و امثال تو رو می شناسم
    میزان محبوبیت اون آقات هم تنها هشت درصده همون میزانی که جلیلی رای آورد اون هشت درصد هم تو و کله خرای دیگه امثال تو بودن

    • شبگرد تنها

     خوبه رهبر ایران تو انتخابات امسال از کسی حمایت نکرد که داری این حرفو میزنی.
     چرا تو انتخابات ۸۸ که از رهبر ایران از احمدی نژاد حمایت کرده بود نمیگفتی محبوبیتش چند درصده؟؟؟

     • هالیبرتون

      ببین ولگرد تنها تو غلط زیادی نکن برو دنبال کارت وگرنه یه چندتا ابدار حوالت میکنم… برو بچه دنبال کارت… پیشاپیش تو دهنت

     • Baran Bahari

      شما دقیقا کدام طرف هستید؟! می توان تمیز و زیبا و دندان شکن پاسخ داد

    • میثاق

     اللهم ارزقنی شفاعه الحسین یوم الورود . اللهم احفظ مولانا و قائدنا الامام الخامنه ای

  • میثاق

   خب الان تو این جامعه آماری کم معلومه کی فحش و ناسزا می گه؟؟؟؟؟ تو و امثال تو ملحدا بددهنم هستید . معلومه البته از بی خدا انتظاری نیست . یه بار کامنت خودتو بخون معلوم میشه کی بی سواده همش که که گفتی از طرفی آخر همه کلماتت h میذاری بابا جون فنگلیش بلد نیستی نمی میری که مثل آدم فارسی بتایپ . خلاصه عزیز دل بالا برید پایین بیایید خودتونو جر بدید حکومت دست آقام خامنه ایه واین حرفای شماها منو از عمق وجود خوشحال میکنه که خیلی سوختید و دارید می ترکید . زنده باد حکومت مقدس جمهوری اسلامی زنده باد رهبرم سید علی زنده باد رئیس جمهورم روحانی

 • farhad

  گلستان!گرگان!استراباد!شرق مازندران!ترکمن صحرا!سیستان دوم! دوست عزیز اول برو اطلاعاتتو ازاین منطقه درست کن بعد حرف بزن.تو این منطقه اقوام زیادی زندگی می کنند مثلا شهرهایی مثل گرگان کردکوی علی اباد بندرگز مینودشت ازادشهر رامیان و…این شهرها هیچکدام ترکمن نشین نیستند در شهرهای غربی بیشتر مازندرانی ها و درشهرهای شرقی بیشتر سیستانی ها خراسانی سمنانی و…زندگی میکنند.در گنبد اق قلا بندر ترکمن کلاله و…بیشتر ترکمن ها زندگی می کنند اما در این شهرها سیستانی ها خراسانی بلوچ ترک کرد مازنی سیستانی و…بسیار زیاد هستند مخصوصا سیستانی هاکه این منطقه را فراگرفتند. شما چطور گرگان که شهر ترکمن نشین نیست تقدیم ترکمن ها کردی . در این منطقه ترکمن ها اقلیت هستند اکثریت جمعیت منطقه(بیش از دو سوم)را غیر ترکمن ها(مازنی سیستانی سمنانی خراسانی و…)تشکیل می دهند.اگر شماترکمن ها که حداکثر یک سوم جمعیت گلستان را تشکیل میدهند مالک این منطقه می دانی اشتباه کردی چون این منطقه همیشه تاریخ جز لاینفک تبرستان (مازندران) بوده تا اینکه ۱۷سال پیش از مازندران جدا شده . خودتان بهتر می دانی ترکمن ها و سیستانی و…همه شان سده های اخیر به این منطقه امدند در صورتی که مازندرانی ها تنها بومی های این منطقه از چند هزار سال پیش تا به حال بوده اند.ضمنا تاریخی ترین شهرها و اثار تاریخی این منطقه مال مازندران است مثل استراباد(گرگان) تمیشه(کردکوی) و گرگان(شهری نزدیکی گنبد) و همچنین اثار تاریخی مثل گنبد قابوس در گنبد در دوره زیاریان در تبرستان ساخته شده یا دیوار دفاعی تبرستان یا همان دیوار دفاعی گرگان در تبرستان در دشت گرگان(ترکمن صحرا) فعلی ساخته شده یا میل رادکان کردکوی همه مال تبرستان بوده.امان از بی اطلاعی شما و اظهار نظر کردنتان.