ایران در میان ۱۴۲ کشور، رتبه ۱۳۷ را برای وضع زنان دارد! ۱۹

– ایرانیان ذاتن با  برابری زن و مرد همراه بودند:

زبان پارسی از زبانهای بدون جنسیت است. نه تنها ضمیر های زبان پارسی اشاره ای به جنسیت ندارند، بلکه نامهای پارسی هم در درون خود جنسیت را یدک نمی کشند. نمونه های بسیار داریم در فرهنگ پارسی که نامها را برای زن و یا مرد استفاده کرده اند.

خورشید نام زن است؛ این یک قرارداد زبان پارسی می باشد ولی فیلم سینمایی ناخدا خورشید را همه بخاطر داریم! چندان هم برایمان عجیب نیست. برخی با بی سلیقگی “ة” تأنیث عربی را به پایان واژگان پیوند می زنند و مثلا به  نام “بهار” گفته اند “بهاره” تا مؤنث شود که نادرست است.

استوانه گلی قوانین انسانی و دادگری کوروش بزرگ

ایران سده ها پیش از دیگر کشورها قوانین بشری را مدون کرد، اما اقبال از ایرانیان برگشت و ایشان دچار تعصب و قوانین ضد بشری اسلام عزیز شدند!

نداشتن نشانه جنسیت نشان می دهد که پدران ما پیش از اسلام چندان اهمیتی به جنسیت نمی دادند. ما ۳ پادشاه زن داشته ایم که اتفاقا یکی از آنها بسیار موفق بوده است. همچنین تاجگذاری شاپور دوم پیش از تولدش ( و پیش از تعیین جنسیت) می تواند نشان دهد که ساسانیان چندان اهمیت نمی دادند اگر که جنسیت شاه آینده که درون شکم مادر است ،پسر باشد و یا دختر.

– اما پس از اسلام ورق برگشت:

پس از اسلام تا دو سده که همه ایرانیان در رکاب اعراب به غلامی و بردگی مشغول بودند، یعنی عملن حقوقی نمانده است که بتوان درباره ی حق زنان در آن زمان سخنی گفت! پس از آن هم قوانین و احکام دست و پا گیر اسلام زنان را به درون خانه ها برد.

چنانکه در سده چهارم هجری پوشش برقع عربی برای زنان یک برتری و فضیلت بوده است! در داستانی از شاهنامه فردوسی شاعر بزرگ و بی نظیر جهان سخنی می گوید که با فرهنگ گذشته ایران زمین همخوانی ندارد و شاید فرهنگ سده چهارم فردوسی را به این نوع قافیه بندی می برد:

منیژه منم دخت افراسیاب            برهنه ندیده تنم آفتاب

این چامه نشان از تغییری در فرهنگ ایرانی است که با مدارک دیگر تاریخی همخوانی ندارد. در دیار پارس زنان برهنه شنا می کرده اند  و داستان خسرو و شیرین (که ظاهرن چندان هم داستان نیست و تا حدودی سندیت دارد ) خود نشان می دهد که زنان برای آب تنی می توانسته اند برهنه شوند. برهنگی هم فضیلت نیست ولی این زنان هستند که باید تصمیم بگیرند که چه می خواهند و چه نمی خواهند. چیزی که اسلام و الله شدیدن آن را رد می کنند!

در اجتماعات پیشرفته مانند کشورهای غربی و یا ژاپن، زنان عامل بزرگ پیشرفت و ترقی جامعه خودند. ولی آخوند فرومایه و زن ستیز، روز به روز زنان ایران را از جامعه دورر ساخته و به درون پستو اطاق خواب می فرستد. تا زمانی که زنان کشور زیر سلطه اسلام و آخنود قرار دارند، کشورمان به آزادی و سربلندی نخواهد رسید.

در اجتماعات پیشرفته مانند کشورهای غربی و یا ژاپن، زنان عامل بزرگ پیشرفت و ترقی جامعه خودند. ولی آخوند فرومایه و زن ستیز، روز به روز زنان ایران را از جامعه دورر ساخته و به درون پستو اطاق خواب می فرستد. تا زمانی که زنان کشور زیر سلطه اسلام و آخنود قرار دارند، کشورمان به آزادی و سربلندی نخواهد رسید.

الله در قرآن با شدت تمام مردان را قیّم و صاحب زنان می داند و پروانه  هر کوچک شمردنی را توسط مردان در آیاتش می دهد. زن کارش فقط تولید مثل است و خوشبختی زنان در اسلام در چهار دیواری خانه تعریف شده است. مرد می تواند مطابق قرآن زنان را کتک بزند و شهادت زنان هم در دادگاه چندان معتبر نیست.

زن برده جنسی شوهر است و حق ندارد در مسایل جنسی نافرمانی کند. مرد هر لذتی را می تواند از زن ببرد و اگر زن در اثر خشونت جنسی مرد زنی آسیب ببیند و یا بمیرد مطابق اسلام تنها دیه به خانواده زن تعلق می گیرد!

– وضعیت زنان در کشورهای اسلامی آشکار کننده ماهیت زن ستیزی اسلام:

کشورهای مسلمان در پایین ترین رده ها از نظر حقوق زنان واقع شده اند. حق شرکت در سیاست و حکومت، سهم در چرخه اقتصاد، ثروت و مالکیت و آزادی پوشش و حتی مکان زندگی برای زنان کشورهای اسلامی فاجعه آمیز است. رتبه ۱۳۷ در میان ۱۴۲ کشور نیز نشان از اوضاع نگران کننده زنان در ایران اسلامی دارد.

وضعیت مشارکت و فرصت اقتصادی برای زنان در ایران در رتبه ۱۳۹و دستیابی به امکانات آموزشی در رتبه ۱۰۴، وضعیت بهداشت و زندگی در رتبه ۸۹ و وضعیت توانمندی سیاسی زنان در ایران در رتبه ۱۳۵ شده که میانگین و رتبه ۱۳۷ بدست آمده است.

آخوند به نوبه خود سهم بزرگی در زن ستیزی دارد و روحانیون شیعه و سنی علنن زنان را بعنوان دستگاه تولید مثل برای مرد معرفی می کنند. زنان ایرانی اما پیشینه خود را بخاطر دارند. گروه بزرگی از زنان ایرانی این تبلیغات آخوند را بر نتافته اند و با تمام توان خود مدارج علمی را پشت سر هم فتح کرده اند. اما شوربختانه قدرت سیاسی و اجتماعی زنان ایرانی کاملا فراموش شده است. گویی زنان نخودی هستند و نیم جمعیت کشور را تشکیل نمی دهند!

ایران رتبه 137 را در میان 142 کشور درباره حقوق زنان بدست آورده است! آیا برای ایران با 2500 سال تمدن خجالت آور نیست؟ (وضعیت اکثر کشورهای اسلامی همین است که با آبی روشن نشان داده شده است)

ایران رتبه ۱۳۷ را در میان ۱۴۲ کشور درباره حقوق زنان بدست آورده است! آیا برای ایران با ۲۵۰۰ سال تمدن خجالت آور نیست؟ (وضعیت اکثر کشورهای اسلامی همین است که با آبی روشن نشان داده شده است)

آخوندها در نماز جمعه زنان را با تندی به حجاب فرا می خوانند و دیدیم که این تندروی آخوند، کار دست مردم اصفهان داد و اسید پاشی های زنجیره ای رخ داد. اما فراموش نکنیم که ۳۵ سال انقلاب شوم  و ۱۴۰۰ سال اسلام نا مبارک پشت این جنایت هاست.

روزی نیست که زنی مورد ستم و تبعیض واقع نشود. نگاه مردان مسلمان به زن، نگاهی تحقیر آمیز است. زنان را می پوشانند و گویی شرمشان می آید که بگویند زن هم انسان است. نگارنده بارها دیده که شوهران از صدا کردن همسران خود به نام کوچک شان، شرم دارند! این کردار زشت، ناشی از آموخته های نادرست فرهنگی و دینی است.

– گروه زیادی به وضع موجود عادت کرده اند:

همانند قناری قفسی که از آزادی می ترسد، گروه زیادی از بانوان ایرانی به اوضاع موجود عادت کرده اند و امر بر ایشان مشتبه شده است که “درست همین است!” تحت هر شرایطی از مردان اطاعت می کنند، حتی اگر که مردی نادان باشد! به نماز جمعه می روند ولو اینکه بیشترین توهین در نماز حمعه به زنان می شود.

پای صندوق های رأی می روند، با اینکه ۹۹ درسد مناصب مهم دولت در اختیار مردان است و براستی چه توجیهی برای رفتن پای صندوق رأی است وقتی همه ی قوانین ابزاری برای چپاول و دزدی ثروت ملی وسیله گروه پاچه خواران خامنه ای است؟

زنان همواره از حامیان مذهب و رژیم اسلامی بوده اند،در حالیکه قوانین اسلام و جمهوری اسلامی زنان را بعنوان انسان هم قبول ندارد! براستی آیا رأی دادن یک زن محکم کردن قفس ایجاد شده توسط تعصب و خرافات نیست؟

زنان همواره از حامیان مذهب و رژیم اسلامی بوده اند،در حالیکه قوانین اسلام و جمهوری اسلامی زنان را بعنوان انسان هم قبول ندارد! براستی آیا رأی دادن یک زن محکم کردن قفس ایجاد شده توسط تعصب و خرافات نیست؟

مردان ایرانی هم وضع  خوبی ندارند ولی به هر حال وضعیت مردان بسیار متفاوت است. سهم ثروت و قدرت کاملا در اختیار مردان جامعه است و سیستم موجود اجازه رشد اقتصادی و سیاسی زنان را نداده است.

– خوبی های فرهنگ ایران باستان را دریابید:

یکی از افتخارات بزرگ ایرانیان این است که اولین منشور حقوق بشر را سامان داده اند. افتخار دیگر ایرانیان این است که ژنرال های زن در سپاه ایران فرماندهی سپاه را به عهده داشته اند. ما پادشاهان زن داشته ایم که بر بزرگترین امپراتوری های جهان حکومت کرده اند.

به زنان باید میدان داده شود. ایجاد یک کشور شلوغ ۱۵۰ میلیونی مشابه پاکستان هیچ توجیهی ندارد. این آخوند است که نیاز به گله ای از فداییان و فقرای نادان دارد. کیفیت زندگی مهم است. کشوری مانند استرالیا با جمعیت اندک قسمت بزرگی از قدرت اقتصاد جهان را تشکیل داده است. مردم جهان امروز قزار نیست لشکر کشی کنند که آخوند به فکر جوجه کشی افتاده است. افزایش جمعیت تنها به فقر و بیکاری بیشتر می انجامد.

در ایران باستان ۳ زن به پادشاهی رسیدند که پوراندخت بسیار از خود لیاقت و تدبیر نشان داد.در تاریخ آمده است که در دوران کوتاه پادشاهی، او اوضاع آشفته داخلی ایران را آرام کرد و با مردم به نرمی و عدل برخورد نمود ولی شوربختانه در گذشت تا ایران پیش از تهاجم اعراب در بدترین روزگار خود باشد

در ایران باستان ۳ زن به پادشاهی رسیدند که پوراندخت بسیار از خود لیاقت و تدبیر نشان داد.در تاریخ آمده است که در دوران کوتاه پادشاهی، او اوضاع آشفته داخلی ایران را آرام کرد و با مردم به نرمی و عدل برخورد نمود ولی شوربختانه در گذشت تا ایران پیش از تهاجم اعراب در بدترین روزگار خود باشد

زنان توانایی حضور در همه جای اقتصاد و سیاست را دارند، اگر که بال پرواز ایشان شکسته نشود. اگر که بایشان تلقین نشود که  «زندگی همین چهار دیواری و آشپزخانه است.»

 • مخالف شما

  سرکار خانم بهار !
  من و شما اصلا از یک جنس تفکر و اندیشه و دین و مرام و فرهنگ نیستیم اما به قول اون بازیگر مرحوم (به گمانم قاسم آقا بود اسمش ) فیلم بسیار زیبا و تاریخی دایی جان ناپلئون دروغ چرا هر چه بیشتر مطالبتون رو خوندم بیشتر خوشم اومد خدائیش قلمتون قشنگه عمده مطلبتون در این مقاله حق هستش فقط حیف که اغلب دوستانتون اهل گفت و گو نیستند و فقط خودشون رو خدای علم و فهم و کمال و منطق و دموکراسی نماد خدمت به ایران عزیزمون می دونند و بقیه … اینجا شده محل تهمت و توهین و فحش به نوامیس و… خیلی خیلی خیلی دلم برای مملکتمون میسوزه همیشه بغض گلومو میفشره …کی میشه ماها بتونیم آدم وار با هم بحرفیم نمی دونم…

  • Baran Bahari

   به داشتن مخالفی چون شما افتخار می کنم. امیدوارم در آینده ی ایران امثال شما بسیار باشند.

  • اگه با عمده مطلب موافقید.قلمشون هم از نظرتون قشنگه.دقیقا با چی مخالفین الان؟ 😀

   • Baran Bahari

    ایشان دین دارند و به خدا معتقدند.

 • سعید

  به هیچی کار ندرم هر چی نوشتی نوشتی
  فقط یه سوال
  دستیابی به امکانات آموزشی در رتبه ۱۰۴؟؟؟؟
  دوستان دانشجو!!!؟؟؟؟
  به قول فامیل دور من دیگه حرفی ندارم

  • Baran Bahari

   شما می توانید خودتان زحمت آمارگیری را در کره زمین بکشید و رتبه ایران را بفرمایید.

  • مخالف

   عرض نموده بودم نظری در مورد آماری که خانم داده اند ندارم اما یک چیزی یادم افتاد اگه خواستید صرف نظر از درستی یا نادرستی این امار خانم آموزش عالی ایران امروز را بهتر بشناسید سری به میدان انقلاب تهران بزنید تا انواع پایان نامه ارشد و دکتری را ملاحظه فرمایید و راحت بخرید و راحت برید به نام خودتان دفاع کنید ونمره اش را بگیرید …
   مقاله ها را ببینید اغلب کپی برداری دروغ و دزدی و …
   و اینچنین است برادر که بهترین بچه های ما برای تحصیل به اروپا وامریکا می روند یا می برندشان یا اصلا تارشان می کنند و اگر من وشما هم نرفته ایم چون نتوانسته ایم …
   نه من نه باران و نه بقیه کفار شما بگو این چنین آموزش عالی چه رتبه ای می تواند داشته باشد…
   مدارس را ملاحظه فرمایید طبق قانون اساسی مدارس بر عهده دولت است ورایگان شما بگو مدارس چنین وضعی دارد؟ سفری به سیستان بزنید تا مدارس کپری را مشاهده فرمایید و…قرار بوده است نهضت کنند وبیسوادی را ریشه کن کنند بیسوادان ریشه کن نشدند و تازه هر روز به امارش افزوده شده است خودشان ۲۰ سال پیش می گفتند ۱۰۰۰۰۰۰۰میلیون بیسواد داریم حالا هم همین را می گویند و…
   امروز مملکت ما جز رتبه های برتر است اما نه در آموزش عالی و آموزش و پرورش به نظر من در بیماری افسردگی در تصادفات در فقر وفلاکت و عقب ماندگی در کهنه پرستی و مردم سواری دینی در اعتیاد فحشا و نکبت وبدختی در دزدی ودروغ و ریااااااااااااااااااااااا ریا برادر جان و خیلی چیزهای دیگر
   لطفا کله مبارک را از درون برف میلیمتری به بالا بیاورید…

   • سعید

    عجب عوضی بدجنس با سیاستی هستی تو دیگه از این خانوم چی گیرت میاد روشنفکر اینها دنبال خرکردن امثال تو هستند خاک تو مخت

    • داریوش

     بفرمایید، آفتاب آمد دلیل آفتاب. این هم ادب و تربیت یک مسلمان و احتمال زیاد طرفدار و یا جیره بگیر رژیم آخوندی

   • فضول باشی

    شماها کورید و نامرد که این همه خدمات حکومت را نمی بینید شاید اصلا همتان از یک خانواده باشیدو زن وشوهر میایی اینجا غلط زیادی می کنید از همه بدتر تویی که یک منافق باسوادی

 • سعید

  ببخشید
  حرفمو پس میگیرم باز سوال پیش اومد
  “آخوندها در نماز جمعه زنان را با تندی به حجاب فرا می خوانند و دیدیم که این تندروی آخوند، کار دست مردم اصفهان داد و اسید پاشی های زنجیره ای رخ داد.”
  من کردم ولی اصفهان زندگی میکنم و از نزدیک با این مسئله برخورد داشتم
  میدونید یکی از ۴ مورد اسید پاشی(در مورد تعداد موارد بگم که من خیابون کاوه میشینم کنار بیمارستان سوانح سوختگی)
  یک موردش از یه خونواده به قول شما خر مذهبی و از ان ها که هیئت دارو حوزه علمیه رو… هستند بود

  “این چامه نشان از تغییری در فرهنگ ایرانی است که با مدارک دیگر تاریخی
  همخوانی ندارد. در دیار پارس زنان برهنه شنا می کرده اند و داستان خسرو و
  شیرین (که ظاهرن چندان هم داستان نیست و تا حدودی سندیت دارد ) خود نشان می
  دهد که زنان برای آب تنی می توانسته اند برهنه شوند. برهنگی هم فضیلت نیست
  ولی این زنان هستند که باید تصمیم بگیرند که چه می خواهند و چه نمی
  خواهند. چیزی که اسلام و الله شدیدن آن را رد می کنند!”

  میدونید در هیچ کتیبه باستانی عکس هیچ زنی بدون پوشش نیست؟
  میدونید وشتی کی بود ومجازات خشایار شاه برای او چه بود؟

  نه اینکه من با زن ستیزی و حقوزن مخالف باشم نه بلکه برعکس
  منظور من سیاه نمایی شما نویسنده این مطلب است
  من از دامان شیر زنان کردم
  من از نژاد کردم, همان زنانی که اکنون در کوبانی
  زن بودم را معنی دوباره دادند هستم

  سر حرف من با توه با تویی که هیچ کم از آن حیوان اسید پاش که خواهرم را اینگونه غمگین کرد نداری
  چه فرقی میان تو وآن بیمار روانی اسید پاش هست وقتی هردو شمازن رو به عنوان پلی میدونید که خودتونو مطرح کنید وبه حدف کثیفتون برسید

  خواهرم , مادرم
  اگه تو غمگینی منم غم گینم
  اگه تو نباشی منم نیستم
  منم میدونم همه چیز سخته
  کار سخته حقوق کمه زندگی سخته
  ولی تو قاضی تمام چیزای که دارن به تو نسبت میدن برای منم هست
  من مدیر آی تی یه کارخونم, تو واحد اداری مدیر کار گزینی خانمه
  مدیر برنامه ریزی خانمه
  نصف کارمندای حسابداری خانمه
  تمام منشی ها خانمه
  تمام واحد تدارکات خانوم
  منظورم اینه که منو تو تو این جامعه زندگی میکنیم
  همه مون این چیزارو میبینیم
  منظور من اینه که اگه ما مشکلی داریم مشکل ماست و نیازی به دایه عزیز تر از مادر نداریم
  اینا همونایین که داعشو علم کردن که بگن مسلمون یعنی این
  اینا همونایین که مغذ سنی هایرو شستشو دادن که اگه شیعه رو بکشن میرن بهشت اینا همون هایین که مغذ شیعه رو شستشو دادن که تمام سنی ها حروم زادن
  ما به درست یا به غلط مسلمانیم
  اسلام بد ,به قول اینها
  اما من از توی مسلمان میپرسم کدوم مسلمانی همچین کاری میکنه کجای اسلامی که به منتو یاد دادن اینارو گفته؟
  خواهرم , برادرم منو تو اگه خوبیم اگه بد هر مشکلی داریم نیازی به دلسوزی هیچ بیگانه ای نداریم
  ما به درس اخلاق اینانان نیزی نداریم
  ما خودمان میدانیم که هستیم واز کجا آمدیم
  نیازی به یاد آوری شما نداریم

  • Baran Bahari

   اولا که من خودم اصفهانم و می دونم اینجا چه خبره ! ثالیا حمله ها کاملا بی هدف و اتفاقی بوده و تنها خواسته اند از بد حجابان زهر چشم بگیرند و قبل از اسید پاشیدن درباره خانواده از ایشان پرسش نمی کردند که بعد تصمیم بگیرنر که اسید بریزند یا نریزند!!!!!
   البته که منظور شما را می دانم… ولی این درست نیست و منظور کتیبه های هخامنشی در تخت جمشید است… در بسیاری از نقاط غیر از تحت جمشید تصویر زنان برهنه وجود داشته است. مانند شهر بیشابور:

   • Baran Bahari

    فرتور نمونه

  • مخالف

   هر چند نسبت به بعضی از فرمایشات حضرتعالی ابهام دارم اما جهت روشن تر شدن موضوع نکاتی را عرض نمایم.
   ۱- من در مورد آن اعداد و ارقام که خانم داده اند نظری ندارم و مشکلات امروز زنان را نیز محصول اسلام حقیقی نمی دانم اما جمهوری اسلامی را مقصر میدانم.

   ۲- مشکلات زنان امروز را ناشی از نوع برداشتی میدانم که بعضی ها از اسلام دارند.برداشتی از اسلام و تحمیل نوعی از اسلام که نتیجه برعکس اش از جمله فحاشی های بعضی از کاربران درون همین سایت به اسلام و مسلمان ها شده است.
   ۳- اصل حرف خانم در مورد حجاب درست است بیاییم و با خود صادق باشیم تعارف نداریم برگردید به اول انقلاب و ببینید که حجابی وجود نداشت به شعارها و اندیشه های همین مسئولین در اول انقلاب نگاهی بیندازید کمونیست ها هم از نظر انان در آن موقع آزاد بودند اما امروز شما می بینید رفقای شش دانگ و هم فکران خودشان هم محبوسند . به نظر من نوع پوشش زنان تحمیلی است . کجای قرانی که شما ظاهرا خود را خیلی معتقد به آن میدانید گفته است چادر آن هم مشکی ؟ عده ای که میگویند صورت و دست هم پوشیده باشد همانی که اخیرا تلویزیون به عنوان الگو نشان داده بود.دختران در مدارس دخترانه هم مجبور به حجاب دائمی با رنگ های حتی تحمیلی هم هستند . داعش و طالبان که شاخ و دم ندارد این هم نوعی از آن است شاید یک کم خوشگل ترش باشد.
   ۴- اولا که هنوز دقیق و قانونی و دادگاه علنی که شاید علنی هم نباشد مشخص نشده اسید پاشی کار کیست اما یادتان باشد سخنان امثال مصباح یزدی جنتی و امام جمعه های مشهد و اصفهان و خاتمی امام جمعه موقت تهران را . اینها خودشان را چوپان و بقیه را یک مشت گوسفند میدانند ومحتاج راهنمایی . وقت اینها تئوریسین خشونت باشند و مرتب زنان را تهدید به برخورد میکنند باید که وقتی خشونتی بر علیه زنان رخ دهد همه نگاهها متوجه اینها و عوامل و دارودستشان گردد. همین حالا مجلس قانون امر به معروف و نهی از منکر و به نظر من فضولی در کار این و ان وبه جان هم انداختن مردم را در حال تصویب ونهایی شدن در دست دارد. از این گذشته قرار هم نیست اسیدپاش بیاید اول مودبانه وبااحترام مصاحبه کند که خانم حزب الهی هست یا ضدانقلاب و بعد اسید بپاشد.کم نبوده اند کسانی که به خاطر احساس وظیفه شرعی آدم کشته اند آدم تکه و پاره کرده اند موضوع قتل های کرمان و قتلهای زنجیره ای و کشتن فروهر و همسرش و نویسنده ها و بعد بازجویی زن امامی را را پیگیری و مطالعه فرمایید آنوقت حساب دستتان می آید. به علاوه از این حضرات ریگی جنایتکار را بر فراز آسمان دستگیر میکنند و سریع روانه قربستانش میکنند هر آدم سیاسی را ظرف چند روز دستگیر و روانه زندانش مینمایند یعنی یک دستگیری یک اسید پاش انقدر بزرگ و سخت است؟
   ۵- زن در تعریف تئوریسین های خشونت کسی است که بله قربان گوی صد درصد باشد. فقط بچه بزاید به تعداد فراوان خوب در خانه حمالی کند و هر موقع اراده فرمودند در جوار آقا لذت برسانند آن هم یک طرفه.شما چند تا کارمند خانم شرکتتون را مثال زدید خوب است بدانید در تمام دوران جمهوری اسلامی یک وزیر بهداشت زن بود و بس . شما چند تا وزیر زن میشناسید ؟ از نظر اینها زنها حق رئیس جمهور شدن هم ندارند تعریق قانون اساسی را نیز مختص مرد میدانند. چند تا خانم (فکر کنم زیر ده نفر) چادری که با مجسمه فرقی نمی کنند به درون مجلس ۳۰۰ نفری مرد فرستاده اند که یک دوزاری نمی ارزند. در قانون اینها اگر مردی توسط زنی کشته شود باید نصف دیه را بدهد تا مرد قاتل را اعدام کنند اما اگر برعکس بود نیازی به دادن دیه مرد نیست. در قانون اینها زن نصف مرد ارث میبرد و رای یک زن با یک مرد در دادگاه برابر نیست و…
   ۵- به نظر من اگر ما مسلمان هم هستیم که هستیم خوب است بدانیم که با تفکرات قرون وسطیی داعشی طالبانی کشورها اداره نمی شوند محصول ان تفکرات قتل های زنجیره ای ما یا همین داعش در عراق و سوریه میشود . باید واقع بین بود با برخوردهای تندو خشن طالبانی هرگز جامعه ما اداره نخواهد شد و در صورت ادامه این روند روزی فرا خواهد رسید که ورق برگردد ودستگاه در دست کسانی خواهد افتاد که تئوریسین خشونت بر علیه حجاب و مسلمان و مسلمانی گردد اجازه دهیم هر کس زندگی خودش را بکند و در امور خصوصی دیگران دخالت نکنیم و یا فضولی .
   ۶- من نمی دانم چرا این اسلام فقط قرار است در خاورمیانه پیاده شود و از همه بد اقبال تر گریبان ما را در ایران گرفته است . آقاجان ۱۴۰۰ سال پیش پیامبری امده است و تمام . بابا ولمان نمی کنند هزاران پیامبر بزرگتر از درون حوزه امده اند بیرون که برای توی اتاق خواب ما هم تعیین تکلیف میکنند ۱۲۴۰۰۰ پیامبر کم بوده است اینها هم امده اند و میخواهند کارهایی که پیامبران نتوانسته اند انجام دهند اینها میخواهند انجام دهند.یعنی ما که هر روز غم و ماتم و عزا و گرانی وفقر وفساد و اعتیاد دوروبرمان را گرفته و شهر پراست از انواع زن فاحشه که اغلب یک مشت فقیر وبیچاره اند جایمان وسط بهشت است و امریکایی ها و اسرائیلیها واروپایی ها در حال سوختن در وسط جهنم هستند ؟ یعنی کشوری و مردمی مثل ژاپن جایشان در وسط جهنم است و یک مشت داعشی وحشی انسان اولیه ای و یا قمه زن احمق جایشان در وسط بهشت است ؟ بهشت برای این مسلمانها است و بقیه وسط جهنم ؟ من اصلا اینطور فکر نمی کنم به نظر من اول کسی که باید به بهشت برود همین امپراطور کافر ژاپن یا اوباما ویا نتانیاهوست است . چرا چون برای مردم خودش خوب است .
   حالا دیگه من به قول فامیل دورتون میگم حرفی ندارم…

   • مخالف

    با عرض پوزش یک اصلاحیه روی بند ۴ بگذارم که زنی توسط مردی کشته شود صحیح است.

 • داریوش

  خانم یا آقای مخالف،
  شما درست میفرمایید. فرهنگ ما با جوری با فحش آن هم فحش‌ها رکیک آغشته شده است. علت و راه درمان آن چیست؟
  به نظر من مقصر اصلی‌ بیشتر مشکلات فرهنگی‌ و اجتمایی ما اسلام است. شاید این تصور برای شما پیش آید که من در ضدیت با اسلام تعصب دارم. شاید حق با شما باشد. البته شاید. ولی‌ فراموش نکنیم که اسلام دین زور و وحشیگری است. این را من نمی‌گویم این را قرآن و تاریخ اسلام می‌گوید و مسلمانان‌ها و آخوند‌ها ثابت کرده‌اند. شما هم میدانید که به جز مدت کوتاهی که محمد در مکه بود و برای دین اسلامش تبلیغ میکرد در بقیه تاریخ اسلام این دین هیچ گاه دین دعوت نبوده است. اسلام همیشه گفته است یا مسلمان شوید، یا مالیات دهید و یا کشته شوید. روشن است که که در چنین صورتی مردمین که نمی‌خواند کشته شوند و یا مالیات دهند مجبورند به مسلمانی تظاهر کنند. این خود نقطه آغازین رواج دروغ و ریا کاری است که ۱۴۰۰ سال در فرهنگ ما ریشه گرفته است.
  از سوی دیگر آموزه‌ها قرآن خود نیز ضدّ و نقیض است و به هر کس اجازه می‌دهد به دلخوه خود آن را تفسیر کند. مثلا در جایی می‌گوید “در دین اجبار نیست” (سوره بقر ۲۵۶) ولی‌ در جای دیگر می‌گوید: “بکشید کسانی‌ را که به خدا ایمان نمی‌‌وارند” (سوره توبه ۲۹) و یا “جز اسلام هیچ دینی پزرفته نیست” (سوره ال عمران ۸۵). به عنوان مثل دیگر اگر توجه کنید می‌بینید که تمام سوره‌های قرآن با الله رحمان رحیم آغاز می‌شوند ولی‌ در جای جای قرآن هشدار می‌دهد که از غضب همان الله بترسید.
  شک ندارم که شما خود نیز میتوانید چندین مثال دیگر بیاورید. به هر حال فرهنگ ما بیمار است. و عامل آن چیزی نیست جز اسلام. ما از گفتار نیک‌، پندار نیک‌ و کردار نیک‌ به “تقیه” یعنی‌ دروغ گویی شرعی رسیده‌ایم. ما از گوهر راستین خود دور افتاده‌ایم. واگر نه در آموزه‌های زرتشت دروغ رواج نمی‌یابد چرا؟ زیرا نخست آنکه زرتشت هیچ گاه ادعای پیغمبری نکرد. او هیچ گاه دستور به قتل عام کسی‌ نداد. او هیچگاه کاروان‌های مردم را غارت نکرد. او هیچگاه به یک دختر ۹ ساله تجاوز نکرد.
  در دستور‌های زرتشت انسان “بنده” نیست که بایستی مرتب از “خدای” رحمان ولی‌ در عین حال غضبناک در هراس باشد. بلکه انسان صاحب اختیار خود است. در آموزه‌های زرتشت انسان این اختیار دارد که در کنار اهورا مزدا باشد و یا به اهریمن به پیوندد. روشن است که وقتی‌ ترس و اجبار نباشد تظاهر و به دنبال آن دروغ نیز جایی برای رشد نمی‌‌یابد.
  در دستور‌های زرتشت انسانی‌ که راه اهورا مزدا را پذیرفت بایستی در تربیت جسم و روان خود بکوشد و از هرگونه کار هایی که به جسم و روان و صدمه می‌زند دوری کند. به همین جهت در آئین زرتشت گریه و زاری، شیون، و روزه گرفتن ممنوع است. انسان اهوریی بایست در آبادانی جهان بکوشد و با کشاورزی، گله کاری و تربیت حیوانات سودمند عرصه جهان را برای اهریمن و نیرو‌هایش تنگ کند.
  حالا خود قضاوت کنید.

  • داریوش

   و اما در مورد فحش، به نظر من فحش یک اسلحه است، آن هم اسلحه یک فرد ضعیف. در برابر وحشیگری مسلمانان متجاوز ، پدران و مداران ما چاره جز فحش دادن به آن مهمانان ناا خوانده و وحشی نداشتند. زیرا در همان آموزه‌های زرتشت فحش دادن نیز ممنوع است.
   از سوی دیگر، ما مانند کودکانی هستیم که از فضای در بسته‌ی که با انواع اقسام محدودیت‌ها دیوار کشی‌ شده است به ناگهان به یک پارک بزرگ آورده شده‌ایم و آزادانه به هر سوی میدویم. در این میان بار‌ها به هم برخورد می‌کنیم، یک دیگر را هل میدهیم، لگد می‌زنیم، کشتی‌ میگیریم، بر سر هم داد و فریاد می‌زنیم و چه بسا فحش هم میدهیم. ما با تربیت دمکراتیک بیگانه‌ایم و چون میتوانیم در اینترنت ناشناس باشیم به هیچ حد و حویدی خود را مقید نمیدانیم.
   این رفتار و کردار ناا پسند در کشور‌های پیشرفته نیست و اگر هم باشد در حاشیه قرار دارد. اسلام جلوی پیشرفت ما را سد کرد. واگر نه‌ اگر به تاریخ نگاه کنیم میبینیم که هر گاه که اسلام در جامعه ما کمرنگ و ضعیف بود یک شبه راه صد ساله رفته‌ایم. در همان دورانی که به غلط دوران شکوفایی تمدن اسلامی (!!) خوانده میشود مدیون پادشاهان ایرانی‌ تبار خراسان بزرگ است. در همان دوران پهلوی دیدیم که در ظرف ۵۰ سال وقتی‌ دست کثیف آخوند‌ها از جامعه کوتاه شد ایران عقب مانده و در حل تجزیه به قرن بیستم آورده شد. و وگر نه‌ در ۱۴۰۰ سال گذشته حتا برای نمونه هم که باشد یک دانشمند، هنرمند، موسیقیدان، نقاش، مجسمه ساز، فیلسوف، مخترع و مکتشف از مکه و مدینه یعنی‌ مهد اسلام بر نخواست.

 • Amir

  The birth of a Giant USA

  صفحه
  ۵۹ تاریخ مدرن دنیا به پارسه و
  انگلیسی

  Page 59 The
  World Modern History in English and
  Persian.

  با داشتن
  اقیانوس و سواحل آن در اتلانتیک یا اقیانوس
  کبیر و اقیانوس و سواحل آن پاسیفیک یا اقیانوس آرام ولایت های متحد اکنون احتیاج به دو نیروی دریایی
  در دو اقیانوس داشت.

  With having
  an Atlantic and Pacific coastlines, the US needed now to have two Ocean navy.

  و ازآنجاییکه سفر دریایی دورکیپ هورن خطرناک بود لازم بود که
  برای تجدید نیرو یک محل دیگری آماده میگشت
  از این رو آمریکاییان برای داشتن آن به کندن کانالی بنام کانال پاناما در عرض
  ایسموس علاقه زیادی از خودشان نشان دادند.

  Since a
  dangerous voyage round Cape Horn was necessary to reinforce one or the other, Americans
  became interested in a possible Panama Canal across the Isthmus.

  هنگامیکه
  پانامایی ها برعلیه کشور خودشان کلمبیا در سال ۱۹۰۱ شورش نمودند ولایت های متحد آمریک در این راه به آنها کمک نمود و از آنان حمایت های
  زیادی کرد.

  When the
  Panama rebelled against their country, Colombia, in 1901 the US assisted them
  and help them against the government.

  ودر
  هنگامیکه پانامایی ها آزاد شدند و حکومت جدیدی تاسیس نمودند آن حکومت جدید برای احترام نهادن و پاداش آنچه که
  آمریکاییان در حق آنان نموده بودند باریکه از کشور خود را بعنوان قدردانی در اختیار
  آمریکا قرار دادند که این باریکه از یک ساحل به ساحل دیگر منتهی میگشت. و برای حفر
  کانال و ارتباط دو ساحل بهم جان میداد.

  One free,
  the new government rewarded her by allowing Americans a strip of land from
  coast to coast. That strip of land was very excellent for digging a Canal.

  مدتها
  پیش هم مهندسان آمریکایی یک کانال در همین عرض را پیش بینی کرده بودند. که این کار در خلال مدتی بود که ارتش های آمریکا
  و لشگرهای مربوطه آمریکایی در مرز استحکاماتی ایجاد مینمودند.

  Before long
  American engineers had driven a canal across this, whilst American troops
  fortified the zone.

  البته
  تمامی این افراد در باره این موضوع و درمورد
  تکامل مربوطه اش خوشحال و راضی نبودند.

  Not but
  everyone was happy about these development.

  کشورهای
  آمریکایی لاتین یا جنوبی احساس میکردند که تهدید کردن از جانب همسایه شمالی گردن کلفتشان
  که قوی گشته است و ابرقدرتی شده برای آنان
  هم خطرناک میتواند باشد.

  South
  American countries felt they were being bullied by their giant neighbor.

  آمریکایی
  هایی که می خواستند که کشورشان دور از هو و جنجال سیاسی باشد و کاری به جریان های سیاسی
  دنیا نداشته باشد که خارج از کشور بزرگشان روی میداد از این موضوع خوشحال نبودند و نگرانی هایی داشتند.
  زیرا فکر میکردند که کشورشان بزرگ است و احتیاجی به کشورهای دیگر ندارد. و بایست در
  انزوا بوده وکاری به جنگها و خشونتهایی که در ماورای دریا ها انجام می شود نداشته باشد.

  Americans
  who wanted their country to remain isolated from the world problems and the
  world affairs were worried. Their country could be involved in dangerous war
  and the tax payers should pay a lot of money for a war. As a war was very
  costly and needed billions of dollars to be spent.

  تنها
  تعداد کمی هم از آنان متوجه بودند یا حس میکردند
  از این حالت متوجه شده بودند که ولایت های متحد بسوی یک قدرت بزرگ سیاسی نظامی
  و اقتصادی دارد پیش می تازد و میرود که تاکشوری ابرقدرت شده و مسولیتهای زیادی در دنیای
  خارج از مزر های امریک در دست بگیرد.

  Only a few
  Americans realized that USA was about to become a power with the world
  responsibilities. She will be soon be a giant in political affairs, a huge
  power in the world economic system and also a super power in the military activities.

 • Amir

  صفحه
  ۶۰ تاریخ مدرن دنیا به پارسه و
  انگلیسی (۱۵)

  Page 60
  Modern History of the World. The Birth
  of the second giant Japan.

  ۰(درصفحه ۵۹ شاهد بزرگ
  شدن و رشد غول جهان مدرن شدیم وحالا به تاریخ
  و رشد غول دومی یعنی ژاپن می پردازیم.) جریانهای و اتفاقهایی که روی میداد ودر سالهای
  ۱۸۹۸ و ۱۹۰۱ وو دور بودن کشور آمریکای شمالی یا همان ایالت های متحد آمریک
  از واقعه های سیاسی دنیای خارج از ایالت های متحد تفکر و کار را برای آمریکا
  بیشتر و بیشتر مشگل ساخته بود.

  In the page
  59 we wrote about the birth of USA as a new world giant. Now we read concerning
  the second giant, namely Japan.

  Japan the events of 1898 and 1901 made isolation
  for more difficult for the USA.

  درهمین
  دوره و نیز همزمان با این جریانها و اتفاق ها
  ملت دیگری هم رو به رشد تکامل و قدرتمند شدن پیش میرفت. تا در دنیا جدید وزنه
  باشد. وزنه شده باشد.

  At the same
  time another nation was stepping on to the world stage.

  قرنها
  بود که ژاپن راه مخصوص بخود را برای زندگی کردن می پیمود.

  For
  centuries Japan had lived a medieval way of life.

  یک طبقه
  حاکم که بنام سمورایی ها خوانده میشدند صاحبان اصلی زمین ها بودند و در عوض خدمات نظامی
  خود را ارایه میدادند.

  A ruling
  class, Samurai, owned the land and in return provided military service.

  درجه
  افتخار برای آنان همانطوریکه بوشیدو به آنان
  یاد داده بود(بوشیدو بایست رهبر یا مرشد آنان بوده باشد) آنان میبایست در موقع لزوم
  از مرگ نهراسند مرگی که برای فامیل و طبقه
  آنان چون درجه افتخاری بزرگ میبود.

  Their code
  of honor, Bushido, taught them to die if necessary for their family and their
  class.

  رهبر
  آنان بنام شوگون بود که درحقیقت او والی وحاکم واقعی ژاپن بود درحالیکه امپراتور تنها یک پست تشریفاتی بوده مظهر احترام و حالت تشریفات را داشت و با وجود
  این وی مورد احترام و حرمت کامل قرار داشت
  ولی اوصولا برای بیشتر امور کنار گذاشته شده بود.

  Their
  leader, the Shogun, was the actual ruler of Japan; the emperor was shown
  reverence but otherwise ignored.

  اما
  در تحت یا زیر این طبقه سمورایی ها سه طبقه دیگر نیز بودند که به ترتیب کشاورزان کارگران و بازرگانان بودند.

  Below the
  Samurai were three classes , farmers, workmen and merchant.

  بهرحال
  کارگران برای آن جامعه بسیار مورد احتیاج بودند و روشن است که وجودشان کاملا لازم میبود.

  Workmen were
  obviously necessary.

  کشاورزان
  هم نیز مهم بودند زیرا آنان برنج میکاشتند
  و محصول برنج آنان به عنوان مالیات بجای پول به حکومت داده میشد.

  Farmers were
  important because they grew the rice which was used as tax instead of money.

  شکل ۴۵ گسترش فضای ژاپن در سالهای
  ۱۸۹۵-۱۹۱۴

  Picture 45
  Japan expansion in 1895-1904