بایگانی ماهیانه: فوریه 2014

نوکری روسیه افتخار خامنه ای و خفت مردم۶

روسیه گرگی در لباس میش است. شکی نیست که روسیه یکی از دشمنان تاریخی ایران است.تاریخ ۳۰۰ سال اخیر نشان داد که روسیه عملا بدنبال تضعیف ایران بوده. حال مشخص نیست چراخامنه ای "جنایتکار" در ایران سنگ روسیه را سینه می زند. از خدمات روسیه به ایران هم کسی چیزی نمی داند. روسیه یکی از بزرگترین دلایل افول تمدن ایران است.

۶۰۰ هزار تومان در ماه، مایه شرم ایرانیست۱۱

چانه زنی ها آغاز شده است و سندیکاهای کارگری در تلاشند تا حقوق را به ۶۰۰ هزارتومان معادل ۲۰۰ دلار در ماه برسانند! جای شرمساری است.کم و بیش ده میلیون ایرانی در خط فقر شدیدند. و ۵۰٪ زیر خط فقرند. این آمار درخشان یعنی سعادت دنیا و آخرت "آقای جنایتکار" خامنه ای. چه خانواده ها که به تباهی کشیده نشده است،

اسپیرولینا یک ماده معجزه آسای غذای پروتینی و وسیله پیشگیری و درمان بیماری ها۳

اسپیرولینا گیاهی است آبی سبز رنگ که بدون داشتن ساقه و ریشه اصلی به صورت فنر پیچیده که در همه جای مرطوب به خوبی رشد می کند. اسپیرولینا نیازی به محیط کشت خاص و مراقبت و نگهداری ندارد. بلکه می تواند در هر محیط نم و مرطوبی به خودی خود رشد کند و به عنوان یک ماده غذایی و درمان شماری از بیماریها بکار رود.

ایران در حال ویرانی و ایرانیان غَرق در تَعصبِ مُضحکِ آریایی!۲۶

اینکه شخصی بابت نژاد، رنگ پوست، زبان، قوم، لهجه، شکل ظاهری و یا کشورش از حقوقی خاص بهره مند یا محروم شود، عین بی عدالتی است و جامعه ای که در برابر این رفتارها، از سوی هر کس و گروه و تباری که باشد، نایستد، یک اجتماع واپسگرا، بی دانش و بی کفایت است.

گزارشی خواندنی از حماقتی بنام “جشنواره فیلم فجر”۳

این کار احمقانه رژیم که ابتدا به فیلمی پروانه نمایش در جشنواره را می دهد و سپس آن را از گرفتن جایزه منع می نماید، نشان از بی برنامگی و پراکندگی آرای زورمداران رژیم است.هرچند این بی مهری به فیلم مذکور از آخور رهبر آب می خورد و ایشان خود را نخود هر هنر و هر علمی می داند. فیلمی موردپسند هست یا نیست!.

گذری کوتاه بر فرهنگ و سیاست دوران قاجاریه تا به امروز۵

پس از دو جنگ خانمانسوز ترکمانچای و گلستان که به دلیل نفهمی و بیسوادی فتحعلیشاه و دخالت و نفوذ آخوندها انجام گرفت، نیروی دفاعی ایران به کلی نابود شد و یک سوم از پیکر مام میهن جدا گردید. پیامد این شکست، مردم به خود آمدند و دریافتند که رژیم دیکتاتوری نمی تواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد.

با معجزات شگرف و علمی قرآن آشنا شوید !!!۴۲

نزول آهن از آسمان در گذشته با سقوط شهاب سنگها به زمین، برخی را به این گمان نادرست کشانید که آهن از آسمان نازل شده است : به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم تا مردم به انصاف برخيزند و آهن را كه در آن پديد آورديم تا خدا معلوم بدارد چه كسى در نهان او و پيامبرانش را يارى مى‏كند

ای آدمکِ مَذهبی بدان و آگاه باش که هَمجسنگرایی بیماری نیست!۱۰

بنا بر تحقیق های علمی مختلف که توسط محققان و دانشمندان صورت گرفته است همجنس گرایی نه بیماری است و نه یک اختلال و انحراف جنسی؛ همجنس گرایی تنها صورتی از دوست داشتن و عشق ورزیدن است که در آن دو همجنس نسبت به یکدیگر ابراز علاقه می کنند!