خدا یک توهم پوچ و زاییده ی تَرس و نادانی آدمی است! ۱۵

– آشفته بازاری به نام کره زمین:

چون نیک بنگریم در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، عدالت به مَتاعِ کمیابی تبدیل شده و به هر طرف نگاه می کنیم خشم، فقر، بی عدالتی، درماندگی و نا رضایتی مردمانی را می بینیم که بیشترشان مذهبی اند و غرق در خرافاتِ یکی از ادیانِ ابراهیمی می باشند.

در سال ۱۹۹۰ دوازده میلیون کودک زیر پنج سال به دلایل مختلف از جمله بیماری های دردناک از بین رفتند و در سالِ ۲۰۱۱ آمار این تراژدی جانسوز به کمک علم و دانش پزشکی انسانِ زَمینی و نه از طریق معجزه و امداد غیبی الهی به شش میلیون و نهصد هزار کودک زیر پنج سال رسید. [۱]

با چه رویی می توانی این تصویر غم انگیز را ببینی و از خدایِ مضحکِ عشق و محبتت سخن بگویی؟!

با چه رویی می توانی این تصویر غم انگیز را ببینی و از خدایِ مضحکِ عشق و محبتت سخن بگویی؟!

هر روز بیست و پنج هزار نفر در سراسر دنیا از گرسنگی می میرند، این یعنی هَر سه ثانیه و نیم، یک نفر در دنیا جانش را به خاطر گرسنگی از دست می دهد و شوم بختیانه بیشتر قربانیان را کودکان تشکیل می دهند؛ با اینکه مواد خوراکی به اندازه کافی برای همگان در دنیا وجود دارد اما فقر مادی سبب می شود که مردمانی توانایی خرید نداشته باشند و همین امر سبب بیمار شدن ایشان و در نتیجه کار نکردن و ضعیف تر و فقیر تر شدن شان و سر انجام مرگ شان را فراهم می آورد. [۲]

هَر ساله نزدیک به یک میلیون نفر انسان توسط مالاریا کشته می شوند، مالاریا از طریق نیش پشه ها منتقل می شود! یک نیش پشه ناقل مالاریا یعنی هفته ها تَب و بیماری دردناک و خانه نشینی افرادِ بیمار و سرانجام مرگِ آنان و بیشتر قربانیانِ مالاریا در آفریقا هستند.

دارو برای درمان مالاریا موجود است اما مردمان بسیار فقیرند و توانایی خرید ندارند بنابراین می توان با تهیه و استفاده از تخت هایِ دارای پشه بند، مردمان را از مبتلا شدن به مالاریا به هنگام خواب حفظ نمود که این طرح برای آفریقا با هزینه تقریبن ۳ دلار برای هر نفر قابل اجراست اما گویا دنیا و انسان هایِ مذهبی که اکثریت را تشکیل می دهند، چندان علاقه ای به حفظ جانِ بینوایان ندارند. [۳]

هر ساله بیش از یک و نیم میلیون نفر توسط بیماری خطرناکِ ایدز کشته می شوند، این یَعنی یک انسان هَر بیست ثانیه از بین می رود و شوم بختانه قربانی اصلی این بیماری کودکان هستند که یا در دورانِ بارداری مادران شان و یا به هنگام تغذیه از شیر مادرِ بیمارشان، به ایدز مبتلا شده اند.

در آفریقا میلیون ها پدر و مادر مُرده و فرزاندان شان یتیم شده اند، معلم ها مرده اند و مدارس تعطیل گشته اند، کشاورزان مرده اند و مزارع خشک شده و از بین رفته اند، دکتر ها و پرستار ها بیمار گشته و از پای در آمده اند و در نتیجه بیمارستان ها و درمانگاه ها تعطیل شده اند و به همین منوال یک دهکده به طور کامل از میان رفته است! [۴]

با چه رویی می توانی این تصویر غم انگیز را ببینی و از خدایِ مضحکِ عشق و محبتت سخن بگویی؟!

با چه رویی می توانی این تصویر غم انگیز را ببینی و از خدایِ مضحکِ عشق و محبتت سخن بگویی؟!

بیشتر جوامعی که قربانیِ اینگونه حوادث و بیماری های تلخ می شوند مذهبی بوده و خدایِ ادیان ابراهیمی را پرستش می کنند؛ در میان شان هم مسلمان دیده می شود و هم مسیحیانی که ادعایِ ستایشِ خُدای عشق و محبت را دارند؛ به راستی چرا خدایِ قادر و دانایِ ایشان دست کم از مرگ کودکانِ زیر پنج سال که کمترین گناه و اشتباهی را مرتکب نشده اند، جلوگیری نمی کند؟

 – ادعایِ پوچ ادیانِ ابراهیمی:

کتاب های مقدس ادیانِ ابراهیمی و پیروانِ این مذاهب سازمان یافته مدعی اَند که خدای شان عادل، مهربان، بخشنده، قادر مطلق و دانای به کُل است و کمترین نَقصی در وی وجود ندارد و خدای شان برای هر انسانی یک برنامه خاص و از پیش تعیین شده دارد و وی مشغول اداره زمین به بهترین شکل ممکن است؛ آیا به راستی چنین است؟

قطعن خیر! مارک تواین، نویسنده مشهور می گوید: “تَنها عذر موجه خدا این است که وجود نداشته باشد”؛ به راستی دنیایی اینچنین آشفته و پُر از سنگدلی و بی عدالتی و بیچارگی، کمترین رنگ و نشانه ای از اداره شدنش توسط خدایِ موهومی که مهربان و عادل و بخشنده و توانا است، ندارد.

چگونه یک خدایِ مهربان، عادل، بخشنده و توانا می تواند اجازه دهد که سالانه میلیون ها میلیون کودک بیگناه به دلیل گرسنگی، فقر و بیماری کشته شوند؟ حتی اگر به قولِ مسیحیان “خدای واقعی عیسی مسیح باشد” و آن کودکانِ زیر پنج سال جُملگی فرزندانِ پدران و مادرانِ گمراه مسلمان باشند، آیا مرگ آن کودکان درست و بی اشکال است و از نظر اخلاقی موجبِ به درد آمدن دل آدمی نمی شوند؟

دوست مَذهبی ام اگر مرگ این کودکان دلت را به درد نمی آورد چون پدران و مادران شان خدایِ اشتباهی را می پرستیدند، باید بگویم که سنگدلی، بی منطقی و بی اخلاقی را به غایت رسانده ای و بویی از انسانیت نبرده ای و چنانچه این فاجعه دلت را به درد می آورد، از خودت بپرس که اگر خدایت واقعن وجود خارجی دارد و قادر مطلق است و به یک اشاره می تواند جلوی مرگ میلیون ها کودک را بگیرد، چرا سکوت کرده و کاری نمی کند و به تماشای بدبختی و درد آن بینوایان نشسته است؟

با چه رویی می توانی این تصویر غم انگیز را ببینی و از خدایِ مضحکِ عشق و محبتت سخن بگویی؟!

با چه رویی می توانی این تصویر غم انگیز را ببینی و از خدایِ مضحکِ عشق و محبتت سخن بگویی؟!

– خُدایِ بسیار زَمینیِ ادیانِ آسمانی:

خُدای ادیانِ ابراهیمی را با خواندن کتاب های مقدس این مذاهب به درستی خواهید شناخت؛ او یک موجود بسیار زمینی است که به روشنی به دست خودِ انسان ها و کسانی که آن کتاب ها را نگاشته اند، خلق شده است! خدایِ آنان همچون یک کودکِ پرخاشگر است که قَهر می کند، خواهانِ عشق اجباری دیگران و توجه همگان به خود است، چنانچه کاری بر خلاف میلش انجام شود توهین کرده و تهدید به شکنجه و عذاب همیشگی می کند و از هر کسی جور دیگری فکر و رفتار کند بدش می آید و دشمن سر سخت همجنس گرایان است!

هر ذهن روشن و بیداری با خواندن افسانه های کناب های مقدس به میزانِ بی سوادی، حماقت و کوته فکری نویسندگانِ آنان پی می برد و بدین نتیجه می رسد که امکان ندارد که خدایی عاقل و دانایِ به کل، گوینده آن سخن هایِ به شدت غلط باشد؛ نویسندگان کتاب های مقدس همان هایی اَند که گفتند زمین صاف است و از مارهایِ سخنگو، سخن به میان آوردند!

– خُدا وجود خارجی ندارد:

با توجه به آنچه گفته شد و بررسی تاریخ ادیان و داشتن دانشی اندک درباره حقیقت غیر قابل انکار فرگشت و چگونگی آغاز هَستی و بهره مند بودن از یک عقل سلیم و به دور از هر گونه تعصب می توان نتیجه گرفت که قطعن خدایِ ادیانِ ابراهیمی شخصیتی خیالی است که توسطِ  عده ای از انسان های زمینی و به منظور حکومت بر سایر انسان ها و اداره جوامع انسانی خلق شده است.

ولی در پاسخ به دوستِ مذهبی که ادعا می کند خدا وجود دارد و مشغول اداره دنیاست و به تماشایِ مخلوقاتش نشسته و تمامی انسان ها را دوست دارد، می گویم: اگر خدایِ تو واقعی است و وجود خارجی دارد و در برابر این همه رنج و درد و بی عدالتی کار نمی کند، بنابراین:

الف) خدای تو توانایی ایستادن در برابر این بَدی ها و از بین بردن شان را ندارد که این یعنی خدایت قادر مطلق نیست.
ب) خدای تو تمامی این بدی ها را می بیند و توانایی از میان بردنشان را نیز دارد ولی کاری نمی کند که یعنی یک خدای قهار و پست فطرت است.
ج) خدای تو اصلن برایِ انسان ها و دیگر مخلوقاتش ذره ای ارزش و اهمیت قائل نمی شود که این یعنی سزاوار پرستش و ثناگویی اَت نیست.
د) خدایت اصلن وجود خارجی ندارد؛ خودت از میان این چهار گزینه یکی را انتخاب کن!

بُن مایه ها:

[۱] Child Mortality Rate
[2] Hunger and World Poverty
[3] Malaria
[4] AIDS

 • بابک

  آقای پارسا من موضوع شما رو با دوستانم مطرح کردم
  جوابی شنیدم که درخور توجه بود و آن اینکه “انسان تجلی خداست”یعنی اینکه خدا انسان را آفریده که دست او باشد چشم او باشد گوش او باشد وبه یک کلمه قدرت اجرایی خدا روی زمین انسان است یعنی ما نباید انتظار داشته باشیم خدا بیاید روی زمین و کودکان گرسنه را سیر کند یا ظلم وبی عدالتی را ریشه کن کند یا دموکراسی برقرار کند این انسان است که باید راسا اقدام کند …اما اینکه دنیا چرا در ظلم و بی عدالتی غوطه ور است شاید دلیلش غفلت انسان از رسالت خود روی زمین و نبود اراده های واحد برای اقدام موثر است(غفلت و پراکندگی قوا)…
  شما یا دوستان نظر بدهید

  • فرزاد

   اتفاقات دردناک فقط مختص به آدمیان و فعالیت های اشتباه اونا نیست خیلی هاشون قوانین طبیعت هستند و برای جانوران مختلف اتفاق میوفتد که این قوانین به اعتقاد خداباوران به توسط خدا ایجاد شده
   همین طور انسان هم قادر نیست در این قوانین دخالتی داشته باشه

  • daryoosh

   چی‌ شد؟ انسان تجلی‌ خدا است؟ این را کجا گفتند؟ کدام آزمایشگاه این را
   ثابت کرده است؟ یک نفر را به ده‌‌‌ راه نمی‌‌دادند طرف سراغ خانه کدخدا را
   میگرفت. شما اول بیا ثابت کن که خدا وجود دارد و بعد در مورد تجلی‌ او با
   هم صحبت می‌کنیم.

   اشکال کار شما مذهبی‌‌ها این است که پایه استدلال
   خود را روی “اعتقاد” میگذارید و نه روی آزمایش تجربی‌. به همین جهت پای
   استدلال شما همیشه لنگ است.

 • mahsa

  روزگاری می گفتند که آدم از گل ساخته شده ،سپس ترها دانسته شد که آدمی برآمده از فرایندی به نام
  فرگشت +گزینش به هنجار(طبیعی) است.
  روزگاری بیماری ها را نتیجه ی گناهان می دانستند ولی سپس تر ها باکتری ها ،میکروب ها و ویروس ها
  آشکارسازی شدند.
  روزگاری چون آدمیان خویش را برترین می پنداشتند ، می گفتند که زمین کانون جهان است ولی سپس ترها
  دانسته شد که این گونه نیست.
  کسی هست که پاسخ این پرسشم را بدهد که چرا دیگر خدایان خشم نمی گیرند؟ دریاها شکافته نمی شود؟
  چرا دیگر کسی نمی تواند ماه را به دو نیم کند؟
  چرا دیگر کسی نمی تواند با سوار شدن برچهارپایی به آسمان هفتم برود؟
  شاید خدا در روزگار نادانی و کم دانشی آدمی می توانسته پاسخی کلی به همه چیز باشد
  ولی اکنون دیگر نمی تواند ، و از این پس خدایان و پیامبران را باید در لابه لای افسانه ها جست.

  • sara

   باشه حرف شما درست ااصلا خدا وجود نداره ولی یکی بیاد بگه این همه دانشمند که این همه نظریه دادن این همه فرضیهدادن چرا هنوز نمیتونن عواطف بشریو توصیف کنن چرا هنوز نمیدوننجنس مهربونی چیه؟ شاید الانشما بگی همه احساسات از ترشح هورمون ها و ارایی مغزه درست ولی پس حالا که میدونیم منشا این احساسات از کجاست چرا نمیتونیم خلق کنیم؟

 • Ramin Fakhari

  جمعیت کره زمین هفت میلیارد نفر هست طبیعی هست که هر سال چند میلیون نفر از بیماری و فقر بمیرند استدلال شما زمانی درست بود که جمعیت زمین ده میلیون نفر بود!ضمنا خدا واسه عزیزان و خانواده هیچکسی مرگ نیاوره ولی در هر حال اگر قرار بود هرکس که به دنیا می آمد از اول تاریخ زنده می ماند الان جا برای سوزن انداختن روی زمین نبود….ضمنا بیشتر این بلاها بدست خود بشر ساخته شده منابع زمین واسه غذا دادن کل زمین کافیه کی هرسال میلیون ها تن گندم را تو دریا میریزه ولی آفریقا قحطی هست؟کی توی واکسن ایدز دستکاری کرده که به محض اینکه آنتی ژنش می توانه شناسایی بشه تغیر شکل میده؟؟؟

  • شیطان

   بابا بالاخره شروع افرینش با یه کی بوده دیگه…

 • اسلام

  از همین جبهه ی ضد خداییت میشه فهمید بقیه مطالب سایتت چجوریه. بر پایه توهمات دوران جوانی . آره گلم

 • nazanin

  چرا خداوندی که می گویند از دیدن یک تارموی یک دختر خشمگین می شود
  ولی از دیدن گرسنگان جهان و یا کشتارگری های خودکامگان خم به ابروهم نمی آورد؟

  • ایران

   حالا نمی خواد مو در آوردنتو توجیه کنی شماها چطور می توانین راجع به خدا این جور صحبت کنید تا دیروز به جمهوری اسلامی و اسلام و پیامبر توهین می کردید حالا به قدرت مطلق جهان جسارت می کنین . نعمت های خدا آن قدر زیاد است که به همه بندگان برسد این طمع برخی دنیا دوستان است که باعث فقر انسان ها می شود . آخه تویی که این مطلب رو نوشتی انقدر باعث گمراهی بقیه نشو و کسی دیگه را با خودت غرق نکن مگه میشه خدا توهم باشه . اگه خدا نبود که دیگه خوب بودن معنی نداشت و دیگه دلیلی نداشت کسی به کسی کمک کند . فقر باید باشد تا انسان ها هوای همدیگر را داشته باشند

 • mahsa

  می بینم دین مداران به جلز و ولز افتاده اند
  دین مداران و خداپرستان ،دیگر گذشت آن زمانی که بی خدایان نمی توانستند سخن بگویند
  اکنون ما بی خدایان دیگر پنهان نمی شویم بلکه همه ی خرافه ها و باورهای کهنه را به چالش
  می کشیم ، آری ما نیز هستیم.

 • امیر

  تا بی عدالتی نباشه، عدالت معنا نداره. تا ظلم نباشه، منجی بی معنیه. تا فقر نباشه، مرفهی معنی نداره.
  شما بیخدا نیستید که ابراز وجود میکنید، چون که لحظه ای دست از افاضه ی لطفش بر داره، نه توئی میمانی و نه من.
  اینها همگی سالهای سال پیش پاسخ داده شدند و این سوالهای که تو ذهنتونه طبیعیه، ولی مشکل اینجاس که احساس و تز روش عن فکری بهتون دست داده. نه دادو اونروزی که از همه چیز نا امید شدی و هیچ پناهگاهی پیدا نکردی، مثلا مادرت مرگ مغزی شد، اونروز بیا ببینم ته دلت خالیه یا نه.

 • مونا

  خداوند فرموده لا اکراه فی الدین هیچ اجباری دردین نیست
  یعنی خدا راه درست وراه غلط رونشون داده حالا هرکی میخواد بپذیره وهرکی میخواد نپذیره
  شمایی که میگی کتاب مقدس یعنی قرآن رو انسانها نوشتن.زمانی که شماها هنوز وجود نداشتید قرآن خبراز اتفاقات علمی میده قرآن کلی توش معجزه داره که معلومه هیچ بشری نمیتونه اون رو نوشته باشه
  ضمنا مسلمونا باجنگ وخون ریزی جایی روفتح نکردن اول برا همه جانامه فرستادن ودعوت کردن بعدش هم مردم راضی بودن که مسلمونا کشورشونو فتح کنن ومقاومتی نمیکردن به کتب تاریخی معتبر مراجعه کنین
  ضمنا مرگ حقه وبرای همه اتفاق میفته اگه خدابخواد همه چی رو درست کنه پس نقش انسان چی میشه؟ماهم احتمالا نقش هویج داریم نه؟
  خداراه وروش رونشوت داده منتهی ما استفاده نمیکنیم ازش
  این امریکاست که گندمشو میریزه تو دریا تا مردم گرسنه بمونن تا مبادا قیمت گندمش پایین بیاد تاشماهاهم بیاید اشتباهات بشر رو بزنید به پای خدا
  واقعا حرفاتون بی منطقه
  ضمنا وجود خدارو قرآن اثبات میکنه که اگه قشنگ توش تامل کنید میبینید چه نکته هایی داره که هیچ بشری قادربه نوشتنش نیست. وجود خدارو نظم زمین ثابت میکنه.وجود خدارو سیستم بدنتون ثابت میکنه.ایناکه خودبه خود اینقدرمنظم نیستن

  • یاور

   مونا خانوم کجای قرآن معجزه داشته که ازش دفاع میکنید بیشتر آیاتش مبهمه و باعث شده هر کسی یه تفسیر شخصی از قرآن بده و بگه این معجزس..قرآن تو ۲۳ سال توسط محمد نازل شده یک شبه همه آیاتشو نگفته که معجزه باشه..در ضمن محمد فقط گوینده قرآن بوده کاتب و نویسندش نبوده که سواد بخواد اما استعداد شعر گفتنش خوب بوده که این آیات رو تلاوت کرده مثل خیلی از افراد قدیمی(از جمله پدر بزرگ بنده) که سواد ندارن اما هزاران شعر و داستان عامیانه بلدن. محمد چندین سال تاجر خدیجه بوده و تو هر سفری کافیه داستان ادیان و پیامبران قدیمی رو شنیده باشه و اونا رو تو عرض ۲۳ سال یواش یواش به شنودگانش گفته با آهنگی زیبا و اونا هم نوشتنش…واسه رد قرآن همین کافیه که نتونسته هیچ معجزه ای رو به مخالفانش نشون بده که باورش کنن..آقا یک نفر ۱۴۰۰ سال پیش اومده تو مکه وسط شهر گفته من پیامبرم :”بخوان به نام پروردگارت” بت ها رو نپرستید معجزه من فقط حرفامه مگه هرکی این حرفارو بزنه میشه پیامبر؟

 • hadi

  کجای دنیا حکومتی با محوریت الهی داره حکومت می کنه که عدالت مطلق خدا در اون حکمرانی کنه… فلسفه انتظار ظهور امام زمان این نیست که منتظر باشی تا یه روزی انجام بشه…

  بلکه اینه که سعیتو برا هدایت مردم و از بین بردن بدی و کثیفی و آگاهی مردم بکنی تا شرایط فراهم شه… وگرنه امام دوازدهم از منظر شیعه اگر همین الان ظهور کنه دقیقا از بی غیرتی همین جماعت مثلا شیعه کشته می شه… هدف ترور و سر بریدن ملت غیر مسلمون نیست…بلکه هدف رسیدن به یه حکومت عادلانه جهانیه… دقیقا شبیه به همونی که موسی داشت بنی اسرائیل رو به سمت سرزمین های مقدس می برد تا اونها رو وارد یه زندگی ایده آل کنه… تو راه خدا سه تا جهاد رو در زمینه مالی – جنگی و مستجاب الدعوه از اونها گرفت و اونها شکست خوردند و برای همیشه آواره شدند… و وقتیم گرفتند دیگه اونجا اون خواص رو نداشت… چون خدا رو دور می زدند…

  من طرفدار رژیم ایران نیستم و خودم یکی از طرفداران اصلاحات بودم و خانواده ام هم کارمندان فرهنگین که نه آهی در بساط داریم و نه جیره خور کسی هستیم.ولی مشکلی که هست اینه که الان حتی در حکومت به اصطلاح اسلامی ایران هم اسلام به درستی اجرا نشده… چرا؟؟
  وقتی نماینده های به اصطلاح منتخب مردم تو مجلس اولین چیزیو که می خواد تصویب کنند اینه که مجلس به هر کدومشون تو بدو ورود به مجلس یه پژو بده و برا مردم بنزین هزار تومانی رو تصویب می کنند به شرطی که با کارت عضویت در مجلس بتونند خودشون لیتری ۴۰۰ بزنند کجای اسلام اینو تأیید کرده؟؟؟
  برید ببینید حضرت علی (ع) در حین ولایتشون چه نظری رو در مورد بیت المال مسلمین داشتند که حتی به برادرشون تبعیض قائل نشدند؟؟؟اینه که باید خانه از بن بست با منطق خدا ساخته شه تا بگیم عدالت خدا چیجوری شامل بنده هاش می شه…