رهبر معظم انقلاب و یا رهبر زن ستیز و کینه توز با زنان؟ ۲

سرآغاز

بر هرخردمندی پوشیده نیست که زنان غرب توانسته اند با پشتیبانی از یکدیگر طی گذشتدو سده گذشته به تدریج به بیشترین بخش حقوق سیاسی و اجتماعی خود دست یابند. آنان هم اکنون نه تنها بزرگترین رکن تصمیم گیرنده خانواده اند، بلکه در کارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و حتی صنعت و تکنولوژی با مردان همکار و هم رزم خود برابری می کنند و در پاره ای از کارهای اجتماعی مانند مدیریت، فرهنگی، قضاوت و پزشکی سرآمد و پیشاهنگ مردانند.

نگاه اسلام به زن

نگاه اسلام به زن، یک نگاه بردگی و پوچ نگری است. زندگی پیامبر اسلام و علی پیشوای آخوندهای جنایتکار، گویای زنبارگی و زن ستیزی پیشوایان اسلام و پیاده کردن آن در طی ۱۴۰۰ سال اشغال و تصرف ممالک گوناگون است که با بیشرمی و بی حیایی آن کشورهای آزاده و زیر نعلین خود درآورده را، ممالک اسلامی می نامند.
برخوابی یک عرب پشمالوی بیابانی ۵۴ ساله با دختربچه ۸-۹ ساله که عروسک بازی می کرد، ازدواج های مکرر پیامبر و علی، کشتن مردان آنهم با دسیسه و نیرنگ در میدان جنگ و زنان آنها را دستگیر و به رختخواب بردن، همگی رأفت اسلامی است که بر سر زنان مسلمان سایه افکنده است.
اگر زنان ایرانی در طلسم آخوند گرفتارند و گذشته و حقوق پایمال شده خود را به درستی تشخیص نمی دهند، گناه و تقصیر آن با مردانی است که ترجیح می دهند آنان همچنان در غل و زنجیر آخوند و اسیر اسلام زن ستیز باقی بمانند.

زنان، از اسلام و این رژیم بزرگترین سیلی را خورده و می خورند ولی با این وجود  بزرگترین حامیان این رژیم آدمخوار و دشمن آزادی و سربلندی ایرانند.

زنان، از اسلام و این رژیم بزرگترین سیلی را خورده و می خورند ولی با این وجود  بزرگترین حامیان این رژیم آدمخوار و دشمن آزادی و سربلندی ایرانند.

آزادی و سربلندی ایرانند.

نگاه آخوند به زن

آخوند مجری دستورات اسلام است و از آنجا که اجرای قوانین ظالمانه و زن ستیز آن در سود و به نفع خودشان است، هرگز در پی آن نبوده اند تا زنان چشم و گوش بسته و ناآگاه را با حقیقت اسلام آشنا ساخته، و آنان را تشویق به مبارزه و دفاع برای دستیابی حقوق پایمال شده اشان کنند. از این روی، آخوند فرومایه و زن ستیز، سیستم چند زنی راکه در آن مردان را به روسپیگری می کشاند و در ایران فراموش شده بود، به شدت پیاده کرد و آن گاه صیغه شدن را که بی تردید روسپیگری اسلامی است، در جامعه ما رواج و رونق داد.

رفتار بازنان

روابط نا مشروع و تجاوز به دختران و حتی زنان شوهر دار، چه درون زندان ها، یا در تماس با آنان در مسجد، حسینیه، بی دادگاههای ولایت فقیه، و یا در تظاهرات و دستگیری و کشاندن آنان به کلانتری ها، و گول زدن و گمراهی دختران فقیر و مستمند به عنوان کاریابی و استخدام هزاران نفر، آنان را به کشورهای عربی و غیر عربی بردن و در اختیار مردان پولدار قرار دادن، همه و همه کرامات اسلامی و انسانی است که آخوند بر زنان کشورمان پیاده کرده است.

کار اجتماعی زن در ایران، از آمدن و به صف ایستادن و برای آخوند و مزدورانش رأی دادن، اعم از افتضاحات ریاست جمهوری، نمایندگان ضد ملی و ضد مردمی مجلس آخوندی، و مانند آن، و یا شرکت در تظاهرات و عربده کشیدن مرگ بر آمریکا و انگلیس و هرفرد ایران دوست و با فرهنگ را دشمن ایران و مزدور غرب دانستن، بخش دیگری از کرامات و آزاد منشی است که آخوند به زنان کشورمان داده است. و در این راه آنچنان در این ۳۵ ساله پیشرفت کرده اند که بخشی از زنان کشورمان علم حمایت از آخوند و منویات آخوند بر کول خود کشیده، و بزرگترین خیانت ها را به مردم ایران، به ویژه هم جنسان خود، و تاریخ کشور می کند.

زنان که بزرگترین و بیشترین صدمه، آزار، تبعیض، ظلم و ستم از این اسلام و رژیم آدمخوار ولایت فقیه دیده اند، بازهم در نهایت نادانی و بی خردی به پشتیبانی و حمایت رژیم ضد ایرانی پرداخته و به هم میهنان خود خیانت می کنند.

زنان که بزرگترین و بیشترین صدمه، آزار، تبعیض، ظلم و ستم از این اسلام و رژیم آدمخوار ولایت فقیه دیده اند، بازهم در نهایت نادانی و بی خردی به پشتیبانی و حمایت رژیم ضد ایرانی پرداخته و به هم میهنان خود خیانت می کنند.

سخنرانی خامنه ای در مورد زنان

روز شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ خامنه ای باردیگر شماری از زنان خردباخته و ناآگاه را به دور خود جمع کرد و به مناسبت زایش فاطمه زهرا به شستشوی مغزی و انحراف فکری آنان پرداخت. این آخوند فرومایه زن را متعلق به خانه و خانواده نامیده، زنان را ماشین جوجه کشی می داند که برای طرفداری از رژیم نسل فقیر و درمانده دیگری تولید کنند. این آخوند زن ستیز، طی گفتارهای متوالی خود رفته رفته زیر پای زنان را چاروب کرده، و آنان را ناچار به بازگشت به خانه و زندگی در پستو و اطاق خواب نموده است. زیرا خامنه ای در سخنان روز شنبه خود گفت: ” نظریه ساخته شده در غرب مبنی بر برابری زن و مرد نظریه‌ای غلط است و اشتغال زنان مسئله‌ای درجه دو است و مسئولیت زن، اول در خانه است.”

نقشه شوم خامنه ای در باره زنان

محدود کردن رشته های تحصیلی برای زنان، جلوگیری از تحصیل، جداکردن کلاسهای درس و کم کردن ارتباط آنان با استاد، کتاب، و کتابخانه بوده است. در ضمن اجباری کردن مرخصی خانم ها برای مدت ۹ ماه در پس از زایمان، موجب گسستن ارتباط آنان با محیط کار و بیرون کردن آنها از کار شده است.
نمونه قرار دادن فاطمه زهرا به عنوان سمبلی برای خانواده ها، کار احمقانه و یا شارلاتانی مذهبی است که رژیم اسلامی در این سه دهه پیاده کرده است.

در اجتماعات پیشرفته مانند کشورهای غربی و یا ژاپن، زنان عامل بزرگ پیشرفت و ترقی جامعه خودند. ولی آخوند فرومایه و زن ستیز، روز به روز زنان ایران را از جامعه دورر ساخته و به درون پستو اطاق خواب می فرستد. تا زمانی که زنان کشور زیر سلطه اسلام و آخنود قرار دارند، کشورمان به آزادی و سربلندی نخواهد رسید.

در اجتماعات پیشرفته مانند کشورهای غربی و یا ژاپن، زنان عامل بزرگ پیشرفت و ترقی جامعه خودند. ولی آخوند فرومایه و زن ستیز، روز به روز زنان ایران را از جامعه دور ساخته و به درون پستو و اطاق خواب می فرستد. تا زمانی که زنان کشور زیر سلطه اسلام و آخوند قرار دارند، کشورمان به آزادی و سربلندی نخواهد رسید.

الگو قرار دادن فاطمه زهرا

نخست این که زنان ایران، می توانند از بسیاری زنان فرهیخته و اندیشمند گذشته و حال ایران، مانند طاهره قُرةالعَین، پروین اعتصامی، سردار بی بی مریم بختیاری، فروغ فرخ زاد، سیمین بهبهانی، نسرین ستوده، خانم پرفسور موناجراحی، و دهها زن فرهیخته دیگر پند گیرند. اگر هم بخواهند یک زن خارجی را الگو قرار دهند، ژاندارک در فرانسه‪,‬ آنجلا مرکل در آلمان، ژولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا، خانم ایندیرا گاندی در هند، و ماری کوری در انگلستان، بهترند تا فاطمه زهرا که کنیزکی در چنگال مرد خشنی چون علی ابن ابیطالب بیش نبود، کارش تنها آبستن شدن و زایمان پشت سر هم، و پاک کردن و شستشوی جامه خون آلود شوهرش در خونریزی مردم بود.

خانم پرفسور مونا جراحی که بزرگترین نشان تحقیقات و پژوهش های علمی را از کاخ سپید آمریکا دریافت کرد، موجب افتخار هر ایرانی و بشریت است.

خانم پرفسور مونا جراحی که بزرگترین نشان تحقیقات و پژوهش های علمی را از کاخ سپید آمریکا دریافت کرد، موجب افتخار هر ایرانی و بشریت است.

دفاع رفسنجانی از حقوق زنان

هاشمی رفسنجانی، به دنبال سخنرانی مکرآلود خامنه ای گفت: “خشکه مقدس‌ها فکر نکنند که این افتخار است که پای بچه‌هایشان را ازمدرسه و تحصیل ببرند. گذشت آن زمانی که این مسئله افتخار به حساب می‌آمد. دوران خشکه مقدس‌ها به سر آمده است.” رفسنجانی بازهم ادامه داد: “اگرفکر کنیم که همه وقت فعال خانم‌ها باید صرف خانه داری و بزرگ کردن بچه شود، این با عقل و منطق و واقعیت‌های زندگی منطبق نیست. اگر مسئولیت خانه داری به خانم‌ها و سایر کار‌ها در جامعه به آقایان واگذار شود، در این صورت هم به زنان ستم شده است و هم به مردان جامعه.”
این مکتب اسلام است نباید از آن غافل ماند. حقیقتی انکار ناپذیر.

با دیدن این ویدیو، با زنان زن ستیز و ضعیفه هایی که با تملق و چاپلوسی و مزدوری خودشان آخوندهای جنایتکار را بر سر ملت و مملکت نگاه ذاشته اند، آشنا شوید. به راستی نفرین بر این خیانت کاران خودفروش ضد ایران و ایرانی.

دفاع روحانی از حقوق زنان

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز طی سخنانی در تهران ضمن تاکید بر برابری حقوقی و اجتماعی زنان و مردان کرد و گفت: «ترس از حضور و تعالی زنان» را نباید به پای دین اسلام نوشت.
حسن روحانی امروز، یک شنبه بیستم آوریل، بر ضرورت تامین فرصت برابر، مصونیت حقوقی برابر و حقوق اجتماعی برابر برای زنان تاکید کرد و گفت: «از قرن‌ها پیش زنان برای احقاق حقوق خود به پا خواسته‌اند».
حسن روحانی افزوده است: «آنهایی که از حضور زن و تعالی زن می‌ترسند و چنین ایده و اعتقادی دارند لطفاً این اعتقاد را پای اسلام، دین و قرآن ننویسند».
حسن روحانی گفته است:” امینت زنان نباید به خانه محدود شود و باید در جامعه و خیابان نیز امنیت آنان تامین شود، و افزود «اعتراف می‌کنم که هنوز کاستی‌های فراوانی درباره حقوق زنان و مسائل جنسیتی در کشور وجود دارد».

بسیاری از بانوان گرانمایه کشورمان، در سال ۱۳۶۷ در تهران علیه پوشش اسلامی و گرفتن آزادی آنان، به تظاهرات برخاستند ولی به دلیل بی تفاوتی و خودکامگی مردان، و همکاری نکردن زنان شهرستان ها، کار به جایی نبردند.

بسیاری از بانوان گرانمایه کشورمان، در سال ۱۳۶۷ در تهران علیه پوشش اسلامی و گرفتن آزادی آنان، به تظاهرات برخاستند ولی به دلیل بی تفاوتی و خودکامگی مردان، و همکاری نکردن زنان شهرستان ها، کار به جایی نبردند.

نکته پایانی

آخوند ۵ تومانی باردیگر گروهی از زنان خردباخته و ناآگاه را به دور خود جمع کرده و برایشان کرکری خواند. او از مقام و کرامات فاطمه زهرا دختر بچه ای که در چنگال علی ابن ابیطالب مرد خشن و خونریز اسیر و زندانی ساخت. کار این دختر بچه اسلام، مدام آبستن شدن و زاییدن بود تا انجاکه در جوانی از ظلم و ستم ایران زن ستیز سر به زیر خاک برد. اگر قرار باشد زنان ایران بخواهند از زنان دیگر الگو بگیرند، از طاهره قُرةالعَین، پروین اعتصامی، سردار بی بی مریم بختیاری، فروغ فرخ زاد، سیمین بهبهانی، نسرین ستوده، فرهیختگان ایرانی، و یا ژاندارک در فرانسه‪,‬ آنجلا مرکل در آلمان، ژولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا، خانم ایندیرا گاندی در هند، و ماری کوری در انگلستان پند گیرند تا یک زن اسیر در بند اسلام ۱۴۰۰ سال پیش.

پس از این سخنرانی تحقیر آمیز و زن ستیز خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی به جانبداری از حقوق زنان سخنرانی نمودند و به روشی عالمانه بر روی گفتار غرض آلود خامنه ای خط کشیدند. چنانکه روحانی گفت:” امینت زنان نباید به خانه محدود شود و باید در جامعه و خیابان نیز امنیت آنان تامین شود، و افزود «اعتراف می‌کنم که هنوز کاستی‌های فراوانی درباره حقوق زنان و مسائل جنسیتی در کشور وجود دارد». گفتن هاشمی رفسنجانی که زن ستیزی از اسلام نیست، یک تعارف و به زور پوشش اخلاق و انسانیت بر اسلام است. پوششی که بر تن اسلام زن ستیز گشاد و بی قواره می ناید.

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام . آقا اول یک فکری به حال سرعت اینترنت در ایران به فرمائید. سرعت اینترنت را در ایران به قدری کم کرده اند که ما اکثر اوقات نمی توانیم سایت فضول محله را مانند گذشته باز کنیم . و البته این اختصاص به سایت فضول محله ندارد. سرعت معمولی Adsl شده است به اندازه سرعت dial up . قبلا سرعت خوب بود ولی حالا سرعت , سرعت موروچه رو شده است . به youtube هم که میرویم همین آش و همین کاسه است. آیا شما اطلاعی از اینترنت ماهواره ای یکطرفه ندارید؟
  به طوری که از طریق dial up و یا adsl ( سند- send ) از ما باشد و رسیو- resive از طرف ماهواره باشد . می گویند اینترنت دو طرفه ماهوارهای را در ایران نمی شود استفاده کرد , زیرا حکومت با دستگاهائی که دارد , محل استفاده کننده از این دو طرفه را پیدا می کند. اگر شما اطلاعی از سیستم ها یا وسایل دیگری در این زمینه دارید , لطفا آگاه به فرمائید . البته این بحث بنده با مقاله جنابعالی هم خوانی ندارد و بنده مجبور شدم که این مسئله را به گویم. بنده امروز به زور این سایت را باز کردم. بنده معتقدم اول اینترنت و سرعت اینترنت و بعد پرداختن به نظر دادن به مقاله ها . زیرا اگر سرعت اینترنت کم شود نمی توان به سایت ها دسترسی پیدا کرد و در نتیجه این کار نمی شود به نظر دادن به مقاله ها پرداخت . ممنون

 • iranbook

  برای بحث کامل وضعیت زنان در ایران توجه بفرمایید به:

  دانلود کتاب لعنت حجاب که سایت های «مخالف رژیم» از پخش آن خودداری می کنند!

  http://uppit.com/0n1iqkroi0z6/LanatHijab.pdf